pl.po 51 KB
Newer Older
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
1
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6 7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
13
"POT-Creation-Date: 2004-04-30 12:06-0400\n"
14
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
15 16
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
23 24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:769
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:902 tests/testfilechooser.c:192
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25 26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:779
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30 31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
34 35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:813
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:939 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:415
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:430
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:577 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:657
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:663
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:824
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
83
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1127
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
88
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
89

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1171 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1287
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1200
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
98
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
99

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1212
101
msgid "Failed to open temporary file"
102
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
103

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1231
105
msgid "Failed to read from temporary file"
106
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
107

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1411
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109 110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1432
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114 115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119 120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
122
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1618 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1668
123
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
124
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
125

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:378
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127 128
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
129
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:402 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:504
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133 134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
137
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
138
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
139

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
140
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
141 142 143
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
144
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
145 146 147
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:459
149 150 151
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
153
#, c-format
154 155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
157
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
158
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160 161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180 181 182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
187
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

189
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "BMP image has unsupported header size"
191
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

193 194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:282 gdk-pixbuf/io-bmp.c:307 gdk-pixbuf/io-bmp.c:330
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
195
msgid "BMP image has bogus header data"
196
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197

198
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
199
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
200
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
203 204
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
205
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
206

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
207
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208 209
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
210
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
211

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213 214
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
215
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
219
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
222
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
223
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
226
msgid "Bad code encountered"
227
msgstr "Napotkano błędny kod"
228

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
229
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230
msgid "Circular table entry in GIF file"
231
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
232

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233 234
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
235
msgid "Not enough memory to load GIF file"
236
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
237

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
239
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
240
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
241

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
243
msgid "File does not appear to be a GIF file"
244
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
245

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
246
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
247 248
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
249
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
250

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
252 253 254 255
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
256 257
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
258

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
259
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
260
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
261
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
262

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
263
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
265
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
266

267 268
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395 gdk-pixbuf/io-ico.c:425
269 270 271
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

272
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
273 274 275
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

276
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
277 278 279
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

280
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
281 282 283
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

284
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:347
285 286 287
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

288
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
289 290 291
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

292
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:474
293 294 295
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

296
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:939
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
298
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299

300
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:950
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
msgid "Cursor hotspot outside image"
302
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303

304
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:973
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
305 306
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
307
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

309
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1202
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
311
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
314 315
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
316
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
317

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
319 320 321
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
322 323 324
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
325

326
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
327
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
328
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
329
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
330

331 332
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:950
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
334
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
335

336
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:893
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
337 338 339 340 341
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
342 343
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
344

345
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
346 347 348 349
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
350 351
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
352

353
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
355
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
357
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
359
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
361
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
363
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
365
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
366
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
367
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
369
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
371
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
372

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
374
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
376
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
378
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
380
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
382
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
384
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
386
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
388
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
390
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
392
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
394
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
396
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
398
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
400
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
404
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
408
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
412
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
416
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419 420
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
421 422
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
425 426
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
427
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
430
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
431
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
432

433
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
434 435 436 437 438
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
439
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
440
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
441

442
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
msgid "Fatal error reading PNG image file"
444
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445

446
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
447 448
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
449
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
450

451
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
452
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
454
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
455

456
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
457
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
458
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
459

460
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
461
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462 463
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
464
msgstr ""
465
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
466

467
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
469
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470

471
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
472
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
473
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
474

475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
477
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478

479
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
481
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482

483
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484
msgid "PNM file has an image width of 0"
485
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
486

487
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
488
msgid "PNM file has an image height of 0"
489
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
490

491
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
492
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
493
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
494

495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
496
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
497
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
498

499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
500 501
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
502
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
503

504
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
505
msgid "Raw PNM image type is invalid"
506
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
507

508
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
509
msgid "PNM image format is invalid"
510
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
511

512
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
514
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
515

516
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
517
msgid "Premature end-of-file encountered"
518
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
519

520
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
521
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
522
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
523

524
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
525
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
526
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
527

528
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
529
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
530
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
531

532
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
533
msgid "Unexpected end of PNM image data"
534
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
535

536
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
537
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
538
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539

540
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
542
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

544
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
545
msgid "RAS image has bogus header data"
546
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
547

548
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
549
msgid "RAS image has unknown type"
550
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
551

552
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
554
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555

556
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
557
msgid "Not enough memory to load RAS image"
558
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
559

560
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
562
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
564
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
565
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
566
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
567

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
568
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
569
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
570
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
571

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
572
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
573
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
574
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
575

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
576
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
577
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
578
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
579

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
580
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
581
msgid "Can't allocate new pixbuf"
582
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
583

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
584
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
585
msgid "Can't allocate colormap structure"
586
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
587

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
588
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
589
msgid "Can't allocate colormap entries"
590
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
591

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
592
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
593
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
594
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
595

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
596
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
597
msgid "Can't allocate TGA header memory"
598
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
599

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601
msgid "TGA image has invalid dimensions"
602
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
603

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
604 605
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
606
msgid "TGA image type not supported"
607
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
608

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
609
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
610
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
611
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
612

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
613
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
614
msgid "Excess data in file"
615
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
616

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
617
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:995
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
618
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
619
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:194
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
622
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
623
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
624

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
626
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
627
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
628

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:209
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
630
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
631
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
632

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:218 gdk-pixbuf/io-tiff.c:227
634 635 636
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:258 gdk-pixbuf/io-tiff.c:566
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
638
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
639
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
640

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
641
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
642
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
643
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
644

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:278
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
646
msgid "Unsupported TIFF variant"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
647
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:348
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
650
msgid "Failed to open TIFF image"
651
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
652

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
654
msgid "TIFFClose operation failed"
655
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
656

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:496 gdk-pixbuf/io-tiff.c:509
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
658
msgid "Failed to load TIFF image"
659
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
660

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:604
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
663
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664 665

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
666
msgid "Image has zero width"
667
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
670
msgid "Image has zero height"
671
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674
msgid "Not enough memory to load image"
675
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
678
msgid "Couldn't save the rest"
679
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681 682
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
683
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
686
msgid "Invalid XBM file"
687
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
688

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
690
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
691
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
692

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
694
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
695
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
696

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
698
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
699
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
702
msgid "No XPM header found"
703
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
706
msgid "XPM file has image width <= 0"
707
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
708

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
710
msgid "XPM file has image height <= 0"
711
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
712

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
714
msgid "XPM file has invalid number of colors"