tr.po 196 KB
Newer Older
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1 2
# Turkish translation of gthumb.
# Copyright (C) 2004 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3 4
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Gorkem Cetin <gorkem@bahcesehir.edu.tr>, 2003
5 6
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2015
# Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>, 2015
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gthumb\n"
11 12 13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gthumb&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-14 08:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-07 06:23+0000\n"
"Last-Translator: Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
16
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
17
"Language: tr\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 21 22 23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 2.5.1.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1423290220.000000\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
#: ../data/appdata/gthumb.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"gThumb is an image viewer, editor, browser and organizer. It is designed to "
"be well integrated with the GNOME 3 desktop."
msgstr ""
"gThumb bir resim görüntüleyici, editörü, tarayıcı ve düzenleyicisidir. GNOME "
"3 masaüstü ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır."

#: ../data/appdata/gthumb.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"As an image viewer gThumb allows to view common image file formats such as "
"BMP, JPEG, GIF (including the animations), PNG, TIFF, TGA and RAW images. It "
"is also possible to view various metadata types embedded inside an image "
"such as EXIF, IPTC and XMP."
msgstr ""
"Bir resim görüntüleyici olarak gThumb, BMP, JPEG, GIF (animasyon içerir), "
"PNG, TIFF, TGA ve RAW resimleri gibi ortak resim dosyası formatlarının "
"görüntülenmesine izin verir. Ayrıca resim içerisine gömülü, EXIF, IPTC ve "
"XMP gibi çeşitli meta türlerini görüntülemesi de mümkündür."

#: ../data/appdata/gthumb.appdata.xml.in.h:3
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As an image editor gThumb allows to scale, rotate and crop the images; "
#| "change the saturation, lightness, contrast as well as other color "
#| "trasformations."
msgid ""
"As an image editor gThumb allows to scale, rotate and crop the images; "
"change the saturation, lightness, contrast as well as other color "
"transformations."
msgstr ""
"Bir resim düzenleyicisi olarak gThumb resimlerinizi ölçeklemenize, "
"döndürmenize ve kırpmanıza ayrıca diğer renk dönüşümlerinin yanısıra "
"doygunluk, aydınlık, kontrast ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar."

#: ../data/appdata/gthumb.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"As an image browser gThumb shows the thumbnails of the images saved on your "
"disk, allows to perform the common operations of a file manager such as "
"copy, move and delete files and folders. Furthermore there is a series of "
"image specific tools such as JPEG lossless transformations; image resize; "
"format conversion; slideshow; setting an image as desktop background and "
"several others."
msgstr ""
"Bir resim tarayıcısı olarak gThumb diskinizde kaydedilmiş resimlerin küçük "
"örneklerini gösterir, kopyalama, taşıma, dosya ve klasör silme gibi ortak "
"dosya yönetimi işlemlerini gerçekleştirmenize izin verir. Ayrıca bir dizi "
"özel resim araçları vardır, örneğin JPEG kayıpsız dönüşümleri; resmi yeniden "
"boyutlandırma; biçim dönüşümü, slayt gösterisi; resmi masaüstü arkaplanı "
"olarak ayarlama ve diğer birkaçı."

#: ../data/appdata/gthumb.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"As an image organizer gThumb allows to add comments and other metadata to "
"images; organize images in catalogs and catalogs in libraries; search for "
"images and save the result as a catalog."
msgstr ""
"Resim düzenleyici olarak gThumb resimlere açıklama ve diğer metaları "
"eklemenize; katalog içindeki resimleri ve kütüphanelerdeki katalogları "
"düzenlemenize; resim aramanıza ve bir katalog olarak sonuçları kaydetmenize "
"olanak sağlar."

#. manually set name and icon
#: ../data/gthumb.desktop.in.in.h:1 ../gthumb/gth-browser.c:392
#: ../gthumb/gth-progress-dialog.c:404 ../gthumb/main.c:201
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"

#: ../data/gthumb.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Viewer"
msgstr "Resim Görüntüleyici"

#: ../data/gthumb.desktop.in.in.h:3
msgid "gThumb Image Viewer"
msgstr "gThumb Resim Gösterici"

#: ../data/gthumb.desktop.in.in.h:4
msgid "View and organize your images"
msgstr "Resimleri düzenle ve göster"

#: ../data/gthumb.desktop.in.in.h:5
msgid "Image;Viewer;"
msgstr "Resim;Görüntüleyici;"

#: ../data/gthumb-import.desktop.in.in.h:1
msgid "Import with gThumb"
msgstr "GThumb ile İçeri Aktar"

#: ../data/gthumb-import.desktop.in.in.h:2
msgid "Photo Import Tool"
msgstr "Fotoğraf İçe Aktarım Aracı"

#: ../data/gthumb-import.desktop.in.in.h:3
msgid "gThumb Photo Import Tool"
msgstr "gThumb Fotoğraf İçe Aktarım Aracı"

#: ../data/gthumb-import.desktop.in.in.h:4
msgid "Import the photos on your camera card"
msgstr "Kamera kartınızdaki fotoğrafları içeri aktar"

#: ../data/org.gnome.gthumb.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
"Images over this size (in bytes) will not be thumbnailed. Use 0 if you want "
"to generate thumbnails for all images."
msgstr ""
"Bu büyüklüğün(byte) üstündeki resimlerin küçük resmi olmayacaktır. Bütün "
"resimlerin küçük resminin olmasını isterseniz 0 kullanın."

#: ../data/org.gnome.gthumb.gschema.xml.in.h:2
msgid "Open files in the active window"
msgstr "Dosyaları etkin pencerede aç"

#: ../data/org.gnome.gthumb.image-viewer.gschema.xml.in.h:1
msgid "Whether to reset the scrollbars position after changing image"
msgstr ""
"Resmi değiştirdikten sonra kaydırma çubuğunun sıfırlanıp sıfırlanmaması"

#: ../data/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml.in.h:1
msgid "Possible values are: jpeg, jpg."
msgstr "Olası değerler: jpeg, jpg."

#: ../data/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml.in.h:2
msgid "Possible values are: tiff, tif."
msgstr "Olası değerler: tiff, tif."

#: ../data/org.gnome.gthumb.rename-series.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
"Possible values include: general::unsorted, file::name, file::size, file::"
"mtime, exif::photo::datetimeoriginal"
msgstr ""
"Olası değerler içerir: genel::sıralanmamış, dosya::ad, dosya::boyut, dosya::"
"mtime, exif::fotoğraf::özgüntarihzaman"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:34
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:18
msgid "Caption"
msgstr "Başlık"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:2
msgid "Behavior"
msgstr ""

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:3
#, fuzzy
#| msgid "_Selected files"
msgid "_Single click to open files"
msgstr "_Seçilen dosyalar"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "_Reuse the active window to open files"
msgid "_Double click to open files"
msgstr "Dosyaları açmak için etkin pencereyi _yeniden kullan"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:5
#, fuzzy
#| msgid "View image in fullscreen mode"
msgid "_Open files in fullscreen mode"
msgstr "Resmi tam ekran kipinde göster"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:6 ../data/ui/preferences.ui.h:15
#: ../extensions/exiv2_tools/gth-edit-iptc-page.c:198
#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:34
msgid "Other"
msgstr "Diğer"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:7
msgid "Thumbnail _size:"
msgstr "Küçük resim _boyutu:"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:8
msgid "48"
msgstr "48"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:9
msgid "64"
msgstr "64"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:10
msgid "85"
msgstr "85"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:11
msgid "95"
msgstr "95"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:12
msgid "112"
msgstr "112"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:13
msgid "128"
msgstr "128"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:14
msgid "164"
msgstr "164"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:15
msgid "200"
msgstr "200"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:16
msgid "256"
msgstr "256"

#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:17
msgid "D_etermine image type from content (slower)"
msgstr "İç_erikten şekil türüne karar ver (daha yavaş)"

#: ../data/ui/extensions-preferences.ui.h:1
msgid "_Extensions:"
msgstr "_Uzantılar:"

#: ../data/ui/extensions-preferences.ui.h:2
msgid "More extensions..."
msgstr "Daha fazla uzantı..."

#: ../data/ui/filter-editor.ui.h:1
msgid "Filter _Name:"
msgstr "Süzgeç _Adı:"

#: ../data/ui/filter-editor.ui.h:2
#: ../extensions/search/data/ui/search-editor.ui.h:3
#, fuzzy
#| msgid "_Match"
msgid "_Match:"
msgstr "_Eşleştir"

#. limit label
#: ../data/ui/filter-editor.ui.h:3 ../gthumb/gth-filter.c:269
#: ../gthumb/gth-filter.c:337
msgid "_Limit to"
msgstr "_Sınırla"

#: ../data/ui/filter-editor.ui.h:4
msgid "selected by"
msgstr "tarafından seçilen"

#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:1
msgid "Mean:"
msgstr "Ortalama:"

#. Short for "Standard deviation".  Try to keep it under the 12 characters in the translation or it will be ellipsized at the end.
#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:3
msgid "Std dev:"
msgstr "Std sapma:"

#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:4
msgid "Median:"
msgstr "Orta değer:"

#. After the colon there is the total number of pixels
#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:6
msgid "Pixels:"
msgstr "Piksel:"

#. After the colon there is a percentile.
#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:8
msgctxt "Pixels"
msgid "Max:"
msgstr "Azami:"

#. After the colon there is the percentile of selected pixels.
#: ../data/ui/histogram-info.ui.h:10
msgctxt "Pixels"
msgid "Selected:"
msgstr "Seçilen:"

#: ../data/ui/location.ui.h:1
msgid "Open"
msgstr "Aç"

#: ../data/ui/location.ui.h:2
msgid "_Location:"
msgstr "_Konum:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:1
msgid "Overwrite the old file with the new one?"
msgstr "Yeni dosya eskisinin üzerine yazılsın mı?"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:2
msgid "Old File:"
msgstr "Eski Dosya:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:3
msgid "Filename:"
msgstr "Dosya adı:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:4
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:23
msgid "Size:"
msgstr "Boyut:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:5
msgid "Modified:"
msgstr "Değiştirildi:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:6
msgid "New File:"
msgstr "Yeni Dosya:"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:7
msgid "Over_write the old file"
msgstr "Eski dosya üzerine _yaz"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:8
msgid "Do not overwrite _the old file"
msgstr "_Eski dosya üzerine yazma"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:9
msgid "Overwrite _all files"
msgstr "_Bütün dosyaların üzerine yaz"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:10
msgid "_Do not overwrite any file"
msgstr "Herhangi bir dosyanın _üzerine yazma"

#: ../data/ui/overwrite-dialog.ui.h:11
msgid "_Save the new file as:"
msgstr "Yeni dosyayı farklı _kaydet:"

#: ../data/ui/personalize-filters.ui.h:1
msgid "_General filter:"
msgstr "_Genel süzgeç:"

#: ../data/ui/personalize-filters.ui.h:2
msgid "_Other filters:"
msgstr "_Diğer süzgeçler:"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:1
msgid "below the folder list"
msgstr "aşağıdaki klasör listesi"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
msgid "on the right"
msgstr "sağda"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
msgid "gThumb Preferences"
msgstr "gThumb Tercihleri"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
msgid "T_humbnails in viewer:"
msgstr "Görüntüleyicideki k_üçük resimler:"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
msgid "on the bottom"
msgstr "altta"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
msgid "on the side"
msgstr "kenarda"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
msgid "File _properties in browser:"
msgstr "Tarayıcıdaki dosya _özellikleri:"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
msgid "On startup:"
msgstr "Başlangıçta:"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
msgid "Go to last _visited location"
msgstr "Son _ziyaret edilmiş konuma git"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
msgid "Go to this _folder:"
msgstr "Bu kla_söre git:"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
msgid "Choose startup folder"
msgstr "Başlangıç klasörü seç"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
msgid "Set to C_urrent"
msgstr "Geçerli _olarak belirle"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
msgid "_Reuse the active window to open files"
msgstr "Dosyaları açmak için etkin pencereyi _yeniden kullan"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
msgid "As_k confirmation before deleting files or catalogs"
msgstr "Dosyaları ya da katalogları silmeden önce onay s_or"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
msgid "Ask whether to save _modified files"
msgstr "_Değiştirilen dosyaların kaydedilip kaydedilmeyeceğini sor"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
msgid "_Store metadata inside files if possible"
msgstr "Eğer mümkünse dosyaların içerisindeki üstverileri _depolayın"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:2
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:22
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:481
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:23
msgid "General"
msgstr "Genel"

#: ../data/ui/sort-order.ui.h:1
msgid "Sort By"
msgstr "Buna Göre Sırala"

#: ../data/ui/sort-order.ui.h:2
msgid "_Inverse order"
msgstr "_Ters sırada"

#: ../extensions/23hq/23hq.extension.in.in.h:1
msgid "23"
msgstr "23"

#: ../extensions/23hq/23hq.extension.in.in.h:2
msgid "Upload images to 23hq.com"
msgstr "23hq.com adresine resimleri yükle"

#: ../extensions/23hq/23hq.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/burn_disc/burn_disc.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/catalogs/catalogs.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/change_date/change_date.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/comments/comments.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/contact_sheet/contact_sheet.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/convert_format/convert_format.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/desktop_background/desktop_background.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/facebook/facebook.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/file_manager/file_manager.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/flicker/flicker.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/image_print/image_print.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/image_rotation/image_rotation.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/list_tools/list_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/map_view/map_view.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/photobucket/photobucket.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/photo_importer/photo_importer.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/picasaweb/picasaweb.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/raw_files/raw_files.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/red_eye_removal/red_eye_removal.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/rename_series/rename_series.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/resize_images/resize_images.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/search/search.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/selections/selections.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/slideshow/slideshow.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/webalbums/webalbums.extension.in.in.h:3
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:491
msgid "gthumb development team"
msgstr "gthumb geliştirme takımı"

#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:1
#: ../extensions/bookmarks/callbacks.c:325
#: ../extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:350
msgid "Bookmarks"
msgstr "Yer İmleri"

#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:2
msgid "Add bookmarks support."
msgstr "Yer imi desteği ekle."

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui.h:1
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Yer İmlerine Ekle"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui.h:2
msgid "_Edit Bookmarks…"
msgstr "Yer İmlerini _Düzenle…"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui.h:3
msgid "_System Bookmarks"
msgstr "_Sistem Yer İmleri"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:1
msgid "_Bookmarks:"
msgstr "Yer İ_mleri:"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:2
msgid "Go to this location"
msgstr "Bu konuma git"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:3
#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:72
msgid "Remove"
msgstr "Sil"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:4
msgid "_Name"
msgstr "_Ad"

#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:5
msgid "_Location"
msgstr "_Konum"

#: ../extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:192
msgid "Could not remove the bookmark"
msgstr "Yer imi silinemedi"

#: ../extensions/burn_disc/burn_disc.extension.in.in.h:1
msgid "Burn CD/DVD"
msgstr "CD/DVD Yaz"

#: ../extensions/burn_disc/burn_disc.extension.in.in.h:2
msgid "Save files to an optical disc."
msgstr "Dosyaları optik diske kaydet."

#: ../extensions/burn_disc/callbacks.c:48
msgid "_Optical Disc..."
msgstr "_Optik Disk..."

#: ../extensions/burn_disc/data/ui/burn-disc-options.ui.h:1
msgid "Disc Name"
msgstr "Disk Adı"

#: ../extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui.h:1
msgid "Current _folder"
msgstr "Mevcut _klasör"

#: ../extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui.h:2
msgid "Current folder and its s_ub-folders"
msgstr "Mevcut klasör ve onun a_lt-klasörleri"

#: ../extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui.h:3
msgid "_Selected files"
msgstr "_Seçilen dosyalar"

#: ../extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui.h:4
msgid "Source"
msgstr "Kaynak"

#: ../extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:238
#: ../extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:259
#: ../extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:393
msgid "Write to Disc"
msgstr "Diske Yaz"

#: ../extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:65
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file: %s"
msgstr "JPEG resim dosyası işlenirken hata: %s"

#: ../extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:529
#, c-format
msgid "Unknown JPEG color space (%d)"
msgstr "Bilinmeyen JPEG renk uzayı (%d)"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui.h:1
#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:1
msgid "_Default extension:"
msgstr "_Öntanımlı uzantı:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui.h:2
#: ../extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui.h:1
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kalite:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui.h:3
msgid "_Smoothing:"
msgstr "_Düzleme:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui.h:4
msgid "Opti_mize"
msgstr "Opti_mize et"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui.h:5
msgid "_Progressive"
msgstr "_İlerleme"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/png-options.ui.h:1
msgid "Compression _level:"
msgstr "Sıkıştır_ma düzeyi:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/save-options-preferences.ui.h:1
msgid "Default options:"
msgstr "Öntanımlı seçenekler:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tga-options.ui.h:1
msgid "_RLE compression"
msgstr "_RLE sıkıştırma"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:2
msgid "Compression"
msgstr "Sıkıştırma"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:3
msgid "_No compression"
msgstr "_Sıkıştırma yok"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:4
msgid "No_rmal (Deflate)"
msgstr "No_rmal (Sönük)"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:5
msgid "_Loss compression (JPEG)"
msgstr "_Zarar görmüş sıkıştırma (JPEG)"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:6
msgid "Resolution"
msgstr "Çözünürlük"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:7
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:12
msgid "_Horizontal:"
msgstr "Ya_tay:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:8
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:13
msgid "_Vertical:"
msgstr "D_ikey:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui.h:9
msgid "dpi"
msgstr "dpi"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui.h:2
msgid "_Method:"
msgstr "_Yöntem:"

#: ../extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui.h:3
msgid "_Lossless"
msgstr "_Kayıpsız"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-jpeg.c:516
#: ../extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:144
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-png.c:353
#: ../extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:110
msgid "PNG"
msgstr "PNG"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:257
#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:439
#: ../gthumb/gth-buffer-data.c:84
msgid "Insufficient memory"
msgstr "Yetersiz bellek"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:344
msgid "TGA"
msgstr "TGA"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:563
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"

#: ../extensions/cairo_io/gth-image-saver-webp.c:382
#: ../extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:173
msgid "WebP"
msgstr "WebP"

#: ../extensions/cairo_io/preferences.c:134
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:17
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:8
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1489
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:21
msgid "Saving"
msgstr "Kaydediliyor"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:85 ../extensions/catalogs/actions.c:208
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:368
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:488
#: ../extensions/file_manager/actions.c:71
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:372
#: ../extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:289
#: ../gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:462 ../gthumb/gth-folder-tree.c:1849
#, c-format
msgid "No name specified"
msgstr "Ad belirtilmemiş"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:92 ../extensions/catalogs/actions.c:215
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:375
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:495
#: ../extensions/file_manager/actions.c:78
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:379
#: ../gthumb/gth-folder-tree.c:1856
#, c-format
msgid "Invalid name. The following characters are not allowed: %s"
msgstr "Geçersiz ad. Aşağıdaki karakterlere izin verilmez: %s"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:148 ../extensions/catalogs/actions.c:262
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:432
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:542
#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:508
#: ../extensions/file_manager/actions.c:109
msgid "Name already used"
msgstr "Ad zaten kullanımda"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:173
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:453
msgid "New catalog"
msgstr "Yeni Katalog"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:174
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:454
msgid "Enter the catalog name:"
msgstr "Katalog adı girin:"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:176 ../extensions/catalogs/actions.c:290
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:456
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:568
#: ../extensions/file_manager/actions.c:139
msgid "C_reate"
msgstr "Oluştu_r"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:287
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:565
msgid "New library"
msgstr "Yeni Kütüphane"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:288
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:566
msgid "Enter the library name:"
msgstr "Kütüphane adı girin:"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:323
msgid "Could not remove the catalog"
msgstr "Katalog silinemiyor"

#: ../extensions/catalogs/actions.c:362
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
msgstr "\"%s\"'i silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:52
msgid "Add to Catalog…"
msgstr "Kataloga Ekle…"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:57
#: ../extensions/selections/callbacks.c:57
msgid "Open Folder"
msgstr "Klasör Aç"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:62
msgid "Remove from Catalog"
msgstr "Katalogdan Kaldır"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:67
msgid "Create Catalog"
msgstr "Katalog Oluştur"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:68
msgid "Create Library"
msgstr "Kütüphane Oluştur"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:73
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:78
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:105
#: ../extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:844
#: ../gthumb/gth-folder-tree.c:1900
msgid "Rename"
msgstr "Yeniden isimledir"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:78
#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:1
#: ../gthumb/gth-browser.c:4557 ../gthumb/gth-file-properties.c:256
msgid "Properties"
msgstr "Özellikler"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:201
#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:204
msgid "Command Line"
msgstr "Komut Satırı"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:351
msgid "Catalog Properties"
msgstr "Katalog Özellikleri"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:367
msgid "Organize"
msgstr "Düzenle"

#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:368
msgid "Automatically organize files by date"
msgstr "Tarihe göre dosyaları otomatik düzenle"

#: ../extensions/catalogs/catalogs.extension.in.in.h:1
#: ../extensions/catalogs/gth-catalog.c:611
#: ../extensions/catalogs/gth-catalog.c:662
#: ../extensions/catalogs/gth-catalog.c:1014
#: ../extensions/catalogs/gth-catalog.c:1015
msgid "Catalogs"
msgstr "Kataloglar"

#: ../extensions/catalogs/catalogs.extension.in.in.h:2
msgid "Create file collections."
msgstr "Dosya koleksiyonu oluştur."

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:1
msgid "Add to Catalog"
msgstr "Kataloga Ekle"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:2
msgid "A_dd and Close"
msgstr "E_kle ve Kapat"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:3
msgid "C_atalogs:"
msgstr "K_ataloglar:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:4
msgid "_New Catalog"
msgstr "Ye_ni Katalog"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:5
msgid "New _Library"
msgstr "Yeni Kütü_phane"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui.h:6
#: ../extensions/file_manager/actions.c:687
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1842
msgid "_View the destination"
msgstr "Hedefi _görüntüle"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:3
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:8
#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:4
#: ../extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui.h:1
#: ../extensions/photobucket/data/ui/photobucket-album-properties.ui.h:1
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/picasa-web-album-properties.ui.h:3
msgid "_Name:"
msgstr "_Ad:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:4
#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:2
msgid "_Date:"
msgstr "_Tarih:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:5
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
861
msgid "Catalog"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
862
msgstr "Katalog"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
863

864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734
#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:1
#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:1
msgid "Organize Files"
msgstr "Dosyaları Düzenle"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:2
msgid "Organizing files"
msgstr "Dosya düzenleme"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:3
msgid "Organization:"
msgstr "Organizasyon:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:4
msgid "Select All"
msgstr "Tümünü Seç"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:5
msgid "Select None"
msgstr "Hiçbirini Seçme"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui.h:6
msgid "Catalog _Preview:"
msgstr "Katalog _Önizleme:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:2
msgid "_Group files by:"
msgstr "Dosyaları _grupla:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:3
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui.h:3
#: ../extensions/search/data/ui/search-editor.ui.h:2
msgid "_Include sub-folders"
msgstr "Alt klasörleri de _içer"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:4
msgid "Ignore catalogs with a single file"
msgstr "Tek dosyalı katalogları yoksay"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:5
msgid "Put single files in the catalog:"
msgstr "Tek dosyaları kataloga yerleştir:"

#: ../extensions/catalogs/data/ui/organize-files.ui.h:6
msgid "Singles"
msgstr "Tek"

#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:149
#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:183
msgid "Could not add the files to the catalog"
msgstr "Dosyalar kataloga eklenemedi"

#: ../extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:311
#: ../extensions/search/gth-search-task.c:360
msgid "Could not create the catalog"
msgstr "Katalog oluşturulamadı"

#: ../extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:80
msgid "Could not save the catalog"
msgstr "Katalog kaydedilemedi"

#: ../extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:151
msgid "Could not load the catalog"
msgstr "Katalog yüklenemedi"

#: ../extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:112
msgid "Files will be organized in catalogs. No file will be moved on disk."
msgstr ""
"Dosyalar kataloglarda düzenlenecektir. Disk üzerinde hiçbir dosya "
"taşınmayacaktır."

#: ../extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:124
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:558
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:365
msgid "Date photo was taken"
msgstr "Fotoğraf tarihi alındı"

#: ../extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:131
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:357
msgid "File modified date"
msgstr "Dosya değiştirilme tarihi"

#: ../extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:138
#: ../extensions/comments/main.c:182
msgid "Tag"
msgstr "Etiket"

#: ../extensions/catalogs/dlg-organize-files.c:145
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:398
msgid "Tag (embedded)"
msgstr "Etiket (gömülü)"

#: ../extensions/catalogs/gth-catalog.c:1112 ../extensions/comments/main.c:45
#: ../extensions/edit_metadata/callbacks.c:51
#: ../extensions/edit_metadata/callbacks.c:85
#: ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:62
msgid "Tags"
msgstr "Etiketler"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:953
#, c-format
msgid "The catalog '%s' already exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "'%s' katalogu zaten var, üzerine yazmak istiyor musunuz?"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:955
#, c-format
msgid "The library '%s' already exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "'%s' kütüphanesi zaten var, üzerine yazmak istiyor musunuz?"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:963
msgid "Over_write"
msgstr "Üzerine_ yaz"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1081
msgid "Cannot move the files"
msgstr "Dosyalar taşınamıyor"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1083
msgid "Cannot copy the files"
msgstr "Dosyalar kopyalanamıyor"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1088
msgid "Invalid destination."
msgstr "Geçersiz hedef."

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1135
#, c-format
msgid "Copying files to '%s'"
msgstr "Dosyalar '%s' konumuna kopyalanıyor"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1322
msgid "Could not remove the files from the catalog"
msgstr "Katalogdan dosyalar kaldırılamadı"

#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1380
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:873
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:882
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:912
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:1443
#: ../extensions/search/gth-search.c:265
msgid "Invalid file format"
msgstr "Geçersiz dosya biçimi"

#: ../extensions/catalogs/gth-organize-task.c:202
#, c-format
msgid "Operation completed. Catalogs: %d. Images: %d."
msgstr "İşlem tamamlandı. Kataloglar: %d. Resimler: %d."

#: ../extensions/change_date/callbacks.c:38
msgid "Change _Date…"
msgstr "_Tarih Değiştir…"

#: ../extensions/change_date/change_date.extension.in.in.h:1
msgid "Change date"
msgstr "Tarih değiştir"

#: ../extensions/change_date/change_date.extension.in.in.h:2
msgid "Change the files date"
msgstr "Dosya tarihlerini değiştir"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:1
#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:6
msgid "+"
msgstr "+"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:2
#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:7
msgid "-"
msgstr "-"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:3
msgid "Change Date"
msgstr "Tarih Değiştir"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:4
msgid "Change the following values:"
msgstr "Aşağıdaki değerleri değiştir:"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:5
msgid "_Last modified date"
msgstr "_Son değiştirilme tarihi"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:6
msgid "Co_mment date"
msgstr "Aç_ıklama tarihi"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:7
msgid "Change to:"
msgstr "Şöyle değiştir:"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:8
msgid "The _following date:"
msgstr "Müteakip _tarih:"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:9
msgid "File _modified date"
msgstr "Dosya _değiştirilme tarihi"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:10
msgid "File c_reation date"
msgstr "Dosya o_luşturma tarihi"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:11
msgid "Date p_hoto was taken"
msgstr "F_otoğraf tarihi alındı"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:12
msgid "A_djust by"
msgstr "A_yarlanan"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:13
msgid "hours"
msgstr "saatler"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:14
msgid "minutes"
msgstr "dakikalar"

#: ../extensions/change_date/data/ui/change-date.ui.h:15
msgid "seconds"
msgstr "saniye"

#: ../extensions/comments/callbacks.c:39
msgid "Import Embedded Metadata"
msgstr "Gömülü Üstverileri İçeri Aktar"

#: ../extensions/comments/comments.extension.in.in.h:1
msgid "Comments and tags"
msgstr "Açıklamalar ve etiketler"

#: ../extensions/comments/comments.extension.in.in.h:2
msgid "Add comments and tags to any file type."
msgstr "Herhangi bir dosya türüne açıklama ve etiket ekle."

#: ../extensions/comments/data/ui/comments-preferences.ui.h:1
msgid "_Synchronize with the embedded metadata"
msgstr "Gömülü üstveriler ile _eşitle"

#: ../extensions/comments/dlg-comments-preferences.c:68
#: ../extensions/gstreamer_tools/dlg-media-viewer-preferences.c:77
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:318
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer-preferences.c:78
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:483
msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"

#: ../extensions/comments/main.c:35 ../extensions/edit_metadata/callbacks.c:50
#: ../extensions/edit_metadata/callbacks.c:79
msgid "Comment"
msgstr "Açıklama"

#: ../extensions/comments/main.c:41 ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:59
msgid "Title"
msgstr "Başlık"

#: ../extensions/comments/main.c:42 ../extensions/comments/main.c:166
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:5
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:7
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:8
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui.h:11
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:17
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:9
#: ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:61
msgid "Description"
msgstr "Açıklama"

#: ../extensions/comments/main.c:43 ../extensions/comments/main.c:174
#: ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:60
msgid "Place"
msgstr "Yer"

#: ../extensions/comments/main.c:44
#, fuzzy
#| msgid "Co_mment date"
msgid "Comment Date & Time"
msgstr "Aç_ıklama tarihi"

#: ../extensions/comments/main.c:46 ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:63
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:389
msgid "Rating"
msgstr "Değerlendirme"

#: ../extensions/contact_sheet/callbacks.c:38
msgid "Contact _Sheet…"
msgstr "Bağlantı _Sayfası…"

#: ../extensions/contact_sheet/callbacks.c:39
msgid "Image _Wall…"
msgstr "Resim _Duvarı…"

#: ../extensions/contact_sheet/contact_sheet.extension.in.in.h:1
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:1
msgid "Contact Sheet"
msgstr "Bağlantı Sayfası"

#: ../extensions/contact_sheet/contact_sheet.extension.in.in.h:2
msgid "Create an index image displaying the thumbnails of the selected files."
msgstr ""
"Seçilen dosyaların küçük resimlerinin görüntüleneceği bir resim dizini "
"oluştur."

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:434
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:464
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:579
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:393
#: ../extensions/slideshow/main.c:291
msgid "None"
msgstr "Bilinmeyen"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:2
msgid "Simple"
msgstr "Basit"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:3
msgid "Simple with shadow"
msgstr "Basit gölge"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:4
msgid "Shadow only"
msgstr "Sadece gölge"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:5
msgid "Slide"
msgstr "Slayt"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:6
msgid "Inward Shadow"
msgstr "İçe doğru Gölge"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:7
msgid "Outward Shadow"
msgstr "Dışa doğru Gölge"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:9
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:10
msgid "_Solid color"
msgstr "_Düz renk"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:11
msgid "_Gradient"
msgstr "_Eğim"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:14
msgid "Select a color"
msgstr "Renk seç"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:15
msgid "Frame"
msgstr "Çerçeve"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:16
msgid "_Style:"
msgstr "_Biçem:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:17
msgid "C_olor:"
msgstr "R_enk:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:18
#: ../extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:57
msgid "Text"
msgstr "Metin"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:19
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:11
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:3
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:3
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:15
msgid "_Header:"
msgstr "_Başlık:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:20
msgid "Select a font"
msgstr "Bir yazı tipi seç"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:21
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:10
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:4
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:14
msgid "_Footer:"
msgstr "_Alt bilgi:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:22
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:32
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:2
msgid "Caption:"
msgstr "Resim Yazısı:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:2
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:5
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:6
msgid "The current page number"
msgstr "Şu anki sayfa numarası"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:3
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:6
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:7
msgid "The total number of pages"
msgstr "Toplam sayfa sayısı"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:4
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:6
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:7
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:5
#: ../extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui.h:10
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:7
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:8
msgid "Special code"
msgstr "Özel kod"

#. translate only the text in the curly brackets
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:8
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:11
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:13
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:12
#, no-c-format
msgid "%D{ format }"
msgstr "%D{ biçim }"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:9
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:12
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:13
msgid "The current date"
msgstr "Şu anki tarih"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:12
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:2
#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:5
#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:6
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui.h:5
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui.h:6
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:6
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:17
msgid "_Destination:"
msgstr "He_def:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:13
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:3
#: ../extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui.h:4
#: ../extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui.h:10
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:18
msgid "Choose destination folder"
msgstr "Hedef klasörü seçiniz"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:14
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:4
msgid "File_name:"
msgstr "Dosya _adı:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:15
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:5
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:18
msgid "New enumerator digit"
msgstr "Yeni numaralayıcı basamağı"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:16
msgid "Create _HTML image map"
msgstr "_HTML resim haritası oluştur"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:18
msgid "Create a new theme"
msgstr "Yeni bir tema oluştur"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:19
msgid "Edit the selected theme"
msgstr "Seçilen temayı düzenle"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:20
msgid "Delete the selected theme"
msgstr "Seçilen temayı sil"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:21
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:22
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:23
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:9
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:16
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:26
msgid "Columns:"
msgstr "Sütunlar:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:24
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:10
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:29
msgid "Images per page:"
msgstr "Sayfa başına resim:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:25
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:11
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:28
msgid "All images on a single page"
msgstr "Tek bir sayfada bütün resimler"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:26
msgid "_All pages with the same size"
msgstr "Bütün s_ayfalar aynı büyüklükle"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:27
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:12
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:15
msgid "Layout"
msgstr "Yerleşim düzeni"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:28
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:13
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:24
msgid "S_ort:"
msgstr "S_ırala:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:29
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:14
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:25
msgid "Re_verse order"
msgstr "Ters düze_n"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:30
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:15
msgid "_Size:"
msgstr "_Boyut:"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:31
msgid "Sq_uared"
msgstr "_Kare"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:33
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:16
msgid "Thumbnails"
msgstr "Küçük resimler"

#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui.h:1
msgid "Image Wall"
msgstr "Resim Duvarı"

#: ../extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:495
#: ../extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:506
#: ../extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:520
msgid "Could not save the theme"
msgstr "Tema kaydedilemedi"

#: ../extensions/contact_sheet/dlg-contact-sheet.c:665
msgid "Could not delete the theme"
msgstr "Tema silinemedi"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-creator.c:247
msgid "Creating images"
msgstr "Görüntü oluşturuluyor"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-creator.c:895
msgid "Generating thumbnails"
msgstr "Küçük resimler oluşturuluyor"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:32
msgid "Header"
msgstr "Sayfa Başlığı"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:33
msgid "Footer"
msgstr "Sayfa Altlığı"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:193
msgid "Theme Properties"
msgstr "Tema Özellikleri"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:205
msgid "Copy _From"
msgstr "_Şuradan Kopyala"

#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme-dialog.c:312
msgid "New theme"
msgstr "Yeni tema"

#: ../extensions/convert_format/callbacks.c:38
msgid "Convert Format…"
msgstr "Biçim Dönüştür…"

#: ../extensions/convert_format/convert_format.extension.in.in.h:1
msgid "Convert format"
msgstr "Biçim Dönüştür"

#: ../extensions/convert_format/convert_format.extension.in.in.h:2
msgid "Save images in a different format"
msgstr "Resimleri farklı bir biçimde kaydet"

#: ../extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui.h:1
msgid "Convert Format"
msgstr "Biçim Dönüştür"

#: ../extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui.h:2
msgid "New format"
msgstr "Yeni biçim"

#: ../extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui.h:3
#: ../extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui.h:9
msgid "Destination"
msgstr "Hedef"

#: ../extensions/convert_format/data/ui/convert-format.ui.h:5
#: ../extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui.h:11
msgid "_Use the original image folder"
msgstr "Özgün resim klasörünü _kullan"

#: ../extensions/convert_format/dlg-convert-format.c:87
msgid "Converting images"
msgstr "Resimler dönüştürülüyor"

#: ../extensions/desktop_background/actions.c:207
msgid "Could not show the desktop background properties"
msgstr "Masaüstü arkaplan özellikleri gösterilemedi"

#: ../extensions/desktop_background/actions.c:248
#: ../gthumb/resources/app-menu.ui.h:2
msgid "_Preferences"
msgstr "Ö_zellikler"

#: ../extensions/desktop_background/actions.c:249
msgid "_Undo"
msgstr "_Geri Al"

#: ../extensions/desktop_background/actions.c:276
#: ../extensions/desktop_background/actions.c:331
#: ../extensions/desktop_background/actions.c:350
msgid "Could not set the desktop background"
msgstr "Masaüstü arkaplanı ayarlanamadı"

#: ../extensions/desktop_background/callbacks.c:47
#: ../extensions/desktop_background/callbacks.c:53
msgid "Set as Background"
msgstr "Arkaplan Olarak Ayarla"

#: ../extensions/desktop_background/desktop_background.extension.in.in.h:1
msgid "Desktop background"
msgstr "Masaüstü arkaplanı"

#: ../extensions/desktop_background/desktop_background.extension.in.in.h:2
msgid "Set the image as desktop background"
msgstr "Resmi masaüstü arkaplanı olarak ayarla"

#: ../extensions/edit_metadata/actions.c:75
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the metadata of the selected "
"files?"
msgstr ""
"Seçilen dosyanın üstverisini kalıcı olarak silmek istediğinizden emin "
"misiniz?"

#: ../extensions/edit_metadata/actions.c:82
msgid "If you delete the metadata, it will be permanently lost."
msgstr "Eğer üstveriyi silerseniz, kalıcı olarak kaybedilecek."

#: ../extensions/edit_metadata/callbacks.c:45
msgid "Delete Metadata"
msgstr "Üstveriyi Sil"

#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:1
#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:6
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/picasa-web-album-properties.ui.h:5
msgid "D_escription:"
msgstr "A_çıklama:"

#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:3
msgid "_Place:"
msgstr "Y_er:"

#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:4
#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/tag-chooser.ui.h:1
msgid "T_ags:"
msgstr "E_tiketler:"

#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:5
msgid "_Rating:"
msgstr "_Değerlendirme:"

#: ../extensions/edit_metadata/data/ui/edit-comment-page.ui.h:6
msgid "_Title:"
msgstr "_Başlık:"

#: ../extensions/edit_metadata/dlg-edit-metadata.c:121
msgid "Could not save the file metadata"
msgstr "Dosya üstverisi kaydedilemedi"

#: ../extensions/edit_metadata/dlg-edit-metadata.c:229
#: ../gthumb/gth-overwrite-dialog.c:137
msgid "Cannot read file information"
msgstr "Dosya bilgisi okunamıyor"

#: ../extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.in.in.h:1
msgid "Edit metadata"
msgstr "Üstveriyi düzenle"

#: ../extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.in.in.h:2
msgid "Allow to edit files metadata."
msgstr "Dosya üstverilerini düzenlemeye izin ver."

#. Translators: the %s symbol in the string is a file name
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:63
#, c-format
msgid "%s Metadata"
msgstr "%s Üstverisi"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:66
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-tags-dialog.c:83
#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:319
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:320
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d dosya"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:144
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-tags-dialog.c:197
msgid "Sa_ve and Close"
msgstr "Ka_ydet ve Kapat"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-dialog.c:155
msgid "Save only cha_nged fields"
msgstr "Sadece değişen ala_nları kaydet"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:555
msgid "No date"
msgstr "Tarih yok"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:556
msgid "The following date"
msgstr "Takip eden tarih"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:557
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:331
msgid "Current date"
msgstr "Geçerli tarih"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:559
msgid "Last modified date"
msgstr "Son değiştirilme tarihi"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:560
msgid "File creation date"
msgstr "Dosya oluşturma tarihi"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:561
msgid "Do not modify"
msgstr "Değiştirme"

#. Translators: the %s symbol in the string is a file name
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-tags-dialog.c:80
#, c-format
msgid "%s Tags"
msgstr "%s Etiketleri"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-tags-dialog.c:189
msgid "Assign Tags"
msgstr "Etiket Ata"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:119
#: ../extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:136
msgid "Assigning tags to the selected files"
msgstr "Seçilen dosyalara etiket atanıyor"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:119
msgid "Writing files"
msgstr "Dosyalar Yazılıyor"

#: ../extensions/edit_metadata/gth-tag-task.c:136
msgid "Reading files"
msgstr "Dosyalar Okunuyor"

#: ../extensions/example/src/example.extension.in.in.h:1
msgid "Example"
msgstr "Örnek"

#: ../extensions/example/src/example.extension.in.in.h:2
msgid "Extension example."
msgstr "Örnek uzantı."

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:1
msgid "C_opyright:"
msgstr "T_elif hakkı:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:2
msgid "Co_untry:"
msgstr "Ül_ke:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:3
msgid "_Code:"
msgstr "_Kod:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:4
msgid "Cr_edit:"
msgstr "Ya_zanlar:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:6
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui.h:2
msgid "_Source:"
msgstr "_Kaynak:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:7
msgid "_Urgency:"
msgstr "_Aciliyet:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:8
msgid "_Object Name:"
msgstr "_Nesne Adı:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:9
msgid "Byline _Title:"
msgstr "Yazar _Ünvanı:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:10
msgid "_Byline:"
msgstr "_Yazar:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:11
msgid "_City:"
msgstr "_Şehir:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:12
msgid "_Language:"
msgstr "_Dil:"

#: ../extensions/exiv2_tools/data/ui/edit-exiv2-page.ui.h:13
msgid "State/Province:"
msgstr "Eyalet/Bölge:"

#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.in.in.h:1
msgid "EXIF, IPTC, XMP support"
msgstr "EXIF, IPTC, XMP desteği"

#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.in.in.h:2
msgid "Read and write exif, iptc and xmp metadata."
msgstr "exif, iptc ve xmp üstverisi yaz ve oku."

#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:42 ../gthumb/glib-utils.c:1115
msgid "(invalid value)"
msgstr "(geçersiz değer)"

#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:710
msgid "Exposure"
msgstr "Pozlama"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:33
msgid "Exif General"
msgstr "Exif Genel"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:34
msgid "Exif Conditions"
msgstr "Exif Koşulları"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:35
msgid "Exif Structure"
msgstr "Exif Yapısı"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:36
msgid "Exif Thumbnail"
msgstr "Exif Küçük resimler"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:37
msgid "Exif GPS"
msgstr "Exif GPS"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:38
msgid "Exif Maker Notes"
msgstr "Exif Maker Notları"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:39
msgid "Exif Versions"
msgstr "Exif Sürümleri"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:40
msgid "Exif Other"
msgstr "Exif Diğer"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:41
msgid "IPTC"
msgstr "IPTC"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:42
msgid "XMP Embedded"
msgstr "XMP Gömülü"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:43
msgid "XMP Attached"
msgstr "XMP Ekli"

#: ../extensions/exiv2_tools/main.c:272
msgid "date photo was taken"
msgstr "fotoğraf tarihi alındı"

#: ../extensions/export_tools/callbacks.c:46
msgid "Export"
msgstr "Dışa Aktar"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:1
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:8
msgid "Export to Flickr"
msgstr "Flickr Sevisine Aktar"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:2
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:9
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:9
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/export-to-picasaweb.ui.h:2
msgid "_Upload"
msgstr "_Yükle"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:3
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:10
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:10
msgid "_Account:"
msgstr "_Hesap:"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:4
#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:3
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:11
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui.h:2
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:11
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:3
msgid "Edit accounts"
msgstr "Hesapları düzenle"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:5
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:13
msgid "A_lbum:"
msgstr "A_lbüm:"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:6
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:14
msgid "Add a new album"
msgstr "Yeni bir albüm ekle"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:7
msgid "Resize the images if larger than this size"
msgstr "Eğer bu boyuttan daha büyükse resmi yeniden boyutlandır"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:8
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:17
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:15
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/export-to-picasaweb.ui.h:6
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:20
msgid "_Resize if larger than:"
msgstr "Eğer daha büyükse _yeniden boyutlandır:"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:9
msgid "720 x 720"
msgstr "720 x 720"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:10
msgid "1024 x 1024"
msgstr "1024 x 1024"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:11
msgid "1280 x 1280"
msgstr "1280 x 1280"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:12
msgid "1600 x 1600"
msgstr "1600 x 1600"

#: ../extensions/facebook/data/ui/export-to-facebook.ui.h:13
msgid "2048 x 2048"
msgstr "2048 x 2048"

#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:1
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:1
msgid "Public photos"
msgstr "Herkese açık fotoğraflar"

#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:2
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:3
msgid "Private photos, visible to friends"
msgstr "Özel fotoğraflar, arkadaşlara görünür"

#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:3
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/picasa-web-album-properties.ui.h:2
msgid "Private"
msgstr "Özel"

#: ../extensions/facebook/data/ui/facebook-album-properties.ui.h:5
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/picasa-web-album-properties.ui.h:4
msgid "_Visibility:"
msgstr "_Görünürlük:"

#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:1
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:1
msgid "Import from Picasa Web Album"
msgstr "Picasa Web Albümünden İçeri Aktar"

#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:2
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui.h:1
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui.h:1
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:2
msgid "_Import"
msgstr "_Al"

#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:4
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui.h:3
#: ../extensions/oauth/data/ui/oauth-account-chooser.ui.h:1
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/export-to-picasaweb.ui.h:3
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:4
msgid "A_ccount:"
msgstr "H_esap:"

#: ../extensions/facebook/data/ui/import-from-facebook.ui.h:5
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/import-from-picasaweb.ui.h:5
msgid "_Album:"
msgstr "_Albüm:"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:123
#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:328
#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:226
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:138
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:412
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:227
#: ../extensions/oauth/web-service.c:376
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:131
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:373
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:124
msgid "Could not connect to the server"
msgstr "Sunucuya bağlanılamadı"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:149
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:163
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:157
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:149
msgid "Files successfully uploaded to the server."
msgstr "Dosyalar sunucuya başarılı bir şekilde yüklendi."

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:152
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:166
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:160
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:152
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:1841
msgid "_Open in the Browser"
msgstr "Tarayıcıda _Aç"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:177
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:248
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:184
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:178
msgid "Could not upload the files"
msgstr "Dosyalar yüklenemedi"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:399
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:190
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:225
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:455
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:311
msgid "Could not create the album"
msgstr "Albüm oluşturulamadı"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:467
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:526
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:377
msgid "New Album"
msgstr "Yeni Albüm"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:559
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:581
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1739
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:605
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:599
msgid "No valid file selected."
msgstr "Geçerli dosya seçilemedi."

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:560
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:582
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:606
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:600
msgid "Could not export the files"
msgstr "Dosyalar dışarı aktarılamadı"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:568
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:277
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:479
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:590
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:614
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:607
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:254
#: ../gthumb/gth-browser.c:828
#, c-format
msgid "%d file (%s)"
msgid_plural "%d files (%s)"
msgstr[0] "%d dosya (%s)"

#: ../extensions/facebook/dlg-export-to-facebook.c:589
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-export-to-flickr.c:613
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:633
#, c-format
msgid "Export to %s"
msgstr "%s konumuna dışarı aktar"

#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:344
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:345
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:279
msgid "Could not get the photo list"
msgstr "Fotoğraf listesi alınamadı"

#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:378
#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:534
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:382
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:548
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:313
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:587
msgid "No album selected"
msgstr "Albüm seçilemedi"

#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:552
#: ../extensions/flicker_utils/dlg-import-from-flickr.c:566
#, c-format
msgid "Import from %s"
msgstr "%s konumundan içeri aktar"

#: ../extensions/facebook/dlg-import-from-facebook.c:552
#: ../extensions/facebook/facebook.extension.in.in.h:1
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"

#: ../extensions/facebook/facebook.extension.in.in.h:2
msgid "Upload images to Facebook"
msgstr "Resimleri Facebook'a yükle"

#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:497
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:863
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:310
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:711
msgid "Getting the album list"
msgstr "Albüm listesi alınıyor"

#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:619
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:965
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1087
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1126
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:423
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:805
msgid "Creating the new album"
msgstr "Yeni albüm oluşturuluyor"

#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:680
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1176
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:485
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:860
#, c-format
msgid "Could not upload '%s': %s"
msgstr "'%s' yüklenemedi: %s"

#. Translators: %s is a filename
#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:745
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1287
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:542
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:917
#, c-format
msgid "Uploading '%s'"
msgstr "'%s' yükleniyor"

#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:958
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1482
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:714
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1138
msgid "Uploading the files to the server"
msgstr "Dosyalar sunucuya yükleniyor"

#: ../extensions/facebook/facebook-service.c:1057
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1651
#: ../extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1257
msgid "Getting the photo list"
msgstr "Fotoğraf listesi alınıyor"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:136
msgid "New folder"
msgstr "Yeni klasör"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:137
msgid "Enter the folder name:"
msgstr "Klasör adı girin:"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:409
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:268
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:811
msgid "Could not move the files"
msgstr "Dosyalar taşınamadı"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:410
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:269
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:812
msgid ""
"Files cannot be moved to the current location, as alternative you can choose "
"to copy them."
msgstr ""
"Dosyalar mevcut konuma taşınamadı, alternatif olarak onları kopyalamayı "
"seçebilirsiniz."

#: ../extensions/file_manager/actions.c:412
#: ../extensions/file_manager/actions.c:663
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:70
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:99 ../gthumb/gtk-utils.h:38
msgid "Copy"
msgstr "Kopyala"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:659
msgid "Move To"
msgstr "Buraya Taşı"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:659
msgid "Copy To"
msgstr "Buraya Kopyala"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:663
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:796
msgid "Move"
msgstr "Taşı"

#: ../extensions/file_manager/actions.c:791
msgid "Could not open the location"
msgstr "Konum açılamadı"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:69
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:98
msgid "Cut"
msgstr "Kes"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:71
msgid "Paste"
msgstr "Yapıştır"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:76
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:106
msgid "Copy to…"
msgstr "Şuraya Kopyala…"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:77
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:107
msgid "Move to…"
msgstr "Şuraya Taşı…"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:83
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:108
msgid "Move to Trash"
msgstr "Çöpe Taşı"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:84
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:109
msgid "Delete"
msgstr "Sil"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:88
msgid "Open with the File Manager"
msgstr "Dosya Yöneticisiyle aç"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:93
msgid "Create Folder"
msgstr "Klasör Oluştur"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:100
msgid "Paste Into Folder"
msgstr "Klasöre Yapıştır"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:114
msgid "Duplicate"
msgstr "Çoğalt"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:533
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:536
msgid "Open _With"
msgstr "_Birlikte Aç"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:779
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Are you sure you want to move \"%s\" to trash?"
msgid "Do you want to move \"%s\" to \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" dosyasını çöpe taşımak istediğinizden emin misiniz?"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:781
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Are you sure you want to move \"%s\" to trash?"
msgid "Do you want to copy \"%s\" to \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" dosyasını çöpe taşımak istediğinizden emin misiniz?"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:786
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
msgid "Do you want to move the dragged files to \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" dosyasını kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:788
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
msgid "Do you want to copy the dragged files to \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" dosyasını kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:796
#, fuzzy
#| msgid "Copy"
msgid "_Copy"
msgstr "Kopyala"

#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:977
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:775
#: ../gthumb/gth-browser.c:5552 ../gthumb/gth-browser.c:5588
#: ../gthumb/gth-progress-dialog.c:420
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "İşlem gerçekleştirilemedi"

#: ../extensions/file_manager/file_manager.extension.in.in.h:1
msgid "File manager"
msgstr "Dosya yöneticisi"

#: ../extensions/file_manager/file_manager.extension.in.in.h:2
msgid "File manager operations."
msgstr "Dosya yönetici işlemleri."

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/data/ui/curves-options.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui.h:1
msgid "_Preview"
msgstr "Ö_n izleme"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:2
msgid "B_rightness:"
msgstr "P_arlaklık:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:3
msgid "Con_trast:"
msgstr "Karşı_tlık:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:4
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Doygunluk:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:5
msgid "G_amma:"
msgstr "G_ama:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:6
msgid "Cyan-_Red:"
msgstr "Camgöbeği (Cyan)-_Kırmızı:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:7
msgid "_Magenta-Green:"
msgstr "_Macenta-Yeşil:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:8
msgid "_Yellow-Blue:"
msgstr "_Sarı-Mavi:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/adjust-colors-options.ui.h:9
msgid "Color Levels"
msgstr "Renk Seviyeleri"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:1
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:656
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:749
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:614
#: ../gthumb/gth-file-chooser-dialog.c:252
msgid "Options"
msgstr "Seçenekler"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:2
msgid "_Grid:"
msgstr "_Izgara:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:3
#: ../extensions/red_eye_removal/data/ui/red-eye-removal-options.ui.h:1
msgid "Selection"
msgstr "Seçim"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:4
#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:7
#: ../extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui.h:6
msgid "_Width:"
msgstr "_Genişlik:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:5
#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:8
msgid "Heigh_t:"
msgstr "Yüksekli_k:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:6
msgid "_Position:"
msgstr "_Konum:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:7
msgid "Maximize"
msgstr "Ekranı Kapla"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:8
msgid "Center"
msgstr "Orta"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:9
#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:10
msgid "Aspect ratio"
msgstr "En boy oranı"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:10
#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:11
msgid "I_nvert aspect ratio"
msgstr "En boy oranını t_ersine çevir"

#. after the colon there is a control to select the size in pixels
#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:12
msgid "M_ultiple of:"
msgstr "K_at:"

#. abbreviation of pixel
#: ../extensions/file_tools/data/ui/crop-options.ui.h:14
msgid "px"
msgstr "px"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/curves-options.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Rename current catalog"
msgid "Include current channel"
msgstr "Geçerli katalogu yeniden isimlendir"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:2
msgid "High _quality"
msgstr "Yüksek _kalite"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:3
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:29
msgid "pixels"
msgstr "pikseller"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:5
#: ../extensions/resize_images/data/ui/resize-images.ui.h:3
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:6
#: ../gthumb/gth-main-default-metadata.c:46
msgid "Dimensions"
msgstr "Boyutlar"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:9
msgid "Set the image size to this value"
msgstr "Resim boyutunu bu değere ayarla"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:12
msgid "Original dimensions:"
msgstr "Gerçek boyutlar:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:13
msgid "Scale factor:"
msgstr "Ölçek faktörü:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/resize-options.ui.h:14
msgid "New dimensions:"
msgstr "Yeni boyutlar:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:2
msgid "Grid:"
msgstr "Izgara:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:3
msgid "_Background:"
msgstr "_Arkaplan:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:4
msgid "Pick a background color"
msgstr "Bir arkaplan rengi seç"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:5
msgid "_Transparent"
msgstr "_Şeffaf"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:6
msgid "Original size"
msgstr "Asıl boyut"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:7
msgid "Bounding box"
msgstr "Karakter kutusu"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:8
msgid "Crop borders"
msgstr "Kenarlıkları Kırp"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:9
msgid "Angle"
msgstr "Açı"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:10
msgid "Align"
msgstr "Hizala"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:11
msgid "Image size"
msgstr "Resim boyutu"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:12
msgid "Point 1:"
msgstr "1. Nokta:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:13
msgid "Point 2:"
msgstr "Nokta 2:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:14
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr "En-boy oranını koru"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:15
msgid ""
"Draw a line on the image \n"
"to set the alignment."
msgstr ""
"Hizalama ayarlamak için \n"
"resimde bir çizgi çiz."

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:17
msgid "Parallel"
msgstr "Paralel"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:18
msgid "Perpendicular"
msgstr "Dik"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/rotate-options.ui.h:19
msgid "Alignment"
msgstr "Hizalama"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui.h:2
msgid "Threshold:"
msgstr "Eşik:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui.h:3
msgid "Radius:"
msgstr "Yarıçap:"

#: ../extensions/file_tools/data/ui/sharpen-options.ui.h:4
msgid "Amount:"
msgstr "Miktar:"

#. Translators: the first number is converted to the second number
#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:416
#, c-format
msgid "%d → %d"
msgstr ""

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:893
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:837
msgid "Linear scale"
msgstr "Doğrusal ölçek"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:905
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:849
msgid "Logarithmic scale"
msgstr "Logaritma ölçeği"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:925
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:869
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:947
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:890
msgid "Value"
msgstr "Değer"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:952
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:895
msgid "Red"
msgstr "Kırmızı"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:957
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:900
msgid "Green"
msgstr "Yeşil"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:962
#: ../gthumb/gth-histogram-view.c:905
msgid "Blue"
msgstr "Mavi"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-editor.c:981
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:553
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:820
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:601
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:363
msgid "Reset"
msgstr "Sıfırla"

#: ../extensions/file_tools/gth-curve-preset-editor-dialog.c:209
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:686
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:848
#, fuzzy
#| msgid "Reset"
msgid "Presets"
msgstr "Sıfırla"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:336
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:388
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:627
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:285
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:400
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:445
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:493
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:542
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:590
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:638
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:686
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:734
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:784
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:906
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:942
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:63
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:227
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-lomo.c:182
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:63
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-negative.c:100
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:568
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:63
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:63
msgid "Applying changes"
msgstr "Değişiklikler uygulanıyor"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:594
msgid "Adjust Colors"
msgstr "Renkleri Ayarla"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:595
msgid "Change brightness, contrast, saturation and gamma level of the image"
msgstr "Görüntünün parlaklık, kontrast, doygunluk ve gama seviyesini değiştir"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:531
msgid "Stretch"
msgstr "Esnet"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:532
msgid "Stretch the histogram trimming the 0.5%"
msgstr "Çubuk grafiği 0.5% kırpmak için genişlet"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:536
msgid "Equalize"
msgstr "Eşitle"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:537
msgid "Equalize the histogram using the square root function"
msgstr "Karekök fonksiyonu kullanan çubuklu grafiği eşitle"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:541
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:468
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:397
msgid "Uniform"
msgstr "Birbiçimli"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:542
msgid "Equalize the histogram using the linear function"
msgstr "Doğrusal fonksiyon kullanan çubuklu grafiği eşitle"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:656
msgid "Adjust Contrast"
msgstr "Kontrast Ayarla"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-contrast.c:658
msgid "Automatic contrast adjustment"
msgstr "Otomatik kontrast ayarlama"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:434
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:579
msgid "Square"
msgstr "Köşeli"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:435
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:580
#, c-format
msgid "%d x %d (Image)"
msgstr "%d x %d (Resim)"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:438
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:584
#, c-format
msgid "%d x %d (Screen)"
msgstr "%d x %d (Ekran)"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:442
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:589
msgid "5:4"
msgstr "5:4"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:443
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:590
msgid "4:3 (DVD, Book)"
msgstr "4:3 (DVD, Kitap)"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:444
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:591
msgid "7:5"
msgstr "7:5"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:445
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:592
msgid "3:2 (Postcard)"
msgstr "3:2 (Kartpostal)"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:446
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:593
msgid "16:10"
msgstr "16:10"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:447
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:594
msgid "16:9 (DVD)"
msgstr "16:9 (DVD)"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:448
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:595
msgid "1.85:1"
msgstr "1.85:1"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:449
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:596
msgid "2.39:1"
msgstr "2.39:1"

#. Translators: this is an option for the format -> Format: Custom
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:450
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:597
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:2
#: ../extensions/rename_series/gth-template-selector.c:248
msgid "Custom"
msgstr "Özel"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:465
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:394
msgid "Rule of Thirds"
msgstr "Üçte bir kuralı"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:466
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:395
msgid "Golden Sections"
msgstr "Altın Bölümler"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:467
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:396
msgid "Center Lines"
msgstr "Orta Çizgiler"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-crop.c:682
msgid "Crop"
msgstr "Kes"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:409
msgid "Add to Presets"
msgstr ""

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:410
#, fuzzy
#| msgid "Enter the new name:"
msgid "Enter the preset name:"
msgstr "Yeni ad girin:"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:533
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:69
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1419
#: ../gthumb/gth-browser.c:1892
msgid "Could not save the file"
msgstr "Dosya kaydedilemedi"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:834
msgid "Add to presets"
msgstr ""

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:895
#, fuzzy
#| msgid "Color Levels"
msgid "Color Curves"
msgstr "Renk Seviyeleri"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:896
#, fuzzy
#| msgid "Adjust Colors"
msgid "Adjust color curves"
msgstr "Renkleri Ayarla"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:357
#, fuzzy
#| msgid "Special code"
msgid "Special Effects"
msgstr "Özel kod"

#. Translators: this is the name of a filter that produces warmer colors
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:402
msgid "Warmer"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of a filter that produces cooler colors
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:447
msgid "Cooler"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:495
msgid "Soil"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:544
msgid "Desert"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:592
msgid "Arctic"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:640
msgid "Mangos"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:688
msgid "Fresh Blue"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:736
msgid "Cherry"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:786
msgid "Vintage"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:908
msgid "Blurred Edges"
msgstr ""

#. Translators: this is the name of an image filter that produces darker edges
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-effects.c:944
msgid "Vignette"
msgstr ""

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:90
msgid "Flip"
msgstr "Çevir"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-flip.c:91
msgid "Flip the image vertically"
msgstr "Resmi dikey olarak döndür"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:370
msgid "_Brightness"
msgstr "_Parlaklık"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:375
msgid "_Saturation"
msgstr "_Doygunluk"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:380
msgid "_Average"
msgstr "_Ortalama"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-grayscale.c:496
msgid "Grayscale"
msgstr "Gri tonlama"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-lomo.c:183
msgid "Lomo"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2735

2736 2737 2738
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:90
msgid "Mirror"
msgstr "Yansı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2739

2740 2741 2742
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-mirror.c:91
msgid "Mirror the image horizontally"
msgstr "Resmi yatay olarak yansıt"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2743

2744 2745 2746
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-negative.c:101
msgid "Negative"
msgstr "Negatif"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2747

2748 2749 2750
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-redo.c:77
msgid "Redo"
msgstr "Tekrarla"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2751

2752 2753 2754 2755 2756 2757
#. resize the original image
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:180
#: ../extensions/resize_images/dlg-resize-images.c:172
#: ../gthumb/gth-filter-grid.c:575
msgid "Resizing images"
msgstr "Resim yeniden boyutlandırılıyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2758

2759 2760 2761
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-resize.c:832
msgid "Resize"
msgstr "Yeniden Boyutlandır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2762

2763 2764 2765
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:681
msgid "Rotate"
msgstr "Döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2766

2767 2768 2769 2770 2771
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:90
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:46
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:177
msgid "Rotate Left"
msgstr "Sola Döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2772

2773 2774 2775
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:91
msgid "Rotate the image by 90 degrees counterclockwise"
msgstr "Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2776

2777 2778 2779 2780 2781
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:90
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:47
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:185
msgid "Rotate Right"
msgstr "Sağa Döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2782

2783 2784 2785
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:91
msgid "Rotate the image by 90 degrees clockwise"
msgstr "Resmi saat yönünde 90 derece döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2786

2787 2788 2789 2790
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-save-as.c:70
#: ../gthumb/resources/gears-menu.ui.h:4
msgid "Save As"
msgstr "Farklı Kaydet"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2791

2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-save.c:66
#: ../gthumb/resources/gears-menu.ui.h:3
msgid "Save"
msgstr "Kaydet"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:333
msgid "Sharpening image"
msgstr "Resim keskinleştiriliyor"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:436
msgid "Enhance Focus"
msgstr "Odak Geliştir"

#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-undo.c:77
msgid "Undo"
msgstr "Geri Al"

#: ../extensions/find_duplicates/callbacks.c:37
msgid "Find _Duplicates…"
msgstr "_Kopyaları Bul…"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2812

2813 2814 2815
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-choose-folders.ui.h:1
msgid "_Folders:"
msgstr "_Klasörler:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2816

2817 2818 2819
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:1
msgid "Search for Duplicates"
msgstr "Kopyaları Ara"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2820

2821 2822 2823
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:2
msgid "Duplicates:"
msgstr "Kopyalar:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2824

2825 2826 2827
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:3
msgid "Files:"
msgstr "Dosyalar:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2828

2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:4
msgid "_View"
msgstr "_Göster"

#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:5
#: ../gthumb/gth-tags-entry.c:1187 ../gthumb/gtk-utils.h:39
msgid "_Delete"
msgstr "_Sil"

#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui.h:6
msgid "No duplicates found."
msgstr "Kopya bulunamadı."

#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui.h:1
#: ../extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.in.in.h:1
msgid "Find Duplicates"
msgstr "Kopyaları Bul"

#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui.h:2
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:1
#: ../extensions/search/data/ui/search-editor.ui.h:1
msgid "Start _at:"
msgstr "Başlan_gıç:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2852

2853 2854 2855
#: ../extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates.ui.h:4
msgid "_Filter:"
msgstr "_Süz:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2856

2857 2858 2859
#: ../extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.in.in.h:2
msgid "Find duplicated files."
msgstr "Çift olan dosyaları bul."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2860

2861 2862 2863
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:65
msgid "leave the newest duplicates"
msgstr "en yeni kopyaları bırak"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2864

2865 2866 2867
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:66
msgid "leave the oldest duplicates"
msgstr "en eski kopyaları bırak"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2868

2869 2870 2871
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:67
msgid "by folder…"
msgstr "klasöre göre…"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2872

2873 2874 2875
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:68
msgid "all files"
msgstr "tüm dosyalar"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2876

2877 2878 2879
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:69
msgid "no file"
msgstr "dosya yok"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2880

2881 2882 2883 2884 2885 2886
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:569
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:677
#, c-format
msgid "%d duplicate"
msgid_plural "%d duplicates"
msgstr[0] "%d kopya"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2887

2888 2889 2890
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:721
msgid "Search completed"
msgstr "Arama tamamlandı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2891

2892 2893 2894
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:734
msgid "Searching for duplicates"
msgstr "Benzerleri aranıyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2895

2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:737
#: ../gthumb/gth-load-file-data-task.c:106
#: ../gthumb/gth-save-file-data-task.c:100
#, c-format
msgid "%d file remaining"
msgid_plural "%d files remaining"
msgstr[0] "%d kalan dosya"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2903

2904 2905 2906
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:839
msgid "Getting the file list"
msgstr "Dosya listesi alınıyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2907

2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005
#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:1015
msgid "Duplicates"
msgstr "Kopyalar"

#: ../extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:1307
msgid "Select"
msgstr "Seç"

#: ../extensions/flicker/flicker.extension.in.in.h:1
msgid "Flicker"
msgstr "Flicker"

#: ../extensions/flicker/flicker.extension.in.in.h:2
msgid "Upload images to Flickr"
msgstr "Flickr uygulamasına resim yükle"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:2
msgid "Private photos, visible to family and friends"
msgstr "Aile ve arkadaşlara görünür özel fotoğraflar"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:4
msgid "Private photos, visible to family"
msgstr "Özel fotoğraflar aileye görünür"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:5
msgid "Private photos"
msgstr "Özel fotoğraflar"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:6
msgid "Safe content"
msgstr "Güvenli içerik"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:7
msgid "Moderate content"
msgstr "Ölçülü içerik"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:8
msgid "Restricted content"
msgstr "Kısıtlı içerik"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:12
#: ../extensions/photobucket/data/ui/export-to-photobucket.ui.h:12
#: ../extensions/picasaweb/data/ui/export-to-picasaweb.ui.h:4
msgid "Free space:"
msgstr "Boş alan:"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:13
#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/import-from-flickr.ui.h:4
msgid "Ph_otoset:"
msgstr "Fo_toğraf kümesi:"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:14
msgid "_Privacy:"
msgstr "_Gizlilik:"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:15
msgid "Hi_de from public searches"
msgstr "Açık aramalardan gi_zle"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/export-to-flickr.ui.h:16
msgid "_Safety:"
msgstr "_Güvenli:"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/flickr-ask-authorization-old.ui.h:1
msgid "C_ontinue"
msgstr "D_evam et"

#: ../extensions/flicker_utils/data/ui/flickr-ask-authorization-old.ui.h:2
msgid "_Authorize..."
msgstr "_Yetkilendir..."

#: ../extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:124
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:237
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:348
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:672
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:937
#: ../extensions/oauth/oauth-service.c:154
#: ../extensions/photobucket/photobucket-consumer.c:74
#: ../extensions/photobucket/photobucket-consumer.c:82
#: ../extensions/photobucket/photobucket-consumer.c:149
#: ../extensions/photobucket/photobucket-service.c:132
msgid "Unknown error"
msgstr "Bilinmeyen hata"

#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:502
#, c-format
msgid ""
"Return to this window when you have finished the authorization process on %s"
msgstr "%s üzerinde yetkilendirme işlemini bitirdiğinizde bu pencereye dönün"

#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:503
msgid "Once you're done, click the 'Continue' button below."
msgstr "Tamamladığınızda, aşağıdaki 'Devam Et' butonunu tıklayın."

#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:571
#, c-format
msgid "gThumb requires your authorization to upload the photos to %s"
msgstr "gThumb %s servisine fotoğraf yüklemek için yetkinizi ister"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3006

3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016
#: ../extensions/flicker_utils/flickr-service.c:572
#, c-format
msgid ""
"Click 'Authorize' to open your web browser and authorize gthumb to upload "
"photos to %s. When you're finished, return to this window to complete the "
"authorization."
msgstr ""
"Web tarayıcınızı açmak ve %s servisine fotoğraf yükleyecek gthumb'ı "
"yetkilendirmek için 'Yetkilendir' seçeneğini tıklayın. Bitirdiğinizde "
"yetkilendirme işlemini tamamlamak için bu pencereye dönün."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3017

3018 3019 3020 3021 3022
#. Translators: %s is a filename
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:75
#, c-format
msgid "Image saved as %s"
msgstr "Görüntü %s olarak kaydedildi"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3023

3024 3025 3026 3027
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:101
msgctxt "Filename"
msgid "Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3028

3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:137
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:148
msgid "Could not take a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsü alınamadı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:1
#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:602
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:970
msgid "Play"
msgstr "Oynat"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:2
msgid "Slower"
msgstr "Daha Yavaş"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:3
msgid "Faster"
msgstr "Daha Hızlı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:4
msgid "Time:"
msgstr "Zaman:"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/mediabar.ui.h:5
msgid "--:--"
msgstr "--:--"

#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/media-viewer-preferences.ui.h:1
msgid "_Screenshots location:"
msgstr "_Ekran Görüntüleri konumu:"

#: ../extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.in.in.h:1
msgid "Audio/Video support"
msgstr "Ses/Video desteği"

#: ../extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.in.in.h:2
msgid "Play audio and video files."
msgstr "Ses ve video dosyalarını oynat."

#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:575
msgid "Playing video"
msgstr "Video oynatılıyor"

#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:588
msgid "Pause"
msgstr "Durdur"

#: ../extensions/gstreamer_tools/gth-media-viewer-page.c:636
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsü al"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:32
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:312
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:33
#: ../gthumb/gth-main-default-tests.c:319
msgid "Audio"
msgstr "Ses"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:40
msgid "Artist"
msgstr "Sanatçı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:41
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:16
msgid "Album"
msgstr "Albüm"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:42
msgid "Bitrate"
msgstr "Bit oranı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:43
msgid "Encoder"
msgstr "Kodlayıcı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:45
#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:50
msgid "Codec"
msgstr "Kodlayıcı/Çözücü"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:46
msgid "Framerate"
msgstr "Kare sayısı"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:47
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:24
msgid "Width"
msgstr "Genişlik"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:48
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:25
msgid "Height"
msgstr "Yükseklik"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:51
msgid "Channels"
msgstr "Kanallar"

#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:52
msgid "Sample rate"
msgstr "Örnekleme oranı"

#: ../extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:368
msgid "Stereo"
msgstr "Çift Kanallı"

#: ../extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:368
msgid "Mono"
msgstr "Tek Kanallı"

#. Translators: this is an image size, such as 1024 × 768
#: ../extensions/gstreamer_utils/gstreamer-utils.c:401
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1652
#: ../extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:251
#: ../extensions/raw_files/gth-metadata-provider-raw.c:96
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2448 ../gthumb/gtk-utils.c:888
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3148
#, c-format
3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"

#: ../extensions/image_print/actions.c:69
msgid "Could not print the selected files"
msgstr "Seçilen dosyalar yazdırılamadı"

#: ../extensions/image_print/callbacks.c:53
#: ../extensions/image_print/callbacks.c:59
#: ../extensions/image_print/preferences.c:79
msgid "Print"
msgstr "Yazdır"

#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:1
msgid "Centered"
msgstr "Ortalanmış"

#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:13
msgid "The total number of files"
msgstr "Toplam dosya sayısı"

#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:14
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:4
msgid "The event description"
msgstr "Olay açıklaması"
3174

3175 3176 3177
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:17
msgid "_Rows:"
msgstr "_Satır:"
3178

3179
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:19
3180 3181
msgid "Image"
msgstr "Resim"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3182

3183 3184 3185
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:20
msgid "Position:"
msgstr "Konum:"
3186

3187 3188 3189
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:21
msgid "Left"
msgstr "Sol"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3190

3191 3192 3193
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:22
msgid "Top"
msgstr "Üst"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3194

3195 3196 3197
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:26
msgid "Rotation:"
msgstr "Döndürme:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3198

3199 3200 3201
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:27
msgid "Unit:"
msgstr "Birim:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3202

3203 3204 3205
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:28
msgid "Preview"
msgstr "Ön izleme"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3206

3207 3208 3209
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:30
msgid "millimeters"
msgstr "milimetre"
3210

3211 3212 3213
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:31
msgid "inches"
msgstr "inç"
3214

3215 3216 3217
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:1
msgid "Fonts"
msgstr "Yazı tipleri"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3218

3219 3220 3221
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:5
msgid "Select Caption Font"
msgstr "Resim Yazısı Yazı Tipi Seç"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3222

3223 3224 3225
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:6
msgid "Select Header Font"
msgstr "Başlık Yazı Tipi Seç"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3226

3227 3228 3229
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:7
msgid "Select Footer Font"
msgstr "Alt Bilgi Yazıtipi Seç"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3230

3231 3232 3233 3234 3235
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:914
#: ../extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:31
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Sayfa %d / %d"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3236

3237 3238 3239 3240 3241
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1680
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1845
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1888
msgid "Could not print"
msgstr "Yazdırılamadı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3242

3243 3244 3245
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1746
msgid "Images"
msgstr "Resimler"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3246

3247 3248 3249 3250 3251
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1847
#: ../gthumb/gth-image-loader.c:215 ../gthumb/gth-image-loader.c:341
#: ../gthumb/gth-image-utils.c:131 ../gthumb/gth-image-utils.c:137
msgid "No suitable loader available for this file type"
msgstr "Bu dosya türü için uygun yükleyici mevcut değil"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3252

3253 3254 3255 3256 3257
#. translators: %s is a filename
#: ../extensions/image_print/gth-load-image-info-task.c:165
#, c-format
msgid "Loading \"%s\""
msgstr "\"%s\" yükleniyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3258

3259 3260 3261 3262
#: ../extensions/image_print/gth-load-image-info-task.c:167
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2722
msgid "Loading images"
msgstr "Resimler yükleniyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3263

3264 3265 3266
#: ../extensions/image_print/image_print.extension.in.in.h:1
msgid "Image print"
msgstr "Resim baskısı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3267

3268 3269 3270
#: ../extensions/image_print/image_print.extension.in.in.h:2
msgid "Allow to print images choosing the page layout."
msgstr "Sayfa düzeni seçerek resimleri yazdırmaya izin ver."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3271

3272 3273 3274
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:52
msgid "Rotate Physically"
msgstr "Fiziki Olarak Döndür"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3275

3276 3277 3278
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:53
msgid "Reset the EXIF Orientation"
msgstr "EXIF Yönlendirmesini sıfırla"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3279

3280 3281 3282 3283 3284 3285
#: ../extensions/image_rotation/gth-reset-orientation-task.c:111
#: ../extensions/image_rotation/gth-transform-task.c:143
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2340
#: ../extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2425
msgid "Saving images"
msgstr "Resimler kaydediliyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3286

3287 3288 3289
#: ../extensions/image_rotation/image_rotation.extension.in.in.h:1
msgid "Image rotation"
msgstr "Resim döndürme"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3290

3291 3292 3293
#: ../extensions/image_rotation/image_rotation.extension.in.in.h:2
msgid "Rotate images without data loss."
msgstr "Görüntüyü veri kaybı olmadan döndür."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3294

3295 3296 3297 3298
#: ../extensions/image_rotation/rotation-utils.c:105
#, c-format
msgid "Problem transforming the image: %s"
msgstr "Görüntü dönüştürme sorunu: %s"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3299

3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342
#: ../extensions/image_rotation/rotation-utils.c:110
msgid ""
"This transformation may introduce small image distortions along one or more "
"edges, because the image dimensions are not multiples of 8.\n"
"\n"
"The distortion is reversible, however. If the resulting image is "
"unacceptable, simply apply the reverse transformation to return to the "
"original image.\n"
"\n"
"You can also choose to discard (or trim) any untransformable edge pixels. "
"For practical use, this mode gives the best looking results, but the "
"transformation is not strictly lossless anymore."
msgstr ""
"Bu dönüşüm resimlerin bir veya daha fazla kenarında küçük bozulmalar "
"görüntüleyebilir, çünkü resim boyutları 8 katı değil.\n"
"\n"
"Bozulma geri alınabilirdir. Eğer resim sonucu kabul edilebilir değilse, "
"basit şekilde özgün resme dönmek için dönüşümü ters çevirme uygulanabilir.\n"
"\n"
"Ayrıca dönüştürülemez kenar piksellerinden vazgeçmeyi (ya da kırpmayı) "
"seçebilirsiniz. Pratik kullanım için bu kip en iyi görünüm sonuçlarını verir "
"fakat dönüşüm kesinlikle kayıpsız değildir."

#: ../extensions/image_rotation/rotation-utils.c:116
msgid "_Trim"
msgstr "_Kırp"

#: ../extensions/image_rotation/rotation-utils.c:118
msgid "_Accept distortion"
msgstr "Bozulmayı _Kabul Et"

#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:1
msgid "After loading an image:"
msgstr "Bir resim yüklendikten sonra:"

#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:2
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:927
msgid "Set to actual size"
msgstr "Gerçek boyutuna ayarla"

#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:3
msgid "Keep previous zoom"
msgstr "Önceki büyültmeyi koru"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3343

3344 3345 3346 3347
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:2
msgid "Fit to window"
msgstr "Pencereye sığdır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3348

3349 3350 3351 3352
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:5
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:934
msgid "Fit to window if larger"
msgstr "Eğer büyükse pencereye uydur"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3353

3354 3355 3356 3357
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:3
msgid "Fit to width"
msgstr "Genişliğe sığdır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3358

3359 3360 3361
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:7
msgid "Fit to width if larger"
msgstr "Eğer büyükse genişliğe sığdır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3362

3363 3364 3365
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:8
msgid "Reset scrollbar positions"
msgstr "Kaydırma çubuğu konumlarını sıfırla"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3366

3367 3368 3369
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:9
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Yakınlaştırma kalitesi:"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3370

3371 3372 3373 3374
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:10
msgctxt "zoom quality"
msgid "_High"
msgstr "_Yüksek"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3375

3376 3377 3378 3379
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:11
msgctxt "zoom quality"
msgid "_Low"
msgstr "_Düşük"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3380

3381 3382 3383 3384 3385
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:1
#, fuzzy
#| msgid "_Automatic subfolder"
msgid "Automatic"
msgstr "_Otomatik alt klasör"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3386

3387 3388 3389 3390 3391
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "Fit to width"
msgid "Fit to height"
msgstr "Genişliğe sığdır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3392

3393 3394 3395 3396
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:6
#, no-c-format
msgid "50%"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3397

3398 3399 3400 3401
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:8
#, no-c-format
msgid "100%"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3402

3403 3404 3405 3406
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:10
#, no-c-format
msgid "200%"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3407

3408 3409 3410 3411
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/toolbar-zoom-menu.ui.h:12
#, no-c-format
msgid "300%"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3412

3413 3414 3415
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-histogram.c:85
msgid "Histogram"
msgstr "Çubuklu Grafik"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3416

3417 3418 3419
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:82
msgid "Copy Image"
msgstr "Resmi Kopyala"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3420

3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:83
msgid "Paste Image"
msgstr "Resmi Yapıştır"

#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:962
msgid "Apply the embedded color profile"
msgstr ""

#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:977
msgid "Next frame"
msgstr ""

#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1592
msgid "Save Image"
msgstr "Resmi Kaydet"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3436

3437 3438 3439
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2190
msgid "Loading the original image"
msgstr "Gerçek resim yükleniyor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3440

3441 3442 3443
#: ../extensions/image_viewer/preferences.c:117
msgid "Viewer"
msgstr "Gösterici"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
3444

3445 3446