Commit f90bacaa authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent e60299f3
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gthumb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-15 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-15 21:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-05 13:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-05 13:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -149,6 +149,62 @@ msgstr ""
"Możliwe wartości: general::unsorted, file::name, file::size, file::mtime, "
"exif::photo::datetimeoriginal"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:34
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:18
msgid "Caption"
msgstr "Opis"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:2 ../data/ui/preferences.ui.h:15
#: ../extensions/exiv2_tools/gth-edit-iptc-page.c:198
#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:34
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:3
msgid "Thumbnail _size:"
msgstr "_Rozmiar miniatur:"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:4
msgid "48"
msgstr "48"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:5
msgid "64"
msgstr "64"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:6
msgid "85"
msgstr "85"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:7
msgid "95"
msgstr "95"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:8
msgid "112"
msgstr "112"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:9
msgid "128"
msgstr "128"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:10
msgid "164"
msgstr "164"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:11
msgid "200"
msgstr "200"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:12
msgid "256"
msgstr "256"
#: ../data/ui/browser-preferences.ui.h:13
msgid "D_etermine image type from content (slower)"
msgstr "_Określanie typu obrazu na podstawie zawartości (wolniejsze)"
#: ../data/ui/extensions-preferences.ui.h:1
msgid "_Extensions:"
msgstr "_Rozszerzenia:"
......@@ -284,67 +340,61 @@ msgid "gThumb Preferences"
msgstr "Preferencje programu gThumb"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
msgid "T_humbnails in viewer:"
msgstr "_Miniatury w przeglądarce:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
msgid "on the bottom"
msgstr "na dole"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
msgid "on the side"
msgstr "na boku"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
msgid "File _properties in browser:"
msgstr "_Właściwości pliku w przeglądarce:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
msgid "On startup:"
msgstr "Podczas uruchamiania:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
msgid "Go to last _visited location"
msgstr "Przechodzenie do _ostatnio odwiedzonego położenia"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
msgid "Go to this _folder:"
msgstr "Przejście do _katalogu:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
msgid "Choose startup folder"
msgstr "Wybór katalogu startowego"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
msgid "Set to C_urrent"
msgstr "Ustaw na _bieżący"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
msgid "_Reuse the active window to open files"
msgstr "Uży_cie aktywnego okna do otwierania plików"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
msgid "On startup:"
msgstr "Podczas uruchamiania:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
msgid "As_k confirmation before deleting files or catalogs"
msgstr "_Pytanie o potwierdzenie przed usunięciem plików lub katalogów"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
msgid "Ask whether to save _modified files"
msgstr "Pytanie o zapis z_modyfikowanych plików"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
msgid "_Store metadata inside files if possible"
msgstr "Prze_chowywanie metadanych w plikach, jeśli to możliwe"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
#: ../extensions/exiv2_tools/gth-edit-iptc-page.c:198
#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:34
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:2
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:22
......@@ -353,60 +403,6 @@ msgstr "Inne"
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
#: ../extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:34
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:18
msgid "Caption"
msgstr "Opis"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
msgid "Thumbnail _size:"
msgstr "_Rozmiar miniatur:"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:22
msgid "48"
msgstr "48"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
msgid "64"
msgstr "64"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
msgid "85"
msgstr "85"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:25
msgid "95"
msgstr "95"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:26
msgid "112"
msgstr "112"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:27
msgid "128"
msgstr "128"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:28
msgid "164"
msgstr "164"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:29
msgid "200"
msgstr "200"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:30
msgid "256"
msgstr "256"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:31
msgid "D_etermine image type from content (slower)"
msgstr "_Określanie typu obrazu na podstawie zawartości (wolniejsze)"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:32 ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:72
msgid "Browser"
msgstr "Przeglądarka"
#: ../data/ui/sort-order.ui.h:1
msgid "Sort By"
msgstr "Porządkowanie według"
......@@ -423,16 +419,7 @@ msgstr "23"
msgid "Upload images to 23hq.com"
msgstr "Wysyłanie obrazów do serwisu 23hq.com"
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:1
#: ../extensions/bookmarks/callbacks.c:326
#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:1
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:2
msgid "Add bookmarks support."
msgstr "Dodaje obsługę zakładek."
#: ../extensions/23hq/23hq.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/burn_disc/burn_disc.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/catalogs/catalogs.extension.in.in.h:3
......@@ -443,15 +430,20 @@ msgstr "Dodaje obsługę zakładek."
#: ../extensions/desktop_background/desktop_background.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/edit_metadata/edit_metadata.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/facebook/facebook.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/file_manager/file_manager.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/file_tools/file_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/find_duplicates/find_duplicates.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/flicker/flicker.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/gstreamer_tools/gstreamer_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/image_print/image_print.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/image_rotation/image_rotation.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/image_viewer/image_viewer.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/list_tools/list_tools.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/map_view/map_view.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/photobucket/photobucket.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/photo_importer/photo_importer.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/picasaweb/picasaweb.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/raw_files/raw_files.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/red_eye_removal/red_eye_removal.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/rename_series/rename_series.extension.in.in.h:3
......@@ -460,9 +452,20 @@ msgstr "Dodaje obsługę zakładek."
#: ../extensions/selections/selections.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/slideshow/slideshow.extension.in.in.h:3
#: ../extensions/webalbums/webalbums.extension.in.in.h:3
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:563
msgid "gthumb development team"
msgstr "Zespół programistów gthumb"
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:1
#: ../extensions/bookmarks/callbacks.c:326
#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui.h:1
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../extensions/bookmarks/bookmarks.extension.in.in.h:2
msgid "Add bookmarks support."
msgstr "Dodaje obsługę zakładek."
#: ../extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui.h:1
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Dodaj zakładkę"
......@@ -754,7 +757,7 @@ msgstr "Zmień nazwę"
#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:78
#: ../extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui.h:1
#: ../gthumb/gth-browser.c:4280 ../gthumb/gth-file-properties.c:246
#: ../gthumb/gth-browser.c:4280 ../gthumb/gth-file-properties.c:254
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
......@@ -966,10 +969,10 @@ msgid "Could not remove the files from the catalog"
msgstr "Nie można usunąć plików z katalogu"
#: ../extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:1380
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:861
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:870
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:900
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:1431
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:873
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:882
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:912
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:1443
#: ../extensions/search/gth-search.c:265
msgid "Invalid file format"
msgstr "Nieprawidłowy format pliku"
......@@ -1069,6 +1072,7 @@ msgstr "Dodawanie komentarzy i etykiet do każdego typu pliku."
#: ../extensions/comments/data/ui/comments-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/gstreamer_tools/data/ui/media-viewer-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:318
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:555
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
......@@ -1197,7 +1201,7 @@ msgstr "Tekst"
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:19
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:11
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:3
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:2
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:3
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:15
msgid "_Header:"
msgstr "_Nagłówek:"
......@@ -1209,14 +1213,14 @@ msgstr "Wybór czcionki"
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:21
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:10
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:4
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:3
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:14
msgid "_Footer:"
msgstr "_Stopka:"
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui.h:22
#: ../extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui.h:32
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:2
msgid "Caption:"
msgstr "Opis:"
......@@ -1664,7 +1668,11 @@ msgstr "Obsługa EXIF, IPTC i XMP"
msgid "Read and write exif, iptc and xmp metadata."
msgstr "Odczytywanie i zapisywanie metadanych EXIF, IPTC i XMP."
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:698
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:42 ../gthumb/glib-utils.c:1115
msgid "(invalid value)"
msgstr "(nieprawidłowa wartość)"
#: ../extensions/exiv2_tools/exiv2-utils.cpp:710
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozycja"
......@@ -3019,22 +3027,22 @@ msgstr "milimetry"
msgid "inches"
msgstr "cale"
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:1
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:5
msgid "Select Caption Font"
msgstr "Wybór czcionki podpisu"
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:5
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:6
msgid "Select Header Font"
msgstr "Wybór czcionki nagłówka"
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:7
msgid "Select Footer Font"
msgstr "Wybór czcionki stopki"
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-preferences.ui.h:7
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: ../extensions/image_print/gth-image-print-job.c:914
#: ../extensions/webalbums/data/albumthemes/text.h:31
#, c-format
......@@ -3140,51 +3148,53 @@ msgid "_Accept distortion"
msgstr "Z_aakceptuj zniekształcenia"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:1
msgid "After loading an image:"
msgstr "Po wczytaniu obrazu:"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:2
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:828
msgid "Set to actual size"
msgstr "Ustawianie na rzeczywisty rozmiar"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:2
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:3
msgid "Keep previous zoom"
msgstr "Zachowanie poprzedniego powiększenia"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:3
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:835
msgid "Fit to window"
msgstr "Dopasowanie do okna"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:5
msgid "Fit to window if larger"
msgstr "Dopasowanie do okna, jeśli większy"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:5
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:842
msgid "Fit to width"
msgstr "Dopasowanie do szerokości"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:7
msgid "Fit to width if larger"
msgstr "Dopasowanie do szerokości, jeśli większy"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:7
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:8
msgid "Reset scrollbar positions"
msgstr "Przywracanie położenia suwaków przewijania"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:8
msgid "After loading an image:"
msgstr "Po wczytaniu obrazu:"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:9
msgid "High"
msgstr "Wysoka"
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Jakość zbliżenia:"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:10
msgid "Low"
msgstr "Niska"
msgctxt "zoom quality"
msgid "_High"
msgstr "_Wysoka"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:11
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Jakość zbliżenia:"
msgctxt "zoom quality"
msgid "_Low"
msgstr "_Niska"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-histogram.c:85
msgid "Histogram"
......@@ -3214,7 +3224,7 @@ msgstr "Przeglądarka obrazów"
msgid "Basic image viewing."
msgstr "Podstawowe przeglądanie obrazów."
#: ../extensions/image_viewer/preferences.c:111
#: ../extensions/image_viewer/preferences.c:117
msgid "Viewer"
msgstr "Przeglądarka"
......@@ -3674,13 +3684,13 @@ msgid "I_mport From"
msgstr "Zai_mportuj z"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui.h:1
msgid "_Rotate the images physically"
msgstr "_Fizyczne obracanie obrazów"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui.h:2
msgid "After importing from a device:"
msgstr "Po zaimportowaniu z urządzenia:"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui.h:2
msgid "_Rotate the images physically"
msgstr "_Fizyczne obracanie obrazów"
#. view label
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui.h:3
#: ../gthumb/gth-filterbar.c:404
......@@ -4360,6 +4370,12 @@ msgstr "Nowy filtr"
msgid "Edit Filter"
msgstr "Modyfikuj filtr"
#. add the page to the preferences dialog
#: ../gthumb/dlg-preferences-browser.c:150
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:72
msgid "Browser"
msgstr "Przeglądarka"
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:68 ../gthumb/gth-filterbar.c:270
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
......@@ -4406,23 +4422,23 @@ msgid "Could not deactivate the extension"
msgstr "Nie można deaktywować rozszerzenia"
#. add the page to the preferences dialog
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:739
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:738
msgid "Extensions"
msgstr "Rozszerzenia"
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:786
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:787
msgid "Restart required"
msgstr "Wymagane jest ponowne uruchomienie"
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:787
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:788
msgid "You need to restart gthumb for these changes to take effect"
msgstr "Należy ponownie uruchomić program gthumb, aby zastosować zmiany"
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:788
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:789
msgid "_Continue"
msgstr "_Kontynuuj"
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:789
#: ../gthumb/dlg-preferences-extensions.c:790
msgid "_Restart"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -4460,7 +4476,7 @@ msgstr "Pobieranie informacji o pliku"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: ../gthumb/glib-utils.c:3142
#: ../gthumb/glib-utils.c:3231
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d"
......@@ -4472,7 +4488,7 @@ msgstr "%d∶%02d∶%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: ../gthumb/glib-utils.c:3151
#: ../gthumb/glib-utils.c:3240
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d"
......@@ -4611,7 +4627,7 @@ msgstr "Rozszerzenie \"%1$s\" jest wymagane przez rozszerzenie \"%2$s\""
msgid "All Supported Files"
msgstr "Wszystkie obsługiwane pliki"
#: ../gthumb/gth-file-properties.c:416
#: ../gthumb/gth-file-details.c:43
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment