Commit e48e6556 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 705946f4
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gthumb master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gthumb&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-06 20:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-07 13:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-08 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 11:00+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgid "Black"
msgstr "Črna"
#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:58
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:70
#: ../gthumb/gth-browser-actions-entries.h:156
msgid "Browser"
msgstr "Brskalnik"
......@@ -672,8 +672,8 @@ msgstr "Ukazna vrstica"
#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:482
#: ../extensions/catalogs/callbacks.c:487
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:310
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:350
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:306
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:346
#: ../gthumb/gth-file-list.c:41
#: ../gthumb/gth-folder-tree.c:875
msgid "(Empty)"
......@@ -903,7 +903,7 @@ msgid "Comments and tags"
msgstr "Opombe in oznake"
#: ../extensions/comments/data/ui/comments-preferences.ui.h:1
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:323
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:315
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
......@@ -1057,7 +1057,7 @@ msgid "The following date"
msgstr "Naslednji datum"
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-comment-page.c:441
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:337
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:329
msgid "Current date"
msgstr "Trenutni datum"
......@@ -1089,7 +1089,7 @@ msgid "%s Metadata"
msgstr "Metapodatki %s"
#: ../extensions/edit_metadata/gth-edit-metadata-dialog.c:167
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:336
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:332
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
......@@ -1363,14 +1363,14 @@ msgstr "_Odpri v brskalniku"
#: ../extensions/facebook/facebook-authentication.c:220
#: ../extensions/flicker/dlg-export-to-flickr.c:138
#: ../extensions/flicker/dlg-export-to-flickr.c:392
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:239
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:235
#: ../extensions/flicker/flickr-authentication.c:219
#: ../extensions/oauth/oauth-authentication.c:215
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:132
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:371
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:140
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:407
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:358
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:354
msgid "Could not connect to the server"
msgstr "Ni se mogoče povezati s strežnikom"
......@@ -1414,7 +1414,7 @@ msgstr "Datotek ni mogoče izvoziti"
#: ../extensions/flicker/dlg-export-to-flickr.c:526
#: ../extensions/photobucket/dlg-export-to-photobucket.c:611
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:937
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:733
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:729
#: ../gthumb/gth-browser.c:934
#: ../gthumb/gth-browser.c:935
#, c-format
......@@ -1469,7 +1469,7 @@ msgstr "Kliknite 'Pooblasti' za odprtje spletnega brskalnika in pooblastite gthu
#: ../extensions/flicker/flickr-authentication.c:603
#: ../extensions/oauth/oauth-authentication.c:617
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:756
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:622
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:618
msgid "Choose Account"
msgstr "Izbor računa"
......@@ -1477,7 +1477,7 @@ msgstr "Izbor računa"
#: ../extensions/flicker/flickr-authentication.c:708
#: ../extensions/oauth/oauth-authentication.c:722
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:813
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:679
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:675
msgid "Edit Accounts"
msgstr "Urejanje računov"
......@@ -1584,37 +1584,37 @@ msgstr "Vnesite ime mape:"
msgid "Could not create the folder"
msgstr "Mape ni mogoče ustvariti"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:319
#: ../extensions/file_manager/actions.c:329
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:308
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:712
msgid "Could not move the files"
msgstr "Datotek ni mogoče premakniti"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:320
#: ../extensions/file_manager/actions.c:330
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:309
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:713
msgid "Files cannot be moved to the current location, as alternative you can choose to copy them."
msgstr "Datotek ni mogoče premakniti na trenutno mesto, lahko pa jih poskusite kopirati."
#: ../extensions/file_manager/actions.c:410
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:389
#: ../extensions/file_manager/actions.c:422
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:533
msgid "Could not delete the files"
msgstr "Datotek ni mogoče izbrisati"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:453
#: ../extensions/file_manager/actions.c:465
msgid "The files cannot be moved to the Trash. Do you want to delete them permanently?"
msgstr "Datotek ni mogoče premakniti v smeti. Ali jih želite trajno izbrisati?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:464
#: ../extensions/file_manager/actions.c:476
msgid "Could not move the files to the Trash"
msgstr "Datotek ni mogoče premakniti v smeti"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:513
#: ../extensions/file_manager/actions.c:525
#, c-format
msgid "Are you sure you want to move \"%s\" to trash?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite premakniti \"%s\" v smeti?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:516
#: ../extensions/file_manager/actions.c:528
#, c-format
msgid "Are you sure you want to move to trash the %'d selected file?"
msgid_plural "Are you sure you want to move to trash the %'d selected files?"
......@@ -1623,19 +1623,19 @@ msgstr[1] "Ali ste prepričani, da želite %'d izbrano datoteko premakniti v sme
msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite %'d izbrani datoteki premakniti v smeti?"
msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite %'d izbrane datoteke premakniti v smeti?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:528
#: ../extensions/file_manager/actions.c:540
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:169
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:201
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Pr_emakni v smeti"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:560
#: ../extensions/file_manager/actions.c:851
#: ../extensions/file_manager/actions.c:572
#: ../extensions/file_manager/actions.c:863
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati \"%s\"?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:563
#: ../extensions/file_manager/actions.c:575
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected file?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected files?"
......@@ -1644,28 +1644,28 @@ msgstr[1] "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati %'d izbrano datoteko
msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati %'d izbrani datoteki?"
msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati %'d izbrane datoteke?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:573
#: ../extensions/file_manager/actions.c:861
#: ../extensions/file_manager/actions.c:585
#: ../extensions/file_manager/actions.c:873
msgid "If you delete a file, it will be permanently lost."
msgstr "V primeru da izbrišete datoteko, bo trajno izgubljena."
#: ../extensions/file_manager/actions.c:603
#: ../extensions/file_manager/actions.c:615
msgid "Could not open the location"
msgstr "Mesta ni mogoče odpreti"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:735
#: ../extensions/file_manager/actions.c:747
msgid "The folder is not empty, do you want to delete the folder and its content permanently?"
msgstr "Mapa ni prazna, ali želite mapo in njeno vsebino trajno izbrisati?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:751
#: ../extensions/file_manager/actions.c:763
msgid "Could not delete the folder"
msgstr "Mape ni mogoče izbrisati"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:810
#: ../extensions/file_manager/actions.c:822
msgid "The folder cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it permanently?"
msgstr "Mape ni mogoče premakniti v smeti. Ali jo želite trajno izbrisati?"
#: ../extensions/file_manager/actions.c:817
#: ../extensions/file_manager/actions.c:829
msgid "Could not move the folder to the Trash"
msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti v smeti"
......@@ -1715,8 +1715,8 @@ msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "_Prilepi v mapo"
#: ../extensions/file_manager/callbacks.c:857
#: ../gthumb/gth-browser.c:4557
#: ../gthumb/gth-browser.c:4595
#: ../gthumb/gth-browser.c:4596
#: ../gthumb/gth-browser.c:4634
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Ni mogoče izvesti opravila"
......@@ -2020,12 +2020,12 @@ msgid "Resize"
msgstr "Spremeni velikost"
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-left.c:74
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:52
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:55
msgid "Rotate Left"
msgstr "Zavrti levo"
#: ../extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate-right.c:74
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:47
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:50
msgid "Rotate Right"
msgstr "Zavrti desno"
......@@ -2107,19 +2107,19 @@ msgstr "_Varnost:"
msgid "_Import"
msgstr "_Uvoz "
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:361
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:760
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:357
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:756
msgid "Could not get the photo list"
msgstr "Ni mogoče dobiti seznama fotografij"
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:409
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:582
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:793
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:962
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:405
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:568
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:789
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:948
msgid "No album selected"
msgstr "Noben album ni izbran"
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:600
#: ../extensions/flicker/dlg-import-from-flickr.c:586
#, c-format
msgid "Import from %s"
msgstr "Uvozi iz %s"
......@@ -2133,7 +2133,7 @@ msgid "Upload images to Flickr"
msgstr "Pošiljanje slik na Flickr"
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:65
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:748
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:783
#: ../gthumb/gth-browser.c:1886
msgid "Could not save the file"
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke"
......@@ -2143,7 +2143,7 @@ msgid "Could not take a screenshot"
msgstr "Ni mogoče zajeti zaslonske slike"
#: ../extensions/gstreamer_tools/actions.c:131
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:892
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:927
msgid "Save Image"
msgstr "Shrani sliko"
......@@ -2249,7 +2249,7 @@ msgstr "Hitrost sličic"
#: ../extensions/gstreamer_tools/main.c:47
#: ../extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui.h:15
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:190
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:191
msgid "Width"
msgstr "Širina"
......@@ -2370,14 +2370,30 @@ msgstr "Dovoli tisk slik z izbiro postavitve strani."
msgid "Image print"
msgstr "Natisni sliko"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:48
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:51
msgid "Rotate the selected images 90° to the right"
msgstr "Zavrti izbrane slike za 90° desno"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:53
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:56
msgid "Rotate the selected images 90° to the left"
msgstr "Zavrti izbrane slike za 90° levo"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:60
msgid "Rotate Physically"
msgstr "Fizično zavrti"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:61
msgid "Rotate the selected images according to the embedded orientation"
msgstr "Zavrti izbrane slike glede na vključeno usmerjenost"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:65
msgid "Reset the EXIF Orientation"
msgstr "Ponastavi usmerjenost EXIF"
#: ../extensions/image_rotation/callbacks.c:66
msgid "Reset the embedded orientation without rotating the images"
msgstr "Ponastavi vključeno usmerjenost brez vrtenja slik"
#: ../extensions/image_rotation/image_rotation.extension.in.in.h:1
msgid "Image rotation"
msgstr "Vrtenje slik"
......@@ -2417,6 +2433,10 @@ msgstr "_Sprejmi počpačenje"
msgid "Possible values are: actual-size, keep-prev, fit-size, fit-size-if-larger, fit-width, fit-width-if-larger."
msgstr "Mogoče vrednosti so: dejanska-velikost, prilagodi, obdrži-prejšnje, prilagodi-če-večje, prilagodi-širino-če-večje."
#: ../extensions/image_viewer/data/gthumb-image-viewer.schemas.in.h:8
msgid "Whether to resize the window to fit the size of the image"
msgstr "Ali naj bo velikost okna spremenjena do prilagajanja velikosti slike"
#: ../extensions/image_viewer/data/ui/image-viewer-preferences.ui.h:1
msgid "After loading an image:"
msgstr "Po nalaganju slike:"
......@@ -2441,47 +2461,47 @@ msgstr "_Vrsta prozornosti:"
msgid "_Zoom quality:"
msgstr "_Kakovost približanja:"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:170
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:171
msgid "In"
msgstr "Povečaj"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:171
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:172
msgid "Zoom in"
msgstr "Povečaj"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:175
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:176
msgid "Out"
msgstr "Pomanjšaj"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:176
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:177
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomanjšaj"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:180
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:181
msgid "1:1"
msgstr "1:1"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:181
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:182
msgid "Actual size"
msgstr "Dejanska velikost"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:185
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:186
msgid "Fit"
msgstr "Prilagodi"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:186
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:187
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Prilagodi velikost oknu"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:191
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:192
msgid "Zoom to fit width"
msgstr "Prilagodi velikost širini"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:195
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:199
msgid "_Fit Window to Image"
msgstr "_Prilagodi okno sliki"
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:196
#: ../extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:200
msgid "Resize the window to the size of the image"
msgstr "Spremeni velikost okna na velikost slike"
......@@ -2514,114 +2534,102 @@ msgid "Possible values are: yyyymmdd, yyyymm, yyyy"
msgstr "Mogoče vrednosti so: yyyymmdd, yyyymm, yyyy"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:2
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:3
#: ../extensions/list_tools/data/ui/script-editor.ui.h:28
#: ../extensions/rename_series/data/ui/rename-series.ui.h:17
#: ../extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui.h:29
msgid "Special code"
msgstr "Posebna koda"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:4
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:3
msgid "The day of the month"
msgstr "Dan v mesecu"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:5
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:4
msgid "The event description"
msgstr "Opis dogodka"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:6
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:5
msgid "The hour"
msgstr "Ura"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:7
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:6
msgid "The minutes"
msgstr "Minute"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:8
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:7
msgid "The month"
msgstr "Mesec"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:9
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:8
msgid "The seconds"
msgstr "Sekunde"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:10
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:9
msgid "The year"
msgstr "Leto"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:11
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:10
msgid "_Automatic subfolder"
msgstr "_Samodejna podmapa"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:12
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:11
msgid "_Destination"
msgstr "_Cilj"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:13
msgid "_Overwrite existing files"
msgstr "_Prepiši obstoječe datoteke"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:14
msgid "_Rotate images physically"
msgstr "Fizično _zavrti slike"
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:15
#: ../extensions/importer/data/ui/import-preferences.ui.h:12
msgid "as _single subfolder"
msgstr "kot _ena podmapa"
#: ../extensions/importer/gth-import-destination-button.c:164
#: ../extensions/importer/gth-import-destination-button.c:213
msgid "Invalid Destination"
msgstr "Neveljaven cilj"
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:204
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:196
#, c-format
msgid "example: %s"
msgstr "primer: %s"
#. subfolder type
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:336
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:328
msgid "File date"
msgstr "Datum datoteke"
#. gtk_label_set_mnemonic_widget (GTK_LABEL (GET_WIDGET ("subfolder_label")), self->priv->subfolder_type_list);
#. subfolder format
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:346
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:338
msgid "year-month-day"
msgstr "leto-mesec-dan"
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:347
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:339
msgid "year-month"
msgstr "leto-mesec"
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:348
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:340
msgid "year"
msgstr "leto"
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:349
#: ../extensions/importer/gth-import-preferences-dialog.c:341
msgid "custom format"
msgstr "oblika po meri"
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:331
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:410
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:418
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:554
msgid "Importing files"
msgstr "Uvažanje datotek"
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:368
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:512
msgid "No file imported"
msgstr "Nobena datoteka ni bila uvožena"
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:369
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:513
msgid "The selected files are already present in the destination."
msgstr "Izbrane datoteke so že prisotne na cilju."
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:390
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:534
msgid "Delete operation not supported."
msgstr "Dejanje izbrisa ni podprto."
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:456
#: ../extensions/importer/gth-import-task.c:601
msgid "Last imported"
msgstr "Zadnjič uvoženo"
......@@ -2912,14 +2920,22 @@ msgstr "PhotoBucket"
msgid "Upload images to PhotoBucket"
msgstr "Pošiljanje slik na PhotoBucket"
#: ../extensions/photo_importer/callbacks.c:51
#: ../extensions/photo_importer/callbacks.c:52
msgid "_Removable Device..."
msgstr "_Odstranljiva naprava ..."
#: ../extensions/photo_importer/callbacks.c:52
#: ../extensions/photo_importer/callbacks.c:53
msgid "Import photos and other files from a removable device"
msgstr "Uvozi slike in druge datoteke z odstranljive naprave"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui.h:1
msgid "After importing from a device:"
msgstr "Po uvažanju z naprave:"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer-options.ui.h:2
msgid "_Rotate the images physically"
msgstr "_Fizično zavrti slike"
#: ../extensions/photo_importer/data/ui/photo-importer.ui.h:1
msgid "Import from Removable Device"
msgstr "Uvozi z odstranljive naprave"
......@@ -2943,21 +2959,21 @@ msgid "_Tags:"
msgstr "O_znake:"
#. translators: %d is the number of files, %s the total size
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:245
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:241
#, c-format
msgid "Files to import: %d (%s)"
msgstr "Datoteke za uvoz: %d (%s)"
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:285
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:281
msgid "Could not load the folder"
msgstr "Mape ni mogoče naložiti"
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:315
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:311
#: ../gthumb/gth-browser.c:1799
msgid "Getting folder listing..."
msgstr "Pridobivanje seznama map ..."
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:361
#: ../extensions/photo_importer/dlg-photo-importer.c:357
msgid "Empty"
msgstr "Prazno"
......@@ -3015,17 +3031,17 @@ msgid "Public"
msgstr "Javno"
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:349
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:299
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:295
msgid "Could not get the album list"
msgstr "Ni mogoče dobiti seznama albumov"
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:420
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:371
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:367
msgid "Picasa Web Album"
msgstr "Spletni album Picasa"
#: ../extensions/picasaweb/dlg-export-to-picasaweb.c:490
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:441
#: ../extensions/picasaweb/dlg-import-from-picasaweb.c:437
msgid "Account"
msgstr "Račun"
......@@ -3722,72 +3738,72 @@ msgstr "Ustvari statične spletne albume."
msgid "Web Albums"
msgstr "Spletni albumi"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:54
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:66
#: ../gthumb/gth-filterbar.c:270
msgid "All"
msgstr "Vse"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:55
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:67
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:56
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:68
msgid "Disabled"
msgstr "Onemogočeno"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:59
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:71
msgid "Viewers"
msgstr "Pregledovalniki"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:60
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:72
msgid "Metadata"
msgstr "Metapodatki"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:61
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:73
msgid "File tools"
msgstr "Datotečna orodja"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:62
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:74
msgid "List tools"
msgstr "Orodja seznama"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:63
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:75
msgid "Importers"
msgstr "Uvozniki"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:64
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:76
msgid "Exporters"
msgstr "Izvozniki"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:140
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:152
msgid "Restart required"
msgstr "Zahtevan je ponoven zagon"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:141
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:153
msgid "You need to restart gthumb for these changes to take effect"
msgstr "Za uveljavitev nekaterih sprememb je treba ponovno zagnati program "
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:142
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:154
msgid "_Continue"
msgstr "_Nadaljuj"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:143
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:155
msgid "_Restart"
msgstr "_Znova zaženi"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:244
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:256
msgid "Could not activate the extension"
msgstr "Ni mogoče omogočiti razširitve"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:250
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:262
msgid "Could not deactivate the extension"
msgstr "Ni mogoče onemogočiti razširitve"
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:272
#: ../gthumb/dlg-extensions.c:284
msgid "Use"