Commit 85e632bf authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 0eed0090
......@@ -12,10 +12,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gthumb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gthumb&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-18 19:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-21 21:34+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-22 18:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-23 10:38+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -142,7 +141,7 @@ msgstr "gthumb"
#. manually set name and icon
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:3 gthumb/gth-application.c:106
#: gthumb/gth-browser.c:394 gthumb/gth-progress-dialog.c:411
#: gthumb/gth-browser.c:394 gthumb/gth-progress-dialog.c:412
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"
......@@ -522,12 +521,12 @@ msgstr "Zapsat na disk"
msgid "_Continue"
msgstr "_Pokračovat"
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:65
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:62
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file: %s"
msgstr "Chyba při interpretaci souboru s obrázkem JPEG: %s"
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:543
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:536
#, c-format
msgid "Unknown JPEG color space (%d)"
msgstr "Neznámý barevný prostor JPEG (%d)"
......@@ -651,7 +650,7 @@ msgstr "Ukládání"
#: extensions/file_manager/actions.c:71
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:370
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:235
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:461 gthumb/gth-folder-tree.c:1853
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:461 gthumb/gth-folder-tree.c:1852
#, c-format
msgid "No name specified"
msgstr "Není zadán název"
......@@ -661,7 +660,7 @@ msgstr "Není zadán název"
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:495
#: extensions/file_manager/actions.c:78
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:377
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1860
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1859
#, c-format
msgid "Invalid name. The following characters are not allowed: %s"
msgstr "Neplatný název. Následující znaky nejsou povoleny: %s"
......@@ -733,12 +732,12 @@ msgstr "Vytvořit knihovnu"
#: extensions/catalogs/callbacks.c:73 extensions/file_manager/callbacks.c:78
#: extensions/file_manager/callbacks.c:105
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:844
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1905
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1904
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
#: extensions/catalogs/callbacks.c:78
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:201 gthumb/gth-browser.c:4615
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:201 gthumb/gth-browser.c:4605
#: gthumb/gth-file-properties.c:256
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
......@@ -820,7 +819,7 @@ msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:93
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:157
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:158
msgid "Cancel operation"
msgstr "Zrušit operaci"
......@@ -1896,43 +1895,43 @@ msgstr[2] "%d souborů (%s)"
msgid "Export to %s"
msgstr "Export do %s"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:501
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:872
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:744
#: extensions/facebook/facebook-service.c:495
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:850
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:737
msgid "Getting the album list"
msgstr "Získává se seznam alb"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:623
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:974
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1096
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1135
#: extensions/facebook/facebook-service.c:612
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:944
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1059
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1098
msgid "Creating the new album"
msgstr "Vytváří se nové album"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:684
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1185
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:792
#: extensions/facebook/facebook-service.c:670
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1145
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:782
#, c-format
msgid "Could not upload “%s”: %s"
msgstr "Nelze nahrát „%s“: %s"
#. Translators: %s is a filename
#: extensions/facebook/facebook-service.c:749
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1296
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:849
#: extensions/facebook/facebook-service.c:733
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1254
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:837
#, c-format
msgid "Uploading “%s”"
msgstr "Nahrává se „%s“"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:964
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1493
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1073
#: extensions/facebook/facebook-service.c:948
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1451
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1061
msgid "Uploading the files to the server"
msgstr "Nahrávají se soubory na server"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:1063
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1662
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1192
#: extensions/facebook/facebook-service.c:1042
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1612
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1173
msgid "Getting the photo list"
msgstr "Získává se seznam fotografií"
......@@ -2074,8 +2073,8 @@ msgstr "_Kopírovat"
#: extensions/file_manager/callbacks.c:984
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:788
#: gthumb/gth-browser.c:5612 gthumb/gth-browser.c:5648
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:427
#: gthumb/gth-browser.c:5602 gthumb/gth-browser.c:5638
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:428
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Nelze provést tuto operaci"
......@@ -2375,7 +2374,7 @@ msgstr "Modrá"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:553
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:816
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:601
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:363
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:361
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:234
msgid "Reset"
msgstr "Vynulovat"
......@@ -2732,11 +2731,11 @@ msgstr "Uložit jako…"
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:333
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:331
msgid "Sharpening image"
msgstr "Doostřuje se obrázek"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:436
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:434
msgid "Enhance Focus"
msgstr "Zvýšení ostrosti"
......@@ -2774,7 +2773,7 @@ msgid "_View"
msgstr "Zo_brazit"
#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:454
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1230 gthumb/gtk-utils.h:39
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1227 gthumb/gtk-utils.h:39
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"
......@@ -2947,39 +2946,39 @@ msgstr "_Import"
msgid "Import from %s"
msgstr "Importovat z %s"
#: extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:124
#: extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:122
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:237
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:348
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:681
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:946
#: extensions/oauth/oauth-service.c:154
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:341
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:666
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:920
#: extensions/oauth/oauth-service.c:151
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:502
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:488
#, c-format
msgid ""
"Return to this window when you have finished the authorization process on %s"
msgstr "Až dokončíte proces ověření pro %s, tak se vraťte do tohoto okna"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:503
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:489
msgid "Once you’re done, click the “Continue” button below."
msgstr "Až budete hotovi, klikněte na tlačítko „Pokračovat“ níže."
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:575
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:561
msgid "C_ontinue"
msgstr "P_okračovat"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:576
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:562
msgid "_Authorize…"
msgstr "_Ověřit…"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:579
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:565
#, c-format
msgid "gThumb requires your authorization to upload the photos to %s"
msgstr "gTbumb vyžaduje vaše ověření pro nahrání fotografií na %s"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:580
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:566
#, c-format
msgid ""
"Click “Authorize” to open your web browser and authorize gthumb to upload "
......@@ -3124,7 +3123,7 @@ msgstr "Mono"
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1790
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:253
#: extensions/raw_files/gth-metadata-provider-raw.c:96
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2448 gthumb/gtk-utils.c:897
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2448 gthumb/gtk-utils.c:895
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
......@@ -3224,7 +3223,7 @@ msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1847
#: gthumb/gth-image-loader.c:222 gthumb/gth-image-loader.c:348
#: gthumb/gth-image-loader.c:250 gthumb/gth-image-loader.c:374
#: gthumb/gth-image-utils.c:131 gthumb/gth-image-utils.c:137
msgid "No suitable loader available for this file type"
msgstr ""
......@@ -3411,7 +3410,7 @@ msgstr "Další snímek"
msgid "Save Image"
msgstr "Uložení obrázku"
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2347
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2340
msgid "Loading the original image"
msgstr "Načítá se původní obrázek"
......@@ -3455,7 +3454,7 @@ msgstr "Minuty"
msgid "The seconds"
msgstr "Sekundy"
#: extensions/importer/gth-import-destination-button.c:111
#: extensions/importer/gth-import-destination-button.c:112
msgid "Invalid Destination"
msgstr "Neplatný cíl"
......@@ -4064,27 +4063,27 @@ msgid "Edit Template"
msgstr "Úprava šablony"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:854
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1908
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1907
msgid "_Rename"
msgstr "_Přejmenovat"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:872
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:871
msgid "Old Name"
msgstr "Starý název"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:883
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:882
msgid "New Name"
msgstr "Nový název"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:961
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:960
msgid "Keep original case"
msgstr "Zachovat původní velikost písmen"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:962
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:961
msgid "Convert to lower-case"
msgstr "Převést na malá písmena"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:963
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:962
msgid "Convert to upper-case"
msgstr "Převést na velká písmena"
......@@ -4163,7 +4162,7 @@ msgid "Search again"
msgstr "Hledat znovu"
#. Translators: This is not a verb, it's a name as in "the search properties".
#: extensions/search/callbacks.c:147
#: extensions/search/callbacks.c:146
#: extensions/search/search.extension.desktop.in.in:3
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
......@@ -4497,8 +4496,8 @@ msgid "Create static web albums."
msgstr "Vytvářejte statická webová alba"
#: gthumb/dlg-location.c:200 gthumb/gth-browser.c:1107
#: gthumb/gth-browser.c:1676 gthumb/gth-browser.c:6611
#: gthumb/gth-browser.c:6630 gthumb/gth-browser.c:6654
#: gthumb/gth-browser.c:1676 gthumb/gth-browser.c:6601
#: gthumb/gth-browser.c:6620 gthumb/gth-browser.c:6644
#, c-format
msgid "Could not load the position “%s”"
msgstr "Nelze načíst polohu „%s“"
......@@ -4635,7 +4634,7 @@ msgstr "Získávají se informace o souboru"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: gthumb/glib-utils.c:3297
#: gthumb/glib-utils.c:3298
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d∶%02d∶%02d"
......@@ -4647,7 +4646,7 @@ msgstr "%d∶%02d∶%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: gthumb/glib-utils.c:3306
#: gthumb/glib-utils.c:3307
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d∶%02d"
......@@ -4681,7 +4680,7 @@ msgstr "Automaticky importovat fotografie z digitálního fotoaparátu"
msgid "Show version"
msgstr "Zobrazit verzi"
#: gthumb/gth-application.c:209
#: gthumb/gth-application.c:198
msgid "— Image browser and viewer"
msgstr "– prohlížeč obrázků"
......@@ -4729,22 +4728,18 @@ msgstr ""
"Kamil Páral <ripper42@gmail.com>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:90 gthumb/resources/app-menu.ui:20
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:86 gthumb/resources/app-menu.ui:20
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:91 gthumb/gtk-utils.h:40
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:87 gthumb/gtk-utils.h:40
#: gthumb/resources/app-menu.ui:24
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:92 gthumb/resources/app-menu.ui:29
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:97 gthumb/resources/app-menu.ui:33
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:88
msgid "_About gThumb"
msgstr "O _aplikaci gThumb"
#: gthumb/gth-browser.c:379
msgid "[modified]"
......@@ -4781,7 +4776,7 @@ msgstr "Pokud změny do souboru neuložíte, budou nenávratně ztraceny."
msgid "Do _Not Save"
msgstr "_Neukládat"
#: gthumb/gth-browser.c:2414 gthumb/gth-browser.c:4656
#: gthumb/gth-browser.c:2414 gthumb/gth-browser.c:4646
msgid "Accept"
msgstr "Přijmout"
......@@ -4797,37 +4792,37 @@ msgstr "Nelze změnit název"
msgid "Modified"
msgstr "Změněno"
#: gthumb/gth-browser.c:4578
#: gthumb/gth-browser.c:4568
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Přejít na předchozí navštívené místo"
#: gthumb/gth-browser.c:4584
#: gthumb/gth-browser.c:4574
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Přejít na následující navštívené místo"
#: gthumb/gth-browser.c:4592
#: gthumb/gth-browser.c:4582
msgid "History"
msgstr "Historie"
#: gthumb/gth-browser.c:4606
#: gthumb/gth-browser.c:4596
msgid "View the folders"
msgstr "Zobrazit složky"
#: gthumb/gth-browser.c:4621
#: gthumb/gth-browser.c:4611
msgid "Edit file"
msgstr "Upravit soubor"
#: gthumb/gth-browser.c:4630 gthumb/gth-browser.c:4648
#: gthumb/gth-browser.c:4620 gthumb/gth-browser.c:4638
#: gthumb/resources/file-list-menu.ui:7 gthumb/resources/file-menu.ui:7
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: gthumb/gth-browser.c:6612
#: gthumb/gth-browser.c:6602
#, c-format
msgid "File type not supported"
msgstr "Typ souboru není podporován"
#: gthumb/gth-browser.c:6655
#: gthumb/gth-browser.c:6645
#, c-format
msgid "No suitable module found"
msgstr "Nenalezen žádný použitelný modul"
......@@ -4923,11 +4918,11 @@ msgstr "sestupně"
msgid "No limit specified"
msgstr "Nezadána žádná omezení"
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1386
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1385
msgid "(Open Parent)"
msgstr "(Otevřít rodiče)"
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1906
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1905
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Zadejte nový název:"
......@@ -5094,7 +5089,7 @@ msgstr "Popis (vložený)"
msgid "Overwrite"
msgstr "Přepsání"
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:308 gthumb/gth-progress-dialog.c:453
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:309 gthumb/gth-progress-dialog.c:454
msgid "Operations"
msgstr "Operace"
......@@ -5108,12 +5103,12 @@ msgstr "Ukládají se informace o souboru"
msgid "Saving “%s”"
msgstr "Ukládá se „%s“"
#: gthumb/gth-tags-entry.c:505
#: gthumb/gth-tags-entry.c:507
#, c-format
msgid "Create tag “%s”"
msgstr "Vytvořit štítek „%s“"
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1172
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1169
msgid "Show all the tags"
msgstr "Zobrazit všechny štítky"
......@@ -5242,11 +5237,11 @@ msgstr "je před"
msgid "is after"
msgstr "je za"
#: gthumb/gth-time-selector.c:614
#: gthumb/gth-time-selector.c:610
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: gthumb/gth-time-selector.c:622
#: gthumb/gth-time-selector.c:618
msgid "Now"
msgstr "Nyní"
......@@ -5266,23 +5261,23 @@ msgstr "Přesouvají se soubory do koše"
msgid "Could not display help"
msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
#: gthumb/gtk-utils.c:658 gthumb/gtk-utils.c:665
#: gthumb/gtk-utils.c:656 gthumb/gtk-utils.c:663
msgid "Could not launch the application"
msgstr "Nelze spustit aplikaci"
#: gthumb/gtk-utils.c:768
#: gthumb/gtk-utils.c:766
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopírovat sem"
#: gthumb/gtk-utils.c:773
#: gthumb/gtk-utils.c:771
msgid "_Move Here"
msgstr "Přesunout se_m"
#: gthumb/gtk-utils.c:778
#: gthumb/gtk-utils.c:776
msgid "_Link Here"
msgstr "Vytvořit zde _odkaz"
#: gthumb/gtk-utils.c:787
#: gthumb/gtk-utils.c:785
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -5318,6 +5313,14 @@ msgstr "_Nahrát"
msgid "New _Window"
msgstr "No_vé okno"
#: gthumb/resources/app-menu.ui:29
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: gthumb/resources/app-menu.ui:33
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: gthumb/resources/folder-menu.ui:7
msgid "Open in New Window"
msgstr "Otevřít v novém okně"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment