Commit 7344e201 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent baf0ec41
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gThumb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-10 17:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-06 00:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-22 18:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-30 22:43+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:8
msgid "gThumb Image Viewer"
......@@ -135,13 +135,12 @@ msgstr "Importera foton från din digitalkamera"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in.in:10
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:12
#| msgid "gThumb"
msgid "gthumb"
msgstr "gthumb"
#. manually set name and icon
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:3 gthumb/gth-application.c:106
#: gthumb/gth-browser.c:394 gthumb/gth-progress-dialog.c:411
#: gthumb/gth-browser.c:394 gthumb/gth-progress-dialog.c:412
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"
......@@ -521,12 +520,12 @@ msgstr "Skriv till skiva"
msgid "_Continue"
msgstr "_Fortsätt"
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:65
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:62
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file: %s"
msgstr "Misslyckade med att tolka JPEG-bildfilen: %s"
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:542
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:536
#, c-format
msgid "Unknown JPEG color space (%d)"
msgstr "Okänd JPEG-färgrymd (%d)"
......@@ -650,7 +649,7 @@ msgstr "Sparar"
#: extensions/file_manager/actions.c:71
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:370
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:235
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:461 gthumb/gth-folder-tree.c:1853
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:461 gthumb/gth-folder-tree.c:1852
#, c-format
msgid "No name specified"
msgstr "Inget namn angivet"
......@@ -660,7 +659,7 @@ msgstr "Inget namn angivet"
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:495
#: extensions/file_manager/actions.c:78
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:377
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1860
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1859
#, c-format
msgid "Invalid name. The following characters are not allowed: %s"
msgstr "Ogiltigt namn. Följande tecken tillåts ej: %s"
......@@ -732,12 +731,12 @@ msgstr "Skapa bibliotek"
#: extensions/catalogs/callbacks.c:73 extensions/file_manager/callbacks.c:78
#: extensions/file_manager/callbacks.c:105
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:844
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1905
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1904
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: extensions/catalogs/callbacks.c:78
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:201 gthumb/gth-browser.c:4615
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:201 gthumb/gth-browser.c:4605
#: gthumb/gth-file-properties.c:256
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
......@@ -819,7 +818,7 @@ msgid "Catalog"
msgstr "Album"
#: extensions/catalogs/data/ui/organize-files-task.ui:93
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:157
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:158
msgid "Cancel operation"
msgstr "Avbryt åtgärden"
......@@ -1891,43 +1890,43 @@ msgstr[1] "%d filer (%s)"
msgid "Export to %s"
msgstr "Exportera till %s"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:501
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:872
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:744
#: extensions/facebook/facebook-service.c:495
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:850
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:737
msgid "Getting the album list"
msgstr "Hämtar albumlistan"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:623
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:974
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1096
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1135
#: extensions/facebook/facebook-service.c:612
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:944
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1059
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1098
msgid "Creating the new album"
msgstr "Skapar nya albumet"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:684
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1185
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:792
#: extensions/facebook/facebook-service.c:670
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1145
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:782
#, c-format
msgid "Could not upload “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte skicka upp ”%s”: %s"
#. Translators: %s is a filename
#: extensions/facebook/facebook-service.c:749
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1296
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:849
#: extensions/facebook/facebook-service.c:733
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1254
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:837
#, c-format
msgid "Uploading “%s”"
msgstr "Skickar upp ”%s”"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:964
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1493
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1073
#: extensions/facebook/facebook-service.c:948
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1451
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1061
msgid "Uploading the files to the server"
msgstr "Skickar upp filerna till servern"
#: extensions/facebook/facebook-service.c:1063
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1662
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1192
#: extensions/facebook/facebook-service.c:1042
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:1612
#: extensions/picasaweb/picasa-web-service.c:1173
msgid "Getting the photo list"
msgstr "Hämtar fotolistan"
......@@ -2069,8 +2068,8 @@ msgstr "_Kopiera"
#: extensions/file_manager/callbacks.c:984
#: extensions/find_duplicates/gth-find-duplicates.c:788
#: gthumb/gth-browser.c:5612 gthumb/gth-browser.c:5648
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:427
#: gthumb/gth-browser.c:5602 gthumb/gth-browser.c:5638
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:428
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Kunde inte genomföra åtgärden"
......@@ -2083,7 +2082,6 @@ msgid "File manager operations."
msgstr "Filhanteraråtgärder."
#: extensions/file_manager/file_manager.extension.desktop.in.in:8
#| msgid "File manager"
msgid "system-file-manager"
msgstr "system-file-manager"
......@@ -2371,7 +2369,7 @@ msgstr "Blå"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-adjust-colors.c:553
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:816
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-rotate.c:601
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:363
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:361
#: gthumb/gth-test-aspect-ratio.c:234
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"
......@@ -2730,11 +2728,11 @@ msgstr "Spara som…"
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:333
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:331
msgid "Sharpening image"
msgstr "Lägger till skärpa på bilder"
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:436
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-sharpen.c:434
msgid "Enhance Focus"
msgstr "Förbättra fokus"
......@@ -2772,7 +2770,7 @@ msgid "_View"
msgstr "_Visa"
#: extensions/find_duplicates/data/ui/find-duplicates-dialog.ui:454
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1230 gthumb/gtk-utils.h:39
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1227 gthumb/gtk-utils.h:39
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"
......@@ -2943,41 +2941,41 @@ msgstr "_Importera"
msgid "Import from %s"
msgstr "Importera från %s"
#: extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:124
#: extensions/flicker_utils/flickr-consumer.c:122
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:237
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:348
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:681
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:946
#: extensions/oauth/oauth-service.c:154
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:341
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:666
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:920
#: extensions/oauth/oauth-service.c:151
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"
# to-do
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:502
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:488
#, c-format
msgid ""
"Return to this window when you have finished the authorization process on %s"
msgstr ""
"Återvänd till fönstret när du har avslutat autentiseringsprocessen på %s"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:503
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:489
msgid "Once you’re done, click the “Continue” button below."
msgstr "När du är klar, klicka på knappen ”Fortsätt” nedan."
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:575
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:561
msgid "C_ontinue"
msgstr "F_ortsätt"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:576
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:562
msgid "_Authorize…"
msgstr "A_uktorisera…"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:579
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:565
#, c-format
msgid "gThumb requires your authorization to upload the photos to %s"
msgstr "gThumb kräver din behörighet för att kunna skicka upp foton till %s"
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:580
#: extensions/flicker_utils/flickr-service.c:566
#, c-format
msgid ""
"Click “Authorize” to open your web browser and authorize gthumb to upload "
......@@ -3122,7 +3120,7 @@ msgstr "Mono"
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1790
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:253
#: extensions/raw_files/gth-metadata-provider-raw.c:96
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2448 gthumb/gtk-utils.c:897
#: extensions/webalbums/gth-web-exporter.c:2448 gthumb/gtk-utils.c:895
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
......@@ -3222,7 +3220,7 @@ msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: extensions/image_print/gth-image-print-job.c:1847
#: gthumb/gth-image-loader.c:222 gthumb/gth-image-loader.c:354
#: gthumb/gth-image-loader.c:250 gthumb/gth-image-loader.c:374
#: gthumb/gth-image-utils.c:131 gthumb/gth-image-utils.c:137
msgid "No suitable loader available for this file type"
msgstr "Ingen passande inläsare tillgänglig för denna filtyp"
......@@ -3247,7 +3245,6 @@ msgid "Allow to print images choosing the page layout."
msgstr "Gör det möjligt att skriva ut bilder genom att välja sidlayout."
#: extensions/image_print/image_print.extension.desktop.in.in:8
#| msgid "Could not print"
msgid "document-print"
msgstr "document-print"
......@@ -3409,7 +3406,7 @@ msgstr "Nästa bildruta"
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2347
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:2340
msgid "Loading the original image"
msgstr "Läser in den ursprungliga bilden"
......@@ -3453,7 +3450,7 @@ msgstr "Minuterna"
msgid "The seconds"
msgstr "Sekunderna"
#: extensions/importer/gth-import-destination-button.c:111
#: extensions/importer/gth-import-destination-button.c:112
msgid "Invalid Destination"
msgstr "Ogiltigt mål"
......@@ -4062,27 +4059,27 @@ msgid "Edit Template"
msgstr "Redigera mall"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:854
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1908
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1907
msgid "_Rename"
msgstr "_Byt namn"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:872
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:871
msgid "Old Name"
msgstr "Gammalt namn"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:883
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:882
msgid "New Name"
msgstr "Nytt namn"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:961
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:960
msgid "Keep original case"
msgstr "Behåll ursprungligt skiftläge"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:962
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:961
msgid "Convert to lower-case"
msgstr "Konvertera till gemener"
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:963
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:962
msgid "Convert to upper-case"
msgstr "Konvertera till versaler"
......@@ -4161,7 +4158,7 @@ msgid "Search again"
msgstr "Sök igen"
#. Translators: This is not a verb, it's a name as in "the search properties".
#: extensions/search/callbacks.c:147
#: extensions/search/callbacks.c:146
#: extensions/search/search.extension.desktop.in.in:3
msgid "Search"
msgstr "Sök"
......@@ -4338,7 +4335,6 @@ msgid "View images as a slideshow."
msgstr "Visa bilder som ett bildspel."
#: extensions/slideshow/slideshow.extension.desktop.in.in:8
#| msgid "Presentation"
msgid "x-office-presentation"
msgstr "x-office-presentation"
......@@ -4496,8 +4492,8 @@ msgid "Create static web albums."
msgstr "Skapa statiska webbalbum."
#: gthumb/dlg-location.c:200 gthumb/gth-browser.c:1107
#: gthumb/gth-browser.c:1676 gthumb/gth-browser.c:6611
#: gthumb/gth-browser.c:6630 gthumb/gth-browser.c:6654
#: gthumb/gth-browser.c:1676 gthumb/gth-browser.c:6601
#: gthumb/gth-browser.c:6620 gthumb/gth-browser.c:6644
#, c-format
msgid "Could not load the position “%s”"
msgstr "Kunde inte läsa in positionen ”%s”"
......@@ -4680,7 +4676,7 @@ msgstr "Importera digitalkamerabilder automatiskt"
msgid "Show version"
msgstr "Visa version"
#: gthumb/gth-application.c:209
#: gthumb/gth-application.c:198
msgid "— Image browser and viewer"
msgstr "— Bildbläddrare och bildvisare"
......@@ -4730,22 +4726,18 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:90 gthumb/resources/app-menu.ui:20
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:86 gthumb/resources/app-menu.ui:20
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:91 gthumb/gtk-utils.h:40
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:87 gthumb/gtk-utils.h:40
#: gthumb/resources/app-menu.ui:24
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:92 gthumb/resources/app-menu.ui:29
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:97 gthumb/resources/app-menu.ui:33
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"
#: gthumb/gth-browser-actions-entries.h:88
msgid "_About gThumb"
msgstr "_Om gThumb"
#: gthumb/gth-browser.c:379
msgid "[modified]"
......@@ -4782,7 +4774,7 @@ msgstr ""
msgid "Do _Not Save"
msgstr "Spara _inte"
#: gthumb/gth-browser.c:2414 gthumb/gth-browser.c:4656
#: gthumb/gth-browser.c:2414 gthumb/gth-browser.c:4646
msgid "Accept"
msgstr "Acceptera"
......@@ -4798,37 +4790,37 @@ msgstr "Kunde inte ändra namnet"
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: gthumb/gth-browser.c:4578
#: gthumb/gth-browser.c:4568
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Gå till föregående besökta plats"
#: gthumb/gth-browser.c:4584
#: gthumb/gth-browser.c:4574
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Gå till nästa besökta plats"
#: gthumb/gth-browser.c:4592
#: gthumb/gth-browser.c:4582
msgid "History"
msgstr "Historik"
#: gthumb/gth-browser.c:4606
#: gthumb/gth-browser.c:4596
msgid "View the folders"
msgstr "Visa mapparna"
#: gthumb/gth-browser.c:4621
#: gthumb/gth-browser.c:4611
msgid "Edit file"
msgstr "Redigera fil"
#: gthumb/gth-browser.c:4630 gthumb/gth-browser.c:4648
#: gthumb/gth-browser.c:4620 gthumb/gth-browser.c:4638
#: gthumb/resources/file-list-menu.ui:7 gthumb/resources/file-menu.ui:7
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: gthumb/gth-browser.c:6612
#: gthumb/gth-browser.c:6602
#, c-format
msgid "File type not supported"
msgstr "Filtypen stöds inte"
#: gthumb/gth-browser.c:6655
#: gthumb/gth-browser.c:6645
#, c-format
msgid "No suitable module found"
msgstr "Ingen lämplig modul hittades"
......@@ -4926,11 +4918,11 @@ msgstr "fallande"
msgid "No limit specified"
msgstr "Ingen gräns specificerad"
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1386
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1385
msgid "(Open Parent)"
msgstr "(Öppna överordnad)"
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1906
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1905
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Ange det nya namnet:"
......@@ -5097,7 +5089,7 @@ msgstr "Beskrivning (inbäddad)"
msgid "Overwrite"
msgstr "Skriv över"
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:308 gthumb/gth-progress-dialog.c:453
#: gthumb/gth-progress-dialog.c:309 gthumb/gth-progress-dialog.c:454
msgid "Operations"
msgstr "Åtgärder"
......@@ -5111,12 +5103,12 @@ msgstr "Sparar filinformation"
msgid "Saving “%s”"
msgstr "Sparar ”%s”"
#: gthumb/gth-tags-entry.c:505
#: gthumb/gth-tags-entry.c:507
#, c-format
msgid "Create tag “%s”"
msgstr "Skapa taggen ”%s”"
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1172
#: gthumb/gth-tags-entry.c:1169
msgid "Show all the tags"
msgstr "Visa alla taggar"
......@@ -5245,11 +5237,11 @@ msgstr "är före"
msgid "is after"
msgstr "är efter"
#: gthumb/gth-time-selector.c:614
#: gthumb/gth-time-selector.c:610
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: gthumb/gth-time-selector.c:622
#: gthumb/gth-time-selector.c:618
msgid "Now"
msgstr "Nu"
......@@ -5269,23 +5261,23 @@ msgstr "Flyttar filer till papperskorgen"
msgid "Could not display help"
msgstr "Kunde inte visa hjälp"
#: gthumb/gtk-utils.c:658 gthumb/gtk-utils.c:665
#: gthumb/gtk-utils.c:656 gthumb/gtk-utils.c:663
msgid "Could not launch the application"
msgstr "Kunde inte starta programmet"
#: gthumb/gtk-utils.c:768
#: gthumb/gtk-utils.c:766
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopiera hit"
#: gthumb/gtk-utils.c:773
#: gthumb/gtk-utils.c:771
msgid "_Move Here"
msgstr "_Flytta hit"
#: gthumb/gtk-utils.c:778
#: gthumb/gtk-utils.c:776
msgid "_Link Here"
msgstr "_Länka hit"
#: gthumb/gtk-utils.c:787
#: gthumb/gtk-utils.c:785
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -5321,6 +5313,14 @@ msgstr "Skicka _upp"
msgid "New _Window"
msgstr "Nytt _fönster"
#: gthumb/resources/app-menu.ui:29
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: gthumb/resources/app-menu.ui:33
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"
#: gthumb/resources/folder-menu.ui:7
msgid "Open in New Window"
msgstr "Öppna i nytt fönster"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment