sv.po 155 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for gThumb.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
2
# Copyright © 2001-2018 Free Software Foundation, Inc.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
3 4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003, 2004.
# Bo Rosén <bo.rosen@home.se>, 2001.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
6
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2016.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
7
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2016, 2017, 2018.
8
#
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gThumb\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gthumb/issues\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
13 14
"POT-Creation-Date: 2018-10-22 18:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-30 22:43+0100\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
15
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
16
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
17
"Language: sv\n"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
22
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
23

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:8
msgid "gThumb Image Viewer"
msgstr "gThumb bildvisare"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:9
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:6
msgid "View and organize your images"
msgstr "Visa och ordna dina bilder"

#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:11
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
34 35 36
msgid ""
"gThumb is an image viewer, editor, browser and organizer. It is designed to "
"be well integrated with the GNOME 3 desktop."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
37
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
38 39
"gThumb är en bildvisare, redigerare, bläddrare och organiserare. Den är "
"designad för att integrera väl med skrivbordsmiljön GNOME 3."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
40

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
41
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:15
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
42 43 44 45 46
msgid ""
"As an image viewer gThumb allows to view common image file formats such as "
"BMP, JPEG, GIF (including the animations), PNG, TIFF, TGA and RAW images. It "
"is also possible to view various metadata types embedded inside an image "
"such as EXIF, IPTC and XMP."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
47
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
48 49 50 51
"Som en bildvisare gör gThumb det möjligt att visa vanliga bildfilsformat som "
"BMP, JPEG, GIF (inklusive animationerna), PNG, TIFF, TGA och RAW-bilder. Det "
"är också möjligt att visa olika metadatatyper inbäddade i en bild som EXIF, "
"IPTC och XMP."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
52

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
53
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:22
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
54 55 56
msgid ""
"As an image editor gThumb allows to scale, rotate and crop the images; "
"change the saturation, lightness, contrast as well as other color "
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
57
"transformations."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
58
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
59 60 61
"Som en bildvisare gör gThumb det möjligt att skala, rotera och beskära "
"bilderna; ändra mättnaden, ljusstyrkan, kontrasten såväl som andra "
"färgtransformationer."
62

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
63
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:27
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
64 65 66 67 68 69 70
msgid ""
"As an image browser gThumb shows the thumbnails of the images saved on your "
"disk, allows to perform the common operations of a file manager such as "
"copy, move and delete files and folders. Furthermore there is a series of "
"image specific tools such as JPEG lossless transformations; image resize; "
"format conversion; slideshow; setting an image as desktop background and "
"several others."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
71
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
72 73 74 75 76 77
"Som en bildbläddrare gör gThumb det möjligt att visa miniatyrbilder av "
"bilderna sparade på din hårddisk samt att utföra vanliga åtgärder för en "
"filhanterare som att kopiera, flytta och ta bort filer och mappar. Vidare "
"finns det en uppsättning specifika verktyg som förlustfria transformationer "
"för JPEG; ändra storlek på bilder, formatkonverteringar; bildspel; att sätta "
"en bild som skrivbordsbakgrund och annat."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
78

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
79
#: data/appdata/org.gnome.gThumb.appdata.xml.in:35
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
80 81 82 83
msgid ""
"As an image organizer gThumb allows to add comments and other metadata to "
"images; organize images in catalogs and catalogs in libraries; search for "
"images and save the result as a catalog."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
84
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
85 86 87
"Som en bildorganiserare låter gThumb dig lägga till kommentarer och annan "
"metadata till bilder; ordna bilder i album och album i bibliotek; söka efter "
"bilder och spara resultatet som ett album."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
88

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
89
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.gschema.xml:78
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
90 91 92 93
msgid ""
"Images over this size (in bytes) will not be thumbnailed. Use 0 if you want "
"to generate thumbnails for all images."
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
94 95
"Det kommer inte att skapas miniatyrbilder för bilder över denna storlek (i "
"byte). Använd 0 om du vill generera miniatyrbilder för alla bilder."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
96

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
97
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.gschema.xml:130
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
98
msgid "Open files in the active window"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
99
msgstr "Öppna filer i det aktiva fönstret"
100

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
101
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.image-viewer.gschema.xml:30
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
102
msgid "Whether to reset the scrollbars position after changing image"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
103 104 105
msgstr ""
"Huruvida rullningslistens positioner ska återställas efter att bild har "
"ändrats"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
106

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
107
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml:32
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
108 109 110
msgid "Possible values are: jpeg, jpg."
msgstr "Möjliga värden är: jpeg, jpg."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
111
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.pixbuf-savers.gschema.xml:63
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
112 113 114
msgid "Possible values are: tiff, tif."
msgstr "Möjliga värden är: tiff, tif."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
115
#: data/gschemas/org.gnome.gthumb.rename-series.gschema.xml:30
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
116 117 118
msgid ""
"Possible values include: general::unsorted, file::name, file::size, file::"
"mtime, exif::photo::datetimeoriginal"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
119
msgstr ""
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
120 121
"Möjliga värden: general::unsorted, file::name, file::size, file::mtime, "
"exif::photo::datetimeoriginal"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
122

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in.in:3
msgid "Import with gThumb"
msgstr "Importera med gThumb"

#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in.in:4
msgid "Photo Import Tool"
msgstr "Importera foton"

#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in.in:6
msgid "Import the photos on your camera card"
msgstr "Importera foton från din digitalkamera"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.gThumb.Import.desktop.in.in:10
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:12
msgid "gthumb"
msgstr "gthumb"

#. manually set name and icon
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:3 gthumb/gth-application.c:106
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
143
#: gthumb/gth-browser.c:394 gthumb/gth-progress-dialog.c:412
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"

#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:4
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildvisare"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.gThumb.desktop.in.in:8
msgid "Image;Viewer;"
msgstr "Bild;Visare;"

#: data/ui/browser-preferences.ui:20
#: extensions/contact_sheet/gth-contact-sheet-theme.c:34
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:519
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
159 160
msgid "Caption"
msgstr "Text"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
161

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
162
#: data/ui/browser-preferences.ui:72
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
163 164 165
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
166
#: data/ui/browser-preferences.ui:94
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
167 168 169
msgid "_Single click to open files"
msgstr "_Enkelklicka för att öppna filer"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
170
#: data/ui/browser-preferences.ui:111
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
171 172 173
msgid "_Double click to open files"
msgstr "_Dubbelklicka för att öppna filer"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
174
#: data/ui/browser-preferences.ui:129
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
175 176 177
msgid "_Open files in fullscreen mode"
msgstr "_Öppna filer i helskärmsläge"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
178 179 180
#: data/ui/browser-preferences.ui:167 data/ui/preferences.ui:364
#: extensions/exiv2_tools/gth-edit-iptc-page.c:198
#: extensions/gstreamer_tools/main.c:34
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
181 182 183
msgid "Other"
msgstr "Övrigt"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
184
#: data/ui/browser-preferences.ui:200
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
185 186 187
msgid "Thumbnail _size:"
msgstr "M_iniatyrbildsstorlek:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
188
#: data/ui/browser-preferences.ui:219
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
189 190 191
msgid "48"
msgstr "48"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
192
#: data/ui/browser-preferences.ui:220
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
193 194 195
msgid "64"
msgstr "64"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
196
#: data/ui/browser-preferences.ui:221
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
197 198 199
msgid "85"
msgstr "85"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
200
#: data/ui/browser-preferences.ui:222
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
201 202 203
msgid "95"
msgstr "95"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
204
#: data/ui/browser-preferences.ui:223
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
205 206 207
msgid "112"
msgstr "112"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
208
#: data/ui/browser-preferences.ui:224
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
209 210
msgid "128"
msgstr "128"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
211

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
212
#: data/ui/browser-preferences.ui:225
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
213 214 215
msgid "164"
msgstr "164"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
216
#: data/ui/browser-preferences.ui:226
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
217 218 219
msgid "200"
msgstr "200"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
220
#: data/ui/browser-preferences.ui:227
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
221 222 223
msgid "256"
msgstr "256"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
224
#: data/ui/browser-preferences.ui:252
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
225 226 227
msgid "D_etermine image type from content (slower)"
msgstr "Fa_stställ bildtyp från innehåll (långsammare)"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
228
#: data/ui/extensions-preferences.ui:40
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
229
msgid "_Extensions:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
230
msgstr "_Tillägg:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
231

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
232
#: data/ui/extensions-preferences.ui:116
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
233
msgid "More extensions…"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
234
msgstr "Fler tillägg…"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
235

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
236
#: data/ui/filter-editor.ui:20
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
237
msgid "Filter _Name:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
238
msgstr "Filter_namn:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
239

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
240
#: data/ui/filter-editor.ui:61 extensions/search/data/ui/search-editor.ui:76
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
241 242
msgid "_Match:"
msgstr "_Matcha:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
243

Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
244
#. limit label
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
245
#: data/ui/filter-editor.ui:153 gthumb/gth-filter.c:269 gthumb/gth-filter.c:337
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
246 247 248
msgid "_Limit to"
msgstr "_Begränsa till"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
249
#: data/ui/filter-editor.ui:229
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
250
msgid "selected by"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
251
msgstr "markerade efter"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
252

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
253
#: data/ui/histogram-info.ui:26
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
254
msgid "Mean:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
255
msgstr "Medel:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
256

Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
257
#. Short for "Standard deviation".  Try to keep it under the 12 characters in the translation or it will be ellipsized at the end.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
258
#: data/ui/histogram-info.ui:44
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
259
msgid "Std dev:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
260
msgstr "Std.avv:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
261

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
262
#: data/ui/histogram-info.ui:64
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
263
msgid "Median:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
264
msgstr "Median:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
265

Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
266
#. After the colon there is the total number of pixels
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
267
#: data/ui/histogram-info.ui:151
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
268 269 270
msgid "Pixels:"
msgstr "Bildpunkter:"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
271
#. After the colon there is a percentile.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
272
#: data/ui/histogram-info.ui:167
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
273 274
msgctxt "Pixels"
msgid "Max:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
275
msgstr "Max:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
276 277

#. After the colon there is the percentile of selected pixels.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
278
#: data/ui/histogram-info.ui:185
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
279 280
msgctxt "Pixels"
msgid "Selected:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
281
msgstr "Markerade:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
282

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
283
#: data/ui/location.ui:23
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
284 285
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
286

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
287
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:15
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
288 289
msgid "Overwrite the old file with the new one?"
msgstr "Skriv över den gamla filen med den nya?"
290

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
291
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:73
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
292 293 294
msgid "Old File:"
msgstr "Gammal fil:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
295
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:144 data/ui/overwrite-dialog.ui:312
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
296 297
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
298

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
299 300
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:159 data/ui/overwrite-dialog.ui:327
#: extensions/image_print/data/ui/print-layout.ui:705
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
301 302 303
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
304
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:176 data/ui/overwrite-dialog.ui:344
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
305 306
msgid "Modified:"
msgstr "Ändrad:"
307

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
308
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:241
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
309 310
msgid "New File:"
msgstr "Ny fil:"
311

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
312
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:399
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
313
msgid "Over_write the old file"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
314
msgstr "Skriv _över den gamla filen"
315

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
316
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:416
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
317 318
msgid "Do not overwrite _the old file"
msgstr "Skriv inte över _den gamla filen"
319

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
320
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:433
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
321 322
msgid "Overwrite _all files"
msgstr "Skriv över _alla filer"
323

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
324
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:450
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
325
msgid "_Do not overwrite any file"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
326
msgstr "_Skriv inte över någon fil"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
327

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
328
#: data/ui/overwrite-dialog.ui:472
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
329
msgid "_Save the new file as:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
330
msgstr "_Spara den nya filen som:"
331

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
332
#: data/ui/personalize-filters.ui:20
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
333
msgid "_General filter:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
334
msgstr "_Allmänt filter:"
335

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
336
#: data/ui/personalize-filters.ui:60
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
337
msgid "_Other filters:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
338
msgstr "_Övriga filter:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
339

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
340
#: data/ui/preferences.ui:12
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
341
msgid "below the folder list"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
342
msgstr "under mapplisten"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
343

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
344
#: data/ui/preferences.ui:15
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
345
msgid "on the right"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
346
msgstr "till höger"
347

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
348
#: data/ui/preferences.ui:22
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
349
msgid "gThumb Preferences"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
350
msgstr "gThumb-inställningar"
351

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
352
#: data/ui/preferences.ui:100
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
353 354
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
355

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
356
#: data/ui/preferences.ui:128
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
357
msgid "T_humbnails in viewer:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
358
msgstr "M_iniatyrbilder i visaren:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
359

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
360
#: data/ui/preferences.ui:141
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
361
msgid "on the bottom"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
362
msgstr "nederst"
363

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
364
#: data/ui/preferences.ui:142
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
365
msgid "on the side"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
366
msgstr "på sidan"
367

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
368
#: data/ui/preferences.ui:155
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
369
msgid "File _properties in browser:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
370
msgstr "Fil_egenskaper i bläddraren:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
371

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
372
#: data/ui/preferences.ui:208
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
373 374
msgid "On startup:"
msgstr "Vid uppstart:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
375

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
376
#: data/ui/preferences.ui:234
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
377
msgid "Go to last _visited location"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
378
msgstr "Gå till senaste _besökta plats"
379

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
380
#: data/ui/preferences.ui:257
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
381 382
msgid "Go to this _folder:"
msgstr "Gå till denna _mapp:"
383

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
384
#: data/ui/preferences.ui:278
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
385 386
msgid "Choose startup folder"
msgstr "Välj uppstartsmapp"
387

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
388
#: data/ui/preferences.ui:299
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
389 390
msgid "Set to C_urrent"
msgstr "Ställ in till a_ktuell"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
391

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
392
#: data/ui/preferences.ui:322
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
393
msgid "_Reuse the active window to open files"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
394
msgstr "_Återanvänd det aktiva fönstret till att öppna filer"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
395

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
396
#: data/ui/preferences.ui:389
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
397
msgid "As_k confirmation before deleting files or catalogs"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
398
msgstr "Be_kräfta innan filer eller album tas bort"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
399

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
400
#: data/ui/preferences.ui:406
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
401 402
msgid "Ask whether to save _modified files"
msgstr "Fråga huruvida _ändrade filer ska sparas"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
403

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
404
#: data/ui/preferences.ui:423
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
405
msgid "_Store metadata inside files if possible"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
406
msgstr "_Lagra metadata inuti filer om möjligt"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
407

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
408 409 410 411 412
#: data/ui/preferences.ui:460
#: extensions/catalogs/data/ui/catalog-properties.ui:39
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:576
#: extensions/edit_metadata/gth-edit-general-page.c:481
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:571
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
413 414
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
415

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
416
#: data/ui/sort-order.ui:30
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
417 418
msgid "_Inverse order"
msgstr "Om_vänd ordning"
419

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
420
#: extensions/23hq/23hq.extension.desktop.in.in:3
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
421 422 423
msgid "23"
msgstr "23"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
424
#: extensions/23hq/23hq.extension.desktop.in.in:4
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
425
msgid "Upload images to 23hq.com"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
426
msgstr "Skicka upp bilder till 23hq.com"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
427

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
428 429 430
#: extensions/bookmarks/bookmarks.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/bookmarks/callbacks.c:325
#: extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:350
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
431 432
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"
433

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
434
#: extensions/bookmarks/bookmarks.extension.desktop.in.in:4
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
435 436
msgid "Add bookmarks support."
msgstr "Lägg till bokmärkesstöd."
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
437

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
438
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:7
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
439 440
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
441

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
442
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:11
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
443
msgid "_Edit Bookmarks…"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
444
msgstr "_Redigera bokmärken…"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
445

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
446
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks-menu.ui:17
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
447 448
msgid "_System Bookmarks"
msgstr "S_ystembokmärken"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
449

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
450
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:20
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
451 452
msgid "_Bookmarks:"
msgstr "_Bokmärken:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
453

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
454
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:63
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
455
msgid "Go to this location"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
456
msgstr "Gå till denna plats"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
457

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
458 459
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:76
#: extensions/catalogs/callbacks.c:72
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
460
msgid "Remove"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
461
msgstr "Ta bort"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
462

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
463
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:125
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
464 465
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
466

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
467
#: extensions/bookmarks/data/ui/bookmarks.ui:168
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
468 469 470
msgid "_Location"
msgstr "_Plats"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
471
#: extensions/bookmarks/dlg-bookmarks.c:192
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
472
msgid "Could not remove the bookmark"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
473
msgstr "Kunde inte ta bort bokmärket"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
474

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
475
#: extensions/burn_disc/burn_disc.extension.desktop.in.in:3
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
476
msgid "Burn CD/DVD"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
477
msgstr "Bränn cd/dvd"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
478

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
479
#: extensions/burn_disc/burn_disc.extension.desktop.in.in:4
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
480 481 482
msgid "Save files to an optical disc."
msgstr "Spara filer till en optisk skiva."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
483 484 485 486 487
#: extensions/burn_disc/burn_disc.extension.desktop.in.in:8
msgid "brasero"
msgstr "brasero"

#: extensions/burn_disc/callbacks.c:48
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
488
msgid "_Optical Disc…"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
489
msgstr "_Optisk skiva…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
490

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
491
#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-disc-options.ui:21
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
492 493 494
msgid "Disc Name"
msgstr "Skivnamn"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
495
#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:31
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
496 497 498
msgid "Current _folder"
msgstr "Aktuell _mapp"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
499
#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:47
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
500
msgid "Current folder and its s_ub-folders"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
501
msgstr "Aktuell mapp och dess _underordnade mappar"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
502

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
503
#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:64
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
504
msgid "_Selected files"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
505
msgstr "_Markerade filer"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
506

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
507
#: extensions/burn_disc/data/ui/burn-source-selector.ui:86
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
508 509 510
msgid "Source"
msgstr "Källa"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
511 512 513
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:238
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:259
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:395
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
514 515 516
msgid "Write to Disc"
msgstr "Skriv till skiva"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
517 518 519
#: extensions/burn_disc/gth-burn-task.c:404
#: extensions/oauth/oauth-account-chooser-dialog.c:149
#: gthumb/dlg-preferences-extensions.c:717
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
520 521 522
msgid "_Continue"
msgstr "_Fortsätt"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
523
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:62
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
524 525
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file: %s"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
526
msgstr "Misslyckade med att tolka JPEG-bildfilen: %s"
527

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
528
#: extensions/cairo_io/cairo-image-surface-jpeg.c:536
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
529 530
#, c-format
msgid "Unknown JPEG color space (%d)"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
531
msgstr "Okänd JPEG-färgrymd (%d)"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
532

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
533 534
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:25
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:32
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
535
msgid "_Default extension:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
536
msgstr "_Standardfiländelse:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
537

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
538 539
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:71
#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:33
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
540 541 542
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kvalitet:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
543
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:87
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
544 545 546
msgid "_Smoothing:"
msgstr "_Utjämning:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
547
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:100
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
548 549 550
msgid "Opti_mize"
msgstr "Opti_mera"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
551
#: extensions/cairo_io/data/ui/jpeg-options.ui:119
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
552 553 554
msgid "_Progressive"
msgstr "_Progressiv"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
555
#: extensions/cairo_io/data/ui/png-options.ui:24
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
556 557 558
msgid "Compression _level:"
msgstr "Komprimerings_nivå:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
559
#: extensions/cairo_io/data/ui/save-options-preferences.ui:25
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
560 561 562
msgid "Default options:"
msgstr "Standardalternativ:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
563
#: extensions/cairo_io/data/ui/tga-options.ui:11
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
564 565 566
msgid "_RLE compression"
msgstr "_RLE-komprimering"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
567
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:78
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
568 569 570
msgid "Compression"
msgstr "Komprimering"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
571
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:99
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
572 573 574
msgid "_No compression"
msgstr "_Ingen komprimering"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
575
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:118
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
576 577 578
msgid "No_rmal (Deflate)"
msgstr "No_rmal (minska)"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
579
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:137
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
580 581 582
msgid "_Loss compression (JPEG)"
msgstr "_Komprimering med förluster (JPEG)"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
583
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:179
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
584 585 586
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
587 588
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:203
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:173
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
589 590 591
msgid "_Horizontal:"
msgstr "_Horisontell:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
592 593
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:219
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet-theme-properties.ui:206
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
594
msgid "_Vertical:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
595
msgstr "_Vertikal:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
596

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
597 598
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:253
#: extensions/cairo_io/data/ui/tiff-options.ui:292
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
599 600 601
msgid "dpi"
msgstr "punkter/tum"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
602
#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:49
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
603
msgid "_Method:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
604
msgstr "_Metod:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
605

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
606
#: extensions/cairo_io/data/ui/webp-options.ui:62
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
607
msgid "_Lossless"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
608
msgstr "_Förlustfri"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
609

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
610 611
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-jpeg.c:516
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:145
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
612 613 614
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
615 616
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-png.c:353
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:111
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
617 618 619
msgid "PNG"
msgstr "PNG"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
620 621
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:257
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:439 gthumb/gth-buffer-data.c:84
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
622 623 624
msgid "Insufficient memory"
msgstr "Slut på minne"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
625
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tga.c:344
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
626 627 628
msgid "TGA"
msgstr "TGA"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
629
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-tiff.c:563
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
630 631 632
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
633 634
#: extensions/cairo_io/gth-image-saver-webp.c:382
#: extensions/image_viewer/gth-metadata-provider-image.c:174
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
635
msgid "WebP"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
636
msgstr "WebP"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
637

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
638 639 640 641 642
#: extensions/cairo_io/preferences.c:134
#: extensions/contact_sheet/data/ui/contact-sheet.ui:556
#: extensions/contact_sheet/data/ui/image-wall.ui:269
#: extensions/image_viewer/gth-image-viewer-page.c:1628
#: extensions/webalbums/data/ui/web-album-exporter.ui:484
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
643
msgid "Saving"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
644
msgstr "Sparar"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
645

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
646 647 648 649 650 651
#: extensions/catalogs/actions.c:89 extensions/catalogs/actions.c:212
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:368
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:488
#: extensions/file_manager/actions.c:71
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:370
#: extensions/list_tools/gth-script-editor-dialog.c:235
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
652
#: gthumb/gth-filter-editor-dialog.c:461 gthumb/gth-folder-tree.c:1852
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
653 654 655 656
#, c-format
msgid "No name specified"
msgstr "Inget namn angivet"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
657 658 659 660 661
#: extensions/catalogs/actions.c:96 extensions/catalogs/actions.c:219
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:375
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:495
#: extensions/file_manager/actions.c:78
#: extensions/file_tools/gth-file-tool-curves.c:377
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
662
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1859
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
663 664
#, c-format
msgid "Invalid name. The following characters are not allowed: %s"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
665
msgstr "Ogiltigt namn. Följande tecken tillåts ej: %s"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
666

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
667 668 669 670 671
#: extensions/catalogs/actions.c:152 extensions/catalogs/actions.c:266
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:432
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:542
#: extensions/catalogs/gth-file-source-catalogs.c:508
#: extensions/file_manager/actions.c:109
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
672 673 674
msgid "Name already used"
msgstr "Namnet används redan"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
675 676
#: extensions/catalogs/actions.c:177
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:453
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
677
msgid "New catalog"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
678
msgstr "Nytt album"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
679

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
680 681
#: extensions/catalogs/actions.c:178
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:454
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
682
msgid "Enter the catalog name:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
683
msgstr "Ange albumnamnet:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
684

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
685 686 687 688
#: extensions/catalogs/actions.c:180 extensions/catalogs/actions.c:294
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:456
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:568
#: extensions/file_manager/actions.c:140
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
689 690
msgid "C_reate"
msgstr "S_kapa"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
691

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
692 693
#: extensions/catalogs/actions.c:291
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:565
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
694 695
msgid "New library"
msgstr "Nytt bibliotek"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
696

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
697 698
#: extensions/catalogs/actions.c:292
#: extensions/catalogs/dlg-add-to-catalog.c:566
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
699
msgid "Enter the library name:"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
700
msgstr "Ange biblioteksnamnet:"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
701

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
702
#: extensions/catalogs/actions.c:327
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
703
msgid "Could not remove the catalog"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
704
msgstr "Kunde inte ta bort albumet"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
705

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
706
#: extensions/catalogs/actions.c:366
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
707
#, c-format
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
708
msgid "Are you sure you want to remove “%s”?"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
709
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort ”%s”?"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
710

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
711
#: extensions/catalogs/callbacks.c:52
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
712
msgid "Add to Catalog…"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
713
msgstr "Lägg till i album…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
714

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
715
#: extensions/catalogs/callbacks.c:57 extensions/selections/callbacks.c:50
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
716
msgid "Open Folder"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
717
msgstr "Öppna mapp"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
718

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
719
#: extensions/catalogs/callbacks.c:62
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
720
msgid "Remove from Catalog"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
721
msgstr "Ta bort från album"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
722

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
723
#: extensions/catalogs/callbacks.c:67
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
724
msgid "Create Catalog"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
725
msgstr "Skapa album"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
726

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
727
#: extensions/catalogs/callbacks.c:68
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
728
msgid "Create Library"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
729
msgstr "Skapa bibliotek"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
730

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
731 732 733
#: extensions/catalogs/callbacks.c:73 extensions/file_manager/callbacks.c:78
#: extensions/file_manager/callbacks.c:105
#: extensions/rename_series/dlg-rename-series.c:844
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
734
#: gthumb/gth-folder-tree.c:1904
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
735 736 737
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
738
#: extensions/catalogs/callbacks.c:78
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
739
#: extensions/catalogs/dlg-catalog-properties.c:201 gthumb/gth-browser.c:4605
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
740
#: gthumb/gth-file-properties.c:256
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
741 742
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
743

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
744 745 746 747 748
#: extensions/catalogs/callbacks.c:185
#: extensions/catalogs/catalogs.extension.desktop.in.in:3
#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:611 extensions/catalogs/gth-catalog.c:662
#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:1021
#: extensions/catalogs/gth-catalog.c:1022
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
749 750 751
msgid "Catalogs"
msgstr "Album"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
752
#: extensions/catalogs/callbacks.c:225 extensions/catalogs/callbacks.c:228
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
753 754 755
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
756
#: extensions/catalogs/callbacks.c:375
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
757
msgid "Catalog Properties"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
758
msgstr "Albumegenskaper"
759

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
760
#: extensions/catalogs/callbacks.c:391
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
761
msgid "Organize"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
762
msgstr "Ordna"
763

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
764
#: extensions/catalogs/callbacks.c:392
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
765
msgid "Automatically organize files by date"
Josef Andersson's avatar
Josef Andersson committed
766
msgstr "Ordna filer efter datum automatiskt"
Paolo Bacchilega's avatar
Paolo Bacchilega committed
767

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
768
#: extensions/catalogs/catalogs.extension.desktop.in.in:4
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
769 770 771
msgid "Create file collections."
msgstr "Skapa filsamlingar."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
772 773 774 775 776
#: extensions/catalogs/catalogs.extension.desktop.in.in:8
msgid "file-catalog-symbolic"
msgstr "file-catalog-symbolic"

#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:10
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
777 778 779
msgid "Add to Catalog"
msgstr "Lägg till i album"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
780
#: extensions/catalogs/data/ui/add-to-catalog.ui:56