Commit eb1dd817 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 9b364942
Pipeline #208001 passed with stage
in 14 minutes and 40 seconds
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright (C) 2013 grilo-plugins's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grilo-plugins package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2013-2016.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 20132020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/grilo-plugins/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-09 13:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-11 21:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-26 15:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-26 21:23+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -19,46 +19,46 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:65
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:60
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zaznamki"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:66
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:61
msgid "A source for organizing media bookmarks"
msgstr "Vir za organiziranje zaznamkov predstavnih predmetov"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:434
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:427
msgid "Failed to get bookmark metadata"
msgstr "Pridobivanje metapodatkov zaznamka je spodletelo"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:464 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:481
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:457 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:474
#, c-format
msgid "Failed to find bookmarks: %s"
msgstr "Ni mogoče najti zaznamkov: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:633 src/podcasts/grl-podcasts.c:826
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:858 src/podcasts/grl-podcasts.c:890
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:626 src/podcasts/grl-podcasts.c:823
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:855 src/podcasts/grl-podcasts.c:887
#, c-format
msgid "Failed to remove: %s"
msgstr "Ni mogoče odstraniti: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:773 src/podcasts/grl-podcasts.c:931
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:964 src/podcasts/grl-podcasts.c:1811
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:768 src/podcasts/grl-podcasts.c:928
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:961 src/podcasts/grl-podcasts.c:1813
#, c-format
msgid "Failed to store: %s"
msgstr "Ni mogoče shraniti: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:847 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:882
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:913 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:971
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:881 src/podcasts/grl-podcasts.c:1667
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1711 src/podcasts/grl-podcasts.c:1745
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1780
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:842 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:877
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:908 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:966
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:874 src/podcasts/grl-podcasts.c:1669
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1713 src/podcasts/grl-podcasts.c:1747
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1782
msgid "No database connection"
msgstr "Ni povezave z zbirko podatkov"
#: src/chromaprint/grl-chromaprint.c:46
#: src/chromaprint/grl-chromaprint.c:41
msgid "A plugin to get metadata using gstreamer framework"
msgstr "Vstavek za pridobitev metapodatkov z uporabo systema gstreamer"
......@@ -67,52 +67,52 @@ msgstr "Vstavek za pridobitev metapodatkov z uporabo systema gstreamer"
msgid "A source for browsing the DLNA server “%s”"
msgstr "Vir za brskanje po strežniku DLNA »%s«"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:278
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:279
msgid "Upload failed, target source destroyed"
msgstr "Pošiljanje vzorca je spodletelo, ciljni vir je uničen"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:380
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:382
#, c-format
msgid "Upload failed, “%s”, transferred %lu of %lu bytes"
msgstr "Pošiljanje je spodletelo, »%s«, preneseno %lu od %lu bajtov"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:885
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:933
#, c-format
msgid "Failed to retrieve item properties (BrowseObjects error %d: %s)"
msgstr "Ni mogoče pridobiti podrobnosti predmeta (napaka BrowseObjects %d: %s)"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1524
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1572
#, c-format
msgid "Upload failed, URL missing on the media object to be transferred"
msgstr "Pošiljanje vzorca je spodletelo, manjka naslov URL predmeta za prenos"
#: src/dmap/grl-daap.c:50
#: src/dmap/grl-daap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DAAP server “%s”"
msgstr "Vir za brskanje strežnika DAAP »%s«"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:62 src/jamendo/grl-jamendo.c:795
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:127
#: src/dmap/grl-daap-db.c:66 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:122
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:64 src/jamendo/grl-jamendo.c:784
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:126
#: src/dmap/grl-daap-db.c:68 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:121
msgid "Artists"
msgstr "Izvajalci"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:292 src/jamendo/grl-jamendo.c:1122
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1233 src/magnatune/grl-magnatune.c:873
#: src/dmap/grl-daap-db.c:291 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1226 src/magnatune/grl-magnatune.c:866
#, c-format
msgid "Invalid container identifier %s"
msgstr "Določilo vsebnika %s je neveljavno "
#: src/dmap/grl-dpap.c:50
#: src/dmap/grl-dpap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DPAP server “%s”"
msgstr "Vir za brskanje strežnika DPAP »%s«"
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:36
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:40
msgid "Photos"
msgstr "Fotografije"
......@@ -124,28 +124,28 @@ msgstr "Datotečni sistem"
msgid "A source for browsing the filesystem"
msgstr "Vir za brskanje po datotečnem sistemu"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1179
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1171
#, c-format
msgid "File %s does not exist"
msgstr "Datoteka %s ne obstaja"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1257 src/youtube/grl-youtube.c:1512
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1249 src/youtube/grl-youtube.c:1505
#, c-format
msgid "Cannot get media from %s"
msgstr "Ni mogoče pridobiti vsebine iz %s"
#: src/flickr/grl-flickr.c:63
#: src/flickr/grl-flickr.c:58
msgid "A source for browsing and searching Flickr photos"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje fotografij Flickr"
#. "%s" is a full user name, like "John Doe"
#: src/flickr/grl-flickr.c:67
#: src/flickr/grl-flickr.c:62
#, c-format
msgid "%s’s Flickr"
msgstr "Flickr uporabnika %s"
#. "%s" is a full user name, like "John Doe"
#: src/flickr/grl-flickr.c:69
#: src/flickr/grl-flickr.c:64
#, c-format
msgid "A source for browsing and searching %s’s flickr photos"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje fotografij flickr uporabnika %s"
......@@ -202,43 +202,43 @@ msgstr "Naj albumi"
msgid "Top tracks"
msgstr "Najboljši posnetki"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:348 src/jamendo/grl-jamendo.c:708
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:416 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:470
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:341 src/jamendo/grl-jamendo.c:701
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:409 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:463
msgid "Failed to parse response"
msgstr "Razčlenjevanje odgovora je spodletelo"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:356 src/jamendo/grl-jamendo.c:363
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1368 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:424
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:349 src/jamendo/grl-jamendo.c:356
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1370 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:417
msgid "Empty response"
msgstr "Odziv brez vsebine"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:677 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:558
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:670 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:551
#, c-format
msgid "Failed to connect: %s"
msgstr "Napaka med povezovanjem: %s"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:806
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:799
msgid "Feeds"
msgstr "Viri"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:990 src/jamendo/grl-jamendo.c:1035
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1062
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:983 src/jamendo/grl-jamendo.c:1028
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1055
#, c-format
msgid "Invalid identifier %s"
msgstr "Neveljaven določilnik %s"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1049 src/youtube/grl-youtube.c:1104
#: src/youtube/grl-youtube.c:1237 src/youtube/grl-youtube.c:1449
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1042 src/youtube/grl-youtube.c:1097
#: src/youtube/grl-youtube.c:1230 src/youtube/grl-youtube.c:1442
#, c-format
msgid "Invalid category identifier %s"
msgstr "Določilo kategorije %s je neveljavno "
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1228
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1221
#, c-format
msgid "Failed to browse: %s is a track"
msgstr "Brskanje je spodletelo: %s je posnetek"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1287
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1280
#, c-format
msgid "Malformed query “%s”"
msgstr "Napačno oblikovana zahteva poizvedbe »%s«"
......@@ -251,86 +251,88 @@ msgstr "Krajevni ponudnik metapodatkov"
msgid "A source providing locally available metadata"
msgstr "Vir krajevno dostopnih metapodatkov"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:388
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:791 src/raitv/grl-raitv.c:878
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:381
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:784 src/raitv/grl-raitv.c:869
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:381
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:530
#, c-format
msgid "Failed to resolve: %s"
msgstr "Razreševanje je spodletelo: %s"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:682
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:673
msgid "Cannot resolve any of the given keys"
msgstr "Ni mogoče razrešiti nobenega izmed podanih ključev"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:686
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:677
msgid "A GIO supported URL for images is required"
msgstr "Zahtevan je z GIO podprt naslov URL slik"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:128
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:123
msgid "Genres"
msgstr "Zvrsti"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:136
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:131
msgid "A source for browsing music"
msgstr "Vir brskanja glasbenih datotek"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:428
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:421
#, c-format
msgid "Failed to get database from magnatune: %s"
msgstr "Pridobivanje podatkovne zbirke magnatune je spodletelo: %s"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:458
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:451
#, c-format
msgid "Failed to save database from magnatune: “%s”"
msgstr "Shranjevanje podatkovne zbirke iz magnatune je spodletelo: »%s«"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:729
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:722
#, c-format
msgid "Failed to get table from magnatune db: %s"
msgstr ""
"Pridobivanje razpredelnice podatkovne zbirke magnatune je spodletelo: %s"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:745
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:738
#, c-format
msgid "Fail before returning media to user: %s"
msgstr "Opravilo je spodletelo pred posredovanjem vsebine uporabniku: %s"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:45
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:40
msgid "Metadata Store"
msgstr "Shramba metapodatkov"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:46
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:41
msgid "A plugin for storing extra metadata information"
msgstr "Vstavek za shranjevanje dodatnih metapodatkov"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:605
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:624
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:836
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:598
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:617
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:829
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:471
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:640
#, c-format
msgid "Failed to update metadata: %s"
msgstr "Posodabljanje metapodatkov je spodletelo: %s"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:606
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:599
msgid "specified keys are not writable"
msgstr "V navedene ključe ni mogoče pisati"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:646
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:639
msgid "Failed to update metadata"
msgstr "Posodabljanje metapodatkov je spodletelo"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:792
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:837
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:785
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:830
msgid "“source-id” not available"
msgstr "Podatek »source-id« ni na voljo"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:812
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:805
msgid "Failed to resolve"
msgstr "Razreševanje je spodletelo"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:949
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:986 src/raitv/grl-raitv.c:432
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:756 src/vimeo/grl-vimeo.c:547
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:942
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:979 src/raitv/grl-raitv.c:423
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:749 src/vimeo/grl-vimeo.c:540
#, c-format
msgid "Failed to search: %s"
msgstr "Iskanje je spodletelo: %s"
......@@ -351,50 +353,50 @@ msgstr "Optični nosilec"
msgid "A source for browsing optical media"
msgstr "Vir za brskanje optičnih nosilcev"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:153
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:148
msgid "A source for browsing podcasts"
msgstr "Vir za brskanje podcastov"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:762 src/podcasts/grl-podcasts.c:782
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:759 src/podcasts/grl-podcasts.c:779
#, c-format
msgid "Failed to get podcast streams: %s"
msgstr "Pridobivanje pretokov podcastov je spodletelo: %s"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1248 src/podcasts/grl-podcasts.c:1257
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1267
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1245 src/podcasts/grl-podcasts.c:1254
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1264
msgid "Failed to parse content"
msgstr "Razčlenitev vsebine je spodletela"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1302
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1275 src/podcasts/grl-podcasts.c:1304
msgid "Failed to parse podcast contents"
msgstr "Razčlenjevanje vsebine podcastov je spodletelo"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1457
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1459
msgid "Failed to get podcast information"
msgstr "Pridobivanje podrobnosti podcastov je spodletelo"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1497 src/podcasts/grl-podcasts.c:1517
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1499 src/podcasts/grl-podcasts.c:1519
#, c-format
msgid "Failed to get podcasts list: %s"
msgstr "Pridobivanje seznama podcastov je spodletelo: %s"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1570 src/podcasts/grl-podcasts.c:1585
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1572 src/podcasts/grl-podcasts.c:1587
msgid "Failed to get podcast stream metadata"
msgstr "Pridobivanje metapodatkov pretoka podcasta je spodletelo"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1623
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1625
msgid "Failed to get podcast metadata"
msgstr "Pridobivanje metapodatkov podcasta je spodletelo."
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1809
msgid "Cannot create containers. Only feeds are accepted"
msgstr "Vsebnikov ni mogoče ustvariti. Sprejmejo se le viri"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1812
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1814
msgid "URL required"
msgstr "Zahtevani URL"
#: src/raitv/grl-raitv.c:49 src/youtube/grl-youtube.c:78
#: src/raitv/grl-raitv.c:49 src/youtube/grl-youtube.c:73
msgid "Most Popular"
msgstr "Najbolj priljubljeno"
......@@ -406,217 +408,226 @@ msgstr "Nedavno"
msgid "A source for browsing and searching Rai.tv videos"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje videov Rai.tv"
#: src/raitv/grl-raitv.c:171
#: src/raitv/grl-raitv.c:164
msgid "All"
msgstr "Vse"
#: src/raitv/grl-raitv.c:172
#: src/raitv/grl-raitv.c:165
msgid "Black and White"
msgstr "Črno-belo"
#: src/raitv/grl-raitv.c:173
#: src/raitv/grl-raitv.c:166
msgid "Cinema"
msgstr "Kino"
#: src/raitv/grl-raitv.c:174
#: src/raitv/grl-raitv.c:167
msgid "Comedians"
msgstr "Komiki"
#: src/raitv/grl-raitv.c:175
#: src/raitv/grl-raitv.c:168
msgid "Chronicle"
msgstr "Kronike"
#: src/raitv/grl-raitv.c:176
#: src/raitv/grl-raitv.c:169
msgid "Culture"
msgstr "Kultura"
#: src/raitv/grl-raitv.c:177
#: src/raitv/grl-raitv.c:170
msgid "Economy"
msgstr "Ekonomija"
#: src/raitv/grl-raitv.c:178
#: src/raitv/grl-raitv.c:171
msgid "Fiction"
msgstr "Fikcija"
#: src/raitv/grl-raitv.c:179
#: src/raitv/grl-raitv.c:172
msgid "Junior"
msgstr "Mladinsko"
#: src/raitv/grl-raitv.c:180
#: src/raitv/grl-raitv.c:173
msgid "Investigations"
msgstr "Preiskave"
#: src/raitv/grl-raitv.c:181
#: src/raitv/grl-raitv.c:174
msgid "Interviews"
msgstr "Intervjuji"
#: src/raitv/grl-raitv.c:182
#: src/raitv/grl-raitv.c:175
msgid "Music"
msgstr "Glasba"
#: src/raitv/grl-raitv.c:183
#: src/raitv/grl-raitv.c:176
msgid "News"
msgstr "Novice"
#: src/raitv/grl-raitv.c:184
#: src/raitv/grl-raitv.c:177
msgid "Health"
msgstr "Zdravje"
#: src/raitv/grl-raitv.c:185
#: src/raitv/grl-raitv.c:178
msgid "Satire"
msgstr "Satira"
#: src/raitv/grl-raitv.c:187
#: src/raitv/grl-raitv.c:180
msgid "Society"
msgstr "Družba"
#: src/raitv/grl-raitv.c:188
#: src/raitv/grl-raitv.c:181
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
#: src/raitv/grl-raitv.c:189
#: src/raitv/grl-raitv.c:182
msgid "Sport"
msgstr "Šport"
#: src/raitv/grl-raitv.c:190
#: src/raitv/grl-raitv.c:183
msgid "History"
msgstr "Zgodovina"
#: src/raitv/grl-raitv.c:191
#: src/raitv/grl-raitv.c:184
msgid "Politics"
msgstr "Politika"
#: src/raitv/grl-raitv.c:192
#: src/raitv/grl-raitv.c:185
msgid "Leisure"
msgstr "Prosti čas"
#: src/raitv/grl-raitv.c:193
#: src/raitv/grl-raitv.c:186
msgid "Travel"
msgstr "Potovanja"
#: src/raitv/grl-raitv.c:625
#: src/raitv/grl-raitv.c:616
#, c-format
msgid "Failed to browse: %s"
msgstr "Brskanje je spodletelo: %s"
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:65
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:60
msgid "A source for browsing SHOUTcast radios"
msgstr "Vir za brskanje po postajah SHOUTcast"
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:462
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:455
#, c-format
msgid "Cannot find media %s"
msgstr "Ni mogoče najti nosilca %s"
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:757 src/vimeo/grl-vimeo.c:548
#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:750 src/vimeo/grl-vimeo.c:541
msgid "non-NULL search text is required"
msgstr "Iskalno besedilo ne more biti prazna vrednost"
#: src/thetvdb/grl-thetvdb.c:98
#: src/thetvdb/grl-thetvdb.c:93
msgid "A source for fetching metadata of television shows"
msgstr "Vir za pridobivanje metapodatkov televizijskih oddaj"
#: src/tmdb/grl-tmdb.c:1004
#: src/tmdb/grl-tmdb.c:998
msgid "Remote data does not contain valid identifier"
msgstr "Oddaljeni podatki ne vsebujejo veljavnih določil"
#. I can haz templatze ??
#. Schedule the next row to parse
#. I can haz templatze ??
#. Only emit this last one if more result than expected
#. Schedule the next line to parse
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:243
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:319
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:401
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:484
#, c-format
msgid "Failed to query: %s"
msgstr "Poizvedba je spodletela: %s"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:418
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:585
#, c-format
msgid "Failed to get media from uri: %s"
msgstr "Pridobivanje predstavne vsebine je spodletelo: %s"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:806
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:603
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:816
msgid "Empty query"
msgstr "Prazna poizvedba"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1088
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:824
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:920
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1087
#, c-format
msgid "ID “%s” is not known in this source"
msgstr "V tem viru ID »%s« ni znan"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-priv.h:47
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker3"
msgstr "Vstavek za iskanje predstavnih vsebin z uporabo sistema Tracker3"
#: src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
msgstr "Vstavek za iskanje predstavnih vsebin z uporabo sistema Tracker"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:738
#, c-format
msgid "Removable — %s"
msgstr "Odstranljivo – %s"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:750
msgid "Local files"
msgstr "Krajevne datoteke"
#: src/vimeo/grl-vimeo.c:56
#: src/vimeo/grl-vimeo.c:51
msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje videov Vimeo"
#: src/youtube/grl-youtube.c:60
#: src/youtube/grl-youtube.c:55
msgid "Standard feeds"
msgstr "Običajni viri"
#: src/youtube/grl-youtube.c:63
#: src/youtube/grl-youtube.c:58
msgid "Categories"
msgstr "Kategorije"
#: src/youtube/grl-youtube.c:69
#: src/youtube/grl-youtube.c:64
msgid "Top Rated"
msgstr "Najbolje ocenjeno"
#: src/youtube/grl-youtube.c:72
#: src/youtube/grl-youtube.c:67
msgid "Top Favorites"
msgstr "Najbolj priljubljeno"
#: src/youtube/grl-youtube.c:75
#: src/youtube/grl-youtube.c:70
msgid "Most Viewed"
msgstr "Z največ ogledi"
#: src/youtube/grl-youtube.c:81
#: src/youtube/grl-youtube.c:76
msgid "Most Recent"
msgstr "Najnovejše"
#: src/youtube/grl-youtube.c:84
#: src/youtube/grl-youtube.c:79
msgid "Most Discussed"
msgstr "Največkrat obravnavano"
#: src/youtube/grl-youtube.c:87
#: src/youtube/grl-youtube.c:82
msgid "Most Linked"
msgstr "Največkrat povezano"
#: src/youtube/grl-youtube.c:90
#: src/youtube/grl-youtube.c:85
msgid "Most Responded"
msgstr "Največkrat odgovorjeno"
#: src/youtube/grl-youtube.c:93
#: src/youtube/grl-youtube.c:88
msgid "Recently Featured"
msgstr "Nedavno izpostavljeno"
#: src/youtube/grl-youtube.c:96
#: src/youtube/grl-youtube.c:91
msgid "Watch On Mobile"
msgstr "Oglej si na mobilni napravi"
#: src/youtube/grl-youtube.c:115
#: src/youtube/grl-youtube.c:110
msgid "A source for browsing and searching YouTube videos"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje videov YouTube"
#: src/youtube/grl-youtube.c:863
#: src/youtube/grl-youtube.c:856
msgid "Failed to get feed"