Commit 6263a716 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent e6a9239f
Pipeline #207436 passed with stage
in 17 minutes and 13 seconds
# Czech translation for grilo-plugins.
# Copyright (C) 2018 grilo-plugins's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grilo-plugins package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018, 2019.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018, 2019, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-12 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 10:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-30 10:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 10:50+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -152,8 +152,8 @@ msgstr "Gravatar"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/grilo-plugins.xml:90
msgid ""
"This is a Grilo plugin for Gravatar Its plugin ID is <literal>\"grl-gravatar"
"\"</literal>."
"This is a Grilo plugin for Gravatar. Its plugin ID is <literal>\"grl-gravatar"
"\"</literal>"
msgstr ""
"Jedná se o zásuvný modul Grilo pro avatary Gravatar. Jeho ID je <literal>"
"\"grl-gravatar\"</literal>."
......
# Czech translation for grilo-plugins.
# Copyright (C) 2013 grilo-plugins's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grilo-plugins package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/grilo-plugins/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-01 17:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-20 7:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 10:49+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -41,17 +41,17 @@ msgstr "Selhalo vyhledání záložek: %s"
msgid "Failed to remove: %s"
msgstr "Selhalo odstranění: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:766 src/podcasts/grl-podcasts.c:928
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:961 src/podcasts/grl-podcasts.c:1806
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:768 src/podcasts/grl-podcasts.c:928
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:961 src/podcasts/grl-podcasts.c:1813
#, c-format
msgid "Failed to store: %s"
msgstr "Selhalo uložení: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:840 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:875
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:906 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:964
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:874 src/podcasts/grl-podcasts.c:1662
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1706 src/podcasts/grl-podcasts.c:1740
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1775
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:842 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:877
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:908 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:966
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:874 src/podcasts/grl-podcasts.c:1669
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1713 src/podcasts/grl-podcasts.c:1747
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1782
msgid "No database connection"
msgstr "Žádné připojení k databázi"
......@@ -64,54 +64,54 @@ msgstr "Zásuvný modul pro získání metadat pomocí systému gstreamer"
msgid "A source for browsing the DLNA server “%s”"
msgstr "Zdroj pro procházení serveru DLNA „%s“"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:273
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:279
msgid "Upload failed, target source destroyed"
msgstr "Nahrání selhalo, cílový zdroj odstraněn"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:375
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:382
#, c-format
msgid "Upload failed, “%s”, transferred %lu of %lu bytes"
msgstr "Nahrání selhalo, „%s“, přeneseno %lu z %lu bajtů"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:880
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:933
#, c-format
msgid "Failed to retrieve item properties (BrowseObjects error %d: %s)"
msgstr "Selhalo získání vlastností položky (chyba BrowseObjects %d: %s)"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1519
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1572
#, c-format
msgid "Upload failed, URL missing on the media object to be transferred"
msgstr ""
"Nahrání selhalo, u multimediálního objektu, který má být přenesen, schází "
"adresa URL"
#: src/dmap/grl-daap.c:50
#: src/dmap/grl-daap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DAAP server “%s”"
msgstr "Zdroj pro procházení serveru DAAP „%s“"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:62 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/dmap/grl-daap-db.c:66 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:122
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:64 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/dmap/grl-daap-db.c:68 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:121
msgid "Artists"
msgstr "Umělci"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:292 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/dmap/grl-daap-db.c:291 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1226 src/magnatune/grl-magnatune.c:866
#, c-format
msgid "Invalid container identifier %s"
msgstr "Neplatný identifikátor kontejneru %s"
#: src/dmap/grl-dpap.c:50
#: src/dmap/grl-dpap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DPAP server “%s”"
msgstr "Zdroj pro procházení serveru DPAP „%s“"
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:36
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:40
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
......@@ -123,12 +123,12 @@ msgstr "Souborový systém"
msgid "A source for browsing the filesystem"
msgstr "Zdroj pro procházení souborového systému"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1170
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1171
#, c-format
msgid "File %s does not exist"
msgstr "Soubor %s neexistuje"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1248 src/youtube/grl-youtube.c:1505
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1249 src/youtube/grl-youtube.c:1505
#, c-format
msgid "Cannot get media from %s"
msgstr "Nelze získat médium z %s"
......@@ -207,7 +207,7 @@ msgid "Failed to parse response"
msgstr "Selhalo zpracování odpovědi"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:349 src/jamendo/grl-jamendo.c:356
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1363 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:417
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1370 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:417
msgid "Empty response"
msgstr "Prázdná odpověď"
......@@ -252,6 +252,7 @@ msgstr "Zdroj poskytující místně dostupná metadata"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:381
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:784 src/raitv/grl-raitv.c:869
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:381
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:530
#, c-format
msgid "Failed to resolve: %s"
......@@ -304,6 +305,7 @@ msgstr "Zásuvný modul pro uchovávání doplňujících metainformací"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:598
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:617
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:829
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:471
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:640
#, c-format
msgid "Failed to update metadata: %s"
......@@ -363,32 +365,32 @@ msgstr "Selhalo získání vysílání podcastu: %s"
msgid "Failed to parse content"
msgstr "Selhalo zpracování obsahu"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1297
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1275 src/podcasts/grl-podcasts.c:1304
msgid "Failed to parse podcast contents"
msgstr "Selhalo zpracování obsahu podcastu"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1452
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1459
msgid "Failed to get podcast information"
msgstr "Selhalo získání informací o podcastu"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1492 src/podcasts/grl-podcasts.c:1512
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1499 src/podcasts/grl-podcasts.c:1519
#, c-format
msgid "Failed to get podcasts list: %s"
msgstr "Selhalo získání seznamu podcastů: %s"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1565 src/podcasts/grl-podcasts.c:1580
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1572 src/podcasts/grl-podcasts.c:1587
msgid "Failed to get podcast stream metadata"
msgstr "Selhalo získání metadat o vysílání podcastu"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1618
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1625
msgid "Failed to get podcast metadata"
msgstr "Selhalo získání metadat podcastu"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1802
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1809
msgid "Cannot create containers. Only feeds are accepted"
msgstr "Nelze vytvořit kontejner. Přijímány jsou pouze kanály"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1814
msgid "URL required"
msgstr "Vyžadována adresa URL"
......@@ -518,43 +520,47 @@ msgstr "Zdroj pro získávání metadat z televizních pořadů"
msgid "Remote data does not contain valid identifier"
msgstr "Vzdálená data neobsahují platný identifikátor"
#. I can haz templatze ??
#. Schedule the next row to parse
#. I can haz templatze ??
#. Only emit this last one if more result than expected
#. Schedule the next line to parse
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:243
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:319
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:401
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:484
#, c-format
msgid "Failed to query: %s"
msgstr "Selhal dotaz: %s"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:418
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:585
#, c-format
msgid "Failed to get media from uri: %s"
msgstr "Selhalo získání média z adresy URI: %s"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:806
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:603
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:816
msgid "Empty query"
msgstr "Prázdný dotaz"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1088
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:824
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:920
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1087
#, c-format
msgid "ID “%s” is not known in this source"
msgstr "ID „%s“ není v tomto zdroji známo"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-priv.h:47
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker3"
msgstr ""
"Zásuvný modul pro vyhledávání multimediálního obsahu pomocí aplikace Tracker3"
#: src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
msgstr ""
"Zásuvný modul pro vyhledávání multimediálního obsahu pomocí aplikace Tracker"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:738
#, c-format
msgid "Removable — %s"
msgstr "Výměnné – %s"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:750
msgid "Local files"
msgstr "Místní soubory"
#: src/vimeo/grl-vimeo.c:51
msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
msgstr "Zdroj pro procházení a vyhledávání videí Vimeo"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment