Commit 367198ed authored by Asier Sarasua Garmendia's avatar Asier Sarasua Garmendia Committed by Administrator
Browse files

Update Basque translation

parent 00d2d142
Pipeline #208994 passed with stage
in 29 minutes and 52 seconds
......@@ -2,22 +2,21 @@
# Copyright (C) 2013 grilo-plugins's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2014, 2015, 2016, 2018.
# Asier Sarasua Garmendia <asiersarasua@ni.eus>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
msgstr "Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/grilo-plugins/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-01 17:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-25 12:30+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-30 18:58+0100\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <asiersarasua@ni.eus>\n"
"Language-Team: Basque <librezale@librezale.eus>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:60
msgid "Bookmarks"
......@@ -42,17 +41,17 @@ msgstr "Huts egin du laster-markak bilatzean: %s"
msgid "Failed to remove: %s"
msgstr "Huts egin du kentzean: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:766 src/podcasts/grl-podcasts.c:928
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:961 src/podcasts/grl-podcasts.c:1806
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:768 src/podcasts/grl-podcasts.c:928
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:961 src/podcasts/grl-podcasts.c:1813
#, c-format
msgid "Failed to store: %s"
msgstr "Huts egin du gordetzean: %s"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:840 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:875
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:906 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:964
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:874 src/podcasts/grl-podcasts.c:1662
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1706 src/podcasts/grl-podcasts.c:1740
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1775
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:842 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:877
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:908 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:966
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:874 src/podcasts/grl-podcasts.c:1669
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1713 src/podcasts/grl-podcasts.c:1747
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1782
msgid "No database connection"
msgstr "Ez dago datu-basearen konexiorik"
......@@ -62,62 +61,55 @@ msgstr "Gstreamer lan-markoa erabiliz meta-datuak lortzeko osagarria"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:34
#, c-format
#| msgid "A source for browsing the DLNA server '%s'"
msgid "A source for browsing the DLNA server “%s”"
msgstr "“%s“ DLNA zerbitzaria arakatzeko iturburua"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:273
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:279
msgid "Upload failed, target source destroyed"
msgstr "Huts egin du igotzean, helburuko iturburua apurtuta"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:375
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:382
#, c-format
#| msgid "Upload failed, '%s', transferred %lu of %lu bytes"
msgid "Upload failed, “%s”, transferred %lu of %lu bytes"
msgstr "Huts egin du “%s“ igotzean, %lu/%lu byte transferituta"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:880
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:933
#, c-format
msgid "Failed to retrieve item properties (BrowseObjects error %d: %s)"
msgstr ""
"Huts egin du elementuaren propietateak eskuratzean (BrowseObjects errorea "
"%d: %s)"
msgstr "Huts egin du elementuaren propietateak eskuratzean (BrowseObjects errorea %d: %s)"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1519
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1572
#, c-format
msgid "Upload failed, URL missing on the media object to be transferred"
msgstr ""
"Huts egin du igotzean. URLa falta da multimediaren objektuan transferitzeko"
msgstr "Huts egin du igotzean. URLa falta da multimediaren objektuan transferitzeko"
#: src/dmap/grl-daap.c:50
#: src/dmap/grl-daap.c:51
#, c-format
#| msgid "A source for browsing the DAAP server '%s'"
msgid "A source for browsing the DAAP server “%s”"
msgstr "“%s“ DAAP zerbitzaria arakatzeko iturburua"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:62 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/dmap/grl-daap-db.c:66 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:122
msgid "Albums"
msgstr "Albumak"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:64 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/dmap/grl-daap-db.c:68 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:121
msgid "Artists"
msgstr "Artistak"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:292 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/dmap/grl-daap-db.c:291 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1226 src/magnatune/grl-magnatune.c:866
#, c-format
msgid "Invalid container identifier %s"
msgstr "Baliogabeko '%s' edukiontziaren identifikatzailea"
#: src/dmap/grl-dpap.c:50
#: src/dmap/grl-dpap.c:51
#, c-format
#| msgid "A source for browsing the DPAP server '%s'"
msgid "A source for browsing the DPAP server “%s”"
msgstr "“%s“ DPAP zerbitzaria arakatzeko iturburua"
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:36
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:40
msgid "Photos"
msgstr "Argazkiak"
......@@ -129,12 +121,12 @@ msgstr "Fitxategi-sistema"
msgid "A source for browsing the filesystem"
msgstr "Fitxategi-sistema arakatzeko iturburua"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1170
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1171
#, c-format
msgid "File %s does not exist"
msgstr "Ez da '%s' fitxategia existitzen"
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1248 src/youtube/grl-youtube.c:1505
#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1249 src/youtube/grl-youtube.c:1505
#, c-format
msgid "Cannot get media from %s"
msgstr "Ezin da multimedia eskuratu '%s'(e)tik"
......@@ -146,14 +138,12 @@ msgstr "Flickr-eko argazkiak arakatzeko eta bilatzeko iturburua"
#. "%s" is a full user name, like "John Doe"
#: src/flickr/grl-flickr.c:62
#, c-format
#| msgid "%s's Flickr"
msgid "%s’s Flickr"
msgstr "“%s“ Flickr-en"
#. "%s" is a full user name, like "John Doe"
#: src/flickr/grl-flickr.c:64
#, c-format
#| msgid "A source for browsing and searching %s's flickr photos"
msgid "A source for browsing and searching %s’s flickr photos"
msgstr "“%s“(r)en Flickr-eko argazkiak arakatzeko eta bilatzeko iturburua"
......@@ -175,11 +165,11 @@ msgstr "Freebox irratiaren kanalak arakatzeko iturburua"
#: src/gravatar/grl-gravatar.c:46
msgid "Avatar provider from Gravatar"
msgstr "Gravatar-ek eskainitako avatar-a"
msgstr "Gravatar-ek eskainitako avatarra"
#: src/gravatar/grl-gravatar.c:47
msgid "A plugin to get avatars for artist and author fields"
msgstr "Artista eta Egilea eremuetatik avatar-ak eskuratzeko plugina"
msgstr "Artista eta Egilea eremuetatik avatarrak eskuratzeko plugina"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:91
msgid "A source for browsing and searching Jamendo music"
......@@ -215,7 +205,7 @@ msgid "Failed to parse response"
msgstr "Huts egin du erantzuna analizatzean"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:349 src/jamendo/grl-jamendo.c:356
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1363 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:417
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1370 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:417
msgid "Empty response"
msgstr "Erantzuna hutsik"
......@@ -247,7 +237,6 @@ msgstr "Huts egin du arakatzean: '%s' pista bat da"
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1280
#, c-format
#| msgid "Malformed query \"%s\""
msgid "Malformed query “%s”"
msgstr "Gaizki osatutako “%s“ kontsulta"
......@@ -261,6 +250,7 @@ msgstr "Lokalean eskuragarri dauden meta-datuak hornitzen dituen iturburua"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:381
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:784 src/raitv/grl-raitv.c:869
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:381
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:530
#, c-format
msgid "Failed to resolve: %s"
......@@ -289,7 +279,6 @@ msgstr "Huts egin du Magnatune-tik datu-basea eskuratzean: %s"
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:451
#, c-format
#| msgid "Failed to save database from magnatune - '%s'"
msgid "Failed to save database from magnatune: “%s”"
msgstr "Huts egin du Magnatune-tik datu-basea gordetzean: “%s“"
......@@ -314,6 +303,7 @@ msgstr "Meta-datuen informazio gehigarria gordetzeko plugina"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:598
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:617
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:829
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:471
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:640
#, c-format
msgid "Failed to update metadata: %s"
......@@ -329,7 +319,6 @@ msgstr "Huts egin du meta-datuak eguneratzean"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:785
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:830
#| msgid "\"source-id\" not available"
msgid "“source-id” not available"
msgstr "“'source-id“ ez dago erabilgarri"
......@@ -374,32 +363,32 @@ msgstr "Huts egin du podcast-aren korrontea eskuratzean: %s"
msgid "Failed to parse content"
msgstr "Huts egin du edukia analizatzean"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1297
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1275 src/podcasts/grl-podcasts.c:1304
msgid "Failed to parse podcast contents"
msgstr "Huts egin du podcast-aren edukia analizatzean"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1452
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1459
msgid "Failed to get podcast information"
msgstr "Huts egin du podcast-aren informazioa eskuratzean"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1492 src/podcasts/grl-podcasts.c:1512
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1499 src/podcasts/grl-podcasts.c:1519
#, c-format
msgid "Failed to get podcasts list: %s"
msgstr "Huts egin du podcast-en zerrenda lortzean: %s"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1565 src/podcasts/grl-podcasts.c:1580
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1572 src/podcasts/grl-podcasts.c:1587
msgid "Failed to get podcast stream metadata"
msgstr "Huts egin du podcast korrontearen meta-datuak lortzean"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1618
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1625
msgid "Failed to get podcast metadata"
msgstr "Huts egin du podcast-aren meta-datuak lortzean"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1802
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1809
msgid "Cannot create containers. Only feeds are accepted"
msgstr "Ezin dira edukiontziak sortu. Iturriak soilik onartzen dira"
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1814
msgid "URL required"
msgstr "URLa beharrezkoa da"
......@@ -529,44 +518,45 @@ msgstr "Iturburua (telebistako programen metadatuak eskuratzeko)"
msgid "Remote data does not contain valid identifier"
msgstr "Urruneko datuek ez dute baliozko identifikatzailerik"
#. I can haz templatze ??
#. Schedule the next row to parse
#. I can haz templatze ??
#. Only emit this last one if more result than expected
#. Schedule the next line to parse
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:243
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:319
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:401
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:484
#, c-format
msgid "Failed to query: %s"
msgstr "Huts egin du kontsultatzean: %s"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:418
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:585
#, c-format
msgid "Failed to get media from uri: %s"
msgstr "Huts egin du URItik multimedia eskuratzean: %s"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:806
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:603
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:816
msgid "Empty query"
msgstr "Kontsulta hutsik"
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1088
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:824
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:920
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1087
#, c-format
#| msgid "ID '%s' is not known in this source"
msgid "ID “%s” is not known in this source"
msgstr "“%s“ IDa ez da iturburu honetan ezaguna"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-priv.h:47
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker3"
msgstr "Tracker3 erabiliz multimediaren edukia bilatzeko plugina"
#: src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
msgstr "Tracker erabiliz multimediaren edukia bilatzeko plugina"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:738
#, c-format
#| msgid "Removable - %s"
msgid "Removable — %s"
msgstr "Aldagarria — %s"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:750
msgid "Local files"
msgstr "Lokaleko fitxategiak"
#: src/vimeo/grl-vimeo.c:51
msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
msgstr "Vimeo-ko bideoak arakatzeko eta bilatzeko iturburua"
......@@ -628,6 +618,13 @@ msgstr "Huts egin du iturria eskuratzean"
msgid "Invalid feed identifier %s"
msgstr "Baliogabeko '%s' iturriaren identifikatzailea"
#~| msgid "Removable - %s"
#~ msgid "Removable — %s"
#~ msgstr "Aldagarria — %s"
#~ msgid "Local files"
#~ msgstr "Lokaleko fitxategiak"
#~ msgid "Album art Provider from Last.FM"
#~ msgstr "Albumaren argazkien hornitzailea Last.FM gunetik"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment