Commit 25051336 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Updated Lithuanian translation

parent 3c3be15c
Pipeline #314772 passed with stages
in 19 minutes and 54 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gparted/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-15 20:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-08 22:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-17 20:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-06 14:02+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.38.0\n"
"X-Generator: Gtranslator 40.0\n"
#: ../gparted.appdata.xml.in.h:1 ../gparted.desktop.in.in.h:3
msgid "GParted Partition Editor"
......@@ -50,10 +50,6 @@ msgstr ""
"prarastų skaidinių."
#: ../gparted.appdata.xml.in.h:5
#| msgid ""
#| "GParted works with many file systems including: btrfs, ext2, ext3, ext4, "
#| "fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, "
#| "reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs."
msgid ""
"GParted works with many file systems including: btrfs, exfat, ext2, ext3, "
"ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, "
......@@ -64,8 +60,8 @@ msgstr ""
"reiserfs, reiser4, udf, ufs ir xfs."
#. ==== GUI =========================
#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Win_GParted.cc:87
#: ../src/Win_GParted.cc:1635 ../src/Win_GParted.cc:1860
#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Win_GParted.cc:88
#: ../src/Win_GParted.cc:1635 ../src/Win_GParted.cc:1863
msgid "GParted"
msgstr "GParted"
......@@ -118,15 +114,11 @@ msgstr "Klaida skaitant bloką sektoriuje %1"
msgid "LUKS Passphrase %1"
msgstr "LUKS slaptafrazė %1"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:46
msgid "Enter LUKS passphrase to open %1"
msgstr "Įveskite LUKS slaptafrazę %1 atverti"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:52
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:50
msgid "Passphrase:"
msgstr "Slaptafrazė:"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:69
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:67
msgid "Unlock"
msgstr "Atrakinti"
......@@ -171,7 +163,7 @@ msgstr "Niekuo"
msgid "Resize"
msgstr "Keisti dydį"
#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:470 ../src/Win_GParted.cc:323
#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:470 ../src/Win_GParted.cc:324
msgid "Resize/Move"
msgstr "Keisti dydį / perkelti"
......@@ -338,12 +330,12 @@ msgstr "Neprijungtas"
#. Volume Group
#. Single copy of each string for translation purposes
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:417 ../src/Win_GParted.cc:3494
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:417 ../src/Win_GParted.cc:3575
msgid "Volume Group:"
msgstr "Tomų grupė:"
#. Members
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:3495
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:3576
msgid "Members:"
msgstr "Nariai:"
......@@ -367,7 +359,7 @@ msgid "Unallocated:"
msgstr "Nepaskirstyta:"
#. Size
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:500 ../src/Win_GParted.cc:597
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:500 ../src/Win_GParted.cc:598
msgid "Size:"
msgstr "Dydis:"
......@@ -386,7 +378,7 @@ msgstr "Šifravimas:"
#. Left field & value pair area
#. Path
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:525 ../src/Dialog_Partition_Info.cc:562
#: ../src/Win_GParted.cc:603
#: ../src/Win_GParted.cc:604
msgid "Path:"
msgstr "Kelias:"
......@@ -422,7 +414,7 @@ msgstr "Paskutinis sektorius:"
#. Total sectors
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:596 ../src/Dialog_Progress.cc:431
#: ../src/Win_GParted.cc:643
#: ../src/Win_GParted.cc:644
msgid "Total sectors:"
msgstr "Iš viso sektorių:"
......@@ -460,7 +452,7 @@ msgstr "Išplėstinis (extended) skaidinys"
msgid "Partition name:"
msgstr "Skaidinio pavadinimas:"
#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:245
#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:247
msgid "New Partition #%1"
msgstr "Naujas skaidinys #%1"
......@@ -580,38 +572,38 @@ msgid "Device:"
msgstr "Įrenginys:"
#. Model
#: ../src/Dialog_Progress.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:585
#: ../src/Dialog_Progress.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:586
msgid "Model:"
msgstr "Modelis:"
#. Serial number
#: ../src/Dialog_Progress.cc:429 ../src/Win_GParted.cc:591
#: ../src/Dialog_Progress.cc:429 ../src/Win_GParted.cc:592
msgid "Serial:"
msgstr "Serija:"
#. Sector size
#: ../src/Dialog_Progress.cc:430 ../src/Win_GParted.cc:649
#: ../src/Dialog_Progress.cc:430 ../src/Win_GParted.cc:650
msgid "Sector size:"
msgstr "Sektoriaus dydis:"
#. Heads
#: ../src/Dialog_Progress.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:625
#: ../src/Dialog_Progress.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:626
msgid "Heads:"
msgstr "Galvučių:"
#. Sectors / track
#: ../src/Dialog_Progress.cc:436 ../src/Win_GParted.cc:631
#: ../src/Dialog_Progress.cc:436 ../src/Win_GParted.cc:632
msgid "Sectors/track:"
msgstr "Sektoriai/takelis:"
#. Cylinders
#: ../src/Dialog_Progress.cc:437 ../src/Win_GParted.cc:637
#: ../src/Dialog_Progress.cc:437 ../src/Win_GParted.cc:638
msgid "Cylinders:"
msgstr "Cilindrų:"
#. Partition table type
#. Disktype
#: ../src/Dialog_Progress.cc:442 ../src/Win_GParted.cc:619
#: ../src/Dialog_Progress.cc:442 ../src/Win_GParted.cc:620
msgid "Partition table:"
msgstr "Skaidinių lentelė:"
......@@ -922,12 +914,12 @@ msgid "_Unmount"
msgstr "_Atjungti"
#. TO TRANSLATORS: looks like Created directory /tmp/gparted-CEzvSp
#: ../src/FileSystem.cc:230
#: ../src/FileSystem.cc:270
msgid "Created directory %1"
msgstr "Sukurtas aplankas %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Removed directory /tmp/gparted-CEzvSp
#: ../src/FileSystem.cc:256
#: ../src/FileSystem.cc:296
msgid "Removed directory %1"
msgstr "Pašalintas aplankas %1"
......@@ -940,99 +932,99 @@ msgid "GParted Bug"
msgstr "GParted klaida"
#. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
#: ../src/GParted_Core.cc:181 ../src/GParted_Core.cc:190
#: ../src/GParted_Core.cc:176 ../src/GParted_Core.cc:185
msgid "Scanning %1"
msgstr "Peržvelgiamas %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Confirming /dev/sda
#: ../src/GParted_Core.cc:209 ../src/GParted_Core.cc:234
#: ../src/GParted_Core.cc:204 ../src/GParted_Core.cc:229
msgid "Confirming %1"
msgstr "Patvirtinamas %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
#: ../src/GParted_Core.cc:263
#: ../src/GParted_Core.cc:264
msgid "Searching %1 partitions"
msgstr "Ieškoma %1 skaidinių"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot start (-2048)
#. * before the start of the device
#: ../src/GParted_Core.cc:303
#: ../src/GParted_Core.cc:304
msgid "A partition cannot start (%1) before the start of the device"
msgstr "Skaidinys negali prasidėti (%1) prieš įrenginio pradžią"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot end (2099199)
#. * after the end of the device (2097151)
#: ../src/GParted_Core.cc:313
#: ../src/GParted_Core.cc:314
msgid "A partition cannot end (%1) after the end of the device (%2)"
msgstr "Skaidinys negali baigtis (%1) ppo įrenginio pabaigos (%2)"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot have a length of -1 sectors
#: ../src/GParted_Core.cc:324
#: ../src/GParted_Core.cc:325
msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
msgstr "Skaidinys negali būti %1 sektorių ilgio"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not valid
#: ../src/GParted_Core.cc:335
#: ../src/GParted_Core.cc:336
msgid ""
"A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
msgstr ""
"Skaidinys naudojantis daugiau sektorių (%1) nei jo ilgis (%2) yra negalimas"
#. TO TRANSLATORS: unrecognized
#. * means that the partition table for this disk
#. * device is unknown or not recognized.
#. * means that the partition table for this disk device is unknown
#. * or not recognized.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:743
#: ../src/GParted_Core.cc:708
msgid "unrecognized"
msgstr "neatpažinta"
#. no file system found....
#: ../src/GParted_Core.cc:1313
#: ../src/GParted_Core.cc:1359
msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
msgstr "Nepavyko aptikti failų sistemos! Galimos priežastys:"
#: ../src/GParted_Core.cc:1315
#: ../src/GParted_Core.cc:1361
msgid "The file system is damaged"
msgstr "Failų sistema apgadinta"
#: ../src/GParted_Core.cc:1317
#: ../src/GParted_Core.cc:1363
msgid "The file system is unknown to GParted"
msgstr "Failų sistema nežinoma GParted"
#: ../src/GParted_Core.cc:1319
#: ../src/GParted_Core.cc:1365
msgid "There is no file system available (unformatted)"
msgstr "Nėra failų sistemų (nesuženklinta)"
#. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
#: ../src/GParted_Core.cc:1322
#: ../src/GParted_Core.cc:1368
msgid "The device entry %1 is missing"
msgstr "Trūksta įrenginio įrašo %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1483
#: ../src/GParted_Core.cc:1529
msgid "Unable to find mount point"
msgstr "Nepavyko rasti prijungimo vietos"
#: ../src/GParted_Core.cc:1605
#: ../src/GParted_Core.cc:1651
msgid "Unable to read the contents of this file system!"
msgstr "Nepavyko perskaityti šios failų sistemos turinio!"
#: ../src/GParted_Core.cc:1607
#: ../src/GParted_Core.cc:1653
msgid "Because of this some operations may be unavailable."
msgstr "Kai kurios operacijos gali būti neprieinamos."
#: ../src/GParted_Core.cc:1611
#: ../src/GParted_Core.cc:1657
msgid "The cause might be a missing software package."
msgstr "To priežastimi gali būti trūkstamas programinės įrangos paketas."
#. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system support: ntfsprogs.
#: ../src/GParted_Core.cc:1614
#: ../src/GParted_Core.cc:1660
msgid ""
"The following list of software packages is required for %1 file system "
"support: %2."
msgstr "Reikalingi šie paketai %1 failų sistemos palaikymui: %2."
#. TO TRANSLATORS: looks like 1.28GiB of unallocated space within the partition.
#: ../src/GParted_Core.cc:1624
#: ../src/GParted_Core.cc:1670
msgid "%1 of unallocated space within the partition."
msgstr "%1 nepaskirstytos vietos skaidinyje."
......@@ -1040,7 +1032,7 @@ msgstr "%1 nepaskirstytos vietos skaidinyje."
#. * means that the user can perform a check of the partition which will
#. * also grow the file system to fill the partition.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:1634
#: ../src/GParted_Core.cc:1680
msgid ""
"To grow the file system to fill the partition, select the partition and "
"choose the menu item:"
......@@ -1048,11 +1040,11 @@ msgstr ""
"Norėdami padidinti failų sistemą skaidiniui užpildyti, pasirinkite skaidinį "
"ir pasirinkite meniu punktą:"
#: ../src/GParted_Core.cc:1636
#: ../src/GParted_Core.cc:1682
msgid "Partition --> Check."
msgstr "Skaidinys --> Patikrinti."
#: ../src/GParted_Core.cc:1750
#: ../src/GParted_Core.cc:1796
msgid "create empty partition"
msgstr "kurti tuščią skaidinį"
......@@ -1066,59 +1058,59 @@ msgstr "kurti tuščią skaidinį"
#. * is a whole disk device or a partition
#. * within a device.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:1826 ../src/GParted_Core.cc:3497
#: ../src/GParted_Core.cc:1872 ../src/GParted_Core.cc:3543
msgid "path: %1 (%2)"
msgstr "kelias: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:1827 ../src/GParted_Core.cc:3501
#: ../src/GParted_Core.cc:1873 ../src/GParted_Core.cc:3547
msgid "partition"
msgstr "skaidinys"
#: ../src/GParted_Core.cc:1828 ../src/GParted_Core.cc:3502
#: ../src/GParted_Core.cc:1874 ../src/GParted_Core.cc:3548
msgid "start: %1"
msgstr "pradžia: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1829 ../src/GParted_Core.cc:3503
#: ../src/GParted_Core.cc:1875 ../src/GParted_Core.cc:3549
msgid "end: %1"
msgstr "pabaiga: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1830 ../src/GParted_Core.cc:3504
#: ../src/GParted_Core.cc:1876 ../src/GParted_Core.cc:3550
msgid "size: %1 (%2)"
msgstr "dydis: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:1862
#: ../src/GParted_Core.cc:1908
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a create file system only step"
msgstr ""
"skaidinyje yra atviras LUKS šifravimas tik failų sistemos sukūrimo žingsnyje"
#. TO TRANSLATORS: looks like create new ext3 file system
#: ../src/GParted_Core.cc:1869
#: ../src/GParted_Core.cc:1915
msgid "create new %1 file system"
msgstr "kurti naują %1 failų sistemą"
#: ../src/GParted_Core.cc:1901
#: ../src/GParted_Core.cc:1947
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a format file system only step"
msgstr ""
"skaidinyje yra atviras LUKS šifravimas tik failų sistemos formatavimo "
"žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:1917
#: ../src/GParted_Core.cc:1963
msgid "delete partition"
msgstr "trinti skaidinį"
#: ../src/GParted_Core.cc:1961
#: ../src/GParted_Core.cc:2007
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a delete file system only step"
msgstr ""
"skaidinyje yra atviras LUKS šifravimas tik failų sistemos trynimo žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:1976
#: ../src/GParted_Core.cc:2022
msgid "delete %1 file system"
msgstr "trinti %1 failų sistemą"
#: ../src/GParted_Core.cc:1994
#: ../src/GParted_Core.cc:2040
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a label file system only step"
msgstr ""
......@@ -1126,35 +1118,35 @@ msgstr ""
"žingsnyje"
#. TO TRANSLATORS: looks like Clear file system Label on /dev/hda3
#: ../src/GParted_Core.cc:2001 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
#: ../src/GParted_Core.cc:2047 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
msgid "Clear file system label on %1"
msgstr "Ieškoti %1 failų sistemą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2004
#: ../src/GParted_Core.cc:2050
msgid "Set file system label to \"%1\" on %2"
msgstr "Nustatyti %2 failų sistemos užrašą į „%1“"
#. TO TRANSLATORS: looks like Clear partition name on /dev/hda3
#: ../src/GParted_Core.cc:2029 ../src/OperationNamePartition.cc:55
#: ../src/GParted_Core.cc:2075 ../src/OperationNamePartition.cc:55
msgid "Clear partition name on %1"
msgstr "Išvalyti %1 skaidinio užrašą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2032
#: ../src/GParted_Core.cc:2078
msgid "Set partition name to \"%1\" on %2"
msgstr "Nustatyti %2 skaidinio užrašą į „%1“"
#: ../src/GParted_Core.cc:2057
#: ../src/GParted_Core.cc:2103
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a change file system UUID only "
"step"
msgstr ""
"skaidinyje yra atviras LUKS šifravimas tik failų sistemos UUID žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:2064
#: ../src/GParted_Core.cc:2110
msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
msgstr "Pusę %1 UUID nustatyti nauja, atsitiktine verte"
#: ../src/GParted_Core.cc:2069
#: ../src/GParted_Core.cc:2115
msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
msgstr "Nustatyti %1 UUID nauja, atsitiktine verte"
......@@ -1163,27 +1155,27 @@ msgstr "Nustatyti %1 UUID nauja, atsitiktine verte"
#. * to change the size of a partition when performing a move only
#. * step which is not permitted to change the partition size.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2153
#: ../src/GParted_Core.cc:2199
msgid "size of the partition is changing for a move only step"
msgstr "skaidinio dydis yra keičiamas tik perkėlimo žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:2184
#: ../src/GParted_Core.cc:2230
msgid "rollback last change to the partition"
msgstr "atšaukti paskutinį skaidinių lentelės pakeitimą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2233
#: ../src/GParted_Core.cc:2279
msgid "move file system to the left"
msgstr "perkelti failų sistemą į kairę"
#: ../src/GParted_Core.cc:2235
#: ../src/GParted_Core.cc:2281
msgid "move file system to the right"
msgstr "perkelti failų sistemą į dešinę"
#: ../src/GParted_Core.cc:2238
#: ../src/GParted_Core.cc:2284
msgid "move file system"
msgstr "perkelti failų sistemą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2240
#: ../src/GParted_Core.cc:2286
msgid ""
"new and old file system have the same position. Hence skipping this "
"operation"
......@@ -1191,7 +1183,7 @@ msgstr ""
"nauja ir sena failų sistemos yra toje pačioje pozicijoje. Ši operacija "
"praleidžiama"
#: ../src/GParted_Core.cc:2306
#: ../src/GParted_Core.cc:2352
msgid "using libparted"
msgstr "naudojama libparted"
......@@ -1201,63 +1193,63 @@ msgstr "naudojama libparted"
#. * only step which is not permitted to change the start of the
#. * partition.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2380
#: ../src/GParted_Core.cc:2426
msgid "start of the partition is changing for a resize only step"
msgstr "skaidinio pradžia yra keičiami tik dydžio keitimo žingsniui"
#: ../src/GParted_Core.cc:2398
#: ../src/GParted_Core.cc:2444
msgid ""
"partition does not contain LUKS encryption for a resize encryption only step"
msgstr "skaidinys neturi LUKS šifravimo tik šifravimo dydžio keitimo žingsniui"
#: ../src/GParted_Core.cc:2408
#: ../src/GParted_Core.cc:2454
msgid "impossible to shrink a closed LUKS encryption volume"
msgstr "neįmanoma sumažinti užverto LUKS šifravimo tomo"
#: ../src/GParted_Core.cc:2467
#: ../src/GParted_Core.cc:2513
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a resize file system only step"
msgstr ""
"skaidinyje yra atviras LUKS šifravimas tik failų sistemos dydžio keitimo "
"žingsniui"
#: ../src/GParted_Core.cc:2537
#: ../src/GParted_Core.cc:2583
msgid "resize/move partition"
msgstr "keisti dydį / perkelti skaidinį"
#: ../src/GParted_Core.cc:2540
#: ../src/GParted_Core.cc:2586
msgid "move partition to the right"
msgstr "perkelti skaidinį į dešinę"
#: ../src/GParted_Core.cc:2543
#: ../src/GParted_Core.cc:2589
msgid "move partition to the left"
msgstr "perkelti skaidinį į kairę"
#: ../src/GParted_Core.cc:2546
#: ../src/GParted_Core.cc:2592
msgid "grow partition from %1 to %2"
msgstr "didinti skaidinį nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2549
#: ../src/GParted_Core.cc:2595
msgid "shrink partition from %1 to %2"
msgstr "mažinti skaidinį nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2552
#: ../src/GParted_Core.cc:2598
msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
msgstr "perkelti skaidinį į dešinę ir padidinti nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2555
#: ../src/GParted_Core.cc:2601
msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
msgstr "perkelti skaidinį į dešinę ir sumažinti nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2558
#: ../src/GParted_Core.cc:2604
msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
msgstr "perkelti skaidinį į kairę ir padidinti nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2561
#: ../src/GParted_Core.cc:2607
msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
msgstr "perkelti skaidinį į kairę ir sumažinti nuo %1 iki %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2576
#: ../src/GParted_Core.cc:2622
msgid ""
"new and old partition have the same size and position. Hence skipping this "
"operation"
......@@ -1265,59 +1257,59 @@ msgstr ""
"senas ir naujas skaidiniai yra to paties dydžio ir toje pačioje vietoje. "
"Operacija praleidžiama"
#: ../src/GParted_Core.cc:2586
#: ../src/GParted_Core.cc:2632
msgid "old start: %1"
msgstr "ankstesnė pradžia: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2587
#: ../src/GParted_Core.cc:2633
msgid "old end: %1"
msgstr "ankstesnė pabaiga: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2588
#: ../src/GParted_Core.cc:2634
msgid "old size: %1 (%2)"
msgstr "ankstesnis dydis: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2603 ../src/GParted_Core.cc:3585
#: ../src/GParted_Core.cc:2649 ../src/GParted_Core.cc:3631
msgid "new start: %1"
msgstr "nauja pradžia: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2604 ../src/GParted_Core.cc:3586
#: ../src/GParted_Core.cc:2650 ../src/GParted_Core.cc:3632
msgid "new end: %1"
msgstr "nauja pabaiga: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2605 ../src/GParted_Core.cc:3587
#: ../src/GParted_Core.cc:2651 ../src/GParted_Core.cc:3633
msgid "new size: %1 (%2)"
msgstr "naujas dydis: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2619 ../src/GParted_Core.cc:3538
#: ../src/GParted_Core.cc:2665 ../src/GParted_Core.cc:3584
msgid "requested start: %1"
msgstr "paprašyta pradžia: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2620 ../src/GParted_Core.cc:3539
#: ../src/GParted_Core.cc:2666 ../src/GParted_Core.cc:3585
msgid "requested end: %1"
msgstr "paprašyta pabaiga: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2621 ../src/GParted_Core.cc:3540
#: ../src/GParted_Core.cc:2667 ../src/GParted_Core.cc:3586
msgid "requested size: %1 (%2)"
msgstr "paprašytas dydis: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2633
#: ../src/GParted_Core.cc:2679
msgid "attempt to rollback failed change to the partition"
msgstr "bandyti atšaukti paskutinį skaidinių lentelės pakeitimą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2654
#: ../src/GParted_Core.cc:2700
msgid "original start: %1"
msgstr "ankstesnė pradžia: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2655
#: ../src/GParted_Core.cc:2701
msgid "original end: %1"
msgstr "ankstesnė pabaiga: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2656
#: ../src/GParted_Core.cc:2702
msgid "original size: %1 (%2)"
msgstr "ankstesnis dydis: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2738
#: ../src/GParted_Core.cc:2784
msgid ""
"partition does not contain open LUKS encryption for a shrink encryption only "
"step"
......@@ -1325,11 +1317,11 @@ msgstr ""
"skaidinys neturi atviro LUKS šifravimo tik šifravimo srities sumažinimo "
"žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:2743
#: ../src/GParted_Core.cc:2789
msgid "shrink encryption volume"
msgstr "sumažinti šifruojamą tomą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2754
#: ../src/GParted_Core.cc:2800
msgid ""
"partition does not contain LUKS encryption for a maximize encryption only "
"step"
......@@ -1337,15 +1329,15 @@ msgstr ""
"skaidinys neturi atviro LUKS šifravimas tik failų sistemos išdidinimo "
"žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:2759
#: ../src/GParted_Core.cc:2805
msgid "grow encryption volume to fill the partition"
msgstr "didinti failų sistemą, kad užpildytų skaidinį"
#: ../src/GParted_Core.cc:2769
#: ../src/GParted_Core.cc:2815
msgid "growing is not available for this encryption volume"
msgstr "šio šifravimo tomo didinti negalima"
#: ../src/GParted_Core.cc:2787
#: ../src/GParted_Core.cc:2833
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a shrink file system only step"
msgstr ""
......@@ -1357,48 +1349,48 @@ msgstr ""
#. * to grow the partition size or keep it the same when performing
#. * a shrink partition only step.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2799
#: ../src/GParted_Core.cc:2845
msgid "the new partition size is larger or the same for a shrink only step"
msgstr "naujas skaidinio dydis yra didesnis arba toks pat sumažinimo žingsnyje"
#: ../src/GParted_Core.cc:2804
#: ../src/GParted_Core.cc:2850
msgid "shrink file system"
msgstr "mažinti failų sistemą"
#: ../src/GParted_Core.cc:2815
#: ../src/GParted_Core.cc:2861
msgid ""