Commit d56c9d97 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 969ed710
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-08 17:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-08 22:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-11 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-12 11:17+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
msgid "Applix (*.as)"
msgstr "Applix (*.as)"
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7220
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7216
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:13875 ../src/xml-sax-read.c:3517
msgid "Reading file..."
msgstr "Načítá se soubor…"
......@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Neplatný obsah prvku ss:data, očekáváno číslo, obdrženo „%s“"
msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
msgstr "Neplatný obsah prvku ss:data, obdrženo „%s“"
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1100
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1099
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14039 ../src/xml-sax-read.c:3534
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
......@@ -252,17 +252,17 @@ msgstr "Graf%d"
msgid "Module%d"
msgstr "Modul%d"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3700
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3696
#, c-format
msgid "Failure parsing name '%s'"
msgstr "Selhání při zpracování názvu „%s“"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3861
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3857
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr "Nesprávný výraz pro název „%s“: obsah bude ztracen.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3862
#, c-format
msgid ""
"DDE links are not supported yet.\n"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr ""
"Odkazy DDE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3870
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866
#, c-format
msgid ""
"OLE links are not supported yet.\n"
......@@ -280,11 +280,11 @@ msgstr ""
"Odkazy OLE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6345
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6341
msgid "external references"
msgstr "externí odkazy"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6384
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6380
msgid "No password supplied"
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
......@@ -651,23 +651,23 @@ msgstr "Načítá se list „%s“…"
msgid "Reading comments..."
msgstr "Načítají se komentáře…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5213
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5212
msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Načítají se sdílené texty…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5222
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5221
msgid "Reading theme..."
msgstr "Načítá se motiv…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5231
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5230
msgid "Reading styles..."
msgstr "Načítají se styly…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5236
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5235
msgid "Reading workbook..."
msgstr "Načítá se sešit…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5246
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5245
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyl nalezen žádný proud pro sešit."
......@@ -948,9 +948,9 @@ msgstr "Neznámá verze"
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:881
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2355
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2363 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:880
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2354
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"
......@@ -1936,7 +1936,7 @@ msgid "time"
msgstr "čas"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5247
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:104
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:109
#: ../src/ssdiff.c:59
msgid "file"
msgstr "soubor"
......@@ -4281,7 +4281,7 @@ msgstr "Odstranit objekt"
#: ../src/commands.c:4831 ../src/commands.c:5897
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1914
#: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:894
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1282
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1281
#: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:522 ../src/dialogs/dialog-simulation.c:215
#: ../src/dialogs/dialog-zoom.c:196 ../src/format-template.c:217
msgid "Name"
......@@ -5662,105 +5662,105 @@ msgstr "Nový komentář buňky (%s)"
#. xgettext: This refers to a "none underline"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:72
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:868
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:867
msgctxt "underline"
msgid "None"
msgstr "Žádné"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:73
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:869
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:868
msgctxt "underline"
msgid "Single"
msgstr "Jednoduché"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:74
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:870
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:869
msgctxt "underline"
msgid "Double"
msgstr "Dvojité"
#. xgettext: This refers to a "single low underline"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:76
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:871
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:870
msgctxt "underline"
msgid "Single Low"
msgstr "Jednoduché dolní"
#. xgettext: This refers to a "double low underline"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:78
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:872
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:871
msgctxt "underline"
msgid "Double Low"
msgstr "Dvojité dolní"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:470 ../src/dialogs/dialog-search.c:154
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:469 ../src/dialogs/dialog-search.c:154
#: ../src/func.c:943 ../src/wbc-gtk-actions.c:3419
msgid "Number"
msgstr "Číslo"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1675
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1674
msgid "None (silently accept invalid input)"
msgstr "Žádná (tiše přijímat neplatný vstup)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1679
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1678
msgid "Stop (never allow invalid input)"
msgstr "Zastavit (nikdy nepovolit neplatný vstup)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1683
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1682
msgid "Warning (accept/discard invalid input)"
msgstr "Varování (přijmout/zahodit neplatný vstup)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1687
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1686
msgid "Information (allow invalid input)"
msgstr "Informace (umožnit neplatný vstup)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1727 ../src/dialogs/data-slicer.ui.h:2
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1726 ../src/dialogs/data-slicer.ui.h:2
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1728
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1727
msgid "Criteria"
msgstr "Kritéria"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1743
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1752 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:4
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1742
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1751 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:4
msgid "Min:"
msgstr "Min:"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1744
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1756 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:5
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1743
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1755 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:5
msgid "Max:"
msgstr "Max:"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1748
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1747
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:34 ../src/dialogs/so-radiobutton.ui.h:4
msgid "Value:"
msgstr "Hodnota:"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2086
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2085
msgid "The validation criteria are unusable. Disable validation?"
msgstr "Kritérium pro ověření platnosti je nepoužitelné. Vypnout ověřování?"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2292 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:17
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2291 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:17
msgid "Format Cells"
msgstr "Formát buněk"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2355
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2354
#: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:8 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:57
msgid "Border"
msgstr "Ohraničení"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2359 ../src/wbc-gtk-actions.c:3849
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2358 ../src/wbc-gtk-actions.c:3849
msgid "Clear Background"
msgstr "Vymazat pozadí"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2359
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2358
#: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:9 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:90
#: ../src/wbc-gtk-actions.c:3851 ../src/wbc-gtk-actions.c:3852
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2363
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-compare.c:203
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek"
......@@ -6242,7 +6242,7 @@ msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2245
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1287
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1286
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:712
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-compare.c:713
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:29
......@@ -6287,53 +6287,53 @@ msgstr "Nedávno použité"
msgid "In Use"
msgstr "Použité"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:695
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:694
#, c-format
msgid "%s evaluates to %s."
msgstr "%s se vyhodnotí jako %s"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:771
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:770
msgid "Arguments:"
msgstr "Argumenty:"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:793
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:792
msgid "Note: "
msgstr "Poznámka: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:806
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:805
msgid "Examples:"
msgstr "Příklady:"
#. Not translated
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:825
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:824
msgid "See also: "
msgstr "Viz také: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:842
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:841
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:875
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:874
msgid "Further information: "
msgstr "Další informace: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:877
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:876
msgid "online descriptions"
msgstr "popis on-line"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:889
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:888
msgid "Microsoft Excel: "
msgstr "Microsoft Excel: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:898
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:897
msgid "ODF (OpenFormula): "
msgstr "ODF (OpenFormula): "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1387
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1386
msgid "Gnumeric Function Help Browser"
msgstr "Prohlížeč nápovědy k funkcím Gnumeric"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1391
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1390
msgid "Paste Function Name dialog"
msgstr "Dialogové okno pro vložení názvu funkce"
......@@ -6565,8 +6565,8 @@ msgstr "Aktivní"
msgid "Plugin name"
msgstr "Název zásuvného modulu"
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:716 ../src/ssconvert.c:88
#: ../src/ssconvert.c:111
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:716 ../src/ssconvert.c:93
#: ../src/ssconvert.c:116
msgid "ID"
msgstr "ID"
......@@ -12131,12 +12131,12 @@ msgstr ""
msgid "'%s' has a circular reference"
msgstr "„%s“ obsahuje cyklický odkaz"
#: ../src/expr-name.c:762 ../src/expr-name.c:1018
#: ../src/expr-name.c:762 ../src/expr-name.c:1016
#, c-format
msgid "'%s' is already defined in sheet"
msgstr "„%s“ je již v listě definován"
#: ../src/expr-name.c:763 ../src/expr-name.c:1019
#: ../src/expr-name.c:763 ../src/expr-name.c:1017
#, c-format
msgid "'%s' is already defined in workbook"
msgstr "„%s“ je již v sešitě definován"
......@@ -12291,7 +12291,7 @@ msgstr ""
"vyhodnocen a vrácen druhý argument. V opačném případě je vyhodnocen a vrácen "
"poslední argument."
#: ../src/func.c:266
#: ../src/func.c:267
msgid "Function implementation not available."
msgstr "Implementace funkce není k dispozici."
......@@ -12636,6 +12636,16 @@ msgctxt "Stock label"
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
#: ../src/gutils.c:955
#, c-format
msgid "Unknown sheet \"%s\""
msgstr "Neznámý list „%s“"
#: ../src/gutils.c:975
#, c-format
msgid "Invalid export option \"%s\" for format %s"
msgstr "Neplatná volba exportu „%s“ pro formát %s"
#: ../src/hlink.c:290
msgid "Link target"
msgstr "Cíl odkazu"
......@@ -12789,7 +12799,7 @@ msgstr "Skončit hned po načtení vybraných sešitů"
msgid "[FILE ...]"
msgstr "[SOUBOR…]"
#: ../src/main-application.c:129 ../src/ssconvert.c:908 ../src/ssdiff.c:932
#: ../src/main-application.c:129 ../src/ssconvert.c:1060 ../src/ssdiff.c:932
#: ../src/ssgrep.c:434 ../src/ssindex.c:257
#, c-format
msgid ""
......@@ -12935,27 +12945,17 @@ msgstr "Cesta "
msgid "Title"
msgstr "Záhlaví"
#: ../src/print-info.c:891 ../src/stf-export.c:710
#, c-format
msgid "There is no such sheet"
msgstr "Žádný takový list není"
#: ../src/print-info.c:934
#: ../src/print-info.c:921
#, c-format
msgid "There is no object with name '%s'"
msgstr "Neexistuje žádný objekt s názvem „%s“"
#: ../src/print-info.c:951
#: ../src/print-info.c:938
#, c-format
msgid "Unknown paper size"
msgstr "Neznámá velikost papíru"
#: ../src/print-info.c:961
#, c-format
msgid "Invalid option for pdf exporter"
msgstr "Neznámá volba pro export PDF"
#: ../src/print-info.c:985
#: ../src/print-info.c:972
msgid "PDF export"
msgstr "Export PDF"
......@@ -13600,116 +13600,134 @@ msgstr "Vložit řádky"
msgid "Delete Rows"
msgstr "Odstranit řádky"
#: ../src/ssconvert.c:64 ../src/ssdiff.c:51 ../src/ssgrep.c:158
#: ../src/ssconvert.c:69 ../src/ssdiff.c:51 ../src/ssgrep.c:158
#: ../src/ssindex.c:45
msgid "Display program version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/ssconvert.c:71
#: ../src/ssconvert.c:76
msgid "Be somewhat more verbose during conversion"
msgstr "Během převodu informovat o něco víc podrobněji"
#: ../src/ssconvert.c:80 ../src/ssindex.c:66
#: ../src/ssconvert.c:85 ../src/ssindex.c:66
msgid "Optionally specify an encoding for imported content"
msgstr "Nepovinné určení kódování importovaného obsahu"
#: ../src/ssconvert.c:81 ../src/ssindex.c:67
#: ../src/ssconvert.c:86 ../src/ssindex.c:67
msgid "ENCODING"
msgstr "KÓDOVÁNÍ"
#: ../src/ssconvert.c:87
#: ../src/ssconvert.c:92
msgid "Optionally specify which importer to use"
msgstr "Nepovinné určení, jaký import použít"
#: ../src/ssconvert.c:94
#: ../src/ssconvert.c:99
msgid "List the available importers"
msgstr "Vypsat dostupné typy importu"
#: ../src/ssconvert.c:103
#: ../src/ssconvert.c:108
msgid "Merge listed files (all same format) to make this file"
msgstr ""
"Sloučit vypsané soubory (všechny ve stejném formátu), aby vytvořily tento "
"soubor"
#: ../src/ssconvert.c:110
#: ../src/ssconvert.c:115
msgid "Optionally specify which exporter to use"
msgstr "Nepovinné určení, který export použít"
#: ../src/ssconvert.c:117
#: ../src/ssconvert.c:122
msgid "Detailed instructions for the chosen exporter"
msgstr "Podrobné instrukce pro vybraný export"
#: ../src/ssconvert.c:118
#: ../src/ssconvert.c:123
msgid "string"
msgstr "text"
#: ../src/ssconvert.c:124
#: ../src/ssconvert.c:129
msgid "List the available exporters"
msgstr "Vypsat dostupné typy exportu"
#: ../src/ssconvert.c:131
#: ../src/ssconvert.c:136
msgid ""
"Export a file for each sheet if the exporter only supports one sheet at a "
"time"
msgstr ""
"Exportovat soubor pro každý list, pokud typ exportu podporuje jen jeden list."
#: ../src/ssconvert.c:138
#: ../src/ssconvert.c:143
msgid "Recalculate all cells before writing the result"
msgstr "Před zápisem výsledků přepočítat všechny buňky"
#: ../src/ssconvert.c:145
#: ../src/ssconvert.c:150
msgid "Resize to given ROWSxCOLS"
msgstr "Změnit velikost na zadaných ŘÁDKŮ×SLOUPCŮ"
#: ../src/ssconvert.c:156
#: ../src/ssconvert.c:161
msgid "The range to export"
msgstr "Oblast pro export"
#: ../src/ssconvert.c:163
#: ../src/ssconvert.c:168
msgid "Goal seek areas"
msgstr "Oblasti hledání cíle"
#: ../src/ssconvert.c:170
#: ../src/ssconvert.c:175
msgid "Run the solver"
msgstr "Spustit řešitele"
#: ../src/ssconvert.c:177
#: ../src/ssconvert.c:182
msgid "Tool test specs"
msgstr "Specifikace testovacího nástroje"
#: ../src/ssconvert.c:230
#: ../src/ssconvert.c:257
msgid "Cannot parse export options."
msgstr "Nelze zpracovat volby exportu."
#: ../src/ssconvert.c:236
#: ../src/ssconvert.c:290
#, c-format
msgid ""
"Selected exporter (%s) does not have the ability to split a workbook into "
"sheets.\n"
msgstr ""
"Vybraný typ exportu (%s) nemá možnost rozdělit pracovní sešit na jednotlivé "
"listy.\n"
#: ../src/ssconvert.c:302
#, c-format
msgid ""
"Selected exporter (%s) does not have the ability to export a subset of "
"sheets.\n"
msgstr ""
"Vybraný typ exportu (%s) nemá možnost exportovat jen podmnožinu listů.\n"
#: ../src/ssconvert.c:309
#, c-format
msgid "The file saver does not take options\n"
msgstr "Program pro ukládání nemá takovouto volbu\n"
msgid "Selected exporter (%s) can only export one sheet at a time.\n"
msgstr ""
"Vybraný typ exportu (%s) umí exportovat v daný okamžik jen jeden list.\n"
#. FIXME: && nexpr2-is-not-the-same-as-nexpr
#: ../src/ssconvert.c:386
#: ../src/ssconvert.c:477
#, c-format
msgid "Name conflict during merge: '%s' appears twice at workbook scope.\n"
msgstr ""
"Konflikt názvů při slučování: „%s“ se v rámci sešitu objevuje dvakrát.\n"
#: ../src/ssconvert.c:547
#: ../src/ssconvert.c:638
#, c-format
msgid "Failed to create solver"
msgstr "Nelze vytvořit řešitele"
#: ../src/ssconvert.c:566
#: ../src/ssconvert.c:657
#, c-format
msgid "Solver ran, but failed"
msgstr "Řešitel běžel, ale selhal"
#: ../src/ssconvert.c:578
#: ../src/ssconvert.c:669
#, c-format
msgid "Solver: %s\n"
msgstr "Řešitel: %s\n"
#: ../src/ssconvert.c:687
#: ../src/ssconvert.c:851
#, c-format
msgid ""
"Unknown exporter '%s'.\n"
......@@ -13718,7 +13736,7 @@ msgstr ""
"Neznámý export „%s“.\n"
"Zkuste si zobrazit seznam možností pomocí --list-exporters.\n"
#: ../src/ssconvert.c:707
#: ../src/ssconvert.c:871
#, c-format
msgid ""
"Unable to guess exporter to use for '%s'.\n"
......@@ -13727,7 +13745,7 @@ msgstr ""
"Není možné odhadnout export, který se má použít pro „%s“.\n"
"Zkuste si zobrazit seznam možností pomocí --list-exporters.\n"
#: ../src/ssconvert.c:719
#: ../src/ssconvert.c:883
#, c-format
msgid ""
"An output file name or an explicit export type is required.\n"
......@@ -13736,7 +13754,7 @@ msgstr ""
"Je vyžadován název výstupního souboru nebo explicitní typ exportu.\n"
"Zkuste si zobrazit seznam možností pomocí --list-exporters.\n"
#: ../src/ssconvert.c:729
#: ../src/ssconvert.c:893
#, c-format
msgid ""
"Unknown importer '%s'.\n"
......@@ -13745,26 +13763,16 @@ msgstr ""
"Neznámý import „%s“.\n"
"Zkuste si zobrazit seznam možností pomocí --list-importers.\n"
#: ../src/ssconvert.c:753
#: ../src/ssconvert.c:918
#, c-format
msgid "Loading %s failed\n"
msgstr "Načtení %s selhalo\n"
#: ../src/ssconvert.c:867
#, c-format
msgid ""
"Selected exporter (%s) does not support saving multiple sheets in one file.\n"
"Only the current sheet will be saved. To get around this limitation, use -"
"S.\n"
msgstr ""
"Zvolený export (%s) nepodporuje ukládání více listů do jednoho souboru.\n"
"Bude uložen jen aktuální list. Pro obejití tohoto omezení použijte -S.\n"
#: ../src/ssconvert.c:896 ../src/ssconvert.c:947
#: ../src/ssconvert.c:1048 ../src/ssconvert.c:1104
msgid "INFILE [OUTFILE]"
msgstr "VSTUPNÍ_SOUBOR [VÝSTUPNÍ_SOUBOR]"
#: ../src/ssconvert.c:915
#: ../src/ssconvert.c:1067
#, c-format
msgid ""
"ssconvert version '%s'\n"
......@@ -13775,7 +13783,12 @@ msgstr ""
"datadir := „%s“\n"
"libdir := „%s“\n"
#: ../src/ssconvert.c:945 ../src/ssdiff.c:989 ../src/ssindex.c:268
#: ../src/ssconvert.c:1073
#, c-format
msgid "--export-file-per-sheet and --merge-to are incompatible\n"
msgstr "--export-file-per-sheet a --merge-to nelze použít dohromady\n"
#: ../src/ssconvert.c:1102 ../src/ssdiff.c:989 ../src/ssindex.c:268
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION...] %s\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ…] %s\n"
......@@ -14016,7 +14029,7 @@ msgstr ""
"datadir := „%s“\n"
"libdir := „%s“\n"
#: ../src/stf-export.c:688
#: ../src/stf-export.c:694
msgid "Error while trying to export file as text"
msgstr "Chyba při pokusu exportovat soubor jako text"
......@@ -14029,11 +14042,7 @@ msgstr "Zakončení řádku musí být unix nebo mac nebo windows"
msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
msgstr "Neplatná hodnota pro volbu %s: „%s“"
#: ../src/stf-export.c:750
msgid "Invalid option for stf exporter"
msgstr "Neplatná volba pro export stf"
#: ../src/stf-export.c:781
#: ../src/stf-export.c:786
msgid "Text (configurable)"
msgstr "Text (nastavitelný)"
......@@ -14055,32 +14064,32 @@ msgstr ""
"Je více sloupců dat, než na kolik je v listu místa. Další sloupce budou "
"ignorovány."
#: ../src/stf.c:131
#: ../src/stf.c:130
msgid "Error while trying to read file"
msgstr "Chyba při pokusu o čtení souboru"
#: ../src/stf.c:194
#: ../src/stf.c:193
msgid "This importer can only be used with a GUI."
msgstr "Tento import je možné použít poze v grafickém rozhraní."
#: ../src/stf.c:288 ../src/stf.c:320
#: ../src/stf.c:287 ../src/stf.c:319
msgid "Text to Columns"
msgstr "Text do sloupců"
#: ../src/stf.c:293
#: ../src/stf.c:292
#, c-format
msgid "Only one column of input data can be parsed at a time"
msgstr "Najednou lze zpracovat pouze jeden sloupec vstupních dat"
#: ../src/stf.c:315
#: ../src/stf.c:314
msgid "There is no data to convert"
msgstr "Nejsou žádná data pro konverzi"
#: ../src/stf.c:335
#: ../src/stf.c:334
msgid "Error while trying to parse data into sheet"
msgstr "Chyba při pokusu o zpracování dat do listu"
#: ../src/stf.c:363
#: ../src/stf.c:362
#, c-format
msgid "The file contains %d NUL character. It has been changed to a space."
msgid_plural ""
......@@ -14089,36 +14098,36 @@ msgstr[0] "Soubor obsahuje %d nulový znak NULL. Bude změněn na mezeru."
msgstr[1] "Soubor obsahuje %d nulové znaky NULL. Budou změněny na mezery."
msgstr[2] "Soubor obsahuje %d nulových znaků NULL. Budou změněny na mezery."
#: ../src/stf.c:375
#: ../src/stf.c:374
msgid ""
"The file contains invalid UTF-8 encoded characters and has been truncated"
msgstr "Soubor obsahuje neplatné znaky kódované v UTF-8 a bude oříznut"
#: ../src/stf.c:421
#: ../src/stf.c:420
msgid "That file is not in the given encoding."
msgstr "Tento soubor není v daném kódování."
#: ../src/stf.c:466
#: ../src/stf.c:465
msgid "Some data did not fit on the sheet and was dropped."
msgstr "Některá data nepasují do listu a budou zahozena."
#: ../src/stf.c:478
#: ../src/stf.c:477
msgid "Parse error while trying to parse data into sheet"
msgstr "Chyba zpracování při pokusu o zpracování dat do listu"
#: ../src/stf.c:513
#: ../src/stf.c:506
msgid "Error while trying to write CSV file"
msgstr "Chyba při pokusu zapsat soubor CSV"
#: ../src/stf.c:614
#: ../src/stf.c:607
msgid "Comma or tab separated values (CSV/TSV)"
msgstr "Hodnoty oddělené čárkou nebo tabulátorem (CSV/TSV)"
#: ../src/stf.c:622
#: ../src/stf.c:615
msgid "Text import (configurable)"
msgstr "Import textu (nastavitelný)"
#: ../src/stf.c:636
#: ../src/stf.c:629
msgid "Comma separated values (CSV)"
msgstr "Hodnoty oddělené čárkou (CSV)"
......@@ -15398,56 +15407,56 @@ msgstr "Větší nebo rovno"
msgid "Less than or Equal"
msgstr "Menší nebo rovno"
#: ../src/validation.c:473
#: ../src/validation.c:471
#, c-format
msgid "Missing formula for validation"
msgstr "Schází vzorec pro ověření"
#: ../src/validation.c:476
#: ../src/validation.c:474
#, c-format
msgid "Extra formula for validation"
msgstr "Dodatečný vzorec pro ověření"
#: ../src/validation.c:487
#: ../src/validation.c:485
msgid "Gnumeric: Validation"
msgstr "Gnumeric: Ověření"
#: ../src/validation.c:550
#: ../src/validation.c:548
#, c-format
msgid "Cell %s is not permitted to be blank"
msgstr "Buňka %s nesmí být prázdná"
#: ../src/validation.c:558
#: ../src/validation.c:556
#, c-format
msgid "Cell %s is not permitted to contain error values"
msgstr "Buňka %s nesmí obsahovat chybovou hodnotu"
#: ../src/validation.c:569
#: ../src/validation.c:567
#, c-format
msgid "Cell %s is not permitted to contain strings"
msgstr "Buňka %s nesmí obsahovat text"
#: ../src/validation.c:585
#: ../src/validation.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not an integer"
msgstr "„%s“ není celé číslo"
#: ../src/validation.c:595
#: ../src/validation.c:593
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid date"
msgstr "„%s“ není platné datum"
#: ../src/validation.c:619