Commit a72565f5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent d56c9d97
...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid "" ...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n" "Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-06 19:08+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-05-13 21:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-06 19:09+0200\n" "PO-Revision-Date: 2018-05-13 21:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n" "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Importuje arkusze w wersjach 4.[234]" ...@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Importuje arkusze w wersjach 4.[234]"
msgid "Applix (*.as)" msgid "Applix (*.as)"
msgstr "Applix (*.as)" msgstr "Applix (*.as)"
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7220 #: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7216
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:13875 ../src/xml-sax-read.c:3517 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:13875 ../src/xml-sax-read.c:3517
msgid "Reading file..." msgid "Reading file..."
msgstr "Odczytywanie pliku…" msgstr "Odczytywanie pliku…"
...@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "" ...@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr ""
msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'" msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
msgstr "Nieprawidłowa zawartość elementu ss:data, otrzymano „%s”" msgstr "Nieprawidłowa zawartość elementu ss:data, otrzymano „%s”"
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1100 #: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1099
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14039 ../src/xml-sax-read.c:3534 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14039 ../src/xml-sax-read.c:3534
msgid "XML document not well formed!" msgid "XML document not well formed!"
msgstr "Niepoprawna składnia dokumentu XML." msgstr "Niepoprawna składnia dokumentu XML."
...@@ -250,17 +250,17 @@ msgstr "Wykres%d" ...@@ -250,17 +250,17 @@ msgstr "Wykres%d"
msgid "Module%d" msgid "Module%d"
msgstr "Moduł%d" msgstr "Moduł%d"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3700 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3696
#, c-format #, c-format
msgid "Failure parsing name '%s'" msgid "Failure parsing name '%s'"
msgstr "Niepowodzenie podczas przetwarzania nazwy „%s”" msgstr "Niepowodzenie podczas przetwarzania nazwy „%s”"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3861 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3857
#, c-format #, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n" msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr "Niepoprawne wyrażenie dla nazwy „%s”: zawartość zostanie utracona.\n" msgstr "Niepoprawne wyrażenie dla nazwy „%s”: zawartość zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3862
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"DDE links are not supported yet.\n" "DDE links are not supported yet.\n"
...@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr "" ...@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr ""
"Dowiązania DDE nie są jeszcze obsługiwane.\n" "Dowiązania DDE nie są jeszcze obsługiwane.\n"
"Nazwa „%s” zostanie utracona.\n" "Nazwa „%s” zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3870 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"OLE links are not supported yet.\n" "OLE links are not supported yet.\n"
...@@ -278,11 +278,11 @@ msgstr "" ...@@ -278,11 +278,11 @@ msgstr ""
"Dowiązania OLE nie są jeszcze obsługiwane.\n" "Dowiązania OLE nie są jeszcze obsługiwane.\n"
"Nazwa „%s” zostanie utracona.\n" "Nazwa „%s” zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6345 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6341
msgid "external references" msgid "external references"
msgstr "zewnętrzne odwołania" msgstr "zewnętrzne odwołania"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6384 #: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6380
msgid "No password supplied" msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła" msgstr "Nie podano hasła"
...@@ -653,23 +653,23 @@ msgstr "Odczytywanie arkusza „%s”…" ...@@ -653,23 +653,23 @@ msgstr "Odczytywanie arkusza „%s”…"
msgid "Reading comments..." msgid "Reading comments..."
msgstr "Odczytywanie komentarzy…" msgstr "Odczytywanie komentarzy…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5213 #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5212
msgid "Reading shared strings..." msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Odczytywanie wspólnych ciągów…" msgstr "Odczytywanie wspólnych ciągów…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5222 #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5221
msgid "Reading theme..." msgid "Reading theme..."
msgstr "Odczytywanie motywu…" msgstr "Odczytywanie motywu…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5231 #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5230
msgid "Reading styles..." msgid "Reading styles..."
msgstr "Odczytywanie stylów…" msgstr "Odczytywanie stylów…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5236 #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5235
msgid "Reading workbook..." msgid "Reading workbook..."
msgstr "Odczytywanie zeszytu…" msgstr "Odczytywanie zeszytu…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5246 #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5245
msgid "No workbook stream found." msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nie odnaleziono potoku zeszytu." msgstr "Nie odnaleziono potoku zeszytu."
...@@ -948,9 +948,9 @@ msgstr "Nieznana wersja" ...@@ -948,9 +948,9 @@ msgstr "Nieznana wersja"
msgid "%s version %s" msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s" msgstr "%s w wersji %s"
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:881 #: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:880
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2355 #: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2354
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2363 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803 #: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803
msgid "Automatic" msgid "Automatic"
msgstr "Automatycznie" msgstr "Automatycznie"
...@@ -1936,7 +1936,7 @@ msgid "time" ...@@ -1936,7 +1936,7 @@ msgid "time"
msgstr "czas" msgstr "czas"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5247 #: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5247
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:104 #: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:109
#: ../src/ssdiff.c:59 #: ../src/ssdiff.c:59
msgid "file" msgid "file"
msgstr "plik" msgstr "plik"
...@@ -3741,18 +3741,6 @@ msgid "" ...@@ -3741,18 +3741,6 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Pełna ścieżka do pliku binarnego glpsol, którą wtyczka lpsolve ma używać." "Pełna ścieżka do pliku binarnego glpsol, którą wtyczka lpsolve ma używać."
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:1
msgid "StandardToolbar"
msgstr "Standardowy pasek narzędziowy"
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:2
msgid "FormatToolbar"
msgstr "Format paska narzędziowego"
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:3
msgid "ObjectToolbar"
msgstr "Pasek narzędziowy obiektów"
#: ../src/application.c:299 #: ../src/application.c:299
msgid "Cut Object" msgid "Cut Object"
msgstr "Wytnij obiekt" msgstr "Wytnij obiekt"
...@@ -3890,21 +3878,21 @@ msgstr "Wpisywanie „%s” w %s" ...@@ -3890,21 +3878,21 @@ msgstr "Wpisywanie „%s” w %s"
msgid "Set Text" msgid "Set Text"
msgstr "Ustaw tekst" msgstr "Ustaw tekst"
#: ../src/commands.c:1168 #: ../src/commands.c:1166
#, c-format #, c-format
msgid "Inserting array expression in %s" msgid "Inserting array expression in %s"
msgstr "Wstawianie wyrażenia tablicy do %s" msgstr "Wstawianie wyrażenia tablicy do %s"
#: ../src/commands.c:1239 #: ../src/commands.c:1217
#, c-format #, c-format
msgid "Creating a Data Table in %s" msgid "Creating a Data Table in %s"
msgstr "Tworzenie tablicy danych w %s" msgstr "Tworzenie tablicy danych w %s"
#: ../src/commands.c:1299 #: ../src/commands.c:1277
msgid "Ins/Del Column/Row" msgid "Ins/Del Column/Row"
msgstr "Wstaw/usuń kolumnę/rząd" msgstr "Wstaw/usuń kolumnę/rząd"
#: ../src/commands.c:1468 #: ../src/commands.c:1446
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Inserting %i column before column %s would push data off the sheet. Please " "Inserting %i column before column %s would push data off the sheet. Please "
...@@ -3922,7 +3910,7 @@ msgstr[2] "" ...@@ -3922,7 +3910,7 @@ msgstr[2] ""
"Wstawienie %i kolumn przed kolumną %s przesunie dane poza arkusz. Proszę " "Wstawienie %i kolumn przed kolumną %s przesunie dane poza arkusz. Proszę "
"najpierw poszerzyć arkusz." "najpierw poszerzyć arkusz."
#: ../src/commands.c:1478 #: ../src/commands.c:1456
#, c-format #, c-format
msgid "Inserting %d column before %s" msgid "Inserting %d column before %s"
msgid_plural "Inserting %d columns before %s" msgid_plural "Inserting %d columns before %s"
...@@ -3930,7 +3918,7 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d kolumny przed %s" ...@@ -3930,7 +3918,7 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d kolumny przed %s"
msgstr[1] "Wstawianie %d kolumn przed %s" msgstr[1] "Wstawianie %d kolumn przed %s"
msgstr[2] "Wstawianie %d kolumn przed %s" msgstr[2] "Wstawianie %d kolumn przed %s"
#: ../src/commands.c:1497 #: ../src/commands.c:1475
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Inserting %i row before row %s would push data off the sheet. Please enlarge " "Inserting %i row before row %s would push data off the sheet. Please enlarge "
...@@ -3948,7 +3936,7 @@ msgstr[2] "" ...@@ -3948,7 +3936,7 @@ msgstr[2] ""
"Wstawienie %i rzędów przed rzędem %s przesunie dane poza arkusz. Proszę " "Wstawienie %i rzędów przed rzędem %s przesunie dane poza arkusz. Proszę "
"najpierw poszerzyć arkusz." "najpierw poszerzyć arkusz."
#: ../src/commands.c:1507 #: ../src/commands.c:1485
#, c-format #, c-format
msgid "Inserting %d row before %s" msgid "Inserting %d row before %s"
msgid_plural "Inserting %d rows before %s" msgid_plural "Inserting %d rows before %s"
...@@ -3956,76 +3944,76 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d rzędu przed %s" ...@@ -3956,76 +3944,76 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d rzędu przed %s"
msgstr[1] "Wstawianie %d rzędów przed %s" msgstr[1] "Wstawianie %d rzędów przed %s"
msgstr[2] "Wstawianie %d rzędów przed %s" msgstr[2] "Wstawianie %d rzędów przed %s"
#: ../src/commands.c:1519 #: ../src/commands.c:1497
#, c-format #, c-format
msgid "Deleting columns %s" msgid "Deleting columns %s"
msgstr "Usuwanie kolumn %s" msgstr "Usuwanie kolumn %s"
#: ../src/commands.c:1520 #: ../src/commands.c:1498
#, c-format #, c-format
msgid "Deleting column %s" msgid "Deleting column %s"
msgstr "Usuwanie kolumny %s" msgstr "Usuwanie kolumny %s"
#: ../src/commands.c:1530 #: ../src/commands.c:1508
#, c-format #, c-format
msgid "Deleting rows %s" msgid "Deleting rows %s"
msgstr "Usuwanie rzędów %s" msgstr "Usuwanie rzędów %s"
#: ../src/commands.c:1531 #: ../src/commands.c:1509
#, c-format #, c-format
msgid "Deleting row %s" msgid "Deleting row %s"
msgstr "Usuwanie rzędu %s" msgstr "Usuwanie rzędu %s"
#: ../src/commands.c:1594 ../src/commands.c:1595 ../src/sheet.c:4919 #: ../src/commands.c:1572 ../src/commands.c:1573 ../src/sheet.c:4927
msgid "Clear" msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść" msgstr "Wyczyść"
#: ../src/commands.c:1607 #: ../src/commands.c:1585
msgid "contents" msgid "contents"
msgstr "zawartość" msgstr "zawartość"
#: ../src/commands.c:1609 #: ../src/commands.c:1587
msgid "formats" msgid "formats"
msgstr "formaty" msgstr "formaty"
#: ../src/commands.c:1611 #: ../src/commands.c:1589
msgid "comments" msgid "comments"
msgstr "komentarze" msgstr "komentarze"
#: ../src/commands.c:1626 #: ../src/commands.c:1604
msgid "all" msgid "all"
msgstr "wszystko" msgstr "wszystko"
#: ../src/commands.c:1632 #: ../src/commands.c:1610
#, c-format #, c-format
msgid "Clearing %s in %s" msgid "Clearing %s in %s"
msgstr "Czyszczenie %s w %s" msgstr "Czyszczenie %s w %s"
#: ../src/commands.c:1752 #: ../src/commands.c:1730
msgid "Changing Format" msgid "Changing Format"
msgstr "Zmienianie formatu" msgstr "Zmienianie formatu"
#: ../src/commands.c:1889 #: ../src/commands.c:1867
#, c-format #, c-format
msgid "Changing format of %s" msgid "Changing format of %s"
msgstr "Zmienianie formatu %s" msgstr "Zmienianie formatu %s"
#: ../src/commands.c:1976 #: ../src/commands.c:1954
#, c-format #, c-format
msgid "Setting Font Style of %s" msgid "Setting Font Style of %s"
msgstr "Ustawianie stylu czcionki %s" msgstr "Ustawianie stylu czcionki %s"
#: ../src/commands.c:2028 #: ../src/commands.c:2006
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting column %s" msgid "Autofitting column %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumny %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2029 #: ../src/commands.c:2007
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting row %s" msgid "Autofitting row %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędu %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędu %s"
#: ../src/commands.c:2032 #: ../src/commands.c:2010
#, c-format #, c-format
msgid "Setting width of column %s to %d pixel" msgid "Setting width of column %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting width of column %s to %d pixels" msgid_plural "Setting width of column %s to %d pixels"
...@@ -4033,7 +4021,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksel" ...@@ -4033,7 +4021,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksele" msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d pikseli" msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2036 #: ../src/commands.c:2014
#, c-format #, c-format
msgid "Setting height of row %s to %d pixel" msgid "Setting height of row %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting height of row %s to %d pixels" msgid_plural "Setting height of row %s to %d pixels"
...@@ -4041,27 +4029,27 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksel" ...@@ -4041,27 +4029,27 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksele" msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d pikseli" msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2041 #: ../src/commands.c:2019
#, c-format #, c-format
msgid "Setting width of column %s to default" msgid "Setting width of column %s to default"
msgstr "Ustawianie szerokości kolumny %s na wartość domyślną" msgstr "Ustawianie szerokości kolumny %s na wartość domyślną"
#: ../src/commands.c:2044 #: ../src/commands.c:2022
#, c-format #, c-format
msgid "Setting height of row %s to default" msgid "Setting height of row %s to default"
msgstr "Ustawianie wysokości rzędu %s na wartość domyślną" msgstr "Ustawianie wysokości rzędu %s na wartość domyślną"
#: ../src/commands.c:2048 #: ../src/commands.c:2026
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting columns %s" msgid "Autofitting columns %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumn %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumn %s"
#: ../src/commands.c:2049 #: ../src/commands.c:2027
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting rows %s" msgid "Autofitting rows %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędów %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędów %s"
#: ../src/commands.c:2052 #: ../src/commands.c:2030
#, c-format #, c-format
msgid "Setting width of columns %s to %d pixel" msgid "Setting width of columns %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting width of columns %s to %d pixels" msgid_plural "Setting width of columns %s to %d pixels"
...@@ -4069,7 +4057,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksel" ...@@ -4069,7 +4057,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksele" msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d pikseli" msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2056 #: ../src/commands.c:2034
#, c-format #, c-format
msgid "Setting height of rows %s to %d pixel" msgid "Setting height of rows %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting height of rows %s to %d pixels" msgid_plural "Setting height of rows %s to %d pixels"
...@@ -4077,36 +4065,36 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksel" ...@@ -4077,36 +4065,36 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksele" msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d pikseli" msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2062 #: ../src/commands.c:2040
#, c-format #, c-format
msgid "Setting width of columns %s to default" msgid "Setting width of columns %s to default"
msgstr "Ustawianie szerokości kolumn %s na wartości domyślne" msgstr "Ustawianie szerokości kolumn %s na wartości domyślne"
#: ../src/commands.c:2064 #: ../src/commands.c:2042
#, c-format #, c-format
msgid "Setting height of rows %s to default" msgid "Setting height of rows %s to default"
msgstr "Ustawianie wysokości rzędów %s na wartości domyślne" msgstr "Ustawianie wysokości rzędów %s na wartości domyślne"
#: ../src/commands.c:2091 #: ../src/commands.c:2069
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting width of %s" msgid "Autofitting width of %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie szerokości %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie szerokości %s"
#: ../src/commands.c:2091 #: ../src/commands.c:2069
#, c-format #, c-format
msgid "Autofitting height of %s" msgid "Autofitting height of %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie wysokości %s" msgstr "Automatyczne dopasowywanie wysokości %s"
#: ../src/commands.c:2165 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1226 #: ../src/commands.c:2143 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1226
msgid "Sorting" msgid "Sorting"
msgstr "Sortowanie" msgstr "Sortowanie"
#: ../src/commands.c:2188 #: ../src/commands.c:2166
#, c-format #, c-format
msgid "Sorting %s" msgid "Sorting %s"
msgstr "Sortowanie %s" msgstr "Sortowanie %s"
#: ../src/commands.c:2350 #: ../src/commands.c:2328
msgid "" msgid ""
"Are you sure that you want to hide all columns? If you do so you can unhide " "Are you sure that you want to hide all columns? If you do so you can unhide "
"them with the 'Format→Column→Unhide' menu item." "them with the 'Format→Column→Unhide' menu item."
...@@ -4114,7 +4102,7 @@ msgstr "" ...@@ -4114,7 +4102,7 @@ msgstr ""
"Na pewno ukryć wszystkie kolumny? Można je potem odkryć za pomocą menu " "Na pewno ukryć wszystkie kolumny? Można je potem odkryć za pomocą menu "
"„Format → Kolumna → Odkryj”." "„Format → Kolumna → Odkryj”."
#: ../src/commands.c:2354 #: ../src/commands.c:2332
msgid "" msgid ""
"Are you sure that you want to hide all rows? If you do so you can unhide " "Are you sure that you want to hide all rows? If you do so you can unhide "
"them with the 'Format→Row→Unhide' menu item." "them with the 'Format→Row→Unhide' menu item."
...@@ -4122,94 +4110,94 @@ msgstr "" ...@@ -4122,94 +4110,94 @@ msgstr ""
"Na pewno ukryć wszystkie rzędy? Można je potem odkryć za pomocą menu „Format " "Na pewno ukryć wszystkie rzędy? Można je potem odkryć za pomocą menu „Format "
"→ Rząd → Odkryj”." "→ Rząd → Odkryj”."
#: ../src/commands.c:2374 #: ../src/commands.c:2352
msgid "Unhide columns" msgid "Unhide columns"
msgstr "Odkryj kolumny" msgstr "Odkryj kolumny"
#: ../src/commands.c:2374 #: ../src/commands.c:2352
msgid "Hide columns" msgid "Hide columns"
msgstr "Ukryj kolumny" msgstr "Ukryj kolumny"
#: ../src/commands.c:2375 #: ../src/commands.c:2353
msgid "Unhide rows" msgid "Unhide rows"
msgstr "Odkryj rzędy" msgstr "Odkryj rzędy"
#: ../src/commands.c:2375 #: ../src/commands.c:2353
msgid "Hide rows" msgid "Hide rows"
msgstr "Ukryj rzędy" msgstr "Ukryj rzędy"
#: ../src/commands.c:2455 #: ../src/commands.c:2433
msgid "Expand columns" msgid "Expand columns"
msgstr "Rozwiń kolumny" msgstr "Rozwiń kolumny"
#: ../src/commands.c:2455 #: ../src/commands.c:2433
msgid "Collapse columns" msgid "Collapse columns"
msgstr "Zwiń kolumny" msgstr "Zwiń kolumny"
#: ../src/commands.c:2456 #: ../src/commands.c:2434
msgid "Expand rows" msgid "Expand rows"
msgstr "Rozwiń rzędy" msgstr "Rozwiń rzędy"
#: ../src/commands.c:2456 #: ../src/commands.c:2434
msgid "Collapse rows" msgid "Collapse rows"
msgstr "Zwiń rzędy" msgstr "Zwiń rzędy"
#: ../src/commands.c:2480 #: ../src/commands.c:2458
#, c-format #, c-format
msgid "Show column outline %d" msgid "Show column outline %d"
msgstr "Wyświetl obramowanie kolumny %d" msgstr "Wyświetl obramowanie kolumny %d"
#: ../src/commands.c:2480 #: ../src/commands.c:2458
#, c-format #, c-format
msgid "Show row outline %d" msgid "Show row outline %d"
msgstr "Wyświetl obramowanie rzędu %d" msgstr "Wyświetl obramowanie rzędu %d"
#: ../src/commands.c:2549 #: ../src/commands.c:2527
msgid "Those columns are already grouped" msgid "Those columns are already grouped"
msgstr "Te kolumny są już zgrupowane" msgstr "Te kolumny są już zgrupowane"
#: ../src/commands.c:2550 #: ../src/commands.c:2528
msgid "Those rows are already grouped" msgid "Those rows are already grouped"
msgstr "Te rzędy są już zgrupowane" msgstr "Te rzędy są już zgrupowane"
#: ../src/commands.c:2573 #: ../src/commands.c:2551
msgid "Those columns are not grouped, you can't ungroup them" msgid "Those columns are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "Te kolumny nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować" msgstr "Te kolumny nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować"
#: ../src/commands.c:2574 #: ../src/commands.c:2552
msgid "Those rows are not grouped, you can't ungroup them" msgid "Those rows are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "Te rzędy nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować" msgstr "Te rzędy nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować"
#: ../src/commands.c:2587 #: ../src/commands.c:2565
#, c-format #, c-format
msgid "Group columns %s" msgid "Group columns %s"
msgstr "Zgrupuj kolumny %s" msgstr "Zgrupuj kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2587 #: ../src/commands.c:2565
#, c-format #, c-format
msgid "Ungroup columns %s" msgid "Ungroup columns %s"
msgstr "Rozgrupuj kolumny %s" msgstr "Rozgrupuj kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2589 #: ../src/commands.c:2567
#, c-format #, c-format
msgid "Group rows %d:%d" msgid "Group rows %d:%d"
msgstr "Zgrupuj rzędy %d:%d" msgstr "Zgrupuj rzędy %d:%d"
#: ../src/commands.c:2589 #: ../src/commands.c:2567
#, c-format #, c-format
msgid "Ungroup rows %d:%d" msgid "Ungroup rows %d:%d"
msgstr "Rozgrupuj rzędy %d:%d" msgstr "Rozgrupuj rzędy %d:%d"
#: ../src/commands.c:2818 #: ../src/commands.c:2796
#, c-format #, c-format
msgid "Moving %s" msgid "Moving %s"
msgstr "Przenoszenie %s" msgstr "Przenoszenie %s"
#: ../src/commands.c:2828 ../src/commands.c:3221 #: ../src/commands.c:2806 ../src/commands.c:3205
msgid "is beyond sheet boundaries" msgid "is beyond sheet boundaries"
msgstr "przekracza granice arkusza" msgstr "przekracza granice arkusza"
#: ../src/commands.c:2886 #: ../src/commands.c:2864
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Copying between files with different date conventions.\n" "Copying between files with different date conventions.\n"
...@@ -4219,319 +4207,319 @@ msgstr "" ...@@ -4219,319 +4207,319 @@ msgstr ""
"Kopiowanie między plikami z różnymi konwencjami daty.\n" "Kopiowanie między plikami z różnymi konwencjami daty.\n"
"Niektóre daty mogły zostać skopiowane niepoprawnie." "Niektóre daty mogły zostać skopiowane niepoprawnie."
#: ../src/commands.c:2916 #: ../src/commands.c:2894
msgid "Paste Copy" msgid "Paste Copy"
msgstr "Wklej kopiuj" msgstr "Wklej kopiuj"
#: ../src/commands.c:3117 #: ../src/commands.c:3100
#, c-format #, c-format
msgid "Pasting into %s" msgid "Pasting into %s"
msgstr "Wklejanie do %s" msgstr "Wklejanie do %s"
#: ../src/commands.c:3207 #: ../src/commands.c:3191
#, c-format #, c-format
msgid "Do you really want to paste %s copies?" msgid "Do you really want to paste %s copies?"
msgstr "Na pewno wkleić %s kopii?" msgstr "Na pewno wkleić %s kopii?"
#. Check arrays or merged regions in src or target regions #. Check arrays or merged regions in src or target regions
#: ../src/commands.c:3264 ../src/commands.c:3420 ../src/commands.c:3421 #: ../src/commands.c:3248 ../src/commands.c:3404 ../src/commands.c:3405
#: ../src/item-cursor.c:1026 ../src/wbc-gtk-actions.c:582 #: ../src/item-cursor.c:1026 ../src/wbc-gtk-actions.c:582
msgid "Autofill" msgid "Autofill"
msgstr "Automatyczne wypełnienie" msgstr "Automatyczne wypełnienie"
#. Changed in initial redo. #. Changed in initial redo.
#: ../src/commands.c:3443 #: ../src/commands.c:3427
#, c-format #, c-format
msgid "Autofilling %s" msgid "Autofilling %s"
msgstr "Automatyczne wypełnianie %s" msgstr "Automatyczne wypełnianie %s"
#: ../src/commands.c:3743 #: ../src/commands.c:3727
#, c-format #, c-format
msgid "Autoformatting %s" msgid "Autoformatting %s"
msgstr "Automatyczne formatowanie %s" msgstr "Automatyczne formatowanie %s"
#: ../src/commands.c:3861 #: ../src/commands.c:3845
#, c-format #, c-format
msgid "Unmerging %s" msgid "Unmerging %s"
msgstr "Rozdzielanie %s" msgstr "Rozdzielanie %s"
#: ../src/commands.c:4030 #: ../src/commands.c:4014
#, c-format #, c-format
msgid "Merge and Center %s" msgid "Merge and Center %s"
msgstr "Scal i wyśrodkuj %s" msgstr "Scal i wyśrodkuj %s"
#: ../src/commands.c:4030