Commit a72565f5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent d56c9d97
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-06 19:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-06 19:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-13 21:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-13 21:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Importuje arkusze w wersjach 4.[234]"
msgid "Applix (*.as)"
msgstr "Applix (*.as)"
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7220
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7216
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:13875 ../src/xml-sax-read.c:3517
msgid "Reading file..."
msgstr "Odczytywanie pliku…"
......@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr ""
msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
msgstr "Nieprawidłowa zawartość elementu ss:data, otrzymano „%s”"
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1100
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1099
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14039 ../src/xml-sax-read.c:3534
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "Niepoprawna składnia dokumentu XML."
......@@ -250,17 +250,17 @@ msgstr "Wykres%d"
msgid "Module%d"
msgstr "Moduł%d"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3700
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3696
#, c-format
msgid "Failure parsing name '%s'"
msgstr "Niepowodzenie podczas przetwarzania nazwy „%s”"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3861
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3857
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr "Niepoprawne wyrażenie dla nazwy „%s”: zawartość zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3862
#, c-format
msgid ""
"DDE links are not supported yet.\n"
......@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr ""
"Dowiązania DDE nie są jeszcze obsługiwane.\n"
"Nazwa „%s” zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3870
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3866
#, c-format
msgid ""
"OLE links are not supported yet.\n"
......@@ -278,11 +278,11 @@ msgstr ""
"Dowiązania OLE nie są jeszcze obsługiwane.\n"
"Nazwa „%s” zostanie utracona.\n"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6345
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6341
msgid "external references"
msgstr "zewnętrzne odwołania"
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6384
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6380
msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła"
......@@ -653,23 +653,23 @@ msgstr "Odczytywanie arkusza „%s”…"
msgid "Reading comments..."
msgstr "Odczytywanie komentarzy…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5213
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5212
msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Odczytywanie wspólnych ciągów…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5222
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5221
msgid "Reading theme..."
msgstr "Odczytywanie motywu…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5231
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5230
msgid "Reading styles..."
msgstr "Odczytywanie stylów…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5236
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5235
msgid "Reading workbook..."
msgstr "Odczytywanie zeszytu…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5246
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5245
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nie odnaleziono potoku zeszytu."
......@@ -948,9 +948,9 @@ msgstr "Nieznana wersja"
msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s"
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:881
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2355
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2363 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1410 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:880
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2354
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362 ../src/wbc-gtk-actions.c:3803
msgid "Automatic"
msgstr "Automatycznie"
......@@ -1936,7 +1936,7 @@ msgid "time"
msgstr "czas"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5247
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:104
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5259 ../src/ssconvert.c:109
#: ../src/ssdiff.c:59
msgid "file"
msgstr "plik"
......@@ -3741,18 +3741,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pełna ścieżka do pliku binarnego glpsol, którą wtyczka lpsolve ma używać."
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:1
msgid "StandardToolbar"
msgstr "Standardowy pasek narzędziowy"
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:2
msgid "FormatToolbar"
msgstr "Format paska narzędziowego"
#: ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:3
msgid "ObjectToolbar"
msgstr "Pasek narzędziowy obiektów"
#: ../src/application.c:299
msgid "Cut Object"
msgstr "Wytnij obiekt"
......@@ -3890,21 +3878,21 @@ msgstr "Wpisywanie „%s” w %s"
msgid "Set Text"
msgstr "Ustaw tekst"
#: ../src/commands.c:1168
#: ../src/commands.c:1166
#, c-format
msgid "Inserting array expression in %s"
msgstr "Wstawianie wyrażenia tablicy do %s"
#: ../src/commands.c:1239
#: ../src/commands.c:1217
#, c-format
msgid "Creating a Data Table in %s"
msgstr "Tworzenie tablicy danych w %s"
#: ../src/commands.c:1299
#: ../src/commands.c:1277
msgid "Ins/Del Column/Row"
msgstr "Wstaw/usuń kolumnę/rząd"
#: ../src/commands.c:1468
#: ../src/commands.c:1446
#, c-format
msgid ""
"Inserting %i column before column %s would push data off the sheet. Please "
......@@ -3922,7 +3910,7 @@ msgstr[2] ""
"Wstawienie %i kolumn przed kolumną %s przesunie dane poza arkusz. Proszę "
"najpierw poszerzyć arkusz."
#: ../src/commands.c:1478
#: ../src/commands.c:1456
#, c-format
msgid "Inserting %d column before %s"
msgid_plural "Inserting %d columns before %s"
......@@ -3930,7 +3918,7 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d kolumny przed %s"
msgstr[1] "Wstawianie %d kolumn przed %s"
msgstr[2] "Wstawianie %d kolumn przed %s"
#: ../src/commands.c:1497
#: ../src/commands.c:1475
#, c-format
msgid ""
"Inserting %i row before row %s would push data off the sheet. Please enlarge "
......@@ -3948,7 +3936,7 @@ msgstr[2] ""
"Wstawienie %i rzędów przed rzędem %s przesunie dane poza arkusz. Proszę "
"najpierw poszerzyć arkusz."
#: ../src/commands.c:1507
#: ../src/commands.c:1485
#, c-format
msgid "Inserting %d row before %s"
msgid_plural "Inserting %d rows before %s"
......@@ -3956,76 +3944,76 @@ msgstr[0] "Wstawianie %d rzędu przed %s"
msgstr[1] "Wstawianie %d rzędów przed %s"
msgstr[2] "Wstawianie %d rzędów przed %s"
#: ../src/commands.c:1519
#: ../src/commands.c:1497
#, c-format
msgid "Deleting columns %s"
msgstr "Usuwanie kolumn %s"
#: ../src/commands.c:1520
#: ../src/commands.c:1498
#, c-format
msgid "Deleting column %s"
msgstr "Usuwanie kolumny %s"
#: ../src/commands.c:1530
#: ../src/commands.c:1508
#, c-format
msgid "Deleting rows %s"
msgstr "Usuwanie rzędów %s"
#: ../src/commands.c:1531
#: ../src/commands.c:1509
#, c-format
msgid "Deleting row %s"
msgstr "Usuwanie rzędu %s"
#: ../src/commands.c:1594 ../src/commands.c:1595 ../src/sheet.c:4919
#: ../src/commands.c:1572 ../src/commands.c:1573 ../src/sheet.c:4927
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: ../src/commands.c:1607
#: ../src/commands.c:1585
msgid "contents"
msgstr "zawartość"
#: ../src/commands.c:1609
#: ../src/commands.c:1587
msgid "formats"
msgstr "formaty"
#: ../src/commands.c:1611
#: ../src/commands.c:1589
msgid "comments"
msgstr "komentarze"
#: ../src/commands.c:1626
#: ../src/commands.c:1604
msgid "all"
msgstr "wszystko"
#: ../src/commands.c:1632
#: ../src/commands.c:1610
#, c-format
msgid "Clearing %s in %s"
msgstr "Czyszczenie %s w %s"
#: ../src/commands.c:1752
#: ../src/commands.c:1730
msgid "Changing Format"
msgstr "Zmienianie formatu"
#: ../src/commands.c:1889
#: ../src/commands.c:1867
#, c-format
msgid "Changing format of %s"
msgstr "Zmienianie formatu %s"
#: ../src/commands.c:1976
#: ../src/commands.c:1954
#, c-format
msgid "Setting Font Style of %s"
msgstr "Ustawianie stylu czcionki %s"
#: ../src/commands.c:2028
#: ../src/commands.c:2006
#, c-format
msgid "Autofitting column %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2029
#: ../src/commands.c:2007
#, c-format
msgid "Autofitting row %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędu %s"
#: ../src/commands.c:2032
#: ../src/commands.c:2010
#, c-format
msgid "Setting width of column %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting width of column %s to %d pixels"
......@@ -4033,7 +4021,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumny %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2036
#: ../src/commands.c:2014
#, c-format
msgid "Setting height of row %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting height of row %s to %d pixels"
......@@ -4041,27 +4029,27 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędu %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2041
#: ../src/commands.c:2019
#, c-format
msgid "Setting width of column %s to default"
msgstr "Ustawianie szerokości kolumny %s na wartość domyślną"
#: ../src/commands.c:2044
#: ../src/commands.c:2022
#, c-format
msgid "Setting height of row %s to default"
msgstr "Ustawianie wysokości rzędu %s na wartość domyślną"
#: ../src/commands.c:2048
#: ../src/commands.c:2026
#, c-format
msgid "Autofitting columns %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie kolumn %s"
#: ../src/commands.c:2049
#: ../src/commands.c:2027
#, c-format
msgid "Autofitting rows %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie rzędów %s"
#: ../src/commands.c:2052
#: ../src/commands.c:2030
#, c-format
msgid "Setting width of columns %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting width of columns %s to %d pixels"
......@@ -4069,7 +4057,7 @@ msgstr[0] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie szerokości kolumn %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2056
#: ../src/commands.c:2034
#, c-format
msgid "Setting height of rows %s to %d pixel"
msgid_plural "Setting height of rows %s to %d pixels"
......@@ -4077,36 +4065,36 @@ msgstr[0] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksel"
msgstr[1] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d piksele"
msgstr[2] "Ustawianie wysokości rzędów %s na %d pikseli"
#: ../src/commands.c:2062
#: ../src/commands.c:2040
#, c-format
msgid "Setting width of columns %s to default"
msgstr "Ustawianie szerokości kolumn %s na wartości domyślne"
#: ../src/commands.c:2064
#: ../src/commands.c:2042
#, c-format
msgid "Setting height of rows %s to default"
msgstr "Ustawianie wysokości rzędów %s na wartości domyślne"
#: ../src/commands.c:2091
#: ../src/commands.c:2069
#, c-format
msgid "Autofitting width of %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie szerokości %s"
#: ../src/commands.c:2091
#: ../src/commands.c:2069
#, c-format
msgid "Autofitting height of %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie wysokości %s"
#: ../src/commands.c:2165 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1226
#: ../src/commands.c:2143 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1226
msgid "Sorting"
msgstr "Sortowanie"
#: ../src/commands.c:2188
#: ../src/commands.c:2166
#, c-format
msgid "Sorting %s"
msgstr "Sortowanie %s"
#: ../src/commands.c:2350
#: ../src/commands.c:2328
msgid ""
"Are you sure that you want to hide all columns? If you do so you can unhide "
"them with the 'Format→Column→Unhide' menu item."
......@@ -4114,7 +4102,7 @@ msgstr ""
"Na pewno ukryć wszystkie kolumny? Można je potem odkryć za pomocą menu "
"„Format → Kolumna → Odkryj”."
#: ../src/commands.c:2354
#: ../src/commands.c:2332
msgid ""
"Are you sure that you want to hide all rows? If you do so you can unhide "
"them with the 'Format→Row→Unhide' menu item."
......@@ -4122,94 +4110,94 @@ msgstr ""
"Na pewno ukryć wszystkie rzędy? Można je potem odkryć za pomocą menu „Format "
"→ Rząd → Odkryj”."
#: ../src/commands.c:2374
#: ../src/commands.c:2352
msgid "Unhide columns"
msgstr "Odkryj kolumny"
#: ../src/commands.c:2374
#: ../src/commands.c:2352
msgid "Hide columns"
msgstr "Ukryj kolumny"
#: ../src/commands.c:2375
#: ../src/commands.c:2353
msgid "Unhide rows"
msgstr "Odkryj rzędy"
#: ../src/commands.c:2375
#: ../src/commands.c:2353
msgid "Hide rows"
msgstr "Ukryj rzędy"
#: ../src/commands.c:2455
#: ../src/commands.c:2433
msgid "Expand columns"
msgstr "Rozwiń kolumny"
#: ../src/commands.c:2455
#: ../src/commands.c:2433
msgid "Collapse columns"
msgstr "Zwiń kolumny"
#: ../src/commands.c:2456
#: ../src/commands.c:2434
msgid "Expand rows"
msgstr "Rozwiń rzędy"
#: ../src/commands.c:2456
#: ../src/commands.c:2434
msgid "Collapse rows"
msgstr "Zwiń rzędy"
#: ../src/commands.c:2480
#: ../src/commands.c:2458
#, c-format
msgid "Show column outline %d"
msgstr "Wyświetl obramowanie kolumny %d"
#: ../src/commands.c:2480
#: ../src/commands.c:2458
#, c-format
msgid "Show row outline %d"
msgstr "Wyświetl obramowanie rzędu %d"
#: ../src/commands.c:2549
#: ../src/commands.c:2527
msgid "Those columns are already grouped"
msgstr "Te kolumny są już zgrupowane"
#: ../src/commands.c:2550
#: ../src/commands.c:2528
msgid "Those rows are already grouped"
msgstr "Te rzędy są już zgrupowane"
#: ../src/commands.c:2573
#: ../src/commands.c:2551
msgid "Those columns are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "Te kolumny nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować"
#: ../src/commands.c:2574
#: ../src/commands.c:2552
msgid "Those rows are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "Te rzędy nie są zgrupowane, nie można ich rozgrupować"
#: ../src/commands.c:2587
#: ../src/commands.c:2565
#, c-format
msgid "Group columns %s"
msgstr "Zgrupuj kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2587
#: ../src/commands.c:2565
#, c-format
msgid "Ungroup columns %s"
msgstr "Rozgrupuj kolumny %s"
#: ../src/commands.c:2589
#: ../src/commands.c:2567
#, c-format
msgid "Group rows %d:%d"
msgstr "Zgrupuj rzędy %d:%d"
#: ../src/commands.c:2589
#: ../src/commands.c:2567
#, c-format
msgid "Ungroup rows %d:%d"
msgstr "Rozgrupuj rzędy %d:%d"
#: ../src/commands.c:2818
#: ../src/commands.c:2796
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Przenoszenie %s"
#: ../src/commands.c:2828 ../src/commands.c:3221
#: ../src/commands.c:2806 ../src/commands.c:3205
msgid "is beyond sheet boundaries"
msgstr "przekracza granice arkusza"
#: ../src/commands.c:2886
#: ../src/commands.c:2864
#, c-format
msgid ""
"Copying between files with different date conventions.\n"
......@@ -4219,319 +4207,319 @@ msgstr ""
"Kopiowanie między plikami z różnymi konwencjami daty.\n"
"Niektóre daty mogły zostać skopiowane niepoprawnie."
#: ../src/commands.c:2916
#: ../src/commands.c:2894
msgid "Paste Copy"
msgstr "Wklej kopiuj"
#: ../src/commands.c:3117
#: ../src/commands.c:3100
#, c-format
msgid "Pasting into %s"
msgstr "Wklejanie do %s"
#: ../src/commands.c:3207
#: ../src/commands.c:3191
#, c-format
msgid "Do you really want to paste %s copies?"
msgstr "Na pewno wkleić %s kopii?"
#. Check arrays or merged regions in src or target regions
#: ../src/commands.c:3264 ../src/commands.c:3420 ../src/commands.c:3421
#: ../src/commands.c:3248 ../src/commands.c:3404 ../src/commands.c:3405
#: ../src/item-cursor.c:1026 ../src/wbc-gtk-actions.c:582
msgid "Autofill"
msgstr "Automatyczne wypełnienie"
#. Changed in initial redo.
#: ../src/commands.c:3443
#: ../src/commands.c:3427
#, c-format
msgid "Autofilling %s"
msgstr "Automatyczne wypełnianie %s"
#: ../src/commands.c:3743
#: ../src/commands.c:3727
#, c-format
msgid "Autoformatting %s"
msgstr "Automatyczne formatowanie %s"
#: ../src/commands.c:3861
#: ../src/commands.c:3845
#, c-format
msgid "Unmerging %s"
msgstr "Rozdzielanie %s"
#: ../src/commands.c:4030
#: ../src/commands.c:4014
#, c-format
msgid "Merge and Center %s"
msgstr "Scal i wyśrodkuj %s"
#: ../src/commands.c:4030
#: ../src/commands.c:4014
#, c-format
msgid "Merging %s"
msgstr "Scalanie %s"
#. Corrected below.
#: ../src/commands.c:4398 ../src/dialogs/search-replace.ui.h:5
#: ../src/commands.c:4382 ../src/dialogs/search-replace.ui.h:5
msgid "Search and Replace"
msgstr "Znajdź i zastąp"
#: ../src/commands.c:4491
#: ../src/commands.c:4475
#, c-format
msgid "Setting default width of columns to %.2fpts"
msgstr "Ustawianie domyślnej szerokości kolumn na %.2f pt"
#: ../src/commands.c:4492
#: ../src/commands.c:4476
#, c-format
msgid "Setting default height of rows to %.2fpts"
msgstr "Ustawianie domyślnej wysokości rzędów na %.2f pt"
#: ../src/commands.c:4603
#: ../src/commands.c:4587
#, c-format
msgid "Zoom %s to %.0f%%"
msgstr "Powiększanie %s na %.0f%%"
#: ../src/commands.c:4706
#: ../src/commands.c:4690
msgid "Delete Object"
msgstr "Usuń obiekt"
#: ../src/commands.c:4847 ../src/commands.c:5913
#: ../src/commands.c:4831 ../src/commands.c:5897
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1914
#: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:894
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1282
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1281
#: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:522 ../src/dialogs/dialog-simulation.c:215
#: ../src/dialogs/dialog-zoom.c:196 ../src/format-template.c:217
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../src/commands.c:4847
#: ../src/commands.c:4831
msgid "Sheet names must be non-empty."
msgstr "Nazwa arkusza nie może być pusta."
#: ../src/commands.c:4854
#: ../src/commands.c:4838
#, c-format
msgid "A workbook cannot have two sheets with the same name."
msgstr "Zeszyt nie może mieć dwóch arkuszy o tej samej nazwie."
#: ../src/commands.c:4951
#: ../src/commands.c:4935
msgid "Resizing sheet"
msgstr "Zmienianie rozmiaru arkusza"
#: ../src/commands.c:5104
#: ../src/commands.c:5088
#, c-format
msgid "Clearing comment of %s"
msgstr "Czyszczenie komentarza %s"
#: ../src/commands.c:5105
#: ../src/commands.c:5089
#, c-format
msgid "Setting comment of %s"
msgstr "Ustawianie komentarza %s"
#: ../src/commands.c:5539
#: ../src/commands.c:5523
#, c-format
msgid "Merging data into %s"
msgstr "Scalanie danych do %s"
#: ../src/commands.c:5636
#: ../src/commands.c:5620
#, c-format
msgid "Changing workbook properties"
msgstr "Zmienianie właściwości zeszytu"
#: ../src/commands.c:5710
#: ../src/commands.c:5694
msgid "Pull Object to the Front"
msgstr "Przeciągnij obiekt na przód"
#: ../src/commands.c:5713
#: ../src/commands.c:5697
msgid "Pull Object Forward"
msgstr "Przeciągnij obiekt do przodu"
#: ../src/commands.c:5716
#: ../src/commands.c:5700
msgid "Push Object Backward"
msgstr "Przesuń obiekt do tyłu"
#: ../src/commands.c:5719
#: ../src/commands.c:5703
msgid "Push Object to the Back"
msgstr "Przesuń obiekt na koniec"
#: ../src/commands.c:5849
#: ../src/commands.c:5833
#, c-format
msgid "Page Setup For %s"
msgstr "Ustawienia strony dla %s"
#: ../src/commands.c:5851
#: ../src/commands.c:5835
msgid "Page Setup For All Sheets"
msgstr "Ustawienia strony dla wszystkich arkuszy"
#: ../src/commands.c:5975 ../src/commands.c:5986
#: ../src/commands.c:5959 ../src/commands.c:5970
msgid "Defined Name"
msgstr "Określona nazwa"
#: ../src/commands.c:5976
#: ../src/commands.c:5960
msgid "An empty string is not allowed as defined name."
msgstr "Pusty ciąg nie jest dozwolony jako określona nazwa."
#: ../src/commands.c:5984
#: ../src/commands.c:5968
#, c-format
msgid "'%s' is not allowed as defined name."
msgstr "„%s” nie jest dozwolone jako określona nazwa."
#: ../src/commands.c:5994
#: ../src/commands.c:5978
msgid "has a circular reference"
msgstr "ma zapętlone odwołanie"
#: ../src/commands.c:6028
#: ../src/commands.c:6012
#, c-format
msgid "Define Name %s"
msgstr "Określ nazwę %s"
#: ../src/commands.c:6031
#: ../src/commands.c:6015
#, c-format
msgid "Update Name %s"
msgstr "Zaktualizuj nazwę %s"
#: ../src/commands.c:6124
#: ../src/commands.c:6108
#, c-format
msgid "Remove Name %s"
msgstr "Usuń nazwę %s"
#: ../src/commands.c:6155
#: ../src/commands.c:6139
msgid "Change Scope of Name"
msgstr "Zmień zakres nazwy"
#: ../src/commands.c:6203
#: ../src/commands.c:6187
#, c-format
msgid "Change Scope of Name %s"
msgstr "Zmień zakres nazwy %s"
#: ../src/commands.c:6261
#: ../src/commands.c:6245
msgid "Add scenario"
msgstr "Dodaj scenariusz"
#: ../src/commands.c:6325
#: ../src/commands.c:6309
msgid "Scenario Show"
msgstr "Pokaz scenariusza"
#: ../src/commands.c:6383
#: ../src/commands.c:6367
msgid "Shuffle Data"
msgstr "Przekładaj dane"
#. FIXME?
#: ../src/commands.c:6487
#: ../src/commands.c:6471
#, c-format
msgid "Text (%s) to Columns (%s)"
msgstr "Tekst (%s) do kolumn (%s)"
#: ../src/commands.c:6645
#: ../src/commands.c:6629
#, c-format
msgid "Goal Seek (%s)"
msgstr "Poszukiwanie celu (%s)"
#: ../src/commands.c:6811
#: ../src/commands.c:6795
#, c-format
msgid "Tabulating Dependencies"
msgstr "Zależności tabulacji"
#: ../src/commands.c:6885
#: ../src/commands.c:6869
msgid "Reconfigure Graph"
msgstr "Rekonfiguruj wykres"
#: ../src/commands.c:6955
#: ../src/commands.c:6939
msgid "Reconfigure Object"
msgstr "Rekonfiguruj obiekt"
#: ../src/commands.c:6999
#: ../src/commands.c:6983
msgid "Left to Right"
msgstr "Od lewej do prawej"
#: ../src/commands.c:6999
#: ../src/commands.c:6983
msgid "Right to Left"
msgstr "Od prawej do lewej"
#: ../src/commands.c:7161
#: ../src/commands.c:7145
msgid "Changing Hyperlink"
msgstr "Zmienianie odnośnika"
#: ../src/commands.c:7250
#: ../src/commands.c:7234
#, c-format
msgid "Changing hyperlink of %s"
msgstr "Zmienianie odnośnika %s"
#: ../src/commands.c:7335
#: ../src/commands.c:7319
msgid "Configure List"
msgstr "Skonfiguruj listę"
#: ../src/commands.c:7406
#: ../src/commands.c:7390
msgid "Set Frame Label"
msgstr "Ustaw etykietę ramki"
#: ../src/commands.c:7477
#: ../src/commands.c:7461
msgid "Configure Button"
msgstr "Skonfiguruj przycisk"
#: ../src/commands.c:7558
#: ../src/commands.c:7542
msgid "Configure Radio Button"
msgstr "Skonfiguruj przycisk radiowy"
#: ../src/commands.c:7634
#: ../src/commands.c:7618
msgid "Configure Checkbox"
msgstr "Skonfiguruj pole wyboru"
#: ../src/commands.c:7741 ../src/sheet-object-widget.c:1780
#: ../src/commands.c:7725 ../src/sheet-object-widget.c:1780
msgid "Configure Adjustment"