Commit a1a401d9 authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg

fix expample for TREND

parent 5b96754e
2005-01-09 Jody Goldberg <jody@gnome.org>
* *.po : fix the example for TREND
2005-01-09 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -9481,7 +9481,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9076,7 +9076,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9499,7 +9499,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -11099,7 +11099,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -15845,7 +15845,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -15863,7 +15863,7 @@ msgstr ""
"Si suposem que les cel·les A1,A2,..., A5 contenen els nombres 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, i 40.1, i les cel·les B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, i "
"42.7. Llavors\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equival a 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equival a {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......@@ -16150,7 +16150,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16171,7 +16171,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"Předpokládejme, že buňky A1, A2, ..., A5 obsahují čísla 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9, a 40.1, a buňky B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, a 42.7. Pak\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) se rovná 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) se rovná {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -14223,7 +14223,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -14243,7 +14243,7 @@ msgstr ""
"Lad os antage at cellerne A2, ..., A5 indeholder tallene 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9 og 40.1, og cellerne B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5 og 42.7. Så "
"har vi at\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) er lig med 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) er lig med {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -15393,7 +15393,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -15416,7 +15416,7 @@ msgstr ""
"Angenommen, die Zellen A1, A2, ..., A5 enthalten die Zahlen 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9 und 40.1 und die Zellen B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5 und "
"42.7. Dann liefert\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) = {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=RGP"
......
......@@ -12667,7 +12667,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -12688,20 +12687,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ=SUM\n"
"@ΣΥΝΤΑΞΗ=SUM(τιμή1, τιμή2, ...)\n"
"@ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ=Η SUM υπολογίζει το άθροισμα όλων των τιμών και κελιών που "
"αναφέρονται από τα ορίσματα. Η συνάρτηση είναι συμβατή με Excel. \n"
"@ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ=\n"
"Ας υποθέσουμε ότι τα κελιά A1, A2, ..., A5 περιέχουν αριθμούς 11, 15, 17, "
"21, και 43. Τοτε\n"
"SUM(A1:A5) ισούται με 107.\n"
"\n"
"@ΔΕΙΤΕ=AVERAGE, COUNT"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -16249,7 +16249,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16272,7 +16272,7 @@ msgstr ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -16269,7 +16269,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16292,7 +16292,7 @@ msgstr ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -16490,7 +16490,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16511,7 +16511,7 @@ msgstr ""
"Supongamos que las celdas A1, A2, ..., A5 contienen los números 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9 y 40.1, y las celdas B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5 y "
"42.7. Entonces\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) igual a 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) igual a {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -12274,7 +12274,7 @@ msgid ""
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, 21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -12284,7 +12284,7 @@ msgstr ""
"Kui @tuntud_x'd puudub, kasutatakse massiivi {1, 2, 3, ...}. Kui @uued_x'd puudub, loetakse see samaks kui @tuntud_x'd. Kui @tuntud_y'de ja @tuntud_x'de andmete arv ei ole sama, tagastab TREND #NUM! vea. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"Oletame, et lahtrites A1, A2, ..., A5 on arvud 11.4, 17.3, 21.3, 25.9, ja 40.1, ning lahtrites B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, ja 42.7. Siis\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) võrdub 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) võrdub {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -9759,7 +9759,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -15507,7 +15507,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -15528,7 +15528,7 @@ msgstr ""
"Si A1, A2, ..., A5 contiennent 11,4, 17,3, \n"
"21,3, 25,9, et 40,1, et B1, B2, ... B5, 23,2, 25,8, 29,9, 33,5, \n"
"and 42,7. Alors\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) vaut 156,52.\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) vaut {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -9478,7 +9478,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -11848,7 +11848,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -11869,17 +11868,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@FUNCTION=ISTEXT\n"
"@SYNTAX=ISTEXT()\n"
"@DESCRIPTION=ISTEXT devolve TRUE se o valor é texto. Esta función é "
"compatible con Excel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=ISNONTEXT"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -9487,7 +9487,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -16185,7 +16185,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16208,7 +16208,7 @@ msgstr ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINESTFIXME"
......
......@@ -12237,7 +12237,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -12258,21 +12257,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@FUNCTION=SLOPE\n"
"@SYNTAX=SLOPE(ismert y-ok,ismert x-ek)\n"
"@DESCRIPTION=A SLOPE megadja a regressziós egyenes meredekségét. Eza "
"függvény Excel kompatíbilis.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"Tegyük fel, hogy az A1; A2; ...; A5 cellák a 11,4; 17,3; 21,3; 25,9 és 40,1 "
"számokat, és a B1; B2; ... B5 cellák a 23,2; 25,8; 29,9; 33,5 és 42,7 "
"számokat tartalmazzák. Ekkor a\n"
"SLOPE(A1:A5,B1:B5) egyenlő 1,417959936.\n"
"\n"
"@SEEALSO=STDEV,STDEVPA"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -10539,7 +10539,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -14509,7 +14509,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -14524,7 +14524,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"セル A1, A2, ..., A5 の値をそれぞれ 11.4, 17.3, 21.3, 25.9, 40.1、セル B1, "
"B2, ... B5 の値をそれぞれ 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, 42.7 とすると\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) = 156.52 です。\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7} です。\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -10194,7 +10194,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9492,7 +9492,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9533,7 +9533,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9528,7 +9528,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9506,7 +9506,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -13263,7 +13263,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -13284,21 +13283,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@FUNCTION=CORREL\n"
"@SYNTAX=CORREL(matrise1, matrise2)\n"
"@DESCRIPTION=CORREL returnerer korrelasjonskoeffisienten for to datasett.\n"
"Strenger og tomme celler ignoreres. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9, og 40.1, og cellene B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, og 42.7. "
"Da får vi\n"
"CORREL(A1:A5,B1:B5) er lik 0.996124788.\n"
"\n"
"@SEEALSO=STDEV"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -16748,7 +16748,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16771,7 +16771,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"Als A1, A2, ..., A5 de getallen 11,4 17,3 21,3 25,9 en 40,1 bevatten en B1, "
"B2, ... B5 de getallen 23,2 25,8 29,9 33,5 en 42,7 dan geldt:\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) is 156,52\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) is {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......@@ -12180,7 +12180,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -13263,7 +13263,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -13284,21 +13283,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@FUNCTION=CORREL\n"
"@SYNTAX=CORREL(matrise1, matrise2)\n"
"@DESCRIPTION=CORREL returnerer korrelasjonskoeffisienten for to datasett.\n"
"Strenger og tomme celler ignoreres. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9, og 40.1, og cellene B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, og 42.7. "
"Da får vi\n"
"CORREL(A1:A5,B1:B5) er lik 0.996124788.\n"
"\n"
"@SEEALSO=STDEV"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -9076,7 +9076,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -13364,7 +13364,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -13383,7 +13383,7 @@ msgstr ""
"Załóżmy, że komórki A1, A2, ..., A5 zawierają wartości 11,4, 17,3, 21,3, "
"25,9 i 40,1, zaś komórki B1, B2, ... B5 zawierają 23,2, 25,8, 29,9, 33,5 i "
"42,7. Wówczas\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) jest równe 156,52.\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) jest równe {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -16301,7 +16301,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16325,7 +16325,7 @@ msgstr ""
"Vamos assumir que as células A1, A2, ..., A5 contêm os números 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, e 40.1, e as células B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, e "
"42.7. Então\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) igual a 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) igual a {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......@@ -16502,7 +16502,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16525,7 +16525,7 @@ msgstr ""
"Considere que as células A1, A2, ..., A5 contêm os números 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9, e 40.1, e as células B1, B2, ... B5 contêm os números 23.2, 25.8, "
"29.9, 33.5, e 42.7. Então:\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) retorna156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) retorna {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -9538,7 +9538,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -13534,7 +13534,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -13553,7 +13553,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"Допустим, что ячейки A1, A2, ... A5 содержат числа 11.4, 17.3, 21.3, 25.9 и "
"40.1, а ячейки B1, B2, ... B5 числа 23.2, 25.8, 29.9, 33.5 и 42.7. Тогда\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) равняется 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) равняется {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -14857,7 +14857,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -14873,7 +14873,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"Predpokladajme, že bunky A1, A2, ..., A5 obsahujú čísla 11.4, 17.3, 21.3, "
"25.9, a 40.1, a bunky B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, a 42.7. Potom\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) sa rovná 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) sa rovná {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -9524,7 +9524,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -9524,7 +9524,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -16262,7 +16262,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16285,7 +16285,7 @@ msgstr ""
"Antag att cellerna A1; A2; ...; A5 innehåller talen 11,4; 17,3; 21,3; 25,9 "
"och 40,1; och cellerna B1; B2; ... B5 23,2; 25,8; 29,9; 33,5 och 42,7. Då "
"är\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) lika med 156,52.\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) lika med {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......@@ -16643,7 +16643,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -16667,7 +16667,7 @@ msgstr ""
"A1, A2, ..., A5 gözeleri sırayla 11.4, 17.3, 21.3, 25.9, 40.1, ve B1, "
"B2, ..., B5 gözeleri sırayla 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, 42.7 değerlerini "
"içerdiği varsayımıyla:\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) eşittir 156.52\n"
"TREND(A1:A5;B1:B5) eşittir {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -11801,7 +11801,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: plugins/fn-stat/functions.c:4508
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=TREND\n"
"@SYNTAX=TREND(known_y's[,known_x's[,new_x's[,const]]])\n"
......@@ -11822,17 +11821,10 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
"@FUNCTION=COUNTBLANK\n"
"@SYNTAX=COUNTBLANK(діапазон)\n"
"@DESCRIPTION=COUNTBLANK повертає кількість порожніх комірок в @діапазоні. Ця "
"функція сумісна з Excel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=COUNT"
#: plugins/fn-stat/functions.c:4623
msgid ""
......
......@@ -12645,7 +12645,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
......@@ -14171,7 +14171,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......@@ -14186,7 +14186,7 @@ msgstr ""
"@EXAMPLES=\n"
"假设单元 A1, A2, ..., A5 包含数据 11.4, 17.3, 21.3, 25.9, 和 40.1, 并且单元 "
"B1, B2, ... B5 包含数据 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, 和 42.7. 则\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) = 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) = {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
......
......@@ -12229,7 +12229,7 @@ msgid ""
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1, and the cells B1, B2, ... B5 23.2, 25.8, 29.9, 33.5, "
"and 42.7. Then\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals 156.52.\n"
"TREND(A1:A5,B1:B5) equals {12.1, 15.7, 21.6, 26.7, 39.7}.\n"
"\n"
"@SEEALSO=LINEST"
msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment