Commit 5f1ee3e3 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 0c1d1c50
......@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric-ui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-11 01:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-16 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-17 08:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 21:25+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -288,7 +289,7 @@ msgstr "Pokvarjena funkcija"
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:563
#, c-format
msgid "Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
msgstr ""
msgstr "Navedenih je preveč argumentov za funkcijo '%s'. Program MS Excel lahko upravlja %d in ne %d"
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
......@@ -828,7 +829,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:3
#: ../plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:2
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1599
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1600
#: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:11
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:36
msgid "Statistics"
......@@ -855,7 +856,7 @@ msgstr "Funkcije za upravljanje nizov"
#: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:2
#: ../src/dialogs/dialog-search.c:151
#: ../src/func.c:1368
#: ../src/func.c:1371
msgid "String"
msgstr "Niz"
......@@ -1151,7 +1152,7 @@ msgstr "Omejitev"
#: ../plugins/mps/mps.c:593
#: ../plugins/mps/mps.c:655
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1295
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1297
#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:221
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
......@@ -1733,9 +1734,8 @@ msgid "Imports Plan Perfect Formatted Documents"
msgstr "Uvažanje datotek programa Plan Perfect"
#: ../plugins/plan-perfect/plugin.xml.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Plan Perfect"
msgstr "Popoln krog"
msgstr "Plan Perfect"
#: ../plugins/plan-perfect/plugin.xml.in.h:3
msgid "Plan Perfect Format (PLN) import"
......@@ -1832,9 +1832,8 @@ msgid "C_ommand:"
msgstr "U_kaz:"
#: ../plugins/python-loader/py-gnumeric.c:252
#, fuzzy
msgid "Python list is not an array"
msgstr "Polje RAID ni zagnano"
msgstr "Seznam vrednosti Python ni polje vrednosti"
#: ../plugins/python-loader/py-gnumeric.c:259
#, c-format
......@@ -1846,42 +1845,42 @@ msgid "Unknown error"
msgstr "Neznana napaka"
#: ../plugins/python-loader/py-gnumeric.c:292
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Python exception (%s: %s)"
msgstr "Dodaj izjemo"
msgstr "Izjemna napaka Python (%s: %s)"
#: ../plugins/python-loader/py-gnumeric.c:296
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Python exception (%s)"
msgstr "Dodaj izjemo"
msgstr "Izjemna napaka Python (%s)"
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:71
msgid "Python module name not given."
msgstr "Ime modula Python ni podano."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:89
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error while opening file \"%s\" for writing."
msgstr "Med odpiranjem datoteke v upravljalniku datotek je prišlo do napake."
msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke \"%s\" za pisanje."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:93
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error while opening file \"%s\" for reading."
msgstr "Med odpiranjem datoteke v upravljalniku datotek je prišlo do napake."
msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke \"%s\" za branje."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:124
msgid "Cannot create new Python interpreter."
msgstr ""
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:145
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Skupina ne obstaja"
msgstr "Modul \"%s\" ne obstaja."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:163
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Execution of module \"%s\" failed."
msgstr "g_module_open nad `%s' z `%s' ni uspel"
msgstr "Izvajanje modula \"%s\" je spodletelo."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:273
msgid "Some name"
......@@ -1897,21 +1896,21 @@ msgstr "Neveljaven ali nepodprt zapis datoteke INP"
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:342
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:436
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "File doesn't contain \"%s\" function."
msgstr "Predloga '%s' ne vsebuje XXXXXX"
msgstr "Datoteka ne vsebuje funkcije \"%s\"."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:667
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:779
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "File doesn't contain \"%s\" dictionary."
msgstr "Predloga '%s' ne vsebuje XXXXXX"
msgstr "Datoteka ne vsebuje slovarja \"%s\""
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:672
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:784
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Object \"%s\" is not a dictionary."
msgstr "Predmet ni tok"
msgstr "Predmet \"%s\" ni slovar."
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:722
#: ../src/gnm-plugin.c:780
......@@ -1920,9 +1919,9 @@ msgid "Unknown action: %s"
msgstr "Neznano dejanje: %s"
#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:727
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Not a valid function for action: %s"
msgstr "\"%s\" ni veljavna vrednost za atribut \"%s\""
msgstr "Neveljavna funkcija za dejanje: %s"
#: ../plugins/qpro/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports Quattro Pro (tm) files"
......@@ -1937,9 +1936,9 @@ msgid "Quattro Pro(tm)"
msgstr "Quattro Pro(tm)"
#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:118
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "File is most likely corrupted.\n"
msgstr "Datoteke '%s' ni mogoče naložiti, najverjetneje je okvarjena."
msgstr "Datoteka je najverjetneje okvarjena.\n"
#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:868
#, fuzzy, c-format
......@@ -1981,9 +1980,8 @@ msgid "On worksheet %s:"
msgstr "Na delovnem listu %s:"
#: ../plugins/sc/sc.c:114
#, fuzzy
msgid "General SC import error"
msgstr "Splošna napaka zagona brez opisa"
msgstr "Splošna napaka uvoza SC"
#: ../plugins/sc/sc.c:165
#, c-format
......@@ -2094,7 +2092,7 @@ msgstr "Priklopi več vstavkov"
#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:4
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:2
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1046
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1045
msgid "Allow Unfocused Range Selections"
msgstr ""
......@@ -2307,7 +2305,7 @@ msgstr "Seznam nedavno uporabljenih funkcij."
#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:42
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1051
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1050
msgid "Maximum Length of Recently Used Functions List"
msgstr ""
......@@ -2728,7 +2726,7 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:2
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:3
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1031
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1030
msgid "Autocomplete"
msgstr "Samodejno dopolnjevanje"
......@@ -2745,7 +2743,7 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:5
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:6
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:942
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:941
msgid "Default Compression Level For Gnumeric Files"
msgstr ""
......@@ -2756,14 +2754,14 @@ msgstr "Privzeta velikost pisave"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:7
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:8
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:830
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:829
#, fuzzy
msgid "Default Horizontal Window Size"
msgstr "Privzeta lega okna in velikost glavnega vmesnika"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:8
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:9
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:840
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:839
msgid "Default Number of Sheets"
msgstr "Privzeto število delovnih listov"
......@@ -2779,21 +2777,21 @@ msgstr "Privzeto število vrstic delovnega lista"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:11
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:953
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:952
#, fuzzy
msgid "Default To Overwriting Files"
msgstr "Privzet program za urejanje datotek."
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:12
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:825
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:824
#, fuzzy
msgid "Default Vertical Window Size"
msgstr "Privzeta lega okna in velikost glavnega vmesnika"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:13
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:835
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:834
#, fuzzy
msgid "Default Zoom Factor"
msgstr "Prilagodi faktor povečave"
......@@ -2818,7 +2816,7 @@ msgstr "Orodna vrstica je vidna"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:17
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:992
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:991
#, fuzzy
msgid "Horizontal DPI"
msgstr "DPI Xft"
......@@ -2841,7 +2839,7 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:21
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:862
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:861
#, fuzzy
msgid "Live Scrolling"
msgstr "_Robno drsenje"
......@@ -2860,21 +2858,21 @@ msgstr "Orodna vrstica bo prikazana."
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:24
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:753
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:752
#, fuzzy
msgid "Maximal Undo Size"
msgstr "Pokaži _osnovno velikost"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:25
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:786
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:785
#, fuzzy
msgid "Number of Automatic Clauses"
msgstr "Razmik med samodejnim shranjevanjem v sekundah"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:26
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:758
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:757
#, fuzzy
msgid "Number of Undo Items"
msgstr "Preštej š_tevilo predmetov:"
......@@ -2918,21 +2916,21 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:35
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1041
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1040
#, fuzzy
msgid "Show Function Argument Tooltips"
msgstr "Funkcija zahteva en argument"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:36
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1036
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1035
#, fuzzy
msgid "Show Function Name Tooltips"
msgstr "Preišči devhelp za ime funkcije"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:37
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:763
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:762
msgid "Show Sheet Name in Undo List"
msgstr ""
......@@ -2943,7 +2941,7 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:39
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:40
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:801
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:800
#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2592
msgid "Sort Ascending"
msgstr "Razvrsti naraščajoče"
......@@ -2955,7 +2953,7 @@ msgstr "Razvrsti z razlikovanjem velikosti črk"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:41
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:42
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:791
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:790
msgid "Sorting Preserves Formats"
msgstr "Razvrščanje ohrani obliko"
......@@ -3148,21 +3146,21 @@ msgid "Toolbar Style. Valid values are both, both_horiz, icon, and text"
msgstr "Slog orodne vrstice. Mogoče vrednosti so \"both\", \"both_horiz\", \"icons\" in \"text\"."
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:79
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1026
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1025
#, fuzzy
msgid "Transition Keys"
msgstr "Multimedijske tipke"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:80
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:80
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:997
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:996
#, fuzzy
msgid "Vertical DPI"
msgstr "DPI Xft"
#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:81
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:81
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:958
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:957
msgid "Warn When Exporting Into Single Sheet Format"
msgstr ""
......@@ -3203,7 +3201,7 @@ msgstr ""
#: ../schemas/gnumeric-plugins.schemas.in.h:6
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.plugin.gschema.xml.in.in.h:6
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:964
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:963
msgid "Use UTF-8 in LaTeX Export"
msgstr "Uporabi nabor UTF-8 za izvoz LaTeX"
......@@ -3720,7 +3718,7 @@ msgid "Autofitting height of %s"
msgstr "višina zajemanja"
#: ../src/commands.c:2146
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1182
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1181
msgid "Sorting"
msgstr "Razvrščanje"
......@@ -3920,7 +3918,7 @@ msgstr "Oblikuj predmet"
#: ../src/commands.c:4903
#: ../src/commands.c:5931
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1289
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1291
#: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:901
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1219
#: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:517
......@@ -4628,21 +4626,21 @@ msgstr "Pokaži vsebino ljudi"
#. Overlap.
#: ../src/dialogs/dialog-about.c:460
msgid "Your help is much appreciated!"
msgstr ""
msgstr "Vsaka pomoč je vedno dobrodošla!"
#: ../src/dialogs/dialog-about.c:510
msgid "We apologize if anyone was left out."
msgstr ""
msgstr "Opravičujemo se, če smo koga pomotoma izpustili."
#. Overlap.
#: ../src/dialogs/dialog-about.c:518
msgid "Please contact us to correct mistakes."
msgstr ""
msgstr "Pošljite sporočilo, da napako odpravimo."
#. Overlap.
#: ../src/dialogs/dialog-about.c:526
msgid "Report problems at http://bugzilla.gnome.org"
msgstr ""
msgstr "Poročila in težave objavite preko spletišča http://bugzilla.gnome.org"
#. Overlap.
#: ../src/dialogs/dialog-about.c:531
......@@ -5160,7 +5158,7 @@ msgstr ""
#. xgettext : %d gives the number of items in the autofilter.
#. This is input to ngettext.
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:201
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:208
#, fuzzy, c-format
msgid "Show the largest item"
msgid_plural "Show the %3d largest items"
......@@ -5171,7 +5169,7 @@ msgstr[3] "Ponovno pokaži pogovorno okno ob zagonu možnosti"
#. xgettext : %d gives the number of items in the autofilter.
#. This is input to ngettext.
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:210
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:218
#, fuzzy, c-format
msgid "Show the smallest item"
msgid_plural "Show the %3d smallest items"
......@@ -5180,7 +5178,7 @@ msgstr[1] "Ponovno pokaži pogovorno okno ob zagonu možnosti"
msgstr[2] "Ponovno pokaži pogovorno okno ob zagonu možnosti"
msgstr[3] "Ponovno pokaži pogovorno okno ob zagonu možnosti"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:223
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "Show the items in the top %3d%% of the data range"
msgid_plural "Show the items in the top %3d%% of the data range"
......@@ -5189,7 +5187,7 @@ msgstr[1] "Pojdi na vrhnji podatek"
msgstr[2] "Pojdi na vrhnji podatek"
msgstr[3] "Pojdi na vrhnji podatek"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:233
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:242
#, fuzzy, c-format
msgid "Show the items in the bottom %3d%% of the data range"
msgid_plural "Show the items in the bottom %3d%% of the data range"
......@@ -5198,14 +5196,24 @@ msgstr[1] "Pojdi na spodnji podatek"
msgstr[2] "Pojdi na spodnji podatek"
msgstr[3] "Pojdi na spodnji podatek"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:310
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:263
#, fuzzy
msgid "Percentage:"
msgstr "Odstotek:"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:268
#, fuzzy
msgid "Count:"
msgstr "Števec:"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:327
#, c-format
msgid "Column %s (\"%s\")"
msgstr "Stolpec %s (\"%s\")"
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:352
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:452
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:137
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:369
#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:469
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:138
#, c-format
msgid "Column %s"
msgstr "Stolpec %s"
......@@ -5373,7 +5381,7 @@ msgstr "<u>pokaži podrobnosti</u>"
#: ../src/dialogs/dialog-autoformat.c:673
msgid "An error occurred while reading the category list"
msgstr ""
msgstr "Prišlo je do napake med branjem seznama kategorij"
#: ../src/dialogs/dialog-autosave.c:76
#, fuzzy, c-format
......@@ -5422,7 +5430,7 @@ msgstr "levi spodnji dvojni narekovaj"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:488
#: ../src/dialogs/dialog-search.c:153
#: ../src/func.c:1366
#: ../src/func.c:1369
#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2651
msgid "Number"
msgstr "Številka"
......@@ -5455,15 +5463,15 @@ msgstr "Vrednost:"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1776
msgid "None (silently accept invalid input)"
msgstr ""
msgstr "Brez (brez opomb sprejmi neveljaven vnos)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1784
msgid "Stop (never allow invalid input)"
msgstr ""
msgstr "Zaustavi (never allow invalid input)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1793
msgid "Warning (accept/discard invalid input)"
msgstr ""
msgstr "Opozori (sprejmi ali zavrzi neveljaven vnos)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1802
#, fuzzy
......@@ -5603,44 +5611,44 @@ msgstr "Ozadje"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:139
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:140
#, c-format
msgid "Row %s"
msgstr "Vrstica %s"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:146
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:147
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:318
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:319
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s v %s"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:761
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:762
#, fuzzy
msgid "no available row"
msgstr "Profili niso na voljo"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:761
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:762
#, fuzzy
msgid "no available column"
msgstr "Profili niso na voljo"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1015
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1016
msgid "Header"
msgstr "Glava"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1020
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1021
msgid "Row/Column"
msgstr "Vrstica/Stolpec"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1040
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1041
msgid "Case Sensitive"
msgstr "Razlikovanje velikosti črk"
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1060
#: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:1061
msgid "By Value"
msgstr "po vrednost"
......@@ -5653,23 +5661,23 @@ msgstr ""
msgid "Set column width of selection on <span style='italic' weight='bold'>%s</span>"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:192
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:194
#, fuzzy, c-format
msgid "Specification %s does not define a region"
msgstr ""
"Določilo GdaServerOperation ni v skladu z DTD:\n"
"%s"
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:201
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:203
#, c-format
msgid "Source region %s overlaps with the destination region"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:326
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:328
msgid "The output range overlaps with the input ranges."
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:551
#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:552
#, fuzzy
msgid "Could not create the Consolidate dialog."
msgstr "Ni mogoče ustvariti okna lastnosti."
......@@ -5781,19 +5789,19 @@ msgstr "Ime je že v uporabi"
msgid "content"
msgstr "Vsebina:"
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1235
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1229
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1250
#, fuzzy
msgid "Erase the search entry."
msgstr "Pokaži iskalni vnos"
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1273
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1267
#, fuzzy
msgid "Paste Defined Names"
msgstr "Razločevanje c++ imen simbolov"
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1307
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1337
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1301
#: ../src/dialogs/dialog-define-names.c:1331
#, fuzzy
msgid "Could not create the Name Guru."
msgstr "Elementa filesrc ni mogoče ustvariti"
......@@ -5810,39 +5818,39 @@ msgstr "Izbriši"
msgid "Could not create the Delete Cell dialog."
msgstr "Ni mogoče ustvariti pogovornega okna za dodajanje scenarija."
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:359
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:361
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1301
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1303
msgid "Linked To"
msgstr "Povezano z"
#. IMPORTANT: OBEY THE ORDER 0 - 3 - 2 - 1
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1598
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1599
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:27
#: ../src/dialogs/hf-config.ui.h:6
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1600
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1601
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:34
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1601
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1602
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1224
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:721
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:25
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1602
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1603
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:21
msgid "Calculation"
msgstr "Računanje"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1798
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1799
#, fuzzy
msgid "Could not create the Properties dialog."
msgstr "Ni mogoče ustvariti okna lastnosti."
......@@ -6004,64 +6012,64 @@ msgstr "Celica"
msgid "Could not create the goto dialog."
msgstr "Ni mogoče ustvariti okna lastnosti."
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:79
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:81
msgid ""
"Left click once to follow this link.\n"
"Middle click once to select this cell"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:185
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:187
#, fuzzy
msgid "Not a range or name"
msgstr "Ime ali storitev ni poznana"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:301
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:303
msgid "Internal Link"
msgstr "Notranja povezava"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:303
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:305
msgid "Jump to specific cells or named range in the current workbook"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:307
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:309
msgid "External Link"
msgstr "Zunanja povezava"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:309
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:311
msgid "Open an external file with the specified name"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:312
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:314
msgid "Email Link"
msgstr "Elektronska povezava"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:314
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:316
#, fuzzy
msgid "Prepare an email"
msgstr "Nova sporočila"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:317
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:319
msgid "Web Link"
msgstr "Spletna povezava"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:319
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:321
#, fuzzy
msgid "Browse to the specified URL"
msgstr "URL ni bil naveden."
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:392
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:394
msgid "Add Hyperlink"
msgstr "Dodaj hiperpovezavo"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:397
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:399
msgid "Edit Hyperlink"
msgstr "Uredi hiperpovezavo"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:406
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:408
msgid "Remove Hyperlink"
msgstr "Odstrani hiperpovezavo"
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:609
#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:611
#, fuzzy
msgid "Could not create the hyperlink dialog."
msgstr "Ni mogoče ustvariti okna lastnosti."
......@@ -6180,107 +6188,107 @@ msgstr "ID"
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:748
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:747
#, fuzzy
msgid "Length of Undo Descriptors"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:796
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:795
msgid "Sorting is Case-Sensitive"
msgstr "Razvrščanje upošteva velikost črk"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:847
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:846
msgid "Default Number of Rows in a Sheet"
msgstr "Privzeto število vrstic delovnih listov"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:855
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:854
msgid "Default Number of Columns in a Sheet"
msgstr "Privzeto število stolpcev delovnega lista"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:948
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:947
msgid "Default autosave frequency in seconds"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:969
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:968
msgid "Disable Extension Check for Configurable Text Exporter"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1021
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1020
#, fuzzy
msgid "Enter _Moves Selection"
msgstr "Zapomni si izbiro"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1075
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1074
msgid "Prefer CLIPBOARD Over PRIMARY Selection"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1098
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1097
#, fuzzy
msgid "Capitalize _names of days"
msgstr "%d dni od danes naprej"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1121
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1120
msgid "Correct _TWo INitial CApitals"
msgstr ""
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1125
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1124
#, fuzzy
msgid "Do _not correct:"
msgstr "Ne uveljavi"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1148
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1147
#, fuzzy
msgid "Capitalize _first letter of sentence"
msgstr "Naj bo prva črka vsake besede velika"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1152