Commit 555fa17f authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 07696596
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-21 17:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-21 18:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-24 02:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-24 18:17+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -3763,16 +3763,16 @@ msgstr "Nástrojová lišta Objekt"
msgid "Cut Object"
msgstr "Vyjmout objekt"
#: ../src/clipboard.c:489 ../src/clipboard.c:502 ../src/clipboard.c:514
#: ../src/clipboard.c:524
#: ../src/clipboard.c:490 ../src/clipboard.c:503 ../src/clipboard.c:515
#: ../src/clipboard.c:525
msgid "Unable to paste"
msgstr "Nelze vložit"
#: ../src/clipboard.c:490
#: ../src/clipboard.c:491
msgid "Contents can only be pasted by value or by link."
msgstr "Obsah je možné vložit pouze jako hodnotu nebo jako odkaz."
#: ../src/clipboard.c:498
#: ../src/clipboard.c:499
#, c-format
msgid ""
"destination does not have an even multiple of source columns (%d vs %d)\n"
......@@ -3783,7 +3783,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zkuste vybrat jedinou buňku nebo oblast stejného tvaru a velikosti."
#: ../src/clipboard.c:510
#: ../src/clipboard.c:511
#, c-format
msgid ""
"destination does not have an even multiple of source rows (%d vs %d)\n"
......@@ -3794,7 +3794,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zkuste vybrat jedinou buňku nebo oblast stejného tvaru a velikosti."
#: ../src/clipboard.c:525
#: ../src/clipboard.c:526
msgid "result passes the sheet boundary"
msgstr "výsledek přesahuje hranice listu"
......@@ -4293,7 +4293,7 @@ msgstr "Odstranit objekt"
#: ../src/commands.c:4858 ../src/commands.c:5924
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1914
#: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:894
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1257
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1284
#: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:522 ../src/dialogs/dialog-simulation.c:215
#: ../src/dialogs/dialog-zoom.c:196 ../src/format-template.c:217
msgid "Name"
......@@ -6237,7 +6237,7 @@ msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2245
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1262
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1289
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:712
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-compare.c:713
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:29
......@@ -6282,53 +6282,53 @@ msgstr "Nedávno použité"
msgid "In Use"
msgstr "Použité"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:678
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:696
#, c-format
msgid "%s evaluates to %s."
msgstr "%s se vyhodnotí jako %s"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:749
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:773
msgid "Arguments:"
msgstr "Argumenty:"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:771
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:795
msgid "Note: "
msgstr "Poznámka: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:784
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:808
msgid "Examples:"
msgstr "Příklady:"
#. Not translated
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:800
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:827
msgid "See also: "
msgstr "Viz také: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:817
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:844
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:850
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:877
msgid "Further information: "
msgstr "Další informace: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:852
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:879
msgid "online descriptions"
msgstr "popis on-line"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:864
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:891
msgid "Microsoft Excel: "
msgstr "Microsoft Excel: "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:873
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:900
msgid "ODF (OpenFormula): "
msgstr "ODF (OpenFormula): "
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1362
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1389
msgid "Gnumeric Function Help Browser"
msgstr "Prohlížeč nápovědy k funkcím Gnumeric"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1366
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1393
msgid "Paste Function Name dialog"
msgstr "Dialogové okno pro vložení názvu funkce"
......@@ -10440,73 +10440,137 @@ msgid "Cont_ent"
msgstr "_Obsah"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:6
msgid "Paste the cell contents only, not the formatting"
msgstr "Vložit pouze obsahy buněk, nikoliv formátování"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:7
msgid "As _Value"
msgstr "Jako _hodnotu"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:7
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:8
msgid "Paste the value of expressions rather than the expressions themselves"
msgstr "Vložit výsledky výrazů namísto výrazů samotných"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:9
msgid "_Formats"
msgstr "_Formáty"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:8 ../src/wbc-gtk-actions.c:2414
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:10
msgid "Paste cell formats (number formats, colors, borders, etc.) only"
msgstr "Vložit pouze formátování buněk (formáty čísel, barvy, okraje atd.)"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:11 ../src/wbc-gtk-actions.c:2414
msgid "Co_mments"
msgstr "Ko_mentáře"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:9
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:12
msgid "Paste cell comments only"
msgstr "Vložit pouze komentáře buněk"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:13
msgid "<b>Cell operation</b>"
msgstr "<b>Operace s buňkou</b>"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:10
msgid "Skip _Blanks"
msgstr "Přeskočit _prázdné"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:11
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:14
msgid "D_o not change formulæ"
msgstr "Neměnit vz_orce"
#. Cell operation while paste
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:13
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:16
msgctxt "operation"
msgid "_None"
msgstr "Žád_ná"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:14
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:17
msgid "A_dd"
msgstr "_Přičíst"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:15
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:18
msgid "_Subtract"
msgstr "_Odečíst"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:16
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:19
msgid "M_ultiply"
msgstr "Vy_násobit"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:17
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:20
msgid "D_ivide"
msgstr "Vyděl_it"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:18
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:21
msgid "<b>Region operation</b>"
msgstr "<b>Operace s oblastí</b>"
#. Region operation while paste
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:20
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:23
msgctxt "operation"
msgid "None"
msgstr "Žádná"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:21
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:24
msgid "_Transpose"
msgstr "_Transponovat"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:22
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:25
msgid ""
"Transpose the source during the paste so columns become rows and vice versa"
msgstr ""
"Při vkládání transponovat zdroj, takže sloupce se stanou řádky a naopak"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:26
msgid "Flip Hori_zontally"
msgstr "Překlopit _vodorovně"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:23
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:27
msgid ""
"Flip the source horizontally during the paste so the first column becomes "
"the last and vice versa"
msgstr ""
"Při vkládání překlopit zdroj vodorovně, takže první sloupec se stane "
"posledním a naopak"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:28
msgid "Fli_p Vertically"
msgstr "Překlo_pit svisle"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:29
msgid ""
"Flip the source vertically during the paste so the first row becomes the "
"last and vice versa"
msgstr ""
"Při vkládání překlopit zdroj svisle, takže první řádek se stane posledním a "
"naopak"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:30
msgid "Column widths"
msgstr "Šířky sloupců"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:31
msgid "Set column widths of the destination to those of the source"
msgstr "Nastavit šířky sloupců v cíly na ty stejné, jako ve zdroji"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:32
msgid "Row heights"
msgstr "Výšky řádků"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:33
msgid "Set row heights of the destination to those of the source"
msgstr "Nastavit výšky řádků v cíli na ty stejné, jako ve zdroji"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:34
msgid "Skip _Blanks"
msgstr "Přeskočit _prázdné"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:35
msgid ""
"When the source of the paste is a blank cell, leave the target unchanged"
msgstr ""
"Když je zdrojem pro vložení prázdná buňka, ponechat cílovou buňku beze změn"
#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:36
msgid "<b>Options</b>"
msgstr "<b>Volby</b>"
#: ../src/dialogs/plugin-manager.ui.h:1
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Správa zásuvných modulů"
......@@ -12384,11 +12448,11 @@ msgstr "Vlastnosti čáry/šipky"
msgid "Polygon Properties"
msgstr "Vlastnosti mnohoúhelníku"
#: ../src/gui-clipboard.c:232
#: ../src/gui-clipboard.c:311
msgid "clipboard"
msgstr "schránka"
#: ../src/gui-clipboard.c:1054
#: ../src/gui-clipboard.c:1133
#, c-format
msgid "Cut of %s"
msgstr "Vyjmout %s"
......@@ -13347,7 +13411,7 @@ msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#: ../src/sheet-object-component.c:183 ../src/sheet-object-graph.c:289
#: ../src/sheet-object-image.c:274
#: ../src/sheet-object-image.c:289
#, c-format
msgid "Unknown failure while saving image"
msgstr "Neznámá chyba při ukládání obrázku"
......@@ -13357,7 +13421,7 @@ msgid "Save as"
msgstr "Uložení jako"
#: ../src/sheet-object-component.c:269 ../src/sheet-object-graph.c:400
#: ../src/sheet-object-image.c:329
#: ../src/sheet-object-image.c:346
msgid "_Save As Image"
msgstr "_Uložit jako obrázek"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment