Commit 44909843 authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg

prep for release

parent b3a0b6a3
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-21 11:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-22 16:47-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-21 18:03+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: nl <vertaling@nl.linux.org>\n"
......@@ -10879,7 +10879,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=HYPOT\n"
"@SYNTAX=HYPOT(getal1;getal2;...)\n"
"@DESCRIPTION=HYPOT geeft de wortel van de som van de kwadraten van de argumenten.\n"
"@DESCRIPTION=HYPOT geeft de wortel van de som van de kwadraten van de "
"argumenten.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"HYPOT(3,4) is 5\n"
......@@ -19628,27 +19629,39 @@ msgstr ""
msgid ""
"This string gives the default region to be repeated at the left of each "
"printed sheet. Please use the Print Setup dialog to edit this value."
msgstr "Deze tekenreeks geeft het standaard gebied dat aan de linkerzijde van elk afgedrukt werkblad wordt herhaald. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
msgstr ""
"Deze tekenreeks geeft het standaard gebied dat aan de linkerzijde van elk "
"afgedrukt werkblad wordt herhaald. Gebruik het dialoogvenster "
"Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:65
msgid ""
"This string gives the default region to be repeated at the top of each "
"printed sheet. Please use the Print Setup dialog to edit this value."
msgstr "Deze tekenreeks geeft het standaard gebied dat aan de bovenzijde van elk afgedrukt werkblad wordt herhaald. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
msgstr ""
"Deze tekenreeks geeft het standaard gebied dat aan de bovenzijde van elk "
"afgedrukt werkblad wordt herhaald. Gebruik het dialoogvenster "
"Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:66
msgid ""
"This value determines the default number of pages a printout of the current "
"sheet is suppposed to be high. 0 disables scaling. Please use the Print "
"Setup dialog to edit this value."
msgstr "Deze waarde bepaalt hoeveel pagina's hoog een afdrukversie van het huidige werkblad standaard moet zijn. 0 zet schalen uit. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
msgstr ""
"Deze waarde bepaalt hoeveel pagina's hoog een afdrukversie van het huidige "
"werkblad standaard moet zijn. 0 zet schalen uit. Gebruik het dialoogvenster "
"Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:67
msgid ""
"This value determines the default number of pages a printout of the current "
"sheet is suppposed to be wide. 0 disables scaling. Please use the Print "
"Setup dialog to edit this value."
msgstr "Deze waarde bepaalt hoeveel pagina's breed een afdrukversie van het huidige werkblad standaard moet zijn. 0 zet schalen uit. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
msgstr ""
"Deze waarde bepaalt hoeveel pagina's breed een afdrukversie van het huidige "
"werkblad standaard moet zijn. 0 zet schalen uit. Gebruik het dialoogvenster "
"Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
# eenvoudiger gemaakt
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:68
......@@ -19656,7 +19669,10 @@ msgid ""
"This value determines the default setting in the Print Setup dialog whether "
"to center pages horizontally. Please use the Print Setup dialog to edit this "
"value."
msgstr "Deze waarde bepaalt of pagina's standaard horizontaal moeten worden gecentreerd. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in te stellen."
msgstr ""
"Deze waarde bepaalt of pagina's standaard horizontaal moeten worden "
"gecentreerd. Gebruik het dialoogvenster Afdrukinstellingen om deze waarde in "
"te stellen."
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:69
msgid ""
......@@ -19978,7 +19994,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"This number (between 0.25 and 1.00) gives the vertical fraction of the "
"screen size covered by the default window."
msgstr "Dit getal (tussen 0.25 en 1.00) geeft de verticale fractie van het beeldscherm dat door het standaardvenster in beslag wordt genomen."
msgstr ""
"Dit getal (tussen 0.25 en 1.00) geeft de verticale fractie van het "
"beeldscherm dat door het standaardvenster in beslag wordt genomen."
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:43
msgid ""
......@@ -20243,11 +20261,11 @@ msgstr "Typen \"%s%s\""
msgid "Ins/Del Column/Row"
msgstr "Kolom/Rij inv/verw"
#: src/commands.c:1300 src/commands.c:1305 src/sheet.c:3249
#: src/commands.c:1300 src/commands.c:1305 src/sheet.c:3251
msgid "Delete Columns"
msgstr "Kolommen verwijderen"
#: src/commands.c:1300 src/commands.c:1305 src/sheet.c:3367
#: src/commands.c:1300 src/commands.c:1305 src/sheet.c:3371
msgid "Delete Rows"
msgstr "Rijen verwijderen"
......@@ -21354,7 +21372,8 @@ msgstr "Aanliggende horizontale balken gegroepeerd per hoofd- en subcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:11
msgid "Adjacent vertical 3D columns grouped by major and minor categories."
msgstr "Aanliggende verticale 3D-kolommen gegroepeerd per hoofd- en subcategorie."
msgstr ""
"Aanliggende verticale 3D-kolommen gegroepeerd per hoofd- en subcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:12
msgid "Adjacent vertical columns grouped by major and minor categories."
......@@ -21406,7 +21425,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D vertical "
"bars, grouped by major category."
msgstr "Subcategorien gestapeld als percentages van het subtotaal, in verticale 3D-balken, gegroepeerd door hoofdcategorie."
msgstr ""
"Subcategorien gestapeld als percentages van het subtotaal, in verticale 3D-"
"balken, gegroepeerd door hoofdcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:23
msgid ""
......@@ -21420,7 +21441,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in vertical "
"columns, grouped by major category."
msgstr "Subcategorien gestapeld als percentages van het subtotaal, in verticale balken, gegroepeerd door hoofdcategorie."
msgstr ""
"Subcategorien gestapeld als percentages van het subtotaal, in verticale "
"balken, gegroepeerd door hoofdcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:25
msgid ""
......@@ -21438,11 +21461,15 @@ msgstr ""
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:27
msgid ""
"Minor categories stacked in vertical 3D columns, grouped by major category."
msgstr "Subcategorien gestapeld in verticale 3D-kolommen, gegroepeerd door hoofdcategorie."
msgstr ""
"Subcategorien gestapeld in verticale 3D-kolommen, gegroepeerd door "
"hoofdcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:28
msgid "Minor categories stacked in vertical columns grouped by major category."
msgstr "Subcategorien gestapeld in verticale kolommen, gegroepeerd door hoofdcategorie."
msgstr ""
"Subcategorien gestapeld in verticale kolommen, gegroepeerd door "
"hoofdcategorie."
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:29
msgid "Percentage Areas"
......@@ -21588,7 +21615,9 @@ msgstr "graden"
msgid ""
"The amount this slice is separated from the center measured as a percentage "
"of the radius of the pie"
msgstr "De afstand waarmee deze punt van het centrum is verwijderd gemeten als een percentage van de straal van de cirkel."
msgstr ""
"De afstand waarmee deze punt van het centrum is verwijderd gemeten als een "
"percentage van de straal van de cirkel."
# afstand
#: src/cut-n-paste-code/goffice/graph/plugins/plot_pie/gog-pie-series.glade.h:4
......@@ -28653,7 +28682,9 @@ msgstr "Opslaan als"
msgid ""
"The given file extension does not match the chosen file type. Do you want to "
"use this name anyway?"
msgstr "De opgegeven bestandsextensie komt niet overeen met het gekozen bestandstype. Wilt u evengoed deze naam gebruiken?"
msgstr ""
"De opgegeven bestandsextensie komt niet overeen met het gekozen "
"bestandstype. Wilt u evengoed deze naam gebruiken?"
# Kies een afbeelding/Een afbeelding selecteren
#: src/gui-file.c:578
......@@ -29500,11 +29531,11 @@ msgstr "kan niet toepassen op samengevoegde cellen"
msgid "cannot operate on array formulae"
msgstr "kan niet worden toegepast op array formules"
#: src/sheet.c:3190
#: src/sheet.c:3191
msgid "Insert Columns"
msgstr "Kolommen Invoegen"
#: src/sheet.c:3308
#: src/sheet.c:3311
msgid "Insert Rows"
msgstr "Rijen Invoegen"
......@@ -29881,7 +29912,9 @@ msgstr "Te veel rijen in gegevens om te verwerken: %d"
msgid ""
"There are more columns of data than there is room for in the sheet. Extra "
"columns will be ignored."
msgstr "Er zijn meer kolommen met data dan er plaats is in het werkblad. Overige kolommen zullen worden genegeerd."
msgstr ""
"Er zijn meer kolommen met data dan er plaats is in het werkblad. Overige "
"kolommen zullen worden genegeerd."
#: src/tools/analysis-tools.c:220 src/tools/analysis-tools.c:409
#: src/tools/analysis-tools.c:4658
......@@ -31358,7 +31391,9 @@ msgstr "_Cellen..."
#: src/wbcg-actions.c:1555
msgid "Delete the selected cells, shifting others into their place"
msgstr "De geselecteerde cellen verwijderen waardoor andere cellen in hun plaats schuiven"
msgstr ""
"De geselecteerde cellen verwijderen waardoor andere cellen in hun plaats "
"schuiven"
#: src/wbcg-actions.c:1561
msgid "Select all cells in the spreadsheet"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment