Commit 11284341 authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg

Release 0.73

parent 48dd0c74
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-26 Jukka-Pekka Iivonen <jiivonen@hutcs.cs.hut.fi>
* mps.c: Added the i18n stuff that got lost in previous commit.
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-23 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* python-loader.c (call_python_function_nodes) :
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-23 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* python.c (marshal_func_nodes) : s/eval_expr/expr_eval/
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-27 Almer S. Tigelaar <almer@gnome.org>
* xml-sax-read.c (xml_sax_validation): New, Support for
......
2001-10-29 gettextize <bug-gnu-utils@gnu.org>
* Makefile.in.in: Upgrade to gettext-0.10.40.
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-27 Valek Filippov <frob@df.ru>
* ru.po: updated russian translation.
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -39,7 +39,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.71\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-28 06:17-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-29 02:53-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-28 19:56+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
......@@ -4854,11 +4854,11 @@ msgstr "Kildeomr
msgid "%s is not a valid source region"
msgstr "%s er ikke et gyldigt kildeomrde"
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:380
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:376
msgid "You cannot redefine a builtin name."
msgstr "Det er ikke muligt at omdefinere et indbygget navn."
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:594
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:589
msgid "Could not create the Name Guru."
msgstr "Kunne ikke fremmane navnehjlperen."
......@@ -6790,40 +6790,40 @@ msgstr "_Faneblade"
msgid "_Vertical Scrollbar"
msgstr "_Lodret rullebjlke"
#: src/expr-name.c:151
#: src/expr-name.c:220
msgid "already defined in sheet"
msgstr "allerede defineret i arket"
#: src/expr-name.c:154
#: src/expr-name.c:224
msgid "already defined in workbook"
msgstr "allerede defineret i arbejdsbog"
#: src/expr-name.c:157
#: src/expr-name.c:228
msgid "already globally defined "
msgstr "allerede globalt defineret"
#: src/expr-name.c:163
#: src/expr-name.c:234
#, c-format
msgid "'%s' has a circular reference"
msgstr "'%s' har en cirkulr henvisning"
#: src/expr-name.c:310
#: src/expr-name.c:397
msgid "Builtin"
msgstr "Indbygget"
#: src/expr-name.c:474 src/expr-name.c:486
#: src/expr-name.c:489 src/expr-name.c:501
msgid "Error: no sheet"
msgstr "Fejl: intet ark"
#: src/expr.c:576
#: src/expr.c:580
msgid "Internal type error"
msgstr "Intern typefejl"
#: src/expr.c:755
#: src/expr.c:759
msgid "Unknown operator"
msgstr "Ukendt operator"
#: src/expr.c:974
#: src/expr.c:980
msgid "Unknown evaluation error"
msgstr "Ukendt evalueringsfejl"
......@@ -10255,10 +10255,10 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=ACCRINT\n"
"@SYNTAX=ACCRINT(udstedelse,frste_rente,anbringelse,rente,pari,frekvens[,"
"basis])\n"
"@DESCRIPTION=ACCRINT beregner den plbne rente for et vrdipapir som udbetaler "
"periodisk rente. @rente er vrdipapirets plydende rlige rente, og @pari er "
"vrdipapirets plydende vrdi. @basis er den type rentedagsberegning du vil "
"bruge:\n"
"@DESCRIPTION=ACCRINT beregner den plbne rente for et vrdipapir som "
"udbetaler periodisk rente. @rente er vrdipapirets plydende rlige rente, "
"og @pari er vrdipapirets plydende vrdi. @basis er den type "
"rentedagsberegning du vil bruge:\n"
"\n"
"0 amerikansk 30/360\n"
"1 faktiske dage/faktiske dage\n"
......@@ -10266,13 +10266,12 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @udstedelse "
"eller @anbringelse ikke er gyldig, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis "
"@rente eller @pari er nul eller negativ returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis "
"dato for @udstedelse er efter dato for @anbringelse eller de er ens, returnerer "
"ACCRINT en #TAL!-fejl. \n"
"Hvis dato for @udstedelse eller @anbringelse ikke er gyldig, returnerer "
"ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis @rente eller @pari er nul eller negativ "
"returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk "
"30/360. Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. "
"Hvis dato for @udstedelse er efter dato for @anbringelse eller de er ens, "
"returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=ACCRINTM"
......@@ -10316,10 +10315,9 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @udstedelse "
"eller @forfald ikke er gyldig, returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis "
"@rente eller @pari er nul eller negativ returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis dato for @udstedelse eller @forfald ikke er gyldig, returnerer ACCRINTM "
"en #TAL!-fejl. Hvis @rente eller @pari er nul eller negativ returnerer "
"ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis "
"dato for @udstedelse er efter dato for @forfald eller de er ens, returnerer "
"ACCRINTM en #TAL!-fejl. \n"
......@@ -11423,10 +11421,8 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @anbringelse "
"eller @forfald ikke er gyldig, returnerer DISC en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < "
"Hvis dato for @anbringelse eller @forfald ikke er gyldig, returnerer DISC en "
"#TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. Hvis @basis < "
"0 eller @basis > 4, returnerer DISC en #TAL!-fejl. Hvis dato for "
"@anbringelse er efter dato for @forfald eller de er ens, returnerer DISC "
"ogs en #TAL!-fejl. \n"
......@@ -12024,8 +12020,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=CUMIPMT\n"
"@SYNTAX=CUMIPMT(rente,nper,pv,start_periode,slut_periode,type)\n"
"@DESCRIPTION=CUMIPMT returnerer den akkumulerede rente betalt p et ln mellem "
"@start_periode og @slut_periode.\n"
"@DESCRIPTION=CUMIPMT returnerer den akkumulerede rente betalt p et ln "
"mellem @start_periode og @slut_periode.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -12042,8 +12038,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=CUMPRINC\n"
"@SYNTAX=CUMPRINC(rente,nper,pv,startperiode,slutperiode,type)\n"
"@DESCRIPTION=CUMPRINC returnerer den akkumulerede hovedstol betalt p et ln mellem "
"@startperiode og @slutperiode.\n"
"@DESCRIPTION=CUMPRINC returnerer den akkumulerede hovedstol betalt p et ln "
"mellem @startperiode og @slutperiode.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -12060,8 +12056,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=MDURATION\n"
"@SYNTAX=MDURATION(anbringelse,forfald,kupon,ydelse,frekvens[,basis])\n"
"@DESCRIPTION=MDURATION returnerer Macauley-varigheden for et vrdipapir "
"med pari-vrdi 100.\n"
"@DESCRIPTION=MDURATION returnerer Macauley-varigheden for et vrdipapir med "
"pari-vrdi 100.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -17975,41 +17971,51 @@ msgid "#RECALC!"
msgstr "#OMBEREGN!"
#: src/parser.y:446
#, c-format
msgid "Expression '%s' does not exist on sheet '%s'"
#, fuzzy, c-format
msgid "Name '%s' does not exist in sheet '%s'"
msgstr "Udtrykket '%s' eksisterer ikke p arket '%s'"
#: src/parser.y:468
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown workbook '%s'"
msgstr "Ukendt ark '%s'"
#: src/parser.y:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Name '%s' does not exist in workbook '%s'"
msgstr "Udtrykket '%s' eksisterer ikke p arket '%s'"
#: src/parser.y:467 src/parser.y:490
#: src/parser.y:505 src/parser.y:528
#, c-format
msgid "Unknown sheet '%s'"
msgstr "Ukendt ark '%s'"
#: src/parser.y:583 src/parser.y:597
#: src/parser.y:621 src/parser.y:635
#, c-format
msgid "The character %c cannot be used to separate array elements"
msgstr "Tegnet %c kan ikke bruges til at adskille matrixelementer"
#: src/parser.y:746 src/parser.y:758 src/parser.y:791
#: src/parser.y:784 src/parser.y:796 src/parser.y:829
msgid "The number is out of range"
msgstr "Tallet er uden for det gyldige interval"
#: src/parser.y:819
#: src/parser.y:857
msgid "Could not find matching closing quote"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende afsluttende anfrselstegn"
#: src/parser.y:966
#: src/parser.y:1004
msgid "Could not find matching opening parenthesis"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende indledende parantes"
#: src/parser.y:970
#: src/parser.y:1008
msgid "Could not find matching closing parenthesis"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende afsluttende parantes"
#: src/parser.y:974
#: src/parser.y:1012
msgid "Invalid expression"
msgstr "Ugyldigt udtryk"
#: src/parser.y:979
#: src/parser.y:1017
#, c-format
msgid "Unexpected token %c"
msgstr "Uventet symbol %c"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* dialog-printer-setup.c (do_print_destroy_cb) : warning suppression.
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-27 Jukka-Pekka Iivonen <jiivonen@hutcs.cs.hut.fi>
* fn-financial.c: Clean up. Added comments and documentation.
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2000-10-25 Morten Welinder <terra@diku.dk>
* widget-font-selector.c (font_selected): Plug leak.
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-07 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.71
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment