Commit d61d3c2a authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-06-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 0a4318f2
2002-06-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation (completed).
......
......@@ -29,8 +29,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-17 15:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-17 15:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-18 14:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 14:38+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -11546,7 +11546,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_MU function (Moebius mu function) returns \n"
"@DESCRIPTION=The NT_MU function (Mbius mu function) returns \n"
"0 if @n is divisible by the square of a prime .\n"
"Otherwise it returns: \n"
"-1 if @n has an odd number of different prime factors .\n"
......@@ -13610,393 +13610,406 @@ msgstr "Skulle delat vektorn %s"
msgid "Would split an array"
msgstr "Skulle delat en vektor"
 
#: src/commands.c:225
#: src/commands.c:226
#, c-format
msgid "%s is locked. Unprotect the workbook to enable editing."
msgstr "%s är låst. Ta bort skyddet på arbetsboken för att tillåta redigering."
 
#: src/commands.c:226
#: src/commands.c:227
#, c-format
msgid "%s is locked. Unprotect the sheet to enable editing."
msgstr "%s är låst. Ta bort skyddet på bladet för att tillåta redigering."
 
#: src/commands.c:351
#: src/commands.c:380
msgid "..."
msgstr "..."
 
#: src/commands.c:779 src/commands.c:889
#: src/commands.c:808 src/commands.c:918 src/commands.c:923
msgid "Set Text"
msgstr "Ställ in text"
 
# detta står i sammanhanget Ångra: "blabla"
#: src/commands.c:818
#: src/commands.c:847
#, c-format
msgid "Typing \"%s%s\" in %s"
msgstr "Inmatning av \"%s%s\" i %s"
 
# detta står i sammanhanget Ångra: "blabla"
#: src/commands.c:994
#: src/commands.c:1028
#, c-format
msgid "Typing \"%s%s\""
msgstr "Inmatning av \"%s%s\""
 
#: src/commands.c:1246
#: src/commands.c:1146 src/commands.c:1153 src/sheet.c:3528
msgid "Delete Columns"
msgstr "Ta bort kolumner"
#: src/commands.c:1146 src/commands.c:1153 src/sheet.c:3640
msgid "Delete Rows"
msgstr "Ta bort rader"
#: src/commands.c:1294
#, c-format
msgid "Inserting %d columns before %s"
msgstr "Infogning av %d kolumner före %s"
 
#: src/commands.c:1247
#: src/commands.c:1295
#, c-format
msgid "Inserting %d column before %s"
msgstr "Infogning av %d kolumner före %s"
 
#: src/commands.c:1262
#: src/commands.c:1310
#, c-format
msgid "Inserting %d rows before %s"
msgstr "Infogning av %d rader före %s"
 
#: src/commands.c:1263
#: src/commands.c:1311
#, c-format
msgid "Inserting %d row before %s"
msgstr "Infogning av %d rad före %s"
 
#: src/commands.c:1274
#: src/commands.c:1322
#, c-format
msgid "Deleting columns %s"
msgstr "Borttagning av kolumnerna %s"
 
#: src/commands.c:1275
#: src/commands.c:1323
#, c-format
msgid "Deleting column %s"
msgstr "Borttagning av kolumn %s"
 
#: src/commands.c:1285
#: src/commands.c:1333
#, c-format
msgid "Deleting rows %s"
msgstr "Borttagning av raderna %s"
 
#: src/commands.c:1286
#: src/commands.c:1334
#, c-format
msgid "Deleting row %s"
msgstr "Borttagning av rad %s"
 
#: src/commands.c:1360
msgid "Undo Clear"
msgstr "Ångra töm"
#. Check for locked cells
#: src/commands.c:1408 src/commands.c:1412 src/sheet.c:3066
msgid "Clear"
msgstr "Töm"
 
#: src/commands.c:1434
#: src/commands.c:1486
msgid "contents"
msgstr "innehåll"
 
#: src/commands.c:1436
#: src/commands.c:1488
msgid "formats"
msgstr "format"
 
#: src/commands.c:1438
#: src/commands.c:1490
msgid "comments"
msgstr "kommentarer"
 
#: src/commands.c:1454
#: src/commands.c:1506
msgid "all"
msgstr "alla"
 
# detta står i sammanhanget Ångra: "blabla"
#: src/commands.c:1461
#: src/commands.c:1513
#, c-format
msgid "Clearing %s in %s"
msgstr "Tömmande av %s i %s"
 
#: src/commands.c:1656
#: src/commands.c:1586
msgid "Changing Format"
msgstr "Byter format"
#: src/commands.c:1713
#, c-format
msgid "Changing format of %s"
msgstr "Byter format på %s"
 
#: src/commands.c:1767
#: src/commands.c:1824
#, c-format
msgid "Autofitting column %s"
msgstr "Autopassar kolumn %s"
 
#: src/commands.c:1768
#: src/commands.c:1825
#, c-format
msgid "Autofitting row %s"
msgstr "Autopassar rad %s"
 
#: src/commands.c:1771
#: src/commands.c:1828
#, c-format
msgid "Setting width of column %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in bredden på kolumn %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1773
#: src/commands.c:1830
#, c-format
msgid "Setting height of row %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in höjd på rad %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1776
#: src/commands.c:1833
#, c-format
msgid "Setting width of column %s to default"
msgstr "Ställer in bredden på kolumn %s till standardbredd"
 
#: src/commands.c:1779
#: src/commands.c:1836
#, c-format
msgid "Setting height of row %s to default"
msgstr "Ställer in höjd på rad %s till standardhöjd"
 
#: src/commands.c:1783 src/commands.c:1784
#: src/commands.c:1840 src/commands.c:1841
#, c-format
msgid "Autofitting columns %s"
msgstr "Autopassar kolumner %s"
 
#: src/commands.c:1787
#: src/commands.c:1844
#, c-format
msgid "Setting width of columns %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in bredd på kolumner %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1789
#: src/commands.c:1846
#, c-format
msgid "Setting height of rows %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in höjd på rader %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1793
#: src/commands.c:1850
#, c-format
msgid "Setting width of columns %s to default"
msgstr "Ställer in bredd på kolumner %s till standardbredden"
 
#: src/commands.c:1795
#: src/commands.c:1852
#, c-format
msgid "Setting height of rows %s to default"
msgstr "Ställer in höjd på rader %s till standardhöjden"
 
#: src/commands.c:1878
#: src/commands.c:1935
#, c-format
msgid "Sorting %s"
msgstr "Sorterar %s"
 
#: src/commands.c:2006
#: src/commands.c:2063
msgid "Unhide columns"
msgstr "Visa kolumner"
 
#: src/commands.c:2006
#: src/commands.c:2063
msgid "Hide columns"
msgstr "Dölj kolumner"
 
#: src/commands.c:2007
#: src/commands.c:2064
msgid "Unhide rows"
msgstr "Visa rader"
 
#: src/commands.c:2007
#: src/commands.c:2064
msgid "Hide rows"
msgstr "Dölj rader"
 
#: src/commands.c:2088
#: src/commands.c:2145
msgid "Expand columns"
msgstr "Fäll ut kolumner"
 
#: src/commands.c:2088
#: src/commands.c:2145
msgid "Collapse columns"
msgstr "Fäll ihop kolumner"
 
#: src/commands.c:2089
#: src/commands.c:2146
msgid "Expand rows"
msgstr "Fäll ut rader"
 
#: src/commands.c:2089
#: src/commands.c:2146
msgid "Collapse rows"
msgstr "Fäll ihop rader"
 
#: src/commands.c:2158
#: src/commands.c:2215
msgid "Those columns are already grouped"
msgstr "Dessa kolumner är redan grupperade"
 
#: src/commands.c:2159
#: src/commands.c:2216
msgid "Those rows are already grouped"
msgstr "Dessa rader är redan grupperade"
 
#: src/commands.c:2162
#: src/commands.c:2219
msgid "Those columns are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "De kolumnerna är inte grupperade, du kan inte ogruppera dem"
 
#: src/commands.c:2163
#: src/commands.c:2220
msgid "Those rows are not grouped, you can't ungroup them"
msgstr "De raderna är inte grupperade, du kan inte ogruppera dem"
 
#: src/commands.c:2174
#: src/commands.c:2231
#, c-format
msgid "Group columns %s"
msgstr "Gruppera kolumner %s"
 
#: src/commands.c:2174
#: src/commands.c:2231
#, c-format
msgid "Ungroup columns %s"
msgstr "Ogruppera kolumner %s"
 
#: src/commands.c:2176
#: src/commands.c:2233
#, c-format
msgid "Group rows %d:%d"
msgstr "Gruppera rader %d:%d"
 
#: src/commands.c:2176
#: src/commands.c:2233
#, c-format
msgid "Ungroup rows %d:%d"
msgstr "Ogruppera rader %d:%d"
 
#: src/commands.c:2383
#: src/commands.c:2440
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Flyttar %s"
 
#: src/commands.c:2392 src/commands.c:2601
#: src/commands.c:2449 src/commands.c:2658
msgid "is beyond sheet boundaries"
msgstr "är utanför bladets gränser"
 
#. FIXME?
#: src/commands.c:2545
#: src/commands.c:2602
#, c-format
msgid "Pasting into %s"
msgstr "Klistrar in i %s"
 
#. Check arrays or merged regions in src or target regions
#: src/commands.c:2774 src/commands.c:2775 src/workbook-control-gui.c:2014
#: src/commands.c:2831 src/commands.c:2832 src/workbook-control-gui.c:2014
msgid "Autofill"
msgstr "Autofyllning"
 
#. Changed in initial redo.
#: src/commands.c:2798
#: src/commands.c:2855
#, c-format
msgid "Autofilling %s"
msgstr "Autofyllning av %s"
 
#: src/commands.c:2951
#: src/commands.c:3008
#, c-format
msgid "Autoformatting %s"
msgstr "Autoformatering av %s"
 
#: src/commands.c:3061
#: src/commands.c:3118
#, c-format
msgid "Unmerging %s"
msgstr "Splittring av %s"
 
#: src/commands.c:3199
#: src/commands.c:3256
#, c-format
msgid "Merging %s"
msgstr "Sammanslagning av %s"
 
#. Corrected below.
#: src/commands.c:3577 src/dialogs/search-replace.glade.h:20
#: src/commands.c:3634 src/dialogs/search-replace.glade.h:20
msgid "Search and Replace"
msgstr "Sök och ersätt"
 
#: src/commands.c:3673
#: src/commands.c:3730
#, c-format
msgid "Setting default width of columns to %.2fpts"
msgstr "Inställning av standardbredd på kolumner till %.2f punkter"
 
#: src/commands.c:3674
#: src/commands.c:3731
#, c-format
msgid "Setting default height of rows to %.2fpts"
msgstr "Inställning av standardhöjd på rader till %.2f punkter"
 
#. Changed in initial redo.
#: src/commands.c:3759
#: src/commands.c:3816
#, c-format
msgid "Consolidating to %s!%s"
msgstr "Konsolidation till %s!%s"
 
#: src/commands.c:3876
#: src/commands.c:3933
#, c-format
msgid "Zoom %s to %.0f%%"
msgstr "Inzoomning av %s till %.0f%%"
 
#: src/commands.c:3945
#: src/commands.c:4002
msgid "Insert object"
msgstr "Infogning av objekt"
 
#: src/commands.c:4003
#: src/commands.c:4060
msgid "Delete object"
msgstr "Borttagning av objekt"
 
#: src/commands.c:4084
#: src/commands.c:4141
msgid "Resize object"
msgstr "Storleksändring av objekt"
 
#: src/commands.c:4084
#: src/commands.c:4141
msgid "Move object"
msgstr "Flyttning av objekt"
 
#: src/commands.c:4325
#: src/commands.c:4382
msgid "Renaming Sheets"
msgstr "Namnbyte på blad"
 
#: src/commands.c:4328
#: src/commands.c:4385
msgid "Reordering Sheets"
msgstr "Ändring av ordning av blad"
 
#: src/commands.c:4333
#: src/commands.c:4390
msgid "Adding a sheet"
msgstr "Tillägg av nytt blad"
 
#: src/commands.c:4336
#: src/commands.c:4393
#, c-format
msgid "Adding sheet '%s'"
msgstr "Tillägg av bladet \"%s\""
 
#: src/commands.c:4340
#: src/commands.c:4397
#, c-format
msgid "Rename sheet '%s' '%s'"
msgstr "Namnbyte på bladet \"%s\" till \"%s\""
 
#: src/commands.c:4345
#: src/commands.c:4402
msgid "Changing Tab Colors"
msgstr "Färgbyte på flikar"
 
#: src/commands.c:4348
#: src/commands.c:4405
msgid "Changing Sheet Protection"
msgstr "Ändrar bladskydd"
 
#: src/commands.c:4351
#: src/commands.c:4408
msgid "Reorganizing Sheets"
msgstr "Ändring av ordning av blad"
 
#: src/commands.c:4480
#: src/commands.c:4537
#, c-format
msgid "Clearing comment of %s"
msgstr "Tömning av kommentar för %s"
 
#: src/commands.c:4481
#: src/commands.c:4538
#, c-format
msgid "Setting comment of %s"
msgstr "Sättande av kommentar till %s"
 
#: src/commands.c:4848
#: src/commands.c:4905
#, c-format
msgid "Merging data into %s"
msgstr "Sammanslagning av data i %s"
 
#: src/commands.c:4951
#: src/commands.c:5008
msgid "Changing summary info"
msgstr "Ändrar sammanfattningsinformation"
 
#: src/commands.c:5042
#: src/commands.c:5099
msgid "Raise object"
msgstr "Höj objekt"
 
#: src/commands.c:5045
#: src/commands.c:5102
msgid "Lower object"
msgstr "Sänk objekt"
 
#: src/commands.c:5048
#: src/commands.c:5105
msgid "Raise object to top"
msgstr "Höj objektet överst"
 
#: src/commands.c:5051
#: src/commands.c:5108
msgid "Lower object to bottom"
msgstr "Sänk objektet nederst"
 
#: src/commands.c:5169
#: src/commands.c:5226
#, c-format
msgid "Print Setup For %s"
msgstr "Utskriftskonfiguration för %s"
 
#: src/commands.c:5171
#: src/commands.c:5228
msgid "Print Setup For All Sheets"
msgstr "Utskriftskonfiguration för alla blad"
 
......@@ -20691,26 +20704,14 @@ msgstr "kan inte operera på sammanslagna celler"
msgid "cannot operate on array formulae"
msgstr "kan inte operera på vektorformler"
 
#: src/sheet.c:3066
msgid "Clear"
msgstr "Töm"
#: src/sheet.c:3470
msgid "Insert Columns"
msgstr "Infoga kolumner"
 
#: src/sheet.c:3528
msgid "Delete Columns"
msgstr "Ta bort kolumner"
#: src/sheet.c:3582
msgid "Insert Rows"
msgstr "Infoga rader"
 
#: src/sheet.c:3640
msgid "Delete Rows"
msgstr "Ta bort rader"
#: src/stf-parse.c:37
#, c-format
msgid "Too many rows in data to parse: %d"
......@@ -22281,6 +22282,9 @@ msgstr "Är inte en Gnumeric-arbetsboksfil"
msgid "Gnumeric XML file format"
msgstr "Gnumeric XML-filformat"
 
#~ msgid "Undo Clear"
#~ msgstr "Ångra töm"
#~ msgid "Assume that all variables are integers."
#~ msgstr "Antag att alla variabler är heltal."
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment