Commit c4a44a25 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-06-17  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 71466de3
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-06-16 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* POTFILES.in: Added missing files.
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
# Använd komma i översättningarna, för det gör Gnumeric. I
# funktionsuttryck åtskiljs parametrarna med semikolon (;), inte komma
# (,) som i originalet. Kom ihåg detta då exempel och
# funktionsanropöversätts.
# funktionsanrop översätts.
#
# * [Red] i formatkoderna är en färgkod och ska INTE översättas. Inte nu
# heller.
......@@ -29,8 +29,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-16 15:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-16 15:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-17 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-17 00:15+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funktioner relaterade till finansiella derivat"
 
#: plugins/dif/dif.c:59 plugins/excel/ms-excel-read.c:4571
#: plugins/mps/mps.c:631 src/xml-io.c:3336
#: plugins/mps/mps.c:630 src/xml-io.c:3336
msgid "Reading file..."
msgstr "Läser fil..."
 
......@@ -10625,49 +10625,47 @@ msgstr "vektor;x;signifikans"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4810
msgid "x_range,prob_range,lower_limit,upper_limit"
msgstr ""
msgstr "x-område;sannolikhetsområde;undre_gräns;övre_gräns"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4812
msgid "array,quart"
msgstr ""
msgstr "vektor;fjärdedel"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4822 plugins/fn-stat/functions.c:4836
msgid "known_y's,known_x's"
msgstr ""
msgstr "kända_y;kända_x"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4826
msgid "x,mean,stddev"
msgstr ""
msgstr "x;medelvärde;stdav"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4838
msgid "function_nbr,ref,ref,"
msgstr ""
msgstr "funktionsnummer;ref;ref;"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4840
msgid "x,dof,tails"
msgstr ""
msgstr "x;frg;svansar"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4846
#, fuzzy
msgid "ref,fraction"
msgstr "Åtgärd"
msgstr "ref;bråktal"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4848
msgid "array1,array2,tails,type"
msgstr ""
msgstr "vektor1;vektor2;svansar;typ"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4858
msgid "x.alpha,beta,cumulative"
msgstr ""
msgstr "x.alfa;beta;kumulativ"
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4860
msgid "ref,x"
msgstr ""
msgstr "ref;x"
 
#: plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Statistical Functions"
msgstr "Statistika metoder"
msgstr "Statistikfunktioner"
 
#: plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:2
msgid "Statistics"
......@@ -11011,9 +11009,8 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=MID, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:625
#, fuzzy
msgid "Arguments out of range"
msgstr "Talet är utanför intervallet"
msgstr "Argument är utanför intervallet"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:645
msgid ""
......@@ -11195,56 +11192,55 @@ msgstr ""
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1236
msgid "text,text,"
msgstr ""
msgstr "text;text;"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1237
#, fuzzy
msgid "num,decimals"
msgstr "Ta bort decimaler"
msgstr "tal;decimaler"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1238
msgid "text1,text2"
msgstr ""
msgstr "text1;text2"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1239
msgid "text1,text2,num"
msgstr ""
msgstr "text1;text2;tal"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1240
msgid "num,decs,no_commas"
msgstr ""
msgstr "tal;decimaler;antal_komman"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1241 plugins/fn-string/functions.c:1248
msgid "text,num_chars"
msgstr ""
msgstr "text;antal_tecken"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1245
msgid "text,pos,num"
msgstr ""
msgstr "text;pos;tal"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1246
msgid "old,start,num,new"
msgstr ""
msgstr "gammal;start;tal;ny"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1247
msgid "text,num"
msgstr ""
msgstr "text;tal"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1249
msgid "find,within,start_num"
msgstr ""
msgstr "sök;inom;starttal"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1250
msgid "text,old,new,num"
msgstr ""
msgstr "text;gammal;ny;tal"
 
#: plugins/fn-string/functions.c:1252
msgid "value,format_text"
msgstr ""
msgstr "värde;formattext"
 
#: plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:1
msgid "Functions for manipulating strings"
msgstr ""
msgstr "Funktioner för manipulering av strängar"
 
#: plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:2 src/dialogs/dialog-search.c:140
#: src/func.c:643
......@@ -11252,9 +11248,8 @@ msgid "String"
msgstr "Sträng"
 
#: plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:3
#, fuzzy
msgid "String Functions"
msgstr "Python-funktioner"
msgstr "Strängfunktioner"
 
#: plugins/gb/plugin.c:138
msgid "Unknown GB error"
......@@ -11365,9 +11360,8 @@ msgid "Not a Guile string"
msgstr "Inte en Guile-sträng"
 
#: plugins/html/html_read.c:287
#, fuzzy
msgid "Unable to parse the html."
msgstr "Kan inte klistra in"
msgstr "Kan inte tolka html-koden."
 
#: plugins/html/plugin.xml.in.h:1
msgid "DVI TeX (via groff)"
......@@ -11405,7 +11399,7 @@ msgstr "LaTeX 2e (*.tex)"
msgid "TROFF (*.me)"
msgstr "TROFF (*.me)"
 
#: plugins/html/roff.c:201
#: plugins/html/roff.c:202
msgid "Error executing groff."
msgstr "Fel vid körning av groff."
 
......@@ -11425,28 +11419,28 @@ msgstr "Lotus 123"
msgid "Lotus 123 (*.wk1)"
msgstr "Lotus 123 (*.wk1)"
 
#: plugins/mps/mps.c:179
#: plugins/mps/mps.c:178
msgid "Program Name"
msgstr "Programnamn"
 
#. Print 'Status'.
#: plugins/mps/mps.c:185
#: plugins/mps/mps.c:184
msgid "Feasible"
msgstr "Möjligt"
 
#: plugins/mps/mps.c:219
#: plugins/mps/mps.c:218
msgid "Objective Value"
msgstr "Objektivvärde"
 
#: plugins/mps/mps.c:225
#: plugins/mps/mps.c:224
msgid "Objective function:"
msgstr "Objektivfunktion:"
 
#: plugins/mps/mps.c:232
#: plugins/mps/mps.c:231
msgid "Constraints:"
msgstr "Bivillkor:"
 
#: plugins/mps/mps.c:243 src/dialogs/dialog-formula-guru.c:808
#: plugins/mps/mps.c:242 src/dialogs/dialog-formula-guru.c:808
#: src/dialogs/dialog-function-select.c:333
#: src/dialogs/dialog-function-select.c:355
#: src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:709
......@@ -11459,7 +11453,7 @@ msgstr "Bivillkor:"
msgid "Name"
msgstr "Namn"
 
#: plugins/mps/mps.c:270 src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:714
#: plugins/mps/mps.c:269 src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:714
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:510 src/tools/solver/reports-write.c:321
#: src/tools/solver/reports-write.c:367 src/tools/solver/reports-write.c:479
#: src/tools/solver/reports-write.c:486
......@@ -11469,45 +11463,45 @@ msgstr "Värde"
#.
#. * Fill in the labels of `General Info' section.
#.
#: plugins/mps/mps.c:271 src/dialogs/dialog-formula-guru.c:812
#: plugins/mps/mps.c:270 src/dialogs/dialog-formula-guru.c:812
#: src/tools/solver/reports-write.c:602
msgid "Type"
msgstr "Typ"
 
#: plugins/mps/mps.c:272
#: plugins/mps/mps.c:271
msgid "RHS"
msgstr "RHS"
 
#: plugins/mps/mps.c:273 src/tools/solver/reports-write.c:217
#: plugins/mps/mps.c:272 src/tools/solver/reports-write.c:217
msgid "Slack"
msgstr "Spelrum"
 
#: plugins/mps/mps.c:274 src/tools/solver/reports-write.c:216
#: plugins/mps/mps.c:273 src/tools/solver/reports-write.c:216
#: src/tools/solver/reports-write.c:603
msgid "Status"
msgstr "Status"
 
#: plugins/mps/mps.c:736
#: plugins/mps/mps.c:735
msgid "Error while reading MPS file."
msgstr "Fel vid läsning av MPS-fil."
 
#: plugins/mps/parser.c:519
#: plugins/mps/parser.c:523
msgid "Problem name was not defined in the file."
msgstr "Problemnamnet angavs inte i filen."
 
#: plugins/mps/parser.c:524
#: plugins/mps/parser.c:528
msgid "Invalid ROWS section in the file."
msgstr "Ogiltigt ROWS-asvnitt i filen."
 
#: plugins/mps/parser.c:529
#: plugins/mps/parser.c:533
msgid "Invalid COLUMNS section in the file."
msgstr "Ogiltigt COLUMNS-avsnitt i filen."
 
#: plugins/mps/parser.c:534
#: plugins/mps/parser.c:538
msgid "Invalid RHS section in the file."
msgstr "Ogiltigt RHS-avsnitt i filen."
 
#: plugins/mps/parser.c:539
#: plugins/mps/parser.c:543
msgid "Invalid BOUNDS section in the file."
msgstr "Ogiltigt BOUNDS-avsnitt i filen."
 
......@@ -11988,9 +11982,8 @@ msgid "Error parsing line"
msgstr "Fel vid tolkning av rad"
 
#: plugins/sc/sc.c:398
#, fuzzy
msgid "Not an SC File"
msgstr "Inte en SYLK-fil"
msgstr "Inte en SC-fil"
 
#: plugins/sylk/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports MultiPlan (SYLK) files"
......@@ -12561,9 +12554,8 @@ msgid "Insert a shaped component into the spreadsheet"
msgstr "Infoga ett format objekt i kalkylbladet"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:118
#, fuzzy
msgid "Insert an image"
msgstr "_Infoga ny"
msgstr "Infoga en bild"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:119
msgid "Insert an object into the spreadsheet"
......@@ -12678,9 +12670,8 @@ msgstr "Hantera tillgängliga insticksmoduler."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:146 src/workbook-control-gui.c:2963
#: src/workbook-control-gui.c:3157
#, fuzzy
msgid "Manage the sheets in this workbook"
msgstr "Inga blad i arbetsboken."
msgstr "Hantera bladen i denna arbetsbok"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:147
msgid "Mark the current selection for movement"
......@@ -12998,27 +12989,24 @@ msgid "Sort Descending"
msgstr "Sortera fallande"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:223
#, fuzzy
msgid "Sorts the selected cells"
msgstr "Sortera de markerade cellerna"
msgstr "Sorterar de markerade cellerna"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:224
#, fuzzy
msgid ""
"Sorts the selected region in ascending order based on the first column "
"selected"
msgstr ""
"Sortera det markerade området i stigande ordning, utgående från den först "
"markerade kolumnen."
"Sorterar det markerade området i stigande ordning, utgående från den först "
"markerade kolumnen"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:225
#, fuzzy
msgid ""
"Sorts the selected region in descending order based on the first column "
"selected"
msgstr ""
"Sortera det markerade området i fallande ordning, utgående från den först "
"markerade kolumnen."
"Sorterar det markerade området i fallande ordning, utgående från den först "
"markerade kolumnen"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:226 src/workbook-format-toolbar.c:452
msgid "Split"
......@@ -13034,7 +13022,7 @@ msgstr "Statistisk anal_ys"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:229 src/dialogs/consolidate.glade.h:19
#: src/workbook-control-gui.c:3474 src/workbook-control-gui.c:4136
#: src/workbook-view.c:458
#: src/workbook-view.c:459
msgid "Sum"
msgstr "Summa"
 
......@@ -13099,9 +13087,8 @@ msgid "Undo the last action"
msgstr "Ångra det senaste kommandot"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:245 src/workbook-control-gui.c:3251
#, fuzzy
msgid "Unpaired Samples, _Equal Var.: T-Test"
msgstr "Oparade prover, li_ka varians: t-test"
msgstr "Oparade prover, _lika varians: t-test"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:246 src/workbook-control-gui.c:3256
msgid "Unpaired Samples, _Unequal Var.: T-Test"
......@@ -13292,9 +13279,8 @@ msgid "_Histogram"
msgstr "_Histogram"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:289 src/workbook-control-gui.c:3095
#, fuzzy
msgid "_Image..."
msgstr "_Spara..."
msgstr "_Bild..."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:290 src/workbook-control-gui.c:2855
msgid "_Import..."
......@@ -13486,49 +13472,40 @@ msgid "_Zoom..."
msgstr "_Zooma..."
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:1
#, fuzzy
msgid "About the Gnumeric Spreadsheet Program"
msgstr "Kalkylprogrammet Gnumeric"
msgstr "Om kalkylprogrammet Gnumeric"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:2
#, fuzzy
msgid "C_lear Cells"
msgstr "Töm alla"
msgstr "T_öm celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:3
#, fuzzy
msgid "Cu_t Cells"
msgstr "_Celler"
msgstr "Klipp _ut celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:4
#, fuzzy
msgid "P_roperties"
msgstr "_Egenskaper..."
msgstr "E_genskaper..."
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:9
#, fuzzy
msgid "Search Workbook"
msgstr "Är inte en Gnumeric-arbetsboksfil"
msgstr "Sök arbetsbok"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:12
#, fuzzy
msgid "View descriptive information"
msgstr "Redigera beskrivande information"
msgstr "Visa beskrivande information"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:13
#, fuzzy
msgid "_About Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"
msgstr "_Om Gnumeric"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:14
#, fuzzy
msgid "_Copy Cells"
msgstr "_Celler"
msgstr "_Kopiera celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric_Component.xml.h:18
#, fuzzy
msgid "_Paste Cells"
msgstr "_Celler"
msgstr "Klistra _in celler"
 
#: src/bonobo-io.c:218 src/bonobo-io.c:684 src/format-template.c:635
msgid "Invalid xml file. Tree is empty ?"
......@@ -13627,19 +13604,18 @@ msgid "Would split an array"
msgstr "Skulle delat en vektor"
 
#: src/commands.c:225
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s is locked. Unprotect the workbook to enable editing."
msgstr "Ta bort skydd på arbetsboken för att tillåta redigering."
msgstr "%s är låst. Ta bort skyddet på arbetsboken för att tillåta redigering."
 
#: src/commands.c:226
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s is locked. Unprotect the sheet to enable editing."
msgstr "Ta bort skydd på bladet för att tillåta redigering."
msgstr "%s är låst. Ta bort skyddet på bladet för att tillåta redigering."
 
#: src/commands.c:351
#, fuzzy
msgid "..."
msgstr "Öppna..."
msgstr "..."
 
#: src/commands.c:779 src/commands.c:889
msgid "Set Text"
......@@ -13749,14 +13725,14 @@ msgid "Setting height of row %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in höjd på rad %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1776
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting width of column %s to default"
msgstr "Ställer in bredden på kolumn %s till %d bildpunkter"
msgstr "Ställer in bredden på kolumn %s till standardbredd"
 
#: src/commands.c:1779
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting height of row %s to default"
msgstr "Ställer in höjd på rad %s till %d bildpunkter"
msgstr "Ställer in höjd på rad %s till standardhöjd"
 
#: src/commands.c:1783 src/commands.c:1784
#, c-format
......@@ -13774,14 +13750,14 @@ msgid "Setting height of rows %s to %d pixels"
msgstr "Ställer in höjd på rader %s till %d bildpunkter"
 
#: src/commands.c:1793
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting width of columns %s to default"
msgstr "Ställer in bredd på kolumner %s till %d bildpunkter"
msgstr "Ställer in bredd på kolumner %s till standardbredden"
 
#: src/commands.c:1795
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Setting height of rows %s to default"
msgstr "Ställer in höjd på rader %s till %d bildpunkter"
msgstr "Ställer in höjd på rader %s till standardhöjden"
 
#: src/commands.c:1878
#, c-format
......@@ -13993,33 +13969,29 @@ msgid "Changing summary info"
msgstr "Ändrar sammanfattningsinformation"
 
#: src/commands.c:5042
#, fuzzy
msgid "Raise object"
msgstr "Storleksändring av objekt"
msgstr "Höj objekt"
 
#: src/commands.c:5045
#, fuzzy
msgid "Lower object"
msgstr "Flyttning av objekt"
msgstr "Sänk objekt"
 
#: src/commands.c:5048
#, fuzzy
msgid "Raise object to top"
msgstr "Storleksändring av objekt"
msgstr "Höj objektet överst"
 
#: src/commands.c:5051
msgid "Lower object to bottom"
msgstr ""
msgstr "Sänk objektet nederst"
 
#: src/commands.c:5169
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Print Setup For %s"
msgstr "U_tskriftsformat"
msgstr "Utskriftskonfiguration för %s"
 
#: src/commands.c:5171
#, fuzzy
msgid "Print Setup For All Sheets"
msgstr "Skriv ut blad"
msgstr "Utskriftskonfiguration för alla blad"
 
#: src/dates.c:17
msgid "*Sun"
......@@ -15025,9 +14997,8 @@ msgid "val != bound (not equal to)"
msgstr "värde != gräns (inte lika med)"
 
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:131
#, fuzzy
msgid "val < bound (less than)"
msgstr "värde > gräns (mindre än)"
msgstr "värde < gräns (mindre än)"
 
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:132
msgid "val <= min || max <= val (not between)"
......@@ -15079,9 +15050,8 @@ msgid "Sort..."
msgstr "Sortera..."
 
#: src/dialogs/cell-sort.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "_Preserves Formats"
msgstr "_Bevara skillnad på gemener/VERSALER"
msgstr "_Bevarar format"
 
#: src/dialogs/cell-sort.glade.h:9
msgid "_Right-Left"
......@@ -15092,7 +15062,6 @@ msgid "_Top-Bottom"
msgstr "_Uppifrån-ner"
 
#: src/dialogs/col-width.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Column Width"
msgstr "Kolumnbredd"
 
......@@ -15101,14 +15070,12 @@ msgid "_Column width (pts):"
msgstr "_Kolumnbredd (pt):"
 
#: src/dialogs/col-width.glade.h:3 src/dialogs/row-height.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "_Use Default"
msgstr "Standard"
msgstr "_Använd standardvärde"
 
#: src/dialogs/colrow.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Group/Ungroup"
msgstr "Avgruppera"
msgstr "Gruppera/Avgruppera"
 
#: src/dialogs/consolidate.glade.h:1
msgid "Add the entered area to the list of source areas"
......@@ -15858,15 +15825,16 @@ msgid "Could not create the Cell-Sort dialog."
msgstr "Kunde inte skapa cellsorteringsdialogen."
 
#: src/dialogs/dialog-col-width.c:224
#, fuzzy
msgid "Set standard/default column width"
msgstr "Ändra standardbredden för kolumner"
msgstr "Ställ in standardbredden för kolumner"
 
#: src/dialogs/dialog-col-width.c:229
#, c-format
msgid ""
"Set column width of selection on <span style='italic' weight='bold'>%s</span>"
msgstr ""
"Ställ in kolumnbredden av markeringen på <span style='italic' weight='bold'>%"
"s</span>"
 
#: src/dialogs/dialog-consolidate.c:136
#, c-format
......@@ -16292,15 +16260,16 @@ msgid "Could not create the Random Tool dialog."
msgstr "Kunde inte skapa dialogen för slumpverkyget."
 
#: src/dialogs/dialog-row-height.c:224
#, fuzzy
msgid "Set standard/default row height"
msgstr "Ändra standardhöjden för rader"
msgstr "Ställ in standardhöjd för rader"
 
#: src/dialogs/dialog-row-height.c:229
#, c-format
msgid ""
"Set row height of selection on <span style='italic' weight='bold'>%s</span>"
msgstr ""
"Ställ in radhöjd av markeringen på <span style='italic' weight='bold'>%s</"
"span>"
 
#: src/dialogs/dialog-search-replace.c:148 src/dialogs/dialog-search.c:358
msgid "You must select some cell types to search."
......@@ -17366,9 +17335,8 @@ msgid "Plugin Manager"
msgstr "Insticksmodulhanterare"
 
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "Plugin _list"
msgstr "Lista över insticksmoduler"
msgstr "_Lista över insticksmoduler"
 
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:11
msgid "_Activate all plugins"
......@@ -17379,23 +17347,20 @@ msgid "_Deactivate all plugins"
msgstr "_Inaktivera alla insticksmoduler"
 
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:13
#, fuzzy
msgid "_Directories"
msgstr "Katalog"
msgstr "_Kataloger"
 
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "_Plugin details"
msgstr "Detaljer för insticksmodul"
msgstr "_Detaljer för insticksmodul"
 
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:15
msgid "_Scan plugin directories"
msgstr ""
msgstr "_Genomsök insticksmodulkataloger"
 
#: src/dialogs/preferences.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Gnumeric Preferences"
msgstr "Ändra inställningar för Gnumeric"
msgstr "Inställningar för Gnumeric"
 
#: src/dialogs/print.glade.h:2
#, no-c-format
......@@ -18205,15 +18170,15 @@ msgstr "Inbyggd"