Commit c43c6805 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-06-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 8f9a9e61
......@@ -2,6 +2,10 @@
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-06-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation (completed).
......
......@@ -29,8 +29,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-18 14:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 14:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-18 19:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 19:26+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr "Finansiella derivat"
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funktioner relaterade till finansiella derivat"
 
#: plugins/dif/dif.c:59 plugins/excel/ms-excel-read.c:4571
#: plugins/dif/dif.c:59 plugins/excel/ms-excel-read.c:4574
#: plugins/mps/mps.c:630 src/xml-io.c:3336
msgid "Reading file..."
msgstr "Läser fil..."
......@@ -571,64 +571,64 @@ msgstr "Kan inte öppna"
msgid "Saving file..."
msgstr "Sparar fil..."
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:900
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:901
msgid "#UNKNOWN!"
msgstr "#OKÄND!"
 
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1034 plugins/lotus-123/lotus.c:189
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1035 plugins/lotus-123/lotus.c:189
#: plugins/oleo/oleo.c:362 plugins/psiconv/psiconv-read.c:500
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:415 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:419
#, c-format
msgid "Sheet%d"
msgstr "Blad%d"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1037
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1038
#, c-format
msgid "Macro%d"
msgstr "Makro%d"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1040
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1041
#, c-format
msgid "Chart%d"
msgstr "Diagram%d"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1043
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1044
#, c-format
msgid "Module%d"
msgstr "Modul%d"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4454
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4457
msgid "external references"
msgstr "externa referenser"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4729
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4732
msgid "This file is encrypted"
msgstr "Denna fil är krypterad"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4731
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4734
msgid "Invalid password"
msgstr "Ogiltigt lösenord"
 
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4853
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4856
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
msgstr "Kunde inte hitta en giltig MS Excel-arbetsbok"
 
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3508
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3577
#, c-format
msgid "Too many rows for this format (%d > %d)"
msgstr "För många rader för detta format (%d > %d)"
 
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3734
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3803
msgid "Can't open stream for writing\n"
msgstr "Kan inte öppna ström för skrivning\n"
 
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:605
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:603
msgid "Broken function"
msgstr "Trasig funktion"
 
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1438
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1436
msgid " Unknown formula"
msgstr " Okänt uttryck"
 
......@@ -12026,8 +12026,8 @@ msgid "Error while opening xbase file."
msgstr "Fel vid öppnande av xbase-fil."
 
#: plugins/xbase/boot.c:170 src/dialogs/dialog-goto-cell.c:280
#: src/dialogs/print.glade.h:20 src/func-builtin.c:213 src/workbook.c:956
#: src/workbook.c:1207 src/xml-io.c:3082
#: src/dialogs/print.glade.h:20 src/func-builtin.c:213 src/workbook.c:954
#: src/workbook.c:1205 src/xml-io.c:3082
msgid "Sheet"
msgstr "Blad"
 
......@@ -12063,11 +12063,11 @@ msgstr "XML-dokumentet är inte korrekt utformat!"
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:2 src/workbook-control-gui.c:3349
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:2 src/workbook-control-gui.c:3351
msgid "Add an outline group"
msgstr "Lägg till en konturgrupp"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:3 src/workbook-control-gui.c:3379
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:3 src/workbook-control-gui.c:3381
msgid "Advanced _Filter..."
msgstr "Avancerat _filter..."
 
......@@ -12083,23 +12083,23 @@ msgstr "Justerar innehållet till vänster och ökar indragningen"
msgid "Arrow"
msgstr "Pil"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:7 src/workbook-control-gui.c:3317
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:7 src/workbook-control-gui.c:3319
msgid "Auto _Correct..."
msgstr "Autorätta..."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:8 src/workbook-control-gui.c:2933
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:8 src/workbook-control-gui.c:2935
msgid "Auto_fill"
msgstr "Auto_fyll"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:9 src/workbook-control-gui.c:2934
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:9 src/workbook-control-gui.c:2936
msgid "Automatically fill the current selection"
msgstr "Fyll den aktuella markeringen automatiskt"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:10 src/workbook-control-gui.c:3318
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:10 src/workbook-control-gui.c:3320
msgid "Automatically perform simple spell checking"
msgstr "Utför en enkel stavningskontroll automatiskt"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:11 src/workbook-control-gui.c:3321
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:11 src/workbook-control-gui.c:3323
msgid "Automatically save the current document at regular intervals"
msgstr "Spara det aktuella dokumentet automatiskt med regelbundna mellanrum"
 
......@@ -12119,20 +12119,20 @@ msgstr "Fetstil"
msgid "Borders"
msgstr "Kanter"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:15 src/sheet-object-widget.c:373
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:15 src/sheet-object-widget.c:376
#: src/workbook-object-toolbar.c:138
msgid "Button"
msgstr "Knapp"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:16 src/workbook-control-gui.c:3080
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:16 src/workbook-control-gui.c:3082
msgid "C_ells..."
msgstr "C_eller..."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:17 src/workbook-control-gui.c:2990
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:17 src/workbook-control-gui.c:2992
msgid "C_lear"
msgstr "_Töm"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:18 src/workbook-control-gui.c:3201
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:18 src/workbook-control-gui.c:3203
msgid "C_olumn"
msgstr "_Kolumn"
 
......@@ -12152,19 +12152,19 @@ msgstr "Centrerar över de markerade cellerna"
msgid "Centers the text in each selection"
msgstr "Centrerar texten i det markerade området"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:23 src/workbook-control-gui.c:2874
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:23 src/workbook-control-gui.c:2876
msgid "Change Gnumeric Preferences"
msgstr "Ändra inställningar för Gnumeric"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:24 src/workbook-control-gui.c:3135
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:24 src/workbook-control-gui.c:3137
msgid "Change height of the selected rows"
msgstr "Ställer in höjden på markerade rader"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:25 src/workbook-control-gui.c:3128
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:25 src/workbook-control-gui.c:3130
msgid "Change the default column width"
msgstr "Ändra standardbredden för kolumner"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:26 src/workbook-control-gui.c:3147
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:26 src/workbook-control-gui.c:3149
msgid "Change the default row height"
msgstr "Ändra standardhöjden för rader"
 
......@@ -12172,7 +12172,7 @@ msgstr "Ändra standardhöjden för rader"
msgid "Change the order the sheets are displayed"
msgstr "Ändra ordningen i vilken bladen visas"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:28 src/workbook-control-gui.c:3116
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:28 src/workbook-control-gui.c:3118
msgid "Change width of the selected columns"
msgstr "Ställer in bredden på markerade kolumner"
 
......@@ -12180,19 +12180,19 @@ msgstr "Ställer in bredden på markerade kolumner"
msgid "Checkbox"
msgstr "Kryssruta"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:30 src/workbook-control-gui.c:2894
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:30 src/workbook-control-gui.c:2896
msgid "Clear the selected cells' comments"
msgstr "Ta bort markerade cellers kommentarer"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:31 src/workbook-control-gui.c:2897
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:31 src/workbook-control-gui.c:2899
msgid "Clear the selected cells' contents"
msgstr "Ta bort markerade cellers innehåll"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:32 src/workbook-control-gui.c:2891
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:32 src/workbook-control-gui.c:2893
msgid "Clear the selected cells' formats"
msgstr "Ta bort markerade cellers formatering"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:33 src/workbook-control-gui.c:2888
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:33 src/workbook-control-gui.c:2890
msgid "Clear the selected cells' formats, comments, and contents"
msgstr "Ta bort markerade cellers formatering, kommentarer och innehåll"
 
......@@ -12201,15 +12201,15 @@ msgid "Close the current file"
msgstr "Stäng aktuell fil"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:35 src/dialogs/print.glade.h:6
#: src/workbook-control-gui.c:2893
#: src/workbook-control-gui.c:2895
msgid "Co_mments"
msgstr "Ko_mmentarer"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:36 src/workbook-control-gui.c:3276
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:36 src/workbook-control-gui.c:3278
msgid "Co_variance"
msgstr "Ko_varians"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:37 src/workbook-control-gui.c:3343
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:37 src/workbook-control-gui.c:3345
msgid "Collapse an outline group"
msgstr "Fäll ihop en konturgrupp"
 
......@@ -12217,11 +12217,11 @@ msgstr "Fäll ihop en konturgrupp"
msgid "Combo Box"
msgstr "Flervalslista"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:39 src/workbook-control-gui.c:3248
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:39 src/workbook-control-gui.c:3250
msgid "Comparing two population means for two paired samples.: t-test"
msgstr "Jämför två populationsmedelvärden för tvåparade prover: t-test"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:40 src/workbook-control-gui.c:3252
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:40 src/workbook-control-gui.c:3254
msgid ""
"Comparing two population means for two unpaired samples from pop. with equal "
"var.: t-test"
......@@ -12229,7 +12229,7 @@ msgstr ""
"Jämför två populationsmedelvärden för två oparade prover från populationer "
"med lika varians: t-test"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:41 src/workbook-control-gui.c:3257
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:41 src/workbook-control-gui.c:3259
msgid ""
"Comparing two population means for two unpaired samples from pop. with "
"unequal var.: t-test"
......@@ -12237,15 +12237,15 @@ msgstr ""
"Jämför två populationsmedelvärden för två oparade prover från populationer "
"med olika varians: t-test"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:42 src/workbook-control-gui.c:3262
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:42 src/workbook-control-gui.c:3264
msgid ""
"Comparing two population means from pop. with known varinces or using a "
"Comparing two population means from pop. with known variances or using a "
"large sample: z- test"
msgstr ""
"Jämför två populationsmedelvärden för populationer med kända varianser eller "
"använd ett stort prov: z-test"
"använder ett stort prov: z-test"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:43 src/workbook-control-gui.c:3304
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:43 src/workbook-control-gui.c:3306
msgid "Comparing two population variances"
msgstr "Jämför två populationsvarianser"
 
......@@ -12253,12 +12253,12 @@ msgstr "Jämför två populationsvarianser"
msgid "Configure toolbars"
msgstr "Konfigurera verktygsrader"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:45 src/workbook-control-gui.c:3397
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:45 src/workbook-control-gui.c:3399
msgid "Consolidate regions using a function"
msgstr "Konsolidera områden genom att använda en funktion"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:46 src/selection.c:497
#: src/workbook-control-gui.c:3451
#: src/workbook-control-gui.c:3453
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
 
......@@ -12272,7 +12272,7 @@ msgstr "Kopiera markeringen"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:49 src/dialogs/covariance.glade.h:3
#: src/tools/analysis-tools.c:887 src/tools/analysis-tools.c:890
#: src/workbook-control-gui.c:3277
#: src/workbook-control-gui.c:3279
msgid "Covariance"
msgstr "Kovarians"
 
......@@ -12304,15 +12304,15 @@ msgstr "Skapa en linje"
msgid "Create a list"
msgstr "Skapa en lista"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:57 src/workbook-control-gui.c:3032
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:57 src/workbook-control-gui.c:3034
msgid "Create a new shared view of the workbook"
msgstr "Skapa en ny delad vy av arbetsboken"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:58 src/workbook-control-gui.c:2851
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:58 src/workbook-control-gui.c:2853
msgid "Create a new spreadsheet"
msgstr "Skapa ett nytt kalkylblad"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:59 src/workbook-control-gui.c:3035
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:59 src/workbook-control-gui.c:3037
msgid "Create a new unshared view of the workbook"
msgstr "Skapa en ny odelad vy av arbetsboken"
 
......@@ -12337,17 +12337,17 @@ msgid "Cu_t"
msgstr "Klipp _ut"
 
#. Default <Ctrl-;> (control semi-colon) to insert the current date
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:65 src/workbook-control-gui.c:3053
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:65 src/workbook-control-gui.c:3055
msgid "Current _date"
msgstr "Aktuellt _datum"
 
#. Default <Ctrl-:> (control colon) to insert the current time
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:66 src/workbook-control-gui.c:3059
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:66 src/workbook-control-gui.c:3061
msgid "Current _time"
msgstr "Aktuell _tid"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:67 src/selection.c:523 src/selection.c:526
#: src/workbook-control-gui.c:3448
#: src/workbook-control-gui.c:3450
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
 
......@@ -12368,15 +12368,15 @@ msgstr "Minska noggrannhet"
msgid "Decreases the number of decimals displayed"
msgstr "Minskar antalet visade decimaler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:72 src/workbook-control-gui.c:3162
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:72 src/workbook-control-gui.c:3164
msgid "Display _Formulas"
msgstr "Visa _formler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:73 src/workbook-control-gui.c:3358
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:73 src/workbook-control-gui.c:3360
msgid "Display _Outlines"
msgstr "Visa _konturer"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:74 src/workbook-control-gui.c:3163
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:74 src/workbook-control-gui.c:3165
msgid "Display the value of a formula or the formula itself"
msgstr "Visa värdet på ett uttryck eller själva uttycket"
 
......@@ -12396,19 +12396,19 @@ msgstr "_Avsluta"
msgid "Edit a formula in the current cell"
msgstr "Ändra ett uttryck i aktuell cell."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:79 src/workbook-control-gui.c:2870
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:79 src/workbook-control-gui.c:2872
msgid "Edit descriptive information"
msgstr "Redigera beskrivande information"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:80 src/workbook-control-gui.c:3068
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:80 src/workbook-control-gui.c:3070
msgid "Edit sheet and workbook names"
msgstr "Ändra blad- och arbetsboksnamn"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:81 src/workbook-control-gui.c:3209
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:81 src/workbook-control-gui.c:3211
msgid "Edit the Gnumeric Preferences"
msgstr "Redigera inställningar för Gnumeric"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:82 src/workbook-control-gui.c:3106
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:82 src/workbook-control-gui.c:3108
msgid "Edit the selected cell's comment"
msgstr "Ändra den markerade cellens kommentar"
 
......@@ -12416,12 +12416,12 @@ msgstr "Ändra den markerade cellens kommentar"
msgid "Ellipse"
msgstr "Ellips"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:84 src/workbook-control-gui.c:3119
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:84 src/workbook-control-gui.c:3121
msgid "Ensure columns are just wide enough to display content"
msgstr ""
"Försäkra att kolumner är precis så breda som behövs för att visa innehåll"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:85 src/workbook-control-gui.c:3138
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:85 src/workbook-control-gui.c:3140
msgid "Ensure rows are just tall enough to display content"
msgstr "Försäkra att rader är precis så höga som behövs för att visa innehåll"
 
......@@ -12429,19 +12429,19 @@ msgstr "Försäkra att rader är precis så höga som behövs för att visa inne
msgid "Exit the program"
msgstr "Avsluta programmet"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:87 src/workbook-control-gui.c:3235
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:87 src/workbook-control-gui.c:3237
msgid "Exponential smoothing"
msgstr "Exponentiell utjämning"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:88 src/workbook-control-gui.c:3283
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:88 src/workbook-control-gui.c:3285
msgid "F_orecasting"
msgstr "F_örutsägelse"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:89 src/workbook-control-gui.c:3418
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:89 src/workbook-control-gui.c:3420
msgid "F_ormat"
msgstr "F_ormat"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:90 src/workbook-control-gui.c:3380
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:90 src/workbook-control-gui.c:3382
msgid "Filter data with given criteria"
msgstr "Filtrera data efter givna kriterier"
 
......@@ -12464,16 +12464,16 @@ msgstr "Typsnittsväljare"
msgid "Foreground"
msgstr "Förgrund"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:95 src/workbook-control-gui.c:3213
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:95 src/workbook-control-gui.c:3215
msgid "Format a region of cells according to a pre-defined template"
msgstr "Formatera ett cellområde enligt en fördefinierad mall"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:96 src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:3
#: src/workbook-control-gui.c:3286
#: src/workbook-control-gui.c:3288
msgid "Fourier Analysis"
msgstr "Fourieranalys"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:97 src/sheet-object-widget.c:281
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:97 src/sheet-object-widget.c:284
#: src/workbook-object-toolbar.c:133
msgid "Frame"
msgstr "Ram"
......@@ -12482,7 +12482,7 @@ msgstr "Ram"
msgid "Function Guru"
msgstr "Funktionsguru"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:99 src/workbook-control-gui.c:2943
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:99 src/workbook-control-gui.c:2945
msgid "Generate random numbers of a selection of distributions"
msgstr "Generera slumptal ur ett urval av distributioner"
 
......@@ -12490,7 +12490,7 @@ msgstr "Generera slumptal ur ett urval av distributioner"
msgid "Graph Guru"
msgstr "Grafguru"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:101 src/workbook-control-gui.c:3134
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:101 src/workbook-control-gui.c:3136
msgid "H_eight..."
msgstr "H_öjd..."
 
......@@ -12498,7 +12498,7 @@ msgstr "H_öjd..."
msgid "Hide _Column Headers"
msgstr "Dölj _kolumnrubriker"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:103 src/workbook-control-gui.c:3174
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:103 src/workbook-control-gui.c:3176
msgid "Hide _Gridlines"
msgstr "Dölj r_utnät"
 
......@@ -12506,19 +12506,19 @@ msgstr "Dölj r_utnät"
msgid "Hide _Row Headers"
msgstr "Dölj _radrubriker"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:105 src/workbook-control-gui.c:3168
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:105 src/workbook-control-gui.c:3170
msgid "Hide _Zeros"
msgstr "Dölj _nollor"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:106 src/workbook-control-gui.c:3122
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:106 src/workbook-control-gui.c:3124
msgid "Hide the selected columns"
msgstr "Dölj markerade kolumner"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:107 src/workbook-control-gui.c:3141
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:107 src/workbook-control-gui.c:3143
msgid "Hide the selected rows"
msgstr "Dölj markerade rader"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:108 src/workbook-control-gui.c:2855
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:108 src/workbook-control-gui.c:2857
msgid "Imports a file"
msgstr "Importerar en fil"
 
......@@ -12543,16 +12543,16 @@ msgstr "Infoga komponent"
msgid "Insert Shaped Component"
msgstr "Infoga ett format objekt"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:3100
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:3102
msgid "Insert a function into the selected cell"
msgstr "Infoga en funktion i den markerade cellen"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:115 src/workbook-control-gui.c:590
#: src/workbook-control-gui.c:2955
#: src/workbook-control-gui.c:2957
msgid "Insert a new sheet"
msgstr "Infoga ett nytt blad"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:116 src/workbook-control-gui.c:3090
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:116 src/workbook-control-gui.c:3092
msgid "Insert a new spreadsheet"
msgstr "Infoga ett nytt kalkylblad"
 
......@@ -12568,23 +12568,23 @@ msgstr "Infoga en bild"
msgid "Insert an object into the spreadsheet"
msgstr "Infoga ett objekt i kalkylbladet"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:120 src/workbook-control-gui.c:3081
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:120 src/workbook-control-gui.c:3083
msgid "Insert new cells"
msgstr "Infoga nya celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:121 src/workbook-control-gui.c:3084
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:121 src/workbook-control-gui.c:3086
msgid "Insert new columns"
msgstr "Infoga nya kolumner"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:122 src/workbook-control-gui.c:3087
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:122 src/workbook-control-gui.c:3089
msgid "Insert new rows"
msgstr "Infoga nya rader"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:123 src/workbook-control-gui.c:3054
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:123 src/workbook-control-gui.c:3056
msgid "Insert the current date into the selected cell(s)"
msgstr "Infoga aktuellt datum i markerade cell(er)"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:124 src/workbook-control-gui.c:3060
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:124 src/workbook-control-gui.c:3062
msgid "Insert the current time into the selected cell(s)"
msgstr "Infoga aktuell tid i markerade cell(er)"
 
......@@ -12600,7 +12600,7 @@ msgstr "Infogar ett format Bonobo-objekt"
msgid "Invoke the graph guru to create a graph"
msgstr "Startar en diagramguru för att skapa ett diagram"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:128 src/workbook-control-gui.c:2967
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:128 src/workbook-control-gui.c:2969
msgid "Irrevocably remove an entire sheet"
msgstr "Ta oåterkalligen bort ett blad"
 
......@@ -12608,19 +12608,19 @@ msgstr "Ta oåterkalligen bort ett blad"
msgid "Italicize"
msgstr "Kursivera"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:130 src/workbook-control-gui.c:3327
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:130 src/workbook-control-gui.c:3329
msgid "Iteratively recalculate to find a target value"
msgstr "Iterera mot ett målvärde"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:131 src/workbook-control-gui.c:3331
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:131 src/workbook-control-gui.c:3333
msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
msgstr "Iterera under bivillkor mot ett målvärde"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:132 src/workbook-control-gui.c:3016
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:132 src/workbook-control-gui.c:3018
msgid "Jump to a specified cell"
msgstr "Gå till specifierad cell"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:133 src/sheet-object-widget.c:188
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:133 src/sheet-object-widget.c:191
#: src/workbook-object-toolbar.c:130
msgid "Label"
msgstr "Rubrik"
......@@ -12647,19 +12647,19 @@ msgstr "Lista"
msgid "Lock or unlock the top left cols/rows"
msgstr "Lås eller lås upp kolumnerna/raderna överst till vänster"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:139 src/workbook-control-gui.c:2951
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:139 src/workbook-control-gui.c:2953
msgid "Make a copy of the current sheet"
msgstr "Skapa en kopia av aktuellt blad"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:140 src/workbook-control-gui.c:2940
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:140 src/workbook-control-gui.c:2942
msgid "Make a table of a cell's value as a function of other cells"
msgstr "Skapa en tabell över en cells värde som funktion av andra celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:141 src/workbook-control-gui.c:3125
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:141 src/workbook-control-gui.c:3127
msgid "Make any hidden columns in the selection visible"
msgstr "Gör eventuella dolda kolumner i markeringen synliga"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:142 src/workbook-control-gui.c:3144
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:142 src/workbook-control-gui.c:3146
msgid "Make any hidden rows in the selection visible"
msgstr "Gör eventuella dolda rader i markeringen synliga"
 
......@@ -12675,8 +12675,8 @@ msgstr "Gör typsnittet kursivt"
msgid "Manage available plugin modules"
msgstr "Hantera tillgängliga insticksmoduler."
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:146 src/workbook-control-gui.c:2963
#: src/workbook-control-gui.c:3157
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:146 src/workbook-control-gui.c:2965
#: src/workbook-control-gui.c:3159
msgid "Manage the sheets in this workbook"
msgstr "Hantera bladen i denna arbetsbok"
 
......@@ -12693,11 +12693,11 @@ msgstr "Slå ihop"
msgid "Merge a range of cells"
msgstr "Slå ihop ett område av celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/workbook-control-gui.c:3198
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/workbook-control-gui.c:3200
msgid "Modify the formatting of the selected cells"
msgstr "Ändra formateringen på markerade celler"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:151 src/workbook-control-gui.c:3206
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:151 src/workbook-control-gui.c:3208
msgid "Modify the workbook attributes"
msgstr "Ändra arbetsbokens attribut"
 
......@@ -12705,27 +12705,27 @@ msgstr "Ändra arbetsbokens attribut"
msgid "Money"
msgstr "Valuta"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:153 src/workbook-control-gui.c:3239
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:153 src/workbook-control-gui.c:3241
msgid "Moving average"
msgstr "Rullande medelvärde"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:154 src/workbook-control-gui.c:3427
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:154 src/workbook-control-gui.c:3429
msgid "New"
msgstr "Nytt"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:155 src/workbook-control-gui.c:3031
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:155 src/workbook-control-gui.c:3033
msgid "New _Shared"
msgstr "Ny _delad"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:156 src/workbook-control-gui.c:3034
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:156 src/workbook-control-gui.c:3036
msgid "New _Unshared"
msgstr "Ny _ickedelad"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:157 src/workbook-control-gui.c:3223
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:157 src/workbook-control-gui.c:3225
msgid "One Factor Analysis of Variance"
msgstr "Enkelfaktoranalys av varians"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:158 src/workbook-control-gui.c:3430
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:158 src/workbook-control-gui.c:3432
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
 
......@@ -12737,11 +12737,11 @@ msgstr "Öppna ett kalkylblad"
msgid "Open an existing workbook"
msgstr "Öppna en existerande arbetsbok"
 
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:161 src/workbook-control-gui.c:3364