Commit bbe82a0c authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Remove illegal non-ASCII character that causes warnings with gettext and

2002-06-17  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* plugins/numtheory/numtheory.c: Remove illegal non-ASCII
	character that causes warnings with gettext and character set
	conversion problems.
	* po/sv.po: Updated Swedish translation (completed).
parent c4a44a25
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* numtheory.c: Remove illegal non-ASCII character that causes
warnings with gettext and character conversion problems.
2002-05-29 Jody Goldberg <jody@gnome.org>
* Release 1.1.4
......
......@@ -233,7 +233,7 @@ static const char *help_nt_mu = {
N_("@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
"@DESCRIPTION="
"The NT_MU function (Möbius mu function) returns \n"
"The NT_MU function (Moebius mu function) returns \n"
"0 if @n is divisible by the square of a prime .\n"
"Otherwise it returns: \n"
"-1 if @n has an odd number of different prime factors .\n"
......
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation (completed).
2002-06-17 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -29,8 +29,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-17 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-17 00:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-17 15:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-17 15:55+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -63,17 +63,17 @@ msgstr "Tolkningsfel vid läsning av Applix-fil"
 
#: plugins/applix/applix-read.c:169
msgid "Missing characters for character encoding"
msgstr ""
msgstr "Tecken saknas för teckenkodning"
 
#: plugins/applix/applix-read.c:173
#, c-format
msgid "Invalid characters for in encoding '%c%c'"
msgstr ""
msgstr "Ogiltiga tecken för teckenkodningen \"%c%c\""
 
#: plugins/applix/applix-read.c:1001
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
msgstr ""
msgstr "Uttrycket började inte med \"=\" ? \"%s\""
 
#: plugins/applix/applix-read.c:1012
#, c-format
......@@ -81,6 +81,8 @@ msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
" %s"
msgstr ""
"%s!%s : kan inte tolka \"%s\"\n"
" %s"
 
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
......@@ -3979,7 +3981,6 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=PV,FV"
 
#: plugins/fn-financial/functions.c:2195
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=EURO\n"
"@SYNTAX=EURO(currency)\n"
......@@ -4014,6 +4015,7 @@ msgstr ""
" ESP (Spanien)\n"
" FIM (Finland)\n"
" FRF (Frankrike)\n"
" GRD (Grekland)\n"
" IEP (Irland)\n"
" ITL (Italien)\n"
" LUF (Luxemburg)\n"
......@@ -5599,7 +5601,6 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=AND, NOT"
 
#: plugins/fn-logical/functions.c:192
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=XOR\n"
"@SYNTAX=XOR(b1, b2, ...)\n"
......@@ -5616,21 +5617,20 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO=OR, AND, NOT"
msgstr ""
"@FUNCTION=OR\n"
"@SYNTAX=OR(b1; b2; ...)\n"
"@DESCRIPTION=OR implementerar den logiska ELLER-funktionen: resultatet är "
"SANT om något av värdena evalueras till SANT.\n"
"@FUNCTION=XOR\n"
"@SYNTAX=XOR(b1; b2; ...)\n"
"@DESCRIPTION=XOR implementerar den logiska exklusiva ELLER-funktionen: "
"resultatet är SANT om ett udda antal av värdena evalueras till SANT.\n"
"@b1 till @bN är uttryck som måste evaluera till SANT eller FALSKT. Om ett "
"heltal- eller flyttalsvärde anges betraktas noll som FALSKT och allting "
"annat som SANT.\n"
"Om värdena innehåller strängar eller tomma celler ignoreras dessa värden. Om "
"inga logiska värden anges returneras felvärdet #VÄRDE!.\n"
"Denna funktion är kompatibel med Excel.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"OR(TRUE;FALSE) är lika med SANT.\n"
"OR(3>4;4<3) är lika med SANT.\n"
"XOR(TRUE;FALSE) är lika med SANT.\n"
"XOR(3>4;4<3) är lika med SANT.\n"
"\n"
"@SEEALSO=AND, NOT"
"@SEEALSO=OR, AND, NOT"
 
#: plugins/fn-logical/functions.c:246
msgid ""
......@@ -5832,7 +5832,6 @@ msgid "#ARG!"
msgstr "#ARG!"
 
#: plugins/fn-lookup/functions.c:502
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=VLOOKUP\n"
"@SYNTAX=VLOOKUP(value,range,column[,approximate,as_index])\n"
......@@ -10510,6 +10509,14 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=CRONBACH\n"
"@SYNTAX=CRONBACH(ref1;ref2;...)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen CRONBACH returnerar Cronbachs alfa för de givna "
"fallen.\n"
"@ref1 är en datamängd, @ref2 är den andra datamängden, osv...\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
 
#: plugins/fn-stat/functions.c:4704
msgid "x,alpha,beta,a,b"
......@@ -11539,7 +11546,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_MU function (Mbius mu function) returns \n"
"@DESCRIPTION=The NT_MU function (Moebius mu function) returns \n"
"0 if @n is divisible by the square of a prime .\n"
"Otherwise it returns: \n"
"-1 if @n has an odd number of different prime factors .\n"
......@@ -11555,7 +11562,7 @@ msgstr ""
"0 om @n är delbart med kvadraten av ett primtal.\n"
"Annars returnerar det: \n"
"-1 om @n har ett udda antal olika primfaktorer.\n"
"1 om @n jar ett jämnt antal olika primfaktorer.\n"
"1 om @n har ett jämnt antal olika primfaktorer.\n"
"Om @n=1 returnerar det 1\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -13943,7 +13950,7 @@ msgstr "Färgbyte på flikar"
 
#: src/commands.c:4348
msgid "Changing Sheet Protection"
msgstr ""
msgstr "Ändrar bladskydd"
 
#: src/commands.c:4351
msgid "Reorganizing Sheets"
......@@ -15792,7 +15799,7 @@ msgstr "Värde:"
 
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:2399
msgid "The validation criteria are unusable. Disable validation?"
msgstr ""
msgstr "Valideringskriteria är oanvändbart. Inaktivera validering?"
 
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:2663 src/workbook-format-toolbar.c:816
msgid "Clear Background"
......@@ -16147,21 +16154,24 @@ msgstr "Beskrivning"
 
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:657
msgid "The items on this page customize the behaviour of the undo/redo system."
msgstr ""
msgstr "Objekten på denna sida anpassar beteendet på ångra-/gör om-systemet."
 
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:796
msgid ""
"The items on this page customize the inital settings of the sort dialog and "
"the behaviour of the sort toolbar buttons."
msgstr ""
"Objekten på denna sida anpassar de ursprungliga inställningarna för "
"sorteringsdialogen och beteendet på verktygsradsknapparna."
 
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:931
msgid "The items on this page customize the new default workbook."
msgstr ""
msgstr "Objekten på denna sida anpassar den nya standardarbetsboken."
 
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:1103
msgid "The items on this page are related to the saving and opening of files."
msgstr ""
"Objekten på denna sida är relaterade till sparandet och öppnandet av filer."
 
#: src/dialogs/dialog-printer-setup.c:859
msgid "Customize header"
......@@ -16980,7 +16990,7 @@ msgstr "_Anpassa till markeringen %"
 
#: src/dialogs/exp-smoothing.glade.h:1
msgid "0.2"
msgstr ""
msgstr "0,2"
 
#: src/dialogs/exp-smoothing.glade.h:4 src/tools/analysis-tools.c:2645
#: src/tools/analysis-tools.c:2648
......@@ -16988,9 +16998,8 @@ msgid "Exponential Smoothing"
msgstr "Exponentiell utjämning"
 
#: src/dialogs/exp-smoothing.glade.h:12
#, fuzzy
msgid "_Damping factor:"
msgstr "Stickprovsmetod:"
msgstr "_Dämpningsfaktor:"
 
#: src/dialogs/exp-smoothing.glade.h:18 src/dialogs/moving-averages.glade.h:18
msgid "_Standard Errors"
......@@ -17368,14 +17377,12 @@ msgid "% of normal size"
msgstr "% av normalstorlek"
 
#: src/dialogs/print.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Apply _to:"
msgstr "Använd typ_snitt"
msgstr "Tillämpa _på:"
 
#: src/dialogs/print.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "Apply to _all sheets."
msgstr "Kopiera till ett nytt kalkyl_blad"
msgstr "Tillämpa på _alla blad."
 
#: src/dialogs/print.glade.h:5
msgid "Center on page"
......@@ -17540,9 +17547,8 @@ msgid "_Force Intercept To Be Zero"
msgstr "_Tvinga gräns att vara noll"
 
#: src/dialogs/row-height.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Row Height"
msgstr "Radhöjd:"
msgstr "Radhöjd"
 
#: src/dialogs/row-height.glade.h:2
msgid "_Row height (pts):"
......@@ -17872,9 +17878,8 @@ msgid "Manage Sheets..."
msgstr "Hantera blad..."
 
#: src/dialogs/so-arrow.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Configure Arrow/Line"
msgstr "Konfigurera linje eller pil"
msgstr "Konfigurera pil/linje"
 
#: src/dialogs/so-arrow.glade.h:2
msgid "Distance from tip of arrowhead to the center point"
......@@ -17895,7 +17900,6 @@ msgid "Checkbox Configure"
msgstr "Kryssrutekonfiguration"
 
#: src/dialogs/so-fill.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Configure Filled Object"
msgstr "Konfigurera fyllt objekt"
 
......@@ -17944,12 +17948,11 @@ msgstr "Max_tid (sekunder)"
#: src/dialogs/solver.glade.h:15 src/tools/solver/reports-write.c:795
#: src/tools/solver/reports-write.c:803
msgid "Model Assumptions:"
msgstr ""
msgstr "Modellantaganden:"
 
#: src/dialogs/solver.glade.h:16
#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "Alternativ"
msgstr "Alternativ:"
 
#: src/dialogs/solver.glade.h:17
msgid "P_rogram"
......@@ -19719,9 +19722,8 @@ msgstr ""
"@SEEALSO="
 
#: src/func-builtin.c:239
#, fuzzy
msgid "permit_intersection"
msgstr "Mittsektion:"
msgstr "tillåt_överlappning"
 
#: src/func.c:95
#, c-format
......@@ -19885,9 +19887,8 @@ msgid "Which file format would you like?"
msgstr "Vilket filformat önskar du?"
 
#: src/gui-util.c:252
#, fuzzy
msgid "Multiple errors\n"
msgstr "Flera fel"
msgstr "Flera fel\n"
 
#: src/gui-util.c:793
#, c-format
......@@ -20118,7 +20119,7 @@ msgstr "Okänt blad \"%s\""
#: src/parser.y:521
#, c-format
msgid "What is a 3D name %s:%s!%s ?"
msgstr ""
msgstr "Vad är ett 3D-namn %s:%s!%s ?"
 
#: src/parser.y:531
#, c-format
......@@ -20721,9 +20722,8 @@ msgid "Too many columns in data to parse: %d"
msgstr "För många kolumner i data för att tolka: %d"
 
#: src/stf.c:87
#, fuzzy
msgid "Error while trying to read file"
msgstr "Fel vid skrivning av csv-fil"
msgstr "Fel vid försök att läsa fil"
 
#: src/stf.c:98
msgid "Error while trying to pre-convert file"
......@@ -20750,7 +20750,7 @@ msgstr "Fel vid skrivning av csv-fil"
 
#: src/stf.c:378
msgid "Text import (auto-detect CSV or tab-delimited)"
msgstr ""
msgstr "Textimport (automatisk igenkänning av CVS eller tabulatorseparerad)"
 
#: src/stf.c:382
msgid "Text import (configurable)"
......@@ -21234,9 +21234,9 @@ msgid "The probabilities may not all be 0!"
msgstr "Sannolikheterna får inte vara 0!"
 
#: src/tools/random-generator.c:301
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Random Numbers (%s)"
msgstr "Slumptal"
msgstr "Slumptal (%s)"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:108
msgid "Gnumeric Solver"
......@@ -21283,7 +21283,7 @@ msgstr "Icke bindande"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:263 src/tools/solver/reports-write.c:982
msgid "Assume that all variables are integer."
msgstr ""
msgstr "Antag att alla variabler är heltal."
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:273
msgid "Target Cell (Maximize)"
......@@ -21407,47 +21407,40 @@ msgid "Performance Report"
msgstr "Prestandarapport"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:604
#, fuzzy
msgid "Nbr of Iterations"
msgstr "Max _iterationer"
msgstr "Antal iterationer"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:610
#, fuzzy
msgid "Minimization"
msgstr "Förstoring"
msgstr "Minimering"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:613
#, fuzzy
msgid "Maximization"
msgstr "Förstoring"
msgstr "Maximering"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:616
#, fuzzy
msgid "Target value search"
msgstr "Starta sökning"
msgstr "Målvärdessökning"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:623
msgid "Optimal solution found"
msgstr ""
msgstr "Optimal lösning hittad"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:626
msgid "Unbounded problem"
msgstr ""
msgstr "Gränslöst problem"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:629
msgid "Infeasible problem"
msgstr ""
msgstr "Olösligt problem"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:633
#, fuzzy
msgid "Maximum number of iterations exceeded: optimization interupted"
msgstr ""
"Det maximala antalet iterationer överskreds. Det optimala värdet kunde inte "
"hittas."
msgstr "Det maximala antalet iterationer överskreds: optimering avbröts"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:638
msgid "Maximum time exceeded: optimization interupted"
msgstr ""
msgstr "Maximal tid överskreds: optimering avbröts"
 
#.
#. * Fill in the labels of `Problem Size' section.
......@@ -21537,19 +21530,16 @@ msgid "Algorithm:"
msgstr "Algoritm:"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:796
#, fuzzy
msgid "Autoscaling:"
msgstr "Automatisk _skalning"
msgstr "Automatisk skalning:"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:797
#, fuzzy
msgid "Max Iterations:"
msgstr "Max _iterationer"
msgstr "Max iterationer:"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:798
#, fuzzy
msgid "Max Time:"
msgstr "Max:"
msgstr "Maxtid:"
 
#. Set the options.
#: src/tools/solver/reports-write.c:802
......@@ -21557,29 +21547,25 @@ msgid "LP Solve 3.2"
msgstr "LP-lösare 3.2"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:811
#, fuzzy
msgid "Non-Negative"
msgstr "Antag _icke-negativ"
msgstr "Icke-negativ"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:818
msgid "Yes"
msgstr ""
msgstr "Ja"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:820
#, fuzzy
msgid "No"
msgstr "Ingen"
msgstr "Nej"
 
#. Fill in other titles.
#: src/tools/solver/reports-write.c:842
#, fuzzy
msgid "General Information"
msgstr "Information"
msgstr "Allmän information"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:843
#, fuzzy
msgid "Problem Size"
msgstr "Bubbelstorlek"
msgstr "Problemstorlek"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:844
msgid "Data Sparsity"
......@@ -21599,7 +21585,7 @@ msgstr "Programrapport"
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:991
msgid "Assume that all variables take only positive values."
msgstr ""
msgstr "Antag att alla variabler endast tar positiva värden."
 
#: src/tools/solver/reports-write.c:1007
msgid "Minimize"
......@@ -21631,6 +21617,8 @@ msgid ""
"Model is too large for program report generation. Program report was not "
"created."
msgstr ""
"Modellen är för stor för generering av programrapport. Programrapport "
"skapades inte."
 
#: src/tools/solver/solver.c:409
msgid ""
......@@ -21703,9 +21691,8 @@ msgid "Gnumeric: Validation"
msgstr "Gnumeric: Validering"
 
#: src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1117
#, fuzzy
msgid "Expecting a single range"
msgstr "Markeringen måste bestå av ett sammanhängande område"
msgstr "Förväntar sammanhängande område"
 
#: src/widgets/widget-font-selector.c:116
msgid "Bold italic"
......@@ -21771,23 +21758,21 @@ msgid "Password :"
msgstr "Lösenord:"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1345
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Workbook '%s' has unsaved changes :"
msgstr "Arbetsboken %s har osparade ändringar, spara dem?"
msgstr "Arbetsboken \"%s\" har osparade ändringar:"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1348
#, fuzzy
msgid "Workbook has unsaved changes :"
msgstr "Arbetsboken har osparade ändringar, spara dem?"
msgstr "Arbetsboken har osparade ändringar:"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1359 src/workbook-control-gui.c:1367
msgid "Don't Quit"
msgstr ""
msgstr "Avsluta inte"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1360
#, fuzzy
msgid "Discard All"
msgstr "Förkasta"
msgstr "Förkasta alla"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1361 src/workbook-control-gui.c:1368
#: src/workbook-control-gui.c:1374 src/workbook-control-gui.c:4740
......@@ -21796,14 +21781,12 @@ msgid "Discard"
msgstr "Förkasta"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1362
#, fuzzy
msgid "Save All"
msgstr "Spara so_m"
msgstr "Spara alla"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1373
#, fuzzy
msgid "Don't Close"
msgstr "Stäng"
msgstr "Stäng inte"
 
#: src/workbook-control-gui.c:1927
#, c-format
......@@ -21846,14 +21829,12 @@ msgid "Insert columns"
msgstr "Infoga kolumner"
 
#: src/workbook-control-gui.c:2543 src/workbook-control-gui.c:2561
#, fuzzy
msgid "Show Detail"
msgstr "_Visa detaljer"
msgstr "Visa detaljer"
 
#: src/workbook-control-gui.c:2543 src/workbook-control-gui.c:2561
#, fuzzy
msgid "Hide Detail"
msgstr "_Dölj detaljer"
msgstr "Dölj detaljer"
 
#: src/workbook-control-gui.c:2549
msgid "can only be performed on an existing group"
......@@ -21910,9 +21891,8 @@ msgid "Use the current selection to create names"
msgstr "Använd aktuell markerking för att skapa namn"
 
#: src/workbook-control-gui.c:3096
#, fuzzy
msgid "Insert an image..."
msgstr "_Infoga..."
msgstr "Infoga en bild..."
 
#: src/workbook-control-gui.c:3180
msgid "Hide _Column Header"
......@@ -22301,6 +22281,15 @@ msgstr "Är inte en Gnumeric-arbetsboksfil"
msgid "Gnumeric XML file format"
msgstr "Gnumeric XML-filformat"
 
#~ msgid "Assume that all variables are integers."
#~ msgstr "Antag att alla variabler är heltal."
#~ msgid "Maximum number of iterations exceeded: optimization interrupted"
#~ msgstr "Det maximala antalet iterationer överskreds: optimering avbröts"
#~ msgid "Maximum time exceeded: optimization interrupted"
#~ msgstr "Maximal tid överskreds: optimering avbröts"
#~ msgid "x,alpha,beta,cumulative"
#~ msgstr "x;alfa;beta;kumulativ"
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment