Commit bab9f5b7 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 1ccb2f84
...@@ -10,20 +10,22 @@ ...@@ -10,20 +10,22 @@
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008. # Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010. # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011. # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
#
#: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124 #: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124
#: ../src/sheet-control-gui.c:2132 #: ../src/sheet-control-gui.c:2132
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n" "Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"POT-Creation-Date: 2011-03-13 21:57+0100\n" "product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-12 10:05+0100\n" "POT-Creation-Date: 2011-03-14 07:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-14 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1 #: ../gnumeric.desktop.in.h:1
...@@ -91,7 +93,7 @@ msgid "Provides a CORBA scripting interface" ...@@ -91,7 +93,7 @@ msgid "Provides a CORBA scripting interface"
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA" msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854 #: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8656 ../src/xml-sax-read.c:3193 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8691 ../src/xml-sax-read.c:3193
msgid "Reading file..." msgid "Reading file..."
msgstr "Načítá se soubor…" msgstr "Načítá se soubor…"
...@@ -189,7 +191,7 @@ msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'." ...@@ -189,7 +191,7 @@ msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“." msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“."
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068 #: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8754 ../src/xml-sax-read.c:3210 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8789 ../src/xml-sax-read.c:3210
msgid "XML document not well formed!" msgid "XML document not well formed!"
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!" msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
...@@ -1286,7 +1288,7 @@ msgid "Unable to open '%s'." ...@@ -1286,7 +1288,7 @@ msgid "Unable to open '%s'."
msgstr "Nelze otevřít „%s“" msgstr "Nelze otevřít „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:865 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:865
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5314 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5349
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to load the file '%s'." msgid "Unable to load the file '%s'."
msgstr "Nelze načíst soubor „%s“" msgstr "Nelze načíst soubor „%s“"
...@@ -1359,133 +1361,139 @@ msgid "" ...@@ -1359,133 +1361,139 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Vyskytla se nepodporovaná podmínka ověření: „%s“ s bázovou adresou: „%s“" "Vyskytla se nepodporovaná podmínka ověření: „%s“ s bázovou adresou: „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1889 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1890
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2223 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2224
#, c-format #, c-format
msgid "Content past the maximum number of rows (%i) supported." msgid "Content past the maximum number of rows (%i) supported."
msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet řádků (%i)" msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet řádků (%i)"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2026 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2027
msgid "Missing expression" msgid "Missing expression"
msgstr "Schází výraz" msgstr "Schází výraz"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2037 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2038
#, c-format #, c-format
msgid "Expression '%s' does not start with a recognized character" msgid "Expression '%s' does not start with a recognized character"
msgstr "Výraz „%s“ nezačíná správným znakem" msgstr "Výraz „%s“ nezačíná správným znakem"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2196 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2197
msgid "Invalid array expression does not specify number of columns." msgid "Invalid array expression does not specify number of columns."
msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet sloupců." msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet sloupců."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2199 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2200
msgid "Invalid array expression does not specify number of rows." msgid "Invalid array expression does not specify number of rows."
msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet řádků." msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet řádků."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2215 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2216
#, c-format #, c-format
msgid "Content past the maximum number of columns (%i) supported." msgid "Content past the maximum number of columns (%i) supported."
msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet sloupců (%i)" msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet sloupců (%i)"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2429 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2430
msgid "Unnamed dash style encountered." msgid "Unnamed dash style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl čáry." msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl čáry."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2447 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2448
msgid "Unnamed image fill style encountered." msgid "Unnamed image fill style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl výplně obrázkem." msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl výplně obrázkem."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2449 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2450
#, c-format #, c-format
msgid "Image fill style '%s' has no attached image." msgid "Image fill style '%s' has no attached image."
msgstr "Styl výplně obrázkem „%s“ nemá připojený obrázek." msgstr "Styl výplně obrázkem „%s“ nemá připojený obrázek."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2486 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2487
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2492 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2493
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to parse gradient color: %s" msgid "Unable to parse gradient color: %s"
msgstr "Nelze zpracovat barvu přechodu: %s" msgstr "Nelze zpracovat barvu přechodu: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2512 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2513
msgid "Unnamed gradient style encountered." msgid "Unnamed gradient style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl přechodu." msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl přechodu."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2533 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2534
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to parse hatch color: %s" msgid "Unable to parse hatch color: %s"
msgstr "Nelze zpracovat barvu šrafování: %s" msgstr "Nelze zpracovat barvu šrafování: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2607 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2608
msgid "Unnamed hatch encountered!" msgid "Unnamed hatch encountered!"
msgstr "Vyskytlo se nepojmenované šrafování." msgstr "Vyskytlo se nepojmenované šrafování."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2687 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2688
msgid "Duplicate default column style encountered." msgid "Duplicate default column style encountered."
msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl sloupce." msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl sloupce."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2703 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2704
msgid "Duplicate default row style encountered." msgid "Duplicate default row style encountered."
msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl řádku." msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl řádku."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3104 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3105
msgid "Unnamed date style ignored." msgid "Unnamed date style ignored."
msgstr "Ignorován nepojmenovaný datový styl." msgstr "Ignorován nepojmenovaný datový styl."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3399 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3400
msgid "Corrupted file: unnamed number style ignored." msgid "Corrupted file: unnamed number style ignored."
msgstr "Poškozený soubor: ignorován nepojmenovaný styl čísla." msgstr "Poškozený soubor: ignorován nepojmenovaný styl čísla."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3432 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3433
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3459 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3460
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3487 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3488
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3524 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3525
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3550 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3551
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3578 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3579
msgid "This file appears corrupted, required formats are missing." msgid "This file appears corrupted, required formats are missing."
msgstr "Soubor se zdá poškozen, schází požadovaný formát." msgstr "Soubor se zdá poškozen, schází požadovaný formát."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3894 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3895
#, c-format #, c-format
msgid "Unknown break type '%s' defaulting to NONE" msgid "Unknown break type '%s' defaulting to NONE"
msgstr "Neznámý typ zalomení „%s“, použije se výchozí ŽÁDNÝ" msgstr "Neznámý typ zalomení „%s“, použije se výchozí ŽÁDNÝ"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3962 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3963
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to parse tab color '%s'" msgid "Unable to parse tab color '%s'"
msgstr "Nelze zpracovat barvu karty „%s“" msgstr "Nelze zpracovat barvu karty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3974 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3975
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to parse tab text color '%s'" msgid "Unable to parse tab text color '%s'"
msgstr "Nelze zpracovat barvu textu karty „%s“" msgstr "Nelze zpracovat barvu textu karty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4139 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4140
#, c-format #, c-format
msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring." msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring."
msgstr "Vyskytla se neznámá podmínka „%s“, ignoruje se." msgstr "Vyskytla se neznámá podmínka „%s“, ignoruje se."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4481 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4482
#, c-format #, c-format
msgid "Unknown interpolation type encountered: %s" msgid "Unknown interpolation type encountered: %s"
msgstr "Vyskytl se neznámý typ interpolace: %s" msgstr "Vyskytl se neznámý typ interpolace: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4734 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4746
#, c-format #, c-format
msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref" msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref"
msgstr "výraz „%s“ v „%s“ není odkaz na buňku" msgstr "výraz „%s“ v „%s“ není odkaz na buňku"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4775 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4763
#, c-format
#| msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref"
msgid "Expression '%s' has unknown namespace"
msgstr "Výraz „%s“ má neznámý jmenný prostor"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4810
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid DB range '%s'" msgid "Invalid DB range '%s'"
msgstr "Neplatný databázový rozsah „%s“" msgstr "Neplatný databázový rozsah „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5011 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5046
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5050 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5085
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid attribute 'form:value', expected number, received '%s'" msgid "Invalid attribute 'form:value', expected number, received '%s'"
msgstr "Neplatný atribut „form:value“, očekáváno číslo, obdrženo „%s“" msgstr "Neplatný atribut „form:value“, očekáváno číslo, obdrženo „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5016 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5051
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Invalid value-type '%s' advertised for 'form:value' attribute in 'form:value-" "Invalid value-type '%s' advertised for 'form:value' attribute in 'form:value-"
...@@ -1494,12 +1502,12 @@ msgstr "" ...@@ -1494,12 +1502,12 @@ msgstr ""
"Pro atribut „form:value“ v prvku „form:value-range“ publikován neplatný typ " "Pro atribut „form:value“ v prvku „form:value-range“ publikován neplatný typ "
"hodnoty „%s“" "hodnoty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5604 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5639
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough data in the supplied range (%s) for all the requests" msgid "Not enough data in the supplied range (%s) for all the requests"
msgstr "Nedostatek dat v dodaném rozsahu (%s) pro všechny požadavky" msgstr "Nedostatek dat v dodaném rozsahu (%s) pro všechny požadavky"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6144 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6179
msgid "" msgid ""
"Gnumeric does not support non-automatic regression equations. Using " "Gnumeric does not support non-automatic regression equations. Using "
"automatic equation instead." "automatic equation instead."
...@@ -1507,45 +1515,45 @@ msgstr "" ...@@ -1507,45 +1515,45 @@ msgstr ""
"Gnumeric nepodporuje neautomatické regresní rovnice. Místo toho se použije " "Gnumeric nepodporuje neautomatické regresní rovnice. Místo toho se použije "
"automatická rovnice." "automatická rovnice."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6286 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6321
msgid "Encountered drop lines in a plot not supporting them." msgid "Encountered drop lines in a plot not supporting them."
msgstr "Vyskytly se přívodní čáry v diagramu, který je nepodporuje." msgstr "Vyskytly se přívodní čáry v diagramu, který je nepodporuje."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6356 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6391
msgid "Encountered an unknown chart type, trying to create a line plot." msgid "Encountered an unknown chart type, trying to create a line plot."
msgstr "Vyskytl se neznámý typ grafu, zkouší se vytvořit čárový diagram." msgstr "Vyskytl se neznámý typ grafu, zkouší se vytvořit čárový diagram."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6827 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6862
#, c-format #, c-format
msgid "Attribute '%s' has the unsupported value '%s'." msgid "Attribute '%s' has the unsupported value '%s'."
msgstr "Atribut „%s“ má nepodporovanou hodnotu „%s“." msgstr "Atribut „%s“ má nepodporovanou hodnotu „%s“."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8542 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8577
msgid "Unknown mimetype for openoffice file." msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
msgstr "Neznámý typ MIME pro soubor OpenOffice." msgstr "Neznámý typ MIME pro soubor OpenOffice."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8550 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8585
msgid "No stream named content.xml found." msgid "No stream named content.xml found."
msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný content.xml" msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný content.xml"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8558 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8593
msgid "No stream named styles.xml found." msgid "No stream named styles.xml found."
msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný styles.xml" msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný styles.xml"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8666 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8701
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid metadata '%s'" msgid "Invalid metadata '%s'"
msgstr "Neplatná metadata „%s“" msgstr "Neplatná metadata „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8727 #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8762
msgid "settings.xml stream is malformed!" msgid "settings.xml stream is malformed!"
msgstr "Proud settings.xml je poškozen!" msgstr "Proud settings.xml je poškozen!"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6528 #: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6628
msgid "Writing Sheets..." msgid "Writing Sheets..."
msgstr "Zapisují se listy…" msgstr "Zapisují se listy…"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6557 #: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6657
msgid "Writing Sheet Objects..." msgid "Writing Sheet Objects..."
msgstr "Zapisují se objekty listů…" msgstr "Zapisují se objekty listů…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment