Commit bab9f5b7 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 1ccb2f84
......@@ -10,20 +10,22 @@
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
#
#: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124
#: ../src/sheet-control-gui.c:2132
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-13 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-12 10:05+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-14 07:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-14 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
......@@ -91,7 +93,7 @@ msgid "Provides a CORBA scripting interface"
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8656 ../src/xml-sax-read.c:3193
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8691 ../src/xml-sax-read.c:3193
msgid "Reading file..."
msgstr "Načítá se soubor…"
......@@ -189,7 +191,7 @@ msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“."
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8754 ../src/xml-sax-read.c:3210
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8789 ../src/xml-sax-read.c:3210
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
......@@ -1286,7 +1288,7 @@ msgid "Unable to open '%s'."
msgstr "Nelze otevřít „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:865
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5314
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5349
#, c-format
msgid "Unable to load the file '%s'."
msgstr "Nelze načíst soubor „%s“"
......@@ -1359,133 +1361,139 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vyskytla se nepodporovaná podmínka ověření: „%s“ s bázovou adresou: „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1889
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2223
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1890
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2224
#, c-format
msgid "Content past the maximum number of rows (%i) supported."
msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet řádků (%i)"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2026
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2027
msgid "Missing expression"
msgstr "Schází výraz"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2037
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2038
#, c-format
msgid "Expression '%s' does not start with a recognized character"
msgstr "Výraz „%s“ nezačíná správným znakem"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2196
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2197
msgid "Invalid array expression does not specify number of columns."
msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet sloupců."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2199
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2200
msgid "Invalid array expression does not specify number of rows."
msgstr "Neplatný výraz pole, neudává počet řádků."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2215
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2216
#, c-format
msgid "Content past the maximum number of columns (%i) supported."
msgstr "Obsah překročil maximální podporovaný počet sloupců (%i)"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2429
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2430
msgid "Unnamed dash style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl čáry."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2447
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2448
msgid "Unnamed image fill style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl výplně obrázkem."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2449
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2450
#, c-format
msgid "Image fill style '%s' has no attached image."
msgstr "Styl výplně obrázkem „%s“ nemá připojený obrázek."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2486
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2492
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2487
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2493
#, c-format
msgid "Unable to parse gradient color: %s"
msgstr "Nelze zpracovat barvu přechodu: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2512
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2513
msgid "Unnamed gradient style encountered."
msgstr "Vyskytl se nepojmenovaný styl přechodu."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2533
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2534
#, c-format
msgid "Unable to parse hatch color: %s"
msgstr "Nelze zpracovat barvu šrafování: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2607
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2608
msgid "Unnamed hatch encountered!"
msgstr "Vyskytlo se nepojmenované šrafování."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2687
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2688
msgid "Duplicate default column style encountered."
msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl sloupce."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2703
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2704
msgid "Duplicate default row style encountered."
msgstr "Vyskytl se duplicitní výchozí styl řádku."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3104
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3105
msgid "Unnamed date style ignored."
msgstr "Ignorován nepojmenovaný datový styl."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3399
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3400
msgid "Corrupted file: unnamed number style ignored."
msgstr "Poškozený soubor: ignorován nepojmenovaný styl čísla."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3432
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3459
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3487
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3524
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3550
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3578
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3433
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3460
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3488
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3525
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3551
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3579
msgid "This file appears corrupted, required formats are missing."
msgstr "Soubor se zdá poškozen, schází požadovaný formát."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3894
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3895
#, c-format
msgid "Unknown break type '%s' defaulting to NONE"
msgstr "Neznámý typ zalomení „%s“, použije se výchozí ŽÁDNÝ"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3962
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3963
#, c-format
msgid "Unable to parse tab color '%s'"
msgstr "Nelze zpracovat barvu karty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3974
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3975
#, c-format
msgid "Unable to parse tab text color '%s'"
msgstr "Nelze zpracovat barvu textu karty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4139
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4140
#, c-format
msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring."
msgstr "Vyskytla se neznámá podmínka „%s“, ignoruje se."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4481
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4482
#, c-format
msgid "Unknown interpolation type encountered: %s"
msgstr "Vyskytl se neznámý typ interpolace: %s"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4734
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4746
#, c-format
msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref"
msgstr "výraz „%s“ v „%s“ není odkaz na buňku"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4775
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4763
#, c-format
#| msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref"
msgid "Expression '%s' has unknown namespace"
msgstr "Výraz „%s“ má neznámý jmenný prostor"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4810
#, c-format
msgid "Invalid DB range '%s'"
msgstr "Neplatný databázový rozsah „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5011
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5050
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5046
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5085
#, c-format
msgid "Invalid attribute 'form:value', expected number, received '%s'"
msgstr "Neplatný atribut „form:value“, očekáváno číslo, obdrženo „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5016
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5051
#, c-format
msgid ""
"Invalid value-type '%s' advertised for 'form:value' attribute in 'form:value-"
......@@ -1494,12 +1502,12 @@ msgstr ""
"Pro atribut „form:value“ v prvku „form:value-range“ publikován neplatný typ "
"hodnoty „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5604
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5639
#, c-format
msgid "Not enough data in the supplied range (%s) for all the requests"
msgstr "Nedostatek dat v dodaném rozsahu (%s) pro všechny požadavky"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6144
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6179
msgid ""
"Gnumeric does not support non-automatic regression equations. Using "
"automatic equation instead."
......@@ -1507,45 +1515,45 @@ msgstr ""
"Gnumeric nepodporuje neautomatické regresní rovnice. Místo toho se použije "
"automatická rovnice."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6286
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6321
msgid "Encountered drop lines in a plot not supporting them."
msgstr "Vyskytly se přívodní čáry v diagramu, který je nepodporuje."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6356
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6391
msgid "Encountered an unknown chart type, trying to create a line plot."
msgstr "Vyskytl se neznámý typ grafu, zkouší se vytvořit čárový diagram."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6827
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6862
#, c-format
msgid "Attribute '%s' has the unsupported value '%s'."
msgstr "Atribut „%s“ má nepodporovanou hodnotu „%s“."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8542
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8577
msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
msgstr "Neznámý typ MIME pro soubor OpenOffice."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8550
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8585
msgid "No stream named content.xml found."
msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný content.xml"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8558
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8593
msgid "No stream named styles.xml found."
msgstr "Nebyl nalezen proud pojmenovaný styles.xml"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8666
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8701
#, c-format
msgid "Invalid metadata '%s'"
msgstr "Neplatná metadata „%s“"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8727
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8762
msgid "settings.xml stream is malformed!"
msgstr "Proud settings.xml je poškozen!"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6528
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6628
msgid "Writing Sheets..."
msgstr "Zapisují se listy…"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6557
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:6657
msgid "Writing Sheet Objects..."
msgstr "Zapisují se objekty listů…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment