Commit b5b32c30 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent 8e2a4c27
# Swedish messages for Gnumeric.
# Copyright © 1998-2019 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 1998-2021 Free Software Foundation, Inc.
# Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 1999, 2000, 2001.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2002.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2016, 2018.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018, 2019.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018, 2019, 2021.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2017.
#
# Svenska statistikfrämjandet har en ordlista som är till stor hjälp
......@@ -36,8 +36,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnumeric/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-03 18:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-10 19:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-22 07:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-25 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1 ../src/dialogs/wbcg.ui.h:1
#: ../src/func-builtin.c:552
......@@ -137,7 +137,7 @@ msgid "Applix (*.as)"
msgstr "Applix (*.as)"
 
#: ../plugins/dif/dif.c:69 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7219
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:13897 ../src/xml-sax-read.c:3516
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14113 ../src/xml-sax-read.c:3523
msgid "Reading file..."
msgstr "Läser fil…"
 
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt innehåll i ss:data-element, var ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1217
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14061 ../src/xml-sax-read.c:3533
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:14305 ../src/xml-sax-read.c:3540
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML-dokumentet är inte korrekt utformat!"
 
......@@ -309,50 +309,50 @@ msgid "No password supplied"
msgstr "Inget lösenord givet"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:698
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6223 ../src/print-info.c:674
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6271 ../src/print-info.c:669
msgid "TAB"
msgstr "TAB"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:699
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6269 ../src/print-info.c:675
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6317 ../src/print-info.c:670
msgid "PAGE"
msgstr "SIDA"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:700
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6276 ../src/print-info.c:676
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6324 ../src/print-info.c:671
msgid "PAGES"
msgstr "SIDOR"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:701
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6255 ../src/print-info.c:677
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6303 ../src/print-info.c:672
msgid "DATE"
msgstr "DATUM"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:702
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6262 ../src/print-info.c:678
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6310 ../src/print-info.c:673
msgid "TIME"
msgstr "TID"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:703
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6303
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6310 ../src/print-info.c:679
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6351
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6358 ../src/print-info.c:674
#: ../src/ssgrep.c:75
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:704
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6301
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6306 ../src/print-info.c:680
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6349
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6354 ../src/print-info.c:675
msgid "PATH"
msgstr "SÖKVÄG"
 
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:706 ../src/print-info.c:681
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:706 ../src/print-info.c:676
msgid "CELL"
msgstr "CELL"
 
#. ???
#: ../plugins/excel/ms-excel-util.c:707
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6354 ../src/print-info.c:682
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6402 ../src/print-info.c:677
msgid "TITLE"
msgstr "TITEL"
 
......@@ -479,11 +479,11 @@ msgstr "Ogiltigt antal ”%s” för nod %s"
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Okänd färg ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:3231
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:3264
msgid "Dropping missing object"
msgstr "Avvisar saknat objekt"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:3234
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:3267
#, c-format
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
msgstr "Avvisar objekt med ofullständigt ankare %2x"
......@@ -500,188 +500,188 @@ msgstr "Stötte på både attributen ”refreshedDate” och refreshedDateIso”
msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr "Hoppar över ogiltig pivotfältsgrupp för fältet ”%s” eftersom : %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:378
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:379
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "”%s” är skadad!"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:470
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:471
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr "Okänt uppräkningstypvärde ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:513 ../plugins/excel/xlsx-read.c:572
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:663
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:514 ../plugins/excel/xlsx-read.c:573
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:664
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr "Heltalet ”%s” är utanför intervallet för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:517 ../plugins/excel/xlsx-read.c:576
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:671
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:518 ../plugins/excel/xlsx-read.c:577
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:672
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltigt heltal ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:542
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:543
#, c-format
msgid "Unsigned integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr "Teckenlöst heltal ”%s” är utanför intervallet för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:546
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:547
#, c-format
msgid "Invalid unsigned integer '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltigt teckenlöst heltal ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:602
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:603
#, c-format
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltigt RRGGBB-färg ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:633
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:634
#, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltig siffra ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:697
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:698
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltig cellposition ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:720
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:721
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr "Ogiltigt intervall ”%s” för attributet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:794
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1287
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1365
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:795
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1315
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1393
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', unknown unit '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”; okänd enhet %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:799 ../plugins/excel/xlsx-read.c:806
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1292
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:800 ../plugins/excel/xlsx-read.c:807
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1320
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected distance, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, förväntade avstånd, fick ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1031
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1032
#, c-format
msgid "Unknown theme color %d"
msgstr "Okänd temafärg %d"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1177
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1178
#, c-format
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr "Odefinierat talformat-id ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1271 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3367
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1272 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3377
#, c-format
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
msgstr "Ogiltig färg ”%s” för attributet rgb"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1301 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1310
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1302 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1311
#, c-format
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr "Odefinierad stilpost ”%d”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1319
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1320
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
msgstr "Odefinierad partiell stilpost ”%d”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1348
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1354
#, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Ogiltig sst-ref ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1515
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1521
#, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Ogiltig cell %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1649
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1660
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr "Ignorerar kolumninformation som inte specificerar först eller sist."
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1786
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1797
#, c-format
msgid "Paper from XLSX file: %ipt⨉%ipt"
msgstr "Papper från XLSX-fil: %ipt⨉%ipt"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1790
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1801
#, c-format
msgid "Paper from XLSX file, #%i"
msgstr "Papper från XLSX-fil, #%i"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2251
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2885
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2262
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2927
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr "Ignorerar ogiltig datavalidering eftersom: %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2774
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2784
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr "Ignorerar ohanterat villkorat format av typen ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3184
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3194
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Okänd länktyp"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3227
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3237
#, c-format
msgid "Encountered uninterpretable \"ext\" extension in namespace \"%s\""
msgstr "Påträffade otolkbar utökning ”ext” i namnrymden ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3236
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3246
msgid "Encountered uninterpretable \"ext\" extension with missing namespace"
msgstr "Påträffade otolkbar utökning ”ext” med saknad namnrymd"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3698
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3708
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr "Ignorerar ett blad utan ett namn"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3782
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3792
#, c-format
msgid "Failed to define name: %s"
msgstr "Misslyckades att definiera namn %s"
msgstr "Misslyckades med att definiera namn: %s"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3844
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3854
msgid "Unable to resolve external relationship"
msgstr "Det går inte att lösa extern relation"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4038
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4048
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr "Saknar del-id för bladet ”%s”"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4063
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4073
#, c-format
msgid "Reading sheet '%s'..."
msgstr "Läser blad ”%s”…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4071
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4081
msgid "Reading comments..."
msgstr "Läser kommentarer…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5211
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5221
msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Läser delade strängar…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5220
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5230
msgid "Reading theme..."
msgstr "Läser tema…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5229
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5239
msgid "Reading styles..."
msgstr "Läser stilar…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5234
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5244
msgid "Reading workbook..."
msgstr "Läser arbetsbok…"
 
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5244
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5254
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Ingen arbetsbok funnen."
 
......@@ -948,39 +948,39 @@ msgstr "Funktioner som manipulerar hebreiska datum"
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1368 ../plugins/fn-info/functions.c:1384
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1374 ../plugins/fn-info/functions.c:1390
#: ../src/dialogs/workbook-attr.ui.h:8
msgid "Unimplemented"
msgstr "Inte implementerad"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1392
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1398
msgid "Unknown version"
msgstr "Okänd version"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1394
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1400
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s version %s"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1409 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:880
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1415 ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:880
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2354
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362 ../src/wbc-gtk-actions.c:3801
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2362 ../src/wbc-gtk-actions.c:3809
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1409
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1415
msgid "Manual"
msgstr "Manuell"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1419
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1425
msgid "Unknown system"
msgstr "Okänt system"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1434
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1440
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Okänd info_typ"
 
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1698
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1704
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Ogiltigt antal argument"
 
......@@ -992,7 +992,7 @@ msgstr "Informationsfunktioner"
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funktioner för inspektion av värden, celler med mera"
 
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3 ../src/gui-util.c:1052
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3 ../src/gui-util.c:1064
msgid "Information"
msgstr "Information"
 
......@@ -1062,7 +1062,7 @@ msgid ""
msgstr "Statistikfunktioner med namn och användningssätt från R-projektet"
 
#: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:3 ../plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:2
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2229
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2190
#: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:20
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:42
msgid "Statistics"
......@@ -1091,7 +1091,7 @@ msgid "Functions for manipulating strings"
msgstr "Funktioner för manipulering av strängar"
 
#: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:3
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1854 ../src/dialogs/dialog-search.c:387
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1815 ../src/dialogs/dialog-search.c:387
#: ../src/func.c:1099
msgid "String"
msgstr "Sträng"
......@@ -1386,8 +1386,8 @@ msgid "Constraint"
msgstr "Bivillkor"
 
#: ../plugins/mps/mps.c:591 ../plugins/mps/mps.c:653
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1910
#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:218 ../src/tools/gnm-solver.c:1659
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1871
#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:215 ../src/tools/gnm-solver.c:1659
#: ../src/tools/gnm-solver.c:1704 ../src/tools/gnm-solver.c:1748
msgid "Value"
msgstr "Värde"
......@@ -1401,7 +1401,7 @@ msgstr "Typ"
msgid "Limit"
msgstr "Gräns"
 
#: ../plugins/mps/mps.c:651 ../src/dialogs/dialog-simulation.c:233
#: ../plugins/mps/mps.c:651 ../src/dialogs/dialog-simulation.c:230
msgid "Variable"
msgstr "Variabel"
 
......@@ -1460,133 +1460,133 @@ msgstr "Importerar GNU Oleo-dokument"
msgid "GNU Oleo (*.oleo)"
msgstr "GNU Oleo (*.oleo)"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:624
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:652
msgid "General ODF error"
msgstr "Allmänt ODF-fel"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:678
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:706
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s', for '%s'"
msgstr "Ogiltigt heltal ”%s” för ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:693
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:721
#, c-format
msgid "Possible corrupted integer '%s' for '%s'"
msgstr "Möjligt skadat heltal ”%s” för ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:737
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:765
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected number, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, förväntade siffra, fick ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:761
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:789
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected percentage, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, förväntade procent, fick ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:783
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:811
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected color, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, förväntade färg, fick ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1061
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1089
#, c-format
msgid "Unknown hatch name '%s' encountered!"
msgstr "Okänd skrafferingsnamn %s påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1069
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1097
msgid "Hatch fill without hatch name encountered!"
msgstr "Skrafferingsfyllnad utan skrafferingsnamn påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1077
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1105
#, c-format
msgid "Unknown gradient name '%s' encountered!"
msgstr "Okänt toningsnamn ”%s” påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1090
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1118
msgid "Gradient fill without gradient name encountered!"
msgstr "Toningsfyllnad utan toningsnamn påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1098
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1126
#, c-format
msgid "Unknown image fill name '%s' encountered!"
msgstr "Okänt bildfyllnadsnamn ”%s” påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1108
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1136
#, c-format
msgid "Invalid absolute file specification '%s' encountered."
msgstr "Ogiltig absolut filspecifikation ”%s” påträffades."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1121
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1149
#, c-format
msgid "Unable to open '%s'."
msgstr "Det går inte att öppna ”%s”."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1131
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8590
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1159
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8672
#, c-format
msgid "Unable to load the file '%s'."
msgstr "Det går inte att öppna filen ”%s”."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1140
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1168
msgid "Image fill without image name encountered!"
msgstr "Bildfyllnad utan bildnamn påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1370
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1398
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected angle, received '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, förväntade vinkel, fick ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1436
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1464
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', unknown enum value '%s'"
msgstr "Ogiltigt attribut ”%s”, okänt uppräkningsvärde ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1631
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1659
#, c-format
msgid "Ignoring reference to unknown external workbook '%s'"
msgstr "Ignorerar referensen till okänd extern arbetsbok ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1853
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1881
#, c-format
msgid "Unknown text style with name \"%s\" encountered!"
msgstr "Okänd textstil med namn ”%s” påträffades!"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2286
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2328
#, c-format
msgid "Unable to parse '%s' ('%s')"
msgstr "Det går inte att tolka ”%s” (”%s”)"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2384
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3899
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2426
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3946
#, c-format
msgid "Unsupported formula type encountered: %s"
msgstr "Formeltyp som inte stöds påträffades: %s"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2390
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3906
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2432
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3953
#, c-format
msgid "Expression '%s' does not start with a recognized character"
msgstr "Uttrycket ”%s” börjar inte med ett känt tecken"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2429
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5248
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5260 ../src/ssgrep.c:352
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2471
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5280
#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:5292 ../src/ssgrep.c:352
msgid "cell"
msgstr "cell"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2819
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2861
#, c-format
msgid ""
"Validation condition '%s' is not supported. It has been changed to '%s'."
msgstr "Valideringsvillkor ”%s” stöds ej. Det har ändrats till ”%s”."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2868
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2910
#, c-format
msgid "Undefined validation style encountered: %s"
msgstr "Odefinierad valideringsstil påträffades: %s"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2894
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2936
#, c-format
msgid ""
"Unsupported validation condition encountered: \"%s\" with base address: \"%s"
......@@ -1594,111 +1594,111 @@ msgid ""
msgstr ""
"Valideringsvillkor som inte stöds påträffades: ”%s” med basadress: ”%s”"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3560
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3602
#, c-format
msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring."
msgstr "Okänt villkor ”%s” påträffades, ignorerar."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3642
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3684
#, c-format
msgid "Ignoring column information beyond column %i"
msgstr "Ignorera kolumninformation bortom kolumn %i"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3746
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4140
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3788
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4187
#, c-format
msgid "Content past the maximum number of rows (%i) supported."
msgstr "Stöder innehåll bortom högsta antal rader (%i)."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3891
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6337
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3938
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6385
msgid "Missing expression"
msgstr "Uttryck saknas"
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4118
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4165
msgid "Invalid array expression does not specify number of columns."
msgstr "Otillåtet fältuttryck anger inte antalet kolumner."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4121
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4168
msgid "Invalid array expression does not specify number of rows."
msgstr "Ogiltigt fältuttryck anger inte antalet rader."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4132
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4179
#, c-format
msgid "Content past the maximum number of columns (%i) supported."
msgstr "Stöder innehåll bortom högsta antal kolumner (%i)."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4462
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4510
msgid "Unnamed dash style encountered."
msgstr "Ej namngiven tankstrecksstil påträffades."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4480
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4528
msgid "Unnamed image fill style encountered."
msgstr "Ej namngiven bildfyllnadsstil påträffades."
 
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4482
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4530
#, c-format
msgid "Image fill style '%s' has no attached image."