Commit a4f83778 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian translation.

1999-09-23  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent a08923f9
1999-09-23 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated Norwegian translation.
1999-09-23 Rodrigo Stulzer Lopes <rodrigo@conectiva.com.br>
* pt_BR.po: added.
1999-09-18 Karl Eichwalder <ke@suse.de>
* de.po: Update.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.36\n"
"POT-Creation-Date: 1999-09-22 18:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 1999-09-10 00:48+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 1999-09-23 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-09-23 20:00+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1363,9 +1363,8 @@ msgstr "Du m
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/col-width.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "_Column width:"
msgstr "Kolonne:"
msgstr "_Kolonnebredde:"
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
......@@ -1373,9 +1372,8 @@ msgstr "Kolonne:"
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/hf-config.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "Left section:"
msgstr "Venstre del"
msgstr "Venstre del:"
#: src/dialogs/hf-config.glade.h:8
msgid "Center section:"
......@@ -1651,9 +1649,8 @@ msgstr "Refererer til:"
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/row-height.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "_Row height:"
msgstr "Ne_d, s til hyre"
msgstr "_Radhyde:"
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
......@@ -2472,7 +2469,6 @@ msgid "Base error"
msgstr "Basefeil"
#: src/functions/fn-eng.c:135
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=BIN2DEC\n"
"@SYNTAX=BIN2DEC(x)\n"
......@@ -2488,11 +2484,11 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=BIN2DEC-funksjonen konverterer et binrt tall i en streng eller "
"et tall til den desimale ekvivalenten.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"BIN2DEC(101) er lik 5.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DEC2BIN, BIN2OCT, BIN2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:158
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=BIN2OCT\n"
"@SYNTAX=BIN2OCT(number[,places])\n"
......@@ -2513,11 +2509,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"BIN2OCT(110111) er lik 67.\n"
"\n"
"@SEEALSO=OCT2BIN, BIN2DEC, BIN2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:184
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=BIN2HEX\n"
"@SYNTAX=BIN2HEX(number[,places])\n"
......@@ -2538,11 +2534,11 @@ msgstr ""
"plasser som skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"BIN2HEX(100111) er lik 27.\n"
"\n"
"@SEEALSO=HEX2BIN, BIN2OCT, BIN2DEC"
#: src/functions/fn-eng.c:210
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=DEC2BIN\n"
"@SYNTAX=DEC2BIN(number[,places])\n"
......@@ -2563,11 +2559,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"DEC2BIN(42) er lik 101010.\n"
"\n"
"@SEEALSO=BIN2DEC, DEC2OCT, DEC2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:236
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=DEC2OCT\n"
"@SYNTAX=DEC2OCT(number[,places])\n"
......@@ -2588,11 +2584,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ, returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"DEC2OCT(42) er lik 52.\n"
"\n"
"@SEEALSO=OCT2DEC, DEC2BIN, DEC2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:262
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=DEC2HEX\n"
"@SYNTAX=DEC2HEX(number[,places])\n"
......@@ -2613,11 +2609,11 @@ msgstr ""
"plasser som skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ, returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"DEC2HEX(42) er lik 2A.\n"
"\n"
"@SEEALSO=HEX2DEC, DEC2BIN, DEC2OCT"
#: src/functions/fn-eng.c:288
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=OCT2DEC\n"
"@SYNTAX=OCT2DEC(x)\n"
......@@ -2633,11 +2629,11 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=OCT2DEC-funksjonen konverterer et oktalt tall i en streng eller "
"et tall til den desimale ekvivalenten.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"OCT2DEC(\"124\") er lik 84.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DEC2OCT, OCT2BIN, OCT2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:311
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=OCT2BIN\n"
"@SYNTAX=OCT2BIN(number[,places])\n"
......@@ -2657,11 +2653,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis plasser er for liten eller negativ, returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"OCT2BIN(\"213\") er lik 10001011.\n"
"\n"
"@SEEALSO=BIN2OCT, OCT2DEC, OCT2HEX"
#: src/functions/fn-eng.c:337
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=OCT2HEX\n"
"@SYNTAX=OCT2HEX(number[,places])\n"
......@@ -2681,11 +2677,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ, returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"OCT2HEX(132) er lik 5A.\n"
"\n"
"@SEEALSO=HEX2OCT, OCT2BIN, OCT2DEC"
#: src/functions/fn-eng.c:363
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=HEX2BIN\n"
"@SYNTAX=HEX2BIN(number[,places])\n"
......@@ -2706,11 +2702,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"HEX2BIN(\"2A\") er lik 101010.\n"
"\n"
"@SEEALSO=BIN2HEX, HEX2OCT, HEX2DEC"
#: src/functions/fn-eng.c:389
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=HEX2OCT\n"
"@SYNTAX=HEX2OCT(number[,places])\n"
......@@ -2731,11 +2727,11 @@ msgstr ""
"skal fylles med nuller.\n"
"Hvis @plasser er for liten eller negativ, returneres en #NUM! feil.\n"
"@EXAMPLES\n"
"HEX2OCT(\"2A\") er lik 52.\n"
"\n"
"@SEEALSO=OCT2HEX, HEX2BIN, HEX2DEC"
#: src/functions/fn-eng.c:415
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=HEX2DEC\n"
"@SYNTAX=HEX2DEC(x)\n"
......@@ -2751,11 +2747,11 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=HEX2DEC-funksjonen konverterer et heksadesimalt tall til den "
"desimale ekvivalenten.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"HEX2DEC(\"2A\") er lik 42.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DEC2HEX, HEX2BIN, HEX2OCT"
#: src/functions/fn-eng.c:438
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=BESSELI\n"
"@SYNTAX=BESSELI(x,y)\n"
......@@ -2769,16 +2765,19 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO=BESSELJ,BESSELK,BESSELY"
msgstr ""
"@FUNCTION=ERFC\n"
"@SYNTAX=ERFC(x)\n"
"@DESCRIPTION=ERFC-funksjonen returnerer integralet av den komplimentre \n"
"feilfunksjonen mellom grensene 0 og @x.\n"
"Hvis @x ikke er et tall returneres en #VALUE! feil. Hvis @x < 0 en "
"returneres\n"
"en #NUM!-feil.\n"
"@FUNCTION=BESSELI\n"
"@SYNTAX=BESSELI(x,y)\n"
"@DESCRIPTION=BESSELI-funksjonen returnerer Neumann, Weber eller Bessel "
"funksjonen. \n"
"@x er omrdet funksjonen evalueres for. @y er rekkeflgen for "
"besselfunksjonen, \n"
"hvis denne ikke er et heltall avkortes den.\n"
"Hvis @x eller @y ikke er numeriske returneres en #VALUE! feil. Hvis @y < 0 \n"
"returneres en #NUM!-feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"BESSELI(0.7,3) er lik 0.007367374.\n"
"\n"
"@SEEALSO=MMULT, MINVERSE"
"@SEEALSO=BESSELJ,BESSELK,BESSELY"
#: src/functions/fn-eng.c:479
#, fuzzy
......@@ -2875,7 +2874,6 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/functions/fn-eng.c:675
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(inumber)\n"
......@@ -2891,11 +2889,10 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=IMAGINARY returnerer den imaginre koeffisienten av et "
"komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"IMAGINARY(\"132-j\") er lik -1.\n"
"@SEEALSO=IMREAL"
#: src/functions/fn-eng.c:706
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMREAL\n"
"@SYNTAX=IMREAL(inumber)\n"
......@@ -2911,11 +2908,11 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=IMREAL returnerer den reelle koeffisienten av et komplekst "
"tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"imreal(\"132-j\") er lik 132.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY"
#: src/functions/fn-eng.c:737
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMABS\n"
"@SYNTAX=IMABS(inumber)\n"
......@@ -2930,11 +2927,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAKS=IMABS(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS returnerer den absolutte verdien av et komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMABS(\"2-j\") er lik 2.23606798.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY, IMREAL"
#: src/functions/fn-eng.c:768
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMCONJUGATE\n"
"@SYNTAX=IMCONJUGATE(inumber)\n"
......@@ -2950,11 +2947,11 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=IMCONJUGATE returnerer den komplekse konjugaten av et komplekst "
"tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMCONJUGATE(\"1-j\") er lik 1+j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY, IMREAL"
#: src/functions/fn-eng.c:799
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMCOS\n"
"@SYNTAX=IMCOS(inumber)\n"
......@@ -2969,11 +2966,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAKS=IMCOS(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMCOS returnerer kosinus av et komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMCOS(\"1+j\") er lik 0.833730-0.988898j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMSIN, IMTAN"
#: src/functions/fn-eng.c:827
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMTAN\n"
"@SYNTAX=IMTAN(inumber)\n"
......@@ -2985,13 +2982,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=IMTAN\n"
"@SYNTAKS=IMTAN(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMTAN returnerer tangenten av et komplekst tall.\n"
"@DESCRIPTION=IMTAN returnerer tangenten av et komplekst tall. Denne "
"funksjonen er Excel kompatibel.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMSIN, IMCOS"
#: src/functions/fn-eng.c:854
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMEXP\n"
"@SYNTAX=IMEXP(inumber)\n"
......@@ -3006,11 +3003,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAX=IMEXP(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMEXP returnerer eksponenten av et komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMEXP(\"2-j\") er lik 3.992324-6.217676j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMLN"
#: src/functions/fn-eng.c:882
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMARGUMENT\n"
"@SYNTAX=IMARGUMENT(inumber)\n"
......@@ -3025,11 +3022,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAX=IMARGUMENT(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMARGUMENT returnerer argumentet theta av et komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMARQUENT(\"2-j\") er lik -0.463647609.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
#: src/functions/fn-eng.c:909
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMLN\n"
"@SYNTAX=IMLN(inumber)\n"
......@@ -3051,11 +3048,11 @@ msgstr ""
"logaritmen er ikke definert unikt med komplekse tall. Du vil kanskje mtte \n"
"legge til eller trekke fra en lik multippel av pi til den imaginre delen.)\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMLN(\"3-j\") er lik 1.15129-0.32175j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMEXP,IMLOG2,IMLOG10"
#: src/functions/fn-eng.c:941
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMLOG2\n"
"@SYNTAX=IMLOG2(inumber)\n"
......@@ -3070,11 +3067,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAKS=IMLOG2(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMLOG2 returnerer logaritmen til et komplekst tall i base 2.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMLOG2(\"3-j\") er lik 1.66096-0.46419j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMLN, IMLOG10"
#: src/functions/fn-eng.c:971
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMLOG10\n"
"@SYNTAX=IMLOG10(inumber)\n"
......@@ -3089,11 +3086,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAKS=IMLOG10(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMLOG10 returnerer logaritmen til et komplekst tall i base 10.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMLOG10(\"3-j\") er lik 0.5-0.13973j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMLN, IMLOG2"
#: src/functions/fn-eng.c:1001
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMPOWER\n"
"@SYNTAX=IMPOWER(inumber,number)\n"
......@@ -3112,11 +3109,11 @@ msgstr ""
"er det komplekse tallet som skal opphyes og @tall er potensen det skal \n"
"opphyes i.\n"
"@EXAMPLES\n"
"IMPOWER(\"4-j\",2) er lik 15-8j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMSQRT"
#: src/functions/fn-eng.c:1037
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMDIV\n"
"@SYNTAX=IMDIV(inumber,inumber)\n"
......@@ -3131,11 +3128,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAX=IMDIV(itall,itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMDIV returnerer kvotienten av to komplekse tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMDIV(\"2-j\",\"2+j\") er lik 0.6-0.8j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMPRODUCT"
#: src/functions/fn-eng.c:1071
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMSIN\n"
"@SYNTAX=IMSIN(inumber)\n"
......@@ -3150,11 +3147,11 @@ msgstr ""
"@SYNTAKS=IMSIN(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMSIN returnerer sinus av et kompekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMSIN(\"1+j\") er lik 1.29846+0.63496j.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMCOS, IMTAN"
#: src/functions/fn-eng.c:1099
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=IMSQRT\n"
"@SYNTAX=IMSQRT(inumber)\n"
......@@ -3169,6 +3166,7 @@ msgstr ""
"@SYNTAX=IMSQRT(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMSQRT returnerer kvadratroten av et komplekst tall.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMSQRT(\"1+j\") er lik 1.09868+0.4550899j\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMPOWER"
......@@ -8044,6 +8042,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/functions/fn-stat.c:3196
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=PERCENTILE\n"
"@SYNTAX=PERCENTILE(array,k)\n"
......@@ -8058,6 +8057,14 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO=QUARTILE"
msgstr ""
"@FUNCTION=COUNT\n"
"@SYNTAX=COUNT(b1, b2, ...)\n"
"@DESCRIPTION=Returnerer det totale antall heltalls eller flyttallsargumenter "
"som gis.\n"
"Bruk av denne funksjonen p en streng eller en tom celle gjr ingenting. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE"
#: src/functions/fn-stat.c:3261
msgid ""
......@@ -9377,14 +9384,13 @@ msgid "Zooms the page out"
msgstr "Zoomer ut p siden"
#: src/print-preview.c:475
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Preview for %s in %s"
msgstr "Forhndsvisning for %s"
msgstr "Forhndsvisning for %s i %s"
#: src/print-preview.c:476
#, fuzzy
msgid "the sheet"
msgstr "Legg til et nytt ark"
msgstr "arket"
#: src/print-preview.c:477
msgid "the workbook"
......@@ -9424,16 +9430,16 @@ msgstr "Rad: %d"
msgid "Column: %s"
msgstr "Kolonne: %s"
#: src/sheet.c:997
#: src/sheet.c:995
msgid "Internal ERROR"
msgstr "Intern FEIL"
#: src/sheet.c:3767
#: src/sheet.c:3765
#, c-format
msgid "I was not able to activate object %s"
msgstr "Kunne ikke aktivere objekt %s"
#: src/sheet.c:3779
#: src/sheet.c:3777
msgid "I was unable to the bind object"
msgstr "Kunne ikke binde objektet"
......@@ -9517,9 +9523,8 @@ msgid "Create a new spreadsheet"
msgstr "Lag et nytt regneark"
#: src/workbook.c:847
#, fuzzy
msgid "_Import..."
msgstr "_Importer"
msgstr "_Importr..."
#: src/workbook.c:847
msgid "Imports a file"
......@@ -9582,9 +9587,8 @@ msgid "P_aste special..."
msgstr "Lim inn spesi_al..."
#: src/workbook.c:899
#, fuzzy
msgid "_Delete..."
msgstr "Slett"
msgstr "_Slett..."
#: src/workbook.c:901
msgid "C_lear"
......@@ -9699,9 +9703,8 @@ msgid "_Special"
msgstr "_Spesial"
#: src/workbook.c:974 src/workbook.c:982
#, fuzzy
msgid "_Auto fit selection"
msgstr "Venstre del"
msgstr "Tilp_ass utvalget automatisk"
#: src/workbook.c:976
msgid "_Width"
......@@ -9812,18 +9815,16 @@ msgid "Button"
msgstr "Knapp"
#: src/workbook.c:1080
#, fuzzy
msgid "Creates a button"
msgstr "Lager et knappeobjekt"
msgstr "Lager en knapp"
#: src/workbook.c:1083
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgstr "Avkrysningsboks"
#: src/workbook.c:1083
#, fuzzy
msgid "Creates a checkbox"
msgstr "Lager et nytt regneark"
msgstr "Lager en avkrysningsboks"
#: src/workbook.c:1090
msgid "Line"
......@@ -9940,208 +9941,65 @@ msgid "Right justifies the cell contents"
msgstr "Hyrejusterer celleinnholdet"
#: src/workbook-format-toolbar.c:422
#, fuzzy
msgid "Money format"
msgstr "Kopier formater"
msgstr "Valutaformat"
#: src/workbook-format-toolbar.c:422
#, fuzzy
msgid "Sets the format of the selected cells to monetary"
msgstr "Modifiser formateringen til valgte celler"
msgstr "Setter formateringen for valgte celler til valuta"
#: src/workbook-format-toolbar.c:425
#, fuzzy
msgid "Sets the format of the selected cells to percentage"
msgstr "Modifiser formateringen til valgte celler"
msgstr "Setter formateringen for valgte celler til prosent"
#: src/workbook-format-toolbar.c:428
msgid "Thousand separator"
msgstr ""
msgstr "Tusenskilletegn"
#: src/workbook-format-toolbar.c:428
msgid "Sets the format of the selected cells to include a thousands separator"
msgstr ""
msgstr "Setter formateringen for valgte celler til inkludere et tusenskilletegn"
#: src/workbook-format-toolbar.c:431
msgid "Add decimals"
msgstr ""
msgstr "Legg til desimaler"
#: src/workbook-format-toolbar.c:431
msgid "Increases the number of decimal numbers displayed"
msgstr ""
msgstr "ker antall desimaler som vises"
#: src/workbook-format-toolbar.c:434
msgid "Remove decimals"
msgstr ""
msgstr "Fjern desimaler"
#: src/workbook-format-toolbar.c:434
msgid "Decreases the number of decimal numbers displayed"
msgstr ""
msgstr "Minsker antallet desimaler som vises"
#: src/workbook-format-toolbar.c:542
#, fuzzy
msgid "Font selector"
msgstr "Stil for skrifttype:"
msgstr "Valg av skrifttype"
#: src/workbook-format-toolbar.c:558
#, fuzzy
msgid "Size"
msgstr "Strrelse:"
msgstr "Strrelse"
#: src/workbook-format-toolbar.c:580
msgid "Foreground"
msgstr ""
msgstr "Forgrunn"
#: src/workbook-format-toolbar.c:583
msgid "Background"
msgstr ""
msgstr "Bakgrunn"
#: src/workbook-cmd-format.c:83
msgid "You entered an invalid column width value. It must be bigger than 0"
msgstr ""
msgstr "Du skrev inn en ugyldig verdi for kolonnebredde. Den m vre strre enn 0"
#: src/workbook-cmd-format.c:162
msgid "You entered an invalid row height value. It must be bigger than 0"
msgstr ""
#: src/xml-io.c:2274
#: src/xml-io.c:2277
msgid "Old Gnumeric XML file format"
msgstr "Gammelt Gnumeric XML filformat"
#~ msgid "Zoom"
#~ msgstr "Zoom"
#~ msgid "Custom"
#~ msgstr "Egendefinert"
#~ msgid "Zoom factor should be at least 25%"
#~ msgstr "Zoom-faktor br vre minst 25%"
#~ msgid "Zoom factor should be at most 900%"
#~ msgstr "Zoom-faktor br ikke vre over 900%"
#~ msgid "log2: domain error"
#~ msgstr "log2: domenefeil"
#~ msgid "log10: domain error"
#~ msgstr "log10: domenefeil"
#~ msgid ""
#~ "@FUNCTION=RAND\n"
#~ "@SYNTAX=RAND()\n"
#~ "@DESCRIPTION=Returns a random number greater than or equal to 0 and less "
#~ "than 1.\n"
#~ "@EXAMPLES=\n"
#~ "\n"
#~ "@SEEALSO="
#~ msgstr ""
#~ "@FUNCTION=RAND\n"
#~ "@SYNTAKS=RAND ()\n"
#~ "@DESCRIPTION=Returnerer et tilfeldig tall strre enn eller lik null og "
#~ "mindre enn 1.\n"
#~ "@EXAMPLES=\n"
#~ "\n"
#~ "@SEEALSO="
#~ msgid ""
#~ "@FUNCTION=ERROR.TYPE\n"
#~ "@SYNTAX=ERROR(exp)\n"
#~ "@DESCRIPTION=FIXME\n"
#~ "@SEEALSO=ISERROR"
#~ msgstr ""
#~ "@FUNCTION=ERROR.TYPE\n"
#~ "@SYNTAX=ERROR(exp)\n"
#~ "@DESCRIPTION=FIXME\n"
#~ "@SEEALSO=ISERROR"