Commit 88f56859 authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg Committed by Jody Goldberg

Add hyperlink files


2002-09-20  Jody Goldberg <jody@gnome.org>

	* POTFILES.in : Add hyperlink files
parent 1b75b348
2002-09-20 Jody Goldberg <jody@gnome.org>
* POTFILES.in : Add hyperlink files
2002-09-22 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -139,6 +139,7 @@ src/dialogs/dialog-function-select.c
src/dialogs/dialog-goal-seek.c
src/dialogs/dialog-goto-cell.c
src/dialogs/dialog-graph-guru.c
src/dialogs/dialog-hyperlink.c
src/dialogs/dialog-insert-cells.c
src/dialogs/dialog-merge.c
src/dialogs/dialog-paste-special.c
......@@ -178,6 +179,7 @@ src/dialogs/goto.glade
src/dialogs/graph-guru.glade
src/dialogs/hf-config.glade
src/dialogs/histogram.glade
src/dialogs/hyperlink.glade
src/dialogs/insert-cells.glade
src/dialogs/mean-tests.glade
src/dialogs/merge.glade
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.66\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-21 13:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-22 11:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-21 14:29+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
......@@ -531,8 +531,11 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=COMPLEX\n"
"@SYNTAX=COMPLEX(real,im[,suffiks])\n"
"@DESCRIPTION=COMPLEX returnerer et komplekst tall på formen x + yi.\n"
"@real er realtallet og @im er den imaginære koeffisienten for det komplekse tallet. @suffiks er suffikset for den imaginære koeffisienten. Hvis den er utelatt, bruker COMPLEX 'i' som forvalg.\n"
"* Hvis @suffiks er hverken 'i' eller 'j', returnerer COMPLEX en #VALUE! feil.\n"
"@real er realtallet og @im er den imaginære koeffisienten for det komplekse "
"tallet. @suffiks er suffikset for den imaginære koeffisienten. Hvis den er "
"utelatt, bruker COMPLEX 'i' som forvalg.\n"
"* Hvis @suffiks er hverken 'i' eller 'j', returnerer COMPLEX en #VALUE! "
"feil.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"COMPLEX(1,-1) er lik 1-i.\n"
......@@ -557,8 +560,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMAGINARY returnerer den imaginære koeffisienten av et komplekst tall.\n"
"* Hvis @itall ikke er et gyldig komplekst tall returnerer IMAGINARY en #VALUE!-feil.\n"
"@DESCRIPTION=IMAGINARY returnerer den imaginære koeffisienten av et "
"komplekst tall.\n"
"* Hvis @itall ikke er et gyldig komplekst tall returnerer IMAGINARY en "
"#VALUE!-feil.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -583,7 +588,8 @@ msgstr ""
"@SYNTAX=IMABS(itall)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS returnerer den absolutte verdien av et komplekst tall.\n"
"\n"
"* Hvis @itall ikke er et gyldig komplekst tall returnerer IMABS en #VALUE!-feil.\n"
"* Hvis @itall ikke er et gyldig komplekst tall returnerer IMABS en #VALUE!-"
"feil.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -12987,7 +12993,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
"@DESCRIPTION=NT_MU function (Möbius mu function) returns \n"
"@DESCRIPTION=NT_MU function (Mbius mu function) returns \n"
"0 if @n is divisible by the square of a prime .\n"
"Otherwise it returns: \n"
"\n"
......@@ -13823,7 +13829,7 @@ msgstr "Lag et rullefelt"
msgid "Create an arrow"
msgstr "Lag en pil"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:63 src/sheet-control-gui.c:1406
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:63 src/sheet-control-gui.c:1422
msgid "Cu_t"
msgstr "Klipp u_t"
......@@ -14143,8 +14149,8 @@ msgstr "Venstre"
msgid "Left justifies the contents of each cell"
msgstr "Venstrejusterer innholdet i hver celle"
#: schemas/plot-types.xml.in.h:32 src/GNOME_Gnumeric.xml.h:138
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:53 src/workbook-object-toolbar.c:160
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:138 src/dialogs/cell-format.glade.h:53
#: src/workbook-object-toolbar.c:160 schemas/plot-types.xml.in.h:32
msgid "Line"
msgstr "Linje"
......@@ -14508,8 +14514,8 @@ msgstr "Endre sideoppsettet for din skriver"
msgid "Show all filtered and hidden rows"
msgstr "Vis filtrerte og skjulte rader"
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:41 src/GNOME_Gnumeric.xml.h:225
#: src/workbook-control-gui.c:3545
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:225 src/workbook-control-gui.c:3545
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:41
msgid "Sort Ascending"
msgstr "Sorter stigende"
......@@ -14655,7 +14661,7 @@ msgstr "_ANOVA"
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:258 src/sheet-control-gui.c:1439
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:258 src/sheet-control-gui.c:1455
#: src/workbook-control-gui.c:3151
msgid "_Add / Modify comment..."
msgstr "_Legg til / modifiser kommentar..."
......@@ -14706,7 +14712,7 @@ msgid "_Content"
msgstr "_Innhold"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:268 src/item-cursor.c:1012
#: src/sheet-control-gui.c:1408
#: src/sheet-control-gui.c:1424
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
......@@ -14722,7 +14728,7 @@ msgstr "_Data"
msgid "_Define..."
msgstr "_Definer..."
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:272 src/sheet-control-gui.c:1426
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:272 src/sheet-control-gui.c:1442
#: src/workbook-control-gui.c:3034
msgid "_Delete..."
msgstr "_Slett..."
......@@ -14801,8 +14807,8 @@ msgstr "_Grupper og disponer"
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:291 src/sheet-control-gui.c:1451
#: src/sheet-control-gui.c:1459 src/workbook-control-gui.c:3172
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:291 src/sheet-control-gui.c:1467
#: src/sheet-control-gui.c:1475 src/workbook-control-gui.c:3172
#: src/workbook-control-gui.c:3191
msgid "_Hide"
msgstr "_Skjul"
......@@ -14869,7 +14875,7 @@ msgstr "_Åpne..."
msgid "_Paired Samples: T-Test"
msgstr ""
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:307 src/sheet-control-gui.c:1410
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:307 src/sheet-control-gui.c:1426
msgid "_Paste"
msgstr "_Lim inn"
......@@ -14990,8 +14996,8 @@ msgstr "_Angre"
msgid "_Ungroup"
msgstr "_Fjern gruppering"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:335 src/sheet-control-gui.c:1453
#: src/sheet-control-gui.c:1461 src/workbook-control-gui.c:3175
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:335 src/sheet-control-gui.c:1469
#: src/sheet-control-gui.c:1477 src/workbook-control-gui.c:3175
#: src/workbook-control-gui.c:3194
msgid "_Unhide"
msgstr "_Ta frem"
......@@ -16107,9 +16113,9 @@ msgstr "_Innområde:"
msgid "_Labels"
msgstr "_Etiketter"
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:2 src/dialogs/anova-two.glade.h:2
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:3
#: src/dialogs/anova-two.glade.h:2 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:3
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:1 src/dialogs/sampling.glade.h:1
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:2
msgid "1"
msgstr "1"
......@@ -16121,8 +16127,8 @@ msgstr "ANOVA - tofaktor"
msgid "Number of Rows _Per Sample:"
msgstr "Antall rader _per datapunkt:"
#: src/dialogs/autocorrect.glade.h:1 src/dialogs/plugin-manager.glade.h:1
#: src/dialogs/solver.glade.h:1
#: src/dialogs/autocorrect.glade.h:1 src/dialogs/hyperlink.glade.h:1
#: src/dialogs/plugin-manager.glade.h:1 src/dialogs/solver.glade.h:1
msgid "*"
msgstr ""
......@@ -17445,7 +17451,7 @@ msgstr "6"
msgid "13"
msgstr "13"
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:6 src/dialogs/dialog-autoformat.c:69
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:69 schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:6
msgid "20"
msgstr "20"
......@@ -17457,7 +17463,7 @@ msgstr "39"
msgid "South"
msgstr "Syd"
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:1 src/dialogs/dialog-autoformat.c:70
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:70 schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:1
msgid "12"
msgstr "12"
......@@ -17489,7 +17495,7 @@ msgstr "2"
msgid "0"
msgstr "0"
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:3 src/dialogs/dialog-autoformat.c:71
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:71 schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:3
msgid "10"
msgstr "10"
......@@ -17754,6 +17760,46 @@ msgstr "Navn på plott"
msgid "Series name"
msgstr "Navn på serie"
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:87
#, fuzzy
msgid "_Internal Link"
msgstr "Intern FEIL"
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:89
msgid "Jump to specific cells or named range in the current workbook"
msgstr ""
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:90
#, fuzzy
msgid "_External Link"
msgstr "Intern FEIL"
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:92
msgid "Open an external file with the specified name"
msgstr ""
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:93
msgid "Send _Email"
msgstr ""
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:95
#, fuzzy
msgid "Prepare an email"
msgstr "Lag en etikett"
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:96
msgid "_URL"
msgstr ""
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:98
msgid "Browse to the specified URL"
msgstr ""
#: src/dialogs/dialog-hyperlink.c:272
#, fuzzy
msgid "Could not create the hyperlink dialog."
msgstr "Kunne ikke opprette dialog for problemløser."
#: src/dialogs/dialog-insert-cells.c:130 src/dialogs/insert-cells.glade.h:1
msgid "Insert"
msgstr "Sett inn"
......@@ -17912,19 +17958,17 @@ msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#. Is it a boolean?
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:30
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:44
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:374 src/format.c:1556
#: src/number-match.c:1109 src/value-sheet.c:33 src/value.c:298
#: src/value.c:607
#: src/value.c:607 schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:30
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:44
msgid "TRUE"
msgstr "SANN"
#: schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:13
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:22
#: src/dialogs/dialog-preferences.c:375 src/format.c:1556
#: src/number-match.c:1111 src/value-sheet.c:33 src/value.c:300
#: src/value.c:607
#: src/value.c:607 schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:13
#: schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:22
msgid "FALSE"
msgstr "USANN"
......@@ -18650,7 +18694,7 @@ msgstr "Ko_lonneslutt : "
msgid "Co_mma (,)"
msgstr "Ko_mma (,)"
#: schemas/plot-types.xml.in.h:27 src/dialogs/dialog-stf.glade.h:15
#: src/dialogs/dialog-stf.glade.h:15 schemas/plot-types.xml.in.h:27
msgid "Column"
msgstr "Kolonne"
......@@ -19171,6 +19215,45 @@ msgstr "_N:"
msgid "_Options"
msgstr "_Alternativer"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:2
msgid "<small>Optional</small>"
msgstr ""
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Email _Address:"
msgstr "Adresse"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "HyperLink"
msgstr "_Hyperlenke"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Target _Range:"
msgstr "Flett område:"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "_File:"
msgstr "_Fil"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "_Subject:"
msgstr "_Objekt..."
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "_Tip:"
msgstr "Ø_verst:"
#: src/dialogs/hyperlink.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "_Web Address:"
msgstr "Adresse"
#: src/dialogs/insert-cells.glade.h:2
msgid "Insert _column(s)"
msgstr "Sett inn _kolonn(er)"
......@@ -21004,10 +21087,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=SUM\n"
"@SYNTAX=SUM(verdi1, verdi2, ...)\n"
"@DESCRIPTION=SUM beregner summen av alle verdier og celler som refereres i argumentlisten.\n"
"@DESCRIPTION=SUM beregner summen av alle verdier og celler som refereres i "
"argumentlisten.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11, 15, 17, 21 og 43. Da får vi at\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11, 15, 17, 21 og "
"43. Da får vi at\n"
"SUM(A1:A5) er lik 107.\n"
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE, COUNT"
......@@ -21029,8 +21114,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=PRODUCT\n"
"@SYNTAX=PRODUCT(verdi1, verdi2, ...)\n"
"@DESCRIPTION=PRODUCT returnerer produktet av alle verdier og celler som er referert i argumentlisten.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel. Dette vil i praksis si at hvis alle celler er tomme, vil resultatet bli 0.\n"
"@DESCRIPTION=PRODUCT returnerer produktet av alle verdier og celler som er "
"referert i argumentlisten.\n"
"* Denne funksjonen er Excel kompatibel. Dette vil i praksis si at hvis alle "
"celler er tomme, vil resultatet bli 0.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"PRODUCT(2,5,9) er lik 90.\n"
"\n"
......@@ -21219,13 +21306,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"This version of Gnumeric has been compiled with inadequate precision in "
"frexpgnum."
msgstr "Denne versjonen av Gnumeric er kompilert med dårlig presisjon i modfgnum."
msgstr ""
"Denne versjonen av Gnumeric er kompilert med dårlig presisjon i modfgnum."
#: src/gutils.c:614
msgid ""
"This version of Gnumeric has been compiled with inadequate precision in "
"yngnum."
msgstr "Denne versjonen av Gnumeric er kompilert med dårlig presisjon i yngnum."
msgstr ""
"Denne versjonen av Gnumeric er kompilert med dårlig presisjon i yngnum."
#.
#. * xgettext:
......@@ -21245,11 +21334,16 @@ msgstr "Fil/"
msgid "Link target"
msgstr "Lenkemål"
#: src/hlink.c:220
#: src/hlink.c:218
#, c-format
msgid "Unable to activate the url '%s'"
msgstr "Kan ikke aktivere url «%s»"
#: src/hlink.c:268
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to open '%s'"
msgstr "Kunne ikke åpne fil '%s'"
#: src/item-bar.c:625
#, c-format
msgid "Width: %.2f pts (%d pixels)"
......@@ -21605,8 +21699,12 @@ msgstr "Funksjonsgruppen er tom."
#: src/plugin-service.c:1167
#, fuzzy, c-format
msgid "%d function in category \"%s\""
msgid_plural "Group of %d functions in category \"%s\""
msgstr[0] "Mangler kategorinavn for funksjon."
msgstr "Mangler kategorinavn for funksjon."
#: src/plugin-service.c:1168
#, fuzzy, c-format
msgid "Group of %d functions in category \"%s\""
msgstr "Mangler kategorinavn for funksjon."
#: src/plugin-service.c:1264
msgid "Plugin loader"
......@@ -21624,8 +21722,12 @@ msgstr "Kan ikke brukergrensesnittdefinisjon fra XML-fil %s."
#: src/plugin-service.c:1441
#, c-format
msgid "User interface with %d action"
msgid_plural "User interface with %d actions"
msgstr[0] ""
msgstr ""
#: src/plugin-service.c:1442
#, c-format
msgid "User interface with %d actions"
msgstr ""
#: src/plugin-service.c:1530
msgid "No \"type\" attribute on \"service\" element."
......@@ -21955,7 +22057,12 @@ msgstr "Ugyldig etterfølgende backslash i erstatningen."
msgid "cannot be performed with multiple ranges selected"
msgstr "kan ikke utføres på flere områder valgt"
#: src/sheet-control-gui.c:1412
#: src/sheet-control-gui.c:1392
#, fuzzy
msgid "Remove Hyperlink"
msgstr "Fje_rn hyperlenke"
#: src/sheet-control-gui.c:1428
msgid "Paste _Special"
msgstr "Lim inn _spesial"
......@@ -21966,53 +22073,53 @@ msgstr "Lim inn _spesial"
#. * This is hard for now because there is no memory management for the label
#. * strings, and the logic that knows the count is elsewhere
#.
#: src/sheet-control-gui.c:1424
#: src/sheet-control-gui.c:1440
msgid "_Insert..."
msgstr "Sett _inn..."
#: src/sheet-control-gui.c:1428
#: src/sheet-control-gui.c:1444
msgid "_Insert Column(s)"
msgstr "Sett _inn kolonne(r)"
#: src/sheet-control-gui.c:1430
#: src/sheet-control-gui.c:1446
msgid "_Delete Column(s)"
msgstr "S_lett kolonne(r)"
#: src/sheet-control-gui.c:1432
#: src/sheet-control-gui.c:1448
msgid "_Insert Row(s)"
msgstr "Sett _inn rad(er)"
#: src/sheet-control-gui.c:1434
#: src/sheet-control-gui.c:1450
msgid "_Delete Row(s)"
msgstr "S_lett rad(er)"
#: src/sheet-control-gui.c:1437
#: src/sheet-control-gui.c:1453
msgid "Clear Co_ntents"
msgstr "Tøm i_nnhold"
#: src/sheet-control-gui.c:1445
#: src/sheet-control-gui.c:1461
msgid "_Format Cells..."
msgstr "Formater _celler..."
#. Column specific (Note some labels duplicate row labels)
#: src/sheet-control-gui.c:1449
#: src/sheet-control-gui.c:1465
msgid "Column _Width..."
msgstr "_Kolonnebredde..."
#. Row specific (Note some labels duplicate col labels)
#: src/sheet-control-gui.c:1457
#: src/sheet-control-gui.c:1473
msgid "_Row Height..."
msgstr "_Radhøyde..."
#: src/sheet-control-gui.c:1464
#: src/sheet-control-gui.c:1480
msgid "_Hyperlink"
msgstr "_Hyperlenke"
#: src/sheet-control-gui.c:1467
#: src/sheet-control-gui.c:1483
msgid "Edit _Hyperlink"
msgstr "Rediger _hyperlenke"
#: src/sheet-control-gui.c:1470
#: src/sheet-control-gui.c:1486
msgid "_Remove Hyperlink"
msgstr "Fje_rn hyperlenke"
......@@ -25427,9 +25534,6 @@ msgstr "usann"
#~ msgid "_Right:"
#~ msgstr "Høy_re:"
#~ msgid "_Top:"
#~ msgstr "Ø_verst:"
#~ msgid "First argument to SCM must be a Guile expression"
#~ msgstr "Første argument til SCM må være et Guile-uttrykk"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment