Commit 4e83bfd5 authored by Martin Norback's avatar Martin Norback

Updated translation

parent 0a43c10b
1999-10-17 Martin Norbck <norpan@bigfoot.com>
* sv.po: Updated translation again.
1999-10-17 Richard Hult <rhult@hem2.passagen.se> 1999-10-17 Richard Hult <rhult@hem2.passagen.se>
* sv.po: Updated Swedish translation. * sv.po: Updated Swedish translation.
......
...@@ -98,11 +98,11 @@ msgstr "Guile-till ...@@ -98,11 +98,11 @@ msgstr "Guile-till
#: plugins/html/boot.c:65 #: plugins/html/boot.c:65
msgid "HTML 3.2 file format (*.html)" msgid "HTML 3.2 file format (*.html)"
msgstr "HTML 3.2 filformat (*.html)" msgstr "HTML 3.2-filformat (*.html)"
#: plugins/html/boot.c:67 #: plugins/html/boot.c:67
msgid "HTML 4.0 file format (*.html)" msgid "HTML 4.0 file format (*.html)"
msgstr "HTML 4.0 filformat (*.html)" msgstr "HTML 4.0-filformat (*.html)"
#: plugins/html/boot.c:69 #: plugins/html/boot.c:69
msgid "HTML file made by gnumeric" msgid "HTML file made by gnumeric"
...@@ -110,19 +110,19 @@ msgstr "HTML-fil gjord med gnumeric" ...@@ -110,19 +110,19 @@ msgstr "HTML-fil gjord med gnumeric"
#: plugins/html/boot.c:73 #: plugins/html/boot.c:73
msgid "LaTeX file format (*.tex)" msgid "LaTeX file format (*.tex)"
msgstr "LaTeX filformat (*.tex)" msgstr "LaTeX-filformat (*.tex)"
#: plugins/html/boot.c:75 #: plugins/html/boot.c:75
msgid "LaTeX2e file format (*.tex)" msgid "LaTeX2e file format (*.tex)"
msgstr "LaTeX2e filformat (*.tex)" msgstr "LaTeX2e-filformat (*.tex)"
#: plugins/html/boot.c:78 #: plugins/html/boot.c:78
msgid "PS file format (via groff)" msgid "PS file format (via groff)"
msgstr "PS filformat (via groff)" msgstr "PostScript-filformat (via groff)"
#: plugins/html/boot.c:80 #: plugins/html/boot.c:80
msgid "DVI TeX file format (via groff)" msgid "DVI TeX file format (via groff)"
msgstr "DVI TeX filformat (via groff)" msgstr "DVI TeX-filformat (via groff)"
#: plugins/html/boot.c:82 #: plugins/html/boot.c:82
msgid "TROFF file format (*.me)" msgid "TROFF file format (*.me)"
...@@ -130,11 +130,11 @@ msgstr "TROFF-filformat (*.me)" ...@@ -130,11 +130,11 @@ msgstr "TROFF-filformat (*.me)"
#: plugins/html/boot.c:84 #: plugins/html/boot.c:84
msgid "PDF file format (via groff/gs)" msgid "PDF file format (via groff/gs)"
msgstr "PDF filformat (via groff/ps)" msgstr "PDF-filformat (via groff/ps)"
#: plugins/html/boot.c:87 #: plugins/html/boot.c:87
msgid "EPS file format (*.eps)" msgid "EPS file format (*.eps)"
msgstr "EPS filformat (*.eps)" msgstr "EPS-filformat (*.eps)"
#: plugins/html/boot.c:100 #: plugins/html/boot.c:100
msgid "HTML (simple html export/import plugin)" msgid "HTML (simple html export/import plugin)"
...@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "HTML (enkel export/import av html)" ...@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "HTML (enkel export/import av html)"
#: plugins/lotus-123/boot.c:88 #: plugins/lotus-123/boot.c:88
msgid "Lotus (*.wk1) file format" msgid "Lotus (*.wk1) file format"
msgstr "Lotus filformat (*.wk1)" msgstr "Lotus-filformat (*.wk1)"
#: plugins/lotus-123/boot.c:94 #: plugins/lotus-123/boot.c:94
msgid "Lotus 123 file import/export plugin" msgid "Lotus 123 file import/export plugin"
...@@ -191,7 +191,7 @@ msgid "" ...@@ -191,7 +191,7 @@ msgid ""
"While opening %s\n" "While opening %s\n"
"%s" "%s"
msgstr "" msgstr ""
"Medan ppnande av %s\n" "Vid ppnandet av %s\n"
"%s" "%s"
#: plugins/text/text-io.c:337 #: plugins/text/text-io.c:337
...@@ -232,7 +232,7 @@ msgstr "Jody Goldberg, Excel-hacker." ...@@ -232,7 +232,7 @@ msgstr "Jody Goldberg, Excel-hacker."
#: src/about.c:28 #: src/about.c:28
msgid "Ross Ihaka, special functions." msgid "Ross Ihaka, special functions."
msgstr "Ross Ihaka, special functions." msgstr "Ross Ihaka, specialfunktioner."
#: src/about.c:29 #: src/about.c:29
msgid "Jukka-Pekka Iivonen, numerous functions and tools." msgid "Jukka-Pekka Iivonen, numerous functions and tools."
...@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr "Antal stickprov:" ...@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr "Antal stickprov:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1112 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1112
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1214 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1214
msgid "Variable 1 Range:" msgid "Variable 1 Range:"
msgstr "Omrde fr variabel 1:" msgstr "Intervall fr variabel 1:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:787 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:787
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:904 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:904
...@@ -708,14 +708,14 @@ msgstr "Omr ...@@ -708,14 +708,14 @@ msgstr "Omr
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1115 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1115
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1217 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1217
msgid "Variable 2 Range:" msgid "Variable 2 Range:"
msgstr "Omrde fr variabel 2:" msgstr "Intervall fr variabel 2:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:790 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:790
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:907 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:907
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1012 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1012
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1118 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1118
msgid "Hypothesized Mean Difference:" msgid "Hypothesized Mean Difference:"
msgstr "" msgstr "Trolig standard-differens:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:793 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:793
msgid "Variable 1 Variance (known):" msgid "Variable 1 Variance (known):"
...@@ -1101,7 +1101,7 @@ msgstr "Formel-hj ...@@ -1101,7 +1101,7 @@ msgstr "Formel-hj
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:191 #: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:191
#, c-format #, c-format
msgid "Goal seeking with cell %s found a solution" msgid "Goal seeking with cell %s found a solution"
msgstr "" msgstr "Mlskning med cell %s hittade en lsning"
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:195 #: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:195
#, c-format #, c-format
...@@ -1116,7 +1116,7 @@ msgstr "Nuvarande v ...@@ -1116,7 +1116,7 @@ msgstr "Nuvarande v
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:201 #: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:201
#, c-format #, c-format
msgid "Solution: %12.2f" msgid "Solution: %12.2f"
msgstr "Lsning: %12.2f" msgstr "Lsning: %12.2f"
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:204 #: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:204
msgid "Goal Seek Report" msgid "Goal Seek Report"
...@@ -1293,7 +1293,7 @@ msgstr "Kvadratisk" ...@@ -1293,7 +1293,7 @@ msgstr "Kvadratisk"
#: src/dialogs/dialog-solver.c:57 #: src/dialogs/dialog-solver.c:57
msgid "Forward" msgid "Forward"
msgstr "" msgstr "Framt"
#: src/dialogs/dialog-solver.c:58 #: src/dialogs/dialog-solver.c:58
msgid "Central" msgid "Central"
...@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "redan definierad" ...@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "redan definierad"
#: src/expr-name.c:178 #: src/expr-name.c:178
msgid "no scope" msgid "no scope"
msgstr "" msgstr "ingen omgivning"
#: src/expr-name.c:183 #: src/expr-name.c:183
msgid "circular reference" msgid "circular reference"
...@@ -1798,6 +1798,23 @@ msgid "" ...@@ -1798,6 +1798,23 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"@SEEALSO=DCOUNT" "@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr "" msgstr ""
"@FUNCTION=DAVERAGE\n"
"@SYNTAX=DAVERAGE(databas,flt,villkor)\n"
"@DESCRIPTION=DAVERAGE returnerar medelvrdet av vrdena i en lista eller "
"databas som matchar villkoret.\n"
"@databas r det omrde av celler dr rader av relaterad information r "
"poster och kolumner r flt. Den frsta raden i en databas innehller "
"rubriker fr varje kolumn. \n"
"@flt specifierar vilken kolumn som skall anvndas i funktionen. Om @flt "
"r ett heltal, t.ex. 2, s anvnds den andra kolumnen. Flt kan ocks vara "
"rubriken p en kolumn. \n"
"@villkor r ett omrde av celler som innehller villkor fr urvalet. Den "
"frsta readen av @villkor skall innehlla rubriker fr de flt som villkoret "
"gller. Celler under rubriken specificerar villkoret, till exempel ''>3'' "
"eller ''<9''. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
#: src/functions/fn-database.c:412 #: src/functions/fn-database.c:412
msgid "" msgid ""
...@@ -3338,11 +3355,7 @@ msgid "" ...@@ -3338,11 +3355,7 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"@SEEALSO=ERF" "@SEEALSO=ERF"
msgstr "" msgstr ""
"@FUNCTION=SQRT\n" "@FUNCTION="
"@SYNTAX=SQRT(x)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen SQRT returnerar kvadratroten av @x.\n"
"Om @x r negativt, returnas #NUM!. Funktionen tar endast ett argument.\n"
"@SEEALSO=POW"
#: src/functions/fn-eng.c:1730 #: src/functions/fn-eng.c:1730
msgid "" msgid ""
...@@ -8236,20 +8249,20 @@ msgstr "0.0########" ...@@ -8236,20 +8249,20 @@ msgstr "0.0########"
#: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387 #: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387
msgid "TRUE" msgid "TRUE"
msgstr "" msgstr "SANN"
#: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387 #: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387
msgid "FALSE" msgid "FALSE"
msgstr "" msgstr "FALSK"
#: src/format.c:1261 #: src/format.c:1261
msgid "CELLRANGE" msgid "CELLRANGE"
msgstr "" msgstr "CELLOMRDE"
#. Array of arrays ?? #. Array of arrays ??
#: src/format.c:1265 #: src/format.c:1265
msgid "ARRAY" msgid "ARRAY"
msgstr "" msgstr "ARRAY"
#: src/formats.c:17 #: src/formats.c:17
msgid "0" msgid "0"
...@@ -8487,11 +8500,11 @@ msgstr "$#,##0.00_);[R ...@@ -8487,11 +8500,11 @@ msgstr "$#,##0.00_);[R
#: src/func.c:424 #: src/func.c:424
msgid "Function does not exist" msgid "Function does not exist"
msgstr "" msgstr "Funktionen existerar inte"
#: src/func.c:426 #: src/func.c:426
msgid "Calling non-function" msgid "Calling non-function"
msgstr "" msgstr "Anropar icke-existerande funktion"
#: src/gnumeric-sheet.c:1013 #: src/gnumeric-sheet.c:1013
msgid "Solid" msgid "Solid"
...@@ -8893,6 +8906,12 @@ msgid "" ...@@ -8893,6 +8906,12 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"We apologize for the inconvenience" "We apologize for the inconvenience"
msgstr "" msgstr ""
"Frhandsgranskning r under utveckling.\n"
"Resultatet av frhandsgranskning r fr nrvarande inte korrekt,\n"
"det kan innehlla felaktig rendering (till exempel svarta fyrkanter\n"
"och felaktig textplacering).\n"
"\n"
"Vi ber om urskt fr alla olgenheter"
#: src/sheet-view.c:357 src/sheet-view.c:429 #: src/sheet-view.c:357 src/sheet-view.c:429
#, c-format #, c-format
...@@ -8919,31 +8938,31 @@ msgstr "Kunde inte binda objektet" ...@@ -8919,31 +8938,31 @@ msgstr "Kunde inte binda objektet"
#: src/value.c:603 #: src/value.c:603
msgid "Terminate" msgid "Terminate"
msgstr "" msgstr "Terminera"
#: src/value.c:894 #: src/value.c:894
msgid "#NULL!" msgid "#NULL!"
msgstr "" msgstr "#TOM!"
#: src/value.c:896 #: src/value.c:896
msgid "#VALUE!" msgid "#VALUE!"
msgstr "" msgstr "#VRDE!"
#: src/value.c:897 #: src/value.c:897
msgid "#REF!" msgid "#REF!"
msgstr "" msgstr "#REF!"
#: src/value.c:898 #: src/value.c:898
msgid "#NAME?" msgid "#NAME?"
msgstr "" msgstr "#NAMN?"
#: src/value.c:899 #: src/value.c:899
msgid "#NUM!" msgid "#NUM!"
msgstr "" msgstr "#NUM!"
#: src/value.c:900 #: src/value.c:900
msgid "#N/A" msgid "#N/A"
msgstr "" msgstr "#N/A"
#. Placeholder: font selector #. Placeholder: font selector
#. Placeholder: size selector #. Placeholder: size selector
...@@ -8953,7 +8972,7 @@ msgstr "Fetstil" ...@@ -8953,7 +8972,7 @@ msgstr "Fetstil"
#: src/widgets/widget-font-selector.c:112 #: src/widgets/widget-font-selector.c:112
msgid "Bold italic" msgid "Bold italic"
msgstr "" msgstr "Fet kursiv"
#: src/widgets/widget-font-selector.c:113 src/workbook-format-toolbar.c:404 #: src/widgets/widget-font-selector.c:113 src/workbook-format-toolbar.c:404
msgid "Italic" msgid "Italic"
...@@ -9226,7 +9245,7 @@ msgstr "_Probleml ...@@ -9226,7 +9245,7 @@ msgstr "_Probleml
#: src/workbook.c:1023 #: src/workbook.c:1023
msgid "_Data Analysis..." msgid "_Data Analysis..."
msgstr "" msgstr "_Dataanalys..."
#: src/workbook.c:1037 #: src/workbook.c:1037
msgid "_Insert" msgid "_Insert"
...@@ -9290,7 +9309,7 @@ msgstr "Skapar ett diagram p ...@@ -9290,7 +9309,7 @@ msgstr "Skapar ett diagram p
#: src/workbook.c:1087 #: src/workbook.c:1087
msgid "Bobobo Item" msgid "Bobobo Item"
msgstr "" msgstr "Bonobo-object"
#: src/workbook.c:1087 #: src/workbook.c:1087
msgid "Creates a Bonobo shaped item" msgid "Creates a Bonobo shaped item"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment