GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 4e83bfd5 authored by Martin Norback's avatar Martin Norback

Updated translation

parent 0a43c10b
1999-10-17 Martin Norbck <norpan@bigfoot.com>
* sv.po: Updated translation again.
1999-10-17 Richard Hult <rhult@hem2.passagen.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -98,11 +98,11 @@ msgstr "Guile-till
#: plugins/html/boot.c:65
msgid "HTML 3.2 file format (*.html)"
msgstr "HTML 3.2 filformat (*.html)"
msgstr "HTML 3.2-filformat (*.html)"
#: plugins/html/boot.c:67
msgid "HTML 4.0 file format (*.html)"
msgstr "HTML 4.0 filformat (*.html)"
msgstr "HTML 4.0-filformat (*.html)"
#: plugins/html/boot.c:69
msgid "HTML file made by gnumeric"
......@@ -110,19 +110,19 @@ msgstr "HTML-fil gjord med gnumeric"
#: plugins/html/boot.c:73
msgid "LaTeX file format (*.tex)"
msgstr "LaTeX filformat (*.tex)"
msgstr "LaTeX-filformat (*.tex)"
#: plugins/html/boot.c:75
msgid "LaTeX2e file format (*.tex)"
msgstr "LaTeX2e filformat (*.tex)"
msgstr "LaTeX2e-filformat (*.tex)"
#: plugins/html/boot.c:78
msgid "PS file format (via groff)"
msgstr "PS filformat (via groff)"
msgstr "PostScript-filformat (via groff)"
#: plugins/html/boot.c:80
msgid "DVI TeX file format (via groff)"
msgstr "DVI TeX filformat (via groff)"
msgstr "DVI TeX-filformat (via groff)"
#: plugins/html/boot.c:82
msgid "TROFF file format (*.me)"
......@@ -130,11 +130,11 @@ msgstr "TROFF-filformat (*.me)"
#: plugins/html/boot.c:84
msgid "PDF file format (via groff/gs)"
msgstr "PDF filformat (via groff/ps)"
msgstr "PDF-filformat (via groff/ps)"
#: plugins/html/boot.c:87
msgid "EPS file format (*.eps)"
msgstr "EPS filformat (*.eps)"
msgstr "EPS-filformat (*.eps)"
#: plugins/html/boot.c:100
msgid "HTML (simple html export/import plugin)"
......@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "HTML (enkel export/import av html)"
#: plugins/lotus-123/boot.c:88
msgid "Lotus (*.wk1) file format"
msgstr "Lotus filformat (*.wk1)"
msgstr "Lotus-filformat (*.wk1)"
#: plugins/lotus-123/boot.c:94
msgid "Lotus 123 file import/export plugin"
......@@ -191,7 +191,7 @@ msgid ""
"While opening %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Medan ppnande av %s\n"
"Vid ppnandet av %s\n"
"%s"
#: plugins/text/text-io.c:337
......@@ -232,7 +232,7 @@ msgstr "Jody Goldberg, Excel-hacker."
#: src/about.c:28
msgid "Ross Ihaka, special functions."
msgstr "Ross Ihaka, special functions."
msgstr "Ross Ihaka, specialfunktioner."
#: src/about.c:29
msgid "Jukka-Pekka Iivonen, numerous functions and tools."
......@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr "Antal stickprov:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1112
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1214
msgid "Variable 1 Range:"
msgstr "Omrde fr variabel 1:"
msgstr "Intervall fr variabel 1:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:787
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:904
......@@ -708,14 +708,14 @@ msgstr "Omr
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1115
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1217
msgid "Variable 2 Range:"
msgstr "Omrde fr variabel 2:"
msgstr "Intervall fr variabel 2:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:790
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:907
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1012
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1118
msgid "Hypothesized Mean Difference:"
msgstr ""
msgstr "Trolig standard-differens:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:793
msgid "Variable 1 Variance (known):"
......@@ -1101,7 +1101,7 @@ msgstr "Formel-hj
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:191
#, c-format
msgid "Goal seeking with cell %s found a solution"
msgstr ""
msgstr "Mlskning med cell %s hittade en lsning"
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:195
#, c-format
......@@ -1116,7 +1116,7 @@ msgstr "Nuvarande v
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:201
#, c-format
msgid "Solution: %12.2f"
msgstr "Lsning: %12.2f"
msgstr "Lsning: %12.2f"
#: src/dialogs/dialog-goal-seek.c:204
msgid "Goal Seek Report"
......@@ -1293,7 +1293,7 @@ msgstr "Kvadratisk"
#: src/dialogs/dialog-solver.c:57
msgid "Forward"
msgstr ""
msgstr "Framt"
#: src/dialogs/dialog-solver.c:58
msgid "Central"
......@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "redan definierad"
#: src/expr-name.c:178
msgid "no scope"
msgstr ""
msgstr "ingen omgivning"
#: src/expr-name.c:183
msgid "circular reference"
......@@ -1798,6 +1798,23 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
"@FUNCTION=DAVERAGE\n"
"@SYNTAX=DAVERAGE(databas,flt,villkor)\n"
"@DESCRIPTION=DAVERAGE returnerar medelvrdet av vrdena i en lista eller "
"databas som matchar villkoret.\n"
"@databas r det omrde av celler dr rader av relaterad information r "
"poster och kolumner r flt. Den frsta raden i en databas innehller "
"rubriker fr varje kolumn. \n"
"@flt specifierar vilken kolumn som skall anvndas i funktionen. Om @flt "
"r ett heltal, t.ex. 2, s anvnds den andra kolumnen. Flt kan ocks vara "
"rubriken p en kolumn. \n"
"@villkor r ett omrde av celler som innehller villkor fr urvalet. Den "
"frsta readen av @villkor skall innehlla rubriker fr de flt som villkoret "
"gller. Celler under rubriken specificerar villkoret, till exempel ''>3'' "
"eller ''<9''. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
#: src/functions/fn-database.c:412
msgid ""
......@@ -3338,11 +3355,7 @@ msgid ""
"\n"
"@SEEALSO=ERF"
msgstr ""
"@FUNCTION=SQRT\n"
"@SYNTAX=SQRT(x)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen SQRT returnerar kvadratroten av @x.\n"
"Om @x r negativt, returnas #NUM!. Funktionen tar endast ett argument.\n"
"@SEEALSO=POW"
"@FUNCTION="
#: src/functions/fn-eng.c:1730
msgid ""
......@@ -8236,20 +8249,20 @@ msgstr "0.0########"
#: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387
msgid "TRUE"
msgstr ""
msgstr "SANN"
#: src/format.c:1252 src/value.c:204 src/value.c:387
msgid "FALSE"
msgstr ""
msgstr "FALSK"
#: src/format.c:1261
msgid "CELLRANGE"
msgstr ""
msgstr "CELLOMRDE"
#. Array of arrays ??
#: src/format.c:1265
msgid "ARRAY"
msgstr ""
msgstr "ARRAY"
#: src/formats.c:17
msgid "0"
......@@ -8487,11 +8500,11 @@ msgstr "$#,##0.00_);[R
#: src/func.c:424
msgid "Function does not exist"
msgstr ""
msgstr "Funktionen existerar inte"
#: src/func.c:426
msgid "Calling non-function"
msgstr ""
msgstr "Anropar icke-existerande funktion"
#: src/gnumeric-sheet.c:1013
msgid "Solid"
......@@ -8893,6 +8906,12 @@ msgid ""
"\n"
"We apologize for the inconvenience"
msgstr ""
"Frhandsgranskning r under utveckling.\n"
"Resultatet av frhandsgranskning r fr nrvarande inte korrekt,\n"
"det kan innehlla felaktig rendering (till exempel svarta fyrkanter\n"
"och felaktig textplacering).\n"
"\n"
"Vi ber om urskt fr alla olgenheter"
#: src/sheet-view.c:357 src/sheet-view.c:429
#, c-format
......@@ -8919,31 +8938,31 @@ msgstr "Kunde inte binda objektet"
#: src/value.c:603
msgid "Terminate"
msgstr ""
msgstr "Terminera"
#: src/value.c:894
msgid "#NULL!"
msgstr ""
msgstr "#TOM!"
#: src/value.c:896
msgid "#VALUE!"
msgstr ""
msgstr "#VRDE!"
#: src/value.c:897
msgid "#REF!"
msgstr ""
msgstr "#REF!"
#: src/value.c:898
msgid "#NAME?"
msgstr ""
msgstr "#NAMN?"
#: src/value.c:899
msgid "#NUM!"
msgstr ""
msgstr "#NUM!"
#: src/value.c:900
msgid "#N/A"
msgstr ""
msgstr "#N/A"
#. Placeholder: font selector
#. Placeholder: size selector
......@@ -8953,7 +8972,7 @@ msgstr "Fetstil"
#: src/widgets/widget-font-selector.c:112
msgid "Bold italic"
msgstr ""
msgstr "Fet kursiv"
#: src/widgets/widget-font-selector.c:113 src/workbook-format-toolbar.c:404
msgid "Italic"
......@@ -9226,7 +9245,7 @@ msgstr "_Probleml
#: src/workbook.c:1023
msgid "_Data Analysis..."
msgstr ""
msgstr "_Dataanalys..."
#: src/workbook.c:1037
msgid "_Insert"
......@@ -9290,7 +9309,7 @@ msgstr "Skapar ett diagram p
#: src/workbook.c:1087
msgid "Bobobo Item"
msgstr ""
msgstr "Bonobo-object"
#: src/workbook.c:1087
msgid "Creates a Bonobo shaped item"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment