Commit 2f0e7839 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Really commit the file

parent 8b5154c7
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.36\n"
"POT-Creation-Date: 1999-10-19 08:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 1999-10-14 00:17+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 1999-10-20 19:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 1999-10-20 19:59-04:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -499,7 +499,7 @@ msgstr "Deskriptiv statistikk"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:82
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1190
msgid "F-Test: Two-Sample for Variances"
msgstr ""
msgstr "F-Test: To-prve for varianser"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:84
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1626
......@@ -529,22 +529,22 @@ msgstr "Datasamling"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:94
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:876
msgid "t-Test: Paired Two Sample for Means"
msgstr ""
msgstr "t-Test: Parvis to-prve for medianer"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:96
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:981
msgid "t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances"
msgstr ""
msgstr "t-Test: To-prve som forutsetter lik varians"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:98
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1086
msgid "t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances"
msgstr ""
msgstr "t-Test: To-prve som forutsetter ulik varians"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:100
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:759
msgid "z-Test: Two Sample for Means"
msgstr ""
msgstr "z-Test: To-prve for medianer"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:107
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1304
......@@ -5339,10 +5339,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=COMBIN\n"
"@SYNTAX=COMBIN(n,k)\n"
"@DESCRIPTION=Beregner antall kombinasjoner.\n"
"Bruk av denne funksjonen p et ikke-heltall eller et negativt tall "
"returnerer en feil. I tillegg returneres en feil hvis @n er mindre enn @k. "
"Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@DESCRIPTION=COMBIN beregner antall kombinasjoner.\n"
"Bruk av denne funksjonen p et ikke-heltall eller et negativt tall returnerer en feil. I tillegg returneres en feil hvis @n er mindre enn @k. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"COMBIN(8,6) er lik 28.\n"
"COMBIN(6.2) er lik 15.\n"
......@@ -5989,7 +5987,6 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=RAND"
#: src/functions/fn-math.c:1867
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=ROUNDDOWN\n"
"@SYNTAX=ROUNDDOWN(number[,digits])\n"
......@@ -6010,19 +6007,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ROUNDDOWN\n"
"@SYNTAX=ROUNDDOWN(tall[,siffer])\n"
"@DESCRIPTION=ROUNDDOWN-funksjonen runder et gitt @tall ned mot null. @tall "
"er tallet du vil skal rundes ned og @siffer er antallet siffer du vil runde "
"tallet til. \n"
"Hvis @siffer er strre enn null, rundes @tall ned til det gitte antall "
"siffer. Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall ned til det "
"nrmeste heltallet. Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall ned til "
"venstre for komma. \n"
"@DESCRIPTION=ROUNDDOWN-funksjonen runder et gitt @tall ned mot null. @tall er tallet du vil skal rundes ned og @siffer er antallet siffer du vil runde tallet til. \n"
"Hvis @siffer er strre enn null, rundes @tall ned til det gitte antall siffer. Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall ned til nrmeste heltall. Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall ned til venstre for komma. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"ROUNDDOWN(5.5) er lik 5.\n"
"ROUNDDOWN(-3.3) er lik -4.\n"
"ROUNDDOWN(1501.15,1) er lik 1501.1.\n"
"ROUNDDOWN(1501.15,-2) er lik 1500.0.\n"
"\n"
"@SEEALSO=ROUNDUP"
"@SEEALSO=ROUND,ROUNDUP"
#: src/functions/fn-math.c:1914
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=ROUND\n"
"@SYNTAX=ROUND(number[,digits])\n"
......@@ -6043,17 +6038,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ROUND\n"
"@SYNTAX=ROUND(tall[,siffer])\n"
"@DESCRIPTION=ROUND-funksjonen runder av et gitt tall. @tall er tallet du vil "
"runde av og @siffer er antallet siffer du vil runde tallet av til. \n"
"Hvus @siffer er strre enn null rundes @tall av til oppgitt antall siffer. "
"Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall av til nrmeste heltall. "
"Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall av til venstre for komma. \n"
"@DESCRIPTION=ROUND-funksjonen runder av et gitt tall. @tall er tallet du vil runde av og @siffer er antallet siffer du vil runde tallet av til. \n"
"Hvus @siffer er strre enn null rundes @tall av til oppgitt antall siffer. Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall av til nrmeste heltall. Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall av til venstre for komma. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"ROUND(5.5) er lik 6.\n"
"ROUND(-3.3) er lik -3.\n"
"ROUND(1501.15,1) er lik 1501.2.\n"
"ROUND(1501.15,-2) er lik 1500.0.\n"
"\n"
"@SEEALSO=ROUNDDOWN,ROUNDUP"
#: src/functions/fn-math.c:1958
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=ROUNDUP\n"
"@SYNTAX=ROUNDUP(number[,digits])\n"
......@@ -6074,18 +6069,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ROUNDUP\n"
"@SYNTAX=ROUNDUP(tall[,siffer])\n"
"@DESCRIPTION=ROUNDUP-funksjonen runder opp et gitt tall, bort fra null. "
"@tall er tallet du vil ha rundet opp og @siffer er antallet siffer du vil "
"runde det av til. \n"
"Hvis @siffer er strre enn null, rundes @tall opp til gitt antall siffer. "
"Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall opp til nrmeste heltall "
"Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall opp til venstre for komma. \n"
"@DESCRIPTION=ROUNDUP-funksjonen runder opp et gitt tall, bort fra null. @tall er tallet du vil ha rundet opp og @siffer er antallet siffer du vil runde det av til. \n"
"Hvis @siffer er strre enn null, rundes @tall opp til gitt antall siffer. Hvis @siffer er null eller utelatt, rundes @tall opp til nrmeste heltall Hvis @siffer er mindre enn null, rundes @tall opp til venstre for komma. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"ROUNDUP(5.5) er lik 6.\n"
"ROUNDUP(-3.3) er lik -3.\n"
"ROUNDUP(1501.15,1) er lik 1501.2.\n"
"ROUNDUP(1501.15,-2) er lik 1600.0.\n"
"\n"
"@SEEALSO=ROUNDDOWN"
"@SEEALSO=ROUND,ROUNDDOWN"
#: src/functions/fn-math.c:2005
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=MROUND\n"
"@SYNTAX=MROUND(number,multiple)\n"
......@@ -6102,17 +6096,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=MROUND\n"
"@SYNTAX=MROUND(tall,multippel)\n"
"@DESCRIPTION=MROUND-funksjonen runder av et gitt tall til nsket multippel. "
"@tall er tallet du vil runde av og @multiple er multippelen du vil runde "
"tallet av til. For eksempel, MROUND(1.7, 0.2) blir lik 1.8. \n"
"Hvis @tall og @multippel har forskjellig fortegn, returnerer MROUND en #NUM! "
"feil. \n"
"@DESCRIPTION=MROUND-funksjonen runder av et gitt tall til nsket multippel. @tall er tallet du vil runde av og @multiple er multippelen du vil runde tallet av til. Hvis @tall og @multippel har forskjellig fortegn, returnerer MROUND en #NUM! feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"MROUND(1.7,0.2) er lik 1.8.\n"
"MROUND(321.123,0.12) er lik 321.12.\n"
"\n"
"@SEEALSO=ROUNDDOWN,ROUND,ROUNDUP"
#: src/functions/fn-math.c:2055
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=ROMAN\n"
"@SYNTAX=ROMAN(number[,type])\n"
......@@ -6135,20 +6126,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ROMAN\n"
"@SYNTAX=ROMAN(tall[,type])\n"
"@DESCRIPTION=ROMAN-funksjonen returnerer et arabisk tall i den romanske "
"nummerstilen, som tekst. @tall er tallet du vil konvertere og @type er typen "
"romansk numeral du nsker. \n"
"Hvis @type er 0 eller utelatt, returnerer ROMAN klassiske romanske tall. "
"Type 1 er mer konsis enn klassisk type, type 2 er mer konsis enn type 1, og "
"type 3 er mer konsis enn type 2. Type 4 er forenklet type. \n"
"Hvis @tall er negativt eller strre enn 3999, returnerer ROMAN en #VALUE! "
"feil. \n"
"@DESCRIPTION=ROMAN-funksjonen returnerer et arabisk tall i den romanske nummerstilen, som tekst. @tall er tallet du vil konvertere og @type er typen romansk numeral du nsker. \n"
"Hvis @type er 0 eller utelatt, returnerer ROMAN klassiske romanske tall. Type 1 er mer konsis enn klassisk type, type 2 er mer konsis enn type 1, og type 3 er mer konsis enn type 2. Type 4 er forenklet type. \n"
"Hvis @tall er negativt eller strre enn 3999, returnerer ROMAN en #VALUE! feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"ROMAN(999) er lik CMXCIX.\n"
"ROMAN(999,1) er lik LMVLIV.\n"
"ROMAN(999,2) er lik XMIX.\n"
"ROMAN(999,3) er lik VMIV.\n"
"ROMAN(999,4) er lik IM.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
#: src/functions/fn-math.c:2324
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=SUMX2MY2\n"
"@SYNTAX=SUMX2MY2(array1,array2)\n"
......@@ -6169,14 +6159,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=SUMX2MY2\n"
"@SYNTAX=SUMX2MY2(tabell1,tabell2)\n"
"@DESCRIPTION=SUMX2MY2-funksjonen returnerer summen av differansen av "
"kvadratene av korresponderende verdier i to tabeller. @tabell1 er den frste "
"tabellen eller datasettet, og @tabell2 er den andre tabellen eller "
"datasettet. Ligningen SUMX2MY2 er SUM (x^2-y^2). \n"
"@DESCRIPTION=SUMX2MY2-funksjonen returnerer summen av differansen av kvadratene av korresponderende verdier i to tabeller. @tabell1 er den frste tabellen eller datasettet, og @tabell2 er den andre tabellen eller datasettet. Ligningen SUMX2MY2 er SUM (x^2-y^2). \n"
"Strenger og tomme celler ignoreres.\n"
"Hvis @tabell1 og @tabell2 har forskjellig antall datapunkter, returnerer "
"SUMX2MY2 en #N/A! feil. \n"
"Hvis @tabell1 og @tabell2 har forskjellig antall datapunkter, returnerer SUMX2MY2 en #N/A! feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11, 15, 17, 21, og 43 og cellene B1, B2, ..., B5 inneholder tallene 13, 22, 31, 33, og 39.\n"
"Da fr vi\n"
"SUMX2MY2(A1:A5,B1:B5) er lik -1299.\n"
"\n"
"@SEEALSO=SUMSQ"
......@@ -6188,7 +6177,6 @@ msgid "Array version not implemented!"
msgstr "Array versjon ikke implementert!"
#: src/functions/fn-math.c:2423
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=SUMX2PY2\n"
"@SYNTAX=SUMX2PY2(array1,array2)\n"
......@@ -6208,16 +6196,14 @@ msgid ""
"@SEEALSO=SUMSQ,SUMX2MY2"
msgstr ""
"@FUNCTION=SUMX2PY2\n"
"@SYNTAX=SUMX2PY2(array1,array2)\n"
"@DESCRIPTION=SUMX2PY2 function returns the sum of the sum of squares of "
"corresponding values in two arrays. @array1 is the first array or range of "
"data points and @array2 is the second array or range of data points. The "
"equation of SUMX2PY2 is SUM (x^2+y^2). \n"
"Strings and empty cells are simply ignored.\n"
"If @array1 and @array2 have different number of data points, SUMX2PY2 "
"returns #N/A! error. \n"
"@SYNTAX=SUMX2PY2(tabell1,tabell2)\n"
"@DESCRIPTION=SUMX2PY2-funksjonen returnere summen av summen av kvadratene av de korresponderende verdiene i to tabeller. @tabell1 er den frste tabellene eller omrdet med datapunkter og tabell2 er den andre tabellen eller omrdet med datapunkter. Likningen til SUMX2PY2 er SUM (x^2+y^2). \n"
"Strenger og tomme celler ignoreres.\n"
"Hvis @tabell1 og @tanell2 har forskjellig antall datapunkter, returnerer SUMX2PY2 en #N/A!-feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 11, 15, 17, 21, og 43 og cellene B1, B2, ..., B5 inneholder tallene 13, 22, 31, 33, og 39.\n"
"Da fr vi\n"
"SUMX2PY2(A1:A5,B1:B5) er lik 7149.\n"
"@SEEALSO=SUMSQ"
#: src/functions/fn-math.c:2519
......@@ -8995,7 +8981,7 @@ msgstr "mm:ss"
#: src/formats.c:80
msgid "[ss]"
msgstr ""
msgstr "[ss]"
#: src/formats.c:85
#, c-format
......@@ -9821,12 +9807,11 @@ msgstr "Lager grafikk i regnearket"
#: src/workbook.c:1091
msgid "Bobobo Item"
msgstr ""
msgstr "Bonobo objekt"
#: src/workbook.c:1091
#, fuzzy
msgid "Creates a Bonobo shaped item"
msgstr "Lager et nytt regneark"
msgstr "Lager et formet Bonobo objekt"
#: src/workbook.c:1096
msgid "Button"
......@@ -10018,89 +10003,8 @@ msgstr ""
#: src/workbook-cmd-format.c:162
msgid "You entered an invalid row height value. It must be bigger than 0"
msgstr ""
msgstr "Du oppga en ugyldig verdi for radhyde. Den m vre strre enn 0"
#: src/xml-io.c:2305
msgid "Old Gnumeric XML file format"
msgstr "Gammelt Gnumeric XML filformat"
#~ msgid "Delete cells"
#~ msgstr "Slett celler"
#~ msgid "Shift cells left"
#~ msgstr "Flytt celler til venstre"
#~ msgid "Shift cells up"
#~ msgstr "Flytt celler opp"
#~ msgid "Delete row(s)"
#~ msgstr "Slett rad(er)"
#~ msgid "Delete column(s)"
#~ msgstr "Slett kolonne(r)"
#~ msgid "Insert cells"
#~ msgstr "Sett inn celler"
#~ msgid "Shift cells right"
#~ msgstr "Flytt celler mot hyre"
#~ msgid "Shift cells down"
#~ msgstr "Flytt celler ned"
#~ msgid "Insert row(s)"
#~ msgstr "Sett inn rad(er)"
#~ msgid "Insert column(s)"
#~ msgstr "Sett inn kolonne(r)"
#~ msgid "#Reference to deleted cell!"
#~ msgstr "#Referanse til slettet celle!"
#~ msgid "#Reference to deleted range!"
#~ msgstr "#Referanse til slettet omrde!"
#~ msgid "#NULL!"
#~ msgstr "#NULL!"
#~ msgid "#VALUE!"
#~ msgstr "#VERDI!"
#~ msgid "#REF!"
#~ msgstr "#REF!"
#~ msgid "#NAME?"
#~ msgstr "#NAVN?"
#~ msgid "#NUM!"
#~ msgstr "#NUM!"
#~ msgid "#N/A"
#~ msgstr "#N/A"
#~ msgid "no workbook"
#~ msgstr "ingen arbeidsbok"
#~ msgid ""
#~ "The Print Preview feature is being developed.\n"
#~ "The results of the preview is not correct currently,\n"
#~ "it might include a buggy rendering (like black\n"
#~ "blocks or an incorrect text placement).\n"
#~ "\n"
#~ "We apologize for the inconvenience"
#~ msgstr ""
#~ "Forhndsvisningsfunksjonen er under utvikling.\n"
#~ "Resultatene av forhndsvisningen er ikke korrekt n,\n"
#~ "det kan inkludere feil ved rendering (slik som sorte\n"
#~ "blokker eller feil plassering av tekst).\n"
#~ "\n"
#~ "Vi beklager eventuelle problemer"
#~ msgid "Object server"
#~ msgstr "Objekttjener"
#~ msgid "Sheet &[NUM]"
#~ msgstr "Ark &[NUM]"
#~ msgid "Page &[NUM]"
#~ msgstr "Side &[NUM]"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment