Commit 1e7af1df authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg

Update it preparation for release

parent dfcf4bf6
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.52\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-09 11:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-09 14:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-09 13:13+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
......@@ -660,7 +660,7 @@ msgid "Smallest (%d)"
msgstr "Minste (%d)"
#: src/analysis-tools.c:956 src/dialogs/cell-format.glade.h:19
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:118
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:123
msgid "Sample"
msgstr "Eksempel"
......@@ -1042,58 +1042,58 @@ msgstr "Endre navn p
#. * translators should be aware that the leading character of the
#. * result will be ignored.
#.
#: src/commands.c:1287
#: src/commands.c:1291
msgid ">mm/dd/yyyy"
msgstr ">mm/dd/"
#. FIXME : See comment above
#: src/commands.c:1292
#: src/commands.c:1296
msgid ">hh:mm"
msgstr ">tt:mm"
#: src/commands.c:1349
#: src/commands.c:1357
#, c-format
msgid "Setting current date in %s"
msgstr "Setter aktiv dato i %s"
#: src/commands.c:1350
#: src/commands.c:1358
#, c-format
msgid "Setting current time in %s"
msgstr "Setter aktiv tid i %s"
#: src/commands.c:1433
#: src/commands.c:1441
#, c-format
msgid "Setting width of column %s"
msgstr "Setter hyden for kolonne %s"
#: src/commands.c:1434
#: src/commands.c:1442
#, c-format
msgid "Setting height of row %d"
msgstr "Setter hyden for rad %d"
#: src/commands.c:1549
#: src/commands.c:1565
#, c-format
msgid "Sorting %s"
msgstr "Sorterer %s"
#: src/commands.c:1630
#: src/commands.c:1646
msgid "Unhide columns"
msgstr "Ta frem kolonner"
#: src/commands.c:1630
#: src/commands.c:1646
msgid "Hide columns"
msgstr "Skjul kolonner"
#: src/commands.c:1631
#: src/commands.c:1647
msgid "Unhide rows"
msgstr "Ta frem rader"
#: src/commands.c:1631
#: src/commands.c:1647
msgid "Hide rows"
msgstr "Skjul rader"
#. FIXME : improve on this
#: src/commands.c:1739
#: src/commands.c:1755
msgid "Moving cells"
msgstr "Flytter celler"
......@@ -1940,130 +1940,130 @@ msgstr "M
msgid "Pick a Pattern color"
msgstr "Velg en farge for mnsteret"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:94
#, c-format
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:95
#, no-c-format
msgid "75% grey"
msgstr "75% gr"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:95
#, c-format
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:97
#, no-c-format
msgid "50% Grey"
msgstr "50% gr"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:96
#, c-format
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:99
#, no-c-format
msgid "25% Grey"
msgstr "25% gr"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:97
#, c-format
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:101
#, no-c-format
msgid "12.5% Grey"
msgstr "12.5% gr"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:98
#, c-format
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:103
#, no-c-format
msgid "6.25% Grey"
msgstr "6.25% gr"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:99
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:104
msgid "Horizontal Stripe"
msgstr "Horisontal stripe "
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:100
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:105
msgid "Thin Horizontal Stripe"
msgstr "Tynn horisontal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:101
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:106
msgid "Vertical Stripe"
msgstr "Vertikal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:102
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:107
msgid "Thin Vertical Stripe"
msgstr "Tynn vertikal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:103
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:108
msgid "Reverse Diagonal Stripe"
msgstr "Omvendt diagonal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:104
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:109
msgid "Thin Reverse Diagonal Stripe"
msgstr "Tynn omvendt diagonal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:105
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:110
msgid "Diagonal Stripe"
msgstr "Diagonal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:106
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:111
msgid "Thin Diagonal Stripe"
msgstr "Tynn diagonal stripe"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:107
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:112
msgid "Diagonal Crosshatch"
msgstr "Diagonal krysslinje"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:108
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:113
msgid "Thick Diagonal Crosshatch"
msgstr "Tykk diagonal krysslinje"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:109
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:114
msgid "Thin Horizontal Crosshatch"
msgstr "Tynn horisontal krysslinje"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:110
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:115
msgid "Thin Diagonal Crosshatch"
msgstr "Tynn diagonal krysslinje"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:111
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:116
msgid "Solid"
msgstr "Helfylt"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:112
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:117
msgid "Bricks"
msgstr "Murstein"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:113
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:118
msgid "Large Circles"
msgstr "Store sirkler"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:114
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:119
msgid "Thatch"
msgstr ""
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:115
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:120
msgid "Semi Circles"
msgstr "Middels sirkler"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:116
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:121
msgid "Small Circles"
msgstr "Sm sirkler"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:117
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:122
msgid "Foreground Solid"
msgstr "Helfylt forgrunn"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:119 src/workbook-format-toolbar.c:636
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:124 src/workbook-format-toolbar.c:636
#: src/workbook-format-toolbar.c:639
msgid "Background"
msgstr "Bakgrunn"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:120
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:125
msgid "_Locked"
msgstr "_Lst"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:121
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:126
msgid "_Hidden"
msgstr "_Skjult"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:122
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:127
msgid "Locking cells or hiding formulas only affects protected worksheets."
msgstr ""
"Lsing av celler eller skjuling av formler pvirker bare beskyttede ark."
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:123
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:128
msgid "Worksheet _protected"
msgstr "Arket er beskyttet"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:124
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:129
msgid "Protection"
msgstr "Beskyttelse"
......@@ -5208,6 +5208,17 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DAVERAGE-funksjonen returnerer gjennomsnittet av verdiene i en "
"liste eller en database som passer til de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:499
msgid ""
"\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 42296.3333.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:A11) equals 39.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 40782.5.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 36.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:560
msgid ""
"@FUNCTION=DCOUNT\n"
......@@ -5220,6 +5231,16 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DCOUNT-funksjonen teller cellene som inneholder tall i en "
"database som passer de oppgitte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:568
msgid ""
"\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 3.\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 2.\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Name\", A9:B11) equals 0.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DAVERAGE"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:621
msgid ""
"@FUNCTION=DCOUNTA\n"
......@@ -5232,6 +5253,16 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DCOUNTA-funksjonen teller cellene som inneholder data i en "
"database som passer de oppgitte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:629
msgid ""
"\n"
"DCOUNTA(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 3.\n"
"DCOUNTA(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 2.\n"
"DCOUNTA(A1:C7, \"Name\", A9:B11) equals 2.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:679
msgid ""
"@FUNCTION=DGET\n"
......@@ -5244,6 +5275,17 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DGET-funksjonen returnerer en enkelt verdi fra en kolonne som "
"tilfredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:687
msgid ""
"\n"
"DGET(A1:C7, \"Salary\", A9:A10) equals 34323.\n"
"DGET(A1:C7, \"Name\", A9:A10) equals \"Clark\".\n"
"\n"
"If none of the items match the conditions, DGET returns #VALUE! error. If "
"more than one items match the conditions, DGET returns #NUM! error. \n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:747
msgid ""
"@FUNCTION=DMAX\n"
......@@ -5256,6 +5298,16 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DMAX-funksjonen returnerer det strste tallet i en kolonne som "
"tilfredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:755
msgid ""
"\n"
"DMAX(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 47242.\n"
"DMAX(A1:C7, \"Age\", A9:A11) equals 45.\n"
"DMAX(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 43.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DMIN"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:818
msgid ""
"@FUNCTION=DMIN\n"
......@@ -5268,6 +5320,15 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DMIN-funksjonen returnerer det minste tallet i en kolonne som "
"tilfredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:826
msgid ""
"\n"
"DMIN(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 34323.\n"
"DMIN(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 29.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DMAX"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:888
msgid ""
"@FUNCTION=DPRODUCT\n"
......@@ -5280,6 +5341,14 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DPRODUCT-funksjonen returnerer produktet av tallene i en "
"kolonne som tilfredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:896
msgid ""
"\n"
"DPRODUCT(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 1247.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DSUM"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:955
msgid ""
"@FUNCTION=DSTDEV\n"
......@@ -5294,6 +5363,15 @@ msgstr ""
"en populasjon basert p et utvalg. Populasjonen bestr av tall som til- "
"fredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:964
msgid ""
"\n"
"DSTDEV(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 9.89949.\n"
"DSTDEV(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 9135.112506.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DSTDEVP"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:1021
msgid ""
"@FUNCTION=DSTDEVP\n"
......@@ -5308,6 +5386,15 @@ msgstr ""
"basert p hele populasjonen. Populasjonenen bestr av tall som til- "
"fredstiller de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:1030
msgid ""
"\n"
"DSTDEVP(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 7.\n"
"DSTDEVP(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 6459.5.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DSTDEV"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:1089
msgid ""
"@FUNCTION=DSUM\n"
......@@ -5320,6 +5407,15 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION=DSUM-funksjonen returnerer summen av tallene i en kolonne som "
"mter de spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:1097
msgid ""
"\n"
"DSUM(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 72.\n"
"DSUM(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 81565.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DPRODUCT"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:1156
msgid ""
"@FUNCTION=DVAR\n"
......@@ -5334,6 +5430,15 @@ msgstr ""
"basert p et utvalg. Populasjonene bestr av tall som mter de spesifiserte "
"betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:1165
msgid ""
"\n"
"DVAR(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 98.\n"
"DVAR(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 83450280.5.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DVARP"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:1224
msgid ""
"@FUNCTION=DVARP\n"
......@@ -5348,6 +5453,15 @@ msgstr ""
"p hele populasjonene. Populasjonene bestr av tall som mter de "
"spesifiserte betingelsene. \n"
#: src/functions/fn-database.c:1233
msgid ""
"\n"
"DVARP(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 49.\n"
"DVARP(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 41725140.25.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DVAR"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:1293
msgid ""
"@FUNCTION=GETPIVOTDATA\n"
......@@ -6919,9 +7033,9 @@ msgid ""
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If issue date or settlement date "
"is not valid, ACCRINT returns NUM! error. If @rate or @par is zero or "
"negative, ACCRINT returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, ACCRINT "
"returns NUM! error. If issue date is after maturity date or they are the "
"same, ACCRINT returns NUM! error. \n"
"negative, ACCRINT returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, ACCRINT "
"returns #NUM! error. If issue date is after maturity date or they are the "
"same, ACCRINT returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=ACCRINTM"
......@@ -6945,9 +7059,9 @@ msgid ""
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If issue date or maturity date "
"is not valid, ACCRINTM returns NUM! error. If @rate or @par is zero or "
"negative, ACCRINTM returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, ACCRINTM "
"returns NUM! error. If issue date is after maturity date or they are the "
"same, ACCRINTM returns NUM! error. \n"
"negative, ACCRINTM returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"ACCRINTM returns #NUM! error. If issue date is after maturity date or they "
"are the same, ACCRINTM returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=ACCRINT"
......@@ -6970,8 +7084,8 @@ msgid ""
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If settlement date or maturity "
"date is not valid, INTRATE returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"INTRATE returns NUM! error. If settlement date is after maturity date or "
"they are the same, INTRATE returns NUM! error. \n"
"INTRATE returns #NUM! error. If settlement date is after maturity date or "
"they are the same, INTRATE returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"If you had a bond with a settlement date of April 15, 2000, maturity date "
......@@ -6996,9 +7110,9 @@ msgid ""
"4 European 30/360\n"
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If settlement date or maturity "
"date is not valid, RECEIVED returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"RECEIVED returns NUM! error. If settlement date is after maturity date or "
"they are the same, RECEIVED returns NUM! error. \n"
"date is not valid, RECEIVED returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > "
"4, RECEIVED returns #NUM! error. If settlement date is after maturity date "
"or they are the same, RECEIVED returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=INTRATE"
......@@ -7021,9 +7135,9 @@ msgid ""
"4 European 30/360\n"
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If settlement date or maturity "
"date is not valid, PRICEDISC returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > "
"4, PRICEDISC returns NUM! error. If settlement date is after maturity date "
"or they are the same, PRICEDISC returns NUM! error. \n"
"date is not valid, PRICEDISC returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > "
"4, PRICEDISC returns #NUM! error. If settlement date is after maturity date "
"or they are the same, PRICEDISC returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=PRICEMAT"
......@@ -7044,9 +7158,9 @@ msgid ""
"4 European 30/360\n"
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If settlement date or maturity "
"date is not valid, PRICEMAT returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"PRICEMAT returns NUM! error. If settlement date is after maturity date or "
"they are the same, PRICEMAT returns NUM! error. \n"
"date is not valid, PRICEMAT returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > "
"4, PRICEMAT returns #NUM! error. If settlement date is after maturity date "
"or they are the same, PRICEMAT returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=PRICEDISC"
......@@ -7066,9 +7180,9 @@ msgid ""
"4 European 30/360\n"
"\n"
"If @basis is omitted, US 30/360 is applied. If settlement date or maturity "
"date is not valid, DISC returns NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"DISC returns NUM! error. If settlement date is after maturity date or they "
"are the same, DISC returns NUM! error. \n"
"date is not valid, DISC returns #NUM! error. If @basis < 0 or @basis > 4, "
"DISC returns #NUM! error. If settlement date is after maturity date or they "
"are the same, DISC returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -7303,7 +7417,7 @@ msgid ""
"* DSM) where DSM is the days between @settlement and @maturity. \n"
"If @settlement is after @maturity or the @maturity is set to over one year "
"later than the @settlement, TBILLEQ returns NUM! error. If @discount is "
"negative, TBILLEQ returns NUM! error. \n"
"negative, TBILLEQ returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=TBILLPRICE,TBILLYIELD"
......@@ -7319,7 +7433,7 @@ msgid ""
"\n"
"If @settlement is after @maturity or the @maturity is set to over one year "
"later than the @settlement, TBILLPRICE returns NUM! error. If @discount is "
"negative, TBILLPRICE returns NUM! error. \n"
"negative, TBILLPRICE returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=TBILLEQ,TBILLYIELD"
......@@ -7334,7 +7448,7 @@ msgid ""
"bill. @discount is the treasury bill's discount rate. \n"
"If @settlement is after @maturity or the @maturity is set to over one year "
"later than the @settlement, TBILLYIELD returns NUM! error. If @pr is "
"negative, TBILLYIELD returns NUM! error. \n"
"negative, TBILLYIELD returns #NUM! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=TBILLEQ,TBILLPRICE"
......@@ -7588,7 +7702,7 @@ msgid ""
" NLG (Netherlands)\n"
" PTE (Portugal)\n"
"\n"
"If the given currency is other than one of the above, EURO returns NUM! "
"If the given currency is other than one of the above, EURO returns #NUM! "
"error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"EURO(\"DEM\") returns 1.95583.\n"
......@@ -8278,7 +8392,7 @@ msgid ""
"an integer or floating point value is provided zero is considered FALSE and "
"anything else is TRUE.\n"
"If the values contain strings or empty cells those values are ignored. If no "
"logical values are provided, then the error '#VALUE!' is returned. This "
"logical values are provided, then the error #VALUE! is returned. This "
"function is Excel compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"AND(TRUE,TRUE) equals TRUE.\n"
......@@ -8329,7 +8443,7 @@ msgid ""
"integer or floating point value is provided zero is considered FALSE and "
"anything else is TRUE.\n"
"If the values contain strings or empty cells those values are ignored. If "
"no logical values are provided, then the error '#VALUE!' is returned. This "
"no logical values are provided, then the error #VALUE! is returned. This "
"function is Excel compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"OR(TRUE,FALSE) equals TRUE.\n"
......@@ -14525,19 +14639,19 @@ msgstr "Endre navn p
msgid "Re-order sheets"
msgstr "Omplasser ark"
#: src/xml-io.c:3131
#: src/xml-io.c:3134
msgid "Invalid xml clipboard data. Tree is empty ?"
msgstr "Ugyldig xml data fra utklippstavlen. Treet er tomt ?"
#: src/xml-io.c:3172
#: src/xml-io.c:3175
msgid "Invalid xml file. Tree is empty ?"
msgstr "Ugyldig xml fil. Treet er tomt ?"
#: src/xml-io.c:3184
#: src/xml-io.c:3189
msgid "Is not an Workbook file"
msgstr "Er ikke en arbeidsbok"
#: src/xml-io.c:3249
#: src/xml-io.c:3254
msgid "Gnumeric XML file format"
msgstr "Gnumeric XML filformat"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.51\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-09 22:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-09 14:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-09 22:34+00:00\n"
"Last-Translator: Valek Filippov <frob@df.ru>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
......@@ -1033,58 +1033,58 @@ msgstr "
#. * translators should be aware that the leading character of the
#. * result will be ignored.
#.
#: src/commands.c:1287
#: src/commands.c:1291
msgid ">mm/dd/yyyy"
msgstr ">mm/dd/yyyy"
#. FIXME : See comment above
#: src/commands.c:1292
#: src/commands.c:1296
msgid ">hh:mm"
msgstr ">hh:mm"
#: src/commands.c:1349
#: src/commands.c:1357
#, c-format
msgid "Setting current date in %s"
msgstr " %s"
#: src/commands.c:1350
#: src/commands.c:1358
#, c-format
msgid "Setting current time in %s"
msgstr " %s"
#: src/commands.c:1433
#: src/commands.c:1441
#, c-format
msgid "Setting width of column %s"
msgstr " %s"
#: src/commands.c:1434
#: src/commands.c:1442
#, c-format
msgid "Setting height of row %d"
msgstr " %d"
#: src/commands.c:1549
#: src/commands.c:1565
#, c-format
msgid "Sorting %s"
msgstr " %s"
#: src/commands.c:1630
#: src/commands.c:1646
msgid "Unhide columns"
msgstr " "
#: src/commands.c:1630
#: src/commands.c:1646
msgid "Hide columns"
msgstr " "
#: src/commands.c:1631
#: src/commands.c:1647
msgid "Unhide rows"
msgstr " "
#: src/commands.c:1631
#: src/commands.c:1647
msgid "Hide rows"
msgstr " "
#. FIXME : improve on this
#: src/commands.c:1739
#: src/commands.c:1755
msgid "Moving cells"
msgstr " "
......@@ -5204,6 +5204,17 @@ msgstr ""
"@DESCRIPTION= DAVERAGE "
" . \n"
#: src/functions/fn-database.c:499
msgid ""
"\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 42296.3333.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:A11) equals 39.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 40782.5.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 36.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
#: src/functions/fn-database.c:560
msgid ""