Commit 1b40a30e authored by Kenneth Christiansen's avatar Kenneth Christiansen

Translations from Keld

dia/po/da.po dr-genius/po/da.po evolution/po/da.po
gfloppy/po/da.po gnome-core/po/da.po gnome-utils/po/da.po
gnomeicu/po/da.po gnumeric/po/da.po gtranslator/po/da.po
guppi3/po/da.po nautilus/po/da.po pan/po/da.po rp3/po/da.po
parent 2ecc78db
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.40\n"
"POT-Creation-Date: 2000-06-19 22:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-22 02:30+02:00\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-25 02:30+02:00\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -117,16 +117,16 @@ msgstr "#UKENDT!"
msgid "Sheet%d"
msgstr "Ark%d"
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:3911
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:3913
msgid "No book or workbook streams found."
msgstr "Ingen bger eller arbejdsbogsstrmme fundet."
#. All records after this are encrypted
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4213
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4215
msgid "Password protected workbooks are not supported yet."
msgstr "Adgangskodebeskyttede arbejdsbger er endnu ikke understttet."
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4383
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4376
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
msgstr "Kunne ikke finde gyldig MS Excel-arbejdsbog"
......@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgid "Undo Clear"
msgstr "Fortryd rydning"
#. TODO : Something more descriptive ? maybe the range name
#: src/commands.c:987 src/sheet.c:2380
#: src/commands.c:987 src/sheet.c:2386
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"
......@@ -1985,8 +1985,8 @@ msgstr ""
"Dobbelt\n"
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:63 src/dialogs/cell-format.glade.h:74
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:81 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1198
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1260 src/dialogs/dialog-paste-special.c:32
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:81 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1197
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1259 src/dialogs/dialog-paste-special.c:32
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -2695,15 +2695,15 @@ msgid "_);[Red]("
msgstr "_);[Red]("
#. There must be a better way than this
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1194 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1261
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1193 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1260
msgid "Single"
msgstr "Enkel"
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1196 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1262
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:1195 src/dialogs/dialog-cell-format.c:1261
msgid "Double"
msgstr "Dobbel"
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:2065
#: src/dialogs/dialog-cell-format.c:2064
msgid "Format Cells"
msgstr "Formatr celler"
......@@ -7446,9 +7446,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ERF\n"
"@SYNTAX=ERF([nedre_grnse],vre_grnse)\n"
"@DESCRIPTION=Med et enkelt argument returnerer ERF-funktionen fejlfunktionen, defineret "
"som ERF(x) = 2/SQRT(pi)* integralet fra 0 til x af exp(-t*t) dt. Hvis to "
"argumenter angives, er disse den nedre og vre grnse for integralet.\n"
"@DESCRIPTION=Med et enkelt argument returnerer ERF-funktionen "
"fejlfunktionen, defineret som ERF(x) = 2/SQRT(pi)* integralet fra 0 til x af "
"exp(-t*t) dt. Hvis to argumenter angives, er disse den nedre og vre grnse "
"for integralet.\n"
"Hvis enten @nedre_grnse eller @vre_grnse ikke er et tal returneres en "
"#VALUE! fejl. Denne funktion er opad-kompatibel med Excel. (Hvis to "
"argumenter angives, vil Excel ikke tillade nogen af dem at vre negative).\n"
......@@ -7473,9 +7474,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=ERFC\n"
"@SYNTAX=ERFC(x)\n"
"@DESCRIPTION=ERFC-funktionen returnerer den komplimentre "
"fejlfunktion defineret som 1 - ERF(x). ERFC(x) beregnes med strre prcision "
"end ERF(x) for argumenter strre end cirka 0,5.\n"
"@DESCRIPTION=ERFC-funktionen returnerer den komplimentre fejlfunktion "
"defineret som 1 - ERF(x). ERFC(x) beregnes med strre prcision end ERF(x) "
"for argumenter strre end cirka 0,5.\n"
"Hvis @x ikke er et tal returneres en #VALUE! fejl. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"ERFC(6) er lig 2.15197367e-17.\n"
......@@ -7565,8 +7566,8 @@ msgid ""
"@SEEALSO=ACCRINTM"
msgstr ""
"@FUNCTION=ACCRINT\n"
"@SYNTAX=ACCRINT(udstedelse,frste_rente,anbringelse,rente,pari,frekvens"
"[,basis])\n"
"@SYNTAX=ACCRINT(udstedelse,frste_rente,anbringelse,rente,pari,frekvens[,basi"
"s])\n"
"@DESCRIPTION=ACCRINT beregner den plbne rente for et vrdipapir som "
"udbetaler periodisk rente. @rente er vrdipapirets plydende rlige rente og "
"@pari er vrdipapirets plydende vrdi. @basis er den type "
......@@ -8731,8 +8732,8 @@ msgid ""
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=ODDFPRICE\n"
"@SYNTAX=ODDFPRICE(anbringelse,forfald,udstedelse,frste_kupon,rente,ydelse,"
"indfrielse,frekvens,basis)\n"
"@SYNTAX=ODDFPRICE(anbringelse,forfald,udstedelse,frste_kupon,rente,ydelse,in"
"dfrielse,frekvens,basis)\n"
"@DESCRIPTION=\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
......@@ -8749,8 +8750,8 @@ msgid ""
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=ODDFYIELD\n"
"@SYNTAX=ODDFYIELD(anbringelse,forfald,udstedelse,frste_kupon,rente,pris,"
"indfrielse,frekvens,basis)\n"
"@SYNTAX=ODDFYIELD(anbringelse,forfald,udstedelse,frste_kupon,rente,pris,indf"
"rielse,frekvens,basis)\n"
"@DESCRIPTION=\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
......@@ -8767,8 +8768,8 @@ msgid ""
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=ODDLPRICE\n"
"@SYNTAX=ODDLPRICE(anbringelse,forfald,sidste_rente,rente,ydelse,indfrielse,"
"frekvens,basis)\n"
"@SYNTAX=ODDLPRICE(anbringelse,forfald,sidste_rente,rente,ydelse,indfrielse,fr"
"ekvens,basis)\n"
"@DESCRIPTION=\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
......@@ -8785,8 +8786,8 @@ msgid ""
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=ODDLYIELD\n"
"@SYNTAX=ODDLYIELD(anbringelse,forfald,sidste_rente,rente,pris,indfrielse,"
"frekvens,basis)\n"
"@SYNTAX=ODDLYIELD(anbringelse,forfald,sidste_rente,rente,pris,indfrielse,frek"
"vens,basis)\n"
"@DESCRIPTION=\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
......@@ -10639,8 +10640,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=MOD\n"
"@SYNTAX=MOD(tal,dividende)\n"
"@DESCRIPTION=MOD-funktionen returnerer resten nr @dividende er divideret med "
"@tal. Denne funktion er Excel kompatibel. \n"
"@DESCRIPTION=MOD-funktionen returnerer resten nr @dividende er divideret "
"med @tal. Denne funktion er Excel kompatibel. \n"
"MOD returnerer #DIV/0! hvis dividenden er nul.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"MOD(23,7) er lig 2.\n"
......@@ -11454,7 +11455,7 @@ msgstr ""
#: src/functions/fn-math.c:2518 src/functions/fn-math.c:2533
#: src/functions/fn-math.c:2616 src/functions/fn-math.c:2632
#: src/functions/fn-math.c:2713 src/functions/fn-math.c:2729
#: src/functions/fn-stat.c:2688 src/functions/fn-stat.c:2718
#: src/functions/fn-stat.c:2690 src/functions/fn-stat.c:2720
msgid "Array version not implemented!"
msgstr "Matrice-version ikke implementeret!"
......@@ -11908,23 +11909,23 @@ msgstr ""
#: src/functions/fn-stat.c:332
msgid ""
"@FUNCTION=TRIMMEAN\n"
"@SYNTAX=TRIMMEAN(ref,percent)\n"
"@SYNTAX=TRIMMEAN(ref,fraction)\n"
"@DESCRIPTION=TRIMMEAN returns the mean of the interior of a data set. @ref "
"is the list of numbers whose mean you want to calculate and @percent is the "
"percentage of number excluded from the mean. For example, if @percent=0.2 "
"and the data set contains 40 numbers, 8 numbers are trimmed from the data "
"set (40 x 0.2), 4 from the top and 4 from the bottom of the set. This "
"function is Excel compatible. \n"
"is the list of numbers whose mean you want to calculate and @fraction is the "
"fraction of the data set excluded from the mean. For example, if "
"@fraction=0.2 and the data set contains 40 numbers, 8 numbers are trimmed "
"from the data set (40 x 0.2), 4 from the top and 4 from the bottom of the "
"set. This function is Excel compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,GEOMEAN,HARMEAN,MEDIAN,MODE"
msgstr ""
"@FUNCTION=TRIMMEAN\n"
"@SYNTAX=TRIMMEAN(ref,procent)\n"
"@SYNTAX=TRIMMEAN(ref,brkdel)\n"
"@DESCRIPTION=TRIMMEAN returnerer gennemsnittet af det indre af et datast. "
"@ref er listen af tal hvis gennemsnit du vil beregne, og @procent er "
"@ref er listen af tal hvis gennemsnit du vil beregne, og @brkdel er "
"procentandelen af tal udelukket fra gennemsnittet. For eksempel, hvis "
"@procent=0.2 og datasttet indeholder 40 tal, fjernes 8 tal fra datasttet "
"@brkdel=0.2 og datasttet indeholder 40 tal, fjernes 8 tal fra datasttet "
"(40 x 0.2), 4 fra toppen og 4 fra bunden af datasttet. Denne funktion er "
"Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -11962,7 +11963,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"@FUNCTION=CORREL\n"
"@SYNTAX=CORREL(array1,array2)\n"
"@DESCRIPTION=CORREL returns the correllation coefficient of two data sets.\n"
"@DESCRIPTION=CORREL returns the correlation coefficient of two data sets.\n"
"Strings and empty cells are simply ignored. This function is Excel "
"compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -12167,8 +12168,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"@FUNCTION=HARMEAN\n"
"@SYNTAX=HARMEAN(b1, b2, ...)\n"
"@DESCRIPTION=HARMEAN returns the harmonic mean of the N data points. This "
"function is Excel compatible. \n"
"@DESCRIPTION=HARMEAN returns the harmonic mean of the N data points (that "
"is, N divided by the sum of the inverses of the data points). This function "
"is Excel compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"Let us assume that the cells A1, A2, ..., A5 contain numbers 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9, and 40.1. Then\n"
......@@ -12179,7 +12181,8 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=HARMEAN\n"
"@SYNTAX=HARMEAN(n1, n2, ...)\n"
"@DESCRIPTION=HARMEAN returnerer den harmoniske middelvrdi af de N "
"datapunkter. Denne funktion er Excel kompatibel.\n"
"datapunkter (det vil sige N divideret med summen af de inverse til "
"datapunkterne). Denne funktion er Excel kompatibel.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"Lad os antage at cellerne A1, A2, ..., A5 indeholder numrene 11.4, 17.3, "
"21.3, 25.9 og 40.1. S har vi at\n"
......@@ -12187,7 +12190,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,GEOMEAN,MEDIAN,MODE,TRIMMEAN"
#: src/functions/fn-stat.c:779
#: src/functions/fn-stat.c:781
msgid ""
"@FUNCTION=GEOMEAN\n"
"@SYNTAX=GEOMEAN(b1, b2, ...)\n"
......@@ -12213,7 +12216,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,HARMEAN,MEDIAN,MODE,TRIMMEAN"
#: src/functions/fn-stat.c:809
#: src/functions/fn-stat.c:811
msgid ""
"@FUNCTION=COUNT\n"
"@SYNTAX=COUNT(b1, b2, ...)\n"
......@@ -12237,7 +12240,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE"
#: src/functions/fn-stat.c:850
#: src/functions/fn-stat.c:852
msgid ""
"@FUNCTION=COUNTA\n"
"@SYNTAX=COUNTA(b1, b2, ...)\n"
......@@ -12261,7 +12264,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,COUNT,DCOUNT,DCOUNTA,PRODUCT,SUM"
#: src/functions/fn-stat.c:892
#: src/functions/fn-stat.c:894
msgid ""
"@FUNCTION=AVERAGE\n"
"@SYNTAX=AVERAGE(value1, value2,...)\n"
......@@ -12288,7 +12291,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=SUM, COUNT"
#: src/functions/fn-stat.c:923
#: src/functions/fn-stat.c:925
msgid ""
"@FUNCTION=MIN\n"
"@SYNTAX=MIN(b1, b2, ...)\n"
......@@ -12314,7 +12317,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=MAX,ABS"
#: src/functions/fn-stat.c:964
#: src/functions/fn-stat.c:966
msgid ""
"@FUNCTION=MAX\n"
"@SYNTAX=MAX(b1, b2, ...)\n"
......@@ -12340,7 +12343,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=MIN,ABS"
#: src/functions/fn-stat.c:1005
#: src/functions/fn-stat.c:1007
msgid ""
"@FUNCTION=SKEW\n"
"@SYNTAX=SKEW(n1, n2, ...)\n"
......@@ -12375,7 +12378,7 @@ msgstr ""
"SKEW(A1:A5) er lig 0.976798268.\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,VAR,SKEWP,KURT"
#: src/functions/fn-stat.c:1042
#: src/functions/fn-stat.c:1044
msgid ""
"@FUNCTION=SKEWP\n"
"@SYNTAX=SKEWP(n1, n2, ...)\n"
......@@ -12400,7 +12403,7 @@ msgstr ""
"SKEWP(A1:A5) er lig 0.655256198.\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,VARP,SKEW,KURTP"
#: src/functions/fn-stat.c:1074
#: src/functions/fn-stat.c:1076
msgid ""
"@FUNCTION=EXPONDIST\n"
"@SYNTAX=EXPONDIST(x,y,cumulative)\n"
......@@ -12426,7 +12429,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:1117
#: src/functions/fn-stat.c:1119
msgid ""
"@FUNCTION=GAMMALN\n"
"@SYNTAX=GAMMALN(x)\n"
......@@ -12450,7 +12453,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:1154
#: src/functions/fn-stat.c:1156
msgid ""
"@FUNCTION=GAMMADIST\n"
"@SYNTAX=GAMMADIST(x,alpha,beta,cum)\n"
......@@ -12476,7 +12479,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=GAMMAINV"
#: src/functions/fn-stat.c:1195
#: src/functions/fn-stat.c:1197
msgid ""
"@FUNCTION=GAMMAINV\n"
"@SYNTAX=GAMMAINV(p,alpha,beta)\n"
......@@ -12501,7 +12504,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=GAMMADIST"
#: src/functions/fn-stat.c:1231
#: src/functions/fn-stat.c:1233
msgid ""
"@FUNCTION=CHIDIST\n"
"@SYNTAX=CHIDIST(x,dof)\n"
......@@ -12525,7 +12528,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=CHIINV,CHITEST"
#: src/functions/fn-stat.c:1267
#: src/functions/fn-stat.c:1269
msgid ""
"@FUNCTION=CHIINV\n"
"@SYNTAX=CHIINV(p,dof)\n"
......@@ -12549,7 +12552,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=CHIDIST,CHITEST"
#: src/functions/fn-stat.c:1301
#: src/functions/fn-stat.c:1303
msgid ""
"@FUNCTION=CHITEST\n"
"@SYNTAX=CHITEST(actual_range,theoretical_range)\n"
......@@ -12573,7 +12576,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=CHIDIST,CHIINV"
#: src/functions/fn-stat.c:1444
#: src/functions/fn-stat.c:1446
msgid ""
"@FUNCTION=BETADIST\n"
"@SYNTAX=BETADIST(x,alpha,beta[,a,b])\n"
......@@ -12603,7 +12606,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=BETAINV"
#: src/functions/fn-stat.c:1493
#: src/functions/fn-stat.c:1495
msgid ""
"@FUNCTION=BETAINV\n"
"@SYNTAX=BETAINV(p,alpha,beta[,a,b])\n"
......@@ -12633,7 +12636,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=BETADIST"
#: src/functions/fn-stat.c:1539
#: src/functions/fn-stat.c:1541
msgid ""
"@FUNCTION=TDIST\n"
"@SYNTAX=TDIST(x,dof,tails)\n"
......@@ -12660,7 +12663,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=TINV,TTEST"
#: src/functions/fn-stat.c:1579
#: src/functions/fn-stat.c:1581
msgid ""
"@FUNCTION=TINV\n"
"@SYNTAX=TINV(p,dof)\n"
......@@ -12684,7 +12687,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=TDIST,TTEST"
#: src/functions/fn-stat.c:1613
#: src/functions/fn-stat.c:1615
msgid ""
"@FUNCTION=FDIST\n"
"@SYNTAX=FDIST(x,dof1,dof2)\n"
......@@ -12709,7 +12712,7 @@ msgstr ""
"\n"
"SEEALSO=FINV"
#: src/functions/fn-stat.c:1650
#: src/functions/fn-stat.c:1652
msgid ""
"@FUNCTION=FINV\n"
"@SYNTAX=FINV(p,dof1,dof2)\n"
......@@ -12733,7 +12736,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=FDIST"
#: src/functions/fn-stat.c:1686
#: src/functions/fn-stat.c:1688
msgid ""
"@FUNCTION=BINOMDIST\n"
"@SYNTAX=BINOMDIST(n,trials,p,cumulative)\n"
......@@ -12765,7 +12768,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:1732
#: src/functions/fn-stat.c:1734
msgid ""
"@FUNCTION=CRITBINOM\n"
"@SYNTAX=CRITBINOM(trials,p,alpha)\n"
......@@ -12797,7 +12800,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=BINOMDIST"
#: src/functions/fn-stat.c:1772
#: src/functions/fn-stat.c:1774
msgid ""
"@FUNCTION=PERMUT\n"
"@SYNTAX=PERMUT(n,k)\n"
......@@ -12821,7 +12824,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=COMBIN"
#: src/functions/fn-stat.c:1807
#: src/functions/fn-stat.c:1809
msgid ""
"@FUNCTION=HYPGEOMDIST\n"
"@SYNTAX=HYPGEOMDIST(x,n,M,N)\n"
......@@ -12849,7 +12852,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=BINOMDIST,POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:1847
#: src/functions/fn-stat.c:1849
msgid ""
"@FUNCTION=CONFIDENCE\n"
"@SYNTAX=CONFIDENCE(x,stddev,size)\n"
......@@ -12877,7 +12880,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE"
#: src/functions/fn-stat.c:1888
#: src/functions/fn-stat.c:1890
msgid ""
"@FUNCTION=STANDARDIZE\n"
"@SYNTAX=STANDARDIZE(x,mean,stdev)\n"
......@@ -12903,7 +12906,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE"
#: src/functions/fn-stat.c:1926
#: src/functions/fn-stat.c:1928
msgid ""
"@FUNCTION=WEIBULL\n"
"@SYNTAX=WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)\n"
......@@ -12931,7 +12934,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:1972
#: src/functions/fn-stat.c:1974
msgid ""
"@FUNCTION=NORMDIST\n"
"@SYNTAX=NORMDIST(x,mean,stdev,cumulative)\n"
......@@ -12958,7 +12961,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=POISSON"
#: src/functions/fn-stat.c:2017
#: src/functions/fn-stat.c:2019
msgid ""
"@FUNCTION=NORMINV\n"
"@SYNTAX=NORMINV(p,mean,stdev)\n"
......@@ -12987,7 +12990,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV,STANDARDIZE,ZTEST"
#: src/functions/fn-stat.c:2055
#: src/functions/fn-stat.c:2057
msgid ""
"@FUNCTION=KURT\n"
"@SYNTAX=KURT(n1, n2, ...)\n"
......@@ -13023,7 +13026,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,VAR,SKEW,KURTP"
#: src/functions/fn-stat.c:2094
#: src/functions/fn-stat.c:2096
msgid ""
"@FUNCTION=KURTP\n"
"@SYNTAX=KURTP(n1, n2, ...)\n"
......@@ -13051,7 +13054,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,VARP,SKEWP,KURT"
#: src/functions/fn-stat.c:2127
#: src/functions/fn-stat.c:2129
msgid ""
"@FUNCTION=AVEDEV\n"
"@SYNTAX=AVEDEV(n1, n2, ...)\n"
......@@ -13076,7 +13079,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=STDEV"
#: src/functions/fn-stat.c:2157
#: src/functions/fn-stat.c:2159
msgid ""
"@FUNCTION=DEVSQ\n"
"@SYNTAX=DEVSQ(n1, n2, ...)\n"
......@@ -13103,7 +13106,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=STDEV"
#: src/functions/fn-stat.c:2189
#: src/functions/fn-stat.c:2191
msgid ""
"@FUNCTION=FISHER\n"
"@SYNTAX=FISHER(x)\n"
......@@ -13126,7 +13129,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=SKEW"
#: src/functions/fn-stat.c:2224
#: src/functions/fn-stat.c:2226
msgid ""
"@FUNCTION=POISSON\n"
"@SYNTAX=POISSON(x,mean,cumulative)\n"
......@@ -13154,12 +13157,12 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST, WEIBULL"
#: src/functions/fn-stat.c:2267
#: src/functions/fn-stat.c:2269
msgid ""
"@FUNCTION=PEARSON\n"
"@SYNTAX=PEARSON(array1,array2)\n"
"@DESCRIPTION=PEARSON returns the Pearson correllation coefficient of two "
"data sets.\n"
"@DESCRIPTION=PEARSON returns the Pearson correlation coefficient of two data "
"sets.\n"
"Strings and empty cells are simply ignored. This function is Excel "
"compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -13168,17 +13171,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=PEARSON\n"
"@SYNTAX=PEARSON(vektor1,vektor2)\n"
"@DESCRIPTION=PEARSON returnerer korrelationskoefficienten af to datast.\n"
"@DESCRIPTION=PEARSON returnerer Pearson-korrelationskoefficienten af "
"to datast.\n"
"Strenge og tomme celler ignoreres. Denne funktion er Excel kompatibel.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=INTERCEPT,LINEST,RSQ,SLOPE,STEYX"
#: src/functions/fn-stat.c:2292
#: src/functions/fn-stat.c:2294
msgid ""
"@FUNCTION=RSQ\n"
"@SYNTAX=RSQ(array1,array2)\n"
"@DESCRIPTION=RSQ returns the square of the Pearson correllation coefficient "
"@DESCRIPTION=RSQ returns the square of the Pearson correlation coefficient "
"of two data sets.\n"
"Strings and empty cells are simply ignored. This function is Excel "
"compatible. \n"
......@@ -13195,7 +13199,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=CORREL,COVAR,INTERCEPT,LINEST,LOGEST,PEARSON,SLOPE,STEYX,TREND"
#: src/functions/fn-stat.c:2322
#: src/functions/fn-stat.c:2324
msgid ""
"@FUNCTION=MEDIAN\n"
"@SYNTAX=MEDIAN(n1, n2, ...)\n"
......@@ -13223,7 +13227,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE,COUNT,COUNTA,DAVERAGE,MODE,SUM"
#: src/functions/fn-stat.c:2372
#: src/functions/fn-stat.c:2374
msgid ""
"@FUNCTION=LARGE\n"
"@SYNTAX=LARGE(n1, n2, ..., k)\n"
......@@ -13254,7 +13258,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=PERCENTILE,PERCENTRANK,QUARTILE,SMALL"
#: src/functions/fn-stat.c:2424
#: src/functions/fn-stat.c:2426
msgid ""
"@FUNCTION=SMALL\n"
"@SYNTAX=SMALL(n1, n2, ..., k)\n"
......@@ -13285,7 +13289,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=PERCENTILE,PERCENTRANK,QUARTILE,LARGE"
#: src/functions/fn-stat.c:2500
#: src/functions/fn-stat.c:2502
msgid ""
"@FUNCTION=PROB\n"
"@SYNTAX=PROB(range_x,prob_range,lower_limit[,upper_limit])\n"
......@@ -13315,7 +13319,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=BINOMDIST,CRITBINOM"
#: src/functions/fn-stat.c:2624
#: src/functions/fn-stat.c:2626
msgid ""
"@FUNCTION=STEYX\n"
"@SYNTAX=STEYX(known_y's,known_x's)\n"
......@@ -13347,7 +13351,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=PEARSON,RSQ,SLOPE"
#: src/functions/fn-stat.c:2779
#: src/functions/fn-stat.c:2781
msgid ""
"@FUNCTION=ZTEST\n"
"@SYNTAX=ZTEST(ref,x)\n"
......@@ -13376,7 +13380,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=CONFIDENCE,NORMDIST,NORMINV,NORMSDIST,NORMSINV,STANDARDIZE"
#: src/functions/fn-stat.c:2860
#: src/functions/fn-stat.c:2862
msgid ""
"@FUNCTION=AVERAGEA\n"
"@SYNTAX=AVERAGEA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13407,7 +13411,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=AVERAGE"
#: src/functions/fn-stat.c:2894
#: src/functions/fn-stat.c:2896
msgid ""
"@FUNCTION=MAXA\n"
"@SYNTAX=MAXA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13438,7 +13442,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=MAX,MINA"
#: src/functions/fn-stat.c:2928
#: src/functions/fn-stat.c:2930
msgid ""
"@FUNCTION=MINA\n"
"@SYNTAX=MINA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13469,7 +13473,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=MIN,MAXA"
#: src/functions/fn-stat.c:2962
#: src/functions/fn-stat.c:2964
msgid ""
"@FUNCTION=VARA\n"
"@SYNTAX=VARA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13499,7 +13503,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=VAR,VARPA"
#: src/functions/fn-stat.c:2996
#: src/functions/fn-stat.c:2998
msgid ""
"@FUNCTION=VARPA\n"
"@SYNTAX=VARPA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13530,7 +13534,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=VARP,VARP"
#: src/functions/fn-stat.c:3030
#: src/functions/fn-stat.c:3032
msgid ""
"@FUNCTION=STDEVA\n"
"@SYNTAX=STDEVA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13561,7 +13565,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=STDEV,STDEVPA"
#: src/functions/fn-stat.c:3064
#: src/functions/fn-stat.c:3066
msgid ""
"@FUNCTION=STDEVPA\n"
"@SYNTAX=STDEVPA(number1,number2,...)\n"
......@@ -13592,7 +13596,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=STDEVA,STDEVP"
#: src/functions/fn-stat.c:3098
#: src/functions/fn-stat.c:3100
msgid ""
"@FUNCTION=PERCENTRANK\n"
"@SYNTAX=PERCENTRANK(array,x[,significance])\n"
......@@ -13624,12 +13628,13 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=LARGE,MAX,MEDIAN,MIN,PERCENTILE,QUARTILE,SMALL"
#: src/functions/fn-stat.c:3213
#: src/functions/fn-stat.c:3215
msgid ""
"@FUNCTION=PERCENTILE\n"
"@SYNTAX=PERCENTILE(array,k)\n"
"@DESCRIPTION=PERCENTILE function returns the k-th percentile of the given "
"data points. \n"
"@DESCRIPTION=PERCENTILE function returns the 100*@k-th percentile of the "
"given data points (that is, a number x such that a fraction @k of the data "
"points are less than x). \n"
"If @array is empty, PERCENTILE returns #NUM! error. If @k < 0 or @k > 1, "
"PERCENTILE returns #NUM! error. This function is Excel compatible.\n"
"@EXAMPLES=\n"
......@@ -13641,8 +13646,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=PERCENTILE\n"
"@SYNTAX=PERCENTILE(vektor,k)\n"
"@DESCRIPTION=PERCENTILE-funktionen returnerer den k-te percentil for de "
"givne dataelementer.\n"
"@DESCRIPTION=PERCENTILE-funktionen returnerer den 100*k-te percentil for de "
"givne dataelementer (det vil sige, et tal sledes at en brkdel @k af "
"dataelementerne er mindre end x).\n"
"Hvis @vektor er tom, returnerer PERCENTILE en #NUM! fejl. Hvis @k < 0 eller "
"@k > 1, returnerer PERCENTILE en #NUM! fejl. Denne funktion er Excel "
"kompatibel.\n"
......@@ -13653,7 +13659,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=QUARTILE"
#: src/functions/fn-stat.c:3278
#: src/functions/fn-stat.c:3281
msgid ""
"@FUNCTION=QUARTILE\n"
"@SYNTAX=QUARTILE(array,quart)\n"
......@@ -13697,7 +13703,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=LARGE,MAX,MEDIAN,MIN,PERCENTILE,SMALL"
#: src/functions/fn-stat.c:3345
#: src/functions/fn-stat.c:3348
msgid ""
"@FUNCTION=FTEST\n"
"@SYNTAX=FTEST(array1,array2)\n"
......@@ -13725,7 +13731,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=FDIST,FINV"
#: src/functions/fn-stat.c:3429
#: src/functions/fn-stat.c:3432
msgid ""
"@FUNCTION=TTEST\n"
"@SYNTAX=TTEST(array1,array2,tails,type)\n"
......@@ -13780,7 +13786,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=FDIST,FINV"
#: src/functions/fn-stat.c:3653
#: src/functions/fn-stat.c:3656
msgid ""
"@FUNCTION=FREQUENCY\n"
"@SYNTAX=FREQUENCY(data_array,bins_array)\n"
......@@ -13807,7 +13813,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO="
#: src/functions/fn-stat.c:3756
#: src/functions/fn-stat.c:3759
msgid ""
"@FUNCTION=LINEST\n"
"@SYNTAX=LINEST(known_y's[,known_x's[,const[,stat]]])\n"
......@@ -13860,7 +13866,7 @@ msgstr ""
"\n"
"@SEEALSO=LOGEST,TREND"
#: src/functions/fn-stat.c:4027
#: src/functions/fn-stat.c:4030