Commit 11284341 authored by Jody Goldberg's avatar Jody Goldberg
Browse files

Release 0.73

parent 48dd0c74
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-26 Jukka-Pekka Iivonen <jiivonen@hutcs.cs.hut.fi>
* mps.c: Added the i18n stuff that got lost in previous commit.
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-23 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* python-loader.c (call_python_function_nodes) :
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-23 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* python.c (marshal_func_nodes) : s/eval_expr/expr_eval/
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-18 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.72
......
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-27 Almer S. Tigelaar <almer@gnome.org>
* xml-sax-read.c (xml_sax_validation): New, Support for
......
2001-10-29 gettextize <bug-gnu-utils@gnu.org>
* Makefile.in.in: Upgrade to gettext-0.10.40.
2001-10-29 Jody Goldberg <jgoldberg@home.com>
* Release 0.73
2001-10-27 Valek Filippov <frob@df.ru>
* ru.po: updated russian translation.
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -39,7 +39,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.71\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-28 06:17-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-29 02:53-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-28 19:56+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
......@@ -4854,11 +4854,11 @@ msgstr "Kildeomr
msgid "%s is not a valid source region"
msgstr "%s er ikke et gyldigt kildeomrde"
 
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:380
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:376
msgid "You cannot redefine a builtin name."
msgstr "Det er ikke muligt at omdefinere et indbygget navn."
 
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:594
#: src/dialogs/dialog-define-names.c:589
msgid "Could not create the Name Guru."
msgstr "Kunne ikke fremmane navnehjlperen."
 
......@@ -6790,40 +6790,40 @@ msgstr "_Faneblade"
msgid "_Vertical Scrollbar"
msgstr "_Lodret rullebjlke"
 
#: src/expr-name.c:151
#: src/expr-name.c:220
msgid "already defined in sheet"
msgstr "allerede defineret i arket"
 
#: src/expr-name.c:154
#: src/expr-name.c:224
msgid "already defined in workbook"
msgstr "allerede defineret i arbejdsbog"
 
#: src/expr-name.c:157
#: src/expr-name.c:228
msgid "already globally defined "
msgstr "allerede globalt defineret"
 
#: src/expr-name.c:163
#: src/expr-name.c:234
#, c-format
msgid "'%s' has a circular reference"
msgstr "'%s' har en cirkulr henvisning"
 
#: src/expr-name.c:310
#: src/expr-name.c:397
msgid "Builtin"
msgstr "Indbygget"
 
#: src/expr-name.c:474 src/expr-name.c:486
#: src/expr-name.c:489 src/expr-name.c:501
msgid "Error: no sheet"
msgstr "Fejl: intet ark"
 
#: src/expr.c:576
#: src/expr.c:580
msgid "Internal type error"
msgstr "Intern typefejl"
 
#: src/expr.c:755
#: src/expr.c:759
msgid "Unknown operator"
msgstr "Ukendt operator"
 
#: src/expr.c:974
#: src/expr.c:980
msgid "Unknown evaluation error"
msgstr "Ukendt evalueringsfejl"
 
......@@ -10255,10 +10255,10 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=ACCRINT\n"
"@SYNTAX=ACCRINT(udstedelse,frste_rente,anbringelse,rente,pari,frekvens[,"
"basis])\n"
"@DESCRIPTION=ACCRINT beregner den plbne rente for et vrdipapir som udbetaler "
"periodisk rente. @rente er vrdipapirets plydende rlige rente, og @pari er "
"vrdipapirets plydende vrdi. @basis er den type rentedagsberegning du vil "
"bruge:\n"
"@DESCRIPTION=ACCRINT beregner den plbne rente for et vrdipapir som "
"udbetaler periodisk rente. @rente er vrdipapirets plydende rlige rente, "
"og @pari er vrdipapirets plydende vrdi. @basis er den type "
"rentedagsberegning du vil bruge:\n"
"\n"
"0 amerikansk 30/360\n"
"1 faktiske dage/faktiske dage\n"
......@@ -10266,13 +10266,12 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @udstedelse "
"eller @anbringelse ikke er gyldig, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis "
"@rente eller @pari er nul eller negativ returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis "
"dato for @udstedelse er efter dato for @anbringelse eller de er ens, returnerer "
"ACCRINT en #TAL!-fejl. \n"
"Hvis dato for @udstedelse eller @anbringelse ikke er gyldig, returnerer "
"ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis @rente eller @pari er nul eller negativ "
"returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk "
"30/360. Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. "
"Hvis dato for @udstedelse er efter dato for @anbringelse eller de er ens, "
"returnerer ACCRINT en #TAL!-fejl. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=ACCRINTM"
......@@ -10316,10 +10315,9 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @udstedelse "
"eller @forfald ikke er gyldig, returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis "
"@rente eller @pari er nul eller negativ returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis dato for @udstedelse eller @forfald ikke er gyldig, returnerer ACCRINTM "
"en #TAL!-fejl. Hvis @rente eller @pari er nul eller negativ returnerer "
"ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < 0 eller @basis > 4, returnerer ACCRINTM en #TAL!-fejl. Hvis "
"dato for @udstedelse er efter dato for @forfald eller de er ens, returnerer "
"ACCRINTM en #TAL!-fejl. \n"
......@@ -11423,10 +11421,8 @@ msgstr ""
"3 faktiske dage/365\n"
"4 europisk 30/360\n"
"\n"
"Hvis dato for @anbringelse "
"eller @forfald ikke er gyldig, returnerer DISC en #TAL!-fejl. "
"Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. "
"Hvis @basis < "
"Hvis dato for @anbringelse eller @forfald ikke er gyldig, returnerer DISC en "
"#TAL!-fejl. Hvis @basis udelades, anvendes amerikansk 30/360. Hvis @basis < "
"0 eller @basis > 4, returnerer DISC en #TAL!-fejl. Hvis dato for "
"@anbringelse er efter dato for @forfald eller de er ens, returnerer DISC "
"ogs en #TAL!-fejl. \n"
......@@ -12024,8 +12020,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=CUMIPMT\n"
"@SYNTAX=CUMIPMT(rente,nper,pv,start_periode,slut_periode,type)\n"
"@DESCRIPTION=CUMIPMT returnerer den akkumulerede rente betalt p et ln mellem "
"@start_periode og @slut_periode.\n"
"@DESCRIPTION=CUMIPMT returnerer den akkumulerede rente betalt p et ln "
"mellem @start_periode og @slut_periode.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -12042,8 +12038,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=CUMPRINC\n"
"@SYNTAX=CUMPRINC(rente,nper,pv,startperiode,slutperiode,type)\n"
"@DESCRIPTION=CUMPRINC returnerer den akkumulerede hovedstol betalt p et ln mellem "
"@startperiode og @slutperiode.\n"
"@DESCRIPTION=CUMPRINC returnerer den akkumulerede hovedstol betalt p et ln "
"mellem @startperiode og @slutperiode.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -12060,8 +12056,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"@FUNCTION=MDURATION\n"
"@SYNTAX=MDURATION(anbringelse,forfald,kupon,ydelse,frekvens[,basis])\n"
"@DESCRIPTION=MDURATION returnerer Macauley-varigheden for et vrdipapir "
"med pari-vrdi 100.\n"
"@DESCRIPTION=MDURATION returnerer Macauley-varigheden for et vrdipapir med "
"pari-vrdi 100.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
......@@ -17975,41 +17971,51 @@ msgid "#RECALC!"
msgstr "#OMBEREGN!"
 
#: src/parser.y:446
#, c-format
msgid "Expression '%s' does not exist on sheet '%s'"
#, fuzzy, c-format
msgid "Name '%s' does not exist in sheet '%s'"
msgstr "Udtrykket '%s' eksisterer ikke p arket '%s'"
#: src/parser.y:468
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown workbook '%s'"
msgstr "Ukendt ark '%s'"
#: src/parser.y:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Name '%s' does not exist in workbook '%s'"
msgstr "Udtrykket '%s' eksisterer ikke p arket '%s'"
 
#: src/parser.y:467 src/parser.y:490
#: src/parser.y:505 src/parser.y:528
#, c-format
msgid "Unknown sheet '%s'"
msgstr "Ukendt ark '%s'"
 
#: src/parser.y:583 src/parser.y:597
#: src/parser.y:621 src/parser.y:635
#, c-format
msgid "The character %c cannot be used to separate array elements"
msgstr "Tegnet %c kan ikke bruges til at adskille matrixelementer"
 
#: src/parser.y:746 src/parser.y:758 src/parser.y:791
#: src/parser.y:784 src/parser.y:796 src/parser.y:829
msgid "The number is out of range"
msgstr "Tallet er uden for det gyldige interval"
 
#: src/parser.y:819
#: src/parser.y:857
msgid "Could not find matching closing quote"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende afsluttende anfrselstegn"
 
#: src/parser.y:966
#: src/parser.y:1004
msgid "Could not find matching opening parenthesis"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende indledende parantes"
 
#: src/parser.y:970
#: src/parser.y:1008
msgid "Could not find matching closing parenthesis"
msgstr "Kunne ikke finde modsvarende afsluttende parantes"
 
#: src/parser.y:974
#: src/parser.y:1012
msgid "Invalid expression"
msgstr "Ugyldigt udtryk"
 
#: src/parser.y:979
#: src/parser.y:1017
#, c-format
msgid "Unexpected token %c"
msgstr "Uventet symbol %c"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment