Commit 0020f017 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2e0367a8
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-14 22:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-15 15:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-18 18:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-09 22:32+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -340,7 +340,6 @@ msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
#| msgid "MS Excel&#8482; 2007/2010 (*.xlsx)"
msgid "MS Excel&#8482; (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"
......@@ -376,26 +375,41 @@ msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"
msgid "MS Excel&#8482; 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP a 5.0/95"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:138
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:141
msgid "Corrupt file: Second child element in custom property encountered."
msgstr ""
"Poškozený soubor: Vyskytl se druhý dceřiný prvek v uživatelské vlastnosti."
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:258
#| msgid "Changing workbook properties"
msgid "Reading core properties..."
msgstr "Načítají se základní vlastnosti…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:275
#| msgid "Changing sheet properties"
msgid "Reading extended properties..."
msgstr "Načítají se rozšiřující vlastnosti…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:292
#| msgid "Radiobutton Properties"
msgid "Reading custom properties..."
msgstr "Načítají se uživatelské vlastnosti…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:203
#, c-format
msgid "Invalid number '%s' for node %s"
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro uzel %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1051
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1052
#, c-format
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Neznámá barva „%s“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1817
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1818
msgid "Dropping missing object"
msgstr "Zahazuje se chybějící objekt"
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1849
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1850
#, c-format
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
msgstr "Zahazuje se objekt s neúplnou kotvou %2x"
......@@ -406,120 +420,151 @@ msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr ""
"Přeskakuje se neplatná kontingenční skupina polí pro pole „%s“, protože: %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:300
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:325
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "„%s“ je poškozený!"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:393
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:418
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr "Neznámá výčtová hodnota „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:436 ../plugins/excel/xlsx-read.c:465
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:461 ../plugins/excel/xlsx-read.c:490
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr "Celé číslo „%s“ je mimo rozsah, pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:440 ../plugins/excel/xlsx-read.c:469
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:465 ../plugins/excel/xlsx-read.c:494
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatné celé číslo „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:495
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:520
#, c-format
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatné barva RRGGBB „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:526
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:551
#, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:551
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:576
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatná poloha buňky „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:574
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:599
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný rozsah „%s“ pro atribut %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:766
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:791
#, c-format
msgid "Unknown theme color %d"
msgstr "Neznámá barva %d motivu"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:912
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:937
#, c-format
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr "Nedefinované ID formátu čísla „%s“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1093 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3089
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1118 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3120
#, c-format
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
msgstr "Neplatná barva „%s“ pro atribut rgb"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1123 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1132
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1148 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1157
#, c-format
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr "Nedefinovaný záznam stylu „%d“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1141
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1166
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
msgstr "Nedefinovaný částečný záznam stylu „%d“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1170
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1195
#, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný odkaz sst „%s“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1298
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1323
#, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatná buňka %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1411
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1440
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""
"Ignoruje se informace o sloupci, která neurčuje ani první ani poslední."
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1721
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1750
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2228
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr "Ignoruje se kontrola platnosti neplatných dat protože: %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2135
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2164
msgid "Undefined"
msgstr "Nedefinováno"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2178
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2207
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr "Ignoruje se neobsluhovaný podmíněný formát u typu „%s“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2559
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2588
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Neznámý typ hypertextového odkazu"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2817
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2848
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr "Ignoruje se list bez názvu"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2887
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2918
#, c-format
msgid "Failed to define name: %s"
msgstr "Selhalo definování názvu: %s"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3261
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3297
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr "Schází part-id pro list „%s“"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4289
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3322
#, c-format
#| msgid "Manage sheets..."
msgid "Reading sheet '%s'..."
msgstr "Načítá se list „%s“…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3330
#| msgid "Reading file..."
msgid "Reading comments..."
msgstr "Načítají se komentáře…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4321
#| msgid "Reading file..."
msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Načítají se sdílené texty…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4330
#| msgid "Reading file..."
msgid "Reading theme..."
msgstr "Načítá se motiv…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4339
#| msgid "Reading file..."
msgid "Reading styles..."
msgstr "Načítají se styly…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4344
#| msgid "Reading file..."
msgid "Reading workbook..."
msgstr "Načítá se sešit…"
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4353
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyl nalezen žádný proud pro sešit."
......@@ -915,8 +960,8 @@ msgid "Random Number Functions"
msgstr "Generátory náhodných čísel"
#: ../plugins/fn-random/plugin.xml.in.h:3
#: ../src/dialogs/random-generation.ui.h:5 ../src/tools/random-generator.c:673
#: ../src/tools/random-generator.c:676
#: ../src/dialogs/random-generation.ui.h:5 ../src/tools/random-generator.c:778
#: ../src/tools/random-generator.c:781
msgid "Random Numbers"
msgstr "Náhodná čísla"
......@@ -4382,7 +4427,7 @@ msgstr "Odstranit objekt"
msgid "Format Object"
msgstr "Formátovat objekt"
#: ../src/commands.c:4909 ../src/commands.c:5942
#: ../src/commands.c:4909 ../src/commands.c:5946
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1859
#: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:899
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1241
......@@ -4415,217 +4460,217 @@ msgstr "Smazat komentář %s"
msgid "Setting comment of %s"
msgstr "Nastavit komentář %s"
#: ../src/commands.c:5575
#: ../src/commands.c:5579
#, c-format
msgid "Merging data into %s"
msgstr "Spojit data do %s"
#: ../src/commands.c:5665
#: ../src/commands.c:5669
#, c-format
msgid "Changing workbook properties"
msgstr "Změnit vlastnosti sešitu"
#: ../src/commands.c:5739
#: ../src/commands.c:5743
msgid "Pull Object to the Front"
msgstr "Vyzvednout objekt do popředí"
#: ../src/commands.c:5742
#: ../src/commands.c:5746
msgid "Pull Object Forward"
msgstr "Vyzvednout objekt vpřed"
#: ../src/commands.c:5745
#: ../src/commands.c:5749
msgid "Push Object Backward"
msgstr "Odsunout objekt vzad"
#: ../src/commands.c:5748
#: ../src/commands.c:5752
msgid "Push Object to the Back"
msgstr "Odsunout objekt do pozadí"
#: ../src/commands.c:5878
#: ../src/commands.c:5882
#, c-format
msgid "Page Setup For %s"
msgstr "Nastavit stránku pro %s"
#: ../src/commands.c:5880
#: ../src/commands.c:5884
msgid "Page Setup For All Sheets"
msgstr "Nastavit stránku pro všechny listy"
#: ../src/commands.c:6004 ../src/commands.c:6015
#: ../src/commands.c:6008 ../src/commands.c:6019
msgid "Defined Name"
msgstr "Definovat název"
#: ../src/commands.c:6005
#: ../src/commands.c:6009
msgid "An empty string is not allowed as defined name."
msgstr "Prázdný řetězec nelze použít k definici názvu."
#: ../src/commands.c:6013
#: ../src/commands.c:6017
#, c-format
msgid "'%s' is not allowed as defined name."
msgstr "„%s“ nelze použít k definici názvu."
#: ../src/commands.c:6023
#: ../src/commands.c:6027
msgid "has a circular reference"
msgstr "obsahuje cyklický odkaz"
#: ../src/commands.c:6057
#: ../src/commands.c:6061
#, c-format
msgid "Define Name %s"
msgstr "Definovat název %s"
#: ../src/commands.c:6060
#: ../src/commands.c:6064
#, c-format
msgid "Update Name %s"
msgstr "Aktualizovat název %s"
#: ../src/commands.c:6153
#: ../src/commands.c:6157
#, c-format
msgid "Remove Name %s"
msgstr "Odstranit název %s"
#: ../src/commands.c:6184
#: ../src/commands.c:6188
msgid "Change Scope of Name"
msgstr "Změnit působnost názvu"
#: ../src/commands.c:6232
#: ../src/commands.c:6236
#, c-format
msgid "Change Scope of Name %s"
msgstr "Změnit působnost názvu %s"
#: ../src/commands.c:6290
#: ../src/commands.c:6294
msgid "Add scenario"
msgstr "Přidat scénář"
#: ../src/commands.c:6354
#: ../src/commands.c:6358
msgid "Scenario Show"
msgstr "Zobrazit scénář"
#: ../src/commands.c:6412
#: ../src/commands.c:6416
msgid "Shuffle Data"
msgstr "Zamíchat data"
#. FIXME?
#: ../src/commands.c:6516
#: ../src/commands.c:6520
#, c-format
msgid "Text (%s) to Columns (%s)"
msgstr "Text (%s) do sloupců (%s)"
#: ../src/commands.c:6675
#: ../src/commands.c:6679
#, c-format
msgid "Goal Seek (%s)"
msgstr "Hledat cíl (%s)"
#: ../src/commands.c:6841
#: ../src/commands.c:6845
#, c-format
msgid "Tabulating Dependencies"
msgstr "Tabulka závislostí"
#: ../src/commands.c:6915
#: ../src/commands.c:6919
msgid "Reconfigure Graph"
msgstr "Přenastavit graf"
#: ../src/commands.c:6987
#: ../src/commands.c:6991
msgid "Reconfigure Object"
msgstr "Přenastavit objekt"
#: ../src/commands.c:7031
#: ../src/commands.c:7035
msgid "Left to Right"
msgstr "Zleva doprava"
#: ../src/commands.c:7031
#: ../src/commands.c:7035
msgid "Right to Left"
msgstr "Zprava doleva"
#: ../src/commands.c:7198
#: ../src/commands.c:7202
msgid "Changing Hyperlink"
msgstr "Změnit hypertextový odkaz"
#: ../src/commands.c:7342
#: ../src/commands.c:7346
#, c-format
msgid "Changing hyperlink of %s"
msgstr "Změnit hypertextový odkaz %s"
#: ../src/commands.c:7427
#: ../src/commands.c:7431
msgid "Configure List"
msgstr "Nastavit seznam"
#: ../src/commands.c:7498
#: ../src/commands.c:7502
msgid "Set Frame Label"
msgstr "Nastavit popisu rámu"
#: ../src/commands.c:7569
#: ../src/commands.c:7573
msgid "Configure Button"
msgstr "Nastavit tlačítko"
#: ../src/commands.c:7650
#: ../src/commands.c:7654
msgid "Configure Radio Button"
msgstr "Nastavit skupinový přepínač"
#: ../src/commands.c:7726
#: ../src/commands.c:7730
msgid "Configure Checkbox"
msgstr "Nastavit zaškrtávací políčko"
#: ../src/commands.c:7833 ../src/sheet-object-widget.c:1520
#: ../src/commands.c:7837 ../src/sheet-object-widget.c:1520
msgid "Configure Adjustment"
msgstr "Nastavit vyrovnání"
#: ../src/commands.c:7864
#: ../src/commands.c:7868
msgid "Add Filter"
msgstr "Přidat filtr"
#: ../src/commands.c:7880 ../src/wbc-gtk.c:1664
#: ../src/commands.c:7884 ../src/wbc-gtk.c:1664
#, c-format
msgid "Auto Filter blocked by %s"
msgstr "Automatický filtr blokovaný %s"
#: ../src/commands.c:7885 ../src/commands.c:7912 ../src/commands.c:7921
#: ../src/commands.c:7889 ../src/commands.c:7916 ../src/commands.c:7925
msgid "AutoFilter"
msgstr "Automatický filtr"
#: ../src/commands.c:7913
#: ../src/commands.c:7917
msgid "Requires more than 1 row"
msgstr "Vyžaduje více než 1 řádek"
#: ../src/commands.c:7922
#: ../src/commands.c:7926
msgid "Unable to create Autofilter"
msgstr "Nelze vytvořit automatický filtr"
#: ../src/commands.c:7945
#: ../src/commands.c:7949
#, c-format
msgid "Add Autofilter to %s"
msgstr "Přidat automatický filtr do %s"
#: ../src/commands.c:7946
#: ../src/commands.c:7950
#, c-format
msgid "Extend Autofilter to %s"
msgstr "Rozšířit automatický filtr do %s"
#: ../src/commands.c:7959
#: ../src/commands.c:7963
#, c-format
msgid "Remove Autofilter from %s"
msgstr "Odstranit automatický filtru z %s"
#: ../src/commands.c:7989
#: ../src/commands.c:7993
#, c-format
msgid "Change filter condition for %s"
msgstr "Změnit podmínky filtru %s"
#: ../src/commands.c:8058 ../src/wbc-gtk-actions.c:2145
#: ../src/commands.c:8062 ../src/wbc-gtk-actions.c:2145
msgid "Clear All Page Breaks"
msgstr "Smazat všechna zalomení stránky"
#: ../src/commands.c:8085 ../src/wbc-gtk.c:1599
#: ../src/commands.c:8089 ../src/wbc-gtk.c:1599
msgid "Remove Column Page Break"
msgstr "Odstranit zalomení stránky ve sloupci"
#: ../src/commands.c:8085 ../src/wbc-gtk.c:1609
#: ../src/commands.c:8089 ../src/wbc-gtk.c:1609
msgid "Remove Row Page Break"
msgstr "Odstranit zalomení stránky v řádku"
#: ../src/commands.c:8088 ../src/wbc-gtk.c:1602
#: ../src/commands.c:8092 ../src/wbc-gtk.c:1602
msgid "Add Column Page Break"
msgstr "Přidat zalomení stránky ve sloupci"
#: ../src/commands.c:8088 ../src/wbc-gtk.c:1612
#: ../src/commands.c:8092 ../src/wbc-gtk.c:1612
msgid "Add Row Page Break"
msgstr "Přidat zalomení stránky v řádku"
......@@ -14725,7 +14770,13 @@ msgstr "Korelovaná náhodná čísla (%s)"
msgid "Correlated Random Numbers"
msgstr "Korelovaná náhodná čísla"
#: ../src/tools/random-generator.c:106
#: ../src/tools/random-generator.c:53
#, fuzzy
#| msgid "Correlated Random Numbers"
msgid "Generating Random Numbers..."
msgstr "Korelovaná náhodná čísla"
#: ../src/tools/random-generator.c:119
msgid ""
"The probability input range contains a non-numeric value.\n"
"All probabilities must be non-negative numbers."
......@@ -14733,7 +14784,7 @@ msgstr ""
"Vstupní oblast pravděpodobností obsahuje nečíselnou hodnotu.\n"
"Všechny hodnoty pravděpodobností musí být nezáporná čísla."
#: ../src/tools/random-generator.c:114
#: ../src/tools/random-generator.c:127
msgid ""
"The probability input range contains a negative number.\n"
"All probabilities must be non-negative!"
......@@ -14741,15 +14792,15 @@ msgstr ""
"Vstupní oblast pravděpodobností obsahuje zápornou hodnotu.\n"
"Všechny hodnoty pravděpodobností musí být kladná čísla!"
#: ../src/tools/random-generator.c:129
#: ../src/tools/random-generator.c:142
msgid "None of the values in the value range may be empty!"
msgstr "Žádná z hodnot v oblasti nesmí být prázdná!"
#: ../src/tools/random-generator.c:145
#: ../src/tools/random-generator.c:158
msgid "The probabilities may not all be 0!"
msgstr "Všechny pravděpodobnosti nemohou být 0!"
#: ../src/tools/random-generator.c:655
#: ../src/tools/random-generator.c:760
#, c-format
msgid "Random Numbers (%s)"
msgstr "Náhodná čísla (%s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment