• Jukka-Pekka Iivonen's avatar
  Added `Help' button. · 6212d9be
  Jukka-Pekka Iivonen authored
  2001-10-31 Jukka-Pekka Iivonen <jiivonen@hutcs.cs.hut.fi>
  
      * advanced-filter.glade, dialog-advanced-filter.c: Added `Help'
      button.
  
      * autocorrect.glade, dialog-autocorrect.c: Added `Help' button.
  6212d9be
autocorrect.glade 8.93 KB