• Kenneth Christiansen's avatar
  Translations from Keld · 1b40a30e
  Kenneth Christiansen authored
  dia/po/da.po dr-genius/po/da.po evolution/po/da.po
  gfloppy/po/da.po gnome-core/po/da.po gnome-utils/po/da.po
  gnomeicu/po/da.po gnumeric/po/da.po gtranslator/po/da.po
  guppi3/po/da.po nautilus/po/da.po pan/po/da.po rp3/po/da.po
  1b40a30e
da.po 468 KB