• Kenneth Christiansen's avatar
  Translations from Keld · 050d901d
  Kenneth Christiansen authored
  dr-genius/po/da.po evolution/po/da.po gnome-core/po/da.po
  gnome-iconedit/po/da.po gnome-pilot/po/da.po gnumeric/po/da.po
  oaf/po/da.po rp3/po/da.po
  050d901d
da.po 469 KB