cs.po 996 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
14
"POT-Creation-Date: 2004-08-29 21:31-0400\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"PO-Revision-Date: 2004-01-26 22:36+0100\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
24
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25 26 27

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
28
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29 30 31

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
32
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
33

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34
#. Keep in sync with .desktop file
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35
#: gnumeric.desktop.in.h:1 src/main-application.c:287
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
37
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
38 39

#: gnumeric.desktop.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
40 41 42 43
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

#: gnumeric.desktop.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
45
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
46

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
47
#: plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
49
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
50

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
51
#: plugins/applix/applix-read.c:246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
53
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
55
#: plugins/applix/applix-read.c:250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
58
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60
#: plugins/applix/applix-read.c:1087
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
61 62
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
63
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
64

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65
#: plugins/applix/applix-read.c:1098
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
66 67 68 69 70
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
71 72
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
74 75
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
76
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77 78 79

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
80
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81 82 83

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
84
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86 87
#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
88
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89 90 91

#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
92
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
93

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94
#: plugins/derivatives/options.c:159
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
95
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
96 97 98
msgid ""
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
99
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
100 101 102 103 104 105 106
"distribution from parameters a, b & rho.  The return value is the "
"probability that two random variables with correlation @rho are respectively "
"each less than @a and @b.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
107
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
108 109
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110 111 112
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST počítá kumulativní dvojrozměrné normální "
"rozdělení z parametrů a, b a rho. Návratová hodnota je pravděpodobnost, že "
"dvě náhodné proměnné s korelací @rho jsou menší než @a, resp. @b.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
113 114 115 116
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118
#: plugins/derivatives/options.c:218
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
119
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
120
msgid ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
121
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
122 123
"@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
124
"@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
125 126 127 128
"European option using call_put_flag, @call_put_flag, c or p struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
129
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
130 131 132
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
133
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
134
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
136 137
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
138
"@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
140 141 142
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
143
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
161
#: plugins/derivatives/options.c:285
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
162
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
165 166
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
167
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
"\"delta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, c or p "
"struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"Where @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
178
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
179 180
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
181
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
182
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,"
"úrok, míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA počítá hodnotu \"delta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"delta\" představuje míru změny jeho ceny (první derivaci) "
"vzhledem k okamžité (spot) ceně zastoupeného aktiva.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na jednotku "
"změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205
#: plugins/derivatives/options.c:337
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
208
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
209
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
210 211 212
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"gamma\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
214 215
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
216
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
217 218
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
219
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
220
"period through to the exercise date.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
221 222
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223 224
"* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per "
"unit change in @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
225
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
226 227
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
228
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
229
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA počítá hodnotu \"gama\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"gama\" představuje druhou derivaci její ceny vzhledem k "
"okamžité (spot)ceně aktiva, které představuje a je totožná u prodejních a "
"nákupních opcí.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míru změny hodnoty opce \"delta\" na "
"jednotku změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252
#: plugins/derivatives/options.c:404
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
256 257
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
258 259 260
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"theta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
261
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
262 263
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
264
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
265 266
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
267
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
268 269 270
"period through to the exercise date.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271 272
"* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
273
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
274 275
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
276
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
277
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
278
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279 280 281 282 283 284 285
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA počítá hodnotu \"theta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
286
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
287 288
"(Hodnota opce \"theta\" představuje míru změny ceny opce vzhledem k času "
"vypršení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
289
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290 291 292
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
293
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294 295
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako záporná míra změny hodnoty opce, pro "
"365,25 dní.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
296 297 298
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
299 300
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
301

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302
#: plugins/derivatives/options.c:458
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303 304
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
305
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
306
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
307 308 309 310 311
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega"
"\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
312
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
313 314 315 316 317
"period through to the exercise date.\n"
" @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
318 319
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
320 321
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
322 323
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
324
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
325
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
326
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
327 328 329 330 331 332
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA počítá hodnotu \"vega\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
333
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
334 335 336 337 338
"(Hodnota opce \"vega\" představuje míru změny její ceny vzhledem k míře "
"kolísání a je totožná pro prodejní a nákupní opce.)\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
339
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
340 341
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
342 343 344 345
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
346

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347
#: plugins/derivatives/options.c:528
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
348
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
349
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
350
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
351 352
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
353 354 355
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho"
"\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike "
"on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
356
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
357
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
358 359
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
360 361 362 363
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
364 365
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% change in @rate.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
366
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367 368
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
369
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
370
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
371
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
372 373 374 375 376 377 378
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO počítá hodnotu \"rho\" Evropské opce call nebo put"
"(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
379
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380 381
"(Hodnota opce \"rho\" představuje míru změny její ceny vzhledem k "
"bezrizikové úrokové sazbě.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
382
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
383 384 385
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
386
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387 388
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% změny "
"parametru @úrok.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
389 390 391 392
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394
#: plugins/derivatives/options.c:592
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
397
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
398 399
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
400
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
401
"\"elasticity\" of a European option struck at @strike on an asset with spot "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
402
"price @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
403
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
404
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
405
"(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
406
"to its cost of carry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
407
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
408
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
409 410 411 412 413
"period through to the exercise date.  @time is the time to maturity of the "
"option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
415
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
416 417
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
418 419
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
420
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
421
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
422
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423 424 425 426 427 428
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST počítá \"elasticitu\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
429
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
430 431
"(Elasticita opce představuje míru změny její ceny vzhledem k jejím nákladům "
"na držení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
432
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
433 434 435
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
436
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
437 438
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míře "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
439 440 441 442
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
443

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
444
#: plugins/derivatives/options.c:662
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
445
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
446
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
447
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
448 449
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,"
"foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
450
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
451 452
"currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
453
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
454 455 456 457 458 459 460 461
"period through to the exercise date. \n"
"@time the number of days to exercise \n"
"@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise "
"date \n"
"@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
462
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
463 464
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465 466 467 468
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
469
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470 471 472 473 474 475
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,domácí_úrok,zahraniční_úrok,míra_kolísání[,"
"náklady_držení])\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN počítá teoretickou hodnotu Evropské opce "
"(tedy opce, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) při "
"realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
476
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
477 478 479 480 481
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, "
"@domácí_úrok představuje domácí bezrizikovou úrokovou míru v procentech, a "
"@zahraniční_úrok představuje zahraniční bezrizikovou úrokovou míru v "
"procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
482 483
"@doba_do_realizace je počet dní do realizace \n"
"@domácí_úrok je domácí bezriziková úroková míra k datu realizace \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
484 485
"@zahraniční_urok je zahraniční bezriziková úroková míra k datu realizace v "
"procentech\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
486 487
"\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
488 489
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
490 491 492 493
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
494

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495
#: plugins/derivatives/options.c:731
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
496
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
497 498
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
499 500
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
501 502 503
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option "
"adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
504 505
"@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a "
"put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
506
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
507
"period through to the exercise date.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
508 509
" @time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in "
"the year.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
510
"@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
511 512
"year.\n"
"@rate is the risk-free interest rate.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
513 514 515
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, to the "
"exercise date, in percent.\n"
"For common stocks, this would be the dividend yield.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
516
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
517 518
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
519
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
521
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
522 523 524 525 526 527 528 529
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
530
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
531 532
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
533 534 535 536
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
537

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
538 539
#: plugins/derivatives/options.c:793
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
541 542 543 544
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,"
"gamma)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
545 546
"according to the Jump Diffusion process (Merton).\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
547
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
548 549 550 551 552 553
"@strike is the strike price of the option\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@volatility is the annualized volatility of the underlying asset\n"
"@lambda is expected number of 'jumps' per year\n"
"@gamma is proportion of volatility explained by the 'jumps'\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
554
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
555 556 557
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
558
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
579

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
580
#: plugins/derivatives/options.c:887
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
581 582 583 584 585
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of options "
"on commodities futures according to Miltersen & Schwartz. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@p_t is a zero coupon bond with expiry at option maturity \n"
"@f_t is is the futures price \n"
"@x is is the strike price \n"
"@t1 is the time to maturity of the option \n"
"@t2 is the time to maturity of the underlying commodity futures contract \n"
"@v_s is the volatility of the spot commodity price \n"
"@v_e is the volatility of the future convenience yield \n"
"@v_f is the volatility of the forward rate of interest \n"
"@rho_se is correlation between the spot commodity price and the convenience "
"yield\n"
"@rho_sf is correlation between the spot commodity price and the forward "
"interest rate \n"
"@rho_ef is correlation between the forward interest rate and the convenience "
"yield \n"
"@kappa_e is the speed of mean reversion of the convenience yield \n"
"@kappa_f is the speed of mean reversion of the forward interest rate \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
605
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
606 607 608
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
609
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
610

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
611
#: plugins/derivatives/options.c:997
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
612
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
613 614 615
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(call_put_flag,spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
"@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an american option "
"according to the Roll-Geske-Whaley approximation where: \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@t1 is the time to the dividend payout\n"
"@t2 is the time to option expiration.\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@d is the amount of the dividend to be paid \n"
"@volatility is the annualized rate of volatility of the underlying asset\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
627
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
628
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
629 630
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
631
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
632 633 634 635 636
"@SYNTAX=OPT_RGW(příznak_call_put,cena,realizační_cena,t1,t2,úrok,d,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW modeluje teoretickou cenu opce podle Roll-Geske-"
"Whaleyho aproximace, kde @t1 představuje čas do vyplacení dividend a @t2 "
"představuje čas do vypršení opce.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
637 638 639
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
640

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
641 642
#: plugins/derivatives/options.c:1051
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
643 644 645 646 647
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
648 649 650 651 652 653 654 655
"according to the Barone Adesie & Whaley approximation. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
656
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
657
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
658 659 660
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
661
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
682

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
683
#: plugins/derivatives/options.c:1234
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
684
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
685
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
686
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
687 688
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
689 690
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS models the theoretical price of american options "
"according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
691 692 693 694 695
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
696
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
697 698 699
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
700
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
701
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
702 703
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
720 721
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
722 723
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
724

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
725 726
#: plugins/derivatives/options.c:1318
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
727 728 729 730 731
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
732 733 734 735 736 737 738
"options @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or "
"a put \n"
"One would expect this to always be a call option \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
739
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
740 741 742 743
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@lambda is the jump rate for executives. The model assumes executives "
"forfeit their options if they leave the company.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
744
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
745 746 747
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
748
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
769

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770
#: plugins/derivatives/options.c:1366
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
771
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772 773 774 775 776 777
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,"
"volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start "
"options\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
778 779 780 781 782 783 784
" @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a "
"put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@alpha is a fraction that set the strike price the future date @time1\n"
"@time1 is the number of days until the option starts \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
785
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
786 787
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
788
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
789
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790 791
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
804 805 806
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
807

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
808
#: plugins/derivatives/options.c:1429
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809 810 811 812 813 814
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
"options. (Pechtl 1995)\n"
"The holder receives @a * @dt for each period dt that the asset price was "
"greater than the strike price (for a call) or below it (for a put) \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@a is the amount received for each time period as discussed above\n"
"@time is the maturity of the option in years \n"
"@m is the number of time units the option has already met the condition \n"
"@dt is the agreed upon discrete time period (often a day) expressed as a "
"fraction of a year \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
829 830
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
831 832 833
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
834
#: plugins/derivatives/options.c:1486
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
835 836 837 838 839 840 841
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
842 843 844 845 846 847 848 849
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time1 is the time in years until the holder chooses a put or a call option\n"
"@time2 is the time in years until the the chosen option expires\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
850 851 852 853 854
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
855 856
#: plugins/derivatives/options.c:1547
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
857 858 859 860 861 862
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,"
"time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
863 864 865 866 867 868 869 870 871 872
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike_call is the strike price at which the option is struck \n"
"@strike_put is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the time in years until the holder chooses a put or a call option \n"
"@time_call is the time in years to maturity of the call option if chosen\n"
"@time_put is the time in years  to maturity of the put option if chosen\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
873
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
874
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
875 876 877
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
878
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
894

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
895
#: plugins/derivatives/options.c:1662
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
896
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
897 898
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
899
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(type_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,rate,"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
900 901
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS models the theoretical price of options on "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
902
"options \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
903 904 905
"@type_flag is 'cc' for calls on calls, 'cp' for calls on puts, and so on for "
"'pc', and 'pp'\n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
906 907
"@strike1 is the strike price at which the option being valued is struck.\n"
"@strike2 is the strike price at which the underlying option is struck.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
908 909
"@time1 is the time in years to maturity of the option.\n"
"@time2 is the time in years to the maturity of the underlying option.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
910 911
"(@time2 >= @time1)\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
912 913 914 915
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset of the "
"underlying optionfor common stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset of "
"the underlying option\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
917 918 919
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
920
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
936

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
937
#: plugins/derivatives/options.c:1747
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
938
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
939 940 941 942 943
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(call_put_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER models the theoretical price of "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
944 945 946 947
"extendible writer options. These are options that can be exercised at an "
"initial period, @time1, or their maturity extended to @time2 if the option "
"is out of the money at @time1 \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
948 949
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike1 is the strike price at which the option is struck.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
950 951
"@strike2 is the strike price at which the option is re-struck if out of the "
"money at @time1.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
952 953 954
"@time1 is the initial maturity of the option in years.\n"
"@time2 is the is the extended maturity in years if chosen.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
955
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
956
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:1809
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_2_ASSET_CORRELATION\n"
"@SYNTAX=OPT_2_ASSSET_CORRELATION(call_put_flag,spot1,spot2,strike1,strike2,"
"time,cost_of_carry1,cost_of_carry2,rate,volatility1,volatility2,rho)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_2_ASSET_CORRELATION models the theoretical price of  "
"options on 2 assets with correlation @rho.\n"
"The payoff for a call is max(@spot2 - @strike2,0) if @spot1 > @strike1 or 0 "
"otherwise.\n"
"The payoff for a put is max (@strike2 - @spot2, 0) if @spot1 < @strike1 or 0 "
"otherwise.\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot1 & @spot2 are the spot prices of the underlying assets.\n"
"@strike1 & @strike2 are the strike prices at which the option is struck.\n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@cost_of_carry1 & @cost_of_carry2 are the leakage in value of the underlying "
"assets, for common stocks, this would be the dividend yield.\n"
"@volatility1 & @volatility2 are the annualised volatility in price of the "
"underlying assets.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:1862
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EURO_EXCHANGE\n"
"@SYNTAX=OPT_EURO_EXCHANGE(spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,"
"cost_of_carry2,volatility1,volatility2,rho)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EURO_EXCHANGE models the theoretical price of a European "
"option to exchange one asset with quantity @qty2 and spot price @spot2 for "
"another, with quantity @qty1 and spot price @spot1 \n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@cost_of_carry1 & @cost_of_carry2 are the leakage in value of the underlying "
"assets, for common stocks, this would be the dividend yield.\n"
"@volatility1 & @volatility2 are the annualised volatility in price of the "
"underlying assets.\n"
"@rho is the correlation between the two assets.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:1905
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_AMER_EXCHANGE\n"
"@SYNTAX=OPT_AMER_EXCHANGE(spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,"
"cost_of_carry2,volatility1, volatility2, rho)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_AMER_EXCHANGE models the theoretical price of an American "
"option to exchange one asset with quantity @qty2 and spot price @spot2 for "
"another, with quantity @qty1 and spot price @spot1 \n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@cost_of_carry1 & @cost_of_carry2 are the leakage in value of the underlying "
"assets, for common stocks, this would be the dividend yield.\n"
"@volatility1 & @volatility2 are the annualised volatility in price of the "
"underlying assets.\n"
"@rho is the correlation between the two assets.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_EURO_EXCH, OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, "
"OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:1949
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SPREAD_APPROX\n"
"@SYNTAX=OPT_SPREAD_APPROX(call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, "
"rate,volatility1,volatility2,rho)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SPREAD_APPROX models the theoretical price of theoretical "
"price of a European option on the spread between two futures contracts.\n"
"@fut_price1 & @fut_price2 are the prices of the two futures contracts.\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@volatility1 & @volatility2 are the annualised volatility in price of the "
"underlying futures contracts.\n"
"@rho is the correlation between the two futures contracts.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:1999
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FLOAT_STRK_LKBK\n"
"@SYNTAX=OPT_FLOAT_STRK_LKBK(call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FLOAT_STRK_LKBK models the theoretical price of an option "
"where the holder of the option may exercise on expiry at the most favourable "
"price observed during the options life of the underlying asset\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@spot_min is the minimum spot price of the underlying asset so far "
"observed.\n"
"@spot_max is the maximum spot price of the underlying asset so far "
"observed.\n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yeild.\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:2063
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FIXED_STRK_LKBK\n"
"@SYNTAX=OPT_FIXED_STRK_LKBK(call_put_flag,spot,spot_max,spot_min,strike,time,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FIXED_STRK_LKBK models the theoretical price of where the "
"holder of the option may exercise on expiry at the most favourable price "
"observed during the options life of the underlying asset\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@spot_min is the minimum spot price of the underlying asset so far "
"observed.\n"
"@spot_max is the maximum spot price of the underlying asset so far "
"observed.\n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yeild.\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1213
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1214 1215 1216
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1217
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1238

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285
#: plugins/derivatives/options.c:2143
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BINOMIAL\n"
"@SYNTAX=OPT_BINOMIAL(amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, "
"strike, time, rate, volatility, cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ models the theoretical price of either an American or "
"European style option using a binomial tree \n"
"@amer_euro_flag is either \"a\" or \"e\" to indicate weather the option "
"being valued is an American or European style option respectively\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@num_time_steps is the number of time steps used in the valuation, a greater "
"number of time steps yeilds greater accuracy however is slower to calculate\n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the initial maturity of the option in years.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying asset.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"

#: plugins/derivatives/options.c:2166 plugins/derivatives/options.c:2171
#: plugins/derivatives/options.c:2176 plugins/derivatives/options.c:2181
#: plugins/derivatives/options.c:2196
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1286 1287
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1288 1289
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1290

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1291
#: plugins/derivatives/options.c:2186 plugins/derivatives/options.c:2191
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1292
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1293 1294
msgstr ""
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1295

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1296
#: plugins/derivatives/options.c:2201
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1297
msgid "a, b, rho"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1298
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1299

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1300
#: plugins/derivatives/options.c:2206
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1301 1302
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1303
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1304 1305
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1306

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1307
#: plugins/derivatives/options.c:2211
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1308 1309
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1310 1311
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1312

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1313
#: plugins/derivatives/options.c:2216
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1314 1315
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1316 1317
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1318

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1319
#: plugins/derivatives/options.c:2221
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1320 1321
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1322
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1323 1324
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1325

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1326
#: plugins/derivatives/options.c:2226 plugins/derivatives/options.c:2236
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1327 1328
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1329 1330
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1331

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1332
#: plugins/derivatives/options.c:2231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1333 1334 1335 1336
msgid ""
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1337 1338
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1339

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1340
#: plugins/derivatives/options.c:2241
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1341
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1342 1343
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1344

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1345
#: plugins/derivatives/options.c:2246
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1346 1347
msgid ""
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1348
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1349 1350
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1351

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1352
#: plugins/derivatives/options.c:2251
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1353 1354
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1355
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1356 1357
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1358

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1359
#: plugins/derivatives/options.c:2256
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1360 1361
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1362 1363
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1364

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1365
#: plugins/derivatives/options.c:2261
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1366 1367 1368 1369
msgid ""
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1370 1371 1372
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1373

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1374
#: plugins/derivatives/options.c:2266 plugins/derivatives/options.c:2271
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1375 1376 1377 1378
msgid ""
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1379 1380
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1381

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433
#: plugins/derivatives/options.c:2276
#, fuzzy
msgid ""
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
msgstr ""
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"

#: plugins/derivatives/options.c:2281 plugins/derivatives/options.c:2286
#, fuzzy
msgid ""
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
msgstr ""
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"

#: plugins/derivatives/options.c:2291
#, fuzzy
msgid ""
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"

#: plugins/derivatives/options.c:2296
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"

#: plugins/derivatives/options.c:2301
#, fuzzy
msgid ""
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"

#: plugins/derivatives/options.c:2307
#, fuzzy
msgid ""
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1434
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1435
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1436
#: plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1437 1438
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1439 1440 1441

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1442
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1443 1444 1445

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"