cs.po 395 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
14
"POT-Creation-Date: 2007-07-02 19:30-0400\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 22:49+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23 24
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
26
#. Keep in sync with .desktop file
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
27
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/main-application.c:455
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
28
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
29
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
30

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
32 33 34
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
#: ../component/Gnumeric-embed.xml.in.h:1 ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:1
#: ../src/HILDON_Gnumeric-gtk.xml.in.h:1
msgid "FormatToolbar"
msgstr "LištaFormát"

#: ../component/Gnumeric-embed.xml.in.h:2 ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:2
#: ../src/HILDON_Gnumeric-gtk.xml.in.h:2
msgid "ObjectToolbar"
msgstr "LištaObjekt"

#: ../component/Gnumeric-embed.xml.in.h:3 ../src/GNOME_Gnumeric-gtk.xml.in.h:3
#: ../src/HILDON_Gnumeric-gtk.xml.in.h:3
msgid "StandardToolbar"
msgstr "StandardníLišta"

#: ../component/gnumeric.c:376
#, fuzzy
msgid "Save the embedded workbook"
msgstr "Uložit aktuální sešit"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
#: ../component/plugin.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Component : Gnumeric"
msgstr " : Gnumeric"

#: ../component/plugin.xml.in.h:2 ../src/gui-file.c:276 ../src/gui-file.c:421
msgid "Spreadsheets"
msgstr "Tabulkové kalkulátory"

#: ../component/plugin.xml.in.h:3
msgid "Spreadsheets component engine"
msgstr ""

#: ../plugins/applix/applix-read.c:110
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
69
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
70
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
72
#: ../plugins/applix/applix-read.c:313
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
74
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76
#: ../plugins/applix/applix-read.c:317
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
78
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
79
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1168
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82 83
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
84
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1179
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
87 88 89 90 91
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
92 93
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
95
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
96
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
97
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
99
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
100
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
101
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
103
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
105
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
107
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
108
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
109
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
111
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
113
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
115 116 117
#: ../plugins/derivatives/options.c:2277 ../plugins/derivatives/options.c:2282
#: ../plugins/derivatives/options.c:2287 ../plugins/derivatives/options.c:2292
#: ../plugins/derivatives/options.c:2307
118
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119
msgstr ""
120 121
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
123
#: ../plugins/derivatives/options.c:2297 ../plugins/derivatives/options.c:2302
124
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
125
msgstr ""
126
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
127

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128
#: ../plugins/derivatives/options.c:2312
129 130
msgid "a, b, rho"
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
131

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
132
#: ../plugins/derivatives/options.c:2317
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
133
msgid ""
134
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135
msgstr ""
136 137
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
138

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
#: ../plugins/derivatives/options.c:2322
140
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
141
msgstr ""
142 143
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145
#: ../plugins/derivatives/options.c:2327
146
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147
msgstr ""
148 149
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
151
#: ../plugins/derivatives/options.c:2332
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
152
msgid ""
153
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154
msgstr ""
155 156
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
#: ../plugins/derivatives/options.c:2337 ../plugins/derivatives/options.c:2347
159
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
msgstr ""
161 162
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
#: ../plugins/derivatives/options.c:2342
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
165
msgid ""
166 167
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
168
msgstr ""
169 170
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
171

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172
#: ../plugins/derivatives/options.c:2352
173
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
174
msgstr ""
175
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
176

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
#: ../plugins/derivatives/options.c:2357
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
178
msgid ""
179
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
180
msgstr ""
181 182
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
184
#: ../plugins/derivatives/options.c:2362
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
185
msgid ""
186
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
187
msgstr ""
188 189
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
190

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
191
#: ../plugins/derivatives/options.c:2367
192
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
193
msgstr ""
194 195
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
196

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
197
#: ../plugins/derivatives/options.c:2372
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
198
msgid ""
199 200
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
201
msgstr ""
202 203 204
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206
#: ../plugins/derivatives/options.c:2377 ../plugins/derivatives/options.c:2382
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207
msgid ""
208 209
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
210
msgstr ""
211 212
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
214
#: ../plugins/derivatives/options.c:2387
215
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
216
msgid ""
217 218
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
219
msgstr ""
220 221
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
222

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223
#: ../plugins/derivatives/options.c:2392 ../plugins/derivatives/options.c:2397
224
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
225
msgid ""
226 227
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
228
msgstr ""
229 230
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
231

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232
#: ../plugins/derivatives/options.c:2402
233
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
234
msgid ""
235 236
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
237
msgstr ""
238 239
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
240

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
241
#: ../plugins/derivatives/options.c:2407
242 243
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
msgstr ""
245 246
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
248
#: ../plugins/derivatives/options.c:2412
249
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250
msgid ""
251 252
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
253
msgstr ""
254 255
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257
#: ../plugins/derivatives/options.c:2418
258
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
259
msgid ""
260 261
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
262
msgstr ""
263 264
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
265

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
266 267 268
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
269 270
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
272
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
274
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
275

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
276
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
277
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
278
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280 281
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6156
#: ../plugins/mps/mps.c:534 ../src/xml-io.c:2615 ../src/xml-sax-read.c:2456
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
282
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
283
msgstr "Načítá se soubor..."
284

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
285
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286 287
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
288
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290 291 292 293 294 295
#: ../plugins/dif/dif.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."

#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
296 297
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
298
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
299

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
301 302
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
303
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
305
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
306 307 308 309
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
310 311
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
312

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
313
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
314 315 316 317 318
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
319 320
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
321

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
322
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
323 324
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
325
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
326

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
327
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
328 329
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
330
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
331

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
332
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
334
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
335

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
336
#: ../plugins/dif/dif.c:314
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
337
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
338
msgstr "Nelze získat výchozí list."
339

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
340
#: ../plugins/dif/dif.c:366
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
341
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
342
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
343

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
345
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
346
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
348
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
349
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
350
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
351

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
352
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
353 354 355 356
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
357

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
358
#: ../plugins/excel/boot.c:186
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
359
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
360
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
361

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
362
#: ../plugins/excel/boot.c:239
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
363
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
364
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
365

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
366
#: ../plugins/excel/boot.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
368
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
369

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
370
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:130 ../src/xml-sax-read.c:367
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
371 372 373 374
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
375 376
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:993
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2845 ../src/xml-sax-read.c:2473
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
377 378 379
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1093 ../src/value.c:78
381
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
382
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
383

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
384 385
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386 387 388 389
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1175 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1187
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:509
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:519
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:523
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
390
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
391
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
392
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1191
395 396
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
397
msgstr "Makro%d"
398

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
399
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1195
400 401
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
402
msgstr "Graf%d"
403

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
404
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1198
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
405
#, c-format
406
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
407
msgstr "Modul%d"
408

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
409
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3021
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
410
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
412
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414 415 416 417 418 419
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3124
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3134
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
420 421
#, c-format
msgid ""
422
"DDE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423 424
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
425 426
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
427

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3140
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
429 430
#, c-format
msgid ""
431
"OLE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
432 433
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
434 435
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
436

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
437
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5424
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
438
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
439
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
440

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
441
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5450
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
442
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
443
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
444

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:195
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:312
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
476 477 478 479 480
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
481 482 483
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
484

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
485
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5528
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
486
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
487
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
488

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
489
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5548
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
490
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
491
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
492

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:656
494
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
495
msgstr "Poškozená funkce"
496

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
497
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
498
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
499
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
500
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
501
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
502

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "%s je zašifrovaný"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:255
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:298
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:302
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:327
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:351
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:370
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:725
#, c-format
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:748
#, c-format
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:757
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:897
#, c-format
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný soubor šablony: %s"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1074
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatné měnící se buňky:"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1175
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1735
#, fuzzy
msgid "Undefined"
msgstr "Podtrhnutí"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1767
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2101
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2129
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2563
#, c-format
msgid "Undefined font record '%d'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2897
#, fuzzy
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."

#. TODO * TODO * TODO
#. *
#. * Named expressions
#. * rich text
#. * validation
#. * workbook/calc properties
#. * more print settings
#. * comments
#. * text direction in styles
#. *
#. * IMPROVE
#. * 	- column widths : Don't use hard coded font side
#. * 	- share colours
#. * 	- conditional formats
#. * 		: why do we need to flip fg and bg for solid in xf but not for dxf
#. * 		: other condition types
#. * 		: check binary operators
#. *
#. * ".xlam",	"application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsb",	"application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsm",	"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsx",	"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ,
#. * ".xltm",	"application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12" ,
#. * ".xltx",	"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template"
#. *
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
626
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
627
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
628
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
629

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
630
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
631
msgid "MS Excel (tm)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
632
msgstr "MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
633

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
634
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
635
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
636
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
637

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
638
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2007"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
649
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
650
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
651

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
652
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
653
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
654
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
655

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
656
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
657
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
658
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
659

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
660
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1607
661 662
msgid "real,im,suffix"
msgstr "reálná,im,přípona"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
663

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1610
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1613
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1616
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1619
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1622
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1628
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1631
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1634
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1637
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1643
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1646
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1649
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1659
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1662
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1665
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1671
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1674
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1677
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1680
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1683
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1686
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1689
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1692
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1695
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1698
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1701
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1704
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1707
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1710
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1713
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1716
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1719
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1722
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1725
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1728
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1731
700 701
msgid "inumber"
msgstr "komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
702

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
703 704 705 706 707
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1625
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1640
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1652
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1655
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1668
708 709
msgid "inumber,inumber"
msgstr "komplex_číslo,komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
710

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
711
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
712 713
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
714

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
715
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
716 717
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
718

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
719
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
720 721
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
722

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1237
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1240
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1243
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1246
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1249
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1252
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1255
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1258
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1261
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1264
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1267
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1270
735 736
msgid "database,field,criteria"
msgstr "databáze,pole,kritéria"
737

738
#. XL stores in lookup
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
739
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1275
740 741
msgid "pivot_table,field_name"
msgstr "kont_tabulka,název_pole"
742

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
743
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1
744 745
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
746

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
747
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
748 749
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
750

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
751
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
752 753
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
754

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
755
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1446
756 757
msgid "year,month,day"
msgstr "rok,měsíc,den"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
758

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
759
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1450
760 761
msgid "date_str"
msgstr "řetězec_datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
762

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
763
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1454
764 765
msgid "date1,date2,interval"
msgstr "datum1,datum2,interval"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
766

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
767 768 769 770 771
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1458 ../plugins/fn-date/functions.c:1482
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1510 ../plugins/fn-date/functions.c:1514
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1522 ../plugins/fn-date/functions.c:1526
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1539 ../plugins/fn-date/functions.c:1543
#: ../src/print-info.c:522
772 773
msgid "date"
msgstr "datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
774

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
775
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1462
776 777
msgid "date1,date2,method"
msgstr "datum1,datum2,metoda"
778

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
779
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1466
780 781
msgid "date,months"
msgstr "datum,měsíce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
782

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
783
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1470
784 785
msgid "start_date,months"
msgstr "poč_datum,měsíce"
786

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
787 788
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1474 ../plugins/fn-date/functions.c:1478
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1494 ../src/print-info.c:523
789 790
msgid "time"
msgstr "čas"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
791

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
792
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1486
793 794
msgid "start_date,end_date,holidays"
msgstr "poč_datum,kon_datum,svátky"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
795

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
796
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1498
797 798
msgid "hours,minutes,seconds"
msgstr "hodiny,minuty,sekundy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
799

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
800
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1502
801 802
msgid "timetext"
msgstr "textový_čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
803

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
804
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1518
805 806
msgid "date,days,holidays"
msgstr "datum,dny,svátky"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
807

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
808
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1531
809 810
msgid "unixtime"
msgstr "unixčas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
811

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
812
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1535
813 814
msgid "serial"
msgstr "sériové_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
815

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
816
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
817 818
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
819

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
820
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
821 822
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
823

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
824
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
825 826
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
827

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
828
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
829 830
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
831

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
832
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
833 834
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
835

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
836
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
837 838
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
839

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
840
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:319 ../plugins/fn-erlang/functions.c:324
841 842
msgid "traffic,circuits"
msgstr "provoz,obvodů"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
843

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
844
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:329
845 846
msgid "traffic,gos"
msgstr "provoz,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
847

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
848
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:334
849 850
msgid "circuits,gos"
msgstr "obvodů,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
851

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
852
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
853 854
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
855

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
856
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
857 858 859
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
860

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
861
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
862 863 864
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
865

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
866
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
867 868
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
869

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
870
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
871 872
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
873

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1297 ../plugins/fn-info/functions.c:1313
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

#: ../plugins/fn-info/functions.c:1321
885 886
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
887

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
888
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1323
889 890 891
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
892

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
893 894 895 896
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1338
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2221
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2225
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2233 ../src/wbc-gtk.c:580
897 898
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
899

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
900
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1338
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
901 902 903
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
904
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1348
905 906
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
907

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
908
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1364
909 910
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
911

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
912
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1720
913 914
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
915

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1873
917 918
msgid "info_type, cell"
msgstr "info_type, buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
919

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
920 921
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1876 ../plugins/fn-info/functions.c:1882
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1885 ../plugins/fn-info/functions.c:1888
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
922 923 924 925
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1891 ../plugins/fn-info/functions.c:1894
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1897 ../plugins/fn-info/functions.c:1900
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1903 ../plugins/fn-info/functions.c:1906
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1909 ../plugins/fn-info/functions.c:1912
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
926 927
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1915 ../plugins/fn-info/functions.c:1921
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1310
928 929
msgid "value"
msgstr "hodnota"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
930

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
931
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1879
932 933
msgid "info_type"
msgstr "info_type"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
934

935
#. XL stores this in statistical ?
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
936
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1926
937 938
msgid "range"
msgstr "oblast"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
939

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
940 941 942 943 944 945
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1930 ../plugins/fn-string/functions.c:1253
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1256 ../plugins/fn-string/functions.c:1259
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1280 ../plugins/fn-string/functions.c:1283
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1286 ../plugins/fn-string/functions.c:1292
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1316 ../plugins/fn-string/functions.c:1319
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1322
946 947
msgid "text"
msgstr "text"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
948

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
949
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1933
950 951
msgid "cell"
msgstr "buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
952

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
953
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1936 ../plugins/fn-string/functions.c:1244
954 955
msgid "string"
msgstr "řetězec"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
956

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
957
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:1
958 959
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funkce pro zjišťování hodnot, buněk a další"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
960

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
961
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:2
962 963
msgid "Information"
msgstr "Informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
964

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
965
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3
966 967
msgid "Information Functions"
msgstr "Informační funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
968

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
969
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:135
970 971
msgid "Type Mismatch"
msgstr "Neshodné typy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
972

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:359 ../plugins/fn-logical/functions.c:363
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:383 ../plugins/fn-math/functions.c:3457
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5812 ../plugins/fn-stat/functions.c:5816
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5820 ../plugins/fn-stat/functions.c:5858
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5861 ../plugins/fn-stat/functions.c:5870
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5906 ../plugins/fn-stat/functions.c:5920
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5923 ../plugins/fn-stat/functions.c:5926
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5948 ../plugins/fn-stat/functions.c:5952
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5956 ../plugins/fn-stat/functions.c:5960
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5964 ../plugins/fn-stat/functions.c:5968
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6014 ../plugins/fn-stat/functions.c:6024
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6028 ../plugins/fn-stat/functions.c:6032
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6036 ../plugins/fn-stat/functions.c:6065
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6068 ../plugins/fn-stat/functions.c:6071
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6074 ../plugins/fn-stat/functions.c:6090
#: ../src/func-builtin.c:265 ../src/func-builtin.c:271
989 990
msgid "number,number,"
msgstr "číslo,číslo,"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
991

992
#. MS Excel puts this in the engineering functions
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
993
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:367 ../plugins/fn-math/functions.c:3289
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
994 995
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3293 ../plugins/fn-math/functions.c:3296
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3299 ../plugins/fn-math/functions.c:3302
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
996 997 998
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3305 ../plugins/fn-math/functions.c:3308
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3314 ../plugins/fn-math/functions.c:3323
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3332 ../plugins/fn-math/functions.c:3340
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
999
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3343 ../plugins/fn-math/functions.c:3346
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3349 ../plugins/fn-math/functions.c:3352
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3357 ../plugins/fn-math/functions.c:3361
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3367 ../plugins/fn-math/functions.c:3377
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3384 ../plugins/fn-math/functions.c:3387
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3393 ../plugins/fn-math/functions.c:3396
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3409 ../plugins/fn-math/functions.c:3415
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3421 ../plugins/fn-math/functions.c:3442
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1007
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3445 ../plugins/fn-math/functions.c:3448
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1008 1009 1010 1011 1012 1013
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3451 ../plugins/fn-math/functions.c:3454
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3467 ../plugins/fn-math/functions.c:3479
#: ../plugins/fn-math/functions.c:3482 ../plugins/fn-stat/functions.c:5882
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5885 ../plugins/fn-stat/functions.c:5903
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5981 ../plugins/fn-string/functions.c:1247
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1250
1014 1015
msgid "number"
msgstr "číslo"
<