sk.po 527 KB
Newer Older
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
1 2 3 4
# Gnumeric Slovak translation
# Copyright (c) 1999-2001, The Free Software Foundation
# 1999 Bobo Rajec
# 2000-2001 Stanislav Visnovsky
5 6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gnumeric 0.68\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
8
"POT-Creation-Date: 2001-08-20 21:35-0400\n"
9
"PO-Revision-Date: 2001-08-07 11:19CET\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
10
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
11
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
15
"<bobo@bobo.bspc.sk>\n"
16 17
"Date: 1999-04-30 12:12:02+0000\n"
"From: Bobo Rajec,BSP Consulting,+42 7 5330 017,, <bobo@bobo.bspc.sk>\n"
18
"X-Generator: KBabel 0.9.3\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
19

20 21
#: plugins/applix/applix-read.c:78
msgid "Parse error while reading Applix file."
22
msgstr "Chyba pri preklade súboru Applix."
23

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
24
#: plugins/dif/dif.c:77 plugins/excel/ms-excel-read.c:4173
25
msgid "Reading file..."
26
msgstr "Čítam súbor..."
27

28
#: plugins/dif/dif.c:241
29 30
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
31
msgstr "Syntaktická chyba na riadku %d. Ignorujem."
32

33
#: plugins/dif/dif.c:278
34 35
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
36
msgstr "Neznáma dátová hodnota \"%s\" na riadku %d. Ignorujem."
37

38
#: plugins/dif/dif.c:285
39 40
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
41
msgstr "Neznámy typ dát %d na riadku %d. Ignorujem."
42

43
#: plugins/dif/dif.c:294
44 45 46 47
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
48
msgstr ""
49
"Súbor DIF obsahuje viac ako je maximálny počet riadkov %d. Ignorujem ostatné "
50
"riadky."
51

52
#: plugins/dif/dif.c:298
53 54 55 56
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
57
msgstr ""
58 59
"Súbor DIF obsahuje viac ako je maximálny počet stĺpcov %d. Ignorujem ostatné "
"stĺpce."
60

61
#: plugins/dif/dif.c:310
62 63
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
64
msgstr "Neočakávaný koniec súboru na riadku %d počas čítania hlavičky."
65

66
#: plugins/dif/dif.c:314
67 68
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
69
msgstr "Neočakávaný koniec súboru na riadku %d počas čítania dát."
70

71
#: plugins/dif/dif.c:330
72
msgid "Error while reading DIF file."
73
msgstr "Chyba pri zápise súboru DIF."
74

75
#: plugins/dif/dif.c:362
76
msgid "Cannot get default sheet."
77
msgstr "Nemôžem získať štandardný list."
78

79
#: plugins/dif/dif.c:395
80
msgid "Error while saving DIF file."
81
msgstr "Chyba pri zápise súboru DIF."
82

83
#: plugins/excel/boot.c:154
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
84
msgid ""
85
"Saving over old Excel files disabled for safety.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
86 87
"\n"
"(You can turn this safety feature off by setting the\n"
88
"enviromental variable GNUMERIC_ENABLE_XL_OVERWRITE.)"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
89
msgstr ""
90
"Prepisovanie starých súborov Excel je kvôli bezpečnosti vypnuté.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
91
"\n"
92 93
"(Nastavením premennej prostredia GNUMERIC_ENABLE_XL_OVERWRITE\n"
"môžete toto zabezpečenie vypnúť)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
94

95 96 97 98 99
#: plugins/excel/boot.c:161
msgid "Preparing for save..."
msgstr "Pripravujem ukladanie..."

#: plugins/excel/boot.c:175
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
100
msgid "Can't open"
101
msgstr "Nemôžem otvoriť"
102

103 104
#: plugins/excel/boot.c:185
msgid "Saving file..."
105
msgstr "Súbor sa ukladá..."
106

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
107
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:430
108
msgid "#UNKNOWN!"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
109
msgstr "#UNKNOWN!"
110

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:617 plugins/lotus-123/lotus.c:196
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
112
#: plugins/oleo/oleo.c:46
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
113
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114 115 116
msgid "Sheet%d"
msgstr "List %d"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4168
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
118
msgid "No book or workbook streams found."
119
msgstr "Neboli nájdené žiadne zošitové kanále."
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
120 121

#. All records after this are encrypted
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4361
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
123
msgid "Password protected workbooks are not supported yet."
124
msgstr "Zošity chránené heslom zatiaľ nie sú podporované."
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
125

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
126
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4484
127
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
128
msgstr "Nepodarilo sa nájsť platný zošit MS Excel"
129

130
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3706
131
msgid "Too many rows for this format"
132
msgstr "Príliš veľa riadkov pre tento formát"
133

134
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3790
135
msgid "Can't open stream for writing\n"
136
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť kanál pre zápis\n"
137

138
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:647
139
msgid "Broken function"
140
msgstr "Pokazená funkcia"
141

142
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1416
143
msgid " Unknown formula"
144
msgstr " Neznámy vzorec"
145

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
146
#: plugins/gb/plugin.c:138
147
msgid "Unknown GB error"
148
msgstr "Neznáma chyba GB"
149

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150
#: plugins/gb/plugin.c:373
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
151 152
#, c-format
msgid "Error initializing gb '%s'"
153
msgstr "Chyba pri inicializácii gb '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
155
#: plugins/gb/plugin.c:388
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
156 157 158
#, c-format
msgid "Error in project '%s'"
msgstr "Chyba v projekte '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
159

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
160
#: plugins/gda/plugin-gda.c:109
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
msgid ""
"@FUNCTION=EXECSQL\n"
"@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
"@DESCRIPTION=The EXECSQL function lets you execute a command in a\n"
" database server, and show the results returned in\n"
" current sheet\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO="
msgstr ""
"@FUNCTION=EXECSQL\n"
"@SYNTAX=EXECSQL(i)\n"
173 174
"@DESCRIPTION=Funkcia EXECSQL umožňuje vykonať príkaz na databázovom\n"
"serveri a zobrazí vrátené výsledky v aktuálnom liste.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
175 176 177 178
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO="

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
179
#: plugins/gda/plugin-gda.c:138
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
180
msgid "Format: execSQL(dsn,user,password,sql)"
181
msgstr "Formát: execSQL(dsn,používateľ,heslo,sql)"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
182

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
183
#: plugins/gda/plugin-gda.c:144
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
184
msgid "Error: could not initialize connection pool"
185
msgstr "Chyba: Nemôžem inicializovať spojenia"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
186

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
187
#: plugins/gda/plugin-gda.c:149
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
188 189
#, c-format
msgid "Error: could not open connection to %s"
190
msgstr "Chyba: Nemôžem inicializovať spojenie na %s"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
191

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
192
#: plugins/guile/plugin.c:67 src/func.c:752 src/functions/fn-information.c:658
193 194 195 196
#: src/functions/fn-information.c:726 src/functions/fn-information.c:753
#: src/functions/fn-information.c:779 src/functions/fn-information.c:828
#: src/functions/fn-information.c:857 src/functions/fn-information.c:920
#: src/functions/fn-logical.c:194 src/functions/fn-string.c:312
197
msgid "Invalid number of arguments"
198
msgstr "Neplatný počet argumentov"
199 200

#. FIXME : This looks like a leak (JEG 4/4/00)
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201
#: plugins/guile/plugin.c:72 plugins/guile/plugin.c:77
202
msgid "First argument to SCM must be a Guile expression"
203
msgstr "Prvý argument pre SCM musí byť Guile výraz"
204

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205
#: plugins/guile/plugin.c:81
206
msgid "Undefined scheme function"
207
msgstr "Nedefinovaná scheme funkcia"
208

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
209
#: plugins/guile/plugin.c:99
210
msgid "Could not evaluate argument"
211
msgstr "Argument sa nedá vyhodnotiť"
212

213 214
#: plugins/html/roff.c:199
msgid "Error executing groff."
215
msgstr "Chyba pri spúštaní groff."
216 217

#: plugins/lotus-123/lotus.c:315
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
218
msgid "Error while reading lotus workbook."
219
msgstr "Chyba pri čítaní zošita lotus."
220

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
221
#: plugins/numtheory/numtheory.c:198
222 223 224 225 226 227 228 229 230
msgid ""
"@FUNCTION=NT_PHI\n"
"@SYNTAX=NT_PHI(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_PHI function calculates the number of integers less than "
"or equal to @n that are relatively prime to @n.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_SIGMA"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
231 232
"@FUNCTION=NT_PHI\n"
"@SYNTAX=NT_PHI(n)\n"
233 234 235
"@DESCRIPTION=Funkcia NT_PHI vracia počet celých čísel menších alebo rovných "
"@n, ktoré sú relatívne prvočísla k @n.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
236 237
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_SIGMA"
238

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
239
#: plugins/numtheory/numtheory.c:233
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
240
#, fuzzy
241 242 243
msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
"@DESCRIPTION=The NT_MU function (Mbius mu function) returns \n"
245 246 247 248 249 250 251 252 253
"0  if @n is divisible by the square of a prime .\n"
"Otherwise it returns: \n"
"-1 if @n has an odd  number of different prime factors .\n"
"1  if @n has an even number of different prime factors .\n"
"If @n=1 it returns 1\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
254 255
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
256 257
"@DESCRIPTION=Funkcia NT_MU (Möbius mju) vracia \n"
"0  ak je @n deliteľné druhou mocninou prvočísla.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
258
"Inak vracia: \n"
259 260
"-1 ak má @n nepárny počet rôznych prvočiniteľov .\n"
"1 ak má @n párny počet rôznych prvočiniteľov .\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
261 262 263 264
"Ak @n=1, potom vracia 1\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
265

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
266
#: plugins/numtheory/numtheory.c:272
267 268 269 270 271 272 273 274
msgid ""
"@FUNCTION=NT_D\n"
"@SYNTAX=NT_D(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_D function calculates the number of divisors of @n.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_PHI, NT_SIGMA"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
275 276
"@FUNCTION=NT_D\n"
"@SYNTAX=NT_D(n)\n"
277 278
"@DESCRIPTION=Funkcia NT_D vracia počet deliteľov @n.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
279 280
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_PHI, NT_SIGMA"
281

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
282
#: plugins/numtheory/numtheory.c:306
283 284 285 286 287 288 289 290 291
msgid ""
"@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
"@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_SIGMA function calculates the sum of the divisors of "
"@n.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
292 293
"@FUNCTION=NT_SIGMA\n"
"@SYNTAX=NT_SIGMA(n)\n"
294 295
"@DESCRIPTION=Funkcia NT_SIGMA počíta súčet deliteľov @n.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
296 297
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_PHI"
298

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
299
#: plugins/numtheory/numtheory.c:341
300 301 302 303 304 305 306
msgid ""
"@FUNCTION=ITHPRIME\n"
"@SYNTAX=ITHPRIME(i)\n"
"@DESCRIPTION=The ITHPRIME function returns the @ith prime.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, NT_SIGMA"
307
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
308 309
"@FUNCTION=ITHPRIME\n"
"@SYNTAX=ITHPRIME(i)\n"
310 311
"@DESCRIPTION=Funkcia ITHPRIME vracia @i-te prvočíslo.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
312 313
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=NT_D, NT_SIGMA"
314

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
315
#: plugins/numtheory/numtheory.c:369
316 317 318 319 320 321 322
msgid ""
"@FUNCTION=ISPRIME\n"
"@SYNTAX=ISPRIME(i)\n"
"@DESCRIPTION=The ISPRIME function returns TRUE if @i is prime and FALSE "
"otherwise.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_D, NT_SIGMA"
323
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
324 325
"@FUNCTION=ISPRIME\n"
"@SYNTAX=ISPRIME(i)\n"
326 327
"@DESCRIPTION=Funkcia ISPRIME vracia TRUE ak je @i prvočíslo a FALSE inak.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
328
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_D, NT_SIGMA"
329

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
330
#: plugins/numtheory/numtheory.c:395
331 332 333 334 335 336 337
msgid ""
"@FUNCTION=NT_PI\n"
"@SYNTAX=NT_PI(n)\n"
"@DESCRIPTION=The NT_PI function returns the number of primes less than or "
"equal to @n.\n"
"This function only takes one argument.\n"
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_PHI, NT_D, NT_SIGMA"
338
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
339 340
"@FUNCTION=NT_PI\n"
"@SYNTAX=NT_PI(n)\n"
341 342
"@DESCRIPTION=Funkcia NT_PI vracia počet prvočísel menších alebo rovných @n.\n"
"Táto funkcia má iba jeden argument.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
343
"@SEEALSO=ITHPRIME, NT_PHI, NT_D, NT_SIGMA"
344

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
345
#: plugins/numtheory/numtheory.c:422
346 347 348 349 350 351 352 353
msgid ""
"@FUNCTION=BITOR\n"
"@SYNTAX=BITOR(a,b)\n"
"@DESCRIPTION=The BITOR function returns bitwise or-ing of its arguments.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITXOR,BITAND"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
354 355
"@FUNCTION=BITOR\n"
"@SYNTAX=BITOR(a,b)\n"
356
"@DESCRIPTION=Funkcia BITOR vracia bitový súčet (or) argumentov.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
357 358 359
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITXOR,BITAND"
360

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
361
#: plugins/numtheory/numtheory.c:441
362 363 364 365 366 367 368 369 370
msgid ""
"@FUNCTION=BITXOR\n"
"@SYNTAX=BITXOR(a,b)\n"
"@DESCRIPTION=The BITXOR function returns bitwise exclusive or-ing of its "
"arguments.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITOR,BITAND"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
371 372
"@FUNCTION=BITXOR\n"
"@SYNTAX=BITXOR(a,b)\n"
373
"@DESCRIPTION=Funkcia BITXOR vracia exkluzívny bitový súčet (xor) "
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
374 375 376 377
"argumentov.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITOR,BITAND"
378

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
379
#: plugins/numtheory/numtheory.c:460
380 381 382 383 384 385 386 387
msgid ""
"@FUNCTION=BITAND\n"
"@SYNTAX=BITAND(a,b)\n"
"@DESCRIPTION=The BITAND function returns bitwise and-ing of its arguments.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITOR,BITXOR"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
388 389
"@FUNCTION=BITAND\n"
"@SYNTAX=BITAND(a,b)\n"
390
"@DESCRIPTION=Funkcia BITAND vracia bitový súčin (and) argumentov.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
391 392
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITOR,BITXOR"
393

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
394
#: plugins/numtheory/numtheory.c:480
395 396 397 398 399 400 401 402 403
msgid ""
"@FUNCTION=BITLSHIFT\n"
"@SYNTAX=BITLSHIFT(x,n)\n"
"@DESCRIPTION=The BITLSHIFT function returns @x bit-shifted left by @n bits.\n"
"If @n is negative, a right shift will in effect be performed.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITRSHIFT"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
404 405
"@FUNCTION=BITLSHIFT\n"
"@SYNTAX=BITLSHIFT(x,n)\n"
406 407
"@DESCRIPTION=Funkcia BITLSHIFT vracia @x bitovo posunuté doľava o @n bitov.\n"
"Ak je @n záporné, bude posunutie doprava.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
408 409 410
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITRSHIFT"
411

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
412
#: plugins/numtheory/numtheory.c:507
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
msgid ""
"@FUNCTION=BITRSHIFT\n"
"@SYNTAX=BITRSHIFT(x,n)\n"
"@DESCRIPTION=The BITRSHIFT function returns @x bit-shifted right by @n "
"bits.\n"
"If @n is negative, a left shift will in effect be performed.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITRSHIFT"
msgstr ""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
423 424
"@FUNCTION=BITRSHIFT\n"
"@SYNTAX=BITRSHIFT(x,n)\n"
425
"@DESCRIPTION=Funkcia BITRSHIFT vracia @x bitovo posunuté doprava o @n "
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
426
"bitov.\n"
427
"Ak je @n záporné, bude posun doľava.\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
428 429 430
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"@SEEALSO=BITRSHIFT"
431

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
432 433
#: plugins/plan-perfect/pln.c:741
msgid "PLN : Not a PlanPerfect File"
434
msgstr "PLN : Nie je súbor PlanPerfect"
435

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
436 437
#: plugins/plan-perfect/pln.c:746
msgid "PLN : Spreadsheet is password encrypted"
438
msgstr "PLN : Zošit je zašifrovaný heslom"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
439

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
440
#: plugins/plan-perfect/pln.c:817
441 442 443 444 445
#, c-format
msgid ""
"Invalid PLN file has more than the maximum\n"
"number of %s %d"
msgstr ""
446
"Neplatný PLN súbor má viac ako je maximum\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
447
"%s %d"
448

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
449
#: plugins/plan-perfect/pln.c:819
450
msgid "rows"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
451
msgstr "riadky"
452

453 454 455
#.
#. * Add Sheet
#.
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
456
#: plugins/plan-perfect/pln.c:912 plugins/sc/sc.c:420 plugins/sylk/sylk.c:459
457
#: src/stf.c:173 src/stf.c:262
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
458
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
459
msgid "Imported %s"
460
msgstr "Importovaný %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
461

462
#: plugins/plan-perfect/pln.c:930
463
msgid "Unable to mmap the file"
464
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor"
465

466 467 468
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:274
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:314
msgid "Unknown error"
469
msgstr "Neznáma chyba"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
470

471 472 473 474
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:280
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:322
#, c-format
msgid "Python exception (%s: %s)"
475
msgstr "Python výnimka (%s: %s)"
476

477 478 479 480
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:284
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:326
#, c-format
msgid "Python exception (%s)"
481
msgstr "Python výnimka (%s)"
482

483 484 485
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:457
msgid "Python list is not an array"
msgstr "Zoznam Python nie je pole"
486

487
#: plugins/python-loader/py-gnumeric.c:464
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
488
#, c-format
489
msgid "Unsupported Python type: %s"
490
msgstr "Nepodporovaný Python typ: \"%s\""
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
491

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
492
#: plugins/python-loader/python-loader.c:112
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493
msgid "Python module name not given."
494
msgstr "Meno Python modulu nezadané."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495

496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
#: plugins/python-loader/python-loader.c:155
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Modul \"%s\" neexistuje."

#: plugins/python-loader/python-loader.c:180
#, c-format
msgid "Execution of module \"%s\" failed."
msgstr "Spustenie modulu \"%s\" zlyhalo."

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
506
#: plugins/python-loader/python-loader.c:212 src/plugin-loader-module.c:190
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
507
msgid "Loader"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
508
msgstr "Loader"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
509

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
510
#: plugins/python-loader/python-loader.c:215
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
511
msgid "Python module name"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
512
msgstr "Meno Python modulu"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
513

514
#: plugins/python-loader/python-loader.c:316
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515
msgid "Some name"
516
msgstr "Niektoré meno"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
517

518 519 520
#: plugins/python-loader/python-loader.c:377
#: plugins/python-loader/python-loader.c:461
#: plugins/python-loader/python-loader.c:661
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
521 522
#, c-format
msgid "Python file \"%s\" has invalid format."
523
msgstr "Python súbor \"%s\" má neplatný formát."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
524

525 526 527
#: plugins/python-loader/python-loader.c:382
#: plugins/python-loader/python-loader.c:388
#: plugins/python-loader/python-loader.c:466 src/plugin-loader-module.c:437
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
528
#: src/plugin-loader-module.c:443 src/plugin-loader-module.c:508
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
529 530
#, c-format
msgid "File doesn't contain \"%s\" function."
531
msgstr "Súbor neobsahuje funkciu \"%s\"."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
532

533
#: plugins/python-loader/python-loader.c:666
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
534 535
#, c-format
msgid "File doesn't contain \"%s\" dictionary."
536
msgstr "Súbor neobsahuje priečinok \"%s\"."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
537

538
#: plugins/python-loader/python-loader.c:671
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
539 540
#, c-format
msgid "Object \"%s\" is not a dictionary."
541
msgstr "Objekt \"%s\" nie je slovník."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
542

543 544
#: plugins/python/python.c:50
msgid "Python exception"
545
msgstr "Python výnimka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
546

547 548
#: plugins/python/python.c:575
msgid "Unknown Python type"
549
msgstr "Python - neznámy typ"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
550

551 552
#: plugins/python/python.c:614
msgid "Unable to lookup Python code object."
553
msgstr "Kódový objekt Python sa nedá nájsť"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
554

555 556
#: plugins/python/python.c:819
msgid "object must be callable"
557
msgstr "Objekt musí byť volateľný"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
558

559
#: plugins/python/python.c:906
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
560
#, c-format
561
msgid "Unhandled Python exception: %s"
562
msgstr "Nespracovaná výnimka Python: %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
563

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
564
#: plugins/sc/sc.c:387
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
565
msgid "Error parsing line"
566
msgstr "Chyba pri spracovaní riadku."
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
567

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
568
#: plugins/sc/sc.c:433
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
569
msgid "Error reading sheet."
570
msgstr "Chyba pri čítaní listu."
571

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
572
#: plugins/sylk/sylk.c:418
573
msgid "Not SYLK file"
574
msgstr "Nie je súbor SYLK"
575

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
576
#: plugins/sylk/sylk.c:425
577
msgid "error parsing line\n"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
578
msgstr "chyba riadku\n"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
579

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
580
#: plugins/sylk/sylk.c:454
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
581
msgid "Error while opening sylk file."
582
msgstr "Chyba pri otváraní súboru sylk."
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
583

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
584
#: plugins/sylk/sylk.c:473
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
585
msgid "Error while reading sheet."
586
msgstr "Chyba pri čítaní listu."
587

588
#: plugins/xbase/boot.c:161
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
589
msgid "Error while opening xbase file."
590
msgstr "Chyba pri zápise súboru xbase."
591

592
#: plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:1980
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
593
msgid "xmlCreateFileParserCtxt () failed."
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
594 595
msgstr "xmlCreateFileParserCtxt() zlyhala."

596
#: plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:1989
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
597
msgid "XML document not well formed!"
598
msgstr "XML dokument nie je syntakticky správny!"
599

600 601
#: src/analysis-tools.c:590 src/analysis-tools.c:2296
#: src/analysis-tools.c:2438 src/analysis-tools.c:2604
602
#: src/dialogs/dialog-stf-preview.h:19
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
603
#, c-format
604
msgid "Column %d"
605
msgstr "Stĺpec %d"
606

607 608
#: src/analysis-tools.c:602 src/analysis-tools.c:2322
#: src/analysis-tools.c:2460 src/analysis-tools.c:2621
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
609
#, c-format
610
msgid "Row %d"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
611
msgstr "Riadok %d"
612

613 614 615
#: src/analysis-tools.c:675 src/analysis-tools.c:750
msgid "Correlations"
msgstr "Korelácie"
616

617
#: src/analysis-tools.c:812 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:328
618
msgid "Summary Statistics"
619
msgstr "Celková štatistika"
620

Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
621 622 623 624 625 626 627
#.
#. * Note to translators: in the following string and others like it,
#. * the "/" is a separator character that can be changed to anything
#. * if the translation needs the slash; just use, say, "|" instead.
#. *
#. * The items are bundled like this to increase translation context.
#.
628
#: src/analysis-tools.c:824
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
629
msgid ""
630 631
"/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/"
"Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
632
msgstr ""
633 634
"/Priemer/Smerodajná chyba/Medián/Modus/Smerodajná odchýlka/Rozptyl/Špicatosť/"
"Šikmosť/Rozsah/Minimum/Maximum/Súčet/Počet"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
635

636
#: src/analysis-tools.c:946
637
msgid "Confidence Level"
638
msgstr "Hladina spoľahlivosti"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
639

640
#: src/analysis-tools.c:947
641
#, c-format
642
msgid "Confidence Level (%g%%)"
643
msgstr "Hladina spoľahlivosti (%g%%)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
644

645
#: src/analysis-tools.c:976
646
msgid "Kth Largest"
647
msgstr "k-ty najväčší"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
648

649
#: src/analysis-tools.c:977
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
650
#, c-format
651
msgid "Largest (%d)"
652
msgstr "Najväčší (%d)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
653

654
#: src/analysis-tools.c:1003
655
msgid "Kth Smallest"
656
msgstr "k-ty najmenší"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
657

658
#: src/analysis-tools.c:1004
659 660
#, c-format
msgid "Smallest (%d)"
661
msgstr "Najmenší (%d)"
662

663
#: src/analysis-tools.c:1091 src/analysis-tools.c:2914
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
664
#: src/dialogs/cell-format.glade.h:56
665
msgid "Sample"
666
msgstr "Výber"
667

668
#: src/analysis-tools.c:1149
669
msgid "z-Test"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
670
msgstr "z-Test"
671

672 673 674
#: src/analysis-tools.c:1172 src/analysis-tools.c:1286
#: src/analysis-tools.c:1424 src/analysis-tools.c:1541
#: src/analysis-tools.c:1657
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
675
msgid "Variable 1"
676
msgstr "Premenná 1"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
677

678 679 680
#: src/analysis-tools.c:1173 src/analysis-tools.c:1287
#: src/analysis-tools.c:1425 src/analysis-tools.c:1542
#: src/analysis-tools.c:1658
681
msgid "Variable 2"
682
msgstr "Premenná 2"
683

684
#: src/analysis-tools.c:1176
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
685 686 687 688
msgid ""
"/Mean/Known Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/z/P (Z<=z) "
"one-tail/z Critical one-tail/P (Z<=z) two-tail/z Critical two-tail"
msgstr ""
689 690 691 692
"/Priemer/Známy rozptyl/Pozorovania/Hypotéza rozdielu priemeru/z/P (Z<=z) pre "
"jednostrannú alternatívu/kritická hodnota z pre jednostrannú alternatívu/P "
"(Z<=z) pre obojstrannú alternatívu/kritická hodnota z pre obojstrannú "
"alternatívu"
693

694 695
#: src/analysis-tools.c:1266 src/analysis-tools.c:1401
#: src/analysis-tools.c:1518
696
msgid "t-Test"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
697
msgstr "t-Test"
698

699
#: src/analysis-tools.c:1290
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
700
msgid ""
701 702 703
"/Mean/Variance/Observations/Pearson Correlation/Hypothesized Mean Difference/"
"df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical "
"two-tail"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
704
msgstr ""
705 706 707 708
"/Priemer/Rozptyl/Pozorovania/Pearsonova korelácia/Hypotéza rozdielu priemeru/"
"df/t štatistika/P (T<=t) pre jednostrannú alternatívu/kritická hodnota t pre "
"jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická "
"hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
709

710
#: src/analysis-tools.c:1428
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
711
msgid ""
712 713 714
"/Mean/Variance/Observations/Pooled Variance/Hypothesized Mean Difference/df/"
"t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical "
"two-tail"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
715
msgstr ""
716 717 718 719
"/Priemer/Rozptyl/Pozorovania/Združený rozptyl/Hypotéza rozdielu priemeru/df/"
"t štatistika/P (T<=T) pre jednostrannú alternatívu/kritická hodnota t pre "
"jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická "
"hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
720

721
#: src/analysis-tools.c:1545
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
722 723 724 725
msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/df/t Stat/P (T<=t) "
"one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical two-tail"
msgstr ""
726 727 728 729
"/Priemer/Rozptyl/Pozorovania/Hypotéza rozdielu priemeru/df/t štatistika/P "
"(T<=T) pre jednostrannú alternatívu/kritická hodnota t pre jednostrannú "
"alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická hodnota t pre "
"obojstrannú alternatívu"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
730

731
#: src/analysis-tools.c:1637
732
msgid "F-Test"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
733
msgstr "F-Test"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
734

735
#: src/analysis-tools.c:1664
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
736 737
msgid "/Mean/Variance/Observations/df/F/P (F<=f) one-tail/F Critical one-tail"
msgstr ""
738 739
"/Priemer/Rozptyl/Pozorovania/df/F/P (F<=f) pre jednostrannú alternatívu/"
"kritická hodnota F pre jednostrannú alternatívu"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
740

741
#: src/analysis-tools.c:1745 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:433
742
msgid "Random"
743
msgstr "Náhodné"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
744

745
#: src/analysis-tools.c:1883
746
msgid "Not implemented yet.\n"
747
msgstr "Zatiaľ neimplementované.\n"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
748

Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
749 750 751
#. TODO This would be better using the
#. value in the checkbox instead of this
#. global, but I don't know GTK very well
752 753
#: src/analysis-tools.c:1980 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:108
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2049
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
754
msgid "Regression"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
755
msgstr "Regresia"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
756

757
#: src/analysis-tools.c:1982
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
758
msgid ""
759 760
"/SUMMARY OUTPUT//Regression Statistics/Multiple R/R Square/Adjusted R Square/"
"Standard Error/Observations//ANOVA//Regression/Residual/Total///Intercept"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
761
msgstr ""
762 763
"/VÝSTUP SÚHRNU/Štatistika regresie/Viacnásobné R/R^2/Modifikovaný R^2/"
"Smerodajná chyba/Pozorovania//ANOVA/Regresia/Reziduálny/Celkom///Priesečník"
764

765
#: src/analysis-tools.c:2001
766 767
#, c-format
msgid "X Variable %d"
768
msgstr "Premenná X %d"
769

770
#: src/analysis-tools.c:2003
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
771
msgid "/df/SS/MS/F/Significance F"
772
msgstr "/df/SS/MS/F/Významnosť F"
773

774
#: src/analysis-tools.c:2009
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
775
msgid "/Coefficients/Standard Error/t Stat/P-value/Lower 95%/Upper 95%"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776 777
msgstr ""
"/Koeficienty/Smerodajná chyba/t štatistika/P-hodnota/Dolných 95%/Horných 95%"
778

779
#: src/analysis-tools.c:2207
780
msgid "Moving Averages"
781
msgstr "Kĺzavé priemery"
782

783
#: src/analysis-tools.c:2280
784
msgid "Ranks"
785
msgstr "Rozloženie"
786

787
#: src/analysis-tools.c:2288 src/analysis-tools.c:2313
788
msgid "Point"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
789
msgstr "Hodnota"
790

791
#: src/analysis-tools.c:2298 src/analysis-tools.c:2324
792
msgid "Rank"
793
msgstr "Rozloženie"
794

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
795
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:146 src/analysis-tools.c:2299
796
#: src/analysis-tools.c:2325 src/workbook-format-toolbar.c:464
797
msgid "Percent"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
798
msgstr "Percento"
799

800 801
#: src/analysis-tools.c:2415 src/analysis-tools.c:2586
#: src/analysis-tools.c:2777
802
msgid "Anova"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
803
msgstr "Anova"
804

805 806
#: src/analysis-tools.c:2420 src/dialogs/analysis-tools.glade.h:3
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:84
807
msgid "Anova: Single Factor"
808
msgstr "Anova: Jednoduché triedenie"
809

810
#: src/analysis-tools.c:2421 src/analysis-tools.c:2780
811
msgid "SUMMARY"
812
msgstr "SÚHRN"
813

814
#: src/analysis-tools.c:2422
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
815
msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance"
816
msgstr "/Skupiny/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
817

818
#: src/analysis-tools.c:2493
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
819
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Between Groups/Within Groups/Total"
820
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Medzi skupinami/V rámci skupín/Celkom"
821

822
#: src/analysis-tools.c:2498 src/analysis-tools.c:2694
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
823
msgid "/SS/df/MS/F/P-value/F critical"
824
msgstr "/SS/df/MS/F/P-hodnota/kritická hodnota F"
825

826 827
#: src/analysis-tools.c:2591 src/dialogs/analysis-tools.glade.h:5
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:88
828
msgid "Anova: Two-Factor Without Replication"
829
msgstr "Anova: Dvojité triedenie bez opakovania"
830

831
#: src/analysis-tools.c:2592
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
832
msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance"
833
msgstr "/SÚHRN/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
834

835
#: src/analysis-tools.c:2688
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
836
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Error/Total"
837
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Chyba/Celkom"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
838

839 840
#: src/analysis-tools.c:2779 src/dialogs/analysis-tools.glade.h:4
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:86
841
msgid "Anova: Two-Factor With Replication"
842
msgstr "Anova: Dvojité triedenie s opakovaním"
843

844 845
#: src/analysis-tools.c:2796 src/analysis-tools.c:2867
#: src/analysis-tools.c:2918 src/dialogs/dialog-autoformat.c:75
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
846
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:79
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
847
msgid "Total"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
848
msgstr "Celkom"
Stano Visnovsky's avatar
Stano Visnovsky committed
849

850
#: src/analysis-tools.c:2869 src/dialogs/consolidate.glade.h:5
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
851
#: src/workbook-control-gui.c:3405