cs.po 905 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1
# translation of cs.po to Czech
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
2 3 4 5 6 7
# Czech translation of cs.po
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
12 13 14
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-08 21:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-08 21:29GMT\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
15 16
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
20
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
24
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25 26 27

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
28
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29 30 31

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
32
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
33

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34 35
#: gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
36
msgstr "Tabulkový editor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
37 38 39

#: gnumeric.desktop.in.h:2
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
40
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
41

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
42
#: plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
44
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
45

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
46
#: plugins/applix/applix-read.c:246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
48
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
50
#: plugins/applix/applix-read.c:250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
53
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55
#: plugins/applix/applix-read.c:1083
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56 57
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
58
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60
#: plugins/applix/applix-read.c:1094
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
61 62 63 64 65
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"   %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
66 67
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"   %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
68

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
69 70
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
71
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
72 73 74

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
75
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76 77 78

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
79
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81 82
#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
83
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
84 85 86

#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
87
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
88

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
89
#: plugins/derivatives/options.c:149
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90 91 92 93 94 95 96
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariatenormal "
"distribution from parameters a, b & rho"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
97 98 99 100
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST počítá kumulativní dvojrozměrné normální "
"rozdělení z parametrů a, b a rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
101

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
102
#: plugins/derivatives/options.c:202
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
103
msgid ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
104
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
105 106 107 108 109
"@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
"European option using call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an "
"asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111 112 113 114
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in "
"percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
115 116
"\n"
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119 120
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
123
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
124 125 126
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
127
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
145
#: plugins/derivatives/options.c:271
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
146
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147 148 149 150 151 152 153 154 155
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"delta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flagstruck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
"\n"
"(The delta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"the spot price of the underlying asset.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
156
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157 158 159 160
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
161
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162 163
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option value "
"per unit change in @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164 165
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
167
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,"
"úrok, míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA počítá hodnotu \"delta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"delta\" představuje míru změny jeho ceny (první derivaci) "
"vzhledem k okamžité (spot) ceně zastoupeného aktiva.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na jednotku "
"změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
189

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
190
#: plugins/derivatives/options.c:328
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
191
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
192 193 194 195 196
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"gamma\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
197
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
198 199
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
200
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201 202 203 204
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206 207
"* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per "
"unit change in @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
208 209
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
210
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
211
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA počítá hodnotu \"gama\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"gama\" představuje druhou derivaci její ceny vzhledem k "
"okamžité (spot)ceně aktiva, které představuje a je totožná u prodejních a "
"nákupních opcí.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míru změny hodnoty opce \"delta\" na "
"jednotku změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
233

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
234
#: plugins/derivatives/options.c:404
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
236 237 238 239 240 241
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"theta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
243 244
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
246 247 248 249
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251 252
"* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253 254
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA počítá hodnotu \"theta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"theta\" představuje míru změny ceny opce vzhledem k času "
"vypršení.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako záporná míra změny hodnoty opce, pro "
"365,25 dní.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
281
#: plugins/derivatives/options.c:461
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
282 283
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
284 285 286 287 288 289
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega"
"\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
291 292
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295 296 297
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in "
"percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298 299
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
301 302
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA počítá hodnotu \"vega\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"vega\" představuje míru změny její ceny vzhledem k míře "
"kolísání a je totožná pro prodejní a nákupní opce.)\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% míry "
"kolísání..\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
324

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
325
#: plugins/derivatives/options.c:542
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
326 327
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
328 329 330 331 332 333
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho"
"\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike "
"on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
334
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
335 336
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
337
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
338 339 340 341
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
342 343 344
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% change in @rate.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
345 346
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
348
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO počítá hodnotu \"rho\" Evropské opce call nebo put"
"(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"rho\" představuje míru změny její ceny vzhledem k "
"bezrizikové úrokové sazbě.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% změny "
"parametru @úrok.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
370

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
371
#: plugins/derivatives/options.c:612
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
372
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
373
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
374 375 376 377 378 379
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"elasticity\" of a European option struck at @strike on an assetwith spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
381 382
"(The elasticity of an option is the rate of change of its pricewith respect "
"to its cost of carry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
383
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
384 385 386 387
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
389 390
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
391 392
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST počítá \"elasticitu\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Elasticita opce představuje míru změny její ceny vzhledem k jejím nákladům "
"na držení.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míře "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
415

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
416
#: plugins/derivatives/options.c:682
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
417
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
418
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
419 420 421 422 423
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domesitc_rate,"
"foreign_rate,volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European "
"option struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
424
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the "
"exercise date,@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the "
"exercise date, in percent.\n"
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,domácí_úrok,zahraniční_úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN počítá teoretickou hodnotu Evropské opce "
"(tedy opce, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) při "
"realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, "
"@domácí_úrok představuje domácí bezrizikovou úrokovou míru v procentech, a "
"@zahraniční_úrok představuje zahraniční bezrizikovou úrokovou míru v "
"procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míry "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
455

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
456
#: plugins/derivatives/options.c:748
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
457 458 459 460 461 462 463 464
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option "
"adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
466
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
467 468 469 470
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the "
"exercise date,@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the "
"exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
472 473
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
474 475
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
476
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
477
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
494
#: plugins/derivatives/options.c:814
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
496
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
497 498 499 500 501 502
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,"
"gamma)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option "
"according to the Jump Diffussion process (Merton).\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
503
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
504 505
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
506 507 508 509 510 511 512 513 514
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,míra_kolísání,lambda,gama)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF modeluje teoretickou hodnotu opce podle procesu "
"Jump Diffussion (Merton).\n"
".\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
516
#: plugins/derivatives/options.c:901
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
517 518 519 520 521 522 523 524
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of an "
"option according to Miltersen & Schwartz.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
525
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
526 527
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
528 529 530 531 532 533 534 535
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(příznak_call_put,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ modeluje teoretickou cenu opce podle "
"Miltersena a Schwartze.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
536

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
537
#: plugins/derivatives/options.c:1002
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
538 539 540 541 542 543 544 545
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(call_put_flag,spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an option according to "
"the Roll Geske Whaley apporximation where t1 is the time to the dividend "
"payout and t2 is the time to option expiration.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
546
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
547 548
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
549 550 551 552 553 554 555 556 557
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(příznak_call_put,cena,realizační_cena, t1,t2,úrok,d,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW modeluje teoretickou cenu opce podle Roll-Geske-"
"Whaleyho aproximace, kde @t1 představuje čas do vyplacení dividend a @t2 "
"představuje čas do vypršení opce.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
558

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
559
#: plugins/derivatives/options.c:1044
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
560 561 562 563 564 565 566
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option "
"according to the Barone Adesie & Whaley approximation.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
567 568
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
569
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
570
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
571 572 573 574 575 576 577 578
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER modeluje teoretickou cenu opce podle Barone-Adesie-"
"Whaleyho aproximace.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
579

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
580
#: plugins/derivatives/options.c:1227
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
581 582
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
583 584 585 586 587 588
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS models the theoretical price of american options "
"according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
589
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
590 591
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
592 593 594 595 596 597 598 599
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS modeluje teoretickou cenu americké opce pomocí "
"aproximační techniky Bjerksunda a Stenslanda.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
600

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
601
#: plugins/derivatives/options.c:1306
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
602 603 604 605 606 607 608 609
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock "
"options given lambda (jump rate for executives).\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
610
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
611 612
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
613 614 615 616 617 618 619 620
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC modeluje teoretickou cenu exekutivní akciové opce při "
"dané hodnotě lambda (míra přestupu exekutivy).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
621

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
622
#: plugins/derivatives/options.c:1347
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
623 624 625 626 627 628 629 630
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,"
"volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start "
"options\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
631
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
632 633
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
634 635 636 637 638 639 640 641
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(příznak_call_put,cena,alfa,čas1,doba_do_realizace,"
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START modeluje teoretickou cenu opce typu forward "
"start.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
642

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
643
#: plugins/derivatives/options.c:1404
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
644 645 646 647 648 649 650
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch "
"options.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
651 652
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
653 654
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
655 656 657 658 659 660 661 662
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, a,"
"doba_do_realizace,m,dt,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH modeluje teoretickou cenu opcí typu time "
"switch.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
663

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
664
#: plugins/derivatives/options.c:1448
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple "
"chooser options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
676 677 678 679 680 681 682 683
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(příznak_call_put,cena,realizační_cena, čas1,čas2,"
"úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"jednoduchý výběr (simple chooser).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
684

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
685
#: plugins/derivatives/options.c:1502
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,"
"time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex "
"chooser options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
697 698 699 700 701 702 703 704 705
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(příznak_call_put,cena,realizační_cena_call, "
"realizační_cena_put,doba_do_realizace,čas_call,čas_put,úrok,náklady_držení,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"komplexní výběr (complex chooser).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
706

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
707
#: plugins/derivatives/options.c:1608
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(type_flag,spot,strike1,strike1,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS models the theoretical price of options on "
"options\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
719 720 721 722 723 724 725
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(příznak_typu,cena,realizační_cena1,realizační_cena2,"
"doba_do_realizace1,doba_do_realizace2,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS modeluje teoretickou cenu opcí na opce.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
726

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
727
#: plugins/derivatives/options.c:1682
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(call_put_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER models the theoretical price of "
"extendible writer options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
738
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
739 740 741 742 743 744 745 746 747
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(příznak_call_put,cena,realizační_cena1,"
"realizační_cena2,doba_do_realizace1,doba_do_realizace2,úrok,náklady_držení,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"extendible writer.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
748

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
749 750 751
#: plugins/derivatives/options.c:1698 plugins/derivatives/options.c:1703
#: plugins/derivatives/options.c:1708 plugins/derivatives/options.c:1713
#: plugins/derivatives/options.c:1728
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
752 753
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
754 755
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
756

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
757
#: plugins/derivatives/options.c:1718 plugins/derivatives/options.c:1723
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
758
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
759
msgstr "cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
760

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
761
#: plugins/derivatives/options.c:1733
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
762
msgid "a, b, rho"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
763
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
765
#: plugins/derivatives/options.c:1738
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
766
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
767
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
768 769
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
771
#: plugins/derivatives/options.c:1743
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772 773
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
774 775
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
777
#: plugins/derivatives/options.c:1748
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
778 779
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
780 781
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
782

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
783
#: plugins/derivatives/options.c:1753
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
784
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
785
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
786 787
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
788

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
789
#: plugins/derivatives/options.c:1758 plugins/derivatives/options.c:1768
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790 791
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
792 793
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
794

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
795
#: plugins/derivatives/options.c:1763
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
796 797 798 799
msgid ""
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
800 801
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
802

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
803
#: plugins/derivatives/options.c:1773
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
804
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
805
msgstr "příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
806

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
807
#: plugins/derivatives/options.c:1778
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
808
msgid "call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
810 811
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
812

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
813
#: plugins/derivatives/options.c:1783
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
814
msgid "call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
815
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
816 817
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
818

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
819
#: plugins/derivatives/options.c:1788
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
820 821
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
822 823
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
824

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
825
#: plugins/derivatives/options.c:1793
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
826 827 828 829
msgid ""
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
830 831 832
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
833

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
834
#: plugins/derivatives/options.c:1798 plugins/derivatives/options.c:1803
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
835 836 837 838
msgid ""
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
839 840
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
841

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
842 843
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
844
msgid "Financial"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
845
msgstr "Finanční"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
846 847 848

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
849
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
850 851 852

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
853
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
854

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
855 856
#: plugins/dif/dif.c:65 plugins/excel/ms-excel-read.c:5100
#: plugins/gnumeric_1_0/xml-io.c:3369 plugins/mps/mps.c:549 src/xml-io.c:3585
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
857
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
858
msgstr "Načítá se soubor..."
859

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
860
#: plugins/dif/dif.c:181
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
861 862
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
863
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
864

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
865
#: plugins/dif/dif.c:212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
866 867
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
868
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
869

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
870
#: plugins/dif/dif.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
871 872
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
873
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
874

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
875
#: plugins/dif/dif.c:228
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
876 877 878 879
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
880
msgstr "Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
881

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
882
#: plugins/dif/dif.c:232
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
883 884 885 886 887
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
888 889
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
890

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
891
#: plugins/dif/dif.c:244
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
892 893
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
894
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
895

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
896
#: plugins/dif/dif.c:248
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
897 898
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
899
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
900

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
901
#: plugins/dif/dif.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
902
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
903
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
904

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
905
#: plugins/dif/dif.c:286
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
906
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
907
msgstr "Nelze získat výchozí list."
908

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
909
#: plugins/dif/dif.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
910
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
911
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
912

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
913 914
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
915
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916 917 918

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
919
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
920 921

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
922 923
msgid "Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr "Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
924

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
925
#: plugins/excel/boot.c:165
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
926
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
927
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
928

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
929
#: plugins/excel/boot.c:208
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
930
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
931
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
932

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
933
#: plugins/excel/boot.c:217
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
934
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
935
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
936

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
937
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:993
938
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
939
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
940

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
941 942
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
943
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1084 plugins/excel/ms-excel-read.c:1095
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
944
#: plugins/oleo/oleo.c:345 plugins/psiconv/psiconv-read.c:516
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
945
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:433 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:437
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
946
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
947
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
948
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
949

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
950
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1098
951 952
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
953
msgstr "Makro%d"
954

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
955
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1101
956 957
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
958
msgstr "Graf%d"
959

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
960
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1104
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
961
#, c-format
962
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
963
msgstr "Modul%d"
964

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
965
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2668
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
966
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
967
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
968
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
969

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
970
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2724
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
971 972 973 974 975
#, c-format
msgid ""
"DDE links are no supported.\n"
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
976 977
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
978

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
979
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2730
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
980 981 982 983 984
#, c-format
msgid ""
"OLE links are no supported.\n"
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
985 986
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
987

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
988
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2782
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
989 990 991
msgid "Failure parsing AutoFilter."
msgstr "Chyba při zpracování AutoFiltru."

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
992
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4512
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
993
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
994
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
995

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
996
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
997
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
998
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
999

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1000
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1001
msgid "Invalid password"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1002
msgstr "Neplatné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1003

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1004
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5345
1005
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1006
msgstr "Nepodařilo se nalézt platný sešit MS Excel"
1007

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1008
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:150
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1009 1010 1011 1012 1013
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1014 1015 1016
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1017

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1018
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3676 plugins/excel/ms-excel-write.c:3681
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1019 1020
#, c-format
msgid "Too many rows for this format (%d > %d)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1021
msgstr "Příliš mnoho řádků pro tento formát (%d > %d)"
1022

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1023
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:4083
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1024
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1025
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1026

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1027
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:4103
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1028
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1029
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
1030

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1031
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:610
1032
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1033
msgstr "Poškozená funkce"
1034

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1035
#: plugins/excel/ms-formula-write.c:428
1036
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1037
msgid "Too many arguments for function, MS Excel expects exactly %d and we have more"
1038
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1039 1040
"Příliš mnoho parametrů pro funkci, aplikace MS Excel očekává přesně %d a my "
"jich máme více"
1041

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1042
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1043
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1044
msgstr "Import a export souborů MS Excel(tm)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1045 1046

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1047
msgid "MS Excel (tm)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1048
msgstr "MS Excel (tm)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1049 1050

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1051
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1052
msgstr "MS Excel (tm) (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1053 1054

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1055
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1056
msgstr "MS Excel (tm) 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1057 1058

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1059
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1060
msgstr "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1061

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1062 1063
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP & 5.0/95"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1064
msgstr "MS Excel (tm) 97/2000/XP & 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1065 1066

#: plugins/fn-complex/functions.c:80
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1067
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1068 1069
"@FUNCTION=COMPLEX\n"
"@SYNTAX=COMPLEX(real,im[,suffix])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1070 1071
"@DESCRIPTION=COMPLEX returns a complex number of the form x + yi.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1072 1073 1074
"@real is the real and @im is the imaginary part of the complex number. "
"@suffix is the suffix for the imaginary part. If it is omitted, COMPLEX "
"uses 'i' by default.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1075 1076 1077 1078
"\n"
"* If @suffix is neither 'i' nor 'j', COMPLEX returns #VALUE! error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1079 1080 1081 1082
"@EXAMPLES=\n"
"COMPLEX(1,-1) equals 1-i.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1083
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
"@FUNCTION=COMPLEX\n"
"@SYNTAX=COMPLEX(reálná,im[,přípona])\n"
"@DESCRIPTION=COMPLEX vrací komplexní číslo ve formátu x + yi.\n"
"\n"
"@reálná je reálná a @im je imaginární část komplexního čísla. @přípona je "
"přípona pro imaginární část. pokud není uvedená, COMPLEX použije znak 'i'.\n"
"\n"
"Pokud @přípona není 'i' nebo 'j', COMPLEX vrátí chybu #VALUE!.\n"
"Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"COMPLEX(1,-1) se rovná 1-i.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1097

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1098
#: plugins/fn-complex/functions.c:119
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1099
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1100 1101
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(inumber)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1102
"@DESCRIPTION=IMAGINARY returns the imaginary part of a complex number.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1103 1104 1105 1106 1107
"\n"
"* If @inumber is not a valid complex number, IMAGINARY returns #VALUE! "
"error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1108
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1109
"IMAGINARY(\"132-j\") equals -1.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1110
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1111
"@SEEALSO=IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1112
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(komplex_číslo)\n"
"@DESCRIPTION=IMAGINARY vrací imaginární část komplexního čísla.\n"
"\n"
"* Pokud @komplex_číslo není platné komplexní číslo, IMAGINARY vrátí chybu "
"#VALUE!\n"
"* Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMAGINARY(\"132-j\") se rovná -1.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1125

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1126
#: plugins/fn-complex/functions.c:152
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1127
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1128 1129 1130
"@FUNCTION=IMABS\n"
"@SYNTAX=IMABS(inumber)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS returns the absolute value of a complex number.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1131 1132 1133 1134
"\n"
"* If @inumber is not a valid complex number, IMABS returns #VALUE! error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1135 1136 1137 1138
"@EXAMPLES=\n"
"IMABS(\"2-j\") equals 2.23606798.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY,IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1139
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
"@FUNCTION=IMABS\n"
"@SYNTAX=IMABS(komplex_číslo)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS vrací absolutní hodnotu komplexního čísla.\n"
"\n"
"* Pokud @komplex_číslo není platné komplexní číslo, IMABS vrátí chybu "
"#VALUE!\n"
"* Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMABS(\"2-j\") se rovná 2.23606798.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY,IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1152

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1153
#: plugins/fn-complex/functions.c:185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1154
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1155 1156
"@FUNCTION=IMREAL\n"
"@SYNTAX=IMREAL(inumber)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1157
"@DESCRIPTION=IMREAL returns the real part of a complex number.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1158 1159 1160 1161
"\n"
"* If @inumber is not a valid complex number, IMREAL returns #VALUE! error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1162
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1163
"imreal(\"132-j\") equals 132.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1164
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1165
"@SEEALSO=IMAGINARY"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1166
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178
"@FUNCTION=IMREAL\n"
"@SYNTAX=IMREAL(komplex_číslo)\n"
"@DESCRIPTION=IMREAL vrací reálnou část komplexního čísla.\n"
"\n"
"* Pokud @komplex_číslo není platné komplexní číslo, IMREAL vrátí chybu "
"#VALUE!\n"
"* Tato funkce je kompatibilní s Excelem.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"imreal(\"132-j\") se rovná 132.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY"