pl.po 222 KB
Newer Older
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
1
#, fuzzy
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
2 3
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
4
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
5 6
"POT-Creation-Date: 1999-09-17 04:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-09-17 04:25+0200\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
7 8
"Last-Translator: GNOME PL Team\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@pandora.info.bielsko.pl>\n"
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
9 10 11 12
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
13
#: plugins/excel/boot.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
14
msgid "Saving over old files disabled for safety"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
15
msgstr "Nadpisywanie plikw zostao dla bezpieczestwa zablokowane"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
16

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
17
#: plugins/excel/boot.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
18
msgid "Can't open"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
19
msgstr "Nie mona otworzy"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
20

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
21
#: plugins/excel/boot.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
22
msgid "Microsoft(R) Excel file format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
23
msgstr "Format pliku Microsoft(R) Excel"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
24

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
25
#: plugins/excel/boot.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
26
msgid "Excel(R) 97 file format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
27
msgstr "Format pliku Excel(R) 97"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
28

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
29
#: plugins/excel/boot.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
30
msgid "Excel(R) 95 file format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
31
msgstr "Format pliku Excel(R) 95"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
32

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1
34
msgid "#UNKNOWN!"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
35
msgstr "#NIEZNANY!"
36

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
37
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1
38
msgid "Unknown Function"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
39
msgstr "Nieznana funkcja"
40

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
41
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1
42
msgid "Broken function"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
43
msgstr "Uszkodzona funkcja"
44

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
45
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1
46
msgid " Unknown formula"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
47
msgstr " Nieznana formua"
48

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
49
#: plugins/ff-csv/csv-io.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
50
#, c-format
51
msgid "Imported %s"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
52
msgstr "Zaimportowano %s"
53

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
54
#: plugins/ff-csv/csv-io.c:1
55
msgid "Comma Separated Value (CSV) import"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
56
msgstr "Import pliku o polach oddzielonych przecinkami (CSV)"
57

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
58
#: plugins/ff-csv/csv-io.c:1
59
msgid "Comma Separated Value (CSV) module"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
60
msgstr "Modu o polach oddzielonych przecinkami (CSV)"
61

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
62
#: plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
63
msgid "Argument must be a Guile expression"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
64 65
msgstr "Argument musi by wyraeniem Guile"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
66 67 68 69 70 71 72
#: plugins/guile/plugin.c:1 src/expr.c:1
#: src/functions/fn-information.c:1 src/functions/fn-information.c:1
#: src/functions/fn-information.c:1 src/functions/fn-information.c:1
#: src/functions/fn-information.c:1 src/functions/fn-information.c:1
#: src/functions/fn-information.c:1 src/functions/fn-logical.c:1
#: src/functions/fn-lookup.c:1 src/functions/fn-lookup.c:1
#: src/functions/fn-string.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
73 74 75
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Niewaciwa liczba argumentw"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
76
#: plugins/guile/plugin.c:1 plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
77
msgid "First argument to SCM must be a Guile expression"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
78
msgstr "Pierwszym argumentem SCM musi by wyraenie Guile"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
79

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
80
#: plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
81
msgid "Undefined scheme function"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
82
msgstr "Niezdefiniowana funkcja scheme"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
83

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
84
#: plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
85
msgid "Could not evaluate argument"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
86
msgstr "Nie mona obliczy argumentu"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
87

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
88
#: plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
89
msgid "Unable to lookup Guile function."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
90
msgstr "Nie mona odnale funkcji Guile."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
91

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
92
#: plugins/guile/plugin.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
93
msgid "Guile Plugin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
94
msgstr "Wtyczka Guile"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
95

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
96
#: plugins/html/boot.c:1
97
msgid "HTML 3.2 file format (*.html)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
98
msgstr "Format pliku HTML 3.2 (*.html)"
99

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
100
#: plugins/html/boot.c:1
101
msgid "HTML 4.0 file format (*.html)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
102
msgstr "Format pliku HTML 4.0 (*.html)"
103

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
104
#: plugins/html/boot.c:1
105
msgid "HTML file made by gnumeric"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
106
msgstr "Plik HTML utworzony przez gnumerica"
107

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
108
#: plugins/html/boot.c:1
109
msgid "LaTeX file format (*.tex)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
110
msgstr "Format  pliku LaTeX (*.tex)"
111

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
112
#: plugins/html/boot.c:1
113
msgid "LaTeX2e file format (*.tex)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
114
msgstr "Format pliku LaTeX2e (*.tex)"
115

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
116
#: plugins/html/boot.c:1
117
msgid "PS file format (via groff)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
118
msgstr "Format pliku PS (prez groffa)"
119

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
120
#: plugins/html/boot.c:1
121
msgid "DVI TeX file format (via groff)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
122
msgstr "Format pliku DVI (prez groffa)"
123

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
124
#: plugins/html/boot.c:1
125
msgid "TROFF file format (*.me)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
126
msgstr "Format pliku TROFF (*.me)"
127

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
128
#: plugins/html/boot.c:1
129
msgid "PDF file format (via groff/gs)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
130
msgstr "Format pliku PDF (prez groffa/gs)"
131

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
132
#: plugins/html/boot.c:1
133
msgid "EPS file format (*.eps)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
134
msgstr "Format pliku EPS (*.eps)"
135

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
136
#: plugins/html/boot.c:1
137
msgid "HTML (simple html export/import plugin)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
138
msgstr "HTML (prosta wtyczka importu/eksportu HTML-a)"
139

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
140
#: plugins/lotus-123/boot.c:1
141
msgid "Lotus (*.wk1) file format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
142
msgstr "Format pliku Lotus (*.wk1)"
143

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
144
#: plugins/lotus-123/boot.c:1
145
msgid "Lotus 123 file import/export plugin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
146
msgstr "Wtyczka importu/eksportu plikw Lotus 123"
147

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
148
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
149
msgid "Unable to lookup Python code object."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
150
msgstr "Nie mona odnale obiektu kodu Pythona"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
151

Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
152
#. XXX should popup window with exception info
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
153
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
154
msgid "Python exception."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
155
msgstr "Wyjtek Pythona."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
156

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
157
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
158
msgid "object must be callable"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
159
msgstr "obiekt musi by wywoywalny"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
160

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
161
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
162
msgid "could not alloc FuncDef"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
163
msgstr "nie mona zaalokowa FuncDef"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
164

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
165
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
166
msgid "Perl"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
167
msgstr "Perl"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
168

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
169
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
170
msgid "Gnumeric/Python module initialized\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
171
msgstr "Modu Gnumeric/Python zainicjowany\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
172

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
173
#: plugins/python/python.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
174
msgid "Python Plugin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
175
msgstr "Wtyczka Python"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
176

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
177
#: plugins/sample/plugin-sample.c:1
178
msgid "Sample Plugin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
179
msgstr "Przykadowa wtyczka"
180

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
181
#: plugins/stat/stat.c:1
182
msgid "OLD Statistics Plugin, not required anymore"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183
msgstr "Stara wtyczka statystyczna, zbdna"
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
184

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185
#: plugins/text/text-io.c:1
186 187 188 189 190
#, c-format
msgid ""
"While opening %s\n"
"%s"
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191 192
"Podczas otwierania %s\n"
"%s"
193

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
194
#: plugins/text/text-io.c:1
195 196 197
msgid "NoName"
msgstr "BezNazwy"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
198
#: plugins/text/text-io.c:1
199
msgid "Simple Text Format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200
msgstr "Prosty format tekstowy"
201

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
202
#: plugins/text/text-io.c:1
203
msgid "TXT (simple text import/export plugin)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204
msgstr "TXT (prosta wtyczka importu/eksportu tekstu)"
205

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
206
#: plugins/xbase/boot.c:1
207
msgid "Xbase (*.dbf) file format"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208
msgstr "Format pliku Xbase (*.dbf)"
209

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
210
#: plugins/xbase/boot.c:1
211
msgid "XBase file import/export plugin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
212
msgstr "Wtyczka importu/eksportu plikw Xbase"
213

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
214
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
215
msgid "Miguel de Icaza, main programmer."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
216
msgstr "Miguel de Icaza, gwny programista."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
217

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218
#: src/about.c:1
219
msgid "Sean Atkinson, Functions and X-Base importing."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220
msgstr "Sean Atkinson, funkcje oraz importowanie xbase."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
221

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222
#: src/about.c:1
223
msgid "Tom Dyas, Plugin support."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
224
msgstr "Tom Dyas, Obsuga wtyczek."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
225

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
226
#: src/about.c:1
227
msgid "Jody Goldberg, Excel hacker."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
228
msgstr "Jody Goldberg, Excel hacker."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
229

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
231
msgid "Ross Ihaka, special functions."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
232
msgstr "Ross Ihaka, funkcje specjalne."
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
233

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
234
#: src/about.c:1
235
msgid "Jukka-Pekka Iivonen, numerous functions and tools."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
236
msgstr "Jukka-Pekka Iivonen, wiele funkcji i narzdzi."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
237

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
238
#: src/about.c:1
239
msgid "Jakub Jelinek, Gnumeric hacker."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
240
msgstr "Jakub Jelinek, Gnumeric hacker."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
241

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
242
#: src/about.c:1
243
msgid "Chris Lahey, Number format engine."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244
msgstr "Chris Lahey, Mechanizm formatowania liczb."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
245

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246
#: src/about.c:1
247
msgid "Adrian Likins, Documentation, debugging."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248
msgstr "Adrian Likins, Dokumentacja, poprawianie bdw."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
249

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
250
#: src/about.c:1
251
msgid "Takashi Matsuda, simple text plugin."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
252
msgstr "Takashi Matsuda, wtyczka tekstowa."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
253

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
254
#: src/about.c:1
255
msgid "Federico Mena, Canvas support."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
256
msgstr "Federico Mena, Obsuga GnomeCanvas."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
257

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
258
#: src/about.c:1
259
msgid "Michael Meeks, Excel and OLE2 importing."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
260
msgstr "Michael Meeks, Excel i importowanie OLE2."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
261

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
262
#: src/about.c:1
263
msgid "Mark Probst, Guile support."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
264
msgstr "Mark Probst, obsuga Guile."
265

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
266
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
267
msgid "Rasca, HTML, troff, LaTeX exporters."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
268
msgstr "Rasca, export HTML, troff i LaTeX."
269

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
270
#: src/about.c:1
271
msgid "Vincent Renardias, CSV support, French localisation."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
272
msgstr "Vincent Renardias, obsuga CSV, francuskie tumaczenie"
Arturo Espinosa's avatar
0.19  
Arturo Espinosa committed
273

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
274
#: src/about.c:1
275
msgid "Bruno Unna, Excel bits."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
276
msgstr "Bruno Unna, kod Excel."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
277

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
278
#: src/about.c:1
279
msgid "Daniel Veillard, XML support."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
280
msgstr "Daniel Veillard, obsuga XML."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
281

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
282
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
283
msgid "Vladimir Vuksan, financial functions."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
284
msgstr "Vladimir Vuksan, funkcje finansowe."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
285

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
286
#: src/about.c:1
287
msgid "Morten Welinder, Gnumeric hacker."
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
288
msgstr "Morten Welinder, Gnumeric hacker."
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
289

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
290
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
291 292 293
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
294
#: src/about.c:1
295
msgid "(C) 1998-1999 Miguel de Icaza"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
296
msgstr "(C) 1998-1999 Miguel de Icaza"
297

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
298
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
299
msgid "Gnumeric Home Page"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
300
msgstr "Strona domowa Gnumerica"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
301

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
302
#: src/about.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
303
msgid "Gnumeric Support page"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
304
msgstr "Strona obsugi Gnumerica"
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
305

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
306
#: src/cell.c:1
307
msgid "ERROR"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
308
msgstr "BD"
309 310

#. Until the value is recomputed, we put in this value.
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
311
#: src/cell.c:1 src/cell.c:1
312
msgid "Circular reference"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
313
msgstr "Zaptlone odwoanie"
314

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
315
#: src/corba-args.c:1
316 317 318
msgid "Could not initialize the Gnumeric Workbook factory"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
319
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
320 321 322
msgid "*Sun"
msgstr "*Nie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
323
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
324 325 326
msgid "*Mon"
msgstr "*Pon"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
327
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
328 329 330
msgid "*Tue"
msgstr "*Wto"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
331
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
332 333 334
msgid "*Wed"
msgstr "*ro"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
335
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
336 337 338
msgid "*Thu"
msgstr "*Czw"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
339
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
340 341 342
msgid "*Fri"
msgstr "*Pi"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
343
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
344 345 346
msgid "*Sat"
msgstr "*Sob"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
347
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
348 349 350
msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
351
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
352 353 354
msgid "Monday"
msgstr "Poniedziaek"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
355
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
356 357 358
msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
359
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
360 361 362
msgid "Wednesday"
msgstr "roda"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
363
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
364 365 366
msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
367
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
368 369 370
msgid "Friday"
msgstr "Pitek"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
371
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
372 373 374
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
375
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
376 377 378
msgid "*Jan"
msgstr "*Sty"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
379
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
380 381 382
msgid "*Feb"
msgstr "*Lut"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
383
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
384 385 386
msgid "*Mar"
msgstr "*Mar"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
387
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
388 389 390
msgid "*Apr"
msgstr "*Kwi"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
391
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
392 393 394
msgid "*May"
msgstr "*Maj"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
395
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
396 397 398
msgid "*Jun"
msgstr "*Cze"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
399
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
400 401 402
msgid "*Jul"
msgstr "*Lip"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
403
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
404 405 406
msgid "*Aug"
msgstr "*Sie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
407
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
408 409 410
msgid "*Sep"
msgstr "*Wrz"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
411
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
412 413 414
msgid "*Oct"
msgstr "*Pa"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
415
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
416 417 418
msgid "*Nov"
msgstr "*Lis"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
419
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
420 421 422
msgid "*Dec"
msgstr "*Gru"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
423
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
424 425 426
msgid "January"
msgstr "Stycze"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
427
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
428 429 430
msgid "February"
msgstr "Luty"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
431
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
432 433 434
msgid "March"
msgstr "Marzec"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
435
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
436 437 438
msgid "April"
msgstr "Kwiecie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
439
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
440 441 442
msgid "May"
msgstr "Maj"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
443
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
444 445 446
msgid "June"
msgstr "Czerwiec"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
447
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
448 449 450
msgid "July"
msgstr "Lipiec"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
451
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
452 453 454
msgid "August"
msgstr "Sierpie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
455
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
456 457 458
msgid "September"
msgstr "Wrzesie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
459
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
460 461 462
msgid "October"
msgstr "Padziernik"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
463
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
464 465 466
msgid "November"
msgstr "Listopad"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
467
#: src/dates.c:1
Arturo Espinosa's avatar
pl  
Arturo Espinosa committed
468 469 470
msgid "December"
msgstr "Grudzie"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
471 472
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
473 474 475
msgid "Anova: Single Factor"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
476 477
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
478 479 480
msgid "Anova: Two-Factor Without Replication"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
481 482
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
483
msgid "Correlation"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
484
msgstr "Korelacja"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
485

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
486 487
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
488
msgid "Covariance"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
489
msgstr "Kowariancja"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
490

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
491 492
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
493
msgid "Descriptive Statistics"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
494
msgstr "Statystyka opisowa"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
495

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
496 497
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
498 499 500
msgid "F-Test: Two-Sample for Variances"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
501 502
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
503
msgid "Moving Average"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
504
msgstr ""
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
505

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
506 507
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
508
msgid "Random Number Generation"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
509
msgstr "Generacja liczb losowych"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
510

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
511 512
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
513 514 515
msgid "Rank and Percentile"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
516 517
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
518
msgid "Regression"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
519
msgstr "Regresja"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
520

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
521 522
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
523
msgid "Sampling"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
524
msgstr "Prbkowanie"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
525

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
526 527
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
528 529 530
msgid "t-Test: Paired Two Sample for Means"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
531 532
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
533 534 535
msgid "t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
536 537
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
538 539 540
msgid "t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
541 542
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
543 544 545
msgid "z-Test: Two Sample for Means"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
546 547 548
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
549 550 551
msgid "Discrete"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
552 553 554 555
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/widgets/widget-font-selector.c:1
556
msgid "Normal"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
557
msgstr ""
558

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
559 560 561
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
562 563 564
msgid "Bernoulli"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
565 566 567
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
568 569 570
msgid "Uniform"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
571
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
572 573 574
msgid "Summary Statistics"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
575
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
576 577 578
msgid "Confidence Level for Mean"
msgstr ""

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
579
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
580
msgid "0.95"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
581
msgstr "0.95"
582

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
583
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
584
msgid "Kth Largest:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
585
msgstr "K-ta najwiksza:"
586

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
587 588
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
589
msgid "1"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
590
msgstr "1"
591

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
592
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
593
msgid "Kth Smallest:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
594
msgstr "K-ta najmniejsza:"
595

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
596
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
597
msgid "Labels in First Row"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
598
msgstr "Etykiety w pierwszym wierszu"
599

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
600
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
601
msgid "Labels"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
602
msgstr "Etykiety"
603

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
604
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
605
msgid "Standard Errors"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
606
msgstr "Standardowe bdy"
607

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
608
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
609
msgid "Columns"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
610
msgstr "Kolumny"
611

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
612
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
613
msgid "Rows"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
614
msgstr "Wiersze"
615

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
616
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
617
msgid "Periodic"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
618
msgstr "Okresowa"
619

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
620
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
621
msgid "Random"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
622
msgstr "Losowa"
623

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
624 625
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
626
msgid "OK"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
627
msgstr "OK"
628

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
629
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
630
msgid "New Sheet"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
631
msgstr "Nowy arkusz"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
632 633

#. hbox = gtk_hbox_new (FALSE, 0);
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
634
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
635
msgid "New Workbook"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
636
msgstr "Nowy zeszyt"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
637

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
638
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
639
msgid "Output Range:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
640
msgstr "Zakres wyjciowy:"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
641

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
642
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
643
msgid "Grouped By:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
644 645 646 647 648 649 650 651 652 653
msgstr "Grupowane wedug:"

#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
654
msgid "Input Range:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
655 656 657 658 659 660 661 662 663
msgstr "Zakres wejciowy:"

#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
664
msgid "You should introduce a valid cell range in 'Range:'"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
msgstr "Naley wprowadzi poprawn nazw komrki w 'Zakres:'"

#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
679
msgid "Input:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
680
msgstr "Wejcie:"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
681

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
682
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
683
msgid "Sampling Method:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
684
msgstr "Metoda prbkowania:"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
685

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
686
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
687
msgid "Period:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
688
msgstr "Okres:"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
689

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
690
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
691
msgid "Number of Samples:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
692
msgstr "Liczba prbek:"
Arturo Espinosa's avatar
Fixes  
Arturo Espinosa committed
693