cs.po 368 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2005-08-29 19:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 22:49+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
22
#: ../GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
23
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
24
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
26
#: ../GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
27
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
28
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
30
#: ../GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
32
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
33

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34
#. Keep in sync with .desktop file
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
35
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1 ../src/main-application.c:343
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
37
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
38

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
39
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
40 41 42
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
43
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
45
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
46

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
47
#: ../plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
49
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
50

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
51
#: ../plugins/applix/applix-read.c:247
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
53
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
55
#: ../plugins/applix/applix-read.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
58
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
60
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1088
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
61 62
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
63
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
64

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
65
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1099
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
66 67 68 69 70
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
71 72
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
74
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
76
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
78
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
80
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
82
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
83
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
84
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
86
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
87
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
88
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
90
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
91
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
92
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
93

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
94 95 96
#: ../plugins/derivatives/options.c:2261 ../plugins/derivatives/options.c:2266
#: ../plugins/derivatives/options.c:2271 ../plugins/derivatives/options.c:2276
#: ../plugins/derivatives/options.c:2291
97
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98
msgstr ""
99 100
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
101

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
102
#: ../plugins/derivatives/options.c:2281 ../plugins/derivatives/options.c:2286
103
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104
msgstr ""
105
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
107
#: ../plugins/derivatives/options.c:2296
108 109
msgid "a, b, rho"
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
111
#: ../plugins/derivatives/options.c:2301
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112
msgid ""
113
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114
msgstr ""
115 116
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
118
#: ../plugins/derivatives/options.c:2306
119
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
120
msgstr ""
121 122
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
123

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
124
#: ../plugins/derivatives/options.c:2311
125
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
126
msgstr ""
127 128
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
129

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
130
#: ../plugins/derivatives/options.c:2316
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
131
msgid ""
132
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
133
msgstr ""
134 135
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
136

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
137
#: ../plugins/derivatives/options.c:2321 ../plugins/derivatives/options.c:2331
138
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
msgstr ""
140 141
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
142

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
143
#: ../plugins/derivatives/options.c:2326
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144
msgid ""
145 146
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147
msgstr ""
148 149
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
151
#: ../plugins/derivatives/options.c:2336
152
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
153
msgstr ""
154
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
155

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
156
#: ../plugins/derivatives/options.c:2341
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157
msgid ""
158
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
159
msgstr ""
160 161
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
163
#: ../plugins/derivatives/options.c:2346
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
msgid ""
165
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
166
msgstr ""
167 168
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
169

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
170
#: ../plugins/derivatives/options.c:2351
171
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172
msgstr ""
173 174
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
175

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
176
#: ../plugins/derivatives/options.c:2356
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
msgid ""
178 179
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
180
msgstr ""
181 182 183
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
184

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
185
#: ../plugins/derivatives/options.c:2361 ../plugins/derivatives/options.c:2366
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
186
msgid ""
187 188
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
189
msgstr ""
190 191
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
192

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
193
#: ../plugins/derivatives/options.c:2371
194
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
195
msgid ""
196 197
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
198
msgstr ""
199 200
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
202
#: ../plugins/derivatives/options.c:2376 ../plugins/derivatives/options.c:2381
203
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204
msgid ""
205 206
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207
msgstr ""
208 209
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
210

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
211
#: ../plugins/derivatives/options.c:2386
212
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213
msgid ""
214 215
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
216
msgstr ""
217 218
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
219

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
220
#: ../plugins/derivatives/options.c:2391
221 222
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223
msgstr ""
224 225
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
226

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
227
#: ../plugins/derivatives/options.c:2396
228
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
229
msgid ""
230 231
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
232
msgstr ""
233 234
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
236
#: ../plugins/derivatives/options.c:2402
237
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
238
msgid ""
239 240
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
241
msgstr ""
242 243
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
245 246 247
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
248 249
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
251
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
253
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
255
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
257
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
258

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
259
#: ../plugins/dif/dif.c:66 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6008
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
260
#: ../plugins/mps/mps.c:544 ../src/xml-io.c:3917
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
261
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
262
msgstr "Načítá se soubor..."
263

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
264
#: ../plugins/dif/dif.c:181
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
265 266
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
267
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
269
#: ../plugins/dif/dif.c:212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
270 271
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
272
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
274
#: ../plugins/dif/dif.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
275 276
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
277
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
278

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
279
#: ../plugins/dif/dif.c:228
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280 281 282 283
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
284 285
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
287
#: ../plugins/dif/dif.c:232
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
288 289 290 291 292
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
293 294
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
296
#: ../plugins/dif/dif.c:244
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
297 298
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
299
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
301
#: ../plugins/dif/dif.c:248
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302 303
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
304
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
305

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
306
#: ../plugins/dif/dif.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
307
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
308
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
309

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
310
#: ../plugins/dif/dif.c:286
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
311
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
312
msgstr "Nelze získat výchozí list."
313

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
314
#: ../plugins/dif/dif.c:323
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
315
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
316
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
317

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
318
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
319
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
320
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
321

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
322
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
323
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
324
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
325

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
326
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
327 328 329 330
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
331

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
332
#: ../plugins/excel/boot.c:175
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
334
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
335

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
336
#: ../plugins/excel/boot.c:228
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
337
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
338
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
339

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
340
#: ../plugins/excel/boot.c:240
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
341
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
342
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
343

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:83 ../src/xml-sax-read.c:312
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
345 346 347 348
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
349
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:196
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
350
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1547 ../src/xml-sax-read.c:1949
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
351 352 353
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
354
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1068 ../src/value.c:62
355
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
356
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
357

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
358 359
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
360
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1150 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1162
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
361 362 363
#: ../plugins/oleo/oleo.c:343 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:509
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:488
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:492
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
364
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
365
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
366
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
368
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1166
369 370
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
371
msgstr "Makro%d"
372

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
373
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1170
374 375
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
376
msgstr "Graf%d"
377

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
378
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1173
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
379
#, c-format
380
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
381
msgstr "Modul%d"
382

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
383
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3019
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
384
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
385
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
386
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
388
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3115
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
389 390
#, c-format
msgid ""
391
"DDE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
392 393
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
394 395
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
397
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3121
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
398 399
#, c-format
msgid ""
400
"OLE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
401 402
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
403 404
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
406
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5321
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
407
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
408
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
409

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
410
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5347
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
412
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
414
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:259
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
415 416 417 418 419
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
420 421 422
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
423

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
424
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:4503
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
425
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
426
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
427
"Some content will be lost when saving as MS Excel (tm) 95. It only supports %"
428
"d rows, and this workbook has %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
429 430 431
msgstr ""
"Při ukládání jako MS Excel™ 95 bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků, tento sešit jich má %d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
432

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
433
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:4510
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
434
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
435
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
436
"Some content will be lost when saving as MS Excel (tm). It only supports %d "
437
"rows, and this workbook has %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
438 439 440
msgstr ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
441

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
442
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5283
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
443
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
444
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
445

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
446
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5303
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
447
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
448
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
449

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
450
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:655
451
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
452
msgstr "Poškozená funkce"
453

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
454
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:529
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
455
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
456
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
457
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
458
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
459

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
460
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
461
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
462
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
463

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
464
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465
msgid "MS Excel (tm)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
466
msgstr "MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
467

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
468
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
469
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
470
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
472
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
473
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
474
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
476
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
477
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
478
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
479

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
480
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
481
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
482
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
483

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
484
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
485 486
msgid "MS Excel (tm) SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
487

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
488
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1603
489 490
msgid "real,im,suffix"
msgstr "reálná,im,přípona"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
491

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1606
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1609
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1612
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1615
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1618
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1624
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1627
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1630
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1633
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1639
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1642
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1645
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1655
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1658
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1661
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1667
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1670
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1673
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1676
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1679
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1682
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1685
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1688
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1691
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1694
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1697
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1700
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1703
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1706
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1709
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1712
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1715
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1718
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1721
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1724
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1727
528 529
msgid "inumber"
msgstr "komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
530

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
531 532 533 534 535
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1621
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1636
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1648
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1651
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1664
536 537
msgid "inumber,inumber"
msgstr "komplex_číslo,komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
538

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
539
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
540 541
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
542

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
543
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
544 545
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
546

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
547
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
548 549
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
550

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1237
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1240
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1243
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1246
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1249
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1252
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1255
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1258
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1261
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1264
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1267
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1270
563 564
msgid "database,field,criteria"
msgstr "databáze,pole,kritéria"
565

566
#. XL stores in lookup
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
567
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1275
568 569
msgid "pivot_table,field_name"
msgstr "kont_tabulka,název_pole"
570

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
571
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1
572 573
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
574

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
575
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
576 577
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
578

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
579
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
580 581
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
582

583 584 585 586 587 588
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
589 590
#: ../plugins/fn-date/functions.c:959 ../plugins/fn-info/functions.c:1298
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1314
591 592
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
593

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
594
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1291
595 596
msgid "year,month,day"
msgstr "rok,měsíc,den"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
597

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
598
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1295
599 600
msgid "date_str"
msgstr "řetězec_datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
601

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
602
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1299
603 604
msgid "date1,date2,interval"
msgstr "datum1,datum2,interval"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
605

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
606 607 608 609
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1303 ../plugins/fn-date/functions.c:1327
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1355 ../plugins/fn-date/functions.c:1359
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1367 ../plugins/fn-date/functions.c:1371
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1384 ../plugins/fn-date/functions.c:1388
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
610
#: ../src/print-info.c:481
611 612
msgid "date"
msgstr "datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
613

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
614
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1307
615 616
msgid "date1,date2,method"
msgstr "datum1,datum2,metoda"
617

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
618
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1311
619 620
msgid "date,months"
msgstr "datum,měsíce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
621

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
622
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1315
623 624
msgid "start_date,months"
msgstr "poč_datum,měsíce"
625

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
626
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1319 ../plugins/fn-date/functions.c:1323
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
627
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1339 ../src/print-info.c:482
628 629
msgid "time"
msgstr "čas"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
630

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
631
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1331
632 633
msgid "start_date,end_date,holidays"
msgstr "poč_datum,kon_datum,svátky"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
634

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
635
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1343
636 637
msgid "hours,minutes,seconds"
msgstr "hodiny,minuty,sekundy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
639
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1347
640 641
msgid "timetext"
msgstr "textový_čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
642

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
643
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1363
644 645
msgid "date,days,holidays"
msgstr "datum,dny,svátky"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
646

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
647
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1376
648 649
msgid "unixtime"
msgstr "unixčas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
650

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
651
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1380
652 653
msgid "serial"
msgstr "sériové_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
654

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
655
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
656 657
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
658

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
659
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
660 661
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
662

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
663
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
664 665
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
666

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
667
#: ../plugins/fn-eng/functions.c:1262 ../plugins/fn-eng/functions.c:1319
668 669
msgid "Impossible"
msgstr "Nemožné"
670

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
671
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
672 673
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
674

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
675
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
676 677
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
678

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
679
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
680 681
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
682

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
683
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:319 ../plugins/fn-erlang/functions.c:324
684 685
msgid "traffic,circuits"
msgstr "provoz,obvodů"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
686

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
687
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:329
688 689
msgid "traffic,gos"
msgstr "provoz,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
690

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
691
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:334
692 693
msgid "circuits,gos"
msgstr "obvodů,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
694

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
695
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
696 697
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
698

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
699
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
700 701 702
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
703

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
704
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
705 706 707
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
708

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
709
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
710 711
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
712

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
713
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
714 715
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
716

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
717
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1322
718 719
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
720

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
721
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1324
722 723 724
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
725

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
726
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1339
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
727 728 729
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2346
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2350
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2358 ../src/wbc-gtk.c:534
730 731
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
732

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
733
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1339
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
734 735 736
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
737
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1349
738 739
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
740

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
741
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365
742 743
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
744

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
745
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1716 ../src/func.c:971
746 747
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
748

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
749
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1879
750 751
msgid "info_type, cell"
msgstr "info_type, buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
752

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
753 754 755 756 757 758 759 760
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1882 ../plugins/fn-info/functions.c:1888
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1891 ../plugins/fn-info/functions.c:1894
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1897 ../plugins/fn-info/functions.c:1900
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1903 ../plugins/fn-info/functions.c:1906
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1909 ../plugins/fn-info/functions.c:1912
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1915 ../plugins/fn-info/functions.c:1918
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1921 ../plugins/fn-info/functions.c:1927
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1293
761 762
msgid "value"
msgstr "hodnota"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
763

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
764
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1885
765 766
msgid "info_type"
msgstr "info_type"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
767

768
#. XL stores this in statistical ?
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
769
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1932
770 771
msgid "range"
msgstr "oblast"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
773 774 775 776 777 778
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1936 ../plugins/fn-string/functions.c:1236
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1239 ../plugins/fn-string/functions.c:1242
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1263 ../plugins/fn-string/functions.c:1266
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1269 ../plugins/fn-string/functions.c:1275
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1299 ../plugins/fn-string/functions.c:1302
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1305
779 780
msgid "text"
msgstr "text"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
781

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
782
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1939
783 784
msgid "cell"
msgstr "buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
785

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
786
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1942 ../plugins/fn-string/functions.c:1227
787 788
msgid "string"
msgstr "řetězec"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
789

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
790
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:1
791 792
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funkce pro zjišťování hodnot, buněk a další"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
793

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
794
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:2
795 796
msgid "Information"
msgstr "Informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
797

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
798
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3
799 800
msgid "Information Functions"
msgstr "Informační funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
801

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
802
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:132
803 804
msgid "Type Mismatch"
msgstr "Neshodné typy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
805

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
806
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:354 ../plugins/fn-logical/functions.c:358
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
807
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:378 ../plugins/fn-math/functions.c:3451
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5910 ../plugins/fn-stat/functions.c:5914
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5918 ../plugins/fn-stat/functions.c:5956
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:5959 ../plugins/fn-stat/functions.c:5968
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6004 ../plugins/fn-stat/functions.c:6018
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6021 ../plugins/fn-stat/functions.c:6024
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6046 ../plugins/fn-stat/functions.c:6050
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6054 ../plugins/fn-stat/functions.c:6058
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6062 ../plugins/fn-stat/functions.c:6066
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6112 ../plugins/fn-stat/functions.c:6122
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6126 ../plugins/fn-stat/functions.c:6130
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6134 ../plugins/fn-stat/functions.c:6163
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6166 ../plugins/fn-stat/functions.c:6169
#: ../plugins/fn-stat/functions.c:6172 ../plugins/fn-stat/functions.c:6188
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
821
#: ../src/func-builtin.c:136 ../src/func-builtin.c:142
822 823
msgid "number,number,"
msgstr "číslo,číslo,"