cs.po 964 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2003-12-26 20:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-27 01:04+0100\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
24
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25 26 27

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
28
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29 30 31

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
32
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
33

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34 35
#: gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
36
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
37 38

#: gnumeric.desktop.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
39 40 41 42
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

#: gnumeric.desktop.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
44
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
45

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
46
#: plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
48
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
50
#: plugins/applix/applix-read.c:246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
52
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
54
#: plugins/applix/applix-read.c:250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
57
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59
#: plugins/applix/applix-read.c:1083
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60 61
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
62
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
63

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
64
#: plugins/applix/applix-read.c:1094
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65 66 67 68 69
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
70 71
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
72

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73 74
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
75
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76 77 78

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
79
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80 81 82

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
83
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
84

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85 86
#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
87
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
88 89 90

#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
91
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
93
#: plugins/derivatives/options.c:143
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
94
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
95 96 97
msgid ""
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
98
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
99 100 101 102 103 104 105
"distribution from parameters a, b & rho.  The return value is the "
"probability that two random variables with correlation @rho are respectively "
"each less than @a and @b.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
107 108
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109 110 111
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST počítá kumulativní dvojrozměrné normální "
"rozdělení z parametrů a, b a rho. Návratová hodnota je pravděpodobnost, že "
"dvě náhodné proměnné s korelací @rho jsou menší než @a, resp. @b.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
112 113 114 115
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
117 118
#: plugins/derivatives/options.c:202
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119
msgid ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
120
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
121 122
"@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
123
"@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
124 125 126 127
"European option using call_put_flag, @call_put_flag, c or p struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
129 130 131
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
132
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
133
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
134
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135 136
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
137
"@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
138
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
139 140 141
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
142
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
159

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
#: plugins/derivatives/options.c:269
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
164 165
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
"\"delta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, c or p "
"struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"Where @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
178 179
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
180
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
181
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,"
"úrok, míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA počítá hodnotu \"delta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"delta\" představuje míru změny jeho ceny (první derivaci) "
"vzhledem k okamžité (spot) ceně zastoupeného aktiva.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na jednotku "
"změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
203

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204 205
#: plugins/derivatives/options.c:321
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
208
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
209 210 211
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"gamma\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
212
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213 214
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
215
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
216 217
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
218
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
219
"period through to the exercise date.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
220 221
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
222 223
"* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per "
"unit change in @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
224
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
225 226
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
227
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
228
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA počítá hodnotu \"gama\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"gama\" představuje druhou derivaci její ceny vzhledem k "
"okamžité (spot)ceně aktiva, které představuje a je totožná u prodejních a "
"nákupních opcí.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míru změny hodnoty opce \"delta\" na "
"jednotku změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251 252
#: plugins/derivatives/options.c:388
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
255 256
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257 258 259
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"theta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
260
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
261 262
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
263
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
264 265
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
266
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
267 268 269
"period through to the exercise date.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
270 271
"* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
272
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273 274
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
275
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
276
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
277
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
278 279 280 281 282 283 284
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA počítá hodnotu \"theta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
285
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286 287
"(Hodnota opce \"theta\" představuje míru změny ceny opce vzhledem k času "
"vypršení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
288
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289 290 291
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
292
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293 294
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako záporná míra změny hodnoty opce, pro "
"365,25 dní.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
295 296 297
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298 299
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
301
#: plugins/derivatives/options.c:442
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302 303
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
305
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
306 307 308 309 310
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega"
"\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
311
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
312 313 314 315 316
"period through to the exercise date.\n"
" @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
317 318
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
319 320
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
321 322
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
323
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
324
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
325
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
326 327 328 329 330 331
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA počítá hodnotu \"vega\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
332
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333 334 335 336 337
"(Hodnota opce \"vega\" představuje míru změny její ceny vzhledem k míře "
"kolísání a je totožná pro prodejní a nákupní opce.)\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
338
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
339 340
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
341 342 343 344
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
345

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
346 347
#: plugins/derivatives/options.c:512
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
348
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
349
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
350 351
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
352 353 354
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho"
"\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike "
"on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
355
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
356
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
357 358
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
359 360 361 362
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
363 364
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% change in @rate.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
365
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
366 367
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
368
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
369
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
370
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
371 372 373 374 375 376 377
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO počítá hodnotu \"rho\" Evropské opce call nebo put"
"(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
378
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
379 380
"(Hodnota opce \"rho\" představuje míru změny její ceny vzhledem k "
"bezrizikové úrokové sazbě.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
381
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
382 383 384
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
385
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386 387
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% změny "
"parametru @úrok.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
388 389 390 391
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
392

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393
#: plugins/derivatives/options.c:576
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
397 398
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
399
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
400
"\"elasticity\" of a European option struck at @strike on an asset with spot "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
401
"price @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
402
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
403
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
404
"(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405
"to its cost of carry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
406
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
407
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
408 409 410 411 412
"period through to the exercise date.  @time is the time to maturity of the "
"option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
415 416
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
417 418
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
419
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
420
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
421
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
422 423 424 425 426 427
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST počítá \"elasticitu\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
428
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
429 430
"(Elasticita opce představuje míru změny její ceny vzhledem k jejím nákladům "
"na držení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
431
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
432 433 434
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
435
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
436 437
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míře "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
438 439 440 441
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
442

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
443
#: plugins/derivatives/options.c:646
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
444
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
445
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
446
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
447 448
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,"
"foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
449
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
450 451
"currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
452
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
453 454 455 456 457 458 459 460
"period through to the exercise date. \n"
"@time the number of days to exercise \n"
"@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise "
"date \n"
"@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
461
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
462 463
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
464 465 466 467
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
468
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
469 470 471 472 473 474
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,domácí_úrok,zahraniční_úrok,míra_kolísání[,"
"náklady_držení])\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN počítá teoretickou hodnotu Evropské opce "
"(tedy opce, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) při "
"realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
475
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
476 477 478 479 480
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, "
"@domácí_úrok představuje domácí bezrizikovou úrokovou míru v procentech, a "
"@zahraniční_úrok představuje zahraniční bezrizikovou úrokovou míru v "
"procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
481 482
"@doba_do_realizace je počet dní do realizace \n"
"@domácí_úrok je domácí bezriziková úroková míra k datu realizace \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
483 484
"@zahraniční_urok je zahraniční bezriziková úroková míra k datu realizace v "
"procentech\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
485 486
"\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
487 488
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
489 490 491 492
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
494
#: plugins/derivatives/options.c:715
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
495
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
496 497
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
498 499
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
500 501 502
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option "
"adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
503 504
"@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a "
"put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
505
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
506
"period through to the exercise date.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
507 508
" @time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in "
"the year.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
509
"@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
510 511
"year.\n"
"@rate is the risk-free interest rate.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
512 513
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
514
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
516 517
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
518 519
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
521
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
522
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
523 524 525 526 527 528 529 530
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
531
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
532 533
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
534 535 536 537
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
538

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
539
#: plugins/derivatives/options.c:779
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
541
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
542 543 544 545
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,"
"gamma)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
546 547 548 549 550 551 552 553 554
"according to the Jump Diffusion process (Merton).\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying\n"
"@strike is the strike price of the option\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@volatility is the annualized volatility of the underlying asset\n"
"@lambda is expected number of 'jumps' per year\n"
"@gamma is proportion of volatility explained by the 'jumps'\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
555
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
556 557 558
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
559
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
560

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
561
#: plugins/derivatives/options.c:873
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
562 563 564 565 566
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of options "
"on commodities futures according to Miltersen & Schwartz. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@p_t is a zero coupon bond with expiry at option maturity \n"
"@f_t is is the futures price \n"
"@x is is the strike price \n"
"@t1 is the time to maturity of the option \n"
"@t2 is the time to maturity of the underlying commodity futures contract \n"
"@v_s is the volatility of the spot commodity price \n"
"@v_e is the volatility of the future convenience yield \n"
"@v_f is the volatility of the forward rate of interest \n"
"@rho_se is correlation between the spot commodity price and the convenience "
"yield\n"
"@rho_sf is correlation between the spot commodity price and the forward "
"interest rate \n"
"@rho_ef is correlation between the forward interest rate and the convenience "
"yield \n"
"@kappa_e is the speed of mean reversion of the convenience yield \n"
"@kappa_f is the speed of mean reversion of the forward interest rate \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
586
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
587 588 589
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
590
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
591

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
592
#: plugins/derivatives/options.c:983
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
593
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
594 595 596
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(call_put_flag,spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
"@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an american option "
"according to the Roll-Geske-Whaley approximation where: \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@t1 is the time to the dividend payout\n"
"@t2 is the time to option expiration.\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@d is the amount of the dividend to be paid \n"
"@volatility is the annualized rate of volatility of the underlying asset\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
608
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
609
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
610 611
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
612
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
613 614 615 616 617
"@SYNTAX=OPT_RGW(příznak_call_put,cena,realizační_cena,t1,t2,úrok,d,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW modeluje teoretickou cenu opce podle Roll-Geske-"
"Whaleyho aproximace, kde @t1 představuje čas do vyplacení dividend a @t2 "
"představuje čas do vypršení opce.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
618 619 620
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
621

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
622
#: plugins/derivatives/options.c:1037
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
623 624 625 626 627 628
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
629 630 631 632 633 634 635 636 637
"according to the Barone Adesie & Whaley approximation. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
639 640 641
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
642
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
643

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
644
#: plugins/derivatives/options.c:1220
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
645
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
646
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
647
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
648 649
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
650 651
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS models the theoretical price of american options "
"according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
652 653 654 655 656 657 658 659 660
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
661
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
662
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
663 664
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
681 682
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
683 684
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
685

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
686
#: plugins/derivatives/options.c:1304
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
687 688 689 690 691 692
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
"options @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or "
"a put \n"
"One would expect this to always be a call option \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@lambda is the jump rate for executives. The model assumes executives "
"forfeit their options if they leave the company.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
705
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
706 707 708
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
709
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
710

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
711
#: plugins/derivatives/options.c:1352
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
712
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
713 714 715 716 717 718
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,"
"volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start "
"options\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
" @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a "
"put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@alpha is a fraction that set the strike price the future date @time1\n"
"@time1 is the number of days until the option starts \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
729
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
730
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
731 732
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
745 746 747
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
748

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
749
#: plugins/derivatives/options.c:1415
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
750 751 752 753 754 755
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
"options. (Pechtl 1995)\n"
"The holder receives @a * @dt for each period dt that the asset price was "
"greater than the strike price (for a call) or below it (for a put) \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@a is the amount received for each time period as discussed above\n"
"@time is the maturity of the option in years \n"
"@m is the number of time units the option has already met the condition \n"
"@dt is the agreed upon discrete time period (often a day) expressed as a "
"fraction of a year \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770 771
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772 773 774
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
775
#: plugins/derivatives/options.c:1472
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776 777 778 779 780 781 782
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
783 784 785 786 787 788 789 790
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time1 is the time in years until the holder chooses a put or a call option\n"
"@time2 is the time in years until the the chosen option expires\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
791 792 793 794 795
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
796
#: plugins/derivatives/options.c:1533
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
797 798 799 800 801 802 803
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,"
"time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike_call is the strike price at which the option is struck \n"
"@strike_put is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the time in years until the holder chooses a put or a call option \n"
"@time_call is the time in years to maturity of the call option if chosen\n"
"@time_put is the time in years  to maturity of the put option if chosen\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
815
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
816 817 818
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
819
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
820

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
821 822
#: plugins/derivatives/options.c:1648
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
823 824
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
825
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(type_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,rate,"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
826 827
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS models the theoretical price of options on "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
828
"options \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
829 830 831 832 833 834 835
"@type_flag is 'cc' for calls on calls, 'cp' for calls on puts, and so on for "
"'pc', and 'pp'\n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike1 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@strike2 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@time1 is the time in years to maturity of the option.\n"
"@time2 is the time in years to the maturity of the underlying option.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
836 837 838 839 840
"(@time2 >= @time1)\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
841
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
842 843 844
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
845
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
861

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
862 863
#: plugins/derivatives/options.c:1733
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
864 865 866 867 868
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(call_put_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER models the theoretical price of "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
869 870 871 872
"extendible writer options. These are options that can be exercised at an "
"initial period, @time1, or their maturity extended to @time2 if the option "
"is out of the money at @time1 \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
873 874 875 876 877 878
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike1 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@strike2 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@time1 is the initial maturity of the option in years.\n"
"@time2 is the is the extended maturity in years if chosen.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
879
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
880 881
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
882
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
883 884 885
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
886
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
907

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
908 909 910
#: plugins/derivatives/options.c:1761 plugins/derivatives/options.c:1766
#: plugins/derivatives/options.c:1771 plugins/derivatives/options.c:1776
#: plugins/derivatives/options.c:1791
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
911 912
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
913 914
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
915

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
#: plugins/derivatives/options.c:1781 plugins/derivatives/options.c:1786
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
917
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
918 919
msgstr ""
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
920

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
921
#: plugins/derivatives/options.c:1796
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
922
msgid "a, b, rho"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
923
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
924

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
925
#: plugins/derivatives/options.c:1801
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
926 927
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
928
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
929 930
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
931

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
932
#: plugins/derivatives/options.c:1806
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
933 934
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
935 936
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
937

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
938
#: plugins/derivatives/options.c:1811
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
939 940
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
941 942
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
943

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
944
#: plugins/derivatives/options.c:1816
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
945 946
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
947
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
948 949
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
950

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
951
#: plugins/derivatives/options.c:1821 plugins/derivatives/options.c:1831
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
952 953
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
954 955
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
956

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
957
#: plugins/derivatives/options.c:1826
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
958 959 960 961
msgid ""
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
962 963
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
964

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
965
#: plugins/derivatives/options.c:1836
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
966
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
967 968
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
969

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
970
#: plugins/derivatives/options.c:1841
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
971 972
msgid ""
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
973
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
974 975
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
976

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
977
#: plugins/derivatives/options.c:1846
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
978 979
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
980
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
981 982
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
983

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
984
#: plugins/derivatives/options.c:1851
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
985 986
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
987 988
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
989

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
990
#: plugins/derivatives/options.c:1856
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
991 992 993 994
msgid ""
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
995 996 997
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
998

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
999
#: plugins/derivatives/options.c:1861 plugins/derivatives/options.c:1866
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1000 1001 1002 1003
msgid ""
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1004 1005
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1006

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1007
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1008
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1009
#: plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1010 1011
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1012 1013 1014

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1015
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1016 1017 1018

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1019
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1020

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1021 1022
#: plugins/dif/dif.c:65 plugins/excel/ms-excel-read.c:5362
#: plugins/mps/mps.c:549 src/xml-io.c:4136
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1023
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1024
msgstr "Načítá se soubor..."
1025

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1026
#: plugins/dif/dif.c:180
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1027 1028
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1029
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1030

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1031
#: plugins/dif/dif.c:211
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1032 1033
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1034
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1035

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1036
#: plugins/dif/dif.c:218
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1037 1038
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1039
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1040

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1041
#: plugins/dif/dif.c:227
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1042 1043 1044 1045
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1046 1047
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1048

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1049
#: plugins/dif/dif.c:231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1050 1051 1052 1053 1054
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1055 1056
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1057

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1058
#: plugins/dif/dif.c:243
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1059 1060
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1061
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1062

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1063
#: plugins/dif/dif.c:247
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1064 1065
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1066
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1067

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1068
#: plugins/dif/dif.c:265
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1069
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1070
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1071

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1072
#: plugins/dif/dif.c:285
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1073
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1074
msgstr "Nelze získat výchozí list."
1075

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1076
#: plugins/dif/dif.c:322
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1077
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1078
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
1079

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1080 1081
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1082
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1083 1084 1085

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1086
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1087 1088

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1089 1090 1091 1092
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
1093

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1094
#: plugins/excel/boot.c:181
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1095
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1096
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
1097

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1098
#: plugins/excel/boot.c:230
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1099
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1100
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1101

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1102
#: plugins/excel/boot.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1103
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1104
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1105

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1106
#: plugins/excel/excel-xml-read.c:85 plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:270
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1107 1108 1109 1110
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1111 1112
#: plugins/excel/excel-xml-read.c:186 plugins/openoffice/openoffice-read.c:995
#: plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:1621
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1113 1114 1115
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1116
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1008 src/value.c:60
1117
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1118
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
1119

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1120 1121
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1122
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1099 plugins/excel/ms-excel-read.c:1110
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1123
#: plugins/oleo/oleo.c:343 plugins/psiconv/psiconv-read.c:515
1124
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:440 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:444
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1125
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1126
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1127
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1128

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1129
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1113
1130 1131
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1132
msgstr "Makro%d"