cs.po 960 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2 3 4 5
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
6
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
7
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
10
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2003-09-18 20:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-19 01:43+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
14
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
15
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
19

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
20 21
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
22
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
23 24 25

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
26
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
27 28 29

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
30
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
32 33
#: gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
34
msgstr "Tabulkový editor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35 36 37

#: gnumeric.desktop.in.h:2
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
38
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
40
#: plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
41
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
42
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
44
#: plugins/applix/applix-read.c:246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
45
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
46
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
48
#: plugins/applix/applix-read.c:250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
50
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
51
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53
#: plugins/applix/applix-read.c:1083
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54 55
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
56
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58
#: plugins/applix/applix-read.c:1094
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59 60 61 62 63
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
64 65
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
66

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67 68
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
69
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
70 71 72

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
73
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
74 75 76

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
77
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
78

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79 80
#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
81
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82 83 84

#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
85
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
87
#: plugins/derivatives/options.c:143
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
88
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89 90 91
msgid ""
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
92
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
93 94 95 96 97 98 99
"distribution from parameters a, b & rho.  The return value is the "
"probability that two random variables with correlation @rho are respectively "
"each less than @a and @b.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
100
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
101 102
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
103 104 105
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST počítá kumulativní dvojrozměrné normální "
"rozdělení z parametrů a, b a rho. Návratová hodnota je pravděpodobnost, že "
"dvě náhodné proměnné s korelací @rho jsou menší než @a, resp. @b.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
106 107 108 109
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
111 112
#: plugins/derivatives/options.c:202
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
113
msgid ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
114
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
115 116
"@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117
"@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
118 119 120 121
"European option using call_put_flag, @call_put_flag, c or p struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
123 124 125
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
126
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
127
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
129 130
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
131
"@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
132
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
133 134 135
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
136
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
153

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154
#: plugins/derivatives/options.c:269
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
155
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
156
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
158 159
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
"\"delta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, c or p "
"struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"Where @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
"period through to the exercise date. \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
171
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172 173
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
174
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
175
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,"
"úrok, míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA počítá hodnotu \"delta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"delta\" představuje míru změny jeho ceny (první derivaci) "
"vzhledem k okamžité (spot) ceně zastoupeného aktiva.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na jednotku "
"změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
197

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
198 199
#: plugins/derivatives/options.c:321
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
200
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
202
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
203 204 205
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"gamma\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207 208
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
209
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
210 211
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
212
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213
"period through to the exercise date.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
214 215
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
216 217
"* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per "
"unit change in @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
218
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
219 220
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
221
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
222
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA počítá hodnotu \"gama\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"gama\" představuje druhou derivaci její ceny vzhledem k "
"okamžité (spot)ceně aktiva, které představuje a je totožná u prodejních a "
"nákupních opcí.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míru změny hodnoty opce \"delta\" na "
"jednotku změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245 246
#: plugins/derivatives/options.c:388
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
248
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
249 250
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251 252 253
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"theta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255 256
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
258 259
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
260
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
261 262 263
"period through to the exercise date.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
264 265
"* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
266
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
267 268
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
269
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
270
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
271
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
272 273 274 275 276 277 278
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA počítá hodnotu \"theta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
279
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280 281
"(Hodnota opce \"theta\" představuje míru změny ceny opce vzhledem k času "
"vypršení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
282
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
283 284 285
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
286
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
287 288
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako záporná míra změny hodnoty opce, pro "
"365,25 dní.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
289 290 291
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
292 293
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295
#: plugins/derivatives/options.c:442
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
296 297
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
299
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300 301 302 303 304
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega"
"\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
305
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
306 307 308 309 310
"period through to the exercise date.\n"
" @time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
311 312
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
313 314
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
315 316
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
317
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
318
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
319
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
320 321 322 323 324 325
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA počítá hodnotu \"vega\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
326
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
327 328 329 330 331
"(Hodnota opce \"vega\" představuje míru změny její ceny vzhledem k míře "
"kolísání a je totožná pro prodejní a nákupní opce.)\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
332
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333 334
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
335 336 337 338
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
339

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
340 341
#: plugins/derivatives/options.c:512
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
342
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
343
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344 345
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
346 347 348
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho"
"\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike "
"on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
349
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
350
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
351 352
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
353 354 355 356
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
357 358
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% change in @rate.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
359
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
360 361
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
362
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
363
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
364
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
365 366 367 368 369 370 371
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO počítá hodnotu \"rho\" Evropské opce call nebo put"
"(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
372
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
373 374
"(Hodnota opce \"rho\" představuje míru změny její ceny vzhledem k "
"bezrizikové úrokové sazbě.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
375
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
376 377 378
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
379
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380 381
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% změny "
"parametru @úrok.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
382 383 384 385
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387
#: plugins/derivatives/options.c:576
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
389
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
391 392
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
394
"\"elasticity\" of a European option struck at @strike on an asset with spot "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
"price @spot.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
396
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
397
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
398
"(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
399
"to its cost of carry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
400
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
401
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
402 403 404 405 406
"period through to the exercise date.  @time is the time to maturity of the "
"option expressed in years\n"
"@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
407
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
408
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
409 410
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411 412
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
415
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
416 417 418 419 420 421
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST počítá \"elasticitu\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
422
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423 424
"(Elasticita opce představuje míru změny její ceny vzhledem k jejím nákladům "
"na držení.)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
425
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
426 427 428
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
429
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
430 431
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míře "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
432 433 434 435
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
436

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
437
#: plugins/derivatives/options.c:646
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
438
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
439
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
440
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
441 442
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,"
"foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
443
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
444 445
"currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
446
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
447 448 449 450 451 452 453 454
"period through to the exercise date. \n"
"@time the number of days to exercise \n"
"@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise "
"date \n"
"@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
455
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
456 457
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
458 459 460 461
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
462
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
463 464 465 466 467 468
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,domácí_úrok,zahraniční_úrok,míra_kolísání[,"
"náklady_držení])\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN počítá teoretickou hodnotu Evropské opce "
"(tedy opce, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) při "
"realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
469
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470 471 472 473 474
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, "
"@domácí_úrok představuje domácí bezrizikovou úrokovou míru v procentech, a "
"@zahraniční_úrok představuje zahraniční bezrizikovou úrokovou míru v "
"procentech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
475 476
"@doba_do_realizace je počet dní do realizace \n"
"@domácí_úrok je domácí bezriziková úroková míra k datu realizace \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
477 478
"@zahraniční_urok je zahraniční bezriziková úroková míra k datu realizace v "
"procentech\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
479 480
"\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
481 482
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míry "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
483 484 485 486
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
487

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
488
#: plugins/derivatives/options.c:715
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
489
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
490 491
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
492 493
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
494 495 496
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option "
"adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
497 498
"@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a "
"put.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
499
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
500
"period through to the exercise date.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
501 502
" @time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in "
"the year.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
503
"@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
504 505
"year.\n"
"@rate is the risk-free interest rate.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
506 507
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield to the exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
508
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
509
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
510 511
"value, per 100% volatility.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
512 513
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
514
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
516
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
517 518 519 520 521 522 523 524
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
525
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
526 527
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
528 529 530 531
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
532

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
533
#: plugins/derivatives/options.c:779
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
534
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
535
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
536 537 538 539
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,"
"gamma)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
540 541 542 543 544 545 546 547 548
"according to the Jump Diffusion process (Merton).\n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying\n"
"@strike is the strike price of the option\n"
"@time is the time to maturity of the option expressed in years\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@volatility is the annualized volatility of the underlying asset\n"
"@lambda is expected number of 'jumps' per year\n"
"@gamma is proportion of volatility explained by the 'jumps'\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
549
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
550 551 552
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
553
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
554

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
555
#: plugins/derivatives/options.c:873
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
556 557 558 559 560
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of options "
"on commodities futures according to Miltersen & Schwartz. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@p_t is a zero coupon bond with expiry at option maturity \n"
"@f_t is is the futures price \n"
"@x is is the strike price \n"
"@t1 is the time to maturity of the option \n"
"@t2 is the time to maturity of the underlying commodity futures contract \n"
"@v_s is the volatility of the spot commodity price \n"
"@v_e is the volatility of the future convenience yield \n"
"@v_f is the volatility of the forward rate of interest \n"
"@rho_se is correlation between the spot commodity price and the convenience "
"yield\n"
"@rho_sf is correlation between the spot commodity price and the forward "
"interest rate \n"
"@rho_ef is correlation between the forward interest rate and the convenience "
"yield \n"
"@kappa_e is the speed of mean reversion of the convenience yield \n"
"@kappa_f is the speed of mean reversion of the forward interest rate \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
580
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
581 582 583
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
584
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
585

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
586
#: plugins/derivatives/options.c:983
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
587
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
588 589 590
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(call_put_flag,spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
"@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an american option "
"according to the Roll-Geske-Whaley approximation where: \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@t1 is the time to the dividend payout\n"
"@t2 is the time to option expiration.\n"
"@rate is the annualised rate of interest\n"
"@d is the amount of the dividend to be paid \n"
"@volatility is the annualized rate of volatility of the underlying asset\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
602
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
603
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
604 605
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
606
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
607 608 609 610 611
"@SYNTAX=OPT_RGW(příznak_call_put,cena,realizační_cena,t1,t2,úrok,d,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW modeluje teoretickou cenu opce podle Roll-Geske-"
"Whaleyho aproximace, kde @t1 představuje čas do vyplacení dividend a @t2 "
"představuje čas do vypršení opce.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
612 613 614
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
615

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
616
#: plugins/derivatives/options.c:1037
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
617 618 619 620 621 622
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
623 624 625 626 627 628 629 630 631
"according to the Barone Adesie & Whaley approximation. \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
632
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
633 634 635
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
636
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
637

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638
#: plugins/derivatives/options.c:1220
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
639
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
640
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
641
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
642 643
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,"
"cost_of_carry])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
644 645
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS models the theoretical price of american options "
"according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
646 647 648 649 650 651 652 653 654
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset\n"
"@strike is the strike price at which the option is struck\n"
"@time is the number of days to maturity of the option\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
655
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
656
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
657 658
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
675 676
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
677 678
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
679

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
680
#: plugins/derivatives/options.c:1304
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
681 682 683 684 685 686
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698
"options @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or "
"a put \n"
"One would expect this to always be a call option \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@lambda is the jump rate for executives. The model assumes executives "
"forfeit their options if they leave the company.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
699
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
700 701 702
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
703
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
704

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
705
#: plugins/derivatives/options.c:1352
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
706
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
707 708 709 710 711 712
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,"
"volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start "
"options\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
" @call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a "
"put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@alpha is a fraction that set the strike price the future date @time1\n"
"@time1 is the number of days until the option starts \n"
"@time is the number of days to maturity of the option \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
723
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
724
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
725 726
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
739 740 741
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
742

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
743
#: plugins/derivatives/options.c:1415
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
744 745 746 747 748 749
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763
"options. (Pechtl 1995)\n"
"The holder receives @a * @dt for each period dt that the asset price was "
"greater than the strike price (for a call) or below it (for a put) \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@a is the amount received for each time period as discussed above\n"
"@time is the maturity of the option in years \n"
"@m is the number of time units the option has already met the condition \n"
"@dt is the agreed upon discrete time period (often a day) expressed as a "
"fraction of a year \n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764 765
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
766 767 768
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
769
#: plugins/derivatives/options.c:1472
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770 771 772 773 774 775 776
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
777 778 779 780 781 782 783 784
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike is the strike price at which the option is struck \n"
"@time1 is the time in years until the holder chooses a put or a call option\n"
"@time2 is the time in years until the the chosen option expires\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
785 786 787 788 789
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790
#: plugins/derivatives/options.c:1533
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
791 792 793 794 795 796 797
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,"
"time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex "
"chooser options.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
"@spot is the spot price of the underlying asset \n"
"@strike_call is the strike price at which the option is struck \n"
"@strike_put is the strike price at which the option is struck \n"
"@time is the time in years until the holder chooses a put or a call option \n"
"@time_call is the time in years to maturity of the call option if chosen\n"
"@time_put is the time in years  to maturity of the put option if chosen\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
810 811 812
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
813
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
814

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
815 816
#: plugins/derivatives/options.c:1648
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
817 818
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
819
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(type_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,rate,"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
820 821
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS models the theoretical price of options on "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
822
"options \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
823 824 825 826 827 828 829
"@type_flag is 'cc' for calls on calls, 'cp' for calls on puts, and so on for "
"'pc', and 'pp'\n"
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike1 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@strike2 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@time1 is the time in years to maturity of the option.\n"
"@time2 is the time in years to the maturity of the underlying option.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
830 831 832 833 834
"(@time2 >= @time1)\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest \n"
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
"stocks, this would be the dividend yield\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
835
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
836 837 838
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
839
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
855

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
856 857
#: plugins/derivatives/options.c:1733
#, fuzzy, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
858 859 860 861 862
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(call_put_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER models the theoretical price of "
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
863 864 865 866
"extendible writer options. These are options that can be exercised at an "
"initial period, @time1, or their maturity extended to @time2 if the option "
"is out of the money at @time1 \n"
"@call_put_flag is c or p to indicate whether the option is a call or a put \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
867 868 869 870 871 872
"@spot is the spot price of the underlying asset.\n"
"@strike1 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@strike2 is the strike price at which the option is struck.\n"
"@time1 is the initial maturity of the option in years.\n"
"@time2 is the is the extended maturity in years if chosen.\n"
"@rate is the risk annualised free rate of interest.\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
873
"@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
874 875
"stocks, this would be the dividend yield.\n"
"@volatility is the annualised volatility in price of the underlying.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
876
"\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
877 878 879
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
880
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
901

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
902 903 904
#: plugins/derivatives/options.c:1761 plugins/derivatives/options.c:1766
#: plugins/derivatives/options.c:1771 plugins/derivatives/options.c:1776
#: plugins/derivatives/options.c:1791
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
905 906
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
907 908
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
909

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
910
#: plugins/derivatives/options.c:1781 plugins/derivatives/options.c:1786
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
911
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
912 913
msgstr ""
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
914

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
915
#: plugins/derivatives/options.c:1796
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
msgid "a, b, rho"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
917
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
918

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
919
#: plugins/derivatives/options.c:1801
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
920 921
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
922
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
923 924
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
925

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
926
#: plugins/derivatives/options.c:1806
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
927 928
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
929 930
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
931

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
932
#: plugins/derivatives/options.c:1811
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
933 934
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
935 936
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
937

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
938
#: plugins/derivatives/options.c:1816
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
939 940
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
941
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
942 943
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
944

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
945
#: plugins/derivatives/options.c:1821 plugins/derivatives/options.c:1831
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
946 947
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
948 949
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
950

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
951
#: plugins/derivatives/options.c:1826
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
952 953 954 955
msgid ""
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
956 957
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
958

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
959
#: plugins/derivatives/options.c:1836
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
960
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
961 962
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
963

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
964
#: plugins/derivatives/options.c:1841
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
965 966
msgid ""
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
967
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
968 969
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
970

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
971
#: plugins/derivatives/options.c:1846
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
972 973
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
974
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
975 976
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
977

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
978
#: plugins/derivatives/options.c:1851
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
979 980
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
981 982
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
983

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
984
#: plugins/derivatives/options.c:1856
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
985 986 987 988
msgid ""
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
989 990 991
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
992

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
993
#: plugins/derivatives/options.c:1861 plugins/derivatives/options.c:1866
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
994 995 996 997
msgid ""
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
998 999
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1000

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1001
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1002
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1003
#: plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1004 1005
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1006 1007 1008

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1009
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1010 1011 1012

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1013
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1014

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1015
#: plugins/dif/dif.c:65 plugins/excel/ms-excel-read.c:5151
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1016
#: plugins/mps/mps.c:549 src/xml-io.c:3927
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1017
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1018
msgstr "Načítá se soubor..."
1019

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1020
#: plugins/dif/dif.c:181
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1021 1022
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1023
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1024

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1025
#: plugins/dif/dif.c:212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1026 1027
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1028
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1029

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1030
#: plugins/dif/dif.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1031 1032
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1033
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1034

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1035
#: plugins/dif/dif.c:228
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1036 1037 1038 1039
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1040 1041
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1042

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1043
#: plugins/dif/dif.c:232
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1044 1045 1046 1047 1048
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1049 1050
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1051

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1052
#: plugins/dif/dif.c:244
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1053 1054
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1055
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1056

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1057
#: plugins/dif/dif.c:248
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1058 1059
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1060
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1061

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1062
#: plugins/dif/dif.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1063
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1064
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1065

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1066
#: plugins/dif/dif.c:286
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1067
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1068
msgstr "Nelze získat výchozí list."
1069

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1070
#: plugins/dif/dif.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1071
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1072
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
1073

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1074 1075
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1076
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1077 1078 1079

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1080
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1081 1082

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1083 1084 1085 1086
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
1087

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1088
#: plugins/excel/boot.c:167
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1089
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1090
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
1091

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1092
#: plugins/excel/boot.c:210
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1093
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1094
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1095

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1096
#: plugins/excel/boot.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1097
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1098
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1099

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1100
#: plugins/excel/excel-xml-read.c:85 plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:269
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1101 1102 1103 1104
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1105
#: plugins/excel/excel-xml-read.c:186 plugins/openoffice/openoffice-read.c:975
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1106
#: plugins/xml_sax/xml-sax-read.c:1592
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1107 1108 1109
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1110
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:999 src/value.c:60
1111
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1112
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
1113

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1114 1115
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1116
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1090 plugins/excel/ms-excel-read.c:1101
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1117
#: plugins/oleo/oleo.c:343 plugins/psiconv/psiconv-read.c:515
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1118
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:436 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:440
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1119
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1120
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1121
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1122

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1123
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1104
1124 1125
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1126
msgstr "Makro%d"
1127

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1128
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1107
1129 1130
#, c-format
msgid "Chart%d"