cs.po 404 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
14
"POT-Creation-Date: 2007-12-29 14:30-0500\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 22:49+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23 24
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
26
#. Keep in sync with .desktop file
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
27
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/main-application.c:371
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
28
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
29
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
30

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
32 33 34
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35
#: ../plugins/applix/applix-read.c:126
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
37
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
38

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
#: ../plugins/applix/applix-read.c:329
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
41
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
42

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
#: ../plugins/applix/applix-read.c:333
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
45
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
46
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49 50
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
51
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1196
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54 55 56 57 58
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
59 60
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
61

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
62
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
63
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
64
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
66
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
68
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
69

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
70
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
72
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
74
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
76
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
78
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
80
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82 83 84
#: ../plugins/derivatives/options.c:2277 ../plugins/derivatives/options.c:2282
#: ../plugins/derivatives/options.c:2287 ../plugins/derivatives/options.c:2292
#: ../plugins/derivatives/options.c:2307
85
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86
msgstr ""
87 88
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90
#: ../plugins/derivatives/options.c:2297 ../plugins/derivatives/options.c:2302
91
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92
msgstr ""
93
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
95
#: ../plugins/derivatives/options.c:2312
96 97
msgid "a, b, rho"
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
99
#: ../plugins/derivatives/options.c:2317
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
100
msgid ""
101
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102
msgstr ""
103 104
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
105

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106
#: ../plugins/derivatives/options.c:2322
107
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
108
msgstr ""
109 110
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112
#: ../plugins/derivatives/options.c:2327
113
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114
msgstr ""
115 116
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118
#: ../plugins/derivatives/options.c:2332
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119
msgid ""
120
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121
msgstr ""
122 123
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
124

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
125
#: ../plugins/derivatives/options.c:2337 ../plugins/derivatives/options.c:2347
126
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
127
msgstr ""
128 129
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
130

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
131
#: ../plugins/derivatives/options.c:2342
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
132
msgid ""
133 134
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135
msgstr ""
136 137
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
138

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
#: ../plugins/derivatives/options.c:2352
140
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
141
msgstr ""
142
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
143

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144
#: ../plugins/derivatives/options.c:2357
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145
msgid ""
146
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
147
msgstr ""
148 149
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
151
#: ../plugins/derivatives/options.c:2362
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
152
msgid ""
153
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
154
msgstr ""
155 156
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
#: ../plugins/derivatives/options.c:2367
159
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
msgstr ""
161 162
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
#: ../plugins/derivatives/options.c:2372
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
165
msgid ""
166 167
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
168
msgstr ""
169 170 171
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
173
#: ../plugins/derivatives/options.c:2377 ../plugins/derivatives/options.c:2382
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
174
msgid ""
175 176
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
msgstr ""
178 179
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
180

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
181
#: ../plugins/derivatives/options.c:2387
182
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183
msgid ""
184 185
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
186
msgstr ""
187 188
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
189

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
190
#: ../plugins/derivatives/options.c:2392 ../plugins/derivatives/options.c:2397
191
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
192
msgid ""
193 194
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
195
msgstr ""
196 197
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
198

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
199
#: ../plugins/derivatives/options.c:2402
200
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201
msgid ""
202 203
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204
msgstr ""
205 206
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
208
#: ../plugins/derivatives/options.c:2407
209 210
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
211
msgstr ""
212 213
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
214

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
215
#: ../plugins/derivatives/options.c:2412
216
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
217
msgid ""
218 219
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
220
msgstr ""
221 222
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
224
#: ../plugins/derivatives/options.c:2418
225
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
226
msgid ""
227 228
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
229
msgstr ""
230 231
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
233 234 235
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
236 237
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
238

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
239
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
240
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
241
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
243
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
245
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
246

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247 248
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6205
#: ../plugins/mps/mps.c:534 ../src/xml-io.c:2672 ../src/xml-sax-read.c:2578
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
249
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
250
msgstr "Načítá se soubor..."
251

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253 254
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
255
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257 258 259 260 261 262
#: ../plugins/dif/dif.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."

#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
263 264
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
265
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
266

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
267
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268 269
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
270
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
272
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273 274 275 276
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
277 278
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
281 282 283 284 285
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
286 287
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
288

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290 291
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
292
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295 296
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
297
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
299
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
301
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303
#: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/sylk/sylk-write.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
305
msgstr "Nelze získat výchozí list."
306

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
307
#: ../plugins/dif/dif.c:366
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
308
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
309
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
310

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
311
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
312
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
313
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
314

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
315
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
316
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
317
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
318

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
319
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
320 321 322 323
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
324

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
325
#: ../plugins/excel/boot.c:186
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
326
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
327
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
328

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
329
#: ../plugins/excel/boot.c:239
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
330
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
331
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
332

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333
#: ../plugins/excel/boot.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
334
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
335
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
336

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
337
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:132 ../src/xml-sax-read.c:373
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
338 339 340 341
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

342
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1002
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
343
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2984 ../src/xml-sax-read.c:2595
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344 345 346
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1106 ../src/value.c:78
348
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
349
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
350

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
351 352
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
353 354
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1189 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1201
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:545
355 356
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:518
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:522
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
357
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
358
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
359
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
360

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
361
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1205
362 363
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
364
msgstr "Makro%d"
365

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
366
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1209
367 368
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
369
msgstr "Graf%d"
370

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
371
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1212
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
372
#, c-format
373
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
374
msgstr "Modul%d"
375

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
376
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3035
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
377
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
378
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
379
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
381
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3138
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
382 383 384 385
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3148
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387 388
#, c-format
msgid ""
389
"DDE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390 391
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
392 393
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3154
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396 397
#, c-format
msgid ""
398
"OLE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
399 400
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
401 402
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
403

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
404
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5471
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
406
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
407

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
408
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5497
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
409
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
410
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
412
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:196
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
427
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:208
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
442
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:332
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
443 444 445 446 447
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
448 449 450
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
451

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
452
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5645
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
453
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
454
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
455

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
456
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5665
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
457
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
458
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
459

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
460
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:656
461
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
462
msgstr "Poškozená funkce"
463

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
464
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
465
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
466
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
467
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
468
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
469

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2007"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:241
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
505 506 507 508
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "%s je zašifrovaný"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
509
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:322
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
510 511 512 513
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
514
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:365 ../plugins/excel/xlsx-read.c:394
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515 516 517 518
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
519
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:369 ../plugins/excel/xlsx-read.c:398
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520 521 522 523
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
524 525 526 527 528 529
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:455
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
530 531 532 533
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
534
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:479
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
535 536 537 538
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
539
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:498
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540 541 542 543
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
544
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:761
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
545
#, c-format
546 547 548
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1390
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Neznámý sešit '%s'"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1393
#, fuzzy
msgid "Missing theme"
msgstr "Chybějící název souboru."

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2000
560
msgid "Dropping missing object"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
561 562
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
563
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2018
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
564
#, c-format
565
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
566 567
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
568
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2129
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
569
#, c-format
570
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
571 572
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
573
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2152
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
574
#, c-format
575 576 577
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
578
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2161
579 580
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
581 582
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
583
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2190
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
584 585 586 587
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný soubor šablony: %s"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
588
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2311
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
589 590 591 592
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatné měnící se buňky:"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
593
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2412
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
594 595 596
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
597
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2687
598 599 600 601
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
602
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3112
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
603 604 605 606
#, fuzzy
msgid "Undefined"
msgstr "Podtrhnutí"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
607
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3155
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
608 609 610 611
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
612
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3459
613 614 615 616
#, fuzzy
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Neznámý zásuvný modul"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
617
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3628
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
618 619 620
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
621
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3656
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
622 623 624 625
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
626
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4099
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
627
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
628
msgid "Missing record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
629 630
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
631
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4551
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
632 633 634 635 636
#, fuzzy
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."

#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1607
637 638
msgid "real,im,suffix"
msgstr "reálná,im,přípona"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
639

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1610
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1613
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1616
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1619
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1622
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1628
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1631
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1634
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1637
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1643
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1646
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1649
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1659
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1662
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1665
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1671
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1674
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1677
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1680
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1683
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1686
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1689
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1692
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1695
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1698
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1701
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1704
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1707
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1710
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1713
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1716
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1719
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1722
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1725
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1728
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1731
676 677
msgid "inumber"
msgstr "komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
678

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
679 680 681 682 683
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1625
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1640
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1652
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1655
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1668
684 685
msgid "inumber,inumber"
msgstr "komplex_číslo,komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
686

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
687
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
688 689
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
690

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
691
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
692 693
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
694

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
695
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
696 697
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
698

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1237
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1240
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1243
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1246
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1249
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1252
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1255
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1258
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1261
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1264
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1267
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1270
711 712
msgid "database,field,criteria"
msgstr "databáze,pole,kritéria"
713

714
#. XL stores in lookup
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
715
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1275
716 717
msgid "pivot_table,field_name"
msgstr "kont_tabulka,název_pole"
718

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
719
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1
720 721
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
722

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
723
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
724 725
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
726

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
727
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
728 729
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
730

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
731
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1446
732 733
msgid "year,month,day"
msgstr "rok,měsíc,den"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
734

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
735
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1450
736 737
msgid "date_str"
msgstr "řetězec_datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
738

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
739
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1454
740 741
msgid "date1,date2,interval"
msgstr "datum1,datum2,interval"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
742

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
743 744 745 746
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1458 ../plugins/fn-date/functions.c:1482
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1510 ../plugins/fn-date/functions.c:1514
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1522 ../plugins/fn-date/functions.c:1526
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1539 ../plugins/fn-date/functions.c:1543
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
747
#: ../src/print-info.c:576
748 749
msgid "date"
msgstr "datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
750

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
751
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1462
752 753
msgid "date1,date2,method"
msgstr "datum1,datum2,metoda"
754

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
755
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1466
756 757
msgid "date,months"
msgstr "datum,měsíce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
758

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
759
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1470
760 761
msgid "start_date,months"
msgstr "poč_datum,měsíce"
762

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
763
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1474 ../plugins/fn-date/functions.c:1478
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1494 ../src/print-info.c:577
765 766
msgid "time"
msgstr "čas"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
767

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
768
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1486
769 770
msgid "start_date,end_date,holidays"
msgstr "poč_datum,kon_datum,svátky"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
771

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1498
773 774
msgid "hours,minutes,seconds"
msgstr "hodiny,minuty,sekundy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
775

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1502
777 778
msgid "timetext"
msgstr "textový_čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
779

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
780
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1518
781 782
msgid "date,days,holidays"
msgstr "datum,dny,svátky"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
783

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
784
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1531
785 786
msgid "unixtime"
msgstr "unixčas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
787

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
788
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1535
789 790
msgid "serial"
msgstr "sériové_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
791

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
792
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
793 794
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
795

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
796
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
797 798
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
799

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
800
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
801 802
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
803

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
804
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
805 806
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
807

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
808
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
809 810
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
811

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
812
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
813 814
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
815

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
816
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:319 ../plugins/fn-erlang/functions.c:324
817 818
msgid "traffic,circuits"
msgstr "provoz,obvodů"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
819

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
820
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:329
821 822
msgid "traffic,gos"
msgstr "provoz,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
823

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
824
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:334
825 826
msgid "circuits,gos"
msgstr "obvodů,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
827

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
828
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
829 830
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
831

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
832
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
833 834 835
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
836

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
837
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
838 839 840
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
841

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
842
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
843 844
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
845

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
846
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
847 848
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
849

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
850 851 852 853 854 855
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
856
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1298 ../plugins/fn-info/functions.c:1314
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
857 858 859
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
860
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1322
861 862
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
863

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
864
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1324
865 866 867
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
868

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
869 870 871 872
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1339
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2219
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2223
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2231 ../src/wbc-gtk.c:2492
873 874
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
875

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
876
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1339
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
877 878 879
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
880
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1349
881 882
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
883

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
884
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365
885 886
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
887

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
888
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1721
889 890
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
891

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
892
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1874
893 894
msgid "info_type, cell"
msgstr "info_type, buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
895

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
896 897 898 899 900 901 902
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1877 ../plugins/fn-info/functions.c:1883
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1886 ../plugins/fn-info/functions.c:1889
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1892 ../plugins/fn-info/functions.c:1895
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1898 ../plugins/fn-info/functions.c:1901
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1904 ../plugins/fn-info/functions.c:1907
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1910 ../plugins/fn-info/functions.c:1913
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1916 ../plugins/fn-info/functions.c:1922
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
903
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1310
904 905
msgid "value"
msgstr "hodnota"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
906

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
907
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1880
908 909
msgid "info_type"
msgstr "info_type"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
910

911
#. XL stores this in statistical ?
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
912
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1927
913 914
msgid "range"
msgstr "oblast"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
915

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1931 ../plugins/fn-string/functions.c:1253
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
917 918 919 920 921
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1256 ../plugins/fn-string/functions.c:1259
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1280 ../plugins/fn-string/functions.c:1283
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1286 ../plugins/fn-string/functions.c:1292
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1316 ../plugins/fn-string/functions.c:1319
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1322
922 923
msgid "text"
msgstr "text"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
924

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
925
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1934 ../src/print-info.c:580
926 927
msgid "cell"
msgstr "buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
928