cs.po 510 KB
Newer Older
1
# Gnumeric Czech translation.
2
# Copyright (c) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 the author(s) of gnumeric.
3
# This file is distributed under the same license as the gnumeric package.
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
4
#
5 6 7
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
10
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
11 12
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
13
#
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
14 15
#: ../src/sheet-control-gui.c:2177 ../src/sheet-control-gui.c:2186
#: ../src/sheet-control-gui.c:2194
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
16 17
msgid ""
msgstr ""
18
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
19 20
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
21 22
"POT-Creation-Date: 2011-11-27 16:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-27 18:19+0100\n"
23
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
24
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
28
"Language: cs\n"
29
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
30

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31 32
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
33
msgstr "Výpočty, analýzy a vizualizace informací"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
35
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/func-builtin.c:440
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
36 37 38
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
#. Keep in sync with .desktop file
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
40
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:299
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
41
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
42
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
44
#: ../gnumeric.desktop.in.h:4
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
45 46 47
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
48
#: ../plugins/applix/applix-read.c:124
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
50
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
52
#: ../plugins/applix/applix-read.c:322
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
54
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
56
#: ../plugins/applix/applix-read.c:326
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
59
msgstr "Neplatné znaky pro kódování „%c%c“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
61
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1202
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
62 63
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
64
msgstr "Výraz nezačíná znakem „=“ ? „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
66
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1213
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
72
"%s!%s : nelze zpracovat „%s“\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
73
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
74

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
75
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
77
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
78

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
79
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
81
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
83
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
84
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
85
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
87
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
88
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
89
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
91
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
93
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
95 96
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7107
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10684 ../src/xml-sax-read.c:3310
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
97
msgid "Reading file..."
98
msgstr "Načítá se soubor…"
99

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
100
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
101 102
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
103
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
105
#: ../plugins/dif/dif.c:196
106
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
107
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
108
msgstr "Neznámý typ dat „%s“ na řádku „%d“. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
110
#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111 112
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
113
msgstr "Neznámá hodnota dat „%s“ na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
115
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116 117
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
118
msgstr "Neznámý typ hodnoty %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
120
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121 122 123 124
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
125
msgstr ""
126 127
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignorují se zbylé "
"řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
129
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
130 131 132 133 134
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
135
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignorují se zbylé "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
136
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
137

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
138
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139 140
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
141
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
142

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
143
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144 145
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
146
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
148
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
149
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
150
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
151

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
152 153
#: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/paradox/paradox.c:311
#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:234
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
155
msgstr "Nelze získat výchozí list."
156

157
#: ../plugins/dif/dif.c:363
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
159
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
160

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
163
msgstr "Výměnný formát dat (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
165
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
167
msgstr "Modul pro výměnný formát dat DIF (Data Interchange Format)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
168

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
169
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
170 171 172
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
173 174
"Zapisuje a čte informace uložené ve výměnném formátu dat Data Interchange "
"Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
175

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
176
#: ../plugins/excel/boot.c:186
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
178
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
179

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
180
#: ../plugins/excel/boot.c:262
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
181
msgid "Preparing to save..."
182
msgstr "Připravuje se ukládání…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
184
#: ../plugins/excel/boot.c:274
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
185
msgid "Saving file..."
186
msgstr "Ukládá se soubor…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
187

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
188
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:131 ../src/xml-sax-read.c:436
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
189 190
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
191
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
192

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:490
#, c-format
msgid "Invalid content of ss:data element, expected number, received '%s'"
msgstr "Neplatný obsah prvku ss:data, očekáváno číslo, obdrženo „%s“"

#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:509
#, c-format
msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
msgstr "Neplatný obsah prvku ss:data, obdrženo „%s“"

#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1090
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
204
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10789 ../src/xml-sax-read.c:3327
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
205
msgid "XML document not well formed!"
206
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
207

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
208
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1387 ../src/value.c:67
209
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
210
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
211

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
212
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1484 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1495
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
213
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:544
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
214
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
215
msgid "Sheet%d"
216
msgstr "List%d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
217

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
218
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1499
219 220
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
221
msgstr "Makro%d"
222

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
223
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1503
224 225
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
226
msgstr "Graf%d"
227

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
228
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1506
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
229
#, c-format
230
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
231
msgstr "Modul%d"
232

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
233
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3648
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
234
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235
msgid "Failure parsing name '%s'"
236
msgstr "Selhání při zpracování názvu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
237

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
238
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3792
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
239 240
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
241
msgstr "Nesprávný výraz pro název „%s“: obsah bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
243
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3797
244
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
246
"DDE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247 248
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
249 250
"Odkazy DDE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
252
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3801
253
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255
"OLE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256 257
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
258 259
"Odkazy OLE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
260

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
261
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
262
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
263
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
264

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
265
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6281
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
266
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
267
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
269
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:220
270
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271 272 273 274 275 276 277
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
278 279
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupec a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280
msgstr[1] ""
281 282 283 284 285
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupce a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupců a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
287
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:232
288
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289 290 291 292 293 294 295
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
296 297
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádek a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298
msgstr[1] ""
299 300 301 302 303
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádky a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádků a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
305
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:355
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
306 307 308 309 310
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
311
"Toto je nějak poškozeno.\n"
312
"Byla už zapsána délka řetězce, který bude zkrácen kvůli problémům s "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
313
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
314

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
315
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6318
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
316
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
317
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Book“ (kniha) pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
318

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
319
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6340
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
320
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
321
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Workbook“ (sešit) pro zápis\n"
322

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
323
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:655
324
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
325
msgstr "Poškozená funkce"
326

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
327
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:563
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
328
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
329
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
330
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
331
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci „%s“, MS Excel umí jen %d, ne %d"
332

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333 334 335 336 337 338 339 340 341
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
342
msgid "MS Excel&#8482; (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
343 344 345
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
346 347 348 349
msgid "MS Excel&#8482; (*.xls) requiring encoding specification"
msgstr "MS Excel™ (*.xls) s nutností uvést kódování"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
350
msgid "MS Excel&#8482; 2003 SpreadsheetML"
351
msgstr "MS Excel™ 2003 SpreadsheetML"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
352

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
353
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
354 355
msgid "MS Excel&#8482; 2007 (ECMA 376 1st edition (2006))"
msgstr "MS Excel™ 2007 (ECMA 376 1. vydání (2006))"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
356

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
357
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
358 359
msgid "MS Excel&#8482; 2007/2010 (*.xlsx)"
msgstr "MS Excel™ 2007/2010 (*.xlsx)"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
360

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
361
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
362
msgid "MS Excel&#8482; 2010 (ECMA 376 2nd edition (2008))"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
363 364
msgstr "MS Excel™ 2010 (ECMA 376 2. vydání (2008))"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
365
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:9
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
366
msgid "MS Excel&#8482; 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367 368
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
369
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:10
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
370
msgid "MS Excel&#8482; 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
371 372
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
373
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:11
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
374
msgid "MS Excel&#8482; 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
375
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP a 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
376

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
377
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:141
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
378 379 380 381
msgid "Corrupt file: Second child element in custom property encountered."
msgstr ""
"Poškozený soubor: Vyskytl se druhý dceřiný prvek v uživatelské vlastnosti."

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393
#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:258
msgid "Reading core properties..."
msgstr "Načítají se základní vlastnosti…"

#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:275
msgid "Reading extended properties..."
msgstr "Načítají se rozšiřující vlastnosti…"

#: ../plugins/excel/xlsx-read-docprops.c:292
msgid "Reading custom properties..."
msgstr "Načítají se uživatelské vlastnosti…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
394
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:214
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
395 396 397 398
#, c-format
msgid "Invalid number '%s' for node %s"
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro uzel %s"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
399
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1285
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
400 401 402 403
#, c-format
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Neznámá barva „%s“"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
404
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2054
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
405 406 407
msgid "Dropping missing object"
msgstr "Zahazuje se chybějící objekt"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
408
#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2086
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
409 410 411 412
#, c-format
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
msgstr "Zahazuje se objekt s neúplnou kotvou %2x"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
413 414 415 416
#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1188
#, c-format
msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr ""
417
"Přeskakuje se neplatná kontingenční skupina polí pro pole „%s“, protože: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
418

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
419
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:328
420
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
421
msgid "'%s' is corrupt!"
422
msgstr "„%s“ je poškozený!"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
424
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:421
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
425 426
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
427
msgstr "Neznámá výčtová hodnota „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
429
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:464 ../plugins/excel/xlsx-read.c:493
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
430 431
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
432
msgstr "Celé číslo „%s“ je mimo rozsah, pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
433

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
434
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:468 ../plugins/excel/xlsx-read.c:497
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
435 436
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
437
msgstr "Neplatné celé číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
438

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
439
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:523
440
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
441
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
442
msgstr "Neplatné barva RRGGBB „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
443

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
444
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:554
445
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
446
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
447
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
448

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
449
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:579
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
450 451
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
452
msgstr "Neplatná poloha buňky „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
453

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
454
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:602
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
455 456
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
457
msgstr "Neplatný rozsah „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
458

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
459
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:794
460
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
461
msgid "Unknown theme color %d"
462
msgstr "Neznámá barva %d motivu"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
463

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
464
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:940
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465
#, c-format
466
msgid "Undefined number format id '%s'"
467
msgstr "Nedefinované ID formátu čísla „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
468

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
469
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1121 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3123
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470
#, c-format
471
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
472
msgstr "Neplatná barva „%s“ pro atribut rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
473

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
474
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1151 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1160
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475
#, c-format
476
msgid "Undefined style record '%d'"
477
msgstr "Nedefinovaný záznam stylu „%d“"
478

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
479
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1169
480 481
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
482
msgstr "Nedefinovaný částečný záznam stylu „%d“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
483

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
484
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1198
485
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
486
msgid "Invalid sst ref '%s'"
487
msgstr "Neplatný odkaz sst „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
488

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
489
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1326
490
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
491
msgid "Invalid cell %s"
492
msgstr "Neplatná buňka %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
494
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1443
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495 496
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""
497
"Ignoruje se informace o sloupci, která neurčuje ani první ani poslední."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
498

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
499
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1753
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
500
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2291
501 502
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
503
msgstr "Ignoruje se kontrola platnosti neplatných dat protože: %s"
504

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
505
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2167
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
506
msgid "Undefined"
507
msgstr "Nedefinováno"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
508

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
509
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2210
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
510 511
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
512
msgstr "Ignoruje se neobsluhovaný podmíněný formát u typu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
513

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
514
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2591
515
msgid "Unknown type of hyperlink"
516
msgstr "Neznámý typ hypertextového odkazu"
517

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
518
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2851
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
519
msgid "Ignoring a sheet without a name"
520
msgstr "Ignoruje se list bez názvu"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
521

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
522
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2921
523 524 525 526
#, c-format
msgid "Failed to define name: %s"
msgstr "Selhalo definování názvu: %s"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
527
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3300
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
528 529
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
530
msgstr "Schází part-id pro list „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
531

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
532
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3325
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
533 534 535 536
#, c-format
msgid "Reading sheet '%s'..."
msgstr "Načítá se list „%s“…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
537
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3333
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
538 539 540
msgid "Reading comments..."
msgstr "Načítají se komentáře…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
541
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4324
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
542 543 544
msgid "Reading shared strings..."
msgstr "Načítají se sdílené texty…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
545
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4332
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
546 547 548
msgid "Reading theme..."
msgstr "Načítá se motiv…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
549
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4340
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
550 551 552
msgid "Reading styles..."
msgstr "Načítají se styly…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
553
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4345
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
554 555 556
msgid "Reading workbook..."
msgstr "Načítá se sešit…"

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
557
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4355
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
558
msgid "No workbook stream found."
559
msgstr "Nebyl nalezen žádný proud pro sešit."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
560

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
561
#. We don't attempt to flatten a 3D range to an array.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
562
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:309
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
563
msgid "Cannot convert 3D cell range to XLOPER."
564
msgstr "Nelze převést rozsah buněk 3D do XLOPER."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
565

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
566
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:350
567
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
568
msgid "Unsupported GnmValue type (%d)"
569
msgstr "Nepodporovaný typ GnmValue (%d)"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
570

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
571
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:610
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
572
#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:830
573
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
574
msgid "%s: %s"
575
msgstr "%s: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
576

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
577
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:635
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
578 579 580 581 582
#, c-format
msgid ""
"Overriding function %s from XLL/DLL/SO file %s with function of the same "
"name from XLL/DLL/SO file %s."
msgstr ""
583 584
"Přepisuje se funkce %s ze souboru XLL/DLL/SO %s funkcí se stejným názvem ze "
"souboru XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
585

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
586
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:645
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
587 588
#, c-format
msgid "Failed to find function \"%s\" in XLL/DLL/SO %s .\n"
589
msgstr "Selhalo hledání funkce „%s“ v XLL/DLL/SO %s.\n"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
590

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
591
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:695
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
592 593 594 595
#, c-format
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: at least three XLOPER arguments must be "
"provided (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string"
596 597
"[mandatory]). You supplied %d in some function loaded from XLL/DLL/SO file "
"%s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
598
msgstr ""
599 600 601 602
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: musí být poskytnuty nejméně "
"tři argumenty XLOPER (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],"
"typový řetězec [povinné]). Ve funkci načtené ze souboru XLL/DLL/SO %2$s jste "
"poskytli %1$d."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
603

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
604
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:702
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
605 606 607 608
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: the second and third argument must be "
"strings (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string[mandatory])."
msgstr ""
609 610 611
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: druhý a třetí argument musí "
"být řetězec (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],typový "
"řetězec [povinné])."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
612

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
613
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:931
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
614
msgid "Dynamic module loading is not supported on this system."
615
msgstr "Dynamické načítání modulů není v tomto systému podporováno."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
616

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
617
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:943
618
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
619
msgid "Unable to open module file \"%s\"."
620
msgstr "Nelze otevřít soubor modulu „%s“."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
621

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
622
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:948
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
623 624
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't contain (\"register_actual_excel4v\" symbol)."
625
msgstr "Modul „%s“ neobsahuje (symbol „register_actual_excel4v“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
626

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
627
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:992
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
628 629 630
#, c-format
msgid "No loadable worksheet functions found in XLL/DLL/SO file %s ."
msgstr ""
631 632
"V souboru XLL/DLL/SO %s nebyly nalezeny žádné funkce sešitu, které by šly "
"načíst."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
633

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
634 635
#. xgettext : %lu gives the number of functions. This is input to ngettext.
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:996
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
636
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
637 638
msgid "Loaded %lu function from XLL/DLL/SO %s."
msgid_plural "Loaded %lu functions from XLL/DLL/SO %s."
639 640 641
msgstr[0] "Načtena %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[1] "Načteny %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[2] "Načteno %lu funkcí z XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
642 643 644 645 646 647 648 649

#. *************************************************************************
#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:1
msgid ""
"Adapter interface to load Excel plugins (also known as XLLs). Only "
"operational for worksheet functions that expect only arguments of LPXLOPER "
"type (type 'P' or 'R') and return an LPXLOPER (type 'P' or 'R')."
msgstr ""
650 651 652
"Rozhraní adaptéru pro načítání zásuvných modulů Excel (známých také jako "
"XLLs). Funkční pouze pro funkce sešitu, které očekávají jen argumenty typu "
"LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“) a vrací LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
653 654 655

#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:2
msgid "Excel plugins"
656
msgstr "Zásuvné moduly Excel"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
657 658 659

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Christian Date Functions"
660
msgstr "Funkce s křesťanskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
661 662 663 664 665 666 667 668 669

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions manipulating dates of the Christian liturgical calendar"
670
msgstr "Funkce pracující s daty křesťanského liturgického kalendáře"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
671

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
672
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
673 674
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
675

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
676
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
677 678
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
679

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
680
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
681 682
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
683

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
684
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
685 686
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
687

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
688
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
689 690
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
691

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
692
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
693 694
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
695

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
696
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
697
msgid "Date and Time Functions"
698
msgstr "Funkce data a času"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
699

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
700
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
701 702
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
703

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
msgid "Finance"
msgstr "Finance"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Finanční deriváty"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
718
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
719 720
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
721

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
722
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
723 724
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
725

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
726
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
727 728
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
729

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
730
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
731 732
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
733

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
734
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
735
msgid "Erlang Functions"
736
msgstr "Funkce Erlang"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
737

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
738
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
739
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
740
msgstr "Funkce pro pomoc s analýzami Erlang"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
741

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
742
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
743 744
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
745

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
746
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
747
msgid "Interest rate calculations"
748
msgstr "Výpočty úrokových mír"
749

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
750 751 752 753
#. We are using the spellings as included in the
#. Merriam-Webster dictionary
#. xgettext: Tishri to Adar II are transliterations of the
#. xgettext: hebrew months' names using Latin characters.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
754
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
755
msgid "Tishri"
756
msgstr "Tishri"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
757

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
758
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
759
msgid "Heshwan"
760
msgstr "Heshwan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
761

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
762
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
763
msgid "Kislev"
764
msgstr "Kislev"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
765

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
766
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
767
msgid "Tebet"
768
msgstr "Tebet"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
769

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
770
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
771
msgid "Shebat"
772
msgstr "Shebat"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
773

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
774
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
775
msgid "Adar"
776
msgstr "Adar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
777

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
778
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
779
msgid "Nisan"
780
msgstr "Nisan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
781

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
782
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
783
msgid "Iyar"
784
msgstr "Iyar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
785

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
786
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
787
msgid "Sivan"
788
msgstr "Sivan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
789

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
790
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
791
msgid "Tammuz"
792
msgstr "Tammuz"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
793

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
794
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
795
msgid "Ab"
796
msgstr "Ab"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
797

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
798
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
799
msgid "Elul"
800
msgstr "Elul"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
801

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
802
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
803
msgid "Adar I"
804
msgstr "Adar I"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
805

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
806
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
807
msgid "Adar II"
808
msgstr "Adar II"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
809 810 811

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:2
msgid "Functions manipulating Hebrew dates"
812
msgstr "Funkce pro práci s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
813 814 815

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Hebrew Date Functions"
816
msgstr "Funkce s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
817

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
818 819 820 821 822 823
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
824
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365 ../plugins/fn-info/functions.c:1381