sv.po 722 KB
Newer Older
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1
# Swedish messages for Gnumeric.
2
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 1999, 2000, 2001.
Andreas Hydén's avatar
Andreas Hydén committed
4
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
5
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
6
# Jörgen Tegnér <jorgen.tegner@telia.com>, 2001.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
7
8
#
# $Id$
9
#
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
10
11
# Regler:
#
12
# * ' översätts med \"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
13
#
14
15
16
17
# * Svenskt decimaltecken är komma (,), inte punkt (.) som i originalet.
#  Använd komma i översättningarna, för det gör Gnumeric. I
#  funktionsuttryck åtskiljs parametrarna med semikolon (;), inte komma
#  (,) som i originalet. Kom ihåg detta då exempel och
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
18
#  funktionsanrop översätts.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
19
#
20
# * [Red] i formatkoderna är en färgkod och ska INTE översättas. Inte nu
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
21
#  heller.
22
23
#  Sluta då.
#  Sluta bråka.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
24
#
25
# * Ta inte bort skräpsträngar från slutet (markerade med #~).
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
26
#
27
# * Skriv en kommentar över strängar du är osäker på: # FIXME: kommentar.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
28
#
29
30
msgid ""
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
31
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
32
33
"POT-Creation-Date: 2002-06-28 03:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-28 03:19+0200\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
34
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
35
36
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
37
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
38
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
39

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40
41
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
42
msgstr "Gnumeric-arbetsbok"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
44
45

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
46
msgstr "Gnumeric-arbetsbokvisare"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47
48
49

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
50
msgstr "Gnumeric-arbetsbokvisarfabrik"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
52
53
54
#: gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
msgstr "Kalkylprogrammet Gnumeric"
55
56
57
58
59

#: gnumeric.desktop.in.h:2
msgid "The GNOME Spreadsheet"
msgstr "GNOME-kalkylprogrammet"

60
#: plugins/applix/applix-read.c:99
61
msgid "Parse error while reading Applix file."
62
msgstr "Tolkningsfel vid läsning av Applix-fil"
63

64
65
#: plugins/applix/applix-read.c:169
msgid "Missing characters for character encoding"
66
msgstr "Tecken saknas för teckenkodning"
67
68
69
70

#: plugins/applix/applix-read.c:173
#, c-format
msgid "Invalid characters for in encoding '%c%c'"
71
msgstr "Ogiltiga tecken för teckenkodningen \"%c%c\""
72

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
73
#: plugins/applix/applix-read.c:999
74
75
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
76
msgstr "Uttrycket började inte med \"=\" ? \"%s\""
77

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
78
#: plugins/applix/applix-read.c:1010
79
80
81
82
83
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"   %s"
msgstr ""
84
85
"%s!%s : kan inte tolka \"%s\"\n"
"   %s"
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
msgstr "Applix"

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
msgstr "Applix (*.as)"

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
97
msgstr "Importerar kalkylblad från version 4.[234]"
98

99
# FIXME: Någon som förstår detta?
100
#: plugins/derivatives/options.c:291
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_call\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
"European call option struck at @strike on an asset with price @price. "
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
"@price.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_call\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
120
121
122
123
124
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna priset på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris. "
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
125
"procent.\n"
126
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas i samma enheter som @slag och "
127
128
129
130
131
132
133
"@pris.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

134
#: plugins/derivatives/options.c:311
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_put\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
"European put option struck at @strike on an asset with price @price. "
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
"@price.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_put\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
154
155
156
157
158
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna priset på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris. "
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
159
"procent.\n"
160
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas i samma enheter som @slag och "
161
162
163
164
165
166
167
"@pris.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

168
#: plugins/derivatives/options.c:331
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_delta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_delta(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"delta\" of a "
"European call option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The delta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"the price of the underlying asset.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of option value "
"per unit change in @price.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_delta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_delta(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
190
191
192
193
194
195
196
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"delta\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(delta för en option är förändringstakten på dess pris avseende på priset på "
"den underliggande tillgången.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
197
"procent.\n"
198
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas i samma enheter som @slag och "
199
200
201
202
203
204
205
"@pris.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_put_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

206
#: plugins/derivatives/options.c:354
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_delta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_delta(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"delta\" of a "
"European put option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The delta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"the price of the underlying asset.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of option value "
"per unit change in @price.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_delta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_delta(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
228
229
230
231
232
233
234
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"delta\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(delta för en option är förändringstakten på dess pris avseende på priset på "
"den underliggande tillgången.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
235
"procent.\n"
236
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas i samma enheter som @slag och "
237
238
239
240
241
242
243
"@pris.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_call_rho, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

244
#: plugins/derivatives/options.c:378
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_rho\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_rho(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho\" of a "
"European call option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of option value, "
"per 100% change in @rate.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_rho\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_rho(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
267
268
269
270
271
272
273
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"rho\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(rho för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den "
"riskfria räntesatsen.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
274
"procent.\n"
275
276
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för "
"optionsvärdet, per 100% ändring i @hastighet.\n"
277
278
279
280
281
282
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

283
#: plugins/derivatives/options.c:402
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_rho\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_rho(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho\" of a "
"European put option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of option value, "
"per 100% change in @rate.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_rho\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_rho(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
306
307
308
309
310
311
312
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"rho\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(rho för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den "
"riskfria räntesatsen.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
313
"procent.\n"
314
315
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för "
"optionsvärdet, per 100% ändring i @hastighet.\n"
316
317
318
319
320
321
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, "
"opt_bs_gamma"

322
#: plugins/derivatives/options.c:425
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_theta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_theta(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"theta\" of a "
"European call option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_call_theta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_call_theta(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
343
344
345
346
347
348
349
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"theta\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(theta för en option är förändringstakten på dess pris avseende på "
"utgångsdatumet.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
350
"procent.\n"
351
352
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som minus förändringstakten för "
"optionsvärdet, per 365,25 dagar.\n"
353
354
355
356
357
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma"

358
#: plugins/derivatives/options.c:448
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_theta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_theta(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"theta\" of a "
"European put option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_put_theta\n"
"@SYNTAX=opt_bs_put_theta(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
379
380
381
382
383
384
385
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"theta\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(theta för en option är förändringstakten på dess pris avseende på "
"utgångsdatumet.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
386
"procent.\n"
387
388
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som minus förändringstakten för "
"optionsvärdet, per 365,25 dagar.\n"
389
390
391
392
393
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma"

394
#: plugins/derivatives/options.c:471
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_gamma\n"
"@SYNTAX=opt_bs_gamma(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"gamma\" of a "
"European option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of delta per unit "
"change in @price.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, "
"opt_bs_vega"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_gamma\n"
"@SYNTAX=opt_bs_gamma(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
416
417
418
419
420
421
422
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"gamma\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(gamma för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den "
"underliggande tillgången, och är samma för alla anrop och lämningar.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
423
"procent.\n"
424
425
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för delta "
"per enhetsändring i @pris.\n"
426
427
428
429
430
431
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, "
"opt_bs_vega"

432
#: plugins/derivatives/options.c:495
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=opt_bs_vega\n"
"@SYNTAX=opt_bs_bega(strike,price,volatility,days_to_maturity,rate)\n"
"@DESCRIPTION=Uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega\" of a "
"European option struck at @strike on an asset with price @price.\n"
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
"The returned value will be expressed as the rate of change of option value, "
"per 100% volatilty.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, "
"opt_bs_gamma"
msgstr ""
"@FUNCTION=opt_bs_vega\n"
"@SYNTAX=opt_bs_bega(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)\n"
455
456
457
458
459
460
461
"@DESCRIPTION=Använder Black-Scholes modell för att beräkna \"vega\" på en "
"europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.\n"
"(vega för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den "
"flyktigheten, och är samma för alla anrop och lämningar.)\n"
"@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för "
"perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att "
"utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i "
462
"procent.\n"
463
464
"Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för "
"optionsvärdet per 100% flyktighet.\n"
465
466
467
468
469
470
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta opt_bs_put_delta, "
"opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, "
"opt_bs_gamma"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471
472
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
msgid "Financial"
msgstr "Finansiella"

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Finansiella derivat"

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funktioner relaterade till finansiella derivat"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
484
485
#: plugins/dif/dif.c:59 plugins/excel/ms-excel-read.c:4579
#: plugins/mps/mps.c:630 src/xml-io.c:3342
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
486
msgid "Reading file..."
487
msgstr "Läser fil..."
488

489
#: plugins/dif/dif.c:164
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
490
491
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
492
msgstr "Syntaxfel på rad %d. Ignorerar."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
493

494
#: plugins/dif/dif.c:195
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495
496
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
497
msgstr "Datavärdet \"%s\" på rad %d är okänt. Ignorerar."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
498

499
#: plugins/dif/dif.c:202
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
500
501
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
502
msgstr "Värdestypen %d på rad %d är okänd. Ignorerar."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
503

504
#: plugins/dif/dif.c:211
505
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
506
507
508
509
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
msgstr ""
510
"DIF-filen har mer än maximalt antal rader (%d). Ignorerar återstående rader."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
511

512
#: plugins/dif/dif.c:215
513
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
514
515
516
517
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
518
"DIF-filen har mer än maximalt antal kolumner (%d). Ignorerar återstående "
519
"rader."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520

521
#: plugins/dif/dif.c:227
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
522
523
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
524
msgstr "Oväntat slut på filen på rad %d vid läsning av huvudet."
525

526
#: plugins/dif/dif.c:231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
527
528
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
529
msgstr "Oväntat slut på filen på rad %d vid läsning av data."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
530

531
#: plugins/dif/dif.c:247
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
532
msgid "Error while reading DIF file."
533
msgstr "Fel vid läsning av DIF-fil."
534

535
#: plugins/dif/dif.c:278
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
536
msgid "Cannot get default sheet."
537
msgstr "Kan inte skapa standardblad."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
538

539
#: plugins/dif/dif.c:311
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540
msgid "Error while saving DIF file."
541
msgstr "Fel vid sparande av DIF-fil."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
542

543
544
545
546
547
548
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
549
msgstr "Modul för \"Data Interchange Format\" (DIF)"
550
551

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
552
msgid ""
553
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
554
msgstr ""
555
"Läser och skriver information sparad i formatet \"Data Interchange Format"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
556
"\" (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
557

558
559
560
#: plugins/excel/boot.c:119
msgid "No Workbook or Book streams found."
msgstr "Inga arbetsbok- eller bokströmmar hittade."
561

562
#: plugins/excel/boot.c:162
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
563
msgid "Preparing for save..."
564
msgstr "Förbereder sparande..."
565

566
#: plugins/excel/boot.c:176
567
msgid "Can't open"
568
msgstr "Kan inte öppna"
569

570
#: plugins/excel/boot.c:186
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
571
msgid "Saving file..."
572
msgstr "Sparar fil..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
573

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
574
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:901
575
msgid "#UNKNOWN!"
576
msgstr "#OKÄND!"
577

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
578
579
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
580
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1035 plugins/lotus-123/lotus.c:189
581
#: plugins/oleo/oleo.c:362 plugins/psiconv/psiconv-read.c:500
582
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:415 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:419
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
583
584
585
586
#, c-format
msgid "Sheet%d"
msgstr "Blad%d"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
587
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1038
588
589
#, c-format
msgid "Macro%d"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
590
msgstr "Makro%d"
591

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
592
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1041
593
594
#, c-format
msgid "Chart%d"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
595
msgstr "Diagram%d"
596

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
597
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1044
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
598
#, c-format
599
msgid "Module%d"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
600
msgstr "Modul%d"
601

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
602
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4462
603
604
605
msgid "external references"
msgstr "externa referenser"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
606
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4737
607
608
609
msgid "This file is encrypted"
msgstr "Denna fil är krypterad"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
610
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4739
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
611
msgid "Invalid password"
612
msgstr "Ogiltigt lösenord"
Arturo Espinosa's avatar
0.46    
Arturo Espinosa committed
613

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
614
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4861
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
615
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
Andreas Hydén's avatar
Andreas Hydén committed
616
msgstr "Kunde inte hitta en giltig MS Excel-arbetsbok"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
617

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
618
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3599
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
619
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
620
msgid "Too many rows for this format (%d > %d)"
621
msgstr "För många rader för detta format (%d > %d)"
622

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
623
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3825
624
msgid "Can't open stream for writing\n"
625
msgstr "Kan inte öppna ström för skrivning\n"
626

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
627
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:603
628
msgid "Broken function"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
629
msgstr "Trasig funktion"
630

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
631
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:1434
632
msgid " Unknown formula"
633
msgstr " Okänt uttryck"
634

635
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
636
637
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Importerar/Exporterar MS Excel-filer"
638
639

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
640
641
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel (tm)"
642

643
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
644
645
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel (*.xls)"
646

647
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
648
649
msgid "MS Excel (tm) 95 file format"
msgstr "MS Excel (tm) 95-filformat"
650

651
652
653
654
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
msgid "MS Excel (tm) 97 file format"
msgstr "MS Excel (tm) 97-filformat"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
655
656
#. *************************************************************************
#. *************************************************************************
JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
657
#: plugins/fn-database/functions.c:301
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
msgid ""
"@FUNCTION=DAVERAGE\n"
"@SYNTAX=DAVERAGE(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DAVERAGE function returns the average of the values in a list "
"or database that match conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DAVERAGE\n"
"@SYNTAX=DAVERAGE(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DAVERAGE returnerar medelvärdet av värdena i en "
"lista eller databas som överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
669
#: plugins/fn-database/functions.c:309
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
670
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
671
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
672
673
674
675
676
"@EXAMPLES=\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 42296.3333.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:A11) equals 39.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 40782.5.\n"
"DAVERAGE(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 36.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
677
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
678
679
"@SEEALSO=DCOUNT"
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
680
681
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
682
683
684
685
686
687
688
"DAVERAGE(A1:C7; \"Lön\"; A9:A11) är lika med 42296,3333.\n"
"DAVERAGE(A1:C7; \"Ålder\"; A9:A11) är lika med 39.\n"
"DAVERAGE(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 40782,5.\n"
"DAVERAGE(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 36.\n"
"\n"
"@SEEALSO=DCOUNT"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
689
#: plugins/fn-database/functions.c:337
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
690
691
692
693
694
msgid ""
"@FUNCTION=DCOUNT\n"
"@SYNTAX=DCOUNT(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DCOUNT function counts the cells that contain numbers in a "
"database that match conditions specified. \n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
695
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
696
697
698
699
700
"@FUNCTION=DCOUNT\n"
"@SYNTAX=DCOUNT(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DCOUNT räknar antalet celler i en databas som "
"innehåller tal som överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
701
#: plugins/fn-database/functions.c:345
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
702
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
703
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
704
705
706
707
"@EXAMPLES=\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 3.\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 2.\n"
"DCOUNT(A1:C7, \"Name\", A9:B11) equals 0.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
708
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
709
710
"@SEEALSO=DAVERAGE"
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
711
712
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
713
714
715
"DCOUNT(A1:C7; \"Lön\"; A9:A11) är lika med 3.\n"
"DCOUNT(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 2.\n"
"DCOUNT(A1:C7; \"Namn\"; A9:B11) är lika med 0.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
716
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
717
"@SEEALSO=DAVERAGE"
718

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
719
#: plugins/fn-database/functions.c:372
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
msgid ""
"@FUNCTION=DCOUNTA\n"
"@SYNTAX=DCOUNTA(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DCOUNTA function counts the cells that contain data in a "
"database that match conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DCOUNTA\n"
"@SYNTAX=DCOUNTA(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DCOUNTA räknar antalet celler i en databas som "
"innehåller data som överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
731
#: plugins/fn-database/functions.c:380
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
732
733
734
msgid ""
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
735
736
737
"DCOUNTA(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 3.\n"
"DCOUNTA(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 2.\n"
"DCOUNTA(A1:C7, \"Name\", A9:B11) equals 2.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
738
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
739
"@SEEALSO=DCOUNT"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
740
741
742
msgstr ""
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
743
744
745
"DCOUNTA(A1:C7; \"Lön\"; A9:A11) är lika med 3.\n"
"DCOUNTA(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 2.\n"
"DCOUNTA(A1:C7; \"Namn\"; A9:B11) är lika med 2.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
746
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
747
"@SEEALSO=DCOUNT"
748

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
749
#: plugins/fn-database/functions.c:405
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
msgid ""
"@FUNCTION=DGET\n"
"@SYNTAX=DGET(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DGET function returns a single value from a column that match "
"conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DGET\n"
"@SYNTAX=DGET(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DGET returnerar ett ensamt värde från en kolumn som "
"överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
761
#: plugins/fn-database/functions.c:413
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
762
763
msgid ""
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
764
765
"If none of the items match the conditions, DGET returns #VALUE! error. If "
"more than one items match the conditions, DGET returns #NUM! error. \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
766
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
767
768
"DGET(A1:C7, \"Salary\", A9:A10) equals 34323.\n"
"DGET(A1:C7, \"Name\", A9:A10) equals \"Clark\".\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
769
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
770
"@SEEALSO=DCOUNT"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
771
772
msgstr ""
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
773
774
775
"Om inget av objekten överensstämmer med villkoren returnerar DGET felvärdet "
"#VÄRDE!. Om mer än ett av objekten överensstämmer med villkoren returnerar "
"DGET felvärdet #NUM!.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
777
778
"DGET(A1:C7; \"Lön\"; A9:A10) är lika med 34323.\n"
"DGET(A1:C7; \"Namn\"; A9:A10) är lika med \"Clark\".\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
779
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
780
"@SEEALSO=DCOUNT"
781

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
782
#: plugins/fn-database/functions.c:450
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
783
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
784
785
786
787
"@FUNCTION=DMAX\n"
"@SYNTAX=DMAX(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DMAX function returns the largest number in a column that match "
"conditions specified. \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
788
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
789
790
791
792
"@FUNCTION=DMAX\n"
"@SYNTAX=DMAX(databas; fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DMAX returnerar det största värdet från en kolumn "
"som överensstämmer med de villkor som angivits.\n"
793

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
794
#: plugins/fn-database/functions.c:458
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
795
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
796
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
797
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
798
799
800
"DMAX(A1:C7, \"Salary\", A9:A11) equals 47242.\n"
"DMAX(A1:C7, \"Age\", A9:A11) equals 45.\n"
"DMAX(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 43.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
801
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
802
"@SEEALSO=DMIN"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
803
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
804
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
805
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
806
807
808
"DMAX(A1:C7; \"Lön\"; A9:A11) är lika med 47242.\n"
"DMAX(A1:C7; \"Ålder\"; A9:A11) är lika med 45.\n"
"DMAX(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 43.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
810
"@SEEALSO=DMIN"
811

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
812
#: plugins/fn-database/functions.c:487
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
813
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
"@FUNCTION=DMIN\n"
"@SYNTAX=DMIN(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DMIN function returns the smallest number in a column that "
"match conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DMIN\n"
"@SYNTAX=DMIN(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DMIN returnerar det minsta värdet från en kolumn som "
"överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
824
#: plugins/fn-database/functions.c:495
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
825
826
msgid ""
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
827
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
828
829
"DMIN(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 34323.\n"
"DMIN(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 29.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
830
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
831
"@SEEALSO=DMAX"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
832
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
833
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
834
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
835
836
"DMIN(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 34323.\n"
"DMIN(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 29.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
837
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
838
"@SEEALSO=DMAX"
839

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
840
#: plugins/fn-database/functions.c:521
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
841
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
842
843
844
845
"@FUNCTION=DPRODUCT\n"
"@SYNTAX=DPRODUCT(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DPRODUCT function returns the product of numbers in a column "
"that match conditions specified. \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
846
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
847
848
849
850
"@FUNCTION=DPRODUCT\n"
"@SYNTAX=DPRODUCT(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DPRODUCT returnerar produkten av de värden från en "
"kolumn som överensstämmer med de villkor som angivits.\n"
851

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
852
#: plugins/fn-database/functions.c:529
853
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
854
"\n"
855
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
856
"DPRODUCT(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 1247.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
857
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
858
"@SEEALSO=DSUM"
859
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
860
"\n"
861
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
862
"DPRODUCT(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 1247.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
863
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
864
"@SEEALSO=DSUM"
865

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
866
#: plugins/fn-database/functions.c:555
867
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
"@FUNCTION=DSTDEV\n"
"@SYNTAX=DSTDEV(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DSTDEV function returns the estimate of the standard deviation "
"of a population based on a sample. The populations consists of numbers that "
"match conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DSTDEV\n"
"@SYNTAX=DSTDEV(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DSTDDEV returnerar en skattning av "
"standardavvikelsen av ett stickprov. Stickprovet består av värden som "
"överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
880
#: plugins/fn-database/functions.c:564
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
881
882
msgid ""
"\n"
883
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
884
885
"DSTDEV(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 9.89949.\n"
"DSTDEV(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 9135.112506.\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
886
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
887
"@SEEALSO=DSTDEVP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
888
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
889
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
890
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
891
892
"DSTDEV(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 9,89949.\n"
"DSTDEV(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 9135,112506.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
893
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
894
"@SEEALSO=DSTDEVP"
895

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
896
#: plugins/fn-database/functions.c:590
897
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
"@FUNCTION=DSTDEVP\n"
"@SYNTAX=DSTDEVP(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DSTDEVP function returns the standard deviation of a population "
"based on the entire populations. The populations consists of numbers that "
"match conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DSTDEVP\n"
"@SYNTAX=DSTDEVP(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DSTDDEVP returnerar en skattning av "
"standardavvikelsen av en population. Populationen består av värden som "
"överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
910
#: plugins/fn-database/functions.c:599
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
911
912
msgid ""
"\n"
913
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
914
915
"DSTDEVP(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 7.\n"
"DSTDEVP(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 6459.5.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
917
"@SEEALSO=DSTDEV"
918
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
919
"\n"
920
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
921
922
"DSTDEVP(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 7.\n"
"DSTDEVP(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 6459,5.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
923
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
924
"@SEEALSO=DSTDEV"
925

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
926
#: plugins/fn-database/functions.c:625
927
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
"@FUNCTION=DSUM\n"
"@SYNTAX=DSUM(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DSUM function returns the sum of numbers in a column that match "
"conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DSUM\n"
"@SYNTAX=DSUM(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DSUM returnerar summan av värdena från en kolumn som "
"överensstämmer med de villkor som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
938
#: plugins/fn-database/functions.c:633
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
939
940
msgid ""
"\n"
941
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
942
943
"DSUM(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 72.\n"
"DSUM(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 81565.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
944
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
945
"@SEEALSO=DPRODUCT"
946
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
947
"\n"
948
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
949
950
"DSUM(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 72.\n"
"DSUM(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 81565.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
951
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
952
"@SEEALSO=DPRODUCT"
953

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
954
#: plugins/fn-database/functions.c:660
955
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
"@FUNCTION=DVAR\n"
"@SYNTAX=DVAR(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DVAR function returns the estimate of variance of a population "
"based on a sample. The populations consists of numbers that match conditions "
"specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DVAR\n"
"@SYNTAX=DVAR(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DVAR returnerar en skattning av variansen av en "
"population. Populationen består av värden som överensstämmer med de villkor "
"som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
968
#: plugins/fn-database/functions.c:669
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
969
970
msgid ""
"\n"
971
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
972
973
"DVAR(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 98.\n"
"DVAR(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 83450280.5.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
974
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
975
"@SEEALSO=DVARP"
976
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
977
"\n"
978
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
979
980
"DVAR(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 98.\n"
"DVAR(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 83450280,5.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
981
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
982
"@SEEALSO=DVARP"
983

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
984
#: plugins/fn-database/functions.c:695
985
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
"@FUNCTION=DVARP\n"
"@SYNTAX=DVARP(database,field,criteria)\n"
"@DESCRIPTION=DVARP function returns the variance of a population based on "
"the entire populations. The populations consists of numbers that match "
"conditions specified. \n"
msgstr ""
"@FUNCTION=DVARP\n"
"@SYNTAX=DVARP(databas;fält;kriterium)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen DVARP returnerar en skattning av variansen av ett "
"stickprov. Stickprovet består av värden som överensstämmer med de villkor "
"som angivits.\n"

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
998
#: plugins/fn-database/functions.c:704
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
999
1000
msgid ""
"\n"
1001
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1002
1003
"DVARP(A1:C7, \"Age\", A9:B11) equals 49.\n"
"DVARP(A1:C7, \"Salary\", A9:B11) equals 41725140.25.\n"
1004
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1005
"@SEEALSO=DVAR"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1006
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1007
"\n"
1008
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1009
1010
"DVARP(A1:C7; \"Ålder\"; A9:B11) är lika med 49.\n"
"DVARP(A1:C7; \"Lön\"; A9:B11) är lika med 41725140,25.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1011
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1012
"@SEEALSO=DVAR"
1013

JodyGoldberg's avatar
JodyGoldberg committed
1014
#: plugins/fn-database/functions.c:730
1015
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
"@FUNCTION=GETPIVOTDATA\n"
"@SYNTAX=GETPIVOTDATA(pivot_table,field_name)\n"
"@DESCRIPTION=GETPIVOTDATA function fetches summary data from a pivot table. "
"@pivot_table is a cell range containing the pivot table. @field_name is the "
"name of the field of which you want the summary data. \n"
"If the summary data is unavailable, GETPIVOTDATA returns #REF! error. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO="
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1025
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
"@FUNCTION=GETPIVOTDATA\n"
"@SYNTAX=GETPIVOTDATA(pivottabell;fältnamn)\n"
"@DESCRIPTION=Funktionen GETPIVOTDATA hämtar sammanfattningsdata från en "
"pivottabell. @pivottabell är cellområdet som innehåller pivottabellen. "
"@fältnamn är namnet på fältet ur vilket du vill ha sammanfattningsdata.\n"
"Om sammanfattningsdata inte är tillgänglig returnerar GETPIVOTDATA felvärdet "
"#REF!.\n"
1033
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1034
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1035
"@SEEALSO="
1036

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1037
1038
#: plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1
msgid "Database Functions"
1039
msgstr "Databasfunktioner"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1040
1041
1042

#: plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
msgid "Database/Time"
1043
msgstr "Databas/Tid"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1044
1045
1046

#: plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions looking up values in databases"
1047
msgstr "Funktioner som slår upp värden i databaser"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1048
1049

#: plugins/fn-date/functions.c:52
1050
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1051
1052
1053
1054
"@FUNCTION=DATE\n"
"@SYNTAX=DATE (year,month,day)\n"
"@DESCRIPTION=DATE returns the number of days since the 1st of january of 1900"
"(the date serial number) for the given year, month and day.\n"
1055
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
"If @month < 1 or @month > 12, the year will be corrected. A similar "
"correction takes place for days.\n"
"\n"
"The @years should be at least 1900. If @years < 1900, it is assumed to be "
"1900 + @years.\n"
"\n"
"If the given date is not valid, DATE returns #NUM! error.\n"
"This function is Excel compatible.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"DATE(2001, 3, 30) returns 'Mar 30, 2001'.\n"
" \n"
"@SEEALSO=TODAY, NOW"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1068
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
"@FUNCTION=DATE\n"
"SYNTAX=DATE (år;månad;dag)\n"
"@DESCRIPTION=DATE returnerar antalet dagar sedan 1 januari 1900 (datumets "
"serienummer) för det angivna år, månad och dag.\n"
"\n"
"Om @månad < 1 eller @månad > 12 kommer året att korrigeras. En liknande "
"korrigering sker för dagarna.\n"
"\n"
"@år skall vara minst 1900. Om @år < 1900 antas det vara 1900 + @år.\n"
"\n"
"Om det angivna datumet inte är giltigt returnerar DATE felvärdet #NUM!.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1080
"Denna funktion är kompatibel med Excel.\n"
1081
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1082
"DATE(2001; 3; 30) returnerar \"Mar 30, 2001\".\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1083
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1084
"@SEEALSO=TODAY, NOW"
1085

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1086
#: plugins/fn-date/functions.c:122
1087
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
"@FUNCTION=UNIX2DATE\n"
"@SYNTAX=UNIX2DATE(unixtime)\n"
"@DESCRIPTION=UNIX2DATE converts a unix time into a spreadsheet date and "
"time.\n"
"\n"
"A unix time is the number of seconds since midnight January 1, 1970.\n"
"\n"
1095
1096
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1097
"@SEEALSO=NOW, DATE, DATE2UNIX"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1098
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
"@FUNCTION=UNIX2DATE\n"
"@SYNTAX=UNIX2DATE(unixtid)\n"
"@DESCRIPTION=UNIX2DATE konverterar en unixtid till ett kalkylbladsdatum och "
"en kalkylbladstid.\n"
"\n"
"En unixtid är antalet sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970.\n"
"\n"
1106
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1107
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1108
"@SEEALSO=NOW, DATE, DATE2UNIX"
1109

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1110
#: plugins/fn-date/functions.c:152
1111
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1112
1113
1114
1115
"@FUNCTION=DATE2UNIX\n"
"@SYNTAX=DATE2UNIX(serial)\n"
"@DESCRIPTION=DATE2UNIX converts a spreadsheet date and time serial number "
"into a unix time.\n"
1116
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1117
"A unix time is the number of seconds since midnight January 1, 1970.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1118
"\n"
1119
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1120
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1121
"@SEEALSO=NOW, DATE, UNIX2DATE"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1122
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1123
1124
1125
1126
"@FUNCTION=DATE2UNIX\n"
"@SYNTAX=DATE2UNIX(serienummer)\n"
"@DESCRIPTION=DATE2UNIX konverterar ett kalkylbladsdatum och tidsserienummer "
"till en unixtid.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1127
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1128
"En unixtid är antalet sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1129
1130
1131
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1132
"@SEEALSO=NOW, DATE, UNIX2DATE"
1133

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1134
#: plugins/fn-date/functions.c:184
1135
msgid ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1136
1137
1138
1139
"@FUNCTION=DATEVALUE\n"
"@SYNTAX=DATEVALUE(date_str)\n"
"@DESCRIPTION=DATEVALUE returns the serial number of the date. @date_str is "
"the string that contains the date.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1140
1141
"This function is Excel compatible. \n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1142
1143
"DATEVALUE(\"1/1/1999\") equals 36161.\n"
"@SEEALSO=DATE"
1144
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1145
1146
1147
1148
"@FUNCTION=DATEVALUE\n"
"@SYNTAX=DATEVALUE(datum_str)\n"
"@DESCRIPTION=DATEVALUE returnerar datumets serienummer. @datum_str är "
"strängen som innehåller datumet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1149
1150
"Denna funktion är kompatibel med Excel.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1151
1152
"DATEVALUE(\"1/1/1999\") är lika med 36161.\n"
"@SEEALSO=DATE"