cs.po 501 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Gnumeric Czech translation.
# Copyright (c) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008 the author(s) of gnumeric.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gnumeric package.
5 6 7
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
10 11
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008.
12
#
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
13 14
#: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124
#: ../src/sheet-control-gui.c:2132
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
15 16
msgid ""
msgstr ""
17
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
19
"POT-Creation-Date: 2011-02-09 11:05-0500\n"
20 21 22
"PO-Revision-Date: 2008-05-02 00:16+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
27

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
28 29 30
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
32
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/func-builtin.c:440
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
33 34 35
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36
#. Keep in sync with .desktop file
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
37
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:374
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
38
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
39
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
41
#: ../gnumeric.desktop.in.h:4
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
42 43 44
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
45
#: ../plugins/applix/applix-read.c:123
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
46
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
47
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
49
#: ../plugins/applix/applix-read.c:321
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
50
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
51
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
53
#: ../plugins/applix/applix-read.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
56
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
58
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1201
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59 60
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
61
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
62

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
63
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
64 65 66 67 68
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
69 70
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
72
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
74
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
76
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
78
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
80
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
82
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
83

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
84
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
86
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
87

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
88
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
90
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
91

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
92 93
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8441 ../src/xml-sax-read.c:3178
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
95
msgstr "Načítá se soubor..."
96

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
97
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98 99
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
100
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
101

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
102
#: ../plugins/dif/dif.c:196
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
103 104 105 106
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
107
#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
108 109
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
110
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
112
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
113 114
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
115
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
117
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118 119 120 121
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
122 123
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
124

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
125
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
126 127 128 129 130
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
131 132
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
133

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
134
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135 136
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
137
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
138

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
139
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
140 141
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
142
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
143

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
144
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
146
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
148 149
#: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/paradox/paradox.c:311
#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:234
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
151
msgstr "Nelze získat výchozí list."
152

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
153
#: ../plugins/dif/dif.c:366
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
155
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
156

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
157
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
159
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
163
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
165
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
166 167 168 169
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
170

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
171
#: ../plugins/excel/boot.c:185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
173
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
174

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
175
#: ../plugins/excel/boot.c:254
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
176
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
177
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
178

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
179
#: ../plugins/excel/boot.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
180
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
181
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
182

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
183
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:130 ../src/xml-sax-read.c:434
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
184 185 186 187
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
188
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
189
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8539 ../src/xml-sax-read.c:3195
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
190 191 192
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
193
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1383 ../src/value.c:67
194
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
195
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
196

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
197
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1480 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1491
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
198
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:544
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
199
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
200
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
201
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
202

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
203
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1495
204 205
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
206
msgstr "Makro%d"
207

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
208
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1499
209 210
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
211
msgstr "Graf%d"
212

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
213
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1502
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
214
#, c-format
215
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
216
msgstr "Modul%d"
217

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
218
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3402
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
219
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
220
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
221
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
222

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
223
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3546
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
224 225 226 227
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
228
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3551
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
229
#, fuzzy, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
230
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
231
"DDE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232 233
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
234 235
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
236

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
237
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3555
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
238
#, fuzzy, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
239
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
240
"OLE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
241 242
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
243 244
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
246
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5995
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
248
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
249

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
250
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6034
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
252
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
254
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
269
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
284
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:354
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
285 286 287 288 289
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
290 291 292
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
293

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
294
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6298
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
295
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
296
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
297

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
298
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6320
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
299
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
300
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
301

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
302
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:655
303
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
304
msgstr "Poškozená funkce"
305

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
306
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:563
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
307
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
308
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
309
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
310
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
311

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2007"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
346 347 348 349 350 351
#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1188
#, c-format
msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:256
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
352 353 354 355
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "%s je zašifrovaný"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
356
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:349
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
357 358 359 360
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
361
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:392 ../plugins/excel/xlsx-read.c:421
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
362 363 364 365
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
366
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:396 ../plugins/excel/xlsx-read.c:425
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367 368 369 370
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
371
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:451
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
372 373 374 375
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
376
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:482
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
377 378 379 380
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
381
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:507
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
382 383 384 385
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
386
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:530
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387 388 389 390
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
391
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:722
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
392 393 394 395
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown theme color %d"
msgstr "Neznámý sešit '%s'"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
396
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:868
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
397
#, c-format
398 399 400
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
401
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1515
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
402 403 404 405
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Neznámý sešit '%s'"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
406
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2175
407
msgid "Dropping missing object"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
408 409
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
410
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2193
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411
#, c-format
412
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413 414
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
415
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2480 ../plugins/excel/xlsx-read.c:4373
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
416
#, c-format
417
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
418 419
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
420
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2508 ../plugins/excel/xlsx-read.c:2517
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
421
#, c-format
422 423 424
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
425
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2526
426 427
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428 429
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
430
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2555
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
431 432 433 434
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný soubor šablony: %s"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
435
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2676
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
436 437 438 439
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatné měnící se buňky:"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
440
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2789
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
441 442 443
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
444
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3099
445 446 447 448
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
449
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3524
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
450 451 452 453
#, fuzzy
msgid "Undefined"
msgstr "Podtrhnutí"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
454
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3567
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
455 456 457 458
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
459
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3948
460 461 462 463
#, fuzzy
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Neznámý zásuvný modul"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
464
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4197
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465 466 467
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
468
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4545
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
469 470 471 472
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
473
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:5494
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
474 475 476 477
#, fuzzy
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
478
#. We don't attempt to flatten a 3D range to an array.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
479
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:309
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
480 481 482
msgid "Cannot convert 3D cell range to XLOPER."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
483
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:350
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
484 485 486 487
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported GnmValue type (%d)"
msgstr "Nepodporovaný typ Pythonu: %s"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
488 489
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:610
#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:757
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
490 491 492 493
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s (%s)"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
494
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:635
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
495 496 497 498 499 500
#, c-format
msgid ""
"Overriding function %s from XLL/DLL/SO file %s with function of the same "
"name from XLL/DLL/SO file %s."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
501
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:645
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
502 503 504 505
#, c-format
msgid "Failed to find function \"%s\" in XLL/DLL/SO %s .\n"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
506
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:695
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
507 508 509 510 511 512 513 514
#, c-format
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: at least three XLOPER arguments must be "
"provided (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string"
"[mandatory]). You supplied %d in some function loaded from XLL/DLL/SO file %"
"s."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
515
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:702
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
516 517 518 519 520
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: the second and third argument must be "
"strings (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string[mandatory])."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
521
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:931
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
522 523 524
msgid "Dynamic module loading is not supported on this system."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
525
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:943
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
526 527 528 529
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to open module file \"%s\"."
msgstr "Soubor '%s' nelze otevřít"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
530
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:948
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
531 532 533 534
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't contain (\"register_actual_excel4v\" symbol)."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
535
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:992
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
536 537 538 539
#, c-format
msgid "No loadable worksheet functions found in XLL/DLL/SO file %s ."
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
540 541
#. xgettext : %lu gives the number of functions. This is input to ngettext.
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:996
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
542
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
543 544 545 546 547
msgid "Loaded %lu function from XLL/DLL/SO %s."
msgid_plural "Loaded %lu functions from XLL/DLL/SO %s."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577

#. *************************************************************************
#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:1
msgid ""
"Adapter interface to load Excel plugins (also known as XLLs). Only "
"operational for worksheet functions that expect only arguments of LPXLOPER "
"type (type 'P' or 'R') and return an LPXLOPER (type 'P' or 'R')."
msgstr ""

#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Excel plugins"
msgstr "Zásuvný modul Perl"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Christian Date Functions"
msgstr "Databázové funkce"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Functions manipulating dates of the Christian liturgical calendar"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
578
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
579 580
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
581

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
582
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
583 584
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
585

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
586
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
587 588
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
589

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
590
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
591 592
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
593

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
594
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
595 596
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
597

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
598
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
599 600
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
601

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
602
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
603 604
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
605

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
606
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
607 608
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
609

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
msgid "Finance"
msgstr "Finance"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Finanční deriváty"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
624
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
625 626
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
627

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
628
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
629 630
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
631

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
632
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
633 634
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
635

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
636
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
637 638
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
639

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
640
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
641 642 643
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
644

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
645
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
646 647 648
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
649

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
650
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
651 652
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
653

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
654
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
655 656
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
657

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
658 659 660 661
#. We are using the spellings as included in the
#. Merriam-Webster dictionary
#. xgettext: Tishri to Adar II are transliterations of the
#. xgettext: hebrew months' names using Latin characters.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
662
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
663 664 665
msgid "Tishri"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
666
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
667 668 669
msgid "Heshwan"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
670
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
671 672 673 674
#, fuzzy
msgid "Kislev"
msgstr "Viditelný"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
675
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
676 677 678 679
#, fuzzy
msgid "Tebet"
msgstr "Text"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
680
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
681 682 683 684
#, fuzzy
msgid "Shebat"
msgstr "List"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
685
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
686 687 688
msgid "Adar"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
689
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
690 691 692
msgid "Nisan"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
693
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
694 695 696
msgid "Iyar"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
697
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
698 699 700 701
#, fuzzy
msgid "Sivan"
msgstr "Sans"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
702
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
703 704 705
msgid "Tammuz"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
706
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
707 708 709 710
#, fuzzy
msgid "Ab"
msgstr "b"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
711
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
712 713 714 715
#, fuzzy
msgid "Elul"
msgstr "_Shodné"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
716
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
717 718 719
msgid "Adar I"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
720
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
msgid "Adar II"
msgstr ""

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Functions manipulating Hebrew dates"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Hebrew Date Functions"
msgstr "Databázové funkce"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
734 735 736 737 738 739
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
740
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365 ../plugins/fn-info/functions.c:1381
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
741 742 743
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
744
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1389
745 746
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
747

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
748
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1391
749 750 751
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
752

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
753
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
754 755 756
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2536
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2540
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2548 ../src/wbc-gtk.c:3380
757 758
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
759

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
760
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
761 762 763
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
764
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1416
765 766
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
767

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
768
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1432
769 770
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
771

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
772
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1693
773 774
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
775

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
776
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:1
777 778
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funkce pro zjišťování hodnot, buněk a další"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
779

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
780
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:2
781 782
msgid "Information"
msgstr "Informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
783

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
784
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3
785 786
msgid "Information Functions"
msgstr "Informační funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
787

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
788
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:116
789 790
msgid "Type Mismatch"
msgstr "Neshodné typy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
791

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
792
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
793 794
msgid "Functions for manipulating truth values"
msgstr "Funkce pro práci s pravdivostními hodnotami"
795

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
796
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:2 ../src/func-builtin.c:448
797 798
msgid "Logic"
msgstr "Logické"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
799

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
800
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:3
801 802
msgid "Logic Functions"
msgstr "Logické funkce"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
803

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
804
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:1
805 806
msgid "Functions for looking up values in ranges"
msgstr "Funkce pro hledání hodnot v oblastech"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
807

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
808
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:2
809 810
msgid "Lookup"
msgstr "Vyhledávání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
811

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
812
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:3
813 814
msgid "Lookup Functions"
msgstr "Vyhledávací funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
815

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
816
#: ../plugins/fn-math/plugin.xml.in.h:1
817 818
msgid "Math Functions"
msgstr "Matematické funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
819

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
820
#: ../plugins/fn-math/plugin.xml.in.h:2
821 822
msgid "Mathematical Functions"
msgstr "Matematické funkce"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
823

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
824
#: ../plugins/fn-math/plugin.xml.in.h:3 ../src/func-builtin.c:435
825 826
msgid "Mathematics"
msgstr "Matematické"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
827

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
#: ../plugins/fn-numtheory/plugin.xml.in.h:1
msgid "Bitwise Operations"
msgstr "Bitové operace"

#: ../plugins/fn-numtheory/plugin.xml.in.h:2
msgid "Number Theory"
msgstr "Teorie čísel"

#: ../plugins/fn-numtheory/plugin.xml.in.h:3
msgid ""
"Several basic utilities for prime numbers, pi, phi, sigma. It also holds "
"some simple bitwise operations."
msgstr ""
"Několik základních nástrojů pro prvočísla, pi, phi, sigma. Obsahuje také "
"některé základní bitové operace."

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
844 845 846 847 848
#: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:1
msgid "Statistical Functions"
msgstr "Statistické funkce"

#: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
849
#, fuzzy
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
850
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
851
"Statistical Functions with naming and calling conventions from The R Project"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
852 853 854
msgstr "Statistické funkce s pojmenováním a volacími konvencemi z projektu R"

#: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:3 ../plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:2
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
855
#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1598
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
856 857
#: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:11
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:35
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
858 859 860 861
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"

#: ../plugins/fn-random/plugin.xml.in.h:1
862 863
msgid "Functions for generating random numbers"
msgstr "Funkce pro generování náhodných čísel"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
864

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
865
#: ../plugins/fn-random/plugin.xml.in.h:2
866 867
msgid "Random Number Functions"
msgstr "Generátory náhodných čísel"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
868

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
869
#: ../plugins/fn-random/plugin.xml.in.h:3
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
870 871
#: ../src/dialogs/random-generation.ui.h:5 ../src/tools/random-generator.c:673
#: ../src/tools/random-generator.c:676
872 873
msgid "Random Numbers"
msgstr "Náhodná čísla"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
874

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
875
#: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:1
876 877
msgid "Functions for manipulating strings"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
878

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
879 880
#: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:2 ../src/dialogs/dialog-search.c:151
#: ../src/func.c:1335
881 882
msgid "String"
msgstr "Řetězec"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
883

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
884
#: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:3
885 886
msgid "String Functions"
msgstr "Textové funkce"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
887

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
#: ../plugins/fn-tsa/plugin.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Time Series Analysis"
msgstr "Fourierova analýza"

#: ../plugins/fn-tsa/plugin.xml.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Time Series Analysis Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
898
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:155
899 900
msgid "Too much data returned"
msgstr "Vráceno příliš mnoho dat"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
901

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
902
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:164
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
903 904 905
msgid "Can't obtain data"
msgstr ""

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
906
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:258
907 908
msgid "Database Connection"
msgstr "Připojení k databázi"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
909

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
910
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:339
911 912 913
msgid "Format: execSQL(dsn,user,password,sql)"
msgstr "Formát: execSQL(dsn,uživatel,heslo,sql)"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
914
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:343 ../plugins/gda/plugin-gda.c:421
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
915
#, c-format
916 917
msgid "Error: could not open connection to %s"
msgstr "Chyba: Nelze otevřít spojení na %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
918

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
919
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:360 ../plugins/gda/plugin-gda.c:440
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
920 921
msgid "More than one statement in SQL string"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
922

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
923
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:417
924 925
msgid "Format: readDBTable(dsn,user,password,table)"
msgstr "Formát: readDBTable(dsn,uživatel,heslo,tabulka)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
926

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#: ../plugins/gda/plugin-gda.c:469 ../plugins/gnome-db/plugin-gnomedb.c:20
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not run GNOME database configuration tool ('%s')"
msgstr "Nemohu spsutit nástroj GNOME pro nastavení databáze"

#: ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gnome-db/plugin.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Data Bases..."
msgstr "Databázové"

#: ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:3
938 939
msgid "Database functions for retrieval of data from a database."
msgstr "Databázové funkce pro získávání dat z databází."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
940

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:64 ../plugins/lpsolve/lpsolve-write.c:64
#, c-format
msgid "Target cell did not evaluate to a number."
msgstr ""

#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:346
#, fuzzy
msgid "Writing glpk file..."
msgstr "Soubor se ukládá..."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
951
#: ../plugins/glpk/gnm-glpk.c:55
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
952
#, fuzzy, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
953 954 955
msgid "The GLPK exporter is not available."
msgstr "Výchozí ukládání souboru není k dispozici."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
956
#: ../plugins/glpk/gnm-glpk.c:238
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
957 958 959 960
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create file for solution"
msgstr "Nemohu vytvořit dočasný soubor pro odeslání."

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
961
#: ../plugins/glpk/gnm-glpk.c:292 ../plugins/lpsolve/gnm-lpsolve.c:286
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982
#, c-format
msgid ""
"The %s program was not found.  You can either install it or use another "
"solver. For more information see %s"
msgstr ""

#: ../plugins/glpk/plugin.xml.in.h:1
msgid "GLPK"
msgstr ""

#: ../plugins/glpk/plugin.xml.in.h:2
msgid "GLPK Linear Program Solver"
msgstr ""

#: ../plugins/glpk/plugin.xml.in.h:3
msgid "GLPK Linear Program Solver Interface"
msgstr ""

#: ../plugins/glpk/plugin.xml.in.h:4
msgid "Solver Interface to GLPK"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
983

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
984
#: ../plugins/gnome-db/plugin.xml.in.h:2
985 986
msgid "Database UI services plugin"
msgstr "Zásuvný modul služeb UI databáze"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
987

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
988
#: ../plugins/gnome-db/plugin.xml.in.h:3
989 990
msgid "GNOME-DB"
msgstr "GNOME-DB"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
991

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
992
#: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:1
993 994
msgid "Gnome Glossary"
msgstr "Slovník Gnome"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
995

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
996
#: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:2
997 998
msgid "Gnome Glossary PO file format"
msgstr "Formát souborů PO slovníku Gnome"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
999

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1000
#: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:3
1001 1002
msgid "It provides support for saving Gnome Glossary in .po files."
msgstr "Poskytuje podporu pro ukládání Slovníku Gnome do souborů .po."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1003

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
#: ../plugins/html/html_read.c:155
#, fuzzy, c-format
msgid "[see sheet %s]"
msgstr "Odstranit listy"

#: ../plugins/html/html_read.c:156
msgid ""
"The original html file is\n"
"using nested tables."
msgstr ""

#: ../plugins/html/html_read.c:569
1016 1017
msgid "Unable to parse the html."
msgstr "Nepodařilo se zpracovat html."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1018

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1019
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:1
1020 1021
msgid "HTML &amp; TeX"
msgstr "HTML &amp; TeX"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1022

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1023
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:2
1024 1025
msgid "HTML (*.html) fragment"
msgstr "Fragment HTML (*.html)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1026

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1027
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:3
1028 1029
msgid "HTML (*.html, *.htm)"
msgstr "HTML (*.html, *.htm)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1030

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1031
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:4
1032 1033
msgid "HTML 3.2 (*.html)"
msgstr "HTML 3.2 (*.html)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1034

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1035
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:5
1036 1037
msgid "HTML 4.0 (*.html)"
msgstr "HTML 4.0 (*.html)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1038

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1039
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:6
1040 1041
msgid "Import/Export of HTML, TeX, DVI, roff"
msgstr "Import a export souborů HTML, TeX, DVI, roff"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1042

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1043
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:7
1044 1045
msgid "LaTeX 2e (*.tex)"
msgstr "LaTeX 2e (*.tex)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1046

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1047
#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:8
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1048 1049 1050 1051 1052
#, fuzzy
msgid "LaTeX 2e (*.tex) table fragment"
msgstr "LaTeX 2e (*.tex)"

#: ../plugins/html/plugin.xml.in.h:9
1053 1054
msgid "TROFF (*.me)"
msgstr "TROFF (*.me)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1055